Page 1

CN

Tomba Les

Bitlles  

Materials 6  Bitlles  (fetes  amb  material   reciclat)   2  Cons   1  Pilota   1  Stick   Guix  

Dels Paísos  Baixos  fins  a  Sud-­‐Àfrica  jugant  

"El mundo  situado  más  allá  no  es  real  ni  importante,  ni  tan  siquiera  necesario,   mientras  que  el  que  se  tiene  a  mano,  el  que  se  abarca  con  la  vista,  aumenta  ante   nuestros  ojos  hasta  alcanzar  el  tamaño  de  un  cosmos  tan  inmenso  que  nos  impide   ver  todo  lo  demás”.    

R. Kapucinscki      

La facilitat per a desplaçar-se d'un lloc a un altre és una dels avantatges de les quals gaudim en la societat occidental que sovint pansa desapercebuda per al nostre alumnat. Les vastes extensions Sud-africanes i els canals i sistemes fluvials són els protagonistes d'aquesta activitat. El participant ha de tombar el màxim nombre de bitlles amb la pilota. Es podrà jugar amb el peu o amb un estic d'hoquei.

En la prova corresponent al circuit Holandés l'alumne haurà d´efectuar el seu llançament des de la senyal marcada al terra, sense obstacles peró a major distància.

Ubicació Pati  de  l’  Escola   Duració   1  Tirada  per  participant  

En la part corresponent a Sud-àfrica el participant haurà de recórrer un circuit delimitat amb cons abans d'efectuar el llançament,. GRUP IMAGINA   2onC  Grau  Educació  Primària  

CORREO ELECTRÓNICO   imaginarotro@gmail.com  

CIÈNCIES NATURALS            Projecte  Integrat  

TombaLesBitlles  
TombaLesBitlles  

Tomba Les Bitlles