Page 1

PORD, czyli coś więcej niż tylko „nienawidzę tego miejsca”


Spis treści Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego

4

Historia ośrodka

5

123

6

PORD od zewnątrz

7

PORD od środka

11

Co w PORDzie piszczy?

12

Ankiety

13

Statystyki

15

Okiem egzaminatora

19

Okolica i jej mieszkańcy

21

Nasze odczucia

25

2


Kiedyś naszym głównym odczuciem dotyczącym PORDu była nienawiść. Był to czas, gdy do PORDu jeździliśmy na egzaminy. Niestety nikomu z nas nie udało się zdać egzaminu za pierwszym razem, więc mieliśmy parę okazji by przyjrzeć się temu miejscu z tamtej perspektywy. Z czasem zaczęliśmy nienawidzić to miejsce, bo przecież – ile można? – powtarzało każde z nas. Po każdej kolejnej nieudanej próbie zdania egzaminu, marzyliśmy tylko o tym, żeby

ten

„następny

raz”

zakończył

się

wynikiem

pozytywnym.

Dziś każdy z nas ma już prawo jazdy, więc postanowiliśmy wsiąść do samochodu i poznać PORD z nieco innej strony.

3


POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO Jest

samorządową

wojewódzką

osobą

prawną

nadzorowaną

przez

Zarząd

Województwa Pomorskiego. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego podzielony jest na dwa oddziały, w Gdańsku i w Gdyni. Ośrodek Egzaminacyjny w Gdańsku znajduje się przy ul. Równej 19/21, Ośrodek Egzaminacyjny w Gdyni znajduje się przy ul. Opata Hackiego 10 A. W oddziale w Gdańsku kandydaci na kierowców mogą podchodzić to kategorii A, A1, AM, B, B1, C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, w oddziale w Gdyni kandydaci na kierowców mogą podchodzić do kategorii A, A1, B. W naszej pracy skupiamy się przede wszystkim na ośrodku w Gdańsku.

4


Pomorski Ośrodek Ruchu w Gdańsku znajduje się na dzielnicy Orunia. Otwarty jest w dni powszednie, w godzinach 6-22. Pierwsze egzaminy zaczynają się o 6:00 ostatni natomiast o 20:45. Wyjątkowo zdarza się, że Ośrodek otwarty jest także w soboty. Działania Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: współpraca z Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku, współpraca ze stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego, opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym, organizowanie spotkań egzaminatorów i instruktorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizowanie

zadań

wynikających

z

Krajowego

Programu

poprawy

bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT, prowadzenie systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzonych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Historia ośrodka Poprzednia siedziba Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego znajdowała się w dzielnicy Strzyża (okolice Oliwy) przy ulicy Abrahama. Siedziba ta znajdowała się tam do roku 2000, następnie została przeniesiona na dzielnicę Orunia i mieści się przy ulicy Równej. W miejscu, w którym obecnie znajduje się Ośrodek, wcześniej mieścił się zakład produkcyjny.

Budynków

zamkniętej

fabryki

nie

wyburzono,

wyremontowano

je

i przeznaczono na cele Ośrodka. Również zadaszona część placu manewrowego jest rekonstrukcją hali produkcyjnej, wyburzono ściany, zostawiając filary i dach. Obie lokalizacje Ośrodka mają swoje zalety i wady. Pierwsza z nich znajdowała się w pobliżu ul. Grunwaldzkiej, między dzielnicami Przymorze, a Wrzeszcz. Trasy egzaminacyjne były, więc zlokalizowane w bliskości dużego natężenia ruchu drogowego, natomiast w Oruni egzaminowani najpierw poruszają się po mniej ruchliwych, wąskich uliczkach, a następnie wyjeżdżają do centrum Gdańska.

5


Należy też zaznaczyć, że dzielnica Orunia nie cieszy się dobrą opinią i jest uznawana za niebezpieczną. Są takie miejsca, w których dochodziło to przejawów agresji na egzaminatorów. Jeśli więc porównuje się położenia ośrodków pod względem bezpieczeństwa to zdecydowanie dzielnica Strzyża była lokalizacją spokojniejszą i bezpieczniejszą. Dodatkowo odczuwalne jest także, że dzielnica ta jest „czystsza” przestrzennie, a także znajdują się na niej drogi o lepszym standardzie. Jednak Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego przy ul. Abrahama posiadał niewystraszający plac ruchu drogowego, na którym nie znajdowało się miejsce na rękaw i wzniesienie dla samochodów ciężarowych. Placu nie dało rady powiększyć, co było przyczyną do niespełniania potrzeb PORDu. Z powodu zwiększającej się liczby kandydatów na kierowców, flota samochodowa ulegała szybkiemu przyrostowi. Zmiana lokalizacji była nieunikniona. Wpłynęła ona na rozwój Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, który potrzebował sporego terenu na zlokalizowanie dwóch budynków, placu manewrowego, miasteczka ruchu drogowego, dwóch parkingów i miejsc dla oczekujących na bliskich. Wraz ze zmianą lokalizacji Ośrodka wszystkie te elementy udało się utworzyć, poprzez zdecydowanie większą powierzchnię.

123 Jest to jedna z linii autobusowych w Gdańsku. Trasa tej linii to Dworzec Główny (w wybranych kursach Jana z Kolna) – Równa, w obu kierunkach. Zapewne dla większości osób zdających egzamin i chcących dostać się do Ośrodka właśnie tą linią jest to „nieszczęsne 123”. Niestety autobus kursuje rzadko, bo tylko dwa razy na godzinę. W przypadku sobót jest tylko jeden kurs w ciągu godziny. Plusem jest to, że pierwsze kursy w kierunku Równej są o wiele szybciej niż 6:00, więc można spokojnie zdążyć nawet będąc umówionym na pierwszą turę egzaminów. Także w przypadku ostatnich egzaminów, które kończą się około 22:00 nie trzeba długo czekać na autobus, bo odjeżdża on z przystanku o 22:15. Sama odległość od przystanku do budynku PORDu to około 2-3 minut, więc czasowe pokonanie drogi można śmiało zaliczyć do plusów, ale niestety sam stan drogi do Ośrodka należałoby poprawić.

6


Zdjęcia zostały zrobione podczas dobrych warunków atmosferycznych, więc nie widać na nich istniejącego problemu. Niestety, gdy warunki są o wiele gorsze, chodzi tu przede wszystkim o deszcz, to ścieżka ta zamienia się w jedną wielką chlapę i pojawiają się wtedy dwie opcje – iść na około, tym samym automatycznie wydłuża się czas (a i tak brak chodnika) lub próbować przeskakiwać kałuże, mając ryzyko, że noga nam może ugrzęznąć w błocie. Niestety sama okolica nie należy do przyjemnych, co może niekorzystnie wpływać na zdających. Nie każdy jednak wie, że w czasie, gdy Ośrodek dopiero zaczął funkcjonować na Oruni, nie było tu w ogóle dojazdu autobusowego. Linia 123 to zasługa pierwszego Dyrektora PORDu, który dołożył wszelkich starań do uruchomienia tej linii.

PORD od zewnątrz Teren ośrodka jest bardzo duży. Zajmuje powierzchnie większą niż oddział w Gdyni, czy oddział, który kiedyś znajdował się na ulicy Abrahama. Otoczony jest z każdej strony niebieskim płotem, dobrze oznakowany, oświetlony oraz monitorowany. Monitoring sięga

7


również poza teren Ośrodka. Wszystkie budynki otynkowane w odcieniach koloru żółtego z niebieskimi elementami. Na terenie Ośrodka jest sporo zieleni. PARKING Nie

można

też

zapomnieć

o osobach, które na egzamin przyjeżdżają samochodami osobowymi. Tu jedynie można narzekać na stan dróg w okolicach PORDu,

ponieważ

jest

on

bardzo

uciążliwy. Jednak jeśli chodzi o miejsca parkingowe to osoby te nie powinny dopatrywać się minusów. Parking jest spory, oświetlony, z dobrze wydzielonymi miejscami. Korzystny jest fakt, że osoby pracujące w Ośrodku mają swój oddzielny parking, więc nie „zabierają” miejsc na dużym parkingu. PLAC MANEWROWY Znajduje się bezpośrednio przy głównym budynku. Część zadaszona jest z nim połączona. W tej części jest 8 „łuków” dla egzaminów kategorii B, które są dobrze oznaczone. Miejsce to jest oddzielone Dodatkowo

od

reszty jest

placu. dobrze

oświetlone, więc nie utrudnia zdawania

egzaminu

w

późniejszych porach dnia. W części niezadaszonej placu są miejsca

wyznaczone

dla

egzaminów innych kategorii oraz tzw. wzniesienie, a także miejsca dla samochodów egzaminacyjnych wraz z garażami. Cała powierzchnia placu jest bardzo duża, dlatego nie powinna stanowić żadnego problemu w jeździe zdającym.

8


Jak podaje informacja ze strony internetowej Ośrodka – „Uprzejmie informujemy, iż Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku umożliwia kandydatom na kierowców odbycie jazd próbnych na placu manewrowym PORD w oddziałach Gdańsk i Gdynia. Zasady korzystania z placu określa poniższy regulamin.” Regulamin dostępny jest na stronie internetowej. Taka możliwość jazdy próbnej wydaje się być dobrą opcją dla przyszłych kierowców, szczególnie dla osób, przed którymi PORD w jakikolwiek sposób wzbudza lęk. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO Zapewne nie każdy wie, że na terenie Ośrodka znajduje się

takie

miejsce.

„schowane”

za

budynkiem dojście

Jest

głównym

PORDu, do

ono

jednak

niego

jest

oznakowane. Czym zatem jest to

miasteczko?

W

pewnym

sensie jest to nowość, która pozytywnie

wpływa

na

atrakcyjność Ośrodka. Oddział w Gdyni

nie

posiada

takiego

miasteczka. Jest to profesjonalne, w pełni wyposażone miasteczko ruchu drogowego wraz z zapleczem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Funkcjonuje ono na terenie Ośrodka od 10 listopada 2010 roku. Cały pomysł zrodził się w celu działań na rzecz poprawy ruchu drogowego. Jest to miejsce skierowane głównie w stronę dzieci, gdzie mogą poznać zasady poruszania się po drodze i trenować umiejętności kierowania rowerem i motorowerem w warunkach symulujących rzeczywisty ruch drogowy. W miasteczku można zdawać egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. Jest ono udostępnione do użytku w dni otwarte Ośrodka, podczas imprez towarzyszących, w czasie turniejów rowerowych oraz w ramach zajęć wakacyjnej szkółki ruchu drogowego. Zajęcia prowadzone w miasteczku ruchu drogowego mogą odbywać się w ramach grup zorganizowanych oraz indywidualnie. Głównym celem miasteczka jest przystosowywanie najmłodszych do prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz popularyzację zasad i przepisów obowiązujących na

9


drogach. Dużym plusem jest także to, że zaraz przy miasteczku są wydzielone miejsca, gdzie znajdują się ławki, z których rodzice mogą mieć oko na swoich małych kierowców. CZTEROPIĘTROWY BUDYNEK W budynku odbywają się

szkolenia

m.in.

dla

kandydatów na instruktorów nauki

jazdy

na

wszystkie

kategorie prawa jazdy, dla kandydatów na egzaminatorów na wszystkie kategorie prawa jazdy,

szkolenia

okresowe

dla kierowców zawodowych, szkolenia dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych, badania lekarskie kierowców oraz znajduje się tam pracownia

psychologiczna.

Dla

większości

zdających jest to tylko „ten duży budynek”. Natomiast lepiej znają go „piraci drogowi”, ponieważ odbywają się w tym miejscu także szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Zbliżając się do wejścia Po przejściu przez jedną z kilku bramek już tylko kilka kroków dzieli nas do wejścia do budynku głównego, do którego prowadzi chodnik. Jest on oddzielony od strefy ruchu ogrodzeniem łańcuchowym. Na chodniku można spotkać wiele osób, które obserwują zdających egzamin praktyczny na placu manewrowym. Zazwyczaj są to osoby, które towarzyszą zdającym. Przy schodach wejściowych znajdują się drewniane ławki i kosze na śmieci oraz stojak na rowery.

10


PORD od środka Wnętrze PORDu nie wzbudza pozytywnych emocji. Ściany pomalowane na biało z drewnianymi dodatkami ściennymi i niebieskimi elementami wystroju. Budynek jest monitorowany. Przy samym wejściu do budynku znajduje się Informacja/Rejestracja/Szatnia. Jest to niewielkie pomieszczenie, w którym pracuje od 8:00 do 16:00 bardzo miła Pani udzielająca informacji, a od godziny 16:00 do 8:00 ochroniarz obiektu. Znajdują się tam telewizory monitoringu oraz telefony. Z rozmowy z Panią dowiedzieliśmy się, że praca w tym miejscu jest bardzo przyjemna, jak określiła „cała załoga pracowników jest jedną wielką rodziną”. W tym miejscu ludzie często chcą się dowiedzieć kiedy będzie ich kolej egzaminu. Po 13 latach pracy w tym miejscu codziennie wyczuwa stres i napięcie panujące w PORDzie. Ludzi tu przebywających określiła jako mieszkankę charakterów, zdarzają się osoby spokojne, ale również agresywne. Naprzeciwko wejścia znajduje się Biuro Obsługi Egzaminów, które jest otwarte w dni powszednie w godzinach 7:30-17:30. W tym miejscu dokonuje się zapisów na egzaminy oraz można uzyskać różnego typu informacje. W tej części budynku znajduje się także pomieszczenie Kierownika Biura Obsługi Klientów. Te pokoje wraz z automatem do numerków, monitorami informującymi interesantów możemy określić jako pierwszą część budynku. W tym miejscu przede wszystkim można spotkać osoby chcące zapisać się na egzamin, bardzo trudno zastać to miejsce puste. Drugą część budynku stanowi wielki hall, w którym mieści się poczekalnia dla zdających oraz inne pomieszczenia. Część ta jest przestrzenna, jednak miejsc siedzących jest zbyt mało w stosunku do ilości osób zdających. Jedynymi ozdobami tego miejsca tak naprawdę są sztuczne drzewka oraz obrazki wykonane przez dzieci dotyczące Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pomieszczenie raczej czyste, ze średnim oświetleniem, z dobrze oznakowanymi poszczególnymi pokojami i oznaczeniami BHP oraz tablicą informacyjną, zegarem i koszami na śmieci. Wadą budynku jest zbyt ciche nagłośnienie, a dodatkowo częstym problemem jest fakt, że nakładają się na siebie informacje z Biura Obsługi Egzaminów i informacje wywołujące zdającego na egzamin praktyczny.

11


W tej części hallu znajduje się bar wraz z kilkoma stolikami, który czynny jest od 6:00 do 18:00. W ofercie są słodycze, napoje oraz ciepłe posiłki, takie jak zupy i drugie dania. Z krótkiej rozmowy z Panią pracującą w barze dowiedzieliśmy się, że sprzedawana jest spora ilość kawy. Klientów określa raczej jako miłych i stara się nie zwracać uwagi na osoby oczekujące na egzamin. Zdenerwowanie tych osób nie udziela się jej. Kolejnym ważnym punktem tego pomieszczenia jest kasa, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. Charakterystyczna dla tego miejsca jest ciągła kolejka. W prawym rogu hallu znajduje się kącik z telewizorem, na którym wyświetlane są filmy instruktażowe. Postawione są tam także stoliki z krzesłami. Miejsce to jednak nie jest bardzo oblegane. Po lewej stronie hallu znajdują się pomieszczenia egzaminatorów, w tym egzaminator nadzorujący, sala egzaminacyjna komputerowa nr 1 oraz sala egzaminacyjna nr 3. Na samym końcu znajdują się drzwi wyjściowe na plac manewrowy. Na parterze, niedaleko schodów są toalety oraz kilka innych pomieszczeń. Natomiast całe pierwsze piętro zajmuje część administracyjna, jest m.in. sekretariat i pokój Dyrektora.

Co w PORDzie piszczy? Niezależnie od godziny w PORDzie jest zawsze dużo ludzi, jednak nie są tylko osoby przystępujące do egzaminu, ale również osoby im towarzyszące. Po wejściu do budynku wyczuwalny jest panujący w tym miejscu stres i nerwowość. Te negatywne emocje odczuwalne są coraz bardziej z każdym kolejnym krokiem, ponieważ osoby oczekujące na wejście do Biura Obsługi Klientów nie są zestresowane. Jednak w samej poczekalni od razu widać zdenerwowanie po zdających. Osoby, które towarzyszą kandydatom na kierowców poprzez rozmowę z nimi próbują rozładować atmosferę. Rozmowy te są przeważnie ciche, a wręcz ludzie szepczą. Niezbyt często zdarza się wymiana zdań między zdającymi, którzy się nie znają. Wśród ludzi oczekujących na egzamin można zaobserwować nerwowe zachowania, na przykład: machanie nogami, obgryzanie paznokci, rozglądanie się, głośne przełykanie śliny, wiercenie się na krześle. Zdarzają się jednak wyjątki, gdzie osoby oczekując na egzamin nie 12


są w ogóle zdenerwowane, albo dobrze to ukrywają. Charakterystyczną cechą dla oczekujących jest to, że w momencie wywoływania przez głośnik kolejnej osoby automatycznie robi się cisza, ludzie się prostują i rozglądają się po sobie na kogo teraz padła kolej i tą osobę odprowadzają wzrokiem do wyjścia na plac manewrowy. Takie wpatrywanie się w osoby może niekorzystnie wpływać na większość zdających. Na twarzach osób przebywających w PORDzie można wyczytać różne emocje, widzi się zarówno smutek jak i radość. Emocje te są przede wszystkim łatwe do odczytania wśród osób, które zakończyły już egzamin i przede wszystkim wiążą się one z wynikiem, jaki otrzymali. Jeśli wynik był pozytywny to po takiej osobie od razu to widać. Są one bardzo szczęśliwe, wracają pewnym krokiem, podbiegają do swoich znajomych, bardzo często wiążą się z tym pocałunki par. W przypadku negatywnego wyniku ludzie zachowują się całkowicie odmiennie. Osoby takie wracają często ze spuszczoną głową i nie rozglądają się w żadnym kierunku. Bardzo często wynikowi negatywnemu towarzyszy płacz, zwłaszcza wśród kobiet. Osoby, które przyjechały razem z nimi starają się je pocieszyć. Można zauważyć też, że osoby którym nie udało się zdać egzaminu od razu kierują się w stronę kasy, by opłacić kolejną próbę podejścia do egzaminu. Do egzaminu podchodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a ilość tych osób w Ośrodku jest zawsze porównywalna. Zróżnicowanie wiekowe wśród zdających jest spore, są osoby osiemnastoletnie, ale także te starsze (czterdziesto-, pięćdziesięciolatkowie). Przy samym stoisku z telewizorem nie ma dużo ludzi, jednak widać, że spora część osób oczekujących na egzamin siedząca po środku hallu wpatruje się w filmy instruktażowe. Jeśli chodzi o personel pracujący w PORDzie, niezależnie czy są to egzaminatorzy, pracownicy techniczni czy personel sprzątający, wydaje się być miły i uprzejmy.

Ankiety W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy ankietę wśród zdających egzamin. Osoby raczej chętnie zgadzały się na wypełnienie jej, zdarzały się jednak przypadki, gdzie odmówiono, zarówno w przypadku przed egzaminem, jak i po nim. Z przeprowadzonych 50 ankiet wyraźnie widzimy przewagę kobiet nad mężczyznami. W ankietach wzięło udział 2/3 kobiet i 1/3 mężczyzn. Ankietowanych możemy podzielić na dwie grupy wiekowe, pierwsza 18-21 lat – osoby, które dopiero co uzyskały możliwość

13


zdawania egzaminu, druga 35-45 lat – osoby, które potrzebują prawa jazdy w związku z dojazdem do pracy lub do miejsca zamieszkania. 95% ankietowanych podchodziła do egzaminu kat. B, pozostała część podchodziła do egzaminu B1 lub A2. Osoby biorące udział w ankiecie podchodziły niekiedy pierwszy raz do egzaminu, innym razem była to 6, 8, 10 lub nawet 14 próba zdania egzaminu. Zdecydowana większość ankietowanych podchodziła 4 raz do egzaminu na prawo jazdy. Ocena przygotowania do egzaminu w zależności od grupy wiekowej była różna, ma ona jednak zależność jeżeli chodzi o poziom stresu u danych osób. Osoby młode średnio oceniają swój poziom przygotowania do egzaminu na 4pkt na 5 możliwych, u nich stopień zdenerwowania w skali 1-5 wynosi 3. Natomiast grupa starsza wiekowo swój stopień przygotowania ocenia jedynie na 3pkt z 5, a stopień zdenerwowania na 4. Pozytywny wpływ miejsca jako budynku PORDu jest wyższy o 2pkt wśród grupy wiekowo starszej nad grupą wiekowo młodszą. Ankietowani na pytanie dotyczące możliwości wprowadzanych zmian prawie jednogłośnie uznali, że powinno się zmienić kolor ścian – na kolory cieplejsze. Wielu ankietowanych odczuwa potrzebę żywej, nie sztucznej roślinności. Kolejną propozycją zmiany miejsca przez zdających jest możliwość wysłuchania spokojnej, uspokajającej muzyki. Na pytanie dotyczące tego co w tym miejscu ankietowanym się najbardziej podoba padały następujące odpowiedzi : obsługa, bar, obrazki dzieci, duża przestrzeń, jasne oznaczenia pomieszczeń. Natomiast na pytanie co ankietowanym się najmniej podoba w tym miejscu padały odpowiedzi : klimat, atmosfera wśród zdających, długie czekanie, krótko otwarta kasa, niewygodne siedzenia, kolorystyka, koszty egzaminu. Ankietowani ocenili dojazd jako dobry w 40% - blisko centrum, blisko dzielnicy zamieszkania, oraz jako nie spełniający oczekiwań w 60% - daleko od miejsca zamieszkania, dojazd tylko z centrum gdańska, autobus raz na 30min. Osoby które dojazd do ośrodka oceniły negatywnie również negatywnie oceniły ulokowanie ośrodka w dzielnicy Orunia, tylko 20% ankietowanych uważa lokalizację na dzielnicy Orunia za dobrą.

14


2/3 zdających nie chciałaby zdawać egzaminu w dzielnicy Oliwa – w byłej siedzibie PODRu, ponieważ: miejsce jest oddalone od ich miejsca zamieszkania oraz nie znają tamtej dzielnicy wystarczająco dobrze, tylko 1/3 zdających chciałaby podchodzić do egzaminu na dzielnicy Oliwa, ponieważ : miejsce znajduje się w ich okolicy zamieszkania, jest tam lepszy dojazd i drogi, oraz osoby po zdanym egzaminie będą się poruszały po tamtej części miasta. W większości osoba ankietowana była po egzaminie teoretycznym i przed egzaminem praktycznym, tylko nieliczne osoby również po egzaminie praktycznym wypełniły ankietę. WNIOSKI : osoby młode podchodzą do egzaminu ponieważ chcą zdobyć prawo jazdy jak najszybciej, tak jak ich rówieśnicy, osoby dojrzałe podchodzą do egzaminu niejako z konieczności – ponieważ mieszkają za miastem i muszą dojeżdżać do pracy lub jest im prawo jazdy potrzebne w pracy, osoby młode lepiej oceniają swój poziom przygotowania oraz potencjalnie mniej się stresują, osoby dojrzałe oceniają swój poziom przygotowania niżej niż poprzednicy i potencjalnie bardziej się denerwują, wystrój, otoczenie, dojazd i zachowania osób czekających na egzamin, oraz podejście egzaminującego niekiedy wpływa negatywnie na odbierane miejsce, atrakcje typu bar potrafią załagodzić stres i długie czekanie, zdający zauważają pozytywne aspekty tego miejsca – życzliwość pani w kasie.

Statystyki Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego przekazał nam statystyki z roku 2012 i 2013. Statystyki zostały podzielone na egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny dla kategorii A, A1, B, B1, B+E, C, C+E, D i T. Statystyki dotyczą oddziału Pomorskiego Ośrodka Egzaminacyjnego w Gdańsku.

15


Powyższe dane dotyczą okresu: 01.01.2012 - 31.12.2012

Egzamin teoretyczny - rok 2012 Liczba egzaminów teoretycznych w roku 2012 ogółem dla wszystkich kategorii prawa jazdy wyniosła 31912, w tym 79,5% zakończyła się wynikiem pozytywnym a 20,5% wynikiem negatywnym, z tego 5,5% nie zostało przeprowadzonych. Najwięcej egzaminów zostało przeprowadzonych dla kategorii B, wynik to 26532, co przeważa zdecydowanie nad innymi kategoriami. Kandydaci na kierowców kategorii B w 78% ukończyli egzamin wynikiem pozytywnym, jedynie 22% kandydatów otrzymała wyniki negatywny. Najmniejsza ilość egzaminów została przeprowadzona w kategorii A1, wynik 66 egzaminów w całym roku, z tego 78,5% zakończona wynikiem pozytywnym a 21,5% wynikiem negatywnym. Kategoria o najwyższym procentowym wynikiem zdanych egzaminów to kategoria D z wynikiem 94%, kategoria z najniższym wynikiem procentowym to kategoria T. Egzamin praktyczny - rok 2012 Ogół egzaminów praktycznych w roku 2012 wyniósł 68167, w tym 27,4% wyniosła zdawalność egzaminu dla wszystkich kategorii, 72,6% egzaminów zakończyło się wynikiem negatywnym, z tego 2,1% egzaminów nie odbyło się. Kategoria T uzyskała najwyższy wynik egzaminów pozytywnych - 77,8%, natomiast kategoria B uzyskała najniższy wynik - 23,5%. Należy zaznaczyć, że jest to dominująca kategoria egzaminów, ciesząca się największym zainteresowaniem wśród zdających, ogół egzaminów dla kategorii B wyniósł 56871. Najniższy wynik kategorii B na tle innych kategorii świadczy też o tym, że kandydaci na 16


kierowców zaczynają uczyć się poruszać samochodem, natomiast kierowcy podchodzący do kolejnej kategorii mają już spore doświadczenie w prowadzeniu pojazdów i ich kwalifikacje są wyższe niż dla zupełnie początkujących kierowców. Dla kategorii B 28% egzaminów zakończyło się wynikiem negatywnym na placu manewrowym, a 48,5% egzaminów zakończyło się na mieście egzaminem negatywnym. Najmniej egzaminów zostało przeprowadzonych także w kategorii A1, wynik wyniósł 72 egzaminy podczas całego roku.

Powyższe dane dotyczą okresu: 01.01.2013 - 30.04.2013

Egzamin teoretyczny - rok 2013 Ogół egzaminów teoretycznych przeprowadzonych dla wszystkich kategorii prawa jazdy w miesiącach styczeń-kwiecień wyniósł 9129, zdawalność na tle wszystkich egzaminów wyniosła 54,6%, z tego 5% nie odbyło się. Kategoria B osiągnęła większość w przeprowadzonych egzaminach, wynik 7891, zdawalność w tej kategorii wyniosła 54,2% z pośród wyników negatywnych 4,8% egzaminów nie odbyła się. Natomiast kategoria A1 i A2 przeprowadziła równo po 4 egzaminy dla każdej z kategorii, daje to w danych statystycznych kategorie najrzadziej wybierane przez zdających. Wynik pozytywny w 76,3% uklasyfikował się w kategorii D, co stawia ją na czele innych kategorii. Natomiast kategoria A2 uzyskała 0% zdanych egzaminów, co automatycznie daje jej najniższą pozycję pośród innych kategorii.

17


W

wyniku

informacji

przedstawionych

przez

Egzaminatora

Nadzorującego

z Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego dowiadujemy się, że wyniki zarówno dla całego ośrodka jak i dla kategorii B klasyfikują się aktualnie na dużo niższym poziomie niż wskazują na to dane statystyczne. Z dniem 19.01 uległy zmianie przepisy o zdawaniu egzaminu teoretycznego, zdający nie znają pytań, baza pytań ma około 1200 kart, z czego około 600 dla kategorii B. Kandydaci mają również ograniczony czas (10min) i nie mogą powracać do pytań i zmieniać swojej odpowiedzi. Przepisy obowiązujące do 18.01 pozwalały na zmianę odpowiedzi, kandydat miał do swojej dyspozycji 25min i pytania (około 500) znajdowały się w udostępnionej bazie pytań. Wielu kursantów uczyło się pytań i odpowiedzi na pamięć. Przytoczonym przez Egzaminatora przykładem jest młoda kobieta, która zakończyła egzamin teoretyczny po 42 sekundach z wynikiem 100% poprawnych odpowiedzi. Taki wynik nie świadczy o poziomie kwalifikacji przyszłych kierowców. Nowe zasady zmuszają kursantów do zastanowienia się nad każdym pytaniem, przeanalizowania odpowiedzi, nowością dla kursantów są pytania jednokrotnego wyboru. Ponadto zdjęcia są wykonane na prawdziwych skrzyżowaniach, nie są to już symulacje graficzne, które przedstawiały jedynie przykład sytuacji na drodze. Aktualnie poziom zdawalności teoretycznych wynosi niecałe 30%. Wysoki wynik statystyczny utrzymuje się na poziomie 54,6%. Do dnia 18.01 odbywało się codziennie po 16 egzaminów, kursanci zdawali egzaminy teoretyczne także o godz. 22.35 (godzina rozpoczęcia ostatniego egzaminu). Aktualnie od 19.01 każdego dnia odbywa się 6-8 egzaminów teoretycznych dziennie. Dane mówiące o egzaminach zdawanych na starych zasadach w znaczącym stopniu zmieniają statystyki zdawalności egzaminów teoretycznych, podwyższając je. Egzaminator porównując starą do nowej teorii egzaminu zaznacza, że obecna teoria w praktyczny sposób pokazuje sytuacje znajdującą się na drodze, pytania są utajnione, dlatego nie da się ich nauczyć, jednak nie da się w życiu nauczyć też sytuacji, która może nas spotkać na drodze. Podkreśla, że aktualne zasady zdawania egzaminu praktycznego są łatwiejsze dla osób, które posiadają prawo jazdy i przystępują do kolejnej kategorii lub osób, które posiadały już prawo jazdy, zostało im ono zabrane za punkty karne i przystępują kolejny raz do egzaminu. Niemniej jednak stara i nowa kategoria są do siebie podobne, zostają przeprowadzane na komputerach, kursanci zaznaczają prawidłowe odpowiedzi na specjalnych panelach. Egzaminator zauważa barierę techniczną w przypadku osób starszych, które nie mają do czynienia z pracą przy komputerze, czują one lęk, nie są pewne czy odpowiedź została zaznaczona.

18


Egzamin praktyczny - rok 2013 Liczba egzaminów praktycznych przeprowadzonych w miesiącach styczeń-kwiecień wyniosła 5955 dla wszystkich kategorii. Z tych egzaminów 29,2% zakończyła się wynikiem pozytywnym, 70,8% wynikiem negatywnym. Z wyników negatywnych 29% zakończyło się na placu manewrowym a 41,8% zakończyła się na mieście. Ogółem do egzaminów nie przystąpiło 2,1% kursantów. Liczba egzaminów kategorii B 18496 po raz kolejny daje pierwsze miejsce według

kryteriów ilości egzaminów praktycznych. Kategoria A1 z 4

egzaminami praktycznymi znajduje się na ostatnim miejscu według kryteriów ilości egzaminów. Biorąc pod uwagę odsetek egzaminów zakończonych pozytywnym wynikiem, kategoria T zajmuje pierwsze miejsce, odsetek wynosi 57,7%. Dla kategorii T 42,3% egzaminów zakończyło się wynikiem negatywnym, z tego 38% zostało przerwanych na placu manewrowym, a 4,2% zostało przerwanych na mieście. Z wyników negatywnych dla kategorii T 2,7% egzaminów nie odbyło się. Kategoria klasyfikująca się na ostatnim miejscu biorąc pod uwagę czynnik zdawalności to kategoria A2 z wynikiem 16,7%. Z 83,3% egzaminów dla kategorii A2 zakończonych negatywnie, wszystkie zakończyły się negatywnie na placu manewrowym. Dla najczęściej wybieranej przez kursantów kategorii B odsetek egzaminów zakończonych pozytywnie wynosi 27,2%, odsetek egzaminów zakończonych negatywnie wynosi 72,8% z czego 27,6% zakończyło się na placu manewrowym, 45,1% zakończyło się wynikiem negatywnym na mieście, a 1,9% kursantów nie stawiła się na egzamin.

PORD okiem egzaminatora Zostaliśmy umówieni na spotkanie z

egzaminatorem nadzorującym, aby uzyskać

odpowiedź na pytanie jak PORD jest postrzegany przez pracowników. Spotkanie odbyło się w niewielkiej salce konferencyjnej Ośrodka. Naszym rozmówcą był jeden z egzaminatorów w wieku około 30 lat, miły sympatyczny człowiek, ale co najważniejsze chętnie i rzeczowo odpowiadający na nasze pytania. Z rozmowy dowiedzieliśmy się jak „od kuchni” wygląda PORD, ponieważ oprócz całej masy samochodów, placu manewrowego i infrastruktury technicznej, Ośrodek stanowią ludzie - Ci egzaminowani, jak i egzaminujący. W placówce zatrudnionych jest około 50 egzaminatorów. Pracują Oni na dwie zmiany od 6:00 do 14:00 lub od 14:00 do 22:00. Ponadto zmienia się także miejscem pracy, bywa że kilka dni pracują w Gdańsku, a potem 19


w placówce w Gdyni. Egzaminatorzy chwalą sobie prace, jak i atmosferę koleżeństwa jaka panuje wśród pracowników PORDu, jednak ciągle starają się zwalczyć ogólnie przyjęty, stereotypowy obraz złych, wiecznie szukających błędu i potknięć krwiożerczych egzaminatorów wśród początkujących kierowców. Wiadome jest, że egzaminator nie może wystawić pozytywnej oceny osobie popełniającej notorycznie te same błędy mogące zagrozić życiu lub bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Egzaminatorzy

starają się

pomagać, podpowiadać, czasem lekko „przymykają oko” na drobne wykroczenia. Jak powiedział nasz rozmówca, wiedzą już po kilkunastu metrach jazdy, który z przystępujących do egzaminu pewnie prowadzi pojazd, a który musi się jeszcze doszkolić. Oczywiście zdarza się często tak, że zdający mają pretensje do swoich egzaminatorów o złą ocenę, jednak wynik można zawsze skonfrontować z zapisem z kamer zainstalowanych w autach. Praca egzaminatora poddawana jest kontroli. Nasz rozmówca przekazał nam, że zdarzają się one u tych egzaminatorów, u których procent zdających lub oblewających egzamin skacze ponad średnią normę. Kontrolę taką ułatwia zapis z kamer samochodowych. Podczas egzaminu zdarzają się czasem stłuczki i wypadki, także w tym przypadku zapis z kamer jest bezcenny. Nasz egzaminator określa PORD, jako pozytywne miejsce pracy.

Jako korzyści

wymienił duży, zadaszony plac manewrowy, dobrą infrastrukturę techniczno-administracyjną, dające duży komfort pracy. Największym minusem okazuje się słaby stan dróg dojazdowych w okolicy PORDu. Negatywie odbierana jest także dzielnica, w której mieści się Ośrodek, ponieważ zaliczana ona jest do niebezpiecznych (zdarzały się groźby skierowane w kierunku egzaminatorów). Zapytany o różnice pomiędzy Ośrodkiem w Gdańsku, a w Gdyni, wymienia jako pozytywne położenie Ośrodka w centrum Gdyni, gdzie „prawdziwa jazda” odbywa się od pierwszych minut egzaminu i nie trzeba tracić czasu na dojazd do centrum miasta, jak niestety jest w przypadku Gdańska. Na korzyść Gdańska przemawia fakt, że jest to większy Ośrodek i realizowane są w nim egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy. Radą od naszego egzaminatora dla przyszłych kierowców, co zrobić aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu jest przede wszystkim zachowanie spokoju podczas egzaminu, ale także przed nim. Doradza również, żeby w poczekalni nie przysłuchiwać się relacją innych osób, które niestety bardzo często są wymyślone i przesadzane. Podkreśla, że doskonale rozumie zdenerwowanie u egzaminowanych osób, gdyż jest ono wyczuwalne, jednak przypomina, że należy pamiętać o tym, że prowadzenie samochodu wymaga od 20


kierowcy nie tylko znajomości zasad ruchu drogowego, ale i czujności oraz opanowania za kierownicą.

Okolica i jej mieszkańcy W ramach projektu postanowiliśmy przyjrzeć się również najbliższej okolicy PORDu. Ośrodek zlokalizowany jest na dzielnicy Orunia. Niestety sama dzielnica nie cieszy się dobrą sławą. Jest uznawana za niebezpieczną i nieciekawą część Gdańska. Po krótce dowiedzieliśmy się od osób przystępujących do egzaminu, jak odbierają tą okolicę, jednak większość tych osób jest spoza Oruni, dlatego też dowiedzieliśmy się co myślą mieszkańcy tej dzielnicy o samej okolicy i jak odbierają lokalizację PORDu przy ich miejscu zamieszkania. Udało nam się porozmawiać zarówno z osobami starszymi, jak i młodszymi. Zdania były czasami podzielone, jednak jest jedna sprawa, którą zauważa każda z osób, z którą udało się nam porozmawiać. Sprawą tą jest oczywiście czystość i pierwsze wrażenie najbliższej okolicy PORDu. Mieszkańcy narzekają na odstraszający widok, szczególnie po tej stronie ulicy, gdzie zlokalizowany jest Ośrodek. Faktem jest to, że lokalizacja Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego może nieco odstraszać przyszłych kierowców. Z pewnością nie jest to kolorowa dzielnica, gdzie miło wychodzi się na spacer z rodziną. Wystarczy

przyjrzeć

się

budynkowi postawionemu vis-avis bramki wejściowej. Jest to spory obiekt w szarych kolorach, miejscami odpadającym tynkiem i

powybijanymi

oknami.

Niestety taki widok nie dodaje otuchy i nie napełnia pozytywnie osób

przystępujących

do

egzaminu.

21


Tak

naprawdę

sam

dojazd

i dojście do Ośrodka pokazuje nam obraz tej dzielnicy Gdańska. Widok ten jest zdecydowanie dobrym przykładem nieładu przestrzennego. Niestety na każdym kroku widać panujący tam bałagan i bród – porozrzucane dookoła śmieci, połamane krzaki,

a

także

powyginane

znaki

drogowe. Do nieestetycznego wizerunku z pewnością przykłada się fakt o fatalnym stanie infrastruktury – brak chodników

i dziurawe drogi, które są utrudnieniem nie tylko

dla

osób

dla

przystępujących

do

egzaminu, ale także dla ogółu społeczeństwa. Szczególnie problem ten poruszył jeden z

naszych

rozmówców

40-letni

pan

Mirosław, który pracuje, jako taksówkarz. Spędza zatem codziennie po parę godzin na jeździe gdańskimi ulicami i jak podkreśla nigdzie nie jeździ mu się tak źle, jak właśnie po tej dzielnicy – „co chwilę jakieś roboty na drodze, a drogi te są i tak w takim stanie, że brak słów”. Dodatkowo dodaje, że nie lubi tu jeździć ze względu na fakt, że dzielnica ta jest niebezpieczna, choć zwraca uwagę, że niebezpiecznie to tak naprawdę jest w innych częściach Oruni, bo okolice PORDu są jeszcze spokojne. Za nieco uciążliwe uznaje też natężenie ruchu drogowego przy samym Ośrodku, gdzie jeździ pełno „elek”, szczególnie, gdy za kierownicą jedzie osoba, której jazdy nie idą za dobrze. Jednak doskonale rozumie, że osoby te uczą się dopiero kierować pojazdami i stara się nie złościć, bo pamięta swoje początki w samochodzie. Dziś ma dwudziestoletnie doświadczenie „za kółkiem” i radzi

22


osobom przystępującym do egzaminu zachować spokój, bo tam wystarczy zdać, a prawdziwa jazda czeka ich dopiero na mieście. Także Pan Hubert (35-letni projektant) porusza problem dróg. Mieszka od dwóch lat w okolicy PORDu i wyraźnie zaznacza brak nawierzchni pieszej i jezdnej, stan dróg jest odstraszający, jednak brak chodnika, brak drogi rowerowej, w wielu miejscach także brak przejść dla pieszych wpływa negatywnie na jego ocenę dzielnicy. Uważa, że PORD powinien dołożyć starań w Urzędzie Miasta o zmiany nawierzchni dróg dojazdowych oraz zadbanie o pieszych i rowerzystów. Zaraz przy samym ośrodku przebiegają tory kolejowe, na nie tak naprawdę narzekają jedynie osoby przystępujące do egzaminu, bo

jak

mówi

jedna

z przystępujących do egzaminu „łatwo

na

nich

oblać”.

Tak

naprawdę jeżdżą jedynie po nich pociągi towarowe, więc nie są zbyt często

używane.

Za

torami

znajdują się inne zakłady i fabryki, co pokazuje, że ta część Gdańska związana jest bardzo z przemysłem. Po tej stronie znajduje się także przystanek autobusowy linii 123. Rozmowa ze starszą Panią Haliną, która sporadycznie korzystana z transportu autobusowego, zwróciła naszą uwagę na to problem tego przystanku, jakim jest ciągły brak rozkładu jazdy. Faktycznie dla osób nie znających rozkładu autobusu jest to uciążliwe, szczególnie, że w ciągu godziny tylko dwa razy jest tam autobus. Inni rozmówcy także zwracali na to uwagę, jednak dla osób młodszych jest to mniej uciążliwe, bo jak mówi 18-letni chłopak „zawsze można sprawdzić w necie”. Niestety jak się okazuje się - nie zawsze - i tu przykładem jest Pani Halina, a ciągły brak rozkładu jazdy pokazuje problem dewastacji tego przystanku. Dla innej starszej Pani mieszkającej od urodzenia na Oruni największym problemem jest hałas związany z natężeniem ruchu na drodze. Nasza rozmówczyni pamięta moment, w którym nastąpiło ulokowanie PORDu w tej części Gdańska i problem zwiększonego hałasu i 23


uciążliwości ruchu drogowego pojawił się dokładnie w tamtej chwili. Z roku na roku problem ten zwiększa się coraz bardziej, a wiąże się ze wzrostem ilości osób chcących posiadać prawo jazdy. Spytana o poprzednią lokalizację Ośrodka nie miała pojęcia, gdzie się znajdowała, bo sama nie ma prawa jazdy i poinformowana o lokalizacji przy ulicy Abrahama, powiedziała „tam i tak jest pełno samochodów, więc mogło zostać tak, jak było”. Na natężony ruch drogowy w okolicy zwraca naszą uwagę Pani Joanna, mama 2-letniej Agatki. Jak mówi „nie spuszczam z niej oka, nie często pozwalam jej spacerować obok, wolę mieć ją bezpieczną w wózku”. Spowodowane jest to tym, że wie, że nie każdy świeży kierowca widzi dziecko spacerujące na drodze bez chodnika. Jedynie w pobliskim parku, pozwala małej na swobodę i bezpieczną zabawę. Chciałaby, żeby okolica była przyjazna dzieciom. Zaraz po drugiej stronie ulicy Równej znajdują się bloki i budynki mieszkalne, które ciągną się dalej w głąb Oruni. Jest to ta część okolicy, którą można zaliczyć do tej bardziej estetycznej i ciekawszej. W tym miejscu nie widać już tam panującego bałaganu, jak po drugiej stronie ulicy. Jest to takie typowe osiedle mieszkalne. Z rozmów, które

przeprowadziliśmy

z

mieszkańcami bloku wynika, że osobom raczej bardziej odpowiada opcja Ośrodku Ruchu Drogowego niż zakład produkcyjny, szczególnie wśród młodzieży. Osoby młode cieszy fakt, że „PORD mają pod nosem” i nie będą musiały tracić czasu na dojazd, jak ich niektórzy rówieśnicy. Osoby te też nie zauważają problemu „niebezpiecznej dzielnicy”, ale to może wynikać z kwestii przyzwyczajenia. Osoby dorosłe mówią „że może gdyby powstała tu jakaś inna fabryka to może byłyby nowe miejsca pracy, bo w PORDzie, to nie ma czego szukać”. Natężenie ruchu wynikające z lokalizacji PORDu większość naszych rozmówców określa jako kwestie przyzwyczajenia. Pomorskie Ośrodek Ruchu Drogowego sąsiaduje także z działkami ogrodowymi. Jest tam pełno zieleni, co ma korzystny wpływ na odbiór okolicy Ośrodka. Zieleń miejska tak

24


naprawdę jest w całej okolicy PORDu, więc w okresie wiosennym i letnim dzielnica ta wydaje się być weselszą i milszą. Tak naprawdę wszystkie obiekty Ośrodka w tej dzielnicy Oruni są najbardziej kolorowe i rzucające się w oczy. Dlatego może to być charakterystycznym znakiem dla osób, które do PORDu jadą po raz pierwszy. Choć samo oznakowanie Ośrodka jest także bardzo dobrze widoczne już z drogi.

Nasze odczucia Agnieszka: Budynek i okolice Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest mi znany, w swoim czasie udało mi się odbyć aż 7 podróży do tego wspaniale stresującego miejsca, jednak moje usposobienie sprawiło, że podchodziłam do sprawy na wesoło. Podczas 6 próby byłam już tak zdeterminowana, że po zakończeniu egzaminu wynikiem negatywnym popłakałam się. Za 7 razem udało mi się odbyć podróż z szczęśliwym zdanym egzaminem. Dojazdy do PORDu z mojego domu zajmuje 1,5 godziny, jednak po dojechaniu do Gdańska Głównego musiałam oczekiwać około 30 minut na autobus 123. Dojazdy nazywałam drogą przez mękę, miejsce PORDu było niczym mój drogi dom. Przebywając w budynku PORDu po około 2 latach od zdanego egzaminu raczej nie odczuwam już strachu i zdenerwowania, widzę go jednak na twarzach zadających. Całe to miejsce kojarzy mi się ze szpitalem, szkołą, raczej miejscem zimnym, nieprzyjemnym, oschłym. Kroki egzaminatorów są pewne i zdecydowane, nigdy podczas moich egzaminów nie mogłam ich rozgryźć, po zakończeniu egzaminu wynikiem negatywnym zmieniali się o 180 stopni. Każdy niestety widzi to miejsce podobnie, jednak odczucia bywają tak różne. Dla kandydatów na kierowców mam jedna radę: wierzcie w siebie i nie poddawajcie się! Aleksandra: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego odwiedziłam aż 7 razy, przeżycia z każdego kolejnego egzaminu były dla mnie niczym „chwila prawdy”. Podczas wsiadania do auta egzaminacyjnego opanowywał mnie ogromny strach, nie potrafiłam zapanować nad swoimi nogami, robiłam się purpurowa. Po którymś kolejnym razie zaczęłam brać tabletki nasenne i uspakajające, bo nawet noc przed egzaminem nie mogłam usnąć. Jednak się udało, za 7 razem zdałam prawo jazdy i mogę już spać spokojnie. Gdy wracam znów do budynku PORDu oczami wyobraźni widzę siebie, jak po każdym oblanym egzaminie udaję się do kasy. Po mimo tego, że posiadam prawo jazdy, aż przechodzą mnie ciarki, jak widzę tych zdenerwowanych ludzi, czekających i wiercących się na krzesełkach w poczekalni. Wciąż zerkam na ekran z filmikami instruktażowymi, jakbym chciała się jeszcze czegoś dowiedzieć 25


przed kolejnym egzaminem. Nie czuję się tu komfortowo, nie dochodzi tu światło słoneczne, sztuczne oświetlenie i sztuczne kwiaty w doniczkach na pewno nie wpływają na to miejsce pozytywnie. Najważniejsze jest to, że przede mną, nie ma już żadnego następnego egzaminu. Marcin: Egzamin zdałem ponad rok temu i od tamtego momentu nie byłem już w PORDzie. Zresztą jeżdżąc na każdy kolejny egzamin powtarzałem, że jadę już tam ostatni raz. Zakładałem oczywiście, że to już będzie ten ostatni egzamin, niestety udało się dopiero za 4 razem. Pewnie, gdyby nie ten projekt miejski dotrzymałbym swojego słowa i nigdy już tam nie wrócił. Jednak teraz ciekawie było się przyjrzeć temu miejscu z innej strony. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka od momentu, gdy do PORDu jeździłem na egzaminy a teraz, nie zmieniło się nic - wystrój ten sam i ciągle pełno ludzi. Oczywiście w tym miejscu jest wyczuwalny stres i nerwowość wśród zdających. Zdecydowanie lżej się jedzie do PORDu bez myśli, że zaraz ma się ten „głupi egzamin”. Budynek Ośrodka niestety nie jest jakoś pozytywny, a wydaje mi się , że właśnie taki powinien być, by rozluźnić atmosferę wśród zdających. Jest to zdecydowanie zimne i niezbyt dobrze kojarzące się miejsce. Gdybym mógł coś w nim zmienić, to zmieniłbym jego wnętrze. Fatalnie też wspominam jazdę 123-ką, dlatego warto się trochę pomęczyć i w końcu uzyskać wynik pozytywny i następnym razem pojechać do PORDu już samochodem. Powodzenia! Wojciech: Atmosfera panująca w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego jest dość specyficzna. Po wejściu do budynku ma się wrażenie jakby się przebywało w szpitalnej poczekalni. Brak jedynie charakterystycznego zapachu środków odkażających, jakie można wyczuć na szpitalnych korytarzach. To pierwsze wrażenie. Po chwili jednak świadomość podpowiada co innego. Ludzie siedzący na krzesłach milczący lub jedynie szepczący do osoby, z która siedzą obok. Niektórzy nerwowo spoglądają na białoniebieskie ściany, ktoś inny nerwowo patrzy na zegarek, inni zamyśleni wpatrują się w podłogę lub sufit. Czekają. Wyczuwa się zdenerwowanie i znudzenie wyczekiwaniem.

26

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego  

"Po każdej kolejnej nieudanej próbie zdania egzaminu, marzyliśmy tylko o tym, żeby ten „następny raz” zakończył się wynikiem pozytywnym. Dzi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you