Page 1

Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

60

60

85

70

70

85

100

70

85

60

60

85

70

70

85

100

60

85

120

70

85

140

70

85

100

60

85

120

70

85

140

70

85

SUDOPER SA JEDNIM KORITOM SP1K-60 (dim. korita 40x40x25) SP1K-70 (dim. korita 50x50x30)

SUDOPER SA JEDNIM KORITOM

SP1KV-70 (dim. korita 80x50x35)

SUDOPER SA JEDNIM KORITOM I POLICOM

SPP1K-60 (dim. korita 40x40x25) SPP1K-70 (dim. korita 50x50x30)

SUDOPER SA DVA KORITA SP2K-60/100 (dim. korita 40x40x25) SP2K-70/120 (dim. korita 50x50x30) SP2K-70/140 (dim. korita 60x50x30)

SUODOPER SA DVA KORITA I POLICOM SPP2K-60 (dim. korita 40x40x25) SPP2K-70/120 (dim. korita 50x50x30) SPP2K-70/140 (dim. korita 60x50x30)

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

1


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

120

60

85

120

70

85

140

70

85

120

60

85

120

70

85

140

70

85

120

60

85

120

70

85

140

70

85

120

60

85

120

70

85

140

70

85

SUDOPER sa jednim koritom lijevo i ocjednom glatkom plohom desno SP1KL-60 (dim. korita 40x50x25) SP1KL-70 (dim. korita 50x50x30) SP1KL-70/140 (dim. korita 60x50x30) SUDOPER sa jednim koritom desno i ocjednom glatkom plohom lijevo SP1KD-60 (dim. korita 40x50x25) SP1KD-70 (dim. korita 50x50x30) SP1KD-70/140 (dim. korita 60x50x30) SUDOPER sa jednim koritom lijevom i ocjednom plohom desno sa utisnutim rebrima SP1KL-60 (dim. korita 40x50x25) SP1KL-70 (dim. korita 50x50x30) SP1KL-70/140 (dim. korita 60x50x30) SUDOPER sa jednim koritom desno i ocjednom plohom lijevo sa utisnutim rebrima SP1KD-60 (dim. korita 40x50x25) SP1KD-70 (dim. korita 50x50x30) SP1KD-70/140 (dim. korita 60x50x30)

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

2


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

120

60

85

120

70

85

140

70

85

120

60

85

120

70

85

140

70

85

SUDOPER sa jednim koritom lijevo, ocjednom glatkom plohom desno i policom SPP1KL-60 (dim. korita 40x50x25) SPP1KL-70 (dim. korita 50x50x30) SPP1KL-70/140 (dim. korita 60x50x30) SUDOPER sa jednim koritom desno, ocjednom glatkom plohom lijevo i policom SPP1KD-60 (dim. korita 40x50x25) SPP1KD-70 (dim. korita 50x50x30) SPP1KD-70/140 (dim. korita 60x50x30) SUDOPER sa jednim koritom lijevo, ocjednom plohom desno sa utisnutim rebrima i policom SPP1KL-60

120

60

85

120

70

85

140

70

85

(dim. korita 40x50x25) SPP1KL-70 (dim. korita 50x50x30) SPP1KL-70/140 (dim. korita 60x50x30) SUDOPER sa jednim koritom desno, ocjednom plohom lijevo sa utisnutim rebrima i policom SPP1KD-60

120

60

85

120

70

85

140

70

85

160

60

85

180

70

85

160

60

85

180

70

85

(dim. korita 40x50x25) SPP1KD-70 (dim. korita 50x50x30) SPP1KD-70/140 (dim. korita 60x50x30) SUDOPER sa dva korita lijevo i ocjednom glatkom plohom desno SP2KL-60 (dim. korita 40x50x25) SP2KL-70 (dim. korita 50x50x30)

SUDOPER sa dva korita desno i ocjednom glatkom plohom lijevo SP2KD-60 (dim. korita 40x50x25) SP2KD-70 (dim. korita 50x50x30)

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

3


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

160

60

85

180

70

85

160

60

85

180

70

85

160

60

85

180

70

85

160

60

85

180

70

85

160

60

85

180

70

85

160

60

85

180

70

85

SUDOPER sa dva korita lijevo i ocjednom plohom desno sa utisnutim rebrima SP2KL-60 (dim. korita 40x50x25) SP2KL-70 (dim. korita 50x50x30)

SUDOPER sa dva korita desno i ocjednom plohom lijevo sa utisnutim rebrima SP2KD-60 (dim. korita 40x50x25) SP2KD-70 (dim. korita 50x50x30) SUDOPER sa dva korita lijevo, ocijednom glatkom plohom desno i policom SPP2KL-60 (dim. korita 40x50x25) SPP2KL-70 (dim. korita 50x50x30) SUDOPER sa dva korita desno, ocijednom glatkom plohom lijevo i policom SPP2KD-60 (dim. korita 40x50x25) SPP2KD-70 (dim. korita 50x50x30)

SUDOPER sa dva korita lijevo, ocijednom plohom desno sa utisnutim rebrima i policom SPP2KL-60 (dim. korita 40x50x25) SPP2KL-70 (dim. korita 50x50x30)

SUDOPER sa dva korita desno, ocijednom plohom lijevo sa utisnutim rebrima i policom SPP2KD-60 (dim. korita 40x50x25) SPP2KD-70 (dim. korita 50x50x30)

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

4


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

180

70

85

180

70

85

SUDOPER SA TRI KORITA

SP3K-70 (dim. korita 50x50x30)

SUDOPER SA TRI KORITA I POLICOM

SPP3K-70 (dim. korita 50x50x30)

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

5


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

60

60

85/95

70

70

85/95

100

70

85/95

100

60

85/95

70

85/95

70

85/95

60

85/95

70

85/95

60

85/95

70

85/95

SUDOPERI ZATVORENI, SA VRATIMA, BRAVICOM I KLJUČEM

SPZ1K-60 (dim. korita 40 x 40 x 25) SPZ1K-70 (dim. korita 50 x 50 x 30) SPZ1KV-70 (dim. korita 80 x 50 x 30)

SPZ2K-60/100

(dva korita dim. 40 x 40 x 25) SPZ2K-70/120

120

(dva korita dim. 50 x 50 x 30) SPZ2K-70/140

140

(dva korita dim. 60 x 50 x 30)

SUDOPERI ZATVORENI SA OCJEDNOM GLATKOM PLOHOM, VRATIMA, BRAVICOM I KLJUČEM

SPZ1KL-60/120

120

(1 korito lijevo dim. 50 x 40 x 25) SPZ1KL-70/120

120

(1 korito lijevo dim. 50 x 50 x 30)

SPZ1KD-60/120

120

(1 korito desno dim. 50 x 40 x 25) SPZ1KD-70/120

120

(1 korito desno dim. 50 x 40 x 25)

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

6


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

45

38

85/95

50

50

85/95

60

60

85/95

50

42

95

50

42

85/125

RUKOPERI SA NOŽNOM REGULACIJOM PT4538N korito 33x24x18,5

PT5050N korito 39/32x28,5x13,5 PT5650N korito 48/42x37x16,5

PT5042NZ korito 39/32x28,5x13,5

PT5042NZP korito 39/32x28,5x13,5 Dodatak:

A - DISA/L = dozator tekućeg sapuna 1 litra, inox B - 516 = dispenzer za papirnate ručnike

PT5042NZK

50

42

85/95

42

85/125

korito 39/32x28,5x13,5 sa kiperom za papirni otpad

PT5042NZKP

50

korito 39/32x28,5x13,5 sa kiperom za papirni otpad Dodatak:

A - DISA/L = dozator tekućeg sapuna 1 litra, inox B - 516 = dispenzer za papirnate ručnike

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

7


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

45

38

85/95

50

50

85/95

60

60

85/95

45

38

85/95

50

50

85/95

45

38

85/95

50

50

85/95

60

60

85/95

50

42

85/95

50

42

85/125

RUKOPERI SA KOLJENOM REGULACIJOM PT4538K korito 33x24x18,5

PT5050K korito 39/32x28,5x13,5 PT5650K korito 48/42x37x16,5

RUKOPER SA KOLJENOM REGULACIJOM I DOZATOROM SAPUNA ( zapremina ugradbenog spremnika sapuna 1 litra) PT4538KD korito 33x24x18,5

PT5050KD korito 39/32x28,5x13,5

RUKOPERI SA KOLJENOM REGULACIJOM NA PRITISAK PT4538P korito 33x24x18,5

PT5050P korito 39/32x28,5x13,5 PT5650P korito 48/42x37x16,5

PT5042PZ korito 39/32x28,5x13,5

PT5042PZP korito 39/32x28,5x13,5 Dodatak:

A - DISA/L = dozator tekućeg sapuna 1 litra, inox B - 516 = dispenzer za papirnate ručnike

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

8


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

45

38

85/95

50

50

85/95

45

38

85/95

50

50

85/95

RUKOPER SA SENZORSKOM MJEŠALICOM SAMOSTOJEĆI (senzor baterijski 6V) PTSS4538 korito 33x24x18,5

PTSS5050 korito 39/32x28,5x13,5

RUKOPERI SA SENZORSKOM MJEŠALICOM I DOZATOROM SAPUNA SAMOSTOJEĆI ( senzor baterijski 6V) PTSS4538D korito 33x24x18,5

PTSS5050D korito 39/32x28,5x13,5

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

9


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

45

38

44/54

50

50

44/54

60

60

44/54

45

38

44/84

50

50

44/84

60

60

44/84

45

38

44/54

50

50

44/54

60

60

44/54

45

38

44/84

50

50

44/4

60

60

44/84

RUKOPERI ZIDNA IZVEDBA SA KOLJENOM REGULACIJOM PTZ4538K korito 33x24x18,5

PTZ5050K korito 39/32x28,5x13,5 PTZ5650K korito 48/42x37x16,5

PTZP4538K korito 33x24x18,5

PTZP5050K korito 39/32x28,5x13,5 PTZP5650K korito 48/42x37x16,5

RUKOPERI ZIDNA IZVEDBA SA REGULACIJOM NA PRITISAK KOLJENOM PTZ4538P korito 33x24x18,5

PTZ5050P korito 39/32x28,5x13,5 PTZ5650P korito 48/42x37x16,5

PTZP4538P korito 33x24x18,5

PTZP5050P korito 39/32x28,5x13,5 PTZP5650P korito 48/42x37x16,5

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

10


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

45

38

44/54

50

50

44/54

45

38

44/54

50

50

44/54

RUKOPER ZIDNA IZVEDBA SA SENZORSKOM MJEŠALICOM (senzor baterijski 6V) PTSZ4538 korito 33x24x18,5 PTSZ5050 korito 39/32x28,5x13,5

RUKOPER ZIDNA IZVEDBA SA SENZORSKOM MJEŠALICOM I DOZATOROM SAPUNA (senzor baterijski 6V) PTSZ4538D korito 33x24x18,5

PTSZ5050D korito 39/32x28,5x13,5

TROKADERO, nožna regulacija

TROK

50 x 70 x 100/110

Korito donje dim. 400x400x250 mm Korito rukopera dim. 390/320 x 285 x 135 mm

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

11


Naziv

Model

duž.

šir.

vis.

MV

33

24

18,5

V 333320

33

33

20

V 344020 R

34

40

20

V 344020 L

34

40

20

V 404025

40

40

25

V 504025

50

40

25

V 505030

50

50

30

V 605030 R

60

50

30

V 605030 L

60

50

30

8035351P/D

80

50

35

8035351P/L

80

50

35

KORITA SUDOPERA ravni rub s izljevom, za ugradnju varenjem

V3018

Ć 30

18

V 3618

Ć 36

18

V 3618A

Ć 36

18

VICKY

39/33

28,5

13,5

VICKY

48/42

37

16,5

zaobljeni rub s izljevom, usadno korito

KORITA UMIVAONIKA, za ugradnju varenjem

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

12


Naziv

Opis

Model

SIFON JEDNOSTRUKI

LIRA 1/35 SPAZIO 1

SIFON DVOSTRUKI

LIRA 2/35 SPAZIO 2

IZLJEVNI VENTIL ZA SIFON SA PRELJEVNOM CIJEVI

LIRA 1911

2" na 1 1/2"

TP 250-300

2" na 1 1/2"

MORI

REDUKCIJA LIRA 2510

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

13


Naziv

Model

Opis

TUŠ ZA VODU

1506

MJEŠALICA ZA VODU SA TUŠEM, 1 OTVOR

1507

MJEŠALICA ZIDNA SA TUŠEM

1513

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

h = 950

14


Naziv

Opis

Model

MJEŠALICA ZA KUHINJSKI BLOK, niska RIVER

a = 250 mm

87811

b = 300 mm  3/4 ''

RIVER

a = 600 mm

87811/35

b = 300 mm  3/4 ''

MJEŠALICA ZA KUHINJSKI BLOK, visoka

MJEŠALICA ZA SUDOPER JEDNORUČNA

REMER M40CR

l = 240

h = 140

MJEŠALICA ZA SUDOPER, JEDNORUČNA, DUGA RUČKA ZA LAKAT

120030

dužina slavine 250 mm dužina ručke 250 mm 3/8'' težina 3 kg

MJEŠALICA ZA UMIVAONIK PAFONI 075CR

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

15


Naziv

Model

Opis

MJEŠALICA SA SLAVINOM, nožnom regulacijom i flexi crijevom inox 80001

dim. 250 x 180h

Priključno flexi crijevo 1/2'' , l=800 mm ; 3/1

Mješalica nožna regulacija 486

MJEŠALICA SA SLAVINOM, koljenom regulacijom i flexi crijevom inox

Slavina RIVER 80001

Priključno flexi crijevo 1/2'' , l=800 mm ; 3/1

Mješalica koljena regulacija RIVER 00720/700

TUŠ RUČKA RAVNA

800/1000

TUŠ RUČKA KUTNA

800/2010

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

16


Naziv

Opis

Model

DOZATORI ZA TEKUĆI SAPUN DISA/L

Kapacitet 0,8 litre, inox, dim. Ć 100x200h

DISA/P

Kapacitet 0,5 lit, ABS plastika, boja bijela dim. 100 x 78 x 205 mm

VAMA

Kap. 2 litre, inox, dim. 180 x 100 x 160h

TEKUĆI SAPUN 3 litre

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

17


Naziv

Opis

Model

DISPENZERI ZA PAPIRNATE RUト君IKE

504

PVC, bijeli, dim. 285 x 130 x 400h

672

inox, dim. 255 x 125 x 425h mm

516

PVC, bijeli dim. 190 x x210 x 270h

516 inox

inox, dim. 270 x 190 x 210h mm

PAPIRNATI RUト君ICI 72422

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

3200/1

18


Naziv

Model

Opis

METALTRONIC

Protuvandalni,

SUŠAČ ZA RUKE

sa fotoćelijom, metal bojani, boja bijela; 2400W/230V dim. 260 x 200 x 310 mm težina: 5,4 kg

TURBOTRONIC 98

Plastika ABS, sa fotoćelijom, 1800W/230V dim. 215 x 155 x 320 mm težina: 2,6 kg

24.9.2013

6/ SUDOPERI i RUKOPERI

19

Katalog%20sudopera%20i%20rukopera  

http://www.project-trade.hr/images/stories/katalozi/KATALOG%20SUDOPERA%20I%20RUKOPERA.pdf

Katalog%20sudopera%20i%20rukopera  

http://www.project-trade.hr/images/stories/katalozi/KATALOG%20SUDOPERA%20I%20RUKOPERA.pdf

Advertisement