Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu… HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Wiesława Krotoszyńska-Surma Szkoła: Zespół Szkół Budowlanych-Bydgoszcz, ul. J. Pestalozziego 18 Branża: budowlana Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia praktycznej nauki zawodu w ramach CKP/grupa I Prowadzący: Kazimierz Wrotkowski, Paweł Ruciński Data Dzień tygodnia Czas trwania zajęć od – do Liczba godzin (z przerwami) lekcyjnych 27.10.2012 Sobota 8:00-13.00 6 10.11.2012 Sobota 8:00-13.00 6 01.12.2012 Sobota 8:00-13.00 6 15.12.2012 Sobota 8:00-13.00 6 05.01.2013 Sobota 8:00-13.00 6 09.02.2013 Sobota 8:00-13.00 6 02.03.2013 Sobota 8:00-13.00 6 16.03.2013 Sobota 8:00-13.00 6 23.03.2013 Sobota 8:00-13.00 6 20.04.2013 Sobota 8:00-13.00 6 27.04.2013 Sobota 8:00-13.00 6 11.05.2013 Sobota 8:00-13.00 6 18.05.2013 Sobota 8:00-13.00 6 08.06.2013 Sobota 8:00-13.00 6 15.06.2013 Sobota 8:00-13.00 6 22.06.2013 Sobota 8:00-13.00 6

Włocławek, 23.10.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

Miejsce zajęć (adres, nr sali) Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5 Warsztaty/pracownia nr 5

Uwagi Kazimierz Wrotkowski Paweł Rucińslki Kazimierz Wrotkowski Paweł Rucińslki Kazimierz Wrotkowski Paweł Rucińslki Kazimierz Wrotkowski Paweł Rucińslki Paweł Rucińslki Kazimierz Wrotkowski Paweł Rucińslki Kazimierz Wrotkowski Paweł Rucińslki Kazimierz Wrotkowski Paweł Rucińslki Kazimierz Wrotkowski

Bydgoszcz, 15.10.2012 Wiesława Krotoszyńska-Surma miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego

1 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_129  

pz

harmonogram_129  

pz

Advertisement