Page 1

S W E N A T PROJEC PROJECTA GROUP

I S S N E R E ASREF

ASIAK

TEOLLISUUS

2013

Woikoski Oy hajustaa happea Lewan hajustuslaitteistolla

W

oikoski Oy voi nyt parammin vastata hajustettujen kaasujen kysynnän lisääntymiseen. Pirkkalan tuotantolaitokseen asennettiin lähes huoltovapaa Lewan automaattinen kaasujen hajustuslaitteisto.

Oy Woikoski Ab on vuonna 1882 perustettu suomalainen kaasuntuottaja, kaasuja kemianteollisuuden uranuurtaja, jolla on kattava valikoima pitkälle jalostettuja ja korkeatasoisia kaasutuotteita sekä laaja jakeluverkosto. Woikosken teollisuuskaasujen valikoima kattaa kaikki peruskaasut (argon, asetyleeni, dityppioksidi, happi, helium, hiilidioksidi, paineilma, rikkiheksafluoridi, typpi, vety jne). Lisäksi palveluvalikoima kattaa

erilaiset kaasuseokset (mm. argon-hiilidioksidit, argon-happi, argon-vety), nesteytetyt kaasut, kuivajään, elintarviketeollisuuden kaasut sekä lääketeollisuuden kaasut. Kaikki Woikosken kaasupullot ovat painelaitedirektiivin (TPED) vaatimukset täyttäviä, standardin mukaisilla kaasukohtaisilla venttiileillä varustettuja kaasupulloja, paineluokaltaan aina 300 bar:iin asti. Teräksestä, alumiinista tai komposiittimateriaa-

lista valmistettujen pullojen koot vaihtelevat 1 - 80 litraan. Viime keväänä Woikoski Oy:n Pirkkalan toimipisteeseen asennettiin uusi Lewan hajustuslaitteisto, jonka ansiosta yritys pystyy valmistamaan hajustettua happea. Kaasun hajustamisen avulla mahdolliset vuodot kaasujärjestelmässä voidaan havaita helposti ja edullisesti. Muuten hajuttomia kaasuja käytettäessä vuotojen havaitseminen on vaikeaa ilman erillisiä kalliita antureita ja mittausjärjestelmiä. Havaitsemattomat kaasuvuodot ovat selkeä turvallisuusriski ja ne voivat aiheuttaa myös merkittäviä kustannuksia. Vuodon haistamisen ansiosta


Kesä 2013

2

ne voidaan korjata ja kaasunkulutusta siten vähentää. Woikoski Oy:n Mika Piippo kertoo, että hajustettujen kaasujen kysyntä asiakaspinnassa onkin kasvanut: - Muun muassa telakoille, laivoihin ja kaivoksiin kysytään hajustettua happea.

Meillä ei aiemmin ollut omassa tuotannossa hajustettua happea ja kaasu hankittiin yhteistyökumppaneiden kautta. Nyt voimme tarjota hajustettua happea asiakkaille aiempaa nopeammin ja edullisemmin. Hajustetun hapen käyttö on erityisen

tärkeää vaativissa olosuhteissa, joissa ilmanvaihto on heikko. - Jo muutaman prosentin lisäys ilmatilassa olevan hapen määrään tuplaa räjähdysriskin, toteaa Pump Partner Oy:n Kari Louho. - Myös konepajat ja mm. oppilaitokset käyttävät hajustettua happea turvallisuussyistä. Periaatteessa hajukaasu on järkevää kaikissa pienissäkin verstaissa ja esimerkiksi lvi-töissä. Niissä kulutus on pientä, joten siitä ei koidu käytännössä edes lisäkuluja ja turvallisuus lisääntyy merkittävästi, kertoo Piippo.

Lewan hajustuslaitteiston toiminta Woikoskelle asennettu hajustuslaitteisto koostuu ulkotiloihin asennetusta toimilaitekaapista sekä täyttölaitteiston yhteyteen asennetusta ohjauskeskuksesta. Hajustuslaitteisto on täysin automaattinen ja se saa käynti/seis-käskyn täyttölaitteistolta. Lewaohjauskeskuksesta säädetään hajustuksen konsentraatio ja laitteisto säätää hajustuskemikaalin pumppauksen täytettävän kaasun virtauksen mukaan. Kaasulinja kulkee toimilaitekaapin läpi,


3

Kesä 2013

jossa sijaitsee kaasun ja hajustimen massavirtausmittarit, hajustimen solenoidikäyttöinen kalvopumppu, hajustinsäiliö ja venttiilit. Laitekaappi on lämmitetty ja eristetty. - Lewan laitteisto on täydellinen paketti. Kaasuputken laippaliitos on rajapintana laitteistoon ja sen jälkeen laitteisto hoitaa hajuaineen lisäyksen automaattisesti, kertoo Piippo. Woikosken laitteistossa käytetään hajusteen dimetyylisulfidia (DMS), joka on itsessään vaaraton aine. Hajustetta annostellaan erittäin pieniä määriä ja vain täytön alkuvaiheessa. Hajusteen menekki on pieni, joten 25 litran säiliö kestää pitkän aikaa, jopa vuosia. Laitteisto on lähes huoltovapaa, käsittäen vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä tehtävät suodattimien puhdistuksen/ vaihdon. Operaattoreiden tehtävänä on vain tarkkailla väliajoin hajustuskemikaalin määrää säiliössä. Woikoski Oy asensi laitekaapin ja ohjauskeskuksen putkitukset itse. Käyttöönotto hoidettiin yhteistyössä Lewan sekä Projecta

Service Centerin kanssa. Käyttöönotto sujui ongelmitta Lewan laitteiston osalta ja samalla annettiin käyttökoulutus Woikosken henkilökunnalle.


Kesä 2013

4

Ota yhteyttä kaasujen hajustusasioissa: Louho Kari Pumput 020  791 2641 kari.louho@pumppartner.com

Te o l l i s u u s my y n t i : Ala-Lipasti Kati

Karisalmi Tero

Pumput

Paineilmatekniikka, suodattimet, venttiilit

020  791 2642 kati.ala-lipasti@pumppartner.

020 771 3354

com

tero.karisalmi@projecta.fi

Wassholm Jari

Keski-Korsu Tuomas

Pumput

Suuttimet ja turvasuihkut

020  791 2643

020 771 3306

jari.wassholm@pumppartner.com

tuomas.keski-korsu@projecta.fi

Kaupo Juhandi

Ristimäki Jyrki

Teollisuuspalvelut / Viro

Paineilmatekniikka

+372 510 67 99

020 771 3337

kaupo.juhandi@projecta.ee

jyrki.ristimaki@projecta.fi

Toni Fränti

Santamäki Kimmo

Pumppuhuolto

Myyntijohtaja

020  771 3370

020  771 3317

toni.franti@projecta.fi

kimmo.santamaki@projecta.fi

Ota yhteyttä Pump Partner Oy Riihimiehentie 2 01720 VANTAA 020 791 2640

Projecta Oy Lukkosepänkatu 14 20320 Turku 020 771 30

w w w.pr oje c t a.fi

Projecta Balti AS Kesk tee 21, Aaviku küla 75305 HARJUMAA, ESTONIA +372 60 30 620

Woikoski referenssi hapen hajustus  
Woikoski referenssi hapen hajustus  
Advertisement