Page 1

PÆDOFILI

En informationsfolder af: Frederik Mads Laurits


PÆDOFILI Introduktion:

Denne informationsfolder er lavet til en projektopgave i 9. klasse. Grunden til at vi har lavet er for at skabe opmærksomhed og klarhed omkring emnet pædofili. Vi har valgt at fokusere på tre temaer, de pædofile, ofrene og synet på pædofile. Det første tema, De Pædofile, omhandler de grundlæggende og “tørre” informationer om pædofili som; hvem der begår forbrydelsen, hvad skal der til for at man kan kaldes for pædofil og hvad straffen er for pædofili og for at misbruge mindreårige. For at få belyst emnet har vi interviewet en af de førende eksperter i Danmark på området: Thomas Hammerbrink. I temaet Ofrene, ser på hvilke konsekvenser det har at blive udsat for seksuelle overgreb som barn. Vi har i den forbindelse interviewet Hanne Heilmann, der er blevet misbrugt af sin biologiske far fra hun var 7 til hun var 22. Det tredje og sidste emne, Synet på Pædofile, handler ikke så meget om de pædofile selv, men mere om hvordan vi som samfund ser på pædofili, og hvordan og hvorfor medierne har kastet sig over dem. Håber du finder det interresant.

Indholdlsfortegnelse 3 5 7 8 9

2

Man er ikke pædofil bare fordi man tænder på børn Den medicinske definition af pædofili afviger i høj grad fra offentlighedens

Interview :Thomas hammerbrink

Vi har interviewet en af Danmarks førende eksperter indenfor pædofili

Hvem er ”de”?

Vi har undersøgt om de pædofile har nogle fælles psykiske eller fysiske tegn.

Straf for overgreb og incest

Vi har undersøgt hvordan man straffer kriminelle pædofile i Danmark

Børnepornografi

I løbet af de sidste 15 år er sager om besiddelse af og Distribuering af børnepornografi fordoblet mange gange. Er der kommet flere pædofile, eller bærer internettet skylden?

Interview: Hanne Heilmann

14

Konsekvenserne for ofret.

De pædofile

Vi har interviewet pædofili offer og foredragsholder Hanne Heilmann

Seksuelt overgreb på et barn er uden tvivl en af de værste forbrydelser der findes. Dette skyldes især de store konsekvenser overgrebet har på barnet.

Tema: Synet på pædofili

16

Pædofile, herhjemme og i udlandet

17

Seksuel omgang med børn - fra aristokratisk norm til perversitet

20

tema:

Tema: Ofrene

11

18 Disclaimer: We do not own any of the images in this folder! All rights goes to the proper owners! Disclaimer: Vi ejer ikke nogle af billederne der er brugt i denne folder! Al anerkendelse går til de retmæssige ejere!

Tema: De pædofile

Seksuelt overgreb på et barn er uden tvivl en af de værste forbrydelser der findes. Dette skyldes især de store konsekvenser overgrebet har på barnet.

Synet på seksuel omgang med børn har i Europa været meget forskelligt igennem tiderne.

Frygten for pædofili

Frygten for pædofili har siden Vadstrupgård sagen i 1997 bredt sig som en steppebrand igennem Danmark, og den danske befolkning er i dag fanget i en frygt for de pædofile.

Forebyggelse af overgreb på mindreårige

3


PÆDOFILI

PÆDOFILI

Man er ikke pædofil bare fordi man tænder på børn Den medicinske definition af pædofili afviger i høj grad fra offentlighedens En af de største misforståelser i den danske befolkning i henhold til pædofili er, at man er pædofil lige så snart, man tænder på børn. Vi er i Danmark meget hurtige til at udråbe folk som pædofile, i sager om børneporno og seksuelt misbrug af børn. Men i virkeligheden skal der mere end at man blot tænder på børn til før, man kan betegne et menneske som pædofil. Pædofili i den danske Psykiatri I den danske psykiatri bruges WHO’s diagnoseliste ICD-10 til at definere pædofili, og stille en klinisk diagnose. I denne er pædofili beskrevet som en seksuel afvigelse(parafilier), og defineres således: En seksuel præference for børn, både drenge og piger, typisk i sen barnealder eller tidlig pubertet. Hvordan denne definition helt præcist skal forstås kan diskuteres, men i det psykiatrien forstås det store træk sådan her: En pædofil er en person der tænder mere på børn end voksende. Kun 20 % af børnemisbrugere er pædofile I 1997 interviewede Karen Pallesgaard Munk psykolog, Ph.d. og davæ-rende lektor ved center for Sundhed, Menneske og Kultur 4

ved Aarhus Universitet, 20 dømte børnemisbrugere(alle mænd). Under disse interview blev det klart at 5 af de 20 dømte var pædofile i klinisk forstand. En stor del af de resterende mænd fortalte at de ikke generelt følte sig tiltrukket af børn, og flere af dem følte et had overfor pædofile. Karen Pallesgard Munk mener at grunden til at man ser på næsten alle børnemis-brugere som pædofile skyldes medierne:

»Der er en tendens i pressen til at bruge pædofilibegrebet alt for ukritisk. Pædofili er en psykiatrisk diagnose med nogle ganske bestemte kriterier, bl.a. at man kun tænder på børn. Det er der mange af de dømte, der ikke gør.« Karen Palles-

gård, udtalt til Videnskab.dk, 16.10.2008 Ordet pædofili stammer fra det antikke Grækenland og er dannet ud fra ordene pais, der betyder barn, og philia kærlig elsker. I det antikke Grækenland var det ganske normalt lærte mænd havde seksuel omgang med deres lærlinge og det blev endda set på som bidragene til den unge mands uddannelse. På billedet til højre ses en tegning fra en antik græsk vase, der viser en lært mand og hans unge lærling

Kun hver femte af de dømte børnemisbrugere Karen Pallesgaard Munk interviewede var rent faktisk pædofile.

Et eksempel på en mand der misbrugte børn men stadigvæk ikke var pædofil er den belgiske mand Marc Dutroux. Han kidnappede og misbrugte seksuelt 6 piger i alderen 8-19 år i 1995 og 1996. Under Marc Dutrouxs retssag blev han af medierne konsekvent kaldt pædofil. Men senere undersøgelser psykologer viste at han ikke er pædo-fil, men derimod psykopat, da han ikke tændte på børnenes lave alder, men derimod kidnapningen og tilfangetagelsen af disse.

Interview :Thomas hammerbrink Nu skal man jo ikke tro på

alt hvad man læser. Vi har derfor snakket med den førende danske forsker inden for Pædofili, Thomas Hammerbrink.Thomas er psykolog og sexolog og har forsket i feltet i mange år. Han har bl.a. tidligere arbejdet på Rigshospitalets Sexologisk klinik. Lige nu har han sin egen klinik hvor han behandler pædofile med sværre psykiske problemer som for eksempel downsyndrom. Ganske kort Thomas, hvad skal der til for at man kan kaldes for pædofil? Der skelnes mellem forskellige former for pædofili. Den kriminelle pædofil og den ikkekriminelle pædofil. Den kriminelle pædofile er, som navnet

antyder,en pædofil, som ikke “bare” nøjes med at fantasere, han bliver simpelt hen nødt til at udleve sine fantasier. Den ikke kriminelle pædofile er lidt anderledes. Modsat den anden type kan han sagtens holde sig på måtten. det der er forskellen på de to typer er 1. hvor kraftigt er hans/ hendes impulser, altså hvor stor er behovet. og 2. hvor godt er personens ’forsvar’, altså hvor god er personen til at holde igen. Hos den kriminelle er impulserne ofte så kraftige at personen ikke kan tænke på andet end at have sex med en mindre årig, modsat den ikke-kriminelle, hvor der kan gå mange år før pædofilien viser sig. derud over så findes der også en tredje gruppe som ligger i gråzonen. Disse pædofile har et stærkt forsvar, men grundet en person forstyrrelse kan de omgå forsvaret ved at retfær-

diggøre deres perversion med intellektualiserende argumenter, som for eksempel “børnene kan selv lide det” osv.

Hvorfor er nogle mennesker pædofile? Tidligere troede man at pædofili gik i ”arv”. Altså at de pædofile selv var blevet udnyttet som børn og at det var derfor de selv gjorde det. Men flere undersøgelser viste i 90’erne at det ikke er tilfældet, da det “kun” er under 50 % af de pædofile der selv havde været udsat for overgreb. Undersøgelserne peger i stedet på at det er mangel på omsorg i de første par år af ens liv der gør en pædofil. Ikke mangel på omsorg som i omsorgssvigt, men mere bare det at fx ens far har hånet en hver dag igennem hele sin opvækst.

5


PÆDOFILI Er det muligt at behandle pædofili? Ja, men hvordan og hvor lang tid det tager, kommer fuldstændigt an på den pædofile. For nogle kan det at komme i fængsel virke motiverende. Ikke fordi de er blevet ”raske”, men fordi de ikke vil i fængsel igen. For andre er det nok med en behandlingsdom. Men for nogle af de virkeligt pædofile virker ingen af delene. Behandlingsdommen fordi der ikke er nok ’forsvar’ at arbejde med, og fængsel fordi de i gerningsøjeblikket ikke er i stand til at forstå hvilke konsekvenser det vil få. Og hvis en hård pædofil bliver ved med at begå overgreb igen og igen, så får han en forvarings dom, og det er i sådanne tilfælde at man tilbyder en medicinsk kastration.

Så det hjælper altså ikke med hårdere fængsels straffe? Jo, det kan hjælpe hos de lidt mildere pædofile, Endnu engang er det fuldstændigt op til den enkelte. Men hos de virkeligt hårdt ramte, der hjælper det kun i den udstrækning at de ikke kan begå ivergreb så længe de sidder inde.

”Det er også fouroligende at der ikke er kommet færre pædofile, på trods af vores forhøjede indsats over for det.” 6

PÆDOFILI Og i sådanne situationer kan medicinsk kastration være en god behandlings model? Ja, det kan det i hvert fald være. Man skal dog være opmærksom på at der er visse bivirkninger ved det, som for eksempel at man bliver aseksuel (at man mister al interessen for sex, mhk) og man kan risikere at udvikle knogleskørhed og det kan skade de indre organer. Det skal så også lige siges at behandlingen hele tiden bliver bedre og at der lige så stille kommer færre

Men er det ikke muligt at forbygge pædofili, så der ikke kommer flere pædofile? Eftersom man har en ide om hvad det er der gør folk pædofile, så ved man også hvordan man kan forebygge det. I teorien i hvert fald. For problemet er nemlig at der forebyggelsen skal ske på så mange forskellige planner og at det vil koste en meget stor bunke penge. Det er selvfølgelig oplagt at forbedre børns barndom og sørge for at de får den opmærksomhed de har brug for. Men der støder man endnu engang i et problem for man ikke endnu ikke sige helt præcist hvad det er for en form for manglende omsorg der er skyld i pædofilien.

Er der ikke noget man kan gøre som samfund?

”Det er mangel på omsorg i de første par år af ens liv der gør en pædofil” Jo, vi kan ændre den måde vi ser på pædofilien. I Danmark er der et kæmpe tabu omkring seksualitet som helhed og specielt pædofili, hvilket gør at der er mange pædofile der går med deres perversitet for sig selv i stedet for at søge hjælp. Dette kan i værste fald føre til at en af de ikke-kriminelle pædofile lige pludselig efter mange år ryger i og begynder at misbruge børn.

Er er der egentlig kommet flere pædofile i den sidste årrække? Det er endnu et af de spørgsmål vi ikke helt kan svare på, da en stor del af de pædofile er ukendte. Det bedste vi kan gøre er at se på kriminal statistikkerne, og de har ligget forholdsvis stille de sidste par år. Men vi skal huske på at kriminal statistikkerne ikke er 100 % sikre, da mange pædofile gentager deres forbrydelser plus, at det ikke er alle krænkere, der er pædofile. Men mit personlige bud er at statistikkerne er rigtige, og at vi ligger nogenlunde samme sted som vi hele tiden har gjort. Men det er også fouroligende at der ikke er kommet færre pædofile, på trods af vores større indsats over for det.

Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen. Ifølge den Danske pædofili gruppe (Danish Pedophile Association) er der omkring 10.000 pædofile i Danmark. Selvom det er et stort tal, er der mange flere der i løbet af de sidste 15 år har begår overgreb på mindre årige. Mange af de seksuelle overgreb på børn sker i højere grad, fordi barnet er til rådighed, end fordi barnet er barn.

HVEM ER ”DE”?

Vi har undersøgt om de pædofile har nogle fælles psykiske eller fysiske tegn.

Den gennemsnitlige pædofil Der findes ikke nogle tal fra Danmark der kan give et fuldt billede af pædofile, da emnet er tabu og mange folk går med det for sig selv. Man kan til gengæld se på kriminal statistikken for krænkere. En statistik for krænkerne vil ganske vidst ikke være ens med en for pædofile, da det kan være at det simpelt hen bare er en bestemt type af pædofile der bliver, krænker, men det er nu engang det bedste vi har at arbejde med. Hvis vi ser på gerningsmændenes seksualitet viser det sig med tydelighed at langt de fleste af dem (97 %) er heteroseksuelle (98.7 %). Omkring alder er der lidt mere forskellighed. For mens der hos de heteroseksuelle er flest 50+ krænkere ( 35 %), er det de 35-40 årige (29 %) der er flest af blandt de homoseksuelle krænkere.

De tal man ikke har i Danmark, har man heldighvis hos vort broder folk nordmændene. i Norge lavede man nemlig i 2005 en rundspørge blandt pædofile i behandling. Nogle af disse tal stemmer meget godt overens med de danske, men der er også

De pædofile kvinder Modsat hvad mange tror så er det langt fra kun mænd der er pædofile. Grunden til at det kun var 1.8 % af sigtelserne om overgreb af mindre årige var mod kvinder, er ifølge Thomas Hammerbrink ikke at kvinder ikke er pædofile, men at man ikke leder efter dem. Det, at det ikke kun er nogle mænd der har en destruktiv sek-

”Det er langt fra kun mænd der er pædofile” nogle overraskelser. For eksempel viste det sig at 50% af de pædofile rent faktisk var gifte. Langt de fleste af disse ægteskaber var dog ulykkelige da det var de færreste af ægtefællerne der kunne håndtere pædofiles adfærds vanskligheder. Derudover viste undersøgelsen også at 40 % af dem enten var afhænge af alkohol eller stoffer. Men er der da ikke nogen fysiske tegn på at man er pædofil? Nej, man kan ikke kende en pædofil på udseende. Pædofili er som sagt en psykisk sygdom. I WHO’s sygdoms fortegnelse som ICD-10 under kategorien

sualitet men også nogle kvinder passer simpelt hen med hvordan vi ser på kvinder. Og nu kan man jo så sige, at det passer ikke, for de ekstremt kriminelle kvinder må jo da være blevet fanget. Og det er de også. Forskellen på om man er kriminel eller ikke-kriminel afhænger jo af hvor godt et forsvar man har. Og der må vi bare sige, at mænd er mere skrøblige. Kvinder kan åbenbart tåle at få mindre omsorg uden at de “falder i”. Og samtidig har de fleste kvinder, når de pædofile er voksne, et stærkere forsvar end det modsatte køn. 7


PÆDOFILI

PÆDOFILI

Straf for overgreb og incest Vi har undersøgt hvordan man straffer kriminelle pædofile i Danmark I Danmark er det ikke strafbart at være pædofil, men overgreb på børn under den seksuelle lavalder (15 år) er strafbart. I Danmark har der igennem mange år været en debat omkring strafferammen for overgreb på børn under den seksuelle lavalder. Ifølge politikerne er løsningen at sætte straffen op. Ifølge eksperter er løsningen ikke at satte straffen op, men i stedet at optimere hjælpen til krænkerene. I 2002 lå den gennemsnitlige straf for overgreb på mindreårige på 21 måneder. Året efter var staffen faldet til 17,1 måneder. I 2004 var tallet steget til 17,4 måneder. I 2005 faldt tallet helt ned til 16,1 måneder. Det er et fald på cirka 5 måneder over 3 år. Det er muligt for domstolen at nedsætte fængsels straffen, hvis den tiltalte går i psykiatriatisk behandlingsdom. Selvom straffen er faldet, er behandlingen stadig kun en frivillig ydelse, som. Derfor 8

ville Redbarnet, i 2008, indføre tvangs behandling for alle pædofile. I år 2000 vurderede Statens Folkesundheds Institut at 50 ud af 1000 danske børn blev udsat for seksuelle overgreb Straf for børnepornografi For at optage eller fotografere seksuel omgang med unge under 18 år, og ens forsæt er at sælge eller videregive materialet, kan man blive fængslet i op til

”Det er muligt for domstolen at nedsætte fængsels straffen, hvis den tiltalte går i psykiatriatisk behandlingsdom.” 2 år. For at videregive seksuel omgang med unge under 18 år kan man også fængsles i op til 2 år eller straffes med bøde. For at være i besiddelse af børnepornografi kan man idømmes 6 måneders fængsel eller bøde.

Børnepornografi

Straf for incest Hvis man har seksuel omgang med en slægtning af direkte nedgående slægtslinje med op til 6 år. Har man seksuel omgang med sin broder eller søster, kan man blive straffet i op til 2 år. Også hvis man ikke er fyldt 18 år.

I løbet af de sidste 15 år er sager om besiddelse af og Distribuering af børnepornografi fordoblet mange gange. Er der kommet flere pædofile, eller bærer internettet skylden?

Forældelse En forbrydelse bliver straffri, når fristen for at anmelde forbrydelsen er udløbet. Selvom der er begået noget strafbart, bortfalder straffen således på grund af forældelse. Forældelsesfristen er forskellig alt efter hvilken straf, der er fastsat i paragraffen i straffeloven. I sager om voldtægt, samleje eller anden kønslig omgang end samleje med børn under 15 år er forældelsesfristen aldrig mindre end 10 år. 10-års fristen regnes først fra det tidspunkt, hvor barnet fylder 18 år. Forældelsesfristen for blufærdighedskrænkelse af et barn er 5 år. Fristen regnes fra den dag, hvor krænkelsen ophører.

I 1995 var der 6 anmeldelser og 3 sigtelser mod folk der havde haft børneporno. Dette tal steg og faldt i løbet af de næste par år, men lå hele tiden imellem 20-50 sager årligt. Men i 2000 skete der noget. På blot et år fordobledes antallet af sager fra 50 i år 1999 til 103 året efter. 0g blot 4 år senere i 2004 var der i alt 302 anmeldelser og 277 sigtelser. Dette er samlet set en stigning på 9133 procent, hvilket er en årligstigning på gennemsnitligt 1014 procent! Men hvorfor er der sket så stor en stigning? Ja, for det første har internettet en stor del af skylden. Det at man nu på blot få sekunder kan komme på internettet, og der men kan komme ind på hjemmesider hvor man dele filer og billeder med hinanden, har helt klart påvirket at flere pædofile er blevet fristet. Samtidig var politinsatsen på området

meget sporadisk det først med en skærpelse i EU lovgivningen i 2004 at der blev oprettet et børnoporno filter, og først 2 år senere at det rent faktisk rummede nok hjemmesider at det gjorde en forskel Men det er ikke det hele grundet. For hvor man i vort kære naboland Sverige årligt har mellem 10 000 og 15 000 søgninger på nettet, der har med børnepornografi at gøre, har man i Danmark mellem 25 000 og 30 000 søgninger. Dette er lidt underligt da man i Danmark og Sverige har de samme regler og samme internet filter. Mange udenlandske forskere har tidligere påpeget at vi i Danmark har en lige så stram lovgivning i forhold til pædofili som man har i udlandet. Dette gælder bl.a. mildere fængselsdomme og især det japanske Hentai og andre former for animeret børnepornografi. I Danmark er det nemlig, modsat hvad det er i mange andre lande, lovligt at eje og distribuere børneporno så længe det bare ikke er billeder eller video klip, men derimod er tegnet. Blandt krittikerne har Danmarks førende forsker inden for feltet Thomas Hammerbrink været. Han har tidligere udtalt til Dagbladet Information at:

Vi kan jo se på dem, der bliver dømt: Den pædofile når til et punkt, hvor det ikke længere er nok blot at se på børneporno. Det accelererer, og nogle bukker under og ender med at forgribe sig på børn. Jeg kan slet ikke se, hvorfor animationerne ikke skulle have nøjagtig samme effekt på potentielle krænkere, som rigtige billeder Derfor ønsker blandt andet socialdemokratiet og dansk folkeparti at få ulovlig gjort al form for børnepornografi, animeret såvel som tegnet Men det er måske ikke så klogt alligevel. Et forskerteam bestående af forskere fra new Zealand og Tjekkiet har nemlig undersøgt udviklingen af pædofili i Tjekkiet fra før murens fald, hvor al form for pornografi var ulovligt, til i dag, hvor det er de samme regler som i Danmark. Og resultatet er faktisk noget overraskende. Det viser sig nemlig at antallet af overgreb på mindreårige er faldet drastiske siden da, og det til trods for at al anden kriminalitet er steget. Ifølge Thomas Hammrbrink er undersøgelsen valid nok: Hvis vi forbyder mangategneserier, så vil pædofile søge deres inspiration i svømmehallen, på stranden og på Strøget og tage deres fantasier med hjem. Vi ved ikke, om det nytter noget at forbyde animeret børneporno, men vi ved, at forbud skaber en underskov, så jeg stiller mig tvivlende overfor, om et forbud nytter Så er spørgsmået bare: hvad kan vi så gøre for at stoppe børne porno? Jeg tror deværre ikke at vi kan gøre specielt meget mere, end at fortsætte med at jagten på producenter og distribuører.

9


interview:

Hanne Heilmann

tema:

Ofrene

10

11


PÆDOFILI

PÆDOFILI

Vi har interviewet Hanne Heilmann, der i 14 år blev misbrugt af sin far, om hvordan det skete hvilke konsekvenser det har haft og hvordan hun i dag er kommet over det. Hanne holder i dag foredrag om sine oplevelser samt rådgiver andre der har været udsat for misbrug.

Samtidigt lå der jo også en ’catch’ i det. Jeg fik mere tøj og kom med på nogle ture og fik i det hele taget lov til nogle ekstra ting. Man kan jo så måske sige at det var et et billigt trick fra hans side, men børn de hopper altså på det. Det tager heller ikke særligt lang tid så vender man sig til det, hvis man kan være grov og sige det sådan.

Hanne kan du starte med at fortælle lidt om din baggrund?

Kendte din mor ikke til misbruget?

Jeg hedder Hanne Heilmann er 40 år gammel, har 3 børn og jeg bor i dag i København. Min baggrund ligger simpelthen i at jeg er blevet seksuelt misbrugt af min biologiske far, fra jeg var 7½ til 22 å gammel.

Hvordan startede det hele? Det startede da jeg var omkring syv et halvt år gammel. På det tidspunkt var jeg ligesom alle andre børn rigtig glad for slik og sådan noget. En dag ville min far lege blindeleg med mig, og jeg skulle smage på en masse ting, og det endte så med at jeg fik hans tissemand i munden. Det udviklede sig efterhånden, desværre, til fuldbyrdigt seksuel samleje.

Hvordan kan det være, du ikke sagde fra overfor din far? - Jamen øhh, jeg blev jo truet med, at hvis jeg fortalte det til nogen, så ville han komme i fængsel og måske blive slået ihjel, og når man er et barn så æder man de der forklaringer råt. Samtidigt så elsker man jo også sin far et eller andet sted. Da jeg blev ældre lå hjernevaskelsen så dybt i mit hoved, og jeg troede stadigvæk på hvad han fortalte mig. Faktisk gik det så vidt, at for at få fred da jeg var da jeg blev 14-16 år, så begyndte jeg at tilbyde mig selv, for så fik jeg penge og kunne så tage væk i en uges tid eller sådan noget.

Hvornår begynder det at gå op for dig at der måske er noget forkert i det her? - Jeg har jo nok altid vidst at det her var noget helt forkert noget, men i og med jeg var blevet bange for ham og ikke turde sige noget, så gik jeg jo bare med på nogle ting. 12

- Nej, for det første blev mine forældre på et tidspunkt skilt, og samtidigt var det hele simpelthen så godt skjult. Selv gjorde jeg heller ikke så meget for at afsløre det overfor hende, og de eneste alarmsignaler jeg udsendte var henne i skolen, hvor jeg begyndte at fortælle alle mulige løgne om min mor. Nogle gange fortalte jeg at hun var død, andre gange at hun boede i USA, eller at vi ikke længere var på talefod. Det var lige som om det var hende jeg hadede, nok fordi hun ikke opdagede noget og reddede mig ud af det.

Misbruget stopper som sagt da du var 22, hvad er det der sker der? - Det sker jo det at da jeg som 19-årig har fået en kæreste, og går hen og bliver gravid. Det var jo en helvedes graviditet, for jeg vidste ikke om det var min kærestes eller min fars barn, men det ender gudskelov lykkeligt og barnet viser sig at være min kærestes. Da min datter så begynder at nærme sig de to år, siger min mor, der på det her tidspunkt har fået det at vide, at ”et hul er et hul” og at der ikke er nogen grænser for hvor store de skal være. Det begynder jeg så at reagerer på, og der siger jeg for første gang fra overfor min far.

Var det også her at du meldte ham til politiet? - Nej det kom først lidt senere, for min far var stadigvæk en del af den store familie, for det var jo kun min mor der vidste noget om misbruget. Der skete jo så det at min far blev gift med en thailænder, der var fem år yngre end mig, og sammen fik de en søn. Her snakkede min mor igen med mig og sagde at en dreng jo kun havde ét hul mindre. Tanken om at

min far skulle ødelægge et andet barn liv gjorde så, at jeg blev nødt til at træde i karakter. Først fortalte jeg historien til mine venner, og jeg var så forfærdeligt bange for, at de alle sammen ville afsky mig bagefter. Men det modsatte viste sig heldigvis at være tilfældet, og de viste en enorm mængde sympati og opbakning, som gjorde at fik meldt min far til politiet.

Efter du melder din far bliver din far så dømt? - Der sker jo det, at man heldigvis finder et vidne, fra da jeg var omkring 12-13 år, for det var ikke kun min far der misbrugte mig, han havde også en ven der i den tid fik lov at misbruge mig. Ham fandt de så ud fra mit vidneudsagn, men han nåede aldrig at vidne for, min far indrømmede at han havde misbrugt mig. Altså det vil sige: Han ikke indrømmede at han har misbrugt mig siden jeg var syv, men gik med til at han måske havde antastet mig et par gange eller sådan noget. Det fik ham dømt. Han fik en 3 års ubetinget dom, og blev skilt fra sin unge kone, som han ikke har set siden.

Hvilke konsekvenser har din fars misbrug haft for dig? - Jamen efter jeg havde modtaget behandling på behandlingscenteret Stolpegården, følte jeg ligesom et behov for at hjælpe andre, der var i samme situation, som jeg tidligere havde været i. Jeg følte at ligesom at mit liv og mine oplevelser ikke skulle være spildt, og så kunne jeg ligeså godt bruge mine erfaringer til noget konstruktivt. Derfor har jeg valgt at åbne op og alle i min omgangskreds kender i dag min historie, og hvis der er nogle der spørger ind til det, så svarer jeg altid 100 procent ærligt. Dette har gjort mig til den stærke pige jeg er i dag, og jeg valgte at sige til mig selv ”Jeg ved godt det noget lort der er sket med dig men du kan bruge det til noget godt i dit liv og hjælpe andre”. Men selvfølgeligt har det også haft nogle negative konsekvenser. Jeg har ikke været i stand til at holde fast på et arbejde eller få en uddannelse. Mange af de kærester, jeg efterfølgende har fundet, har enten været alkoholikere, stofmisbrugere eller voldelige, og der var altid knald på mig. Jeg drak meget og jeg har jo tre børn med tre forskel-

lige mænd. Hvilket ligesom svarer til mine forhold, altså det længste forhold jeg har haft, kun slået af det jeg nu har med min dejlige kæreste, varede 4 år. Jeg fik også en utrolig stor mistro overfor mænd. Hvis de nu kom hjem med blomster blev jeg utroligt mistænkelig. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at de gjorde det fordi jeg var sød eller sådan noget. I dag har jeg så fundet ud af at der ikke er nogen grund til at være mistænkelig, men det har taget mig rigtig lang tid. Det tog mig 10 år at komme oven på, og få lagt det hele bag mig.

Har du haft kontakt med din far siden retssagen? - I og med at mig og min familie har fået politi tilhold mod ham, har han ikke været i stand til at kontakte og komme i nærheden af os, for han ved godt, at hvis han kontakter os, kommer han i fængsel. Den eneste gang jeg faktisk har snakket med ham siden retssagen var, da han på en eller anden måde havde fået fat i mit telefon nummer og ringede mig op. I den samtale bad han både om tilgivelse og tilbød mig 1000 kr. for, at jeg gav ham et blowjob. Udover det har jeg ikke haft kontakt til ham udover, at jeg igennem diverse kontakter ved hvor han bor og sådan noget, men den eneste besked jeg egentlig ønsker er en besked fra et hospital, der fortæller mig at han har stillet træskoene, så jeg kan få fred for ham og vide, at han ikke kommer her. Men samtidig er der også et eller andet inden i mig, der et eller andet sted savner min biologiske far. De der gode timer vi havde sammen, som en almindelig far og datter, og det kan irritere mig det kan det.

Hvad har gjort at du kan snakke så åbent om det i dag? -Det har taget mange år at komme så langt! Hver gang at folk tidligere spurgte om nogle ting, så syntes jeg det var enormt pinligt at snakke om Men på den anden side, hvis jeg ikke fik det fortalt så fik jeg det ikke bedre, og samtidigt så sidder folk stadigvæk med et spørgsmålstegn og tænker´ ”så svært kan det da ikke være”. Det er også derfor jeg til mine foredrag er fuldstændigt ærlig og svarer direkte på folks spørgsmål, for selvom det chokerer så forstår man det. 13


PÆDOFILI

konsekvenser for offeret Seksuelt overgreb på et barn er uden tvivl en af de værste forbrydelser der findes. Dette skyldes især de store konsekvenser overgrebet har på barnet. De psykiske konsekvenser af overgreb er katastrofale. Det første tid efter overgrebet vil barnet være tynget af sorg og skyld. Dette kan betyde at offeret begynder at lukke sig inde i en lille kube, og lukker alt andet ude. Barnet vil falde kraftigt tilbage i skole, da hjernen simpelt hen ikke kan rumme andet end overgrebet. Dette er lidt paradoksalt, da alt hvad hjernen hos nogle af ofrene vil prøve at på at lukke af for hele oplevelsen og alt hvad der har noget med den og gøre. Men selvom det lykkedes for hjernen at glemme det helt, så vil det påvirke offret resten af livet. Ofte vil offerets hjerne have lidt på grund af det store traume og den store opgave det er at glemme et så skrækkeligt minde, hvilket vil medføre at visse nervebaner vil blive underudviklede. Især de nervebaner der har med offerets indfølings evne og effekt kontrol vil være stærkt beskadigede. Dette vil betyde at offeret senere hen i livet vil have svært ved at finde ud af hvordan man skal opføre sig i sociale situationer, og hvornår det er socialt acceptabelt at sige ja eller nej Og da disse nervebaner ikke ”bare lige” kan genopbygges, kan lægerne kun prøve at stimulere de nervebaner der nåede at blive opbygget. Kan lede til panik anfald Forglemmelsesprocessen gør også 14

tema: at offeret resten af livet ofte vil komme til at lide af panik anfald. Anfaldene vil kunne komme hvor som helst og når som helst, da de vil blive ”triggeret” af sanseudtryk som var til stede ved overgrebet, men som hjernen har prøvet at glemme, som for eksempel gerningsmandens parfume. Det næsten bedre at glemme Men måske er det ikke helt dumt at hjernen prøver at glemme, for de personer der kan huske det hele vil ofte komme til at lide af post traumatisk stress, og mange af dem vil også opleve psykoser. Fælles for begge grupper er dog at de vil udvikle et meget negativt billede af dem selv, fyldt med selvhad og selvmords tanker. De frustrationer de vil have mod gerningsmanden vil de komme til at skyde over på sig selv. Dette er et rigtigt stort problem for især de mandlige ofre, da de er opdraget med at de skal være handle kraftige og kontrol, og fordi den

magtesløshed de følte under overgrebet sidder så dybt i dem, er det svært for dem at få et positivt billede af dem selv.

Synet på pædofili

Sociale konsekvenser Ofte vil traumerne efter overgrebet og så påvirke offerets sociale liv negativt. Personen vil ofte lukke sig af over for sine nærmest, og resten af samfundet. Dette skyldes at ofret har en stærk angst i sig for at endnu en gang at blive forrådt. Derudover betyder offerets psykiske problemer også at det er svært for ham/hende at fastholde et job og dermed få skabt nogle relationer. Og til sidst og ikke mindst, så har mange af ofrene det også svært med sex, og alt hvad der har med intimitet imellem mennesker, hvilket gør det utroligt svært at få et parforhold til at køre.

15


PÆDOFILI

PÆDOFILI

Pædofile, her hjemme og i udlandet

Seksuel omgang med børn - fra aristokratisk norm til perversitet

I Danmark har vi den holdning til pædofili at det et bedst at forebygge, men hvad gør man i andre lande? Hvis vi ser på hvordan andre lande straffer personer der har begået overgreb på mindreårige viser det sig at vi i Danmark faktisk har en ”løs” lovgivning i forhold til dem. Herhjemme er det for eksempel lovligt at tegne børnepornografi i form af blandt andet Anime. Dette er vi blevet kritiseret meget på af forskere fra udlandet, der har på peget at tilladelsen af tegnet eller animeret børneporno vil kunne føre til at flere pædofile fører deres lyster ud i livet. Derud over er og har vi været hjemsted for mange pædofiligrupper, bl.a. den såkaldte pædofili gruppe. Pædofili gruppen bestod af folk pædofile der havde det som erklærede mål at få sat den seksuelle lavalder ned til 11 år. Derud over var gruppens officielle holdning at de var imod brugen af børneporno men for lovliggørelsen af det. I 2000 lykkedes det imidlertid for journalisten Jacob Billige at infiltrere gruppen og fik ved hjælp af bl.a. skjult kamera vist hvordan gruppen gav hinanden gode råd om hvor og hvordan man fik kontakt til børn og hvordan de udvekslede børneporno. ”Familiy watch dogs” Af en eller anden grund har man ikke valgt at undersøge pædofilgruppens søster grupper i England og i USA. Man har åbenbart ikke anset det for nødvendigt, for i de lande findes der

”I Californien har staten pligt til at husstandsomdele flyers, hvis der flytter en krænker ind i nabolaget” 16

Synet på seksuel omgang med børn har i Europa været meget forskelligt igennem tiderne.

nemlig såkaldte ”family watch dogs.” Family watch dogs, er hjemmesider lavede af regeringerne, hvor man så kan gå ind og se om der bor nogle folk der er dømte for seksuelle overgreb i nærheden af en. Måden man sikre at hjemmesiden er opdateret på er at de pædofile for ikke at komme i fængsel igen, skal gøre staten opmærksom hver gang de flytter. Problemet er bare at de pædofile ikke gør det. Mange steder går man ud fra, at pædofile vil voldtage børn, men ikke lyve om deres adresse Nogle steder går man sågar længere end blot at lægge information frem for borgerne. I Californien har staten pligt til at husstandsomdele flyers, hvis der flytter en krænker ind i nabolaget. Dette er en del af den såkaldte Megan’ lov. Loven er opkaldt efter Megan Kanka en 7 årig pige, der blev voldtaget og dræbt i 1994 af hendes nabo, der var tidligere dømt for en lignende forbrydelse. Men her stopper det ikke. For nyligt var en lov, der ville sætte strafferammen for seksuelt overgreb på et barn op til dødsstraf, tæt på at komme igennem i USA., men blev stemt ned af USA’ Højesteret med stemmerne 5 mod 4.

Amerikanske tilstande i Danmark Det ser ud til at vi lige så stille nærmer os de amerikanske og engelske tilstande. Dansk folkeparti foreslog fornyligt at man burde overføre Megan’ lov til Danmark, og Socialdemokratiet har tidligere foreslået at alle tidligere og fremtidige dømte krænkere skulle medicinsk kastreres. Men måske skulle vi holde fast i den lovgivning vi har. Måske er den god nok. For på trods af loven popularitet i USA og i England så har statistikker fra USA vist at Megan lovene ikke har hjulpet på noget som helst. Der er Lige så mange overgreb på mindre årige, som der tilligere var så det eneste loven har gjort er at skubbe de dømte væk fra det normale samfund over i et parallelt samfund. Og selvom der ikke ligger noget bevis for det, kunne jeg personligt godt frygte at normerne i et sådant parallel samfund ville være lidt anderledes end vores, og jeg tror heller ikke at det ville være specielt godt for de personer som har begået et overgreb, men som ikke er pædofile i den kliniske forstand at komme ind i det miljø.

Nogle af de ældste beskrivelser af holdninger til pædofili i specifikke kulturer stammer fra det antikke Grækenland. I det antikke Grækenland var den form for pædofili, man i dag kalder pæde*rasti, en implementeret del af aristokratiet. Seksuel omgang mellem lærte og deres studerende var slet ikke unormalt og blev set som at være en naturlig del af de studerendes uddannelse og klargøring til livet i det græske aristokrati. Pæderastien havde også en stor indflydelse på den græske kunst og tankegang, og flere hundrede vaser med billeder scener der skildre en ældre mand og han unge elsker findes stadigvæk den dag i dag. Pæderastien som en accepteret del af samfundet fortsatte op igennem den romerske civilisation, men blev i denne tid mere orienteret mod nydelse frem for en del af aristokratiets uddannelse. Pædofilien bliver forbudt I løbet af de første århundrede begynder man at se en fordømmelse af homoseksualiteten og pæderastien (disse blev set som to sider af samme sag dengang). Det er også på denne tid man så de første tekster, der beskrev (og fordømte) sex med yngre børn. Sammen med kristendommens * Pæderasti er et begreb der dækker over et forhold mellem en voksen mand og en ung dreng umiddelbart før eller i starten af puberteten.

Denne illustration på en vase fra det antikke Grækenland viser tydelige seksuelle undertoner i forholdet mellem drengen og den ældre mand.

indtog kom der i Europa en generel mening om, at sex skulle foregå inden for ægteskabet og imellem to voksne mennesker af forskellige køn, og ikke med andet formål en at få børn. Derfor dukkede der flere steder love, der indsatte forbud mod homoseksualitet og incest og ægteskabelig lavalder, op, og samfundet så generelt på anderledes seksualitet som en synd. Darwin ændrer opfattelsen af seksualitet I 1871 skrev Charles Darwins bogen ’Menneskets Afstamning og Parringsvalget’, hvor Darwin beskriver at meningen med seksualitet er afkom, og at alt anden form for seksualitet end heteroseksualitet derfor må være sygeligt, afvigende eller unaturligt. Darwins syn på seksualitet blev

hurtigt overtaget af resten af verdenen og pludseligt så man ikke mere på anderledes seksualitet som en synd, men som en perversitet. Pædofili bliver navngivet I 1886 udgiver den tysk østrigske psykiater Richard von Krafft-Ebing bogen ’Psychopathia Sexualis’, der handler om seksuelle afvigelser. I bogen beskriver Ebing, som den første, pædofili som en sygdom for sig selv. Dog tager det noget tid før pædofili ”begrebet” vinder en plads i den medicinske verden, og først i starten af 1900-tallet tager den medicinske verden begrebet til sig, og har været brugt lige siden. Samtidigt med at pædofili begrebet, vinder også en afsky mod de pædofile ind, en afsky vi har haft lige siden.

17


PÆDOFILI

PÆDOFILI det, og vi danskere kunne lige pludseligt ikke få nok af jagten på pædofile, og pressen fodrede danskerne med historier om politiets jagt på børneporno netværk, børnelokkere på nettet og pædofile skolelære, pædagoger og hvad de nu ellers lige kunne finde, hvilket bare ledte til yderligere frygt had. Gorm Toftegaard Nielsen, professor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet, sammenligner nutidens jagt på pædofile med middelalderens heksejagt: »Det er næsten blevet sådan med

pædofile, at dem skal man opfatte ligesom hekse - og de skulle helst brændes på bålet, og man kan tillade sig hvad som helst over for dem. Det er holdningen hos store dele af befolkningen,« Gorm Tof-

tegaard Nielsen; udtalt til DR Nyheder 28.05/2010.

frygten for de pædofile n

Frygten for pædofili har siden Vadstrupgård sagen i 1997 bredt sig som en steppebrand igennem Danmark, og den danske befolkning er i dag fanget i en frygt for de pædofile. Det er ikke videre pæne ord, der i den danske offentlighed og presse bliver brugt om pædofile, og vendinger som ”syge svin”, ”klamme svin” og ”skadedyr” ligger ofte i den sobre ende af skalaen. Der er i dag få grænser for, hvordan vi mener at pædofile skal behandles, og flere danskere er villige til at bryde både love og menneskerettigheder for at beskytte børn fra pædofile. 18

I 2004viste en undersøgelse foretaget for Berlingske Tidende, at en fjerdedel af danskerne mener, at tortur mod pædofilimistænkte er acceptabelt. Ligeledes har Facebook gruppen ”Ja til kastration af pædofile”, der går ind for ubetinget kastration af pædofile, 25.324 medlemmer. I det hele taget lever danskerne i dag med en frygt og et had rettet mod de pædofile. Vadstrupgård sagen gjorde pædofili populært I 1997 blev en børnehave pædagog, der arbejdede i Vadstrupgård børnehaven i Gladsaxe, anklaget og dømt for at have misbrugt 18 børnehavebørn seksuelt. Interessen for historierne om Vadstrup-

gård sagen var kolossal, og hele Danmark fulgte spændt med i hvordan at sagen gradvist blev opklaret og den pædofile pædagog dømt. Før Vadstrupgård sagen var medieinteressen omkring pædofili minimal hvis ikke ligefrem ikke eksisterende. Men da pressen fandt ud af at historier om pædofili sælger, begyndte end hidtil uset dækning af pædofili. Folkedjævle og nutidens hekse I og med at pressedækningen af pædofili blev større, steg frygten for den pædofile trussel også. Danskerne var pludseligt bange som aldrig før, og de pædofile fik en status som noget nært folkedjævle. Sammen med frygten kom ha-

Ikke kun i pressen er man pludseligt blevet opmærksomme på de pædofile ”monstre”, også i den danske populærkultur og litteratur har fundet en god skurk i de pædofile, og især i mange film og krimier har de pædofile fået en solid rolle som skurken. Frygtens usete konsekvenser Sammen med frygten og hadet for pædofile kom også en mistanke og en forsigtighed.

”Det er næsten blevet sådan med pædofile, at dem skal man opfatte ligesom hekse...“-Gorm Toftegaard Nielsen

I 2008 blev en 53-årig dansk politichef afsløret i et forsøg på at opnå sex med piger under den seksulle lavalder igennem chatrummet Arto. Da der blev nedlagt navneforbud i retssagen mod mod politimanden valgte en ukendt gerningsmand, at tage loven i egen hånd og begyndte en kæde-sms der afslørede politichefens navn og adresse. Dette er blot et af flere eksempler hvor menige danskere er villige til at bryde loven når det kommer til pædofile. En undersøgelse fra i 2010, foretaget af FOA, har vist at 3 ud af fire mandlige pædagoger siden 1997 har ændret adfærd i deres daglige arbejde, for at undgå mistanke for pædofili. Mads Erk Hartvith der til dagligt er pædagog forklarer her: »Der er en tid før og efter pædofi-

lifrygten. Da jeg startede i det her fag, var det ikke rigtig på dagsordenen, men nu er det noget, alle mandlige pædagoger tænker over. Det forhindrer os ikke i at gøre et godt stykke arbejde, men det har betydning for, hvordan vi er sammen med børnene. Jeg har bedt piger om at sætte sig et andet sted, hvis de er kravlet op på skødet af mig eller har lænet sig ind mod mig, og jeg er i det hele taget på vagt over for at gøre noget eller stå i en situation, der kan misforstås.« Mads Erk Hartvith; udtalt

til Kristeligt Dagblad 20.04.2010

Men det er ikke kun pædagoger bliver nødt til at udføre selvcensur, også medarbejdere på skoler, fritidsklubber, internettet og ge-

nerelt steder der har med børn at gøre, bliver nødt til at sørge for ikke at vække den mindste mistanke om pædofili, for ikke at blive stemplet for livet. Samme år som Vadstrupgård sagen, vedtog folketinget en revision af straffeloven er gjorde det muligt at tilbyde bl.a. pædofile en nedsat straf hvis de indvilliger i at gå i psykiatrisk behandling, noget der var i strid med al tidligere dansk praksis, mener Karen Pallesgaard Munk psykolog, ph.d. og lektor ved center for Sundhed, Menneske og Kulturer ved Aarhus Universitet: »Hvis man er strafegnet, er det normal udelukket, at man er psykisk syg. Men med straffelovsrevisionen blev der altså skabt en hybrididentitet ud af den sædelighedskriminelle, hvor man i strid med al logik kan være begge dele.« Karen Pallesgaard Munk;

Magasinet Humaniora September 2008.

19


PÆDOFILI

Forbyggelse af overgreb på mindreårige Man kan ikke forhindre overgreb på mindre årige 100 procent, men der er fire gode forholdsregler borgere og samfundet kan tage. 1. mulighed: Man kan finde en måde, at få alle der har en mistanke om at være pædofil til at søge hjælp hos en psykolog eller læge. 2. mulighed: For at undgå overgreb, kan man følge “de normale regler”. De normale regler er blandt andet: stol ikke på mennesker du møder online, giv ikke din adresse væk til folk du ikke kender, giv ikke telefon nummer væk og møde aldrig nogle du har mødt online uden en voksen. 3. mulighed: Man kan få befolkningen til ikke at tænke på pædofili som et tabu. Det vil hjælpe pædofile med at stå frem, uden at være bange for at blive smidt ud af samfundet. Efter pædofile er stået frem, er det lettere for psykologerne at lære pædofile at “ignorere” den tilfredstillende faktor ved mindre årige. 4. mulighed: Man kan hjælpe børnefamilier med at forbedre deres sociale vilkår. På den måde forhindrer man at de unge får problemer og man mindsker risikoen for pædofili.

Som afslutning vil vi meget gerne sige tak til Hanne Heilmann og Thomas Hammerbrink, for medvirkelsen i interview!

20

projektopgave 9.klasse  

en informations folder om pædofili, lavet som produkt til 9. klasses projektopgave