Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu …

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012, 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: mgr inż. Tadeusz Gierszewski 2. Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 3. Branża: mechaniczna 4. Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia w firmie symulacyjnej pn „ Przedsiębiorczość w praktyce” 5. Prowadzący: mgr Ewelina Robaczewska Lp.

Data

1.

16.12.2011

2.

17.12.2011

3.

20.01.2012

4.

21.01.2012

5.

27.01.2012

6.

28.01.2012

7.

04.02.2012

8.

03.03.2012

Dzień tygodnia

piątek sobota piątek sobota piątek sobota sobota sobota

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Liczba godzin lekcyjnych

13.45-15.20

2

8.00-12.05

5

13.45-15.20

2

8.00-12.05

5

13.45-15.20

2

8.00-12.05

5

8.00-12.05

5

8.00 – 12.05

5

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 6

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 (pracownia informatyczna)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9.

16.03.2012

10.

17.03.2012

11.

13.04.2012

12.

14.04.2012

13.

27.04.2012

14.

28.04.2012

piątek sobota piątek sobota piątek sobota

13.45-15.20

2

8.00 – 12.05

5

13.45-15.20

2

8.00 – 12.05

5

13.45-15.20

2

8.00 – 12.05

5

piątek 15.

11.05.2012

16.

12.05.2012

17.

zajęcia przeniesione na 11.05.2012r zajęcia za 27.04.2012, zajęcia odwołane z powodu leczenia szpitalnego – informacja z 10.05.2012r. ( odbędą się w późniejszym terminie – do ustalenia) zajęcia odwołane z powodu leczenia szpitalnego – informacja z 10.05.2012r. . ( odbędą się w późniejszym terminie – do ustalenia) zajęcia za 17.11.2012r przeniesione z uwagi na ciążę prowadzącej zajęcia. zajęcia za 11.05.2012r odwołane z powodu leczenia szpitalnego nauczyciela

13.45-15.20

2

sobota

8.00-12.05

5

8.09.2012

sobota

8.00-12.05

5

18.

14.09.2012

piątek

13.45-15.20

2

19.

15.09.2012

sobota

8.00-12.05

5

bez zmian

20.

22.09.2012r

sobota

8.00-12.05

5

zajęcia za 12.05.2012r odwołane z powodu leczenia

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szpitalnego nauczyciela 21.

5.10.2012r.

piątek

13.45-15.20

2

22.

8.10.2012r.

poniedziałek

13.45 - 16:00

3

23. 24. 25. 26. 27. 28.

zajęcia za 20.10.2012r przeniesione z uwagi na ciążę prowadzącej zajęcia.

Rok szkolny 2012-13. Dokończenie zajęć zawieszonych w roku szkolnym 2011-12 oraz zmiana harmonogramu zajęć zaplanowanych na 2012-13r- ogółem 22 godziny dydaktyczne do realizacji Zespół Szkół Zawodowych 06.10.2012 sobota 8.00 – 12.05 5 w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 zm.VI 5.10.2012r 20.10.2012 sobota 8.00-12.05 5 ( zmniejszono o 1 godz.) zm. VI 5.10.2012r 03.11.2012 sobota 8.00 – 12.05 5 ( zmniejszono o 1 godz.) zm. VI 5.10.2012 12.11.2012 poniedziałek 14:30 - 16:00 2 wstawiono 2 godz. 17.11.2012

sobota

8.00 – 12.05

5 RAZEM :

72 GODZ. Wąbrzeźno, 5.05.2012r Tadeusz Gierszewski Informacja zm. II z 10.05.2012r. Tadeusz Gierszewski Informacja zm. III z 14.05.2012r. Tadeusz Gierszewski Informacja zm. IV z 15.09.2012r. Tadeusz Gierszewski Informacja zm. V z 19.09.2012r. Tadeusz Gierszewski Informacja zm. VI z 5.10.2012r. Tadeusz Gierszewski

Włocławek, 6.05.2012r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska, Zm. z 10.05.2012r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska Zm. z 14.05.2012r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska

miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akceptacja zmiany 17.09.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja zmiany 19.09.2012r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska Akceptacja zmiany 5.10.2012r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_48  
harmonogram_48  

pz

Advertisement