Page 1

Lilla guiden

Abstracto El propósito de esta guía es para informar al lector sobre estrucura de España, las carac terísticas culturales y los soluciones de futuro en el problema de hoy. En la sección primera de la guia se ocupara de la estructura economía, ecología y social y parte de la actual política nacional de España. La parte de la estructura económica de España, prinicalmente tratará sobre la crisis económica actual y sobre las conexiones de los suyos a la EU. Después de la guia se ocupara cómo la crisis económica ha afectado relación social de España y estructura del país se ve en la situación actual. La guía se ocupara también las condiciones sociales generales, independiente a la crisis de económica. A continuación, el asitente levantará la actual política nacional de España, y cómo la crisis económica ha efectado esto. La parte interna se tanto frente a la independencia de Cataluña y de las consecuencias depués de la elecciones de 2011. la última parte de la primera sección se ocupará de la estructura ecológica de España, y cómo la economía ha afectado a la agricultura de España. Tambien se ocupará de las diferentes fuentes energéticas de España. La segunda sección trata con las características culturales de España. El asistente se ocupará, entre otras cosas, cómo la religión afecta a la cultura de España y de la sociedad. También les llevará hasta España hábitos alimenticios y el comportamiento social. La guía también se ocupará de la iguldad entre los españolees, y cómo la situación de la mujer ha evolucionado desde que el régimen


de Franco. También vamos a establecer conexiones entre la política de género, la EU y la crisis económica. En la última sección se discuten las posibles soluciones para el futurp en términos de desarrollo sostenible, tanto en lo social, económico y ecológico.

Ekonomisk struktur Den ekonomiska situationen i Spanien är för tillfället väldigt dålig. En vanlig missuppfattning är dock att det beror helt på EU när orsakerna i själva verket ligger i landet själv. Till skillnad från de andra länderna med finansiella problem i EU så började de ekonomiska problemen istället med bankerna, som sedan drog ned staten i en ekonomisk kris. Man kan se stora likheter mellan den ekonomiska krisen i Spanien och den i USA, då de båda började med bankerna och bygg-/husindustrin. Byggare lånade då pengar till hus som de sen inte kunde betala tillbaka. Det är här EU kommer in i bilden. Hade situationen i resten av EU varit stabil, så hade Spanien kunnat få större nödlån och situationen hade kunnat lösa sig relativt fort. Men iom att EU också måste låna ut pengar till ex Grekland och Irland, så har Spanien inte fått de pengar de skulle behövt. Spanska regeringen har blivit tvungen att ta till andra lösningar, som att höja skatterna, sänka statliga utgifter och till och med sälja statsobligationer. Det som skiljer Spanien från andra europeiska länder är att deras offentliga finanser är i ordning, det är bankerna som behöver lån, vilket också har lett till att EU har varit mer positiv till att ge nödlån till Spanien än till andra länder. De höjda skatterna och bankernas problem har lett till en stor arbetslöshet bland Spaniens befolkning.


Social struktur Den ekonomiska krisen har lett till en misstro för spanksa regeringen, och ledde till att PP (Partido Popular, höger) tog över efter socialisternas 8 år vid makten i valet 2011. PP lovar fler jobb, genom att sänka skatterna som har varit så illa omtyckta. Detta kommer dock även att leda till fortsatta sänkta löner för statsanställda och lägre bidrag från statens sida, men spanjorerna verkar tycka att det är värt det. Arbetslösenheten i Spanien är den största i Europa med hela 25%. Bland ungdomar uppgår arbetslösheten till 50%, i jämförelse med Sverige där ungdomsarbetslösheten ligger på ca 25%. Spanien hade, innan 2007, sin lägsta arbetslöshet någonsin på 7,9% vilket då var väldigt högt för EU. Arbetslösheten är högre hos kvinnor och det är vanligt att de tjänar mindre än vad männen gör. Många jobbar även i den informella sektorn för att undvika skatter. I Spanien har det arbetsrättsliga skyddet varit väldigt starkt, detta har lett till att arbetsmarknaden har gått trögt. De som inte har haft fast anställning, och jobbat på kontrakt, har ofta varit invandrare vilket gör att det har varit svårt för dem att komma in i arbetslivet då de inte har samma skydd som de som är fast anställda. Det har kommit förslag, som också blivit genomröstade, av regeringen under de senaste två åren för att ändra det starka skyddet på arbetsmarknaden. Detta har flera gånger lett till generalstrejk bland fackförbunden då de inte vill att reformerna ska gå igenom. Fram till 1975, då Francodiktaturen i Spanien föll, hade kvinnor mycket dåliga rättigheter i Spanien. Bl a kunde inte kvinnor skapa bankkonton utan deras mäns tillstånd. Under diktaturen kunde inte heller gifta par genomgå skilsmässor men detta ändrades 1981, dock med vissa restriktioner. När alla restriktioner föll för skilsmässor 2005 ökade det med 74 procent. Trots att Spanien är mer religiösa så var de det tredje landet i världen att tillåta samkönade äktenskap år 2005, detta var alltså före Sverige som är det mest sekulariserade landet i världen. Även abort är tillåtet i Spanien, trots stora protester från Katolska kyrkan.

Ekologi Spaniens nuvarande miljösituation har betydligt påverkats av den snabba ekonomiska utvecklingen som i sig har följts av ökad användning av landets resurser och ökad föroreningsproblem. I dagsläge har flera floder blivit otroligt förorenade av både industriellt och kommunalt avloppsvatten. Dock är inte detta allt, både turistindustrin och jordbruket tömmer i snabb takt Spaniens vattenresurser. Nu pratas det om att en tredjedel av Spaniens yta kan bli öknen. Medeltemperaturen har ökat med 0,7 grader de senaste hundra åren och i Madrid är siffran dubbel, 1,4 grader, vilket gör att marken kommer bli obrukbar snabbare av torkan. Det ekologiska utbudet i Spanien är inte stort. Jordbruket har blivit mindre lönsamt med åren, vilket har bidragit till ökad användning av bekämpningsmedel. Av denna anledning är ekologisk mat i Spanien ovanligt, då många bönder tänker på vinsten istället, framför allt med tanke på att Spaniens


största export är jordbruket.

Kulturella särdrag Vid Nationalencyklopedins hemsida anges 75% av spanska befolkningen som katoliker, hälften av dessa går regelbundet i kyrkan. Mycket religion i Spanien har lett till många konservativa tankar, ex protester mot abort och samkönat äktenskap. Samtidigt var Spanien ett av dem första länderna i världen att tillåta samkönat äktenskap, tidigare än Sverige. Dom största skillnaderna mellan Spaniens matkultur och Sveriges matkultur är att skolan inte betalar för studenters lunch och att restauranger i Spanien öppnar senare än vad Sveriges restauranger gör, detta beror på att det fortfarande är hyfsat varmt på kvällarna och att man i Spanien har “siesta” mitt på dagen. Måltiderna i Spanien är mer av en socialsamanställning, helst med mycket folk och massa prat. I Sverige har dom flesta fått höra redan som små “prata inte med mat i munnen” och därför är det väldigt ofta ganska så tyst vid svenskarnas matbord. Spanjorer sitter gärna länge vid bordet, även vid mindre måltider, så som svenskar gör vid lite finare middagar. Spaniens välkända maträtter är Paella, tapas, och tortilla. Spanska släkter är ofta väldigt nära och alla i familjen har en stark relation till varandra. Släkterna är ofta större än i Sverige. Spaniens kärnfamilj består liksom svenskarnas av mamma, pappa och barn, men oftast fler barn än vad den svenska familjen har. Pga detta är även brist på dagispersonal för tillfället. Medellivslängden på kvinnor i EU är högst i Spanien på hela 84år, detta kan delvis beror på att man tar så väl hand om varandra i släkterna.

Genus och jämställdhet Spanien har utvecklats på jämställdhetsfronten med raketfart sedan Francoregimen. Nu har Spanien en regering med nästan hälften kvinnor, en välutvecklad jämställdhetskommitté, infört könskvotering, har ett ambitiöst åtgärdspaket mot kvinnomisshandel samt en rad andra praktiska åtgärder. År 2010 då Spanien verkade som ordförande i EU låg fokus på jämställdhet. Förutom ett stort fokus på lönegapet mellan män och kvinnor stod även ett grundande av ett europeiskt centrum mot kvinnomisshandel på dagordningen. Babiana Aído, Spaniens jämställdhetsminister, är den minister i Spanien som fått mest kritik. De konservativa krafterna ifrågasätter starkt jämställdhetsdepartementet. De anser politiken som förs där som kontroversiell och jämställdhetsministern får ofta luta sig tillbaka på det starka stödet hon får från EU. Förutom att jämställdhetsministerns politik av de konservativa krafterna anses som kontroversiell har Aído också blivit ifrågasatt angående den stora budget som läggs på


jämställdhetsprogrammet när landet befinner sig i en ekonomisk kris. Dock är inte jämställdheten lika etablerad på det sociala planet i Spanien. Man kan se en större genusmentalitet i Sverige än i Spanien, trots att den inte är helt jämställd i Sverige. Många kvinnor uppfattar det svårt att få jobb när man har fått barn och att den manschauvinistiska inställningen lever kvar. Detta kan bero på den snabba jämställdhetsutveckling som ägt rum i Spanien och att folkets mentalitet helt enkelt inte har hunnit anpassa sig. Trots det har Spanien all förutsättning att uppnå jämställdhet. Framtida lösningar Hållbar utveckling är ett begrepp som myntades i Brundtlandrapporten 1987 och definieras där som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling innefattar alltså; en socialt hållbar utveckling, en hållbar utveckling för miljö och en ekonomiskt hållbar utveckling. När det gäller miljö och återvinning ligger Spanien efter andra länder som t ex Sverige. Återvinning sker inte på samma nivå hos befolkningen i Spanien som i Sverige. En åtgärd för detta skulle vara att införa pant i Spanien, framför allt då det mesta dricksvatten som konsumeras är på petflaska. Återvinning förekommer, men utan ekonomiskt intresse. Om ett ekonomiskt intresse bildades skulle det spanska folket uppmuntras att återvinna mer. Den slutsatsen kan dras då sådana resultat uppnåtts tack vare höga el- och vattenpriser. När det gäller ekologisk mat måste man sluta exportera den mat som odlas till utlandet (95 % av all ekologisk mat exporteras), för att istället försöka skapa en positiv ekotrend bland befolkningen. Lösningar på den ekonomiska krisen tror vi skall kunna ske genom att Spanien frigör sig från bankerna. Bankernas stora makt i samhället var en stor bidragande del till den ekonomiska krisen. En sådan lösning verkar dock inte ske inom en snar framtid då det konservativa partiet Partido Popular, vilka förespråkar minskat statligt inflytande, vann valet 2011. Dess högerpolitik ger bankerna större inflytande över befolkningen. För en hållbar ekonomisk utveckling ser vi att staten måste kontrollera bankerna mer och bankerna i sin tur måste ställa högre krav på låntagarna för att försäkra sig om att en återbetalning kan ske. Det sociala planet är väldigt sammankopplat med dem ekonomiska och miljömässiga lösningarna och vice versa. För ett hållbart socialt samhälle krävs det att arbetslösheten minskar. Ett alternativ vi ser är att Spanien agerar som USA gjorde under den ekonomiska krisen på 30-talet. För en vidare social hållbar utveckling ser vi också att det krävs ett större eko- och jämställdhetstänk hos befolkningen. Ett större ekotänk skulle kunna införas genom att exporten på ekologiska varor skulle minska och mer skulle stanna inom landet. På jämställdhetsplanet ser vi att den strukturella nivån är


välutvecklad medan den sociala nivån ligger efter. För ett större jämställdhetstänk tror vi att den jämställdhetspolitik som Babiana Aído för ska fortsätta för att så småningom bli norm.

Lilla guiden  

Hej! Det här är grupp 5:s guide!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you