Page 64

Performance Programme

Endling Presented by Rob Heaslip Dance. Genre Dance. Space Space Upstairs. Date 06-07 Apr 2020. Time 7.30pm. Price €14-16. Description An endling is an individual that is the last of its species. Once the endling dies, the species becomes extinct. With ENDLING, Rob Heaslip reimagines mourning rituals through dance, vocals, music and design. Popular and folk culture collide in a world where death is tinged with acid pink, green and purple. Crìocharan - an neach mu dheireadh dhe a sheòrsa. Le a bhàs, thig bàs air an t-seòrsa sin. Ann an ENDLING, tha Rob Heaslip ag ath-bheòthachadh sgeulachdan caoinidh tro dhannsa, guth, ceòl agus ìomhaigheachd. Tha an seann-nos agus an nòs-ùr a’ coinneachadh ann an saoghal far a bheil am bàs air a shoillseachadh le sradagan dathach, dealrach. Funded by Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig, The Work Room, Glasgow, and Culture Ireland

Production Credits Choreographer: Rob Heaslip Composer: Michael John McCarthy Designer: Alison Brown Lighting Designer: Rob Moloney Dancers: Marion Cronin, Tamsyn Russell, Evan Schwarz, Astrid Sweeney Vocalists: Robbie Blake, Gillebride MacIllemhaoil, Michelle O'Rourke Dramaturg: Brigid McCarthy Production Manager: Brian Gorman Project Manager/Producer/Marketing Manager: Noelia Ruiz Assistant Producer: Seona McClintock

62

Profile for Project Arts Centre

2019/20 Season at Project Arts Centre  

Advertisement