Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Szkoła:

3. Branża: 4. Rodzaj/ nazwa zajęć: 5. Prowadzący:

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1 2 3 4 5 6 7

24.10.2011 07.11.2011 14.11.2011 21.11.2011 28.11.2011 05.12.2011 12.12.2011 19.12.2011 02.01.2012 09.01.2012 16.01.2012 23.01.2012 30.01.2012 06.02.2012

poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek

8 9 10 11 12 13 14

Zbigniew Piotrowski Zespół Szkół CKU w Gronowie (uczniowie klas Technikum kształcącego w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa) mechaniczna Język angielski poszerzony o słownictwo z zakresu mechaniki mgr Iwona Suberlak

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15

Liczba godzin lekcyjnych

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zespół Szkół CKU w Gronowie, Gronowo 128, sala: 103

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

13.02.2012 27.02.2012 05.03.2012 12.03.2012 19.03.2012 26.03.2012 02.04.2012 16.04.2012 23.04.2012 07.05.2012 14.05.2012 21.05.2012 28.05.2012 04.06.2012 11.06.2012 18.06.2012 25.06.2012 Łącznie

poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek

8:00 – 14:50 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pierwszy dzień ferii

Zespół Szkół CKU w Gronowie, Gronowo 128, sala: 103

128

Zbigniew Piotrowski, Gronowo 20.10.2011 r. …………………………………………………………… miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Izabela Kaszubska – Tomaszewska, Włocławek, 20.10.2011 r. ………………………………………………………………. Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_114  

pz

Advertisement