Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła Zespół Szkół Chemicznych, ul. Bulwary im. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek Branża hotelarska Koordynator szkolny Dorota Sykuła Koordynator branżowy Agnieszka Gabryelczyk Grupa I Liczba uczennic/ uczniów w grupie – 3 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Karolina Ciosek Sylwia Rybak Marta Sęczkowska

8.

Pracodawca Hotel FILMAR ul. Grudziądzka 45 87-100 Toruń

9.

Opiekunka/opiekun praktyk – Katarzyna Borawska tel. 56 66 94 800 e-mail: biuro@hotelfilmar.pl

10.

Termin praktyk 02.07.2012 – 27.07.2012

11.

Miejsce odbywania praktyki

12.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej 140

13.

Tygodniowy wymiar godzin nieprzekraczający 35

Hotel FILMAR ul. Grudziądzka 45 87-100 Toruń

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

1.

02.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 18.00 - kolacja

2.

03.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 18.00 - kolacja

7

pokojowa

3.

04.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad

7

kelner

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

- Podpisanie umów z uczniami dotyczącymi przystąpienia do projektu, - Test na wstępie sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne uczniów, - Omówienie godzin pracy na poszczególnych stanowiskach, omówienie wszystkich spraw organizacyjnych, - Zapoznanie się z pomieszczeniami w Hotelu Filmar w Toruniu (układ funkcjonalny), - Szkolenie bhp, p. poż. i higieniczno sanitarnych, - Zapoznanie z obowiązującym minimum sanitarno-epidemiologicznym, - Zapoznanie się z regulaminem hotelu i jego części gastronomicznej, zapoznanie się z dokumentacją hotelu – tłumaczenie karty menu z języka obcego na język polski, obsługa gości w języku obcym (j. angielski). - Poznanie zakresu czynności na stanowisku oraz uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pokojowej (przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem, obsługa gościa w języku obcym j. angielski), - Stosowanie zasady współpracy w zespole, - Zaaranżowanie jednostki mieszkalną pod względem wyposażenia z zachowaniem funkcji i estetyki wnętrza zgodnie ze standardem w Hotelu Filmar w Toruniu (przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w hotelu, utrzymanie czystości w pokojach podczas pobytu gości, utrzymanie czystości na korytarzach, holach oraz pomieszczeniach socjalnych, kontrolowanie i uzupełnianie mini barków w pokojach, informowanie recepcji o brakach lub powstałych usterkach w pokojach, segregowanie bielizny hotelowej wg asortymentu, przekazywanie rzeczy do prania pozostawionych przez gości hotelowych). - Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z obsługą konsumenta i salą kelnerską (zapoznanie się z techniką obsługi klienta w restauracji, zapoznanie z programem kelnerskim oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących

Uwagi

5 godz. organizacja pracy w hotelarstwie, 2 godz. język obcy zawodowy

4 godz. inne czynności, 2 godz. język obcy zawodowy, 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie

6 godz. inne czynności. 1 godz. obsługa

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18.00 - kolacja

4.

05.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30- obiad 18.00 - kolacja

7

obsługa imprez

5.

06.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 16.30 – posiłek przed wyjazdem

7

pokojowa

7

administracja oraz

potraw, obsługa gości podczas posiłków, rozliczanie posiłków, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., zapoznanie z nazewnictwem poszczególnych części zastawy, zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, zapoznanie się z metodami przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni). - Omówienie i zapoznanie z zasadami organizacji usług zleconych – konferencji, bankietów, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących potraw, obsługa gości podczas śniadań, rozliczanie śniadań, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., zapoznanie z nazewnictwem poszczególnych części zastawy, zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, zapoznanie się z metodami przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni). - Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z normami przyjętymi w Hotelu Filmar w Toruniu, - Segregowanie prania wg asortymentu, - Utrzymanie porządku w magazynie pościeli czystej i brudnej, - Zasady przekazywania pościeli do pralni i odbierania z pralni. (przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w hotelu, utrzymanie czystości w pokojach podczas pobytu gości, utrzymanie czystości na korytarzach, holach oraz pomieszczeniach socjalnych, kontrolowanie i uzupełnianie mini barków w pokojach, informowanie recepcji o brakach lub powstałych usterkach w pokojach, segregowanie bielizny hotelowej wg asortymentu, przekazywanie rzeczy do prania pozostawionych przez gości hotelowych)

informatyczna w hotelarstwie,

- Omówienie sporządzenia oferty, praktyczna nauka przygotowania oferty dla klienta, nauka robienia kosztorysu i rozliczenia oferty dla gości hotelu.

4 godzi. inne

2 godz. obsługa konsumenta, 5 godz. inne czynności,

2 godz. język obcy zawodowy, 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie, 4 godz. inne czynności

Tydzień pierwszy 35 godzin 6.

09.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

3


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 -obiad 18.00 - kolacja

pokojowa

- Doprowadzenie pomieszczeń ogólnodostępnych i mieszkalnych do stanu gotowości eksploatacyjnej, -Zapoznanie się ze strukturą administracyjną i prawną Hotelu Filmar w Toruniu, -Przygotowanie oferty na organizację bankietu na 400 osób (przygotowanie karty menu, przygotowanie sali, przygotowanie oprawy muzycznej na wesele, przygotowanie pełnego kosztorysu świadczonej usługi)

- Struktura administracyjno prawna Hotelu Filmar w Toruniu w praktyce, - Przygotowanie sali konsumenckiej i obsługa gości z państw UE w języku obcym j. angielskim, - Zapoznanie z zasadami funkcjonowania programów komputerowych używanych w Hotelu Filmar w Toruniu. (zapoznanie się z techniką obsługi klienta w restauracji, zapoznanie z programem kelnerskim oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących potraw, obsługa gości podczas posiłków, rozliczanie posiłków, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., zapoznanie z nazewnictwem poszczególnych części zastawy, zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, zapoznanie się z metodami przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni). - Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku recepcjonisty, - Poznanie oferty ośrodka zamieszczonej na stronie internetowej, - Wypełnianie dokumentów związanych z przyjęciem rezerwacji: grafik rezerwacji, formularz rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji, rezygnacja z rezerwacji Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Wysyłanie potwierdzenia rezerwacji za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej. Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji

7.

10.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 18.00 - kolacja

7

Administracja oraz kelner

8.

11.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30-obiad 16.30 - posiłek przed wyjazdem

7

recepcjonista

9.

12.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa

7

recepcjonista

czynności, 1 godz. ekonomia i prawo w hotelarstwie, 2 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie. 4 godz. inne czynności, 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie, 2 godz. język obcy zawodowy

5 godz. inne czynności, 2 godz. obsługa konsumenta.

3 godzi. obsługa

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

4


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30- obiad 18.00- kolacja

10. 13.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 12-12.30 obiad 15.30 – posiłek przed wyjazdem

Tydzień drugi 35 godzin 11. 16.07.2012 9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 18.00 - kolacja

7

obsługa konsumenta

7

recepcjonista

między pracownikami, - Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Zameldowanie gościa - przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Filmar w Toruniu, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelowej. - Przygotowanie kompleksowej obsługi gości Filmar w Toruniu oraz sporządzenie dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia, zameldowaniem, rozliczeniem pobytu gości z uwzględnieniem rodzaju usług i zamówienia, - Obsługa gości obcojęzycznych przyjeżdzających do hotelu – j. angielski. - Przygotowanie oferty na organizację , - Organizacja wieczorku tanecznego dla gości hotelu oraz dla innych gości chcących uczestniczyć w imprezie

- Przyjęcie zlecenia na rezerwację pokoju oraz organizację innych usług zleconych przez gości hotelowych, - Rejestrowanie i prowadzenie korespondencji, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Obsługa gościa hotelowego w języku obcym j. angielski, - Przedstawianie aktualnej oferty hotelu (przygotowanie indywidualnej oferty hotelu na zamówienie gości), - Rozpoznawanie potrzeb gości oraz sporządzanie oferty handlowej Hotelu Filmar w Toruniu.

konsumenta, 3 godz. inne czynności, 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie.

6 godz. inne czynności 1 godz. język obcy zawodowy,

1 godz. ekonomia w hotelarstwie, 2 godz. obsługa konsumenta, 3 godz. inne czynności, 1 godz. język obcy zawodowy

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

5


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12. 17.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 18.00 - kolacja

7

kelner

- Utrzymanie porządku w sali konsumenckiej i dostosowanie jej do obsługi, - Przywitanie i obsługa gości w języku angielskim, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon.

13. 18.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 18.00 - kolacja

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

14. 19.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 18.00– kolacja

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Pomoc przy organizacji usługi integracyjnej na 200 osób, - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni, - Przygotowanie kalkulacji potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu Filmar w Toruniu, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Filmar w Toruniu, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - prowadzenie korespondencji hotelowej. - Przygotowanie i poprowadzenie procedury wymeldowania grupy zorganizowanej, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Przywitanie/pożegnanie gości w języku ojczystym oraz ,j. angielskim, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych.

1 godz. język obcy zawodowy, 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie, 3 godz. inne czynności, 2 godz. obsługa konsumenta 3 godz. inne czynności, 2 godzi. obsługa konsumenta, 1 godz. ekonomia i prawo w hotelarstwie, 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie 4 godz. inne czynności, 1 godz. obsługa konsumenta, 1 godz.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

6


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15. 20.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30-obiad 16.30 – posiłek przed wyjazdem

Tydzień trzeci 35 godzin 16. 23.07.2012 9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30-obiad 18.00 - kolacja

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni, - Przygotowanie kalkulacji potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu Filmar w Toruniu, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Filmar w Toruniu, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji - Prowadzenie korespondencji hotelowej.

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni - Przygotowanie kalkulacji potraw – przetłumaczenie jej na j. angielski, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu Filmar w Toruniu, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Filmar w Toruniu. - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon,

obsługa informatyczna w hotelarstwie, 1 godz. język obcy zawodowy 2 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie, 3 godz. język obcy zawodowy, 1 godz. obsługa konsumenta, 1 godz. inne czynności

2 godz. obsługa konsumenta, 4 godz. inne czynności, 1 godz. język obcy zawodowy

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

7


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelowej. 17. 24.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30-obiad 18.00 - kolacja

7

recepcjonista

- Przygotowanie i rozliczenie imprez organizowanych dla grupy zorganizowanej - Przygotowanie i poprowadzenie procedury wymeldowania grupy, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Przywitanie gości w języku obcym – j. angielski – kompleksowa obsługa gościa, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych, - Obsługa gościa hotelowego w obcym języku – j. angielski.

18. 25.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30-obiad 18.00 - kolacja

7

recepcjonista

- Przywitanie zorganizowanej grupy gości zagranicznych z Irlandii (j. angielski), - Przygotowanie i poprowadzenie procedury przyjęcia gości w j. angielskim, - Wypełnienie dokumentów meldunkowych – w j. angielskim, - Zaprezentowanie oferty ośrodka w j. angielskim dla gości zagranicznych - Otwarcie rachunku gości - kompleksowa obsługa gościa, - Zamknięcie rachunku gościa, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji między pracownikami, - Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Filmar w Toruniu, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów,

1 godz. język obcy zawodowy, 2 godz. obsługa konsumenta, 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie, 3 godz. inne czynności 1 godz. język obcy zawodowy, 1 godz. obsługa konsumenta, 4 godz. inne czynności 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

8


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelowej, - Chronienie mienia gości i hotelu, - Zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, - Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione, - Zarządzanie powierzonymi narzędziami i środkami pracy. 19. 26.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 13.00 – 13.30) 8.00-śniadanie 13-13.30 obiad 18.00 - kolacja

7

zarządzanie gastronomią

- Egzamin na zakończenie miesięcznej praktyki zawodowej u pracodawcy, - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni - Przygotuj kalkulację potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu Filmar w Toruniu, dokonanie tłumaczenia karty menu ośrodka na j. angielski, - Przywitanie gościa zagranicznego i zaproponowanie miejsca w hotelu kompleksowa obsługa gościa, - Pożegnanie gościa zagranicznego oraz pełne rozliczenie usług hotelowych, - Polecanie oferty gastronomicznej obcokrajowcom, - Prowadzenie rozliczeń kelnerskich.

5 godz. inne czynności, 1 godz. obsługa informatyczna w hotelarstwie, 1 godz. język obcy zawodowy,

20. 27.07.2012

9.00 – 16.30 (przerwa 12.00 – 12.30) 8.00-śniadanie 13-13.30-obiad 16.60 – kolacja – prowiant na drogę

7

Pokojowa + Obsługa konsumenta

Podsumowanie zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach pracy w Hotelu Filmar w Toruniu tj.: przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w ośrodku, zaaranżowanie jednostki mieszkalną pod względem wyposażenia z zachowaniem funkcji i estetyki wnętrza zgodnie ze standardem, przypomnienie technik obsługi klienta w restauracji, przypomnienie obsługi programu kelnerskiego oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących potraw, obsługa gości podczas śniadań, rozliczanie śniadań, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., przypomnienie nazewnictwa poszczególnych części zastawy, przypomnienie zasad serwowania przystawek, dań głównych i deserów, przypomnienie metod przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, przypomnienie zasad otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej,

6 godz. inne czynności, 1 godz. język obcy zawodowy,

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

9


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni, przygotowanie i utrzymanie sali konsumpcyjnej i konferencyjnej na branżową konferencję połączoną z imprezą integracyjną. Przypomnienie zasad chronienia mienia gości i hotelu, przypomnienie zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, przypomnienie zasady postepowania za rzeczy wniesione do ośrodka i pozostawione pod opieką pracowników - omówienie i przypomnienie zasad związanych z zarządzaniem powierzonymi narzędziami i środkami pracy. Tydzień czwarty 35 godzin Łącznie 140godzin praktyk Włocławek, 09.06.2012r. Agnieszka Gabryelczyk ............................................................................ miejscowość, data, podpis Włocławek, 11.06.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

10

harmonogram_109  

pz