Page 1

Llums de la Il·lustració

Ombres de la inquisició

Aparició de noves idees que fan prosperar la societat.

No s’accepten noves idees per a l’avanç de la societat.

La gent començà a utilitzar

A la gent no de li permetia raonar ni utilitzar el seu sentit comú.

la raó i la intel·ligència per a solucionar els seus problemes. Idees sobre que tots som iguals i compartim lleis i la llibertat.

Es pensa que hi ha gent inferior a altra. No volien evolucionar mitjançant el saber.

Creació de l’enciclopèdia.

No es podia comprar ni vendre sense l’aprovació del rei. El rei té tots els Llibertat econòmica, política i social. poders (legislatiu, executiu i judicial). Revelació del poble contra la monarquia i l’esclavitud. Creació de nous invents per a la millora de la vida quotidiana. Aconseguiment de defensa dels drets de les persones.

Estaven sotmesos per l’església i no podien expressar-se. No es deixaven expressar-se sobre els avanços científics . Les persones no eren lliures de fer el que volien

Molt avanços a favor de la ciència i Estaven poc desenvolupats en la de la medicina que fan la vida mes medicina i la ciència. fàcil (vacunes,medicament…)


Il·lustració-Inquisició  

Diferències entre la Il·lustració i la Inquisició.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you