Page 1

woodCAD|CAM Tuotantoautomaatio-ohjelmisto kalustevalmistukseen


Tuotantoautomaatio-ohjelmisto huonekalujen ja sisustuksien suunnitteluun woodCAD|CAM: tuotantointegroitu ohjelmisto 3D-suunnitteluun ja -tuotantoon Markkinat odottavat nykyisin entistäkin korkeampaa laatua, lyhyitä toimitusaikoja sekä enenevissä määrin erikoismittaisia kalusteita. Markkinoiden odotuksia vastaava joustavuus ja tehokkuus pystytään varmistamaan tuotantokoneiston lisäksi modernien ohjelmistoratkaisujen avulla. Näiden ratkaisujen myötä kalustevalmistajat pystyvät ohjaamaan tuotantoansa suunnittelusta visualisoinnin ja rakennemäärityksien kautta valmistukseen saakka. Hyvin toimiva, nykyaikainen tuotantoprosessi pystyy ideaalitapauksessa myös reagoimaan muutoksiin nopeasti.

2

Keittiö

Olohuone

Toimisto

Sisustuksien suunnittelu

Erikoiskalusteet


Suunnittelu

Muotoilu

Työpiirustukset

Kustannuslaskelmat

woodCAD|CAM

Idea

Paloittelu

Reunalistoitus

CNC

Tuote

Kokoonpano

Integroitu ohjelmisto

Sisällys Strategia Tuotantokohtaiset ratkaisut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3D-ohjelmisto sisustuksien suunnitteluun . . . . . . . . . . . . . 5 Suunnittelu ja muotoilu Huonesuunnittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sisustuksien suunnittelu ja tarjouslaskenta. . . . . . . . . . . . . 7 Suunnitteluavustajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kalusteiden muokkaus ja tuotantopiirustukset . . . . . . . . . .9 Tilauksenhallinta Projektinhallinta ja osaluettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Suunnittelua tukeva laskenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Järjestelmäarkkitehtuuri Kalusteosat ja materiaalirakenteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Liitäntäteknologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Päätietokanta ja tuoteluettelot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Fotorealismi Fotorealismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Tuotanto Linkitys tuotantoon (CNC + paloittelu). . . . . . . . . . . . . . . 16 Automatisoitu CNC-ohjelmointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Yritys eBusiness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Homag eSolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .19

3


Tuotantokohtaiset ratkaisut woodCAD|CAM integroidun järjestelmän osana tai itsenäisenä ohjelmistona

4 woodCAD|CAM -ohjelmiston parametrisoitua suunnittelua käytetään kalusteteollisuudessa erityisesti yrityksissä, joissa ollaan tekemisissä laajan malliston tai yksittäiskappaleiden kanssa. Ohjelmiston avulla pystytään virtaviivaistamaan koko tuotantoprosessi tehokkaalla suunnittelulla, parametrisoinnilla sekä CNC-ohjelmien automaattisella luonnilla. Järjestelmän ydin on SQL-tietokantapalvelin, joka mahdollistaa suunnitteludatan ja osaluettelon sisältämien tietojen tehokkaan hallinnan. Tietokantapalvelimen sekä älykkäiden funktioiden ansiosta woodCAD|CAM integroituu tehokkaasti olemassa olevaan ERP-järjestelmään, paloitteluoptimointijärjestelmiin sekä CNC-työstökeskuksiin.

Esimerkkejä: • Järjestelmä mahdollistaa useiden eri CNC-koneiden hallinnan riippumatta työkalu- tai yksikkövarusteista. • Älykkäiden funktioiden avulla tuotantokappaleet siirtyvät valmistettavaksi tuotannossa juuri oikeilla työstökeskuksilla. woodCAD|CAM sisältää luonnollisesti myös tuotannonhallintatyökalut, joiden avulla pystytään mm. kokoamaan tuotantoeriä useista eri tilauksista tai tekemään reaaliaikaisia erikoiskalusteiden tuotantokustannuslaskelmia. Muut HOMAG-ryhmän ohjelmistot kuten woodWOP, woodNest tai CutRite integroituu saumattomasti woodCAD|CAM -ohjelmistoon. Tämän johdosta woodCAD|CAM muuttaa koko liiketoiminnan läpinäkyväksi, jolloin myös talouskontrolli saadaan kattamaan kaikki yrityksen tuotantotoiminnot. Riippuen tarpeista, woodCAD|CAM on saatavilla itsenäisenä ohjelmistona tai integroituna osana yrityksen muuta tietojärjestelmää.

HOMAG eSOLUTION tarjoaa suuremmille yrityksille teollisuusorientoidun MCSohjelmistovalikoiman (Manufacturing Configuration System). MCS perustuu kehittyneeseen tuotekonfiguraattoriin ja sen avulla on mahdollista luoda täydellistä ja teknisesti tarkistettua ohjausdataa koko tilaus- ja tuotantoprosessille. Tilauksia ei tällöin vain rekisteröidä tuotantopaikalla, vaan niiden muokkaaminen ja luominen onnistuu suoraan myymälätasolla. Älykkäät tuontirutiinit siirtää myymälöistä saapuneet tilaukset suoraan tuotantokoneiston ymmärtämään muotoon (kts. tarkemmin eBusiness, sivu 17). Tämän myötä nopeus, turvallisuus sekä joustavuus tilaus- ja tuotantoprosessissa kasvaa merkittävästi sekä perus- että erikoismittaisissa kalusteissa. MCS-ohjelmistomoduulit integroidaan suoraan olemassa olevaan ERP- ja tuotannonsuunnittelujärjestelmin (PPS) kunkin asiakkaan alakohtaisten erikoistarpeiden mukaisesti. HOMAG eSOLUTION tarkoittaa markkinoiden pisimmälle vietyä prosessiorientoitunutta tuotantoautomaatiojärjestelmää!


3D-ohjelmisto sisustuksien suunnitteluun Integroitu tietovirta suunnittelusta tuotantoon

5 woodCAD|CAM on täydellisesti räätälöity PK-yrityksien tarpeisiin. Ohjelmisto tarjoaa integroidun tietovirran ”piirustuspöydältä valmiiksi tuotteeksi”. Näyttävät tuotantopiirustukset yksittäisistä kalusteista tai täydellisistä kalustekokonaisuuksista saadaan luotua valitusta näkökulmasta käden käänteessä. Kalustesuunnitelmien yksityiskohtia tai kokonaisia osaryhmiä voidaan muuttaa asiakkaan toiveiden mukaan ”lennossa” ja muutokset näkyvät välittömästi ruudulla sekä kustannuslaskennassa. Tuotantodokumentaatio on saatavilla välittömästi suunnitelman luomisen jälkeen ja kaikki tieto kulkee automaattisesti tuotantokoneiden käytettäväksi (mm. CNC ja paloitteluoptimointi). Ohjelmisto tukee useita erilaisia tuotantotapoja ja tuotteen

täydellinen käyttöönotto voi säästää jopa 70% resursseja perinteisiin tuotantomenetelmiin verrattuna. woodCAD|CAM vähentää täten kustannuksia ja kasvattaa merkittävästi tuotantoprosessin luotettavuutta! woodCAD|CAM perustuu käytännössä testattuun CAD/CAM-teknologiaan ja on optimoitu Homag-ryhmän koneille. Investoimalla Homag-ryhmän koneteknologiaan ja markkinoiden pisimmälle vietyyn ohjelmistoon kaluste- ja sisustustuotantoyritykset saavuttavat merkittävää kilpailuetua markkinoilla.

Tuotantotiedot täydellisine työstötietoineen saadaan siirrettyä woodCAD|CAM -ohjelmistosta kaikkiin nykyaikaisiin HOMAG-ryhmän valmistamiim tuotantokoneisiin (mm. WEEKE, HOLZMA, BRANDT). HOMAG-ryhmän ohjelmistotuotteet, kuten esim. woodWOP, woodNest tai CutRite ovat olennainen osa ohjelmistokokonaisuuden toimintaa. woodCAD|CAM päivittää tuotannon teknologisen tietotaidon uudelle tasolle ja kasvattaa taloudellisia tuloksia. woodCAD|CAM on erityisen soveltuva kaikkien levykalusteiden valmistamiseen (mm. keittiö-, kylpyhuone-, olohuone- ja toimistokalusteet).

Ohjelmiston modulaarinen rakenne mahdollistaa käyttöönoton vaiheittain. HOMAG eSOLUTION tarjoaa PK-sektorille tarvittavan ratkaisun tuotannon automatisoimiseen. Ydintavoitteena on siirtää työn valmistelu tuotantotiloista toimistoon, jolloin resurssit ovat kohdistettu oikein!


Huonesuunnittelu Yksityiskohtainen suunnittelu ja näyttävät asiakasesitykset

3D huonesuunnittelu woodCAD|CAM tarjoaa erityisen CAD-arkkitehtuurimoduulin niin yksityiskohtaisiin kuin monimutkaisiinkin huonesuunnitelmiin. Suunnitelmat saadaan muutettua käden käänteessä näyttäviksi asiakasesityksiksi. Kaikki vaadittavat tekniset parametrit (mm. seinän pituudet, paksuudet, kattokorkeudet, jne.) annetaan systemaattisesti kysymysdialogeissa ennen huone-elementtien sijoittelua. Huonemallin aukot, kuten ovet ja ikkunat, pystytään sijoittamaan huoneeseen visuaalisesti halutussa koossa ja halutun tyyppisenä valmiista tietokannasta. Lisäksi ovien ja ikkunoiden pikkutarkkoihin säätöihin on olemassa useita muokkausfunktioita.

6

Huonerakenne woodCAD|CAM mahdollistaa myös 3-ulotteisten seinien muodostamisen suoraan 2-ulotteisesta arkkitehdin laatimista piirustuksista. Huonesuunnittelun viimeistelyn yhteydessä voidaan lisätä reaalimaailmasta tuttuja suurempia rakennuselementtejä, kuten esim. portaita tai pylväitä. Lisäksi huoneeseen saadaan lisättyä pienempiä sisustuselementtejä, kuten esim. lamppuja, kasveja tai kylpyhuonetarvikkeita. Yksilöllinen suunnitteluruudukko woodCAD|CAM sisältää tehokkaan suunnitteluruudukon, jonka avulla pystytään laatimaan erittäin monimutkaisia huonesuunnitelmia. Suunnitteluruudukko voidaan sijoittaa seinälle, lattialle tai vapaasti minkä tahansa muodon päälle ja se voidaan jakaa halutulla tavalla eri seg-

mentteihin. Täten suunnittelua voidaan tehdä helposti niin karkealla tasolla kuin tarkalla yksityiskohtaisella tasolla. Haluttu suunnittelutaso ja työskentelykulma voidaan määritellä yksityiskohtaisesti kunkin sijoitettavan objektin mukaan. Artikkelitietokanta woodCAD|CAM tarjoaa keskitetyn tietokantakirjaston kaikille ohjelmassa käytettäville elementeille, kuten esim. standardi- ja erikoiskalusteet, alihankintana tulevat komponentit ja kalusteet sekä sisustukselliset elementit. Tietokantakirjaston rakenne on vapaasti määritettävissä asiakaskohtaisesti puuvalikkoon (esim. keittiökalusteet --> alakaapit). Huonesuunnittelu 3-ulotteisesti


Sisustuksien suunnittelu ja tarjouslaskenta Helppokäyttöiset myynnin ratkaisut kalustesuunnitelmaan pohjautuen

Suunnittelu Suunnitelmien visualisointitaso on valittavissa käyttäjä- ja tilannekohtaisesti. Yksinkertaisimmassa 2D-visualisointitasossa kalusteet on kuvattuna ylhäältä ja ne sisältävät vain kalusteen nimen. Laajimmassa 3D-visualisointitasossa näytetään kaikki mikä kalusteessa on nähtävissä reaalimaailmassa (esim. helat, materiaalit, jyrsityt aukot, reunalistat jne.).

Visualisointi Kaikki visualisointitasot ovat asiakaskohtaisesti määritettävissä ja valittavissa. Esimerkiksi laajimmassa 3D-suunnitelussa päästään tarkastelemaan ja muokkaamaan kalustetta virtuaalisesti ruuvitasolla. Palattaessa takaisin yksinkertaisemmalle suunnittelutasolle kaikki muutokset on tallennettu kyseiselle kalusteelle. Muutettua kalustetta voidaan myös helposti kopioida kloonaustyökalujen avulla.

Kalusteiden valinta Kalusteiden lisääminen suunnitelmaan tapahtuu valitsemalla se suoraan edellä mainitusta tietokantakirjastosta. Kaluste saadaan sijoitettua erittäin tarkasti 3-ulotteiseen suunnitelmaan ja apuna on äärimmäisen pitkälle vietyjä sijoitus- ja yhdistämisfunktioita.

Tarjouslaskenta Kun kalustesuunnitelma on tehty, siitä saadaan helposti luotua tarjous. Tarjouslaskenta perustuu materiaali- ja niin haluttaessa myös muihin resurssikustannuksiin, kuten esim. työstökoneen tai manuaaliseen työhön kuluva aika (kts. tarkemmin kappale laskenta s.11). Tarjous voidaan laskea kalustekohtaisesti ja koko tarjous saadaan tallennettua ostoskoriksi, jota voidaan myöhemmin muokata. Ostoskori mahdollistaa kalustekohtaisen hinnoittelun, uusien positioiden lisäämisen ja kokonais- tai rivikohtaisten alennuksien antamisen. Lopuksi tarjous saadaan tulostettua asiakaskohtaisen ulkoasun mukaisesti. Automaattinen positiointinumerointi voidaan määrittää erilaiseksi eri kalusteille, jolloin tarjouksesta saadaan automaattisesti selkeästi luettava kokonaisuus. Myös tuotannon tulosteet saadaan noudattamaan näitä ennalta määritettyjä positiointeja.

7


Suunnitteluavustajat woodCAD|CAM tarjoaa monipuoliset keinot eri suunnittelutehtäviin

Artikkelisuunnittelu Artikkelisuunnittelumoduuli on täydellinen ratkaisu parametristen kalusteiden rakentamiseen. Tällä moduulilla saadaan suunniteltua suurin osa perinteisistä kalusteista (esim. ylä- ja alakaapit, kulmakaapit, saarekkeet, kylpyhuonekalusteet, jne.). Artikkelisuunnittelumoduulilla rakennetaan tyypillisesti kunkin yrityksen käytössä olevat standardikalusteet (kalustetietokanta). Parametrinen suunnittelu

8

Objektisuunnittelu Objektisuunnittelumoduuli perustuu klassiseen 2-ulotteiseen CAD-piirtämiseen. Kukin kalusteen komponentti määritellään ensin 2-ulotteisesti ylä- ja sivunäkökulmasta, jonka jälkeen järjestelmä rakentaa tämän mukaisesti kolmiulotteisen mallin komponenteista. 2-ulotteinen malli voidaan määritellä itse suoraan tyhjälle pohjalle tai apuna voidaan käyttää arkkitehdin laatimia piirustuksia. Valmis 3-ulotteinen komponentti voidaan tarvittaessa asemoida osaksi muuta kalustekokonaisuutta ja sen vaatimat liitokset määrittää (esim. ruuvi tai tappiliitos viereisiin komponentteihin).

Osasuunnittelu Osasuunnittelumoduuli tarjoaa enemmän joustavuutta ja yksilöllisyyttä kun suunnittelu tehdään suoraan 3-ulotteisesti. Yksittäiset komponentit luodaan AutoCAD-funktioilla suoraan käyttäjän ruudulla. Suunnittelu vastaa pitkälti samaa prosessia kuin huonekalun kokoaminen. Jokainen kalustekomponentti asemoidaan oikeisiin paikkoihin ruudulla ja esim. reunalistat, liitäntähelat ja työstöt voidaan määritellä yksityiskohtaisesti riippuen kalustekomponentin tyypistä.

3-ulotteinen suunnittelu

Sokkelit, valolistat ja työtasot Valolistojen ja muiden vastaavien yksittäiskappaleiden lisääminen suunnitelmaan on helppoa olemassa olevien avustajafunktioiden avulla. Samassa yhteydessä voidaan ottaa kantaa yksittäiskappaleiden kiinnitystapaan suhteessa muuhun kalustekokonaisuuteen.

Vapaamuotoinen suunnittelu Työtasojen liittäminen toisiinsa

Kehyselementit Ohjelmistossa on tuki erilaisten kehyselementtien suunnitteluun. Kehykset voivat noudattaa tiettyä ennalta määritettyä profiilia (esim. ympyrä, ellipsi tai vapaasti määritetty monimutkaisempi profiili). Kehysmateriaalit voidaan määrittää laajasta kirjastosta (esim. puu, metalli tai muovi). Vapaasti määritettävissä olevat kehyselementit


Kalusteen muokkaus ja tuotantopiirrustukset Laaja valikoima funktioita kappaleiden sijoitteluun ja muokkaukseen

section B-B

9 Muokkaustyökalut Pikaiset kalustekokonaisuuksien muokkaukset ovat usein tarpeen, vaikka itse kokonaisuus on asiakkaan puolelta valmis tuotantoon. Tämän johdosta woodCAD|CAM-ohjelmiston tuottamat piirustukset, osaluettelot ja CNC-ohjelmat ovat apuna pienten muutoksien toteuttamiseen tarvittaessa. woodCAD|CAM sisältää laajan skaalan työkaluja muokkauksien tekemiseen. Uusien kalusteiden rakentamisessa voidaan käyttää pohjana aiemmin suunniteltuja saman tyyppisiä kalusteita tai kalustekomponentteja. Lisäksi muokkausfunktioita voidaan tallentaa osaksi kalusteita ja käyttää funktioita myöhemmin hyväksi (esim. sokkeliin halutaan toistuvasti jyrsitty aukko →

laaditaan muokkausfunktio ja käytetään sitä hyväksi aina tarvittaessa). Automaattinen kalusteiden ja kalustekomponenttien mittaaminen Järjestelmän sisäinen mitoitusmoduuli on parametrisesti ohjattu, jotta se vastaisi erilaisten asiakkaiden tarpeita. Mittakuvat edestä tai päältä saadaan laadittua joko täysin automaattisesti tai esim. leikkauksena halutusta kohtaa kalustekokonaisuutta. Mitoituksen yhteyteen saadaan liitettyä halutut lisätiedot, jotta kuva vastaisi asiakkaan tuotannon tarpeita. Kaikista kalusteista saadaan laadittua automaattisesti kokoonpanopiirustukset (mm. räjäytyskuvat heloineen).

Automaattinen kalusteosan mittaus

Kalustepiirustukset Poikkileikkauspiirustukset ovat tärkeitä sekä asennus- että tuotantovaiheessa ja niiden laatimiseen on olemassa helppokäyttöiset automaattitoiminnot. Mikäli kalustetta muutetaan (esim. materiaalit, mitoitus tai reunalistat) myös piirustukset muuttuvat suunnitelmaa vastaaviksi. Poikkileikkauspiirustukset voidaan laatia vapaasti mistä tahansa kohtaa kalustekokonaisuutta.


Projektinhallinta ja osaluettelot Integroitu projektinhallinta tilauksien käsittelyyn

Kullekin tilaukselle voidaan laatia automaattisesti yksityiskohtaiset tuotantopiirustukset. Tätä varten woodCAD|CAM sisältää useita eri työkaluja tilausten hallintaan, järjestämiseen sekä osaluetteloiden tulostamiseen. Osaluettelotiedot voidaan vaihtoehtoisesti siirtää automaattisesti myös paloitteluoptimointiohjelmalle (CutRite).

10 Järjestelmään integroitu raporttigeneraattori mahdollistaa erilaisten osaluetteloiden tulostamisen. Osaluetteloraportteja on mahdollista muokata kunkin asiakkaan vaatimusten mukaisiksi. Kappaleet voidaan tulosteissa järjestää haluttuun järjestykseen esim. materiaalin tai mittojen mukaan ja kappaleet voidaan ryhmitellä omiksi ryhmikseen. Perinteisten osaluetteloiden lisäksi järjestelmä tukee grafiikan upottamista tulosteille. Täten kunkin kappaleen tai kalusteen riville Testzeile voidaan tuoda perinteinen kaksiulotteinen kuva tai kolmiulotteinen räjäytyskuva.

Raporttigeneraattori mahdollisuudet:

tarjoaa seuraavat

• Tarrat: Tulostusmahdollisuus sisältäen grafiikan ja viivakoodit. • Strukturoidut osaluettelot: Valittavana useita eri tapoja järjestellä osaluettelon sisältöä.

• Leikkuulistat: Lajittelu kuvauksen ja materiaalin, raakamittojen tai samantyyppisten CNC-ohjelmien mukaan. • Tuotantolistat: materiaalitarpeet, pin- Avoimen tietorakenteen vuoksi työtiedot noitteet, reunalistat. Lisäksi tuotanto- voidaan siirtää teksti- tai taulukkolaskenlistoille voidaan tuoda havainnollistavat tatiedoiksi tai esim. toiseen tietokantaan. kuvat reunalistojen sijainneille kappaleessa. • Alihankintana hankittavat osat: Tulosteet alihankittavista osista sisältäen Projektnummer: toimittajan koodin ja toimittajan tiedot. • Profiilit ja reunalistat: Kaikkien reuName des Bearbeiters: nojen ja profiilien näyttö mittoineen ja Liefertermin: samantyyppisten elementtien yhdistäNr. Bauteil/Materialien Bauteil/Materialien Bauteil/Materialie Me Barcode Zeichnung minen. Text Inhalt n Maße nge • Pinnoitus: Kaikkien laminaatti ja viilujen näyttö mittojen kera ja samantyypHOMAG_Counter Artikelmaß x H x T): 0.00 x 0.00 x 0.00 pisten(Belementtien yhdistäminen. Tarratuloste Position: Artikelanzahl: 1 1 x HOMAG_Counter

Bauteilliste

1

FrontUnterboden

FPY19_HPL_ROT

2310 x 1434 x 19

2

Tisch_Platte_Links FPY38_HPL_WEIS 862 x 979 x 38 S

1

HOMA1046

1

H O M A 1 0 4 6 HOMA1016


Suunnittelua tukeva laskenta Kustannuksien läpinäkyvyys kaikilla tasoilla

Tuotantokustannusten ja myyntihintojen laskeminen

11 Laskenta Suunnittelutietojen käyttäminen ei rajoitu pelkästään osaluetteloihin ja CNC-ohjelmiin, sillä niitä voidaan käyttää hyväksi myös kustannuslaskennassa. Tätä varten woodCAD|CAM sisältää suuren joukon erilaisia laskentametodeja. Materiaalikustannukset Materiaalikustannuksia varten suunnittelutiedoista saadaan tarkat materiaalimäärät ja kun tietokantaan on syötetty materiaalia vastaavat kustannukset, pystytään laskemaan materiaalin kokonaiskulutus rahamääräisesti. Materiaali ei rajoitu pelkästään tarvittaviin levyihin, vaan se sisältää kaikki mitä suunnitelma sisältää (esim. helat).

Tuotantokustannukset Materiaalikustannuksien lisäksi suuri osa tuotteen kustannuksista tulee tuotantoresurssien käytöstä. Erilaisille tuotantokappaleille pystytään määrittämään työvaiheita, joiden mukaisesti pystytään laskemaan ajankäyttö kullekin kappaleelle (esim. CNC-kone, viilutus, maalaus, viimeistelytyöt, paketointi). Laskenta perustuu kustannusajureille, jotka voivat ajankäytön lisäksi perustua materiaalin käyttöön. Kustannusajureiden kautta saadaan kullekin kappaleelle laskettua tarkka kokonaiskustannus.

Tuotteiden hinnoittelu Kun kalusteen kokonaiskustannukset ovat tiedossa, saadaan sen pohjalta laskettua eri hinnoittelumenetelmien avulla tuotteen kokonaishinta eri tyyppisille asiakkaille.


Kalusteosat ja materiaalirakenteet Kalusteosat määritellään niiden todellisen rakenteiden mukaan: ydinmateriaali, pinnoite, reunalistat, reunaprofiilit, jne.

12

Parametristen osien hallinta

Laskenta ottaa huomioon myös kaikkein monimutkaisimmat kalusteosat. Osat voidaan määritellä esim sandwich-materiaaliksi osana metallista rakennetta tai kokonaan muovirakenteina. Monista osista koostuvat kokonaisuudet kuten kehykset tai täytepalat voidaan määritellä helposti olemassa olevien funktioiden myötä.

Kaikki erikoisosat saadaan luonnollisesti liitettyä muihin kalusterakenteisiin erilaisilla heloilla. Materiaalirakenne määrittää myös kalusteen kustannuksen sekä sen miltä kaluste näyttää valokuvamalleissa.


Liitäntäteknologia Tuki kaikille käytössä oleville kalusteosien liitäntätyypeille

13 Liitäntöjen asemointi graafisesti

Liitännät Järjestelmässä on kattava kirjasto erilaisia liitäntätyyppejä, jotka mahdollistavat nopean ja turvallisen kalustesuunnitelman. Ohjelmisto tukee automatisoituna seuraavia toiminnallisuuksia: • Liitäntätilanteen analysointi • Liitäntätyypin (esim. helat) valinta automaattisesti materiaalien mukaan • Helojen asemointi parametristen sääntöjen mukaan • Helan vaatimien työstöjen (jyrsintä, poraus, sahaus) vienti kappaleille • Piirustukset, osaluettelot ja CNC-ohjelmat päivittyvät automaattisesti kun heloitusta muutetaan

Liitäntäoptimoinnin ansiosta woodCAD|CAM etsii automaattisesti kuhunkin liitäntätilanteeseen soveltuvat helat, jolloin vältytään koko helakirjaston läpikäymiseltä ja valinta helpottuu. Seuraava esimerkki kuvastaa mikä on liitäntäoptimoinnin hyöty kalustesuunnitelmaa muutettaessa: Muutoksien prosessointi Mikäli suunnittelija haluaa lisätä kalusteeseen oven, liitäntätilanne ja urat sekä mahdolliset ylimitat analysoidaan. Soveltuvat sarana porauskaavioineen sijoitetaan kappaleisiin ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Täten woodCAD|CAM tunnistaa automaattisesti oven sekä sivupaneelin väliset riippuvuussuhteet ja pitää huolta että sarana on varmasti oikea ja että saranan porauskaavio mitoitetaan sekä oveen että sivupaneeliin oikealla tavalla. Älykkäät liitännät


Päätietokanta ja tuoteluettelot Yhteistyö valmistajien kanssa tarjoaa kattavat tuoteluettelot

14 Tuoteluetteloiden lataaminen Olemassaolevat tuoteluettelot tarjoavat kattavan määrän erilaisia komponentteja, kuten esim. helat, laatikostot, liukuovet tai modernit elektromagneettiset avausjärjestelmät. Kokonaiset laatikostot tai liukujärjestelmät saadaan sijoitettua parametrisesti suoraan olemassa oleviin kalusteisiin. Kaikki tuoteluettelot ovat päivitettävissä suoraan internetistä milloin tahansa. Tämä säästää aikaa ja tekee mahdolliseksi todelliset tuoteinnovaatiot! woodCAD|CAM tarjoaa myös suuren määrän perusmateriaaleja kuten pinnotteita, reunaprofiileja, reunalistoja sekä massiivipuumateriaaleja. Lisäksi järjestelmästä löytyy kirjasto lukkopesille, metallikomponenteille ja myymäläsisustuksessa tarvittaville elementeille. Kalustetietokantaan on rakennettu kattava kirjasto peruskaappeja, jotka saadaan

pienillä muutoksilla vastaamaan asiakkaan todellista kalustetarjontaa. Tietohuolto Järjestelmä sisältää suuren määrän työkaluja, joiden avulla päätietokanta pysyy kunnossa: • woodCAD|CAM Process-moduuli tarjoaa selkeän käyttöliittymän tietojen hallitsemiselle. • Tietojen siirto ja vastaanotto muihin järjestelmiin pystytään rakentamaan järjestelmäkohtaisesti. • Tiedot ERP/PPS ja woodCAD|CAM -järjestelmän välillä saadaan sykronoitua replikoimalla siten, että tiedot ovat aina tasalla ja ne eivät sekoitu keskenään.


Fotorealismi Vakuuta asiakkaasi valokuvan tarkoilla virtuaalisilla kalustemalleilla

15 Integroitu valokuvamallinnus woodCAD|CAM perusversio sisältää valokuvamallinnuksen, jonka avulla asiakas saa todellisen kuvan lopputuotteen materiaaleista, väreistä ja ulkomuodosta. Kaluste voidaan luonnollisesti asemoida todelliselta näyttävään tilaan, esim. keittiöön tai olohuoneeseen. Lisäksi asiakkaan kanssa voidaan tässä vaiheessa käydä läpi esim. eri värivaihtoehtoja ja tulokset on nähtävissä virtuaalisesti tietokoneen ruudulla.

Valokuvamallien erikoisefekteillä saavutetaan: • Materiaalien sijoitus eri pinnoille sisältäen niiden luonnolliset heijastusominaisuudet. • Valonlähteet ja tyypit (esim. aurinko tai spottivalo) valittavissa tilanteeseen sopivaksi. • Varjostuksien ja peilausefektien laskenta. • Lukuisia erikoisefektejä käytettävissä eri tilanteisiin.

Animaatio ja fotorealismi woodCAD|CAM tukee erilaisia renderöintimetodeja. Integroidut funktiot tarjoavat nopean mallinnuksen suunnitelmasta ilman että rasitetaan ulkopuolisia renderöintisovelluksia. Vaihtoehtoisesti kalustetiedot materiaaleineen saadaan siirrettyä niihin tarkoitettuihin renderöintitai animaatiosovelluksiin omalla liitäntärajapinnalla. Tällöin käyttöön saadaan entistäkin parempi laatu sekä laajempi skaala erilaisia erikoisefektejä.


Linkitys tuotantoon (CNC + paloittelu) Korkea hyöty ohjelmiston linkittämisellä tuotantokoneisiin

CNC-koneille saadaan tarkat työstötiedot suoraan suunnittelusta, mutta tämä ei koske pelkästään kappaleiden geometriaa, vaan ohjelmiston älykkyyden avulla saadaan myös kaikki työstöt tehtyä optimaalisesti säästäen aikaa. woodCAD|CAM asennuksen yhteydessä määritellään kunkin CNC-koneen erikoispiirteet, jolloin vältytään ongelmilta tuotannossa.

16

CAM-ratkaisu • Automaattinen CNC-ohjelmien luonti kaikille tilauksen sisältämille kalustekomponenteille nostaa taloudellista kannattavuutta, kun ohjelmia ei tarvitse itse laatia. Koko tuotantokoneisto saa ohjelmasta kaiken tarvittavan tiedon kalusteen valmistukseen. • Levyjen palottelua varten ohjelmistosta saadaan luotua automaattisesti paloittelulista yksityiskohtaisine tietoineen suoraan paloitteluoptimointiohjelmistoon. • CNC-työstökeskuksille on saatavilla useita erilaisia lisäoptioita, joilla pystytään tekemään erikoisempia työstöjä, kuten esim. CNC-listoitus tai nestaus. • Perinteisten koneiden lisäksi ohjelmistolla pystytään ohjaamaan myös kokonaisia tuotantolinjoja tai vaikkapa puristuslinjoja.

• Ohjelmistoon on saatavissa tuki 5-akseliseen työstöön sekä reaaliaikainen työstösimulaatio. Tämä auttaa hahmottamaan paremmin muutoin monimutkaisia työstöratoja ja tekee operaatiosta yksinkertaisemman. Viivakoodit Yksi CNC-tuotannon keskeisistä asioista on eri työkappaleiden tunnistaminen. woodCAD|CAM luo kullekin kappaleelle yksilöivän osanumeron, jolloin osia ei voi sekoittaa keskenään. Viivakoodit ovat helppo ja kustannustehokas tapa välttää kappaleiden sekoittumisen keskenään tuotannossa ja täten kaikkiin tulosteisiin (mm. tarrat) voidaan tulostaa viivakoodi koko tuotantoprosessia varten.

Paloitteluoptimointi Ohjelmiston yhdistäminen paloitteluoptimointiohjelmistoihin on helppoa vapaasti määritettävillä rajapinnalla. Paloitteluoptimointiin saadaan kappaleiden mittojen ja materiaalien lisäksi siirrettyä myös muuta selventävää tietoa, kuten esim. positionumerointi, selite tai grafiikkaa (viivakoodi, logo tms.). Ideaalitapauksessa paloittelusaha on varustettu viivakooditulostimella, jolloin kuhunkin sahattuun kappaleeseen voidaan liimata identifioiva tarra (sisältäen esim. CNC-ohjelman viivakoodin sekä listoitusohjeen).


Automatisoitu CNC-ohjelmointi Kaikki vaadittavat CNC-ohjelmat automaattisesti 3-ulotteisista suunnitelmista konkreettisiksi kalusteiksi woodCAD|CAM keskeisin ominaisuus on sen 100% liitettävyys kaikkiin HOMAG-ryhmän CNC-koneisiin. Ajansäästö ja virheiden määrä perinteisin menetelmin verrattuna on täysin omassa luokassaan!

Kappaleiden rakennetiedot Kalustekomponenttigeometria Tuotannon toimintaperiaate CNC

postprosessori

CNC-ohjelmien luonti Automaattinen porauskaavioiden periytyminen heloista kappaleille tarjoaa millintarkasti oikeanlaiset kalustekomponentit. Kaikki CNC-työstöt tarkastetaan ennen siirtämistä CNC-koneelle. Mikäli joku työstö on mahdoton tai vastaavaa työkalua ei löydy, järjestelmä ilmoittaa siitä jo suunnitteluvaiheessa. Tarkastelussa otetaan huomioon työstettävien kappaleiden geometria, helojen sijainnit, materiaalin luonteet, reunalistat, jne. Tuloksena on täydellisesti toimivat CNC-ohjelmat, jotka sisältävät mm. oikeat työkaluvalinnat, työkalujen pyörimisnopeudet, lähestymisstrategiat sekä työstöjen järjestykset.

CAM-toiminnallisuudet Ohjelmiston sisältämän myötä pystytään:

teknologian

• woodCAD|CAM ohjelmistolla luodut CNC-ohjelmat siirretään suoraan woodWOP -järjestelmään, jolloin CNC-koneen käyttäjä voi keskittyä pelkästään CNC-koneen käyttämiseen – ei ohjelmointiin. • Ohjelmisto tukee useita erilaisia erikoisaggregaatteja, joten CNC-koneella pystytään työstämään esim. erilaisia reunaprofiileja. • Tuotantokappaleiden sijoittelu CNCkoneen pöydälle on myös automaattisesti määriteltävissä suoraan woodCAD|CAM ohjelmistossa. • Jiiriliitoksia sisältävien kappaleiden työkaluradat pystytään määrittämään yksityiskohtaisesti • Tuotantokappaleet voidaan jakaa eri työstöjen mukaan useille eri CNCtyöstökoneille.

Nestaus Nestauksessa tuotantokappaleet jyrsitään irti isommasta levystä. Ohjelmisto pystyy luomaan suoraan nestausuunnitelman, joka on luettavissa CNC-koneella. Mikäli kappaleissa on vaakatyöstöjä, saadaan ohjelmat luotua erikseen niihin kykeneville koneille (esim. ABD poratapintyöntikoneet).

Kalustekomponenttien siirrolla woodNestiin saavutetaan optimaalisin materiaalin käyttö.

17


eBusiness Sähköiset tilausjärjestelmät osana kokonaisprosessia

Myynti Kalusteluettelot

@ Tilaukset

Suunnittelu / Tuotanto 18 HOMAG eSOLUTION on kehittänyt myös Internet-pohjaisen myyntijärjestelmän woodNET, jonka avulla sisäiset prosessit työn valmistelusta ja tuotannosta saadaan integroitua tiiviimmin myyntiin. woodNET luo strategisen kilpailuedun, jonka avulla myynti ohjaa tuotantoa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla Myynnistä tuotantokoneistolle Tukeakseen ajatusta myynnin ja tuotantoprosessien integroituvuudesta HOMAG eSOLUTION on kehittänyt web-pohjaisen alustan, jolla hallitaan myyntiä tai muuta B2B tilausprosessia kokonaisvaltaisesti. Esimerkkejä ovat mm. suoramyynti, vähittäismyynti tai alihankinta. Selaimessa toimivassa myyntijärjestelmässä on suuri osa perusjärjestelmän toiminnallisuuksista, kuten esim. huonesuunnittelu, 3Dkalustesuunnittelu, tuoteluettelon hallinta,

kustannuslaskenta tai tarjoukset. Kaikki woodNET-järjestelmässä tehdyt tarjoukset ja suunnitelmat ovat sellaisenaan tuotavissa woodCAD|CAM-järjestelmään jatkojalostusta varten. Täten sisään tulevat tilaukset muutetaan suoraan tuotantodokumenteiksi ja osaluettelot sekä CNC-ohjelmat luodaan automaattisesti. Manuaalinen tilaustenkäsittely jää historiaan! woodNET mahdollistaa työskentelyn woodCAD|CAM-järjestelmässä luoduilla kalusteilla. Ainutlaatuinen saavutettava etu on selvä: 3D suunnittelutieto, joka sisältää kaiken parametrisen tiedon (työstöineen) on käytettävissä myynnissä ilman mitään rajoitteita.

Integroituvuus ja yhdenmukaisuus rajapintojen sijasta Yhdenmukaisuus koko myyntituotantoprosessissa nopeuttaa kokonaisläpimenoaikaa ja vähentää virheitä. Myyntitilausvaiheessa kukin kaluste on jo itsessään tarkastettu. Uudet kalusteet ja tuoteluettelot voidaan ottaa käyttöön käden käänteessä. Integroitu kokonaisprosessi sekä turvallisuus tarjoaa asiakkaalle merkittäviä säästöjä käytettäessä woodNETia yhdessä woodCAD|CAM:n kanssa.


HOMAG eSOLUTION Moderni ohjelmistotoimittaja

Täydellisyys on ohjelmoitavissa Ohjelmistoratkaisut, jotka HOMAG eSOLUTION toimittaa auttavat HOMAG-ryhmän tuotantokoneiston omaavia yrityksiä optimoimaan tuotantoprosessinsa aina vain kiristyvässä kilpailutilanteessa. HOMAG eSOLUTION yhdistää HOMAG-ryhmän laadukkaat tuotantokoneet huipputasoiseen ohjelmistoteknologiaan, jolloin tiedonkulku yrityksen operatiivisessa toiminnassa on viritetty parhaalle mahdolliselle tasolle. CAD/CAM -teknologian lisäksi yritys tarjoaa toimialakohtaisia moduuleita ERP-järjestelmiin. HOMAG eSOLUTION on perustettu vuonna 2010 ja päätavoitteena on ollut HOMAG-ryhmän ohjelmisto-osaamisen laajentaminen tuotantoa edeltäviin vaiheisiin. HOMAG eSOLUTIONin missiona on tarjota oikeaa teknologiaa ja soveltuvia ohjelmistoratkaisuja, jotka tukevat koko tilausprosessia myynnistä tuotantoon. Tämän mission toteutuminen varmistetaan luottamalla täydelliseen integroituvuuteen HOMAG-ryhmän tuotantokoneisiin. Sekä HOMAG eSOLUTION, että HOMAG-ryhmän perusta on täydellinen sitoutuminen korkeaan laatuun, ”made in Germany” – Täydellisyys on ohjelmoitavissa!

19 IMPRINT Julkaisija    HOMAG eSOLUTION GmbH Homagstraße 3-5 72296 Schopfloch Saksa

Käännös    ProfiCAD c/o Projecta Oy Lukkosepänkatu 14 20320 TURKU

Uudelleenpainatus tai muu vastaava hyväksikäyttö on kielletty julkaisijan toimesta. Osa renderöidyistä kuvista on luotu Maxon:n toimesta (Friedrichsdorf) erillisellä Cinema 4D -renderöintiohjelmalla. Osa kuvista toimitettu julkaisuun imos AG:n toimesta.

Tekijänoikeudet kuuluvat näiden kuvien osalta ao. yrityksille. Muilta osin tekijänoikeudet kuuluvat HOMAG eSOLUTION GmbH:lle. AutoCAD, imos, Microsoft, SAP ja muut brändit ovat kunkin ao. yrityksen omistamia tavaramerkkejä.


ProfiCAD esittelee uuden sukupolven suunnitteluohjelmistot ProfiCAD on Projecta Oy:n ohjelmistoliiketoimintaan keskittynyt yksikkö. ProfiCAD toimittaa portaiden, huonekalujen, ikkunoiden sekä kalusteiden valmistukseen ohjelmistot, joilla tieto siirretään helposti suunnittelupöydältä aina työstökoneelle asti ja näin säästetään aikaa sekä parannetaan työn laatua.

ProfiCAD | Lukkosepänkatu 14 | 20320 Turku | 020 771 30 | info@proficad.fi

© ProfiCAD • Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. • 130613 (150)

ProfiCAD toimittaa asiakkailleen palvelun täysmittaisena, eli ohjelmistotoimituksen lisäksi huolehdimme käyttäjätuesta ja koulutuksista – luonnollisesti suomen kielellä.

Proficad Wood CAD CAM  

Tuotantoautomaatio-ohjelmisto kalustevalmistukseen

Proficad Wood CAD CAM  

Tuotantoautomaatio-ohjelmisto kalustevalmistukseen

Advertisement