Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu… HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Wiesława Krotoszyńska-Surma Szkoła: Zespół Szkół Budowlanych-Bydgoszcz, ul. J. Pestalozziego 18 Branża: budowlana Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia specjalistyczne z programu CAD Prowadzący: Firma PROCAD Data

03.03.2012 04.03.2012 17.03.2012 18.03.2012 24.03.2012 25.03.2012 03.04.2012 04.04.2012

Dzień tygodnia

Sobota niedziela Sobota niedziela Sobota niedziela wtorek środa

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 8:00-14:40 8:00-13:45 8:00-14:40 8:00-13:45 8:00-14:40 8:00-13:00 8:00-14:40 8:00-14:40

Liczba godzin lekcyjnych 8

7 8 7 8 6 8 8

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

Sala 110 Sala 110 Sala 110 Sala 110 Sala 110 Sala 110 Sala 110 Sala 110

Uwagi

w tym 40 min przerwy w tym 30 min przerwy w tym 40 min przerwy w tym 30 min przerwy w tym 40 min przerwy w tym 30 min przerwy w tym 40 min przerwy w tym 40 min przerwy

Bydgoszcz, 02.03.2012 Wiesława Krotoszyńska-Surma miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego …Włocławek 02.03.12r. Lena Tkaczyk…………………………………………………………. Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

1 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_12  

pz