Page 1

Editoriaal CASE CLOSED, MISSION ACCOMPLISHED. Het schooljaar   2012-­‐1013   wordt   in   alle   sereniteit   afgevoerd   naar   het   archief.   Onze   missie   als   leerlingen   en   redactie   werd   met   succes   volbracht.   Het   enige   wat   nu   nog   moet   gebeuren,   is   het   incasseren   van   al   die   examenresultaten.   Velen   hebben   de   hoofdvogel  afgeschoten,  anderen  hebben  dan  weer  grandioos  geblunderd.  Toch  kan   iedereen  weldra  beginnen  met  het  uitstippelen  van  een  (vlucht)weg  om  de  vakantie   (en   voor   de   zesdes   de   rest   van   hun   leven)   door   te   komen.   Schiet   nog   niet  meteen   uit   de  startblokken,  maar  lees  nog  even  verder.     Dag  geweldige  zesdes  en  de  zevendes,   Dag  bijna  even  geweldige  vijfdes,       Jullie   gaan   weldra   op   uittocht   uit   het   Voor  jullie  hebben  we  deze  keer  goed  en   land   der   slaven.   Proficiat!   Het   is   jullie   minder   goed   nieuws...   Wat   willen   jullie   van  harte  gegund.  ’t  Is  te  hopen  dat  een   eerst   horen?   Toch   maar   het   goede   studentenstad  en  –leven    voor  jullie  een   misschien?   Wel,   ook   jullie   kunnen   nu   land  van  melk  en  honing  kan  zijn.     genieten  van  een  lange  zomervakantie.         Nu   jullie   middelbare   schoolcarrière   in   Het   slechte   nieuws   is   dat   jullie   daarna   Diest  is  afgerond,  kunnen  jullie  de  reeds   weer   voor   een   jaar   in   Diest   verwacht   gegoten   fundamenten   goed   gebruiken   worden   (fun!)   Maar   niet   getreurd,   wij   om   verder   te   bouwen   aan   jullie   latere   dragen   jullie   de   heerschappij   over   onze   leven.  Doe  dit  meteen  goed,  neem  wijze   hele  school  over.  En  ten  slotte  is  er  ook   beslissingen   en   ga   er   gewoon   voor!   Laat   voor   jullie   nog   een   boodschap:   twijfel!   je  zeker  niet  van  de  kaart  brengen.     Mr.  VDS  zou  net  hetzelfde  zeggen.       Wij  wensen  jullie  alvast  heel  veel  succes.   Vergeet  zeker  niet  te  genieten  van  jullie   En  vergeet  niet:  het  studentenleven  is  er   laatste   jaar   op   de   Voorzienigheid…   ‘t   Is   ook  om  van  te  genieten!   voorbij  voor  je  het  weet!     Hopend  op  een  supermegafantastische  en  zeer  zonnige  vakantie!     Jullie  Barst!-­‐crew,     Anton   Benno   Cato     Hanne  Helena  Jacques   Maxime   Natalie   Olivia   Dries   Esther   Flo   Julie   Karen   Klaas   Ornella   Victor   Wout


Inhoudstabel Editoriaal ......................................................................................................  1   Inhoudstabel  .................................................................................................  2   Lesse(n)  trekken  uit  het  verleden  ....................................................................  3   Paris,  je  t’aime…  ...........................................................................................  4   5D  naar  parlement!  ........................................................................................  5   Geen  kot,  zedde  zot?!  ....................................................................................  6   ‘Docent  en  wereldbekend!’  .............................................................................  8   Barst!-­‐ige  vakantietips  ...................................................................................  9   Barst!val  .....................................................................................................  10   De  menspace  open  en  bloot  ...........................................................................  11   In  memoriam  ...............................................................................................  12   Vaarwel?  Nee,  tot  ziens!  ...............................................................................  13   Ra...  ra...  raadseltjes  ....................................................................................  14   Op  inleefreis  met  Vredeseilanden  ..................................................................  15   Er  was  eens  mijnheer  De  Geest  .....................................................................   16   Examenblunders  .........................................................................................  18   Examenblunders  .........................................................................................   19   Quotes  .......................................................................................................  20   Gequotroteerd  ............................................................................................  21   ‘En  toen  gaf  hij  De  Geest’   .............................................................................  22   Terug  naar  school  in  5  stappen  .......................................................................  23   Oplossingen  raadseltjes  ...............................................................................  24  

Barst!    |      Juni      |      2013      |      2    


Lesse(n) trekken uit het verleden NOG STEEDS MENSEN MET TRAUMA’S Vrijdag 3   mei   2013.   We   gaan   een   jaar   terug   in   de   tijd:   sportdag.   Het   is   even   na   de   middag,   ik   schat   zo   rond   een   uur   of   twee.   De   eerste   bootjes   hadden   hun   eindbestemming  al  bereikt,  maar  onverwachts  neemt  de  drukte  fel  toe  in  het  anders   zo   rustige   Han-­‐sur-­‐Lesse.   Politiepatrouilles,   een   helikopter,   chaos,   paniek.   Het   gerucht  deed  goed  zijn  ronde:  “Er  zijn  ongeveer  vijftig  kajaks  betrokken  geraakt  bij   een  grote  scheepsramp  op  de  Lesse.”     Bootjes   waren   gekanteld,   mensen   verzopen.   Het   was   echt   verschrikkelijk.   Dit   hadden   ze   in   Han-­‐sur-­‐Lesse   nog   nooit   gezien.   Mijnheer   Jegers   (voor   de   luisteraars   van   Radio   2   beter   gekend   als   Mr.   Jespers)   stond   de   pers   even   later   telefonisch   te   woord.   “Het   was   de   stroming   die   voor   sommigen   de   bootjes   onbestuurbaar   maakte.   Een   frontale   botsing   met   een   boomstam   die   enkele   dagen   eerder   in   het   midden   van   de  rivier  was  gevallen,  bleek  totaal  onvermijdbaar.”     Een  jaar  na  datum  keerde  onze  redactie  tijdens  de  sportdag  terug  naar  de  plaats  van   dit  traumatische  ongeval.  De  ramp  en  zijn  slachtoffers  indachtig  werden  we  opnieuw   te   water   gelaten.   Vastbesloten   om   niet   te   kantelen,   gingen   we   aan   het   peddelen.  En   niet   veel   later   werden   we   al   geconfronteerd   met   de   eerste   ontgoochelingen:   in   tegenstelling  tot  vorig  jaar  was  er  nu  bijna  geen  stroming  meer.  Vervolgens  bleken   ook   alle   mogelijke   wegversperringen   verwijderd   en   stond   het   waterpeil   schandalig   laag.     De  beste  stuurlui  stonden  niet  aan  wal,  maar  zaten  dit  jaar  weldegelijk  in  hun  rode   kajak.   De   matrozen   waren   met   vreselijke   trauma’s   thuisgebleven.   Dat   maakte   de   afvaart   toch   wat   anders.   Veel   ongezien   plezier   was   er   dit   jaar   dan   ook   niet   aan.   Er   was  niets  om  te  lachen.  De  heersende  stilte  werd  opgedragen  aan  de  slachtoffers.  De   hoop  dat  er  nooit  nog  bomen  in  de  weg  zullen  liggen  werd  opnieuw  geformuleerd.   Want  zo’n  obstakels  vormen  voor  een  school  zoals  de  onze  alleen  maar  gevaar.       Achteraf   gezien   had   dit   alles   zelfs   vermeden   kunnen   worden.   Het   was   onze   goddelijke   voorzienigheid   die   had   moeten   weten   dat   onze   school   zoiets   zou   voorkrijgen,  of  niet  soms?    

Barst!    |      Juni      |      2013      |      3    


Paris, je t’aime… DE ONVERGETELIJKE PARIJSTRIP VAN 5E Parijs in  één  woord  omschrijven?  Niet  moeilijk,  ZALIG!   Na   lang   wachten   konden   we   maandag   6   mei   eindelijk   vertrekken   naar   Parijs.   De   6   uurtjes  durende  busrit  leek  wel  eeuwen  te  duren,  maar  we  zijn  er  geraakt!  Het  hotel   was   redelijk   basic   (en   een   beetje   vies),   maar   dat   hield   ons   niet   tegen   om   een   fantastisch  avontuur  te  beleven.       Het   was   een   beetje   bewolkt   en   regenachtig,   maar   door   onze   aanwezigheid   maakten   die   wolkjes   al   snel   plaats   voor   het   zonnetje.   Klaar   om   Parijs   onveilig   te   maken   vertrokken   we   richting   de   Eiffeltoren.   Het   zicht   op   het   topje   was   fenomenaal.   We   konden  alles  zien;  van  de  Sacré   Coeur   in   Montmartre   tot   la   Defense.   Terug   met   onze   voeten  op  de  vertrouwde  grond   gingen   we   naar   het   Centre   Pompidou   waar   we   verzamelden   met   de   andere   klassen.   In   een   boot   vol   Japanners   sloten   we   de   dag   af   met  een  tochtje  op  de  Seine.       Op  dag  twee  gingen  we  de  stad  verkennen,  sommigen  met  een  kater  van  de  vorige   dag   (we   noemen   geen   namen).   We   hadden   een   zware   wandeling   verwacht,   maar   uiteindelijk   viel   het   best   wel   mee   en   het   was   ook   superplezant.   Om   de   dag   af   te   sluiten  gingen  we  picknicken  in  de  Jardin  du  Luxembourg.  Even  voelden  we  ons  net   als  de  Fransen  meteen  al  verdween  de  beginnende  examenstress.  Persoonlijk  vond   ik   dit   het   echte   hoogtepunt   van   de   hele   reis.   Vermoeid   en   na   veel   lachen   is   iedereen   uiteindelijk  na  een  klein  (of  voor  sommigen  groot)  feestje  in  bed  gekropen.       De   derde   en   spijtig   genoeg   ook   laatste   dag   zijn   we   naar   Montmartre   gewandeld.   De   regen  was  een  spelbreker  tijdens  deze  wandeling,  maar  dat  weerhield  ons  er  niet  van   om  er  nog  een  supergezellige  laatste  dag  van  te  maken.  En  dat  werd  het  ook!  Na  een   veel  te  korte  reis  gingen  we  allemaal  met  sip  mondje  naar  huis.     We  zullen  Parijs  missen,  een  reden  te  meer  om  nog  eens  terug  te  komen.       PS    Deze  fijn  trip  zou  nooit  zo  geweldig  geweest  zijn  zonder  jullie,  Mr.  Van  der  Schoot  en   Mr.  Lievens.  Ne  dikke  merci!   Barst!      |      Juni      |      2013      |      4    


5D naar parlement! DE VRAAG VAN 9 MILJARD In maart  vroeg  Mr.  Lievens  aan  5D  of  ze  geen  zin  hadden  om  mee  te  doen  aan  een   wedstrijd   voor   Vredeseilanden.   Heel   de   klas   stemde   uiteraard   enthousiast   in.   De   opdracht  bestond  eruit  een  oplossing  te  vinden  om  de  9  miljard  mensen,  die  nu  op   de  aarde  leven,  te  blijven  voeden  in  de  toekomst.       Iedereen   begon   allerlei   informatie   op   te   zoeken.   Dat   resulteerde   in   zeer   veel   inspiratie   en   prachtige   resultaten!   We   schreven   echte   juweeltjes.   5D   groeide   zo   uit   tot   een   klas   van   experts   op   het   vlak   van   voedselverspilling.   We   wilden   zo   graag   winnen  voor  onze  school  dat  er  bloed,  zweet  en  tranen  aan  te  pas  kwamen.     De  uitslag  kregen  we  uiteindelijk  pas  in  april.  Eerst  geloofden  we  het  nog  niet,  maar   toen   we   het   met   onze   eigen   ogen   zagen   barstte   het   feest   los:   5D   was   de   winnaar!   Meer  dan  140  scholen  moesten  voor  ons  het  onderspit  delven.  De  jury  (met  als  leden:   Siska  Schoeters  (StuBru),  Tom  De  Cock  (MNM)  en  Frank  Deboosere)  vond  ons  werk   zelfs   zó   goed   dat   we   op   24   mei   uitgenodigd   werden   op   het   federaal   parlement   in   Brussel.  Daar  mochten  we  onze  oplossingen  zelf  voorstellen  aan  Jean-­‐Pascal  Labille   (PS),  federaal  Minister  van  Overheidsbedrijven  en  Ontwikkelingssamenwerking.       Dit  is  echt  een  prachtige  prestatie  die  we  zonder  Mr.  Lievens  nooit  behaald  zouden   hebben.  Een  hele  dikke  merci,  we  zijn  echt  blij  met  een  leerkracht  zoals  jij!    

Barst!    |      Juni      |      2013      |      5    


Geen kot, zedde zot?! OP KOT MET HET ADVIES VAN BARST! Allereerst proficiat  met  je  rapport!  Of  je  nu  90  of  maar  55  procent  hebt,  het  maakt   allemaal  niets  uit.  Je  bent  er  door  en  dat  is  het  belangrijkste.     Voor  diegenen  die  hun  jaartje  mogen  overdoen,  zou  ik  zeggen  veel  succes.  Nu  kan  je   nog   een   jaar   langer   sparen   voor   je   kot,   want   heel   vaak   moeten   studenten   dit   zelf   betalen!   Denk   maar   aan   personen   die   in   Diest   wonen   en   in   Hasselt   willen   gaan   studeren.  Doordat  Hasselt  niet  zo  ver  weg  is  en  reizen  met  de  trein  even  goed  gaat,   lijken  koten  overbodig  voor  sommige  ouders.       En   misschien   hebben   ze   wel   gelijk,   maar   wie   wil   er   nu   niet   op   kot   gaan?   Je   eigen   goesting   doen,   eten   en   drinken   wat   je   wilt,   wanneer   je   wilt,…   Er   zijn   genoeg   voordelen,   alleen   kan   de   prijs   soms   dik   tegenvallen.   Elke   stad   heeft   zijn   eigen   prijskaartje.   Zo   is   Brussel   de   duurste   stad   om   op   kot   te   gaan   en   Hasselt   de   goedkoopste.       Natuurlijk   speelt   de   grootte   van   je   kot   ook   een   rol   in   de   prijs   en   of   je   kot   in   het   centrum   ligt   of   net   buiten   de   stad   eveneens.   Er   zijn   koten   waar   je   douches   moet   delen  en/of  waar  er  elke  week  een  kuisploeg  komt.  Ook  het  inkomen  van  je  ouders   kan   de   prijs   bepalen.   Zo   kan   de   prijs   van   een   gesubsidieerd   kot   tot   200   euro   lager   liggen  dan  een  kot  zonder  toelage!     Je   kan   gaan   voor   residenties   (zowel   private,   als   die   van   de   universiteit/hogeschool   in   kwestie)   of   bij   particulieren   (zoals   de   Kotmadam).   Al   deze   factoren   beslissen   hoe   duur  jouw  kot  zal  zijn.       Maar   laat   de   prijs   van   een   kot   je   in   geen   geval   beïnvloeden   bij   het   kiezen   van   je   droomrichting!  Kies  een  richting  die  echt  bij  je  past,  ga  na  in  welke  stad  deze  het  best   wordt  aangeboden  en  kijk  dan  verder  of  er  eventueel  koten  zijn  die  je  aanspreken.     Hieronder   vindt   je   meer   informatie   per   stad.   Ga   ook   zeker   eens   kijken   op   www.ikwileenkot.be  of  www.ikbenstudent.be  .        

Barst!    |      Juni      |      2013      |      6    


• Leuven » De  gemiddelde  prijs  voor  een  kot  bedraagt  er  ongeveer  252  euro.   » Voor   een   gesubsidieerde   kamer   kan   je   terecht   bij   de   dienst   Studenten-­‐ voorzieningen.   Deze   beheert   3500   kamers,   appartementen   en   studio’s   in  een   25-­‐tal  residenties.   » Voor  een  niet-­‐gesubsidieerde  kamer  helpt  de  Huisvestingsdienst  jou  verder.   » Voor  kamers  bij  particulieren,  deze  zijn  vaak  de  duurste,  kan  je  ook  terecht  bij   de  Huisvestingsdienst  of  via  de  site  www.kotwijs.be  .     • Gent   » De   gemiddelde   prijs   voor   een   kot   bedraagt   er   320   euro.   Gent   is   met   andere   woorden  dus  een  ietwat  duurdere  studentenstad..   » Ook   hier   kan   je   terecht   bij   de   dienst   Studentenvoorzieningen   of   op   de   site   www.kotatgent.be  .     • Brussel   » De  duurste  stad  in  bijna  alles,  dus  ook  in  koten.  De  gemiddelde  prijs  bedraagt   er  zo’n  kleine  324  euro  per  maand.   » Neem  zeker  eens  een  kijkje  op  www.brik.be  .     • Hasselt   » Het  prijskaartje  voor  een  kamer  bedraagt  er  gemiddeld  220  euro.   » Dé  site  voor  meer  info:  www.kothasselt.be  .     • Antwerpen   » Een  kamer  huren  kost  er  maandelijks  gemiddeld  280  euro.   » Meer  info  vind  je  op  www.antwerpenstudentenstad.be.     Eens   je   jouw   ideale   kot   gevonden   hebt,   Zie   ook   dat   je   goede   en   duidelijke   kan   je   beginnen   met   de   inrichting   afspraken   maakt   met   je   huisbaas!   Zo   ervan.   Let   wel   dat   je   niet   begint   te   bepaalt   de   wet   dat   er   een   ‘staat   van   schilderen   alvorens   je   de   kotbaas   hebt   bevinding’   moet   worden   opgemaakt.   ingelicht!   Moet   dat   oude   Dit   is   een   klein   documentje   waarin   je   bommabehangpapier   toch   blijven   voor   je   intrede   de   staat   van   het   kot   hangen,   dan   kan   nog   altijd   posters   beschrijft.  Zo  kan  op  het  einde  van  het   ophangen   uit   de   Joepie.   Zeg   nu   zelf,   contract   de   staat   worden   geëvalueerd   wie   wil   er   nu   geen   ‘One   Direction’   en  vermijd  je  misverstanden.   boven   zijn   bed?   De   meeste   koten     hebben   ook   eigen   meubels,   dus   die   Veel  succes!   gigantische   verhuiswagen   kan   je   al   schrappen.   Barst!      |      Juni      |      2013      |      7    


‘Docent en wereldbekend!’ KOMISCHE STRIPREEKS

Hoe zie  ik  eruit?  

Proud  to  be  an  American  

Miserie miserie  miserie…  

Quatsch.  Die  Amerikanen  sind   allemaal  Schweinen!  

Oh hoe  durf  je!  Wij  zijn   wereldheersers  

Maar  nee,  Amerikanen  zijn   gewoon  AMAZING!!!  

Waar  heb  je  het  over?!  Yeah   buddy,  we’re  awesome!  

Bwaa, valt  wel  mee…  

Oeh, nice  one  

Stop met  ruziën.  Keep  your  friends   Cause  every  little  thing  gonna  be   close  but  your  enemies  closer   all  right.  That’s  three  little  birds.  

Ik  zie  ze  toch  niet  hoor.  

Barst!    |      Juni      |      2013      |      8    


Barst!-ige vakantietips IK GA OP VAKANTIE EN IK NEEM MEE... Beste Barst!-­‐ers,   de   zomer   is   eindelijk   in   het   land   en   daarom   is   jullie   favoriete   schoolkrant   er   weer   bij   om   jullie   te   leren   hoe   een   perfecte   zomervakantie   doorgebracht  moet  worden.  Hier  volgen  een  paar  tips.     1. Zonnecrème.  Geen  enkele  knappe  Spanjaard,  Italiaan  of  Griek  wil  een  kreeft   als  vakantielief.   2. IJs.  Niks  is  beter  dan  ijs  om  af  te  koelen  als  je  een  hete  zuiderse  god  of  godin   hebt  gezien.   3. Zonnebrillen.  Deze  geven  je  de  kans  om  ongestoord  iemand  aan  te  staren.     4. Festivals.   Geen   enkele   zomervakantie   mag   voorbij   gaan   zonder   eens   echt   los   te  gaan.   5. Bier  voor  de  boys  en  cocktails  voor  de  girls.   Want   niets   is   leuker   dan   op   een   terrasje  bij  30°  samen  met  je  vrienden  te  genieten  van  de  vakantie.   6. Bikini’s   en   zwemshorts.   Ga   voor   de   échte   surferslook   en   niet   voor   de   nudistenlook!     7. En  extra  tip  voor  de  boys.  Kweek   een   sixpack   en   alle   meisjes  liggen  aan  jullie   voeten.    

Barst!    |      Juni      |      2013      |      9    


Barst!val Date 28-­‐30     juni    

Festival Sunrise  Festival   Couleur  Café   Genk  on  stage   Graspop  Metal  Meeting  

Place Lilse  Bergen,  Gierle   Tour  &  Taxis,  Brussel   Europalaan,  Genk   Stenehei,  Dessel  

Website sunrisefestival.be   2013.couleurcafe.be   genkonstage.genk.be   graspop.be  

29-­‐30   Summerfestival   Nieuw-­‐Zuid,  A’pen   summerfestival.be   juni   4-­‐7     Rock  Werchter   Festivalpark,  Werchter   rockwerchter.be   juli   11-­‐14     Halles  Des  Foires,   Les  Ardentes   lesardentes.be   juli   Coronmeuse  (Luik)   12-­‐13   Olmenhof,  Herk-­‐de-­‐ Rock  Herk   rockherk.be   juli   Stad   18-­‐21     Dour  Festival   Festivalterrein,  Dour   dourfestival.be   juli   26-­‐28     Tomorrowland   De  Schorre,  Boom   tomorrowland.com   juli   2-­‐3   Reggae  Geel   Festivalpark,  Geel   reggaegeel.com   augustus   2-­‐11   Lokerse  Feesten   Grote  Kaai,  Lokeren   lokersefeesten.be   augustus   9-­‐11   Puyenbroeck,   The  Qontinent   theqontinent.be   augustus   Wachtebeke   15-­‐17   Festivalweide,  Kiewit   Pukkelpop   pukkelpop.be   augustus   (Hasselt)   22-­‐25   Donkvijver,   Feest  In  Het  Park   feestinhetpark.be   augustus   Oudenaarde   14   Luna  Festa   Halve  Maan,  Diest   lunafesta.be   september     Barst!  is  niet  verantwoordelijk  voor  eventuele  wijzigingen  en/of  afgelastingen  van  de   evenementen.   Ook   is   Barst!   niet   verantwoordelijk   voor   eventuele   schade,   diefstallen   of   zwangerschappen   ten   gevolge   van   een   bezoek   aan   een   festival   in   deze   lijst.   Wij   wensen  u  een  fijn  festivalseizoen!    

Barst!    |      Juni      |      2013      |      10    


De menspace open en bloot HET OPBIECHTEN VAN DE ECHTE WAARHEID Yooo dierbare   menspacers!   We   gaan   het   einde   van   het   tweede   én   succesvolle   Menspace-­‐jaar   tegemoet.   Dat   moeten   we   natuurlijk   gepaard   laten   gaan   met   een   flashback  naar  hoe  het  ooit  allemaal  begon  (dit  klinkt  bijna  vrouwelijk!?).     De   Menspace   werd   zo’n   goed   anderhalf   jaar   geleden   vlak   na   de   kerstvakantie   geboren.   Een   verklaring   hiervoor   was   dat   de   man   in   Barst!   eigenlijk   benadeeld   werd.   Dit   kon   onze   redactie   toch   niet   zomaar   laten   gebeuren?!   Het   quota   aan   échte   mannen   met   karakter,   met   lef,   zonder   selectieve   haargroei   maar   met   een   (potentiële!)   baard   of   aan   mannen   die   zich   weten   te   handhaven   in   een   ontspoorde   situatie  als  de  vrouw  tekortschiet,  stond  zo  al  problematisch  laag.       We   konden   en   kunnen   er   nu   nog   steeds   niet   om   heen:   onze   school   maakt   een   triestige  evolutie  door,  waarbij  de  populatie  bestaat  uit  venusbewoners  en  potentiële   venusbewoners  die  al  lang  verstoten  zijn  door  Mars.  Schrik  toch  niet  als  meiden  zo   onbegrijpelijk   zijn,   want   je   bent   op   weg   hun   weerspiegeling   te   worden.  Jullie  kunnen   dit  verwijt  zelfs  de  Menspace  kwalijk  nemen.  “It’s  a  men’s  world,  but  it  would  mean   nothing  without  a  women  or  a  girl…”  James  Brown  zat  er  niet  ver  naast  (al  zeg  ik  het   zelf).       Je   zal   het   nu   wel   al   zien   aankomen   zeker?   Ik,   Helena   Orije,   biecht   het   op!   Na   bijna   twee   jaar   gooi   ik   de   handdoek   in   de   ring,   het   is   toch   al   hopeloos.   De   Menspace   is   doordrenkt   van   oestrogeen,   en   neen   het   gaat   nu   niet   over   Jacques!   Ik   ben   een   venusbewoner,   hou   van   lipstick   en   Ryan   Gosling   is   voor   mij   een   goed   excuus   om   een   film  te  zien,  ook  al  zal  de  inhoud  dezelfde  zijn  als  elke  andere  film.  Ik  heb  nood  aan   mijn  wekelijkse  dosis  chocolade  en  ik  kijk  uit  naar  het  galabal  waarbij  ik  echt  hoop  op   een  rode  loper  en  corsage  als  elk  meisje…     Ik,   de   Menspace-­‐redacteur   die   de   Menspace   inleidde,   zorgde   er   voor   dat   er   iets   geschreven   werd   als   alle   andere   inspiratie   op   was.   Ik,   die   de   andere   Menspacers   aan   het  werk  zette,  ben  een  Menspace-­‐redactrice.       PS    Voor  de  mannelijke  zesdejaars  die  een  galabaldate  hebben,  zorg  dat  je  weet  wat  een   corsage  is!  

Barst!    |      Juni      |      2013      |      11    


In memoriam DANKBAAR VOOR HUN GELEVERDE WERK, MAAR BEDROEFD OM HET AFSCHEID MELDEN WIJ U HET HEENGAAN VAN: DE HEER   Jan De Geest Hij   werd   geboren   te   Oudenaarde   op   12   november   1948  en  behaalde  zijn  masterdiploma  geologie  op  23   september   1976.   Op   1   september   1974   kwam   hij   als   leraar   Aardrijkskunde   op   de   Voorzienigheid   terecht.   Bijna  40  jaar  lang  was  hij  een  legende  op  onze  school,   de   afgelopen   10   jaar   vulde   hij   elk   trimester   zonder   problemen  de  hele  quotespagina  in  deze  Barst!  .    

MEVROUW Elisabeth -Elly- Colin Zij   zag   het   levenslicht   in   Scherpenheuvel   op   25   juni   1954.   Op   1   oktober   1976   mocht   zij   haar   diploma   ‘licentiaat   Germaanse   talen’   in   ontvangst   nemen.   Ze   begon   haar   leerkrachtencarrière   als   leerkracht   Nederlands-­‐Engels-­‐Duits   op   18   april   1977   in   Sint-­‐ Lutgardis   in   Scherpenheuvel.     Een   jaar   later,   op   12   januari  1978  werd  ze  naar  de  Voorzienigheid  geleid.    

MEVROUW Marie -Marleen- Van Meeuwen Zij   werd   in   het   leven   geroepen   in   Zichem   op   4   november  1954  en  behaalde  een  master  in  wiskunde   op   18   oktober   1978.   Op   1   september   1978   werd   het   startschot   gegeven   van   haar   carrière   op   de   Voorzienigheid.  Ze  bleef  leekracht  wiskunde  tot  ze  op   14   december   1993   benoemd   werd   tot   adjunct-­‐ directeur.   Directeur   werd   ze   pas   officieel   op   1   september  2005.    

Barst!    |      Juni      |      2013      |      12    


Vaarwel? Nee, tot ziens! REACTIES VAN COLLEGA-LEERKRACHTEN OP DIT VERTREK evueL     jou   ...ejsarret   sn s   en w   ik ,   lly E   Lieve ekjilreeh   ....   k   o ff ei jt se   nee   po roov   hcé   .....flezej   et   rv ei n d cs ah nepp   F   tem   negad er d e   n   iG n djit.....reg ...   tietivitaerc  leev. ellovedguerv.....

Voor Marleen:   va n   ‘schoon’   schip   naar   schep en;   ik   wens   je  een  goede  vaa rt.   -­‐Frank  Lenaerts    

-­‐Rita Jans  

Beste Jan,   ik   heb   je   leren   kennen   als   een   ‘geestig’  persoon  met  a lle  kwaliteiten  die   in   dit   woord   zitten:     grappig,   gevat,   humoristisch,   vermak elijk,   amusant,   kostelijk…   En   dat   je   no g   lang   niet   de   geest  mag  geven!   -­‐Frank  Lenaerts   Elly,  We  wish  you  a  jol ly  good  time!    -­‐Annick  Bary  en  Martin e  Brockmans  

Wens van  een  collega  die  in  een  ver,  heel   ver   verleden,   van   elk   van   jullie   nog   les   heeft   gekregen…   Jan   had   altijd   al   dezelfde  baard  (misschien   net   wat  minder   grijs).   De   school,   het   leerkrachtenteam,   wordt   voor   mij   fundamenteel   overhoop   gegooid…   ‘De   harde   kern’   ontmanteld.   Alles   zal   anders   zijn,   en   toch   weer   gelijk.   Ik  mocht  jullie  leerling,  jullie  collega,  jullie   ‘ondergeschikte’     en   nog   veel   meer   zijn.   En   nu   loslaten,   afkicken,   in   zwarte   gaten   duiken   en   weer   boven   komen   of   gewoon   doorgaan   met   datgene   wat   je   gisteren   ook   al   uitermate   boeide.   Jullie   zijn   aan   zet.  Ik  blijf  supporter!   -­‐Cathy  Swinnen    

Beste Marleen   Nu   je   op   pensioen   zal   gaan,   zullen   we   je   missen.   Maar   je   weet   zeker   wat   gedaan,   je   kan  onder  andere  gaan   vissen.    Of   je   kan   de   grachten   inspecteren   en   zo   de   milieuregels   laten   respecteren.   Wees   gelukkig   en   hou   je   goed,   alles   zal   gaan   zoals  het  moet.   -­‐Myriam  Vriens  

Mr. De  Geest,   Je   was   een   jo viale   en   goed lachse   man   die  altijd   voor   een  mopje  tijd ens   de   les   zorgde.   Jij   hie ld   van  jouw   le erlingen   en   je  leerlingen  v an  jou.   Je  voe lde  je  nooit   te   oud   om   m et   de   jongere   generatie   mee   te   doen!   Een   waardige   opvolger   zoeken  zal  nie t  gemakkelijk  z ijn.   -­‐Uit  de  afscheid sspeech  van  kla s  6C  

Barst!    |      Juni      |      2013      |      13  


Ra... ra... raadseltjes 1. Wat heeft  21  ogen,  maar  kan  niets  zien?     2. In   roddelstad   wonen   100   roddeltantes   die   elk   precies   3   roddeltante-­‐ vriendinnen   hebben.   Op   1   januari   verneemt   één   van   deze   roddeltantes   een   interessante   roddel.   Op   2   januari   vertelt   deze   roddeltante   wat   ze   vernomen   heeft  door  aan  haar  3  vriendinnen.  Op  3  januari  lichten  deze  3  vriendinnen  hun   vriendinnen   in   over   de   roddel.   Dit   gaat   zo   voort...   Als   we   aannemen   dat   alle   100  roddeltantes  uiteindelijk  de  roddel  te  weten  komen:   a. Wat   is   dan   de   vroegst   mogelijke   datum   waarop   alle   roddeltantes   de   roddel  kunnen  kennen?   b. Wat   is   dan   de   laatst   mogelijke   datum   waarop   alle   roddeltantes   de   roddel  kunnen  kennen?   Als   roddeltante   A   als   vriendinnen   B,   C   en   D   heeft   dan   geldt:   B   heeft   A   als   vriendin,  C  heeft  A  als  vriendin,  D  heeft  A  als  vriendin.  Het  moet  niet  zijn  dat  B   C  als  vriendin  heeft.     3. Vier   slimme   kabouters   staan   op   een   rij   met   hun   gezichten   dezelfde   kant   op.   Ze  hebben  allemaal  een  hoedje  op,  alleen  ze  weten  zelf  niet  welke.  Ze  weten   wel   dat   er   twee   rode   en   twee   groene   hoedjes   zijn.   Het   eerste   kaboutertje   staat   achter   een   muurtje   en   kan   geen   van   de   andere   kabouters   zien.   Het   tweede   kaboutertje   staat   redelijk   hoog   en   kan   de   hoeden   van   de   derde   en   vierde  zien.  Het  derde  kaboutertje  ziet  de  hoed  van  de  vierde  en  de  vierde  ziet   helemaal  geen  hoeden.     Stel   nu   dat   de   hoeden   zo   verdeeld   zijn   dat   het   eerste   kaboutertje   een   rode   heeft,  het  tweede  een  groene,  het  derde  een  rode  en  het  vierde  een  groene.   Welk  kaboutertje  weet  nu  het  eerst  welke  hoed  hijzelf  op  heeft?      

Barst!    |      Juni      |      2013      |      14    


Op inleefreis met Vredeseilanden NELE WILS KRIJGT GULLE GIFT VAN CHANGE THE FOOD!

Tijdens   deze   zomervakantie   gaat   Nele   Wils,   trouw   lid   van   Change   the   Food   en   medestudent   uit   klas   6E,   op   inleefreis   met   Vredeseilanden.   Van   4   tot   27   juli   zal   zij   zich   met   veel   goede   moed   gaan   inzetten   voor   de   plaatselijke   bevolking   van   een   dorpje  in  Indonesië.     Haar  vertrek  is  zeker  niet  onvoorbereid…  Nele  heeft  al  heel  wat  achter  de  rug!  Het   begon   allemaal   met   een   weekend   waarin   alle   kandidaten   samenkwamen   op   een   festival.   Daarna   volgde   er   nog   een   selectiedag   met   gesprekken   om   uit   te   maken   wie   van   deze   grote   groep   effectief   mee   mocht   gaan.   De   eerstvolgende   keer   dat   ze   samenkomen  is  op  1  juli.  Ze  zullen  de  hele  planning  grondig  onder  de  loep  nemen  en   nog  wat  afspraken  maken.     Het   prijskaartje   dat   aan   deze   reis   vasthangt,   moet   Nele   gelukkig   niet   helemaal   uit   eigen  zak  betalen:  Vredeseilanden  zelf  doet  met  een  mooie  500  euro  haar  duit  in  het   zakje   en   na   de   inleefreis   van   Hannelore   Castro   vorig   jaar,   schenkt   Change   the   Food   ook   nu   weer   zo’n   goede   300   euro.   Dit   riante   bedrag   haalde   het   Project   X-­‐groepje   uit   al  haar  acties  gedurende  het  voorbije  jaar.      

Barst!    |      Juni      |      2013      |      15    


Er was eens mijnheer De Geest Er was eens een baby, zijn naam was Jan De Geest. Al van kindsbeen af had hij een bijzondere bewondering voor moeder aarde.

Hij hield van bergen, oceanen en moerassen. Maar het meest hield hij toch van de velden, waar hij na schooltijd op weg naar huis over huppelde.

Als sterke jongeman hield hij van bergbeklimmen, een betere ontspanning was er niet voor hem. Zo kon hij nu eenmaal genieten van de schoonheid van onze mooie blauwe bol.

Barst!      |      Juni      |      2013      |      16    


Wat zijn dat daar voor verdachte praktijken?!

Jan besloot om zijn liefde voor onze planeet te delen met de jeugd: hij werd leerkracht Geologie. Daarnaast werd hij ook de belangrijkste leverancier van quotes voor de quotespagina in deze eigenste Barst!

Nu is de tijd gekomen dat hij onze school weer gaat verlaten, zodat hij iedere minuut ten volle kan genieten van onze prachtige wereld. Dat Meneer De Geest en moeder aarde samen nog een lang en gelukkig leven mogen leiden!

Barst!    |      Juni      |      2013      |      17    


Examenblunders BIOLOGIE

GODSDIENST

ware! -!!!Geef!een!symptoom!van!z brandwonden:

assen

-! Waarom! kwamen! de! eerste! missionarissen!uit!Ierland?

n!hun!

!aa - Hoe!herken!je!neanderthalers botten?!

Omdat ze er daar te veel hadden...

Die waren nog niet van rubber

?! - Met!wat!voedt!de!walvis!zich

Micro-orgasmen (organismen)

-! De! hoogste! rang! bij! de! hindoes! is! de!...

rijp?!

Barmannen (brahmanen)

hts - Wanneer!is!een!meisje!geslac

Als ze vruchten kan geven

-!De!taak!van!de!apostelen!is!te!...

ns!de!…! - De!vrouw!is!vruchtbaar!tijde

ovatie (ovulatie)

te prediken over de misdaden van Jezus

n!eerste!

!zij - De!man!is!vruchtbaar!vanaf …!!

-! N o e m! e e n! p a a r! v r e e m d e! godsdiensten

evacuatie (ejaculatie)

De bamboes en de honda's

n! - Leg!uit:!‘Padden!hebben!ee .’! ing inwendige!bevrucht

-! Geef! het! vrouwelijk! equivalent! van! een!abt:

Als ze kinderen hebben, smijten ze de mannen buiten.

Een opper-non

Geschiedenis -!Waarom!moest!me!in!de!Middeleeuwen!'s!nachts!de!vuren!doven?

Omdat de aarden potten zouden smelten -!Verklaar!de!naam!van!de!stad!Babylon

Daar is een baby geboren -!Wie!was!Churchill?

De boezemvriend van Hitler -!In!de!Koude!Oorlog!werd!er!een!...!tegen!Rusland!getekend.

Cordon bleu -!Wie!was!'Dikke!Bertha'?

De kuisvrouw van Hitler

-!Geef!een!synoniem!voor!'bondgenootschap

Alliteratie

-!Beschrijf!de!route!van!Christoffel!Columbus:

Via het Suez-kanaal -!Sinds!wanneer!loopt!de!mens!rechtop?

Sinds een jaar na de geboorte -!Wat!deed!Clovis!om!de!Alemannen!te!overwinnen?

Vechten Barst!      |      Juni      |      2013      |      18    


Examenblunders FRANS: traduisez -!Het!winkelwagentje: La voiture du magasin -!een!woordenboek: Un prisma

-!Nou!en!of!

Maintenant et ou! -!Duitsland!was!de!vijand:

La Germaine était la viande

-!Ik!ben!te!laat!door!een!verkeersopstopping:!

Je suis trop tard parce que j'étais dans une fille -!Ce!soir,!c'est!la!finale!de!la!coupe!du!monde:!

Vanavond is de finale van de haarsnit van het volk -!een!vrouwelijke!inwoner!van!Turkije:

Une Turquoise

slate!

ENGLISH: Tran

-!een!uurwerk:

ploffen: -!Die!bom!gaat!ont

An hourwork

It goes to say boom!

: -!een!mooie!vrouw

A bediful woman

-!Vleermuis:

A floddermousse

rk

An hourwo -!Een!uurwerk: r;!en!nu!is!hij!dood -!Hij!schoot!drie!kee d now he is dad. He shot three times; an stapel!gezet heksen!op!de!brand n! de er !w en uw lee -!In!de!midde es were fired

In the Middle Ages, witch

l aan... NEDERLANDS: vu aperitief !comparatief!en!...! de n! va n! pe ap tr e! -!D tes rik hebben in kleine ruim t -!Polygamie!is!...!sch ...!een taxfree journalis k! oo e! !w en em no rnalist! -!Een!zelfstandig!jou t) (freelance!journalis l ok!hangt!een!...!tepe kl e! ud !o en !e in n! -!Binne ...!versteend orgasme n! ee s! !i el si os !f en E -! or nstem!is!een!...!tum -!Een!hoge!manne jn,!dan!...!dementeer zi t! ie !n er e! di t! ie !z -!Als!je!dingen (hallucineer)... je eeft!noemt!men! !h ng ki er w e! am en n!aang -!Een!middel!dat!ee enotsmiddel) een!...!laxeermiddel (g Barst!      |      Juni      |      2013      |      19    


Quotes (LLn x stelt een domme vraag)

Zoek de X. Aha, gevonden! Op het het bord.

Aaah! Hou me tegen! (Mr. De Geest) Kan iemand mij een voorbeeld geven van een bekende filantroop?

(Mvr. Vriens) Bij de Ballen van Jupiter!

LLn X: 'Hitler!'

(Mvr. Soenens)

Wat? Hitler? Dat moet je mij toch eens uitleggen! (B. Wauters)

(Over het inkorten van de zomervakantie & de onderwijshervorming) 'Geef die Pascal Smet maar een puzzel!'

Ik lees 'Vijftig tinten grijs' om te weten waar meisjes zo wild van worden...

(Mvr. Swinnen)

(Mr. Cannaerts) Willem Brandt, met '-dt' uiteraard, Willem brandt dus juist!

Vrouwenbesnijdenis: Daar moet ik toch geen tekeningetje bij maken zeker?! Dat kan ik trouwens ook niet.

(Mr. Paeps) Dat heb ik goed uitgelegd, nietwaar? Soms moet ik mezelf ook eens een pluim geven he! (Mr. Cannaerts)

Dat is de dag dat Mohammed naar Mokka vertrok...

(MR. Wauters)

LLn: 'Op welke pagina zitten we in het handboek?' Wablieft? Gij weet niet waar we zijn, en we zijn daar al zo lang mee bezig! Aha, op heterdaad betrapt! Ik vroeg mij al af waar die hitte vandaan kwam! (Mr. De Geest)

(Mvr. Millet) Voor het examen geschiedenis ging het over F. Nietzsche... Tijdens het uitdelen er van: 'ik heb voor jullie een examen met Nietjes'

LLn X: 'Mevrouw, mag het Raam toe, het is hier koud?' 'Neen, doe uw jas maar aan!' (Met duivels gelach) (Mvr. Van Windekens)

(Mr. Slaets) (Over zijn broer die getrouwd is met een afrikaanse) 'Once you go black, you never go back!' (MR. Wauters)

Barst!      |      Juni      |      2013      |      20    


Gequotroteerd LLn X praat tegen LLn y 'Leerling Y, je gaat sewwes op de gang staan he!' Lln y: 'Maar waarom? Ik ben toch niet aan het praten?' 'Neen, maar wel aan het luisteren!' (LLN neemt deo)

(Mvr. Colin)

'Last van ongedierte? Ik hoop dat het niet slecht is voor de ozonlaag! (Mr. De Geest) Als het donker wordt, dan zijt ge in uw element he?!

(Mvr. Swinnen)

(Mr. De Geest)

Beat me up scotty! (Mvr. Swinnen)

Er is altijd hoop! Spring zeker niet van een brug, dat kost geld!

Een spitsmus en een olifant gaan euh ja... Gaan niet samen op restaurant gaan...

Als ze wil communiceren, stuurt ze naar haar vriendje.

(Mr. Cannaerts)

LLn: 'Mijnheer die heeft ze niet!'

En? Is 't goed verlopen? Ik heb gesupporterd he!

'Excuseer, ingebeeld vriendje dan.'

(Tegen een leerling die net terugkwam van de wc)

Toen ik nog kleine kleren droeg...

(Mr. De Geest)

(Mr. Paeps)

We hebben geluk vandaag: Het is vandaag alleen maar schrap, schrap sneuvel, sneuvel.... (Mvr. Vriens over ontbinden in factoren)

(Mr. Cannaerts)

Ik zal u wel aanbidden (Tegen een leerling zonder een valentijnsroosje) (Mr. De Geest)

Muhhenheheuhen (Muggengeheugen)

'De kikker springt'

(Mvr. dumortier)

(En de bank brak in twee)

'Shit! Hoe moet ik dat hier gaan uitleggen?'

Even controleren of ik geen drukfout schrijf...

(Mr. Wauters)

(Mvr. Vriens)

Barst!      |      Juni      |      2013      |      21  


‘En toen gaf hij De Geest’ Er   is   een   tijd   van   komen,   en   er   is   een   tijd   van   gaan.   En   de   tijd   van   gaan   is   nu   gekomen:   het   tijdperk   van   Jan   De   Geest   in   onze   Voorzienigheid   zit   er   nu   definitief   op.   Tussen   het   verbeteren   van   zijn   laatste   examens   en   de   deliberaties   in,   vond   hij   nog  de  moed  om  een  laatste  legendarische  quote  te  lanceren:      

“Ik leg mijn examens in mijn kastje op de gang. Met de verbouwing van het leraarslokaal zal er misschien wel wat stof op vallen, maar het is toch allemaal leer-stof!”   Bedankt,  Mr.  De  Geest  voor  de  fijne  jaren.  Bedankt  voor  alle  geleverde  quotes!  Het   ga  u  goed!  Geniet  van  uw  pensioen!    

Barst!    |      Juni      |      2013      |      22    


Terug naar school in 5 stappen HOE OVERLEEF IK DE EERSTE SCHOOLDAG?! Het is   algemeen   geweten:   de   eerste   schooldag   is   zo   ongeveer   de   meest   deprimerende   en   rotste   dag   van   het   jaar.   Ook   al   is   dit   schooljaar   nog   maar   net   afgelopen,   onze   Barst!-­‐redactie   wil   jullie   toch   al   enkele   tips   meegeven   om   deze   zware   dag   zonder   kleerscheuren   door   te   komen.   Met   andere   woorden:   hoe   bereid   je   je  volgens  Barst!  het  best  voor  op  de  eerste  schooldag?     » Stap  1.  De  start  van  een  nieuw  schooljaar  is  voor  je  hersenen  uiterst  vermoeiend.   Verbrand   dus   bij   het   begin   van   de   vakantie   alle   schoolboeken   die   nog   in   je   kamer   rondslingeren   en   vermijd   hard   nadenken   tijdens   de   vakantie.   Puur   een   kwestie   van  je  hersenen  wat  rust  te  gunnen.     » Stap   2.     Om   goed   uitgerust   te   zijn   kan   je   best   een   week   voor   de   start   van   het   nieuwe   schooljaar   geen   vermoeiende   zaken   –   zoals   stofzuigen,   het   gras   maaien…-­‐  meer  doen.  “Sorry  mama,  maar  ik  moet  me  voorbereiden  op  de  eerste   schooldag!”  is  daarbij  het  meest  geschikte  excuus  dat  je  moet  gebruiken.     » Stap   3.   Je   nieuwe   hand-­‐   en   werkboeken   nog   voor   het   einde   van   de   zomervakantie  gaan  afhalen,  is  een  zeer  slecht  idee.  Het  zien  van  die  berg  boeken   zal  je  gegarandeerd  demotiveren,  en  dat  nog  voor  je  goed  en  wel  begonnen  bent.         » Stap   4.     De   dag   vóór   de   eerste   schooldag   je   boekentas   klaarmaken   raden   we   jullie   zeker   af,   daar   word   je   alleen   maar   depressief   van.   Deze   dag   is   mentaal   zeer   zwaar,  blijf  daarom  in  de  zetel  liggen  terwijl  je  chips  eet  en  tv  kijkt.       » Stap  5.  De  eerste  schooldag  zelf  doe  je  alles  best  zo  rustig  mogelijk,  je  moet  je   zeker   niet   te   forceren.   Zet   daarom   vooral   geen   wekker,   dat   zal   je   alleen   maar   shockeren.  Ook  zware  inspanningen  zoals  de  tafel  afruimen  of  met  de  fiets  naar   school   gaan,   zijn   fysiek   en   mentaal   te   zwaar.   Bouw   je   nieuwe   leven   rustig   weer   op!  Alleen  zo  zal  je  geen  zenuwinzinking  krijgen  en  je  leven  kunnen  volhouden  tot   in  juni!           Barst!      |      Juni      |      2013      |      23    


Oplossingen raadseltjes 1. Een dobbelsteen   2. Data:   a. Vroegst  mogelijke  datum:    7  januari   b. Laatst  mogelijke  datum:  14  maart   3. Het  derde  kaboutertje  weet  zijn  kleur,  omdat  hij  de  groene  hoed  van  kabouter   4  ziet.  Als  hij  ook  een  groene  hoed  op  zou  hebben  zou  kabouter  nummer  2  zijn   kleur  weten,  omdat  kabouter  nummer  2  dan  2  groene  hoeden  ziet.  Aangezien   kabouter   2   zijn   kleur   niet   weet,   weet   kabouter   3   dat   hij   een   rode   op   heeft.   Voilà,  zo  simpel  is  het.    

Barst!    |      Juni      |      2013      |      24    


Barst!    |      Juni      |      2013      |      25    

Barst! juni 2013  

Online editie van Barst! Juni 2013... Veel leesplezier! - De Barst!-crew

Barst! juni 2013  

Online editie van Barst! Juni 2013... Veel leesplezier! - De Barst!-crew

Advertisement