Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012, 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: mgr inż. Tadeusz Gierszewski 2. Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 3. Branża: hotelarska 4. Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia w firmie symulacyjnej pn „ Przedsiębiorczość w praktyce” 5. Prowadzący: mgr Ewelina Robaczewska Lp.

Data

1.

08.12.2011

2

15.12.2011

3

05.01.2012

4

12.01.2012

5

14.01.2012

7

02.02.2012

8. 9.

09.02.2012 08.03.2012

Dzień tygodnia

Czwartek Czwartek Czwartek

czwartek sobota czwartek czwartek czwartek

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Liczba godzin lekcyjnych

13.45-15.20

2

13.45-15.20

2

13.45-15.20

2

13.45-15.20

2

8.00-12.05

5

13.45-15.20

2

13.45-15.20

2

13.45-15.20

2

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 12 lub 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 12 lub 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 12 lub 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 12 lub 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 12 lub 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 12 lub 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

22.03.2012

11

24.03.2012

12

19.04.2012

13

21.04.2012

czwartek Sobota czwartek Sobota

13.45-15.20

2

8.00 – 12.05

5

13.45-15.20

2

8.00 – 12.05

5

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

Zajęcia poniżej przeniesione na wrzesień do 1 grudnia 2012r. z powodu zwolnienia lekarskiego prowadzącej. Szczegółowy harmonogram w późniejszym terminie. 14

17.05.2012

czwartek

13.45-15.20

2

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

15

19.05.2012

sobota

8.00-12.05

5

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

16

24.05.2012

czwartek

13.45-15.20

2

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

17

02.06.2012r

sobota

8.00-12.05

5

18

08.06.2012r

piątek

13.45-15.20

2

19

09.06.2012r

sobota

8.00-12.05

5

20

14.06.2012r

czwartek

13.45-15.20

2

21

18.06.2012

poniedziałek

8.00-12.05

6

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

zajęcia przeniesione na 08.06.2012r- leczenie szpitalne prowadzącej zajęcia przeniesione na 02.06.2012r leczenie szpitalne prowadzącej zajęcia przeniesione na 14.06.2012r leczenie szpitalne prowadzącej zajęcia za 19.05.2012r zajęcia za 17.05.2012r zajęcia za 10.11.2012r zajęcia za 24.05.2012r zajęcia za 8.11.2012r, 22.11.2012r i 6.12.2012r


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22

23.06.2012r

sobota

8.00-12.05

5

23

13.09.2012

czwartek

13.45-15.20

2

24

29.09.2012

sobota

8.00-12.05

5

25

04.10.2012

czwartek

13.45-15.20

2

26

06.10.2012

sobota

8.00-12.05

5

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

zajęcia za 8.12.2012r. bez zmian bez zmian bez zmian bez zmian

Rok szkolny 2012-13 Dokończenie zajęć zawieszonych w roku szkolnym 2011-12 oraz zmiana harmonogramu zajęć zaplanowanych na 2012-13r- Ogółem do realizacji 39 godzin dydaktycznych Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 27. 03.10.2012 środa 14.30-16.05 2 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 28 13.10.2012 sobota 8.00-12.50 6 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 29 17.10.2012 środa 14.30-16.00 2 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 30 27.10.2012 sobota 8.00 – 12.50 6 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 31 31.10.2012 środa 14.30- 16.05 2 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 32 6.11.2012 wtorek 13.40- 16.00 3 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 33 10.11.2012 sobota 8.00-12.50 6 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 34 13.11.2012 wtorek 13.40-16.00 3 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 35 20.11.2012 wtorek 13.40 – 16.00 3 ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36

24.11.2012

sobota

8.00-12.50

6

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, sala nr 18

Wąbrzeźno, 1.12.2011r /-/ Tadeusz Gierszewski Wąbrzeźno, I zm. 24.04.2012r. Tadeusz Gierszewski Wąbrzeźno, II zm. 14.05.2012r /-/Tadeusz Gierszewski Wąbrzeźno, III zm. 21.05.2012r /-/Tadeusz Gierszewski Wąbrzeźno, IV zm. 19.09.2012r /-/Tadeusz Gierszewski miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Włocławek, 2.12.2011r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Włocławek, I zm. 26.04.2012r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska Włocławek, II zm. 15.05.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Włocławek, III zm. 21.05.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Włocławek, IV zm. 19.09.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_47  

pz

harmonogram_47  

pz

Advertisement