Page 1

MEMÒRIA 2011

www.projecteaura.org


2/

ÍNDEX 1. LA FUNDACIÓ: PRESENTACIÓ

4

2. ORGANIGRAMA

6

EL PROJECTE AURA HA ESTAT MEMBRE FUNDADOR DE: • AESE (Asociación Española de Supported Employment) • ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suport)

3. PROGRAMES

7 • EUSE (European Union Supported Employment) • Fundación Emplea

4. ACTIVITATS

12

5. DADES D’INTERÉS

16

6. FINANÇAMENT 2011

17

• Fundación ADAPTA

ÉS MEMBRE DE: • Dincat (Federació Catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual) • APSE (American Association for Persons in Supported Employment) • Coordinadora Down Catalunya • Down España

7. DONACIONS I COL·LABORACIONS

18

8. EMPRESES “AMB AURA”

19

• Programa INCORPORA. Obra Social “La Caixa”. • Xarxa F.I.L.: Foment de la Inserció LaboralFederació ECOM, ACAPPS, AMMFEINA, ACTAS i INSERTA

Registre de fundacions Núm.1980 Certificat de Qualitat ISO 9001:2000 Auditada per KPMG


/3

Famílies i amics del projecte AURA. Ens fa il·lusió presentar-vos la memòria de l’any 2011 on podreu veure les activitats i creixement de la fundació AURA. Moltes les heu pogut seguir al nostre facebook d’Aura que te més de 3000 visites. Veureu que aquest any s’han signat 10 nous contractes. Sis són a “empreses nostres” que ja tenen alguna persona contractada i això vol dir que estan contents amb l’experiència. Fa ja un temps que vam començar a donar un reconeixement als participants que feia 10 anys que estan al món laboral. Aquest any, el reconeixement també ha sigut per als que fa ja 20 anys!! Quina satisfacció fer anys i a l’hora, s’obra una nova necessitat que serà atendre amb qualitat els participants que ja no puguin continuar treballant a l’empresa. Amb això també ens toca ser pioners perquè van ser els primers treballadors/es i ara seran els primers jubilats i hauran d’estar atesos com es mereixen. Hi ha hagut molts actes i activitats que han estat importants però volem ressaltar la presentació del llibre dels 20 anys. Va tenir lloc a Random House Mondadori que ens va cedir generosament l’auditori amb assistència de més de 300 persones. Ens va costar molt acabar-lo però creiem que es un bon testimoni històric dels primers 20 anys.

Al tradicional acte d’estiu a Cosmo Caixa es van tornar a sortejar 5 plans de pensions. Ja son 25 participants que gràcies a la Fundació Invest for Children tindran una important ajuda el dia que es jubilin. Aquesta aportació suposa més d’un mil,lio i mig d’euros a més de finançar el lloguer d’Habitat. Des d’aquí tot el nostre agraïment al patró d’honor Carlo Bonomi Aquest any un grup de 9 professionals consultors d’ Esade Alumni de manera voluntària han fet una “Reflexió Estratègica”que ens ajudarà a plantejar millor el futur. Els dos coordinadors Oriol Tarrats i Alejandro Torrado s’han incorporat com vocals del patronat. Des d’aquí també els agraïm la seva dedicació i aportacions. Som conscients del moment econòmic que afrontem. Les subvencions públiques s’han reduït moltíssim però sortosament els ajuts dels Amics del Projecte AURA, empreses i fundacions privades han compensat fins arribar a cobrir pràcticament el pressupost però ens preocupa molt el futur. Esperem seguir comptant amb la confiança dels qui ens ajudeu i per part nostra, no dubteu que tot l’equip de professionals treballarem amb ganes i amb la qualitat que els nostres nois i noies, homes i dones es mereixen. Moltes gràcies,

Equip Directiu; Glòria Canals, Maria Cabré i Carme Llorens


4 / Fundació Projecte Aura · Memòria 2011

1. LA FUNDACIÓ: PRESENTACIÓ El Projecte Aura es va crear l’any 1989, a Barcelona. Des d’aquest moment s’han incorporat al món laboral normalitzat més de 110 persones amb discapacitat intel·lectual. i s’han aconseguit més e 140 contractes. Més del 80% dels treballadors/es mantenen els seus llocs de treball i tenen contracte indefinit.

JUNTA DIRECTIVA: Presidenta:

Montserrat Domènech

Vicepresidenta i Directora:

Glòria Canals

Secretari:

José Javier Valero (representant dels Amics del Projecte Aura)

Tresorer:

Camilo Cuyás

“VIDA I TREBALL AMB SUPORT”

La nostra MISSIÓ és “ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral” seguint la metodologia Treball amb Suport.

Aura vol dir “vent favorable”

Vocal representant Rosa Boada de les famílies: Vocal representant de l’equip de professionals: Carme Llorens Vocal:

Oriol Tarrats

Vocal:

Alejandro Torrado

ELS NOSTRES VALORS SÓN:

PATRONS D’HONOR:

RESPECTE per les diferències individuals de cada persona.

Sr. Javier Aguilar

COMPROMÍS amb la MISSIÓ, els participants i les seves famílies

Sr. Carlo U. Bonomi Sr. David García-Gasull Dr. Climent Giné I Giné Dr. Eduard Estivill

Esperit INNOVADOR i positiu i, “AURA”, entès com valorar la persona com a única i creure en les seves capacitats potenciant-les al màxim nivell personal, social i laboral.

Sr. Ernesto Fernández Canseco Sr. Juan José López- Burniol Sr. Gabriel Masfurroll Sra. Isabel Martínez-Torralba Dr. Roger Mercadé Sales Sr. Joaquim Poch Sra. Eulàlia Trias


LA FUNDACIÓ: PRESENTACIÓ / 5

El Projecte Aura ha estat pioner en la implantació i desenvolupament de la metodologia Treball amb Suport aplicant-la a persones amb discapacitat intel·lectual.

L’EQUIP DE PROFESSIONALS ESTÀ FORMAT PER: EQUIP DIRECTIU:

El treball amb suport és un model d’integració laboral per a persones amb discapacitats que va començar a desenvolupar-se en els Estats Units en els anys 80. És una metodologia que facilita la incorporació al treball ordinari de col·lectius de persones amb limitacions significatives de caràcter físic, psíquic o sensorial, a través d’un conjunt d’estratègies i procediments tècnics de suport, ajustats a les necessitats dels treballadors amb discapacitat.

• Glòria Canals (psicòloga clínica i pedagoga) • Maria Cabré (psicòloga i psicopedagoga) • Carme Llorens (pedagoga)

RESPONSABLES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ: • Cristian Burgos (psicòleg) • Mar Caparrós (psicopedagoga)

LA FUNDACIÓ HA REBUT ELS SEGÜENTS RECONEIXEMENTS:

• Roser Fernández (neuropsicòloga)

• Premi al Compromís 1er de maig Rafael Campalans (1998)

• Tània Manzano (psicòloga)

• Premi IMSERSO a la integració laboral de persones amb discapacitat (1999) • Premi Obra Social Caixa Sabadell (2006) • Premi EcA Caja Madrid (2008) a la institució més veterana en aplicar el Treball amb Suport • Reconeixement als 20anys,l Simposi de Treball amb Suport a Bilbao (2009) • Premi Àmbit de la Discapacitat, Fundació Agrupació Mútua (2009)

• Laura Krauel (psicòloga)

• Laia Martínez (educadora social) • Sara Plaza (mestra educació especial) • Emili Rodríguez (tècnic d’inserció social) • Laura Rodríguez (pedagoga) Volem agrair de manera molt especial la col·laboració de voluntaris, l’ajuda dels quals ens permet tirar endavant la nostra tasca: Tània Manzano, Ignasi Torrent, Mariona Jiménez, Cristina Rosa, Antoni Martínez, Maria Isabel Pérez, Alex Bujalance, Cynthia Martínez.


6 / Fundació Projecte Aura · Memòria 2011

2. ORGANIGRAMA ASSOCIACIÓ “AMICS DE LA FUNDACIÓ PROJECTE AURA”

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA

EQUIP DIRECTIU Direcció

PROGRAMES

Inserció laboral

Preparació, pràctiques a empreses Seguiment a persones contractades

Neuropsicologia

Vida amb suport

Mòduls i monogràfics

Subdirecció

DEPT. ADMINISTRACIÓ

DEPT. COMUNICACIÓ

Atenció a famílies

Finances

Captació d’empreses i recursos

Atenció individualitzada P.C.P

Serveis generals

Edició materials

Habitat

C. Eficaç

Autogestors Vox Nostra

SERVEIS

Consultoria, assessorament i avaluació externa

Suport pròpia llar

Formació continuada

Coordinació

Gestió de la qualitat ISO Protecció dades Prevenció riscos

Atenció a estudiants i pràctiques

Vinculació a xarxes: AESE, ACTAS, Down España, Down Catalunya, DINCAT

Comunicació externa: congressos, memòria, web,...

Comunicació interna


PROGRAMES / 7

3. PROGRAMES 1. PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL LA FEINA ÉS L’ELEMENT D’INTEGRACIÓ SOCIAL MÉS IMPORTANT¸TAMBÉ, PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

1.1. FORMACIÓ PRÈVIA I AUTONOMIA PERSONAL Els participants que s’incorporen al Projecte Aura segueixen una formació que inclou un programa individualitzat de la millora de la seva autonomia personal, habilitats socials, desplaçaments autònoms, coneixement del programa i actitud envers el treball. Durant el 2011 s’han atès un total de 18 en persones en atur.

1.2. INCLUSIÓ LABORAL Han iniciat pràctiques en les empreses acompanyats d’un professional del Projecte Aura (formació en situació real). El preparador laboral acompanya al participant, durant aquestes pràctiques, que tenen una durada d’entre 2 i 4 mesos. Després d’aquest període d’aprenentatge i quan el candidat/a conegui bé el seu treball i manifesti una actitud correcta, l’empresa contractarà al candidat/a segons les condicions legals contractuals establertes. Les persones d’aquest programa es troben en el GRUP B que està format per tots aquells nous treballador que comencen una nova feina i també per usuaris que reben un seguiment setmanal.

Durant el 2011 ha fet pràctiques a empreses: • Maria Y.: Hotel Me Les persones que assisteixen a aquest programa formen el GRUP A, són aquelles persones que inicien el seu procés d’inserció laboral

• Montse M.: Nike Merchandising FCB • Pablo P.: Hotel Me • Francisco C.: CETT • Francesc P.: Casal dels Infants del Raval


8 / Fundació Projecte Aura · Memòria 2011

Persones que fa més de 20 anys que estan al món laboral:

Ruth A.

Eva C

Sara M.

Raül P.

1.3. SEGUIMENT LABORAL I PERSONAL Es tracta d’una atenció personal individualitzada, assessorament i avaluació continuada a l’empresa per tal d’assegurar la continuïtat i la promoció en el lloc de treball. Es du a terme mitjançant entrevistes individualitzades tant al participant com a l’empresa, que quedaran enregistrades en un protocol de seguiment. Acabat el 2011, 25 persones han estat al Grup B realitzant un seguiment setmanal, 21 persones han estat en el Grup C i 20 persones ja fa més de 3 anys que treballen amb estabilitat i estan en el Grup D.

Mónica M.

Carles D

Ernesto


PROGRAMES / 9

Durant el 2011 s’han signat els següents contractes:

Lidia G. - Humana

Anna R. - CBRE Richard Ellis

José Mª E. - Privalia

Marc B.- Nespress

Sara G. - Starbucks

Laura - Intress

Albert Q. - STUCOM Centre d’Estudis

Guillem S. - Sandra Bruna Agència Literària

Teresita - Turisme de Barcelona

Letizia N.- Cerveseria Catalana


10 / Fundació Projecte Aura · Memòria 2011

2. PROGRAMA DE FORMACIÓ CONTINUADA És un espai que s’ofereix als usuaris que participen en el Projecte Aura com un complement indispensable a la integració laboral. Avui es considera un dret i un deure per tots els ciutadans procurar millorar la seva formació al llarg de tota la vida. En el cas d’adults amb dificultats cognitives, la formació continuada resulta imprescindible tant per poder mantenir les competències ja adquirides, com per adquirir nous coneixements que els han de permetre, al costat d’un treball normalitzador, ésser ciutadans actius, participatius i responsables.

2.1. MÒDULS I CURSOS PRÀCTICS Es realitza una part formativa dedicada a la millora cognitiva, a aprendre a aprendre, millora de l’expressió escrita i comprensió lectora, etc. A més, es dissenyen mòduls i monogràfics que vehiculen tant coneixements instrumentals com coneixements del medi social i natural en el sentit més ampli, que varien cada curs.

2.2. COMUNICACIÓ EFICAÇ Té com a objectiu principal millorar les habilitats socials i les competències lingüístiques dels participants del Projecte Aura per tal d’afavorir el desenvolupament social i personal. Les àrees d’intervenció es concreten en: habilitats socials, habilitats comunicatives i habilitats d’expressió verbal. 19 persones han participat en el programa

Durant l’any 2011 41 persones han assistit a aquest programa. Els mòduls que s’han impartit han estat: • “Fem de reporters”- Actualitat • Millora Cognitiva • Estimulació cognitiva. Majors de 40 anys • Vida Saludable • El Butlletí del Projecte Aura • Club de Lectura Cursos Pràctics • Primers Auxilis • Oci i temps lliure • Cuina Saludable

3. PROGRAMA DE VIDA AMB SUPORT (Coordinació: Cristian Burgos)

3.1. AURA HABITAT Aquest projecte es centra en oferir la possibilitat als participants del Projecte Aura de fer una estada en un entorn normalitzat amb joves estudiants univer-


PROGRAMES / 11

sitaris, aprenent a conviure i a fer-se càrrec de les responsabilitats que comporta compartir casa amb altres persones. Es tracta, doncs, de fer un període de residència en un pic compartir per 3 participants del P. Aura i 3 estudiants de psicologia, ciències de l’educació o treball social.

Es fan Sortides programades l’últim diumenge de cada mes i destinades a millorar l’activitat dins el grup i conèixer molt més, totes les possibilitats culturals que la nostra cuitat, Barcelona ens ofereix.

Durant el 2011 han participar 13 persones del Projecte Aura que han estat: la Noemí, la Meritxell, la Carme, el Salva, el David, el Enric, l’Oriol, el Javi, el Jonny, el David, el Salva, La Marta i la Mónica. Els estudiants del primer semestre han estat la Mireia, la Edurne i el Marc i del segon han estat la Susana, la Tània i la Laura.

3.2. SUPORT A LA PRÒPIA LLAR La Fundació Projecte Aura és un centre acreditat per l’ICASS per oferir aquest servei. S’ofereix el suport necessari als usuaris que ho demanin per tirar endavant la seva vida autònoma. En el 2011 s’ha donat suport al Carles, al Yuri i a la Laia en el pis Putxet i a la Rosa a casa seva.

4. PROGRAMA D’AUTOGESTORS VOX NOSTRA (Coordinació: Sara Plaza)

L’any 1997 neix amb la intenció i el suport del Projecte aura d’obrir un espai on els joves puguin debatre i defensar els seus drets, els seus interessos. “Els autogestors representem la paraula, els valors, el trencament del silenci i un dels inicis de la igualtat per a les persones amb discapacitat”. Cada dilluns es reuneixen en el Projecte Aura. El 2011 han participat en la 4ª Trobada Autonòmica de Grups d’Autogestos (Martorell, 14 i 15 de maig).

5. PROGRAMA DE NEUROPSICOLOGIA (Coordinació: Roser Fernández) El Projecte Aura lidera “Estudi longitudinal i multi cèntric del procés d’envelliment de les persones amb Síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, amb el fi de realitzar una adequada prevenció del deteriorament i intervenció cognitiva i funcional per a una millor qualitat de vida”, la coordinació es porta des de la Fundació Projecte Aura i la Facultat Blanquerna des del grup d’investigació en neuropsicologia liderat per la Dra. Olga Bruna. Actualment 9 entitats participen en aquest estudi. 21 entitats formen part actualment d’aquest estudi:

Down Lleida, Fundació Complementa (Chile), FUDAI (Argentina), AVESID (Venezuela), Fund. Mas Albornà, Down Vigo, APDEMA-Vitoria-Gasteiz, Asindown València, Assido Murcia, Down Araba, Iberdown Extremadura, Asociación S. De Down de Córdoba, Fund. S. De Down de Cantabria, Fund. S. De Down de Madrid, Asociación Down Huesca, Asociación Down Granada, Astrid 21 Girona, Fund. S. De Down País Vasco, ASALSIDO Almería, ASNIMO Mallora i el Projecte AURA.


12 / Fundació Projecte Aura · Memòria 2011

4. ACTIVITATS GENER

MARÇ

DIA INTERNACIONAL EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOCAUST La Carme C. ha representat a les persones amb discapacitat en el Parlament de Catalunya.

ACTE DE RECONEIXEMENT A L’EMPRESA INCLUSIVA A GIRONA La Xarxa FIL (ACTAS, ACAPPS, AMMFEINA, ECOM i FSC Inserta) han organitzat aquest acte, on s’ha premiat a Residència Sant josep. Progrup i Biospirit.

II TROBADA IBERACMERCIANA DE METGES ESPECIALISTES EN SÍNDROME DE DOWN Roser Fernández assisteix a aquesta trobada organitzada per Down España.

PROJECTE LEONARDO IBB2 Maria Cabré ha assistit a la segona trobada del programa Leonardo IBB2 que va tenir lloc a Varsòvia. El Projecte pretén realitzar un curriculum per als suports naturals.

ABRIL

EL TREBALL AMB SUPORT A SAO PAULO La Carme Llorens ha participat en el curs de Treball amb Suport organitzat a Brasil del 31 de Gener al 11 de febrer.

DE BONES FEAPS participa en celebrada a

JORNADES TRENCANT MOTLLOS El Projecte AURA ha participat en aquestes jornades organitzades per la Xarxa FIL.

REUNIÓ DE FAMÍLIES Coincidint amb l’assemblea dels Amics del Projecte Aura, s’ha realitzat una reunió de famílies on s’han exposat les activitats i resultats de l’any 2010 i també va comptar amb la participació de F. Almacelles de Dincat.

FEBRER FORO DE DIRECTIVOS Y GERENTE DE DOWN ESPAÑA Maria Cabré assisteix a aquest fòrum a Madrid.

5ena TROBADA PRÀCTIQUES DE Roser Fernández, aquesta trobada Mallorca.

CONGRÉS TERCER SECTOR SOCIAL Glòria Canals ha participat en aquest congrés amb una ponència sobre el treball amb Suport.

JORNADA A LA FUNDACIÓ BLANQUERNA Cristian Burgos i Sara Plaza assisteixen a les jornades organitzades per la Fundació Blanquerna “ El trastorn mental sever: una mirada multidisciplinada”. CONGRÉS MANAGEMENT Maria Cabré ha participat en el congrés de Management de la Fundació Universitària ESERP amb una ponència sobre la inserció laboral de persones amb discapacitat i el Projecte Aura.


ACTIVITATS / 13

MAIG

JUNY

XERRADA AL COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ DE GAVÀ Carme Llorens realitza una xerrada a alumnes de 4art d’ESO en aquest col·legi sobre Treball amb Suport.

CONGRÉS INTERNACIONAL DE TREBALL AMB SUPORT. COPENHAGUEN Glòria Canals, Montserrat Domènech i Maria Cabré assisteixen en aquest congrés organitzat per la European Union of Supported Employment.

REUNIÓ DELS PATRONS D’HONOR Un any més, s’ha dut a terme la reunió dels patrons d’honor. Aquest any, a més, hem pogut comptar amb la presència del grup d’ESADE alumni que ha realitzat la consultoria sobre la Fundació Projecte Aura.

CONFERÈNCIA DE VIDA AMB SUPORT A BILBAO Sara Plaza assisteix a aquesta conferència organitzada per EMIL. IESE - EMPRESA I ONG’S Maria Cabré assisteix a la conferència organitzada per IESE amb la participació d’Àngels Pies (La Caixa), Sergio Loughney (Abertis), i José Ignacio González (Fund. Codespa).

SORTIDA EN VELA Amb la col·laboració de Down Catalunya, participants del Projecte Aura han fet una sortida en vela.

JORNADA “QUÈ PASSARÀ AMB LES OBRES SOCIALS DE LES CAIXES D’ESTALVIS I COM POT AFECTAR AL 3ER SECTOR?” Maria Cabré assisteix a aquesta jornada organitzada per Caf Gestió. SORTIDA A MONTSERRAT Gràcies a la col·laboració amb Down Catalunya i de voluntaris de la Caixa, alguns participants d’Aura han fet una caminada per Montserrat.

FERIA DISCAPACIDAD Y EMPLEO Maria Cabré assisteix a la 1era Feria de Discapacidad y Empleo al Palau de Congressos. FORMACIÓ A ESCOLA DE NEGOCIS EADA Maria Cabré realitza una formació sobre inserció laboral de persones amb discapacitat pels alumnes del màster internacional de RRHH. LA NEUROPSICOLOGIA AL SEGLE XXI Roser Fernández assisteix a aquest congrés organitzat per la Societat Catalana de Neuropsicologia. COL·LABORACIÓ AMB TELEPIZZA Telepizza Sant Cugat, on treballa l’Eli, ha organitzat una jornada de portes obertes, actes on ha col·laborat amb la Fund. Projecte AURA. JORDI MERCADER I L’IRONMAN DE NICE Un cop més, el Jordi Mercader ha volgut col·laborar amb el Projecte AURA amb aquesta iniciativa.


14 / Fundació Projecte Aura · Memòria 2011

JULIOL ACTE PREMIS BANCAJA Glòria Canals i Maria Cabré assisteixen a l’acte de lliurament dels premis Bancaja al Palau de la Música.

ACTE D’ESTIU DEL PROJECTE AURA El 6 de Juliol va tenir lloc l’acte d’estiu del Projecte Aura. Vam comptar amb la presència de l’Honorable Conseller de Benestar i Família, el Sr. Josep Lluís Cleries, el Sr. Marc Simón de la Fundació la Caixa, la Sra. Maica Alcon de Daba Nespresso i el Sr. Carlo U. Bonomi, president de Invest For Children, que va fer entrega de 5 nous plans de Pensions a Mónica M., Sara M., Oriol P, David G., Xantal M.

ESMORZAR AMB MÒNICA TERRIBAS Glòria Canals i Maria Cabré assisteixen a l’esmorzar que la Taula del Tercer Sector ha organitzat amb Mònica Terribas a l’auditori ONCE. MILLOR TREBALLADOR DEL SEMESTRE El David ha estat escollit el millor treballador del semestre pels seus companys de Caprabo.

CAMINO DE SANTIAGO Gràcies a Down Catalunya , participants del Projecte AURA van poder participar en aquesta iniciativa

empreses premiades han estat: Autòdrom del Baix Penedès SL, Siro Montblanc, Sinterizados Montblanc SA.

DIA DE PORTES OBERTES A HUMANA “FOOD I ALL” Van participar 2 preparadors laborals i 3 participants i va constar d’una ruta guiada pel magatzem i la botiga, a més d’una xerrada i un concert amb música africana. CURS “PARLEM DE SEXUALITAT” Eines per promoure una sexualitat saludable en persones amb discapacitat intel·lectual: Sara Plaza assisteix a aquest curs. PILATES I AURA Un grup de 10 participants d’Aura ha iniciat un curs de Pilates, gràcies a Fundació Iberdrola juntament amb Pilates Wellness and Energy.

SETEMBRE ACTE EMPRESA INCLUSIVA A REUS Actas (Glòria Canals és la presidenta), ACAPPS, AMMFEINA, ECOM i FSC Inserta han organitzat aquest acte a Reus. Les


ACTIVITATS / 15

OCTUBRE III TROBADA DOWN CATALUNYA A PORT AVENTURA Un any més el Projecte Aura ha participat en aquesta iniciativa.

JORNADA DE VOLUNTARIAT El Projecte Aura participa en aquesta Jornada organitzada per Down Catalunya.

TROBADA DE PREPARADORS LABORALS La Mar Caparrós assisteix a aquesta trobada organitzada per l’AESE i Fundación Emplea a Madrid.

NOVEMBRE II JORNADES DE EMPLEO CON APOYO CRM ALBACETE Glòria Canals ha participat en aquestes jornades amb el tema de suport a les famílies. FORMACIÓ FUNDACIÓ PERE TARRÉS El grup A ha pogut participar en el curs de formació IO-Disgital. TROBADA DE FAMÍLIES DE DOWN ESPAÑA A MENORCA La Rosa hi participa amb la seva experiència de 10 anys de vida amb suport.

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I ACTE DE RECONEIXEMENT A L’EMPRESA INCLUSIVA DE BARCELONA Les empreses premiades han estat: Cárnicas Merche, Unipost i Hotel Hilton. UAB “DONANT VEUS ALS ALUMNES” La Montse D. va participar en aquest taula rodona organitzada pel Màster en suports per a la inclusió educativa.

DESEMBRE ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “FUNDACIÓ PROJECTE AURA... DES DE 1989” El Projecte Aura va organitzar aquest acte a Random House Mondadori on van assistir quasi 300 persones.

UAB Màster en drets sociolaborals: Carme Llorens participa en aquest màster amb la ponència “Inclusió laboral i igualtat d’oportunitats”. JUNTS PER LA INTEGRACIÓ El Projecte Aura va assistir al sopar benèfic a favor de la Fundació Rafa Nadal organitzat per Invest for Children. DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT El Projecte Aura va assisteix a l’acte organitzat pel Departament de Benestar Social i Família juntament amb el Cocarmi.


16 / Fundació Projecte Aura · Memòria 2011

5. DADES D’INTERÉS GÈNERE

EDATS

- 45 anys 7%

ETIOLOGIA

+ 45 anys 6%

Discapacitat intel·lectual 18%

20-25 anys 15% Dones 50%

Homes 50%

35-40 anys 20%

25-30 anys 23%

30-35 anys 29%

Sindrome Down 82%

CONTRACTES

c. indefinits c. temporals


FINANÇAMENT 2011 / 17

6. FINANÇAMENT 2011 Des de la Fundació Projecte Aura volem agrair tots els ajuts que hem rebut durant aquest 2011 i que han permès que duguem a terme la nostra tasca amb qualitat i estabilitat. Esperem poder continuar mereixent la vostra confiança i comptar amb el vostre recolzament.

PÚBLIQUES

PRIVADES

• Servei d’Ocupació de Catalunya - Formació Ocupacional

• Caixes d’estalvis • Fundacions

• Departament d’Empresa i Ocupació Convocatòria de Treball amb Suport

• Donacions

• Departament d’Acció Social i Ciutadania Suport a la pròpia llar, Aura Habitat, Manteniment de serveis socials

• Mesures alternatives

• Departament d’Educació - Formació continuada per a persones adultes amb necessitat educatives especials

• Amics del Projecte Aura

• Ajuntament de Barcelona - Autogestors, Vox Nostra • Diputació de Barcelona - Inserció laboral

• Quotes participants


18 / Fundació Projecte Aura · Memòria 2011

7. DONACIONS I COL·LABORACIONS > Un anys més, Invest for Children col·labora amb el 100% del lloguer del pis Habitat. A més, per cinquè any consecutiu, Invest for Children dóna 5 plans de pensions a participants del Projecte Aura.

> La Fundació Projecte Aura és una de les entitats col·laboradores en el Programa Incorpora de La Caixa. És un programa d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit social i empresarial i que garanteix la integració de la persona a l’empresa.

> La Fundació Auris 4 col·labora amb el Projecte Aura en el Programa d’Inserció i Seguiment Personal i Laboral.

> Fecsa Endesa ha fet una aportació a la Fundació Projecte Aura en concepte de mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat. > La Fundació Serra Santamans ha col·laborat amb la Fundació Projecte Aura en els programes d’inserció i seguiment laboral, amb una aportació de 4.000€.

> La Fundació Sert¸ col·labora un any més amb la Fundació Projecte Aura en el programa “preparant al futur” amb una aportació de 14.000€. > La Fundación ONCE col·labora amb 15.000€ en la convocatòria de Treball amb Suport.

> La Fundació Projecte Aura rep la Convocatòria d’Ajudes a Entitats d’Interés Públic i Social de Bancaja.

> Els clients de Banca Cívica, a través del programa “Tú eliges, tú decides”, han atorgat una ajuda de 7.815,34€.

> L’Associació Amics del Projecte Aura segueix donant suport a la fundació per al seu desenvolupament i finançament amb diferents alternatives.

ESPEREM SEGUIR COMPTANT AMB LA VOSTRA CONFIANÇA. GRÀCIES A TOTS/ES PER AJUDAR-NOS A TREBALLAR MÉS I MILLOR!


EMPRESES AMB AURA / 19

8. EMPRESES AMB AURA

Amb el suport de:

Amb la col路laboraci贸 de:


Ronda General Mitre, 174 08006 Barcelona Tel 93 417 76 67 Fax 93 418 43 17 info@projecteaura.org www.projecteaura.org

Memòria 2011  
Memòria 2011  

Memòria d'activitats del 2011

Advertisement