Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu… HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Wiesława Krotoszyńska-Surma Szkoła: Zespół Szkół Budowlanych-Bydgoszcz, ul. J. Pestalozziego 18 Branża: budowlana Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia praktycznej nauki zawodu w ramach CKP/III grupa Prowadzący: Piotr Rutkiewicz, Wojciech Mrozik – Gliszczyński Data Dzień tygodnia Czas trwania zajęć Liczba godzin od – do(z przerwami) lekcyjnych 27.10.2012 Sobota 8:00-13.00 6 10.11.2012 Sobota 8:00-13.00 6 24.11.2012 Sobota 8:00-13.00 6 01.12.2012 Sobota 8:00-13.00 6 15.12.2012 Sobota 8:00-13.00 6 05.01.2013 Sobota 8:00-13.00 6 02.02.2013 Sobota 8:00-13.00 6 09.02.2013 Sobota 8:00-13.00 6 23.02.2013 Sobota 8:00-13.00 6 02.03.2013 Sobota 8:00-13.00 6 16.03.2013 Sobota 8:00-13.00 6 23.03.2013 Sobota 8:00-13.00 6 13.04.2013 Sobota 8:00-13.00 6 20.04.2013 Sobota 8:00-13.00 6 18.05.2013 Sobota 8:00-13.00 6 22.06.2013 Sobota 8:00-13.00 6

Włocławek, 23.10.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

Miejsce zajęć (adres, nr sali) Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7 Warsztaty/pracownia nr 7

Uwagi Piotr Rutkiewicz Wojciech Mrozik-Giszczyński Piotr Rutkiewicz Wojciech Mrozik-Giszczyński Wojciech Mrozik-Giszczyński Piotr Rutkiewicz Wojciech Mrozik-Giszczyński Piotr Rutkiewicz Wojciech Mrozik-Giszczyński Piotr Rutkiewicz Wojciech Mrozik-Giszczyński Piotr Rutkiewicz Wojciech Mrozik-Giszczyński Piotr Rutkiewicz Wojciech Mrozik-Giszczyński Piotr Rutkiewicz

Bydgoszcz, 15.10.2012 Wiesława Krotoszyńska-Surma

miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego

1 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_131  

pz