Page 1

projekt gt inteligentni sistem za vaš dom

sedež podjetja: Projekt gt d.o.o., Gasparijeva ulica 6, 1000 Ljubljana ogled programa: Tobaèna ulica 5, stavba 6 Tel: +386(0)1 4255056 Fax: +386(0)1 4255057 e Fax.: +1(253) 2954681, E.mail: info@projekt-gt.si www.projekt-gt.si


projekt gt PROJEKT GT je ustanovljen na podlagi dolgoletnega sodelovanja partnerskih podjetij na podroèju KNX/EIB in AVDIO/VIDEO tehnologije. Z uvajanjem KNX standarda v svet hišne avtomatizacije prehajamo na podroèje hišnih inteligentnih sistemov, ti. »pametnih hiš«. Danes je PROJEKT GT eden od najbolj znanih integratorjev moderne tehnologije. S svojo ekipo strokovnjakov smo izvedli mnogo prestižnih projektov ter uživamo zaupanje renomiranih svetovnih imen iz sveta inteligentnih rešitev GIRA, multiroom sistema REVOX, PHILIPS PRONTO,…

Projekt gt Company was founded on the basis of long-term cooperation with our partner companies on the fields of KNX/EIB and AUDIO/VIDEO technology. With the introduction of standards on the field of KNX home automation we entered into an area of intelligent system. Projekt gt is one of the well-known integrators of this modern technology. With our team of experts we have made prestigious projects and enjoyed the confidence of renowned names in the world of intelligent solution Gira, multiroom system REVOX…


Sistem inteligentnega upravljanja pomeni implementacijo KNX/EIB tehnologije pri gradnji moderne hiše, ki s tem prvenstveno prihrani veliko energije in poveèa varnost z udobnim in enostavnim upravljanjem. Z integracijo vseh elektriènih elementov, HVAC-a (ogrevanje, ventilacija, klimatizacija in hlajenje), rolet, žaluzij, s povezavo video nadzora, interneta, telefonije, multimedijev, dosegamo izredno sigurno in enostavno upravljanje. S pomoèjo senzorjev prisotnosti, protipožarnih, protivlomnih in protipoplavnih senzorjev vremenske postaje objekt samostojno skrbi glede porabe energije in varnosti.


upravljanje razsvetljave, gretja, rolet in žaluzij V družinski hiši ali stanovanju mora elektroinstalacija nuditi mnogo veè od obièajnih vtiènic in svetil, medtem ko je v poslovnih zgradbah stanje drugaèno: tu se na elektroinstalacijo prikljuèuje razna avtomatika za ogrevanje, hlajenje, ventilacijo, razsvetljavo, protivlomne in protipožarne naprave. KNX/EIB tehnologija je enostavno nezamenljiva, ker vsi signali za upravljanje potujejo po eni žic,i kar poenostavlja in zmanjšuje stroške izvajanja same instalacije. Osnova sistema nam omogoèa neomejeno upravljanje z vsemi elementi v in izven samega objekta.


GIRA Door Communication System je kompletna rešitev interfonskega sistema v vašem stanovanju, hiši ali pisarni. Sistem je modularen, lahko se integrira z inteligentnim sistemom v hiši in v odvisnosti od konfiguracije omogoèa razliène možnosti kontrole pristopa in predvajanja zvoka in slike. Slika s kamere interfona se prikaže na notranjih interfonskih enotah kot tudi na TV ekranu, mobilnem telefonu in pronto daljinskem upravljavcu. S pomoèjo kontrole pristopa s èitalcem prstih odtisov, kartice ali kodirna tipkovnica je vaš objekt popolnoma kontroliran.


Z implementacijo »GIRA Home Server-ja« lahko z vsemi funkcijami upravljate tudi, ko ste zdoma ali izven pisarne. Server vam omogoèa, da z ukazi na daljavo organizirate sebi, in svojim morebitnim gostom, dobrodošlico, jih udobno namestite in presenetite. Interakcija z vašim objektom vam daje obèutek popolne kontrole in vas v vsakem trenutku obvešèa o stanju objekta.


REVOX multimedijalni sistem REVOX multimedijski sistem vam omogoèa, da z enostavnim pritiskom na gumb kompletno avdio/video doživetje multimedije pretvorite v velièastno izkušnjo. REVOX multiroom ali veèpodroèni sistem omogoèa, da je izredno kvaliteten zvok dostopen v vsaki sobi in da se, zahvaljujoè svoji modularnosti in kompatibilnosti, lahko integrira z inteligentno hišno instalacijo.

REVOX multimedia system


Philips PRONTO daljinski upravljavci Nova generacija veènamenskih daljinskih upravljavcev z zaslonom na dotik in mobilnih telefonov danes predstavlja integrirano rešitev za upravljanje s hišnim kinom, multimedijo, osvetlitvijo, roletami, ogrevanjem,… Skupaj z IR infrardeèo in WiFi brezžièno komunikacijo nam omogoèa enostavno upravljanje z vsemi napravami inteligente instalacije in avdio/video naprav multiroom sistema.

Philips PRONTO remote controllers


varnostni sistem

security system The security system includes: intrusion and fire alarm system, flood detection, video surveillance and alarm system.

Varnostni sistem vsebuje: protivlomni in protipožarni sistem, detektor poplave, video nadzor in alarmni sistem. Sistem se vklopi in izklopi z vnosom šifre. Z izklopom se pojavi dobrodošlica, medtem ko se z vklopom inteligentni sistem postavi v stanje hibernacije in pripravljenosti. Varnostni sistem ima možnost obvešèanja preko mobilnega telefona z glasom ali pisnim sporoèilom (sms) in z elektronsko pošto preko interneta ter je povezan z informacijskim sistemom varnostne in gasilske službe. Sistem omogoèa video nadzor objekta preko lokalne mreže ali daljinsko preko interneta.

The system is easily activated and deactivated by entering a password. Deactivating calls scene “Welcome” and activating puts intelligent system in hibernation and standby mode. It is possible to send alarm messages to a mobile phone or email over the Internet. System is connected to the information system of security and fire services and provide access to video cameras via a local network or the Internet using a PC or mobile phone.


Gira Nudi širok izbor proizvodov, v svetu prepoznavnih po visoki kvaliteti, edinstvenem dizajnu in raznovrstnih možnostih. Zaradi enostavne vgradnje in uporabe lahko vaš dom postane udobnejši in prijaznejši v vsakem prostoru vaše hiše toèno tako, kot si sami želite. Celovite funkcije video interfona, video nadzora in alarmnega sistema, razsvetljave, klimatizacije, ventilacije, kontrole rolet in žaluzij, skupaj z izborom vaše priljubljene glasbe in multimedijskega doživetja – vse to lahko izberete po svoji želji in razpoloženju s preprostim pritiskom na en sam gumb.

PHILIPS PRONTO Philips je predstavil novo generacijo programabilnih daljinskih upravljavcev z ekranom, obèutljivim na dotik, ki omogoèa intuitivno in enostavno uporabo. Pronto script, programski jezik omogoèa Pronto daljinskim upravljavcem enostavno integriranje z avdio/video opremo, hišnim kinom in Building Management System-om, kot je KNX/EIB. S kombinacijo infrardeèe (IR) in brezžiène (WiFi) komunikacije Pronto upravljavec predstavlja popoln nadzor vseh naprav, s katerega koli položaja v hiši oz. prostoru.

REVOX Že veè kot 60 let nudi ljubiteljem dobrega zvoka nepozabne trenutke. V vaš dom prinaša prihodnost že zdaj, prinaša popolnoma nove ideje za doživljanje zvoka in slike, obenem pa ponuja do sedaj še neznano izkušnjo udobja ob zelo enostavnem rokovanju. REVOX omogoèa uporabo razliènih naprav za izbiro glasbe in kontrolo zvoka. Modularen koncept mu omogoèa veliko prilagodljivost, s pametno nastavitvijo pa ga lahko zelo enostavno razširimo v


BANKA DOMŽALE, INSTABUS, GIRA BANK DOMŽALE, INSTABUS, GIRA NOVA LJUBLJANSKA BANKA, TR 3, INSTABUS, GIRA NLB, TR 3 INSTABUS, GIRA

PRIVATNA HIŠA FORMA VIVA, INSTABUS, GIRA, Portorož PRIVATE HOUSE FORMA VIVA, INSTABUS, GIRA, Portorose

references reference

KEMIJSKI INŠTITUT, INSTABUS GIRA, Slovenija, Ljubljana CHEMICAL INSTITUTION, INSTABUS GIRA, Slovenia, Ljubljana

HOTEL MONTE CASA > PREDSEDNIŠKI APARTMA,INSTABUS, GIRA, Èrna Gora > WELLNESS CENTER HOTEL MONTE CASA > PRESIDENT APARTMENT, INSTABUS, GIRA, Montenegro > WELLNESS CENTER, INSTABUS, GIRA

POSLOVNI OBJEKT BAVARSKI DVOR, INSTABUS, GIRA BUSSINES BUILDING BAVARSKI COURT, INSTABUS, GIRA PRIVATNO STANOVANJE, NASELJE KOSEŠKI BAJER, INSTABUS, GIRA PRIVATE APARTMENT IN LOCATION KOSEŠKI BAJER, INSTABUS, GIRA PRIVATNA HIŠA NASELJE MURGLE, INSTABUS, GIRA PRIVATE HOUSE LOCATION MURGLE, ISTABUS, GIRA DEMO SOBA NA ELEKTROMONTAŽI, INSTABUS, GIRA DEMO ROOM ON ELECTROFITTING, INSTABUS, GIRA HOTELI MORJE, INSTABUS HOTELS MORJE, INSTABUS BANKA KOPER, INSTABUS, GIRA BANK KOPER, INSTABUS, GIRA REZIDENCIJALNA ZGRADA, Èeèenija, Rusija (v izdelavi) RESIDENTAL BUILDING, Checenia, Russia (in progress) POSLOVNA STAVBA KOLINSKA, INSTABUS, GIRA BUSSINES BUILDING, KOLINSKA, INSTABUS, GIRA PRIVATNA HIŠA LAKNER, INSTABUS, GIRA PRIVATE HOUSE LAKNER, INSTABUS, GIRA PRIVATNA HIŠA ARTIÈ, INSTABUS, GIRA PRIVATE HOUSE ARTIÈ, INSTABUS, GIRA POSLOVNI OBJEKT CIMOS, STIKALA GIRA BUSINESS BUILDING CIMOS, SWITCHES GIRA PRIVATNA HIŠA LAKNER, INSTABUS, GIRA PRIVATE HOUSE LAKNER, INSTABUS, GIRA

Inteligentne bivalne rešitve za vaš DOM  

dom, rešitve

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you