Page 1

LA GUERRA CIVIL 1936 - 1939

LA DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CONFLICTE. CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA.


LA DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CONFLICTE. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL. • La dimensió internacional del conflicte – L’ajuda estrangera

• Les conseqüències de la guerra civil – Conseqüències demogràfiques – Conseqüències econòmiques – Conseqüències socials – Conseqüències morals


LA DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CONFLICTE GUERRA CIVIL Conflicte amb molta repercussió internacional al S. XX

PLANTEJADA DAVALL DOS PUNTS DE VISTA

Interesos estratègics de les potències Ideologies de les corrents polítiques del moment

PRÒLEG 2ª Guerra Mundial

Democràcia Feixisme Comunisme

CONFLICTE MARGINAL Intervenció estrangera important

AJUDES


L’AJUDA ESTRANGERA LES AJUDES ALS SUBLEVATS LES AJUDES A LA REPÚBLICA LES ACTITUDS AMBIGÜES

La Societat de Nacions i el Comité de No Intervenció França, Anglaterra, EEUU


L’AJUDA ESTRANGERA AJUDES ALS SUBLEVATS ALEMANYA, ITÀLIA, PORTUGAL

AJUDAREN DE FORMA DIRECTA

Ajuda militar ALEMANYA NAZI (Hitler)

Participació “Legión Cóndor” Ajuda militar i econòmica

ITÀLIA FEIXISTA (Mussolini) PORTUGAL

VATICÀ

Va destacar pel paper de l’armada

Ajuda diplomàtica i de voluntariat -Defensa religió - Bisbes recolzen Franco (1937) - Ajuda imprescindible per a catòlics - Pío XV reconeix nou règim franquista


L’AJUDA ESTRANGERA LES AJUDES A LA REPÚBLICA Més important i decisiva

UNIÒ SOVIÈTICA

Aportà homes i + armes Depòsit de Moscú Gran aportació econòmica Presidit per Lázaro Càrdenas

GOVERN DE MÈXIC

Identif. Ideològica amb la República Va proporcionar

ARMES, ALIMENTS I SUPORT DIPLOMÀTIC

Ap. Económica inf. a la de la Uniò Soviètica

BRIGADES INTERNACIONALS

Intervenciò U.S A favor esquerra

+ Líders comunistes Cosos voluntaris


L’AJUDA ESTRANGERA LES ACTITUDS AMBIGÜES OBJECTIU: no internacionalitzar el conflicte República volia que intervinguera contra Itàlia i Alemanya

LA SOCIETAT NACIONS I EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓ Organisme que vela per la resolució pacífica dels conflictes internacionals

FRANÇA -Va recolzar República - Governada per Front Popular - No li van permetre ajudar Espanya - Va impulsar creació Comité - FUNCIÓ: País d’acollida

No va funcionar Seu en la ciutat de Londres Creada després 1a GM

ANGLATERRA - OBJECTIU: evitar guerra europea - Neutralitat - Va recolzar Itàlia feixista

EEUU - Guerra europea: avanç comunisme - A favor del bàndol franquista - Política de no intervenció - No venta d’armes a Espanya - Ajudes d’empreses


LES CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL Conseqüències demogràfiques

Conseqüències econòmiques

Conseqüències socials

Conseqüències morals


CONSEQÜÈNCIES DEMOGRÀFIQUES

GRANS PÈRDUES

EXILI REPUBLICÀ

• Morts al front • Repressió • Fam • Epidèmies • Pèrdua demogràfica de població jove i activa. • 450.000 exiliats al extranger.


CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES GUERRA

DESTRUCCIÓ DEL TEIXIT INDUSTRIAL INCALCULABLES DESTRUCCIONS MATERIALS DEUTES PER AJUDA EXTRANGERA

CATÀSTROFE ECONÒMICA

• Economia bàsicament agrària • Vivendes, infraestructures públiques… • Pèrdua reserves d’or del Banc d’Espanya


CONSEQÜÈNCIES SOCIALS (I) BÀNDOL REPUBLICÀ

Execucions menys frecuents

AMBDÓS BÀNDOLS CARACTERITZATS PER LA

Gran part van ser iniciativa d’organitzacions al marge de l’Estat

CONSERVADORS

A sospitosos de simpatitzar amb la dreta

RELIGIOSOS


CONSEQÜÈNCIES SOCIALS (II) BÀNDOL MILITAR

ENTRE 28.000 I 50.000 AFUSELLATS

Eliminació sistemàtica de simpatitzants amb l’esquerra

Execucions persones de cultura (molt valorades durant la II República)

Incontables detencions

Mestres, intel·lectuals

Persones de l’Administració pública: jutges, diplomàtics..


CONSEQÜÈNCIES MORALS FRACTURACIÓ MORAL DEL PAÍS GUERRA CIVIL

Patiment de la guerra Repressió de la postguerra

No reconciliació entre ambdós bàndols Celebració del seu origen bèl·lic

RÈGIM FRANQUISTA

FERIDES DE LA GUERRA CIVIL

Perssecusió i repressió del vençuts Resentiments que perduren durant decenis


TREBALL REALITZAT PER: NATALIA CUBA CELIA FERRANDIS TESA MOLLA OSCAR SALCEDO MAR VALERO

2on Batxillerat B

La guerra civil 1936 1939  
La guerra civil 1936 1939  
Advertisement