Page 1

11.1.2013

Naziv

Model

1

duž.

šir.

vis.

RSOP-610

100

60

85

RSOP-612

120

60

85

RSOP-614

140

60

85

RSOP-616

160

60

85

RSOP-618

180

60

85

RSOP-620

200

60

85

RSOP-710

100

70

85

RSOP-712

120

70

85

RSOP-714

140

70

85

RSOP-716

160

70

85

RSOP-718

180

70

85

RSOP-720

200

70

85

RSO-610

100

60

85

RSO-612

120

60

85

RSO-614

140

60

85

RSO-616

160

60

85

RSO-618

180

60

85

RSO-620

200

60

85

RSO-710

100

70

85

RSO-712

120

70

85

RSO-714

140

70

85

RSO-716

160

70

85

RSO-718

180

70

85

RSO-720

200

70

85

RSOZP-610A

100

60

85

RSOZP-612A

120

60

85

RSOZP-614A

140

60

85

RSOZP-616A

160

60

85

RSOZP-618A

180

60

85

RSOZP-620A

200

60

85

RSOZP-710A

100

70

85

RSOZP-712A

120

70

85

RSOZP-714A

140

70

85

RSOZP-716A

160

70

85

RSOZP-718A

180

70

85

RSOZP-720A

200

70

85

RADNI STOL OTVORENI SA POLICOM

RADNI STOL OTVORENI

RADNI STOL OTVORENI SA POLICOM I PODIGNUTIM ZADNJIM RUBOM

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

2

duž.

šir.

vis.

RSOZ-610A

100

60

85

RSOZ-612A

120

60

85

RSOZ-614A

140

60

85

RSOZ-616A

160

60

85

RSOZ-618A

180

60

85

RSOZ-620A

200

60

85

RSOZ-710A

100

70

85

RSOZ-712A

120

70

85

RSOZ-714A

140

70

85

RSOZ-716A

160

70

85

RSOZ-718A

180

70

85

RSOZ-720A

200

70

85

RSZ-610

100

60

85

RSZ-612

120

60

85

RSZ-614

140

60

85

RSZ-616

160

60

85

RSZ-618

180

60

85

RSZ-620

200

60

85

RSZ-710

100

70

85

RSZ-712

120

70

85

RSZ-714

140

70

85

RSZ-716

160

70

85

RSZ-718

180

70

85

RSZ-720

200

70

85

RADNI STOL OTVORENI SA PODIGNUTIM ZADNJIM RUBOM

RADNI STOL ZATVORENI SA KLIZNIM VRATIMA

RADNI STOL ZATVORENI SA KLIZNIM VRATIMA I PODIGNUTIM ZADNJIM RUBOM RSZZ-610A

100

60

85

RSZZ-612A

120

60

85

RSZZ-614A

140

60

85

RSZZ-616A

160

60

85

RSZZ-618A

180

60

85

RSZZ-620A

200

60

85

RSZZ-710A

100

70

85

RSZZ-712A

120

70

85

RSZZ-714A

140

70

85

RSZZ-716A

160

70

85

RSZZ-718A

180

70

85

RSZZ-720A

200

70

85

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

3

duž.

šir.

vis.

RSZBV-610

100

60

85

RSZBV-612

120

60

85

RSZBV-614

140

60

85

RSZBV-616

160

60

85

RSZBV-618

180

60

85

RSZBV-620

200

60

85

RSZBV-710

100

70

85

RSZBV-712

120

70

85

RSZBV-714

140

70

85

RSZBV-716

160

70

85

RSZBV-718

180

70

85

RSZBV-720

200

70

85

RSZBVZ-610A

100

60

85

RSZBVZ-612A

120

60

85

RSZBVZ-614A

140

60

85

RSZBVZ-616A

160

60

85

RSZBVZ-618A

180

60

85

RSZBVZ-620A

200

60

85

RSZBVZ-710A

100

70

85

RSZBVZ-712A

120

70

85

RSZBVZ-714A

140

70

85

RSZBVZ-716A

160

70

85

RSZBVZ-718A

180

70

85

RSZBVZ-720A

200

70

85

RSZ2V-710

100

70

85

RSZ2V-712

120

70

85

RSZ2V-714

140

70

85

RSZ2V-716

160

70

85

RSZ2V-718

180

70

85

RSZ2V-720

200

70

85

RADNI STOL ZATVORENI BEZ VRATA

RADNI STOL ZATVORENI BEZ VRATA SA PODIGNUTIM ZADNJIM RUBOM

RADNI STOL ZATVORENI SA DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

4

duž.

šir.

vis.

RADNI STOL ZATVORENI TOPLI, ELEKTRIČNI SA KLIZNIM VRATIMA (ventilirano grijanje do +90°C, RSZE-610

100

60

85

230V/1500W)

RSZE-612

120

60

85

RSZE-614

140

60

85

RSZE-616

160

60

85

RSZE-618

180

60

85

RSZE-620

200

60

85

RSZE-710

100

70

85

RSZE-712

120

70

85

RSZE-714

140

70

85

RSZE-716

160

70

85

RSZE-718

180

70

85

RSZE-720

200

70

85

RADNI STOL ZATVORENI TOPLI, ELEKTRIČNI SA KLIZNIM VRATIMA, PODIGNUTI ZADNJI RUB (ventilirano grijanje do +90°C, RSZEZ- 610A 100 60

85

230V/1500W)

RSZEZ-612A

120

60

85

RSZEZ-614A

140

60

85

RSZEZ-616A

160

60

85

RSZEZ-618A

180

60

85

RSZEZ-620A

200

60

85

RSZEZ-710A

100

70

85

RSZEZ-712A

120

70

85

RSZEZ-714A

140

70

85

RSZEZ-716A

160

70

85

RSZEZ-718A

180

70

85

RSZEZ-720A

200

70

85

RADNI STOL ZATVORENI TOPLI, ELEKTRIČNI SA DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA (ventilirano grijanje do +90°C, 230V/1500W) RSZE2V-710

100

70

85

RSZE2V-712

120

70

85

RSZE2V-714

140

70

85

RSZE2V-716

160

70

85

RSZE2V-718

180

70

85

RSZE2V-720

200

70

85

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

5

duž.

šir.

vis.

L-1-10-58

40

58

16,5

L-1-10-68

40

68

16,5

L-2-20-58

40

58

60

L-2-20-68

40

68

60

L-3-15-58

40

58

60

L-3-15-68

40

68

60

L-4-10-58

40

58

60

L-4-10-68

40

68

60

L10-58

40

58

60

L10-68

40

68

60

LADICA ZA GN1/1, h = 100

LADICA ZA 2xGN1/1, h = 200

LADICA ZA 3xGN1/1, h = 150

LADICA ZA 4xGN1/1, h = 100

LADICA ZA GN1/1 SA NAGIBNOM-KIPER POSUDOM

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

6

duž.

šir.

vis.

LTK-58

40

58

16,5

LTK-68

40

68

16,5

LO-58

40

58

60

LO-68

40

68

60

LADICA ZA TALOG KAVE

LADICA NAGIBNA - KIPER POSUDA ZA TALOG KAVE ILI OTPAD

KLJUČ SA BRAVICOM KB

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

7

duž.

šir.

vis.

SOM-10/7

1000

700

850

SOM-15/7

1500

700

850

SOM-20/7

2000

700

850

SOM-25/7

2500

700

850

SOM-30/7

3000

700

850

SOM-10/9

1000

900

850

SOM-15/9

1500

900

850

SOM-20/9

2000

900

850

SOM-25/9

2500

900

850

SOM-30/9

3000

900

850

STOL ZA OBRADU MESA, 1/2 inox i 1/2 KOTERM PLOČA PE500

STOL ZA OBRADU MESA, 1/2 inox i 1/2 KOTERM PLOČA PE500, SA PODIGNUTIM ZADNJIM RUBOM SOMR-10/7

1000

700

850

SOMR-15/7

1500

700

850

SOMR-20/7

2000

700

850

SOMR-25/7

2500

700

850

SOMR-30/7

3000

700

850

SOMR-10/9

1000

900

850

SOMR-15/9

1500

900

850

SOMR-20/9

2000

900

850

SOMR-25/9

2500

900

850

SOMR-30/9

3000

900

850

STOL ZA OBRADU MESA SA POLICOM, 1/2 inox i 1/2 KOTERM PLOČA PE500 SOMP-10/7

1000

700

850

SOMP-15/7

1500

700

850

SOMP-20/7

2000

700

850

SOMP-25/7

2500

700

850

SOMP-30/7

3000

700

850

SOMP-10/9

1000

900

850

SOMP-15/9

1500

900

850

SOMP-20/9

2000

900

850

SOMP-25/9

2500

900

850

SOMP-30/9

3000

900

850

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

8

duž.

šir.

vis.

STOL ZA OBRADU MESA SA POLICOM I PODIGNUTIM RUBOM, 1/2 inox i 1/2 KOTERM PLOČOM PE500 SOMPR-10/7

1000

700

850

SOMPR-15/7

1500

700

850

SOMPR-20/7

2000

700

850

SOMPR-25/7

2500

700

850

SOMPR-30/7

3000

700

850

SOMPR-10/9

1000

900

850

SOMPR-15/9

1500

900

850

SOMPR-20/9

2000

900

850

SOMPR-25/9

2500

900

850

SOMPR-30/9

3000

900

850

SPVC-10/7

1000

700

850

SPVC-15/7

1500

700

850

SPVC-20/7

2000

700

850

SPVC-25/7

2500

700

850

SPVC-30/7

3000

700

850

SPVC-10/9

1000

900

850

SPVC-15/9

1500

900

850

SPVC-20/9

2000

900

850

SPVC-25/9

2500

900

850

SPVC-30/9

3000

900

850

STOL ZA OBRADU MESA SA KOTERM PLOČOM PE500

STOL ZA OBRADU MESA SA KOTERM PLOČOM PE500 I PODIGNUTIM ZADNJIM RUBOM SRPVC-10/7

1000

700

850

SRPVC-15/7

1500

700

850

SRPVC-20/7

2000

700

850

SRPVC-25/7

2500

700

850

SRPVC-30/7

3000

700

850

SRPVC-10/9

1000

900

850

SRPVC-15/9

1500

900

850

SRPVC-20/9

2000

900

850

SRPVC-25/9

2500

900

850

SRPVC-30/9

3000

900

850

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

9

duž.

šir.

vis.

SPPVC-10/7

1000

700

850

SPPVC-15/7

1500

700

850

SPPVC-20/7

2000

700

850

SPPVC-25/7

2500

700

850

SPPVC30/7

3000

700

850

SPPVC-10/9

1000

900

850

SPPVC-15/9

1500

900

850

SPPVC-20/9

2000

900

850

SPPVC-25/9

2500

900

850

SPPVC-30/9

3000

900

850

STOL ZA OBRADU MESA SA KOTERM PLOČOM PE500 I POLICOM

STOL ZA OBRADU MESA SA KOTERM PLOČOM PE 500, POLICOM I PODIGNUTIM ZADNJIM RUBOM SPRPVC-10/7

1000

700

850

SPRPVC-15/7

1500

700

850

SPRPVC-20/7

2000

700

850

SPRPVC-25/7

2500

700

850

SPRPVC-30/7

3000

700

850

SPRPVC-10/9

1000

900

850

SPRPVC-15/9

1500

900

850

SPRPVC-20/9

2000

900

850

SPRPVC-25/9

2500

900

850

SPRPVC-30/9

3000

900

850

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

10

Model

duž.

šir.

vis.

PANJ ZA MESO SA KOTERM PLOČOM PE500 I INOX POSTOLJEM KOTERM PLOČA PE500 = 100 mm boja: bijela 500 x 500 x 850 500 x 600 x 850 500 x 700 x 850

KOTERM PLOČA PE500 = 100 mm boje: crvena i bordo 500 x 500 x 850 500 x 600 x 850 500 x 700 x 850

Ploča za panj za meso, koterm ploča PE500 boja: bijela 500 x 500 x 100 500 x 600 x 100 500 x 700 x 100

boje: crvena i bordo 500 x 500 x 100 500 x 600 x 100 500 x 700 x 100

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

11

duž.

šir.

vis.

SOP-12

120

70

85/95

DPP

75

20

2

STOL ZA OBRADU POVRĆA sa koritom 90/34/20

PODLOŠKA, PP

STOL ZA OBRADU POVRĆA sa koritom 150/34/20

SOP-18

180

70,00 85/95

PODLOŠKA, PP DPP

75

20

2

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

12

duž.

šir.

vis.

SOMR-140

140

70

85/95

SOMR-180

180

70

85/95

PED

40

62,5

2

DPP

40

62,5

2

STOL ZA OBRADU MESA I RIBE sa koritom 40/40/25

PERFORIRANA PLOHA, inox

PODLOŠKA, PP

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

13

duž.

šir.

vis.

STOL ZA CIJEĐENJE SIRA sa utisnutim koritom 40 mm, ventilom za ispuštanje sirutke, policom, kotačima  125 mm polyamid (2 + 2 kočnica), kučištem od nehrđajučeg čelika za prehrambenu industriju

RSCS-710

100

70

85

RSCS-712

120

70

85

RSCS-714

140

70

85

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

14

duž.

šir.

vis.

PS-12

120

40

40

PS-14

140

40

40

PS-16

160

40

40

PS-18

180

40

40

PS-2-12

120

40

70

PS-2-14

140

40

70

PS-2-16

160

40

70

PS-2-18

180

40

70

PSG-12

120

40

40

2x0,4kW

PSG-14

140

40

40

2x0,4kW

POLICA ZA STOLOVE

POLICA ZA STOLOVE, DVOSTRUKA

POLICA ZA STOLOVE, GRIJANA

230V/ 230V/ 230V/ PSG-16

160

40

40

3x0,4kW

PSG-18

180

40

40

3x0,4kW

230V/

POLICA ZA STOLOVE GRIJANA / NEUTRALNA 230V/ PSK-12

120

40

70

2x0,4kW

PSK-14

140

40

70

2x0,4kW

230V/ 230V/ PSK-16

160

40

70

3x0,4kW

PSK-18

180

40

70

3x0,4kW

230V/

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

15

duž.

šir.

vis.

OVO-10

100

40

60

OVO-12

120

40

60

OVO-14

140

40

60

OVO-16

160

40

60

OVO-18

180

40

60

OVZ-10

100

40

60

OVZ-12

120

40

60

OVZ-14

140

40

60

OVZ-16

160

40

60

OVZ-18

180

40

60

PP/60

60

40

70

90

40

70

120

40

70

135

40

70

OVKO

70

70

60

OVKZ

70

70

60

ORMARIĆ VISEĆI OTVORENI

ORMARIĆ VISEĆI SA KLIZNIM VRATIMA

ORMARIĆ ZIDNI SA VRATIMA I POLICOM (2 vrata) PP/90 (2 vrata) PP/120 (3 vrata) PP/135 (3 vrata)

ORMARIĆ VISEĆI KUTNI OTVORENI

ORMARIĆ VISEĆI KUTNI ZATVORENI

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

16

duž.

šir.

vis.

ZPR-310

100

30

20

ZPR-312

120

30

20

ZPR-314

140

30

20

ZPR-316*

160

30

20

ZPR-318*

180

30

20

ZPR-410

100

40

20

ZPR-412

120

40

20

ZPR-414

140

40

20

ZPR-416*

160

40

20

ZPR-418*

180

40

20

ZPR-2-310

100

30

60

ZPR-2-312

120

30

60

ZPR-2-314

140

30

60

ZPR-2-316*

160

30

60

ZPR-2-318*

180

30

60

ZPR-2-410

100

40

60

ZPR-2-412

120

40

60

ZPR-2-414

140

40

60

ZPR-2-416*

160

40

60

ZPR-2-418*

180

40

60

ZPP-80

80

40

40

ZPP-100

100

40

40

ZPP-120

120

40

40

ZIDNA POLICA RAVNA JEDNOSTRUKA

* uključuje 3 komada vertikalnih i horizontalnih držača.

ZIDNA POLICA RAVNA DVOSTRUKA

* uključuje 3 komada vertikalnih i horizontalnih držača.

ZIDNA POLICA PREKLOPNA

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

17

duž.

šir.

vis.

ZPO-310

100

30

20

ZPO-312

120

30

20

ZPO-314

140

30

20

ZPO-316*

160

30

20

ZPO-318*

180

30

20

ZPO-410

100

40

20

ZPO-412

120

40

20

ZPO-414

140

40

20

ZPO-416*

160

40

20

ZPO-418*

180

40

20

ZPO-2-310

100

30

60

ZPO-2-312

120

30

60

ZPO-2-314

140

30

60

ZPO-2-316*

160

30

60

ZPO-2-318*

180

30

60

ZPO-2-410

100

40

60

ZPO-2-412

120

40

60

ZPO-2-414

140

40

60

ZPO-2-416*

160

40

60

ZPO-2-418*

180

40

60

ZIDNA POLICA ZA OCIJEĐIVANJE JEDNOSTRUKA

* uključuje 3 komada vertikalnih i horizontalnih držača.

ZIDNA POLICA ZA OCIJEĐIVANJE DVOSTRUKA

* uključuje 3 komada vertikalnih i horizontalnih držača.

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

18

duž.

šir.

vis.

kg

VOZO-508

800

500

2000

97

VOZO-510

1000

500

2000

113

VOZO-512

1200

500

2000

129

VOZO-608

800

600

2000

105

VOZO-610

1000

600

2000

122

VOZO-612

1200

600

2000

139

VOZO-708

800

700

2000

113

VOZO-710

1000

700

2000

131

VOZO-712

1200

700

2000

148

VOZK-512

1200

500

2000

120

VOZK-514

1400

500

2000

134

VOZK-516

1600

500

2000

148

VOZK-612

1200

600

2000

132

VOZK-614

1400

600

2000

147

VOZK-616

1600

600

2000

162

VOZK-712

1200

700

2000

143

VOZK-714

1400

700

2000

159

VOZK-716

1600

700

2000

175

VOK-660

600

600

2000

81

VOK-670

600

700

2000

95

VOZO-660

600

600

2000

81

VOZO-670

600

700

2000

95

VISOKI ORMAR S OTKLOPNIM VRATIMA - 5 polica

VISOKI ORMAR S KLIZNIM VRATIMA- 5 polica

VISOKI ORMAR ZA KRUH

VISOKI ORMAR S OTKLOPNIM VRATIMA

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

19

duž.

šir.

vis.

MSP-80/40

800

400

2000

MSP-100/40

1000

400

2000

MSP-120/40

1200

400

2000

MSP-80/50

800

500

2000

MSP-100/50

1000

500

2000

MSP-120/50

1200

500

2000

MSP-80/60

800

600

2000

MSP-100/60

1000

600

2000

MSP-120/60

1200

600

2000

STALAŽA METALNA PLASTIFICIRANA OTVORENA SA 4 PUNE POLICE

STALAŽA METALNA PLASTIFICIRANA OTVORENA SA 4 PERFORIRANE POLICE MSPP-80/40

800

400

2000

MSPP-100/40

1000

400

2000

MSPP-120/40

1200

400

2000

MSPP-80/50

800

500

2000

MSPP-100/50

1000

500

2000

MSPP-120/50

1200

500

2000

MSPP-80/60

800

600

2000

MSPP-100/60

1000

600

2000

MSPP-120/60

1200

600

2000

SI-80/40

800

400

2000

SI-100/40

1000

400

2000

SI-120/40

1200

400

2000

SI-80/50

800

500

2000

SI-100/50

1000

500

2000

SI-120/50

1200

500

2000

SI-80/60

800

600

2000

SI-100/60

1000

600

2000

SI-120/60

1200

600

2000

SIP-80/40

800

400

2000

SIP-100/40

1000

400

2000

SIP-120/40

1200

400

2000

SIP-80/50

800

500

2000

SIP-100/50

1000

500

2000

SIP-120/50

1200

500

2000

SIP-80/60

800

600

2000

SIP-100/60

1000

600

2000

SIP-120/60

1200

600

2000

STALAŽA INOX OTVORENA SA 4 PUNE POLICE

STALAŽA INOX OTVORENA SA 4 PERFORIRANE POLICE

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

Naziv

Model

20

duž.

šir.

vis.

SIO-80/40

800

400

2000

SIO-100/40

1000

400

2000

SIO-120/40

1200

400

2000

SIO-80/50

800

500

2000

SIO-100/50

1000

500

2000

SIO-120/50

1200

500

2000

SIO-80/60

800

600

2000

SIO-100/60

1000

600

2000

SIO-120/60

1200

600

2000

SIOP-80/40

800

400

2000

SIOP-100/40

1000

400

2000

SIOP-120/40

1200

400

2000

SIOP-80/50

800

500

2000

SIOP-100/50

1000

500

2000

SIOP-120/50

1200

500

2000

SIOP-80/60

800

600

2000

SIOP-100/60

1000

600

2000

SIOP-120/60

1200

600

2000

STALAŽA INOX OTVORENA SA 4 PUNE POLICE, profilirana noga

STALAŽA INOX OTVORENA SA 4 PERFORIRANE POLICE, profilirana noga

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA


11.1.2013

KATALOG RADNIH STOLOVA, POLICA, ORMARA, STALAŽA

21

13katalog%20radnih%20stolova  
13katalog%20radnih%20stolova  

http://projekti.vegaintro.hr/trade25/images/stories/katalozi/13KATALOG%20RADNIH%20STOLOVA.pdf

Advertisement