2023_02_04

Page 1

Η διαδικασία χορήγησης των παροχών του e-ΕΦΚΑ ήταν μέχρι πρότινος εστία ταλαι-

πωρίας για τους ασφαλισμένους Για την καταβολή παροχών που δικαιούνται, όπως π χ

επίδομα ασθενείας, κυοφορίας, λοχείας κ λπ , οι πολίτες έπρεπε να περιμένουν αρκετούς

μήνες και να υποστούν την ταλαιπωρία των επισκέψεων σε φυσικά υποκαταστήματα, για

την κατάθεση των δικαιολογητικών

Σήμερα, η διαδικασία αυτή έχει αναβαθμιστεί ριζικά, χάρη στην ψηφιοποίηση των

υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, αλλά και στη λειτουργία του 1555, του Ενιαίου Αριθμού Εξυπη-

ρέτησης Πολιτών για εργασιακά ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα του Υπουργείου Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Ποιες είναι οι παροχές του ΕΦΚΑ;

Οι παροχές του ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν:

• Το επίδομα ασθενείας, για τους άμεσα ασφαλισμένους που λόγω σωματικής ή ψυχι-

κής ασθένειας δεν μπορούν να εργασθούν προσωρινά και απουσιάζουν από την εργασία

τους για περισσότερες από τρεις μέρες για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος

• Το επίδομα εργατικού ατυχήματος

• Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας)

Τα έξοδα κηδείας, που καταβάλλονται εφάπαξ στον/στη σύζυγο ή στους επιμεληθέ-

ντες της κηδείας για ασφαλισμένο ή συνταξιούχο θανόντα

Την πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ Π Α ) και

τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας

2 Πώς μπορώ να λάβω ψηφιακά το επίδομα μητρότητας;

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά το αίτημα για λήψη του επιδόματος κυοφορίας

και λοχείας, μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μη-

τρότητας και με χρήση των κωδικών TAXISNET Πλέον όλα τα δικαιολογητικά αντλού-

νται αυτόματα, μέσω της διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Μητρώο Πολιτών και την Ηλε-

κτρονική Συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ Α Ε Οι πληρωμές των επιδομάτων γίνονται με

απευθείας πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων

3. Πώς μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά αίτημα για επίδομα ασθενείας;

Πλέον μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση επιδόματος ασθενείας ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Αίτησης Επιδόματος Ασθένειας και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET η υποβολή μπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα και γρήγορα

από το σπίτι

4. Τα δικαιολογητικά των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας πρέπει να υπογράφονται απαραίτητα από γιατρούς κρατικών νοσοκομείων;

Για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας και κυοφορίας - λοχείας δεν είναι πλέον απαραίτητη η υπογραφή ιατρού κρατικού νοσοκομείου Τώρα, όλοι οι θεράποντες ιατροί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο σύ-

στημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η Δ Ι Κ Α μπορούν να υπογράφουν συγκεκριμένες βεβαιώσεις Με αυτό τον τρόπο απλουστεύεται η συγκέντρωση και η κατάθεση του συνόλου των δικαιολογητικών και επιταχύνεται η καταβολή των επιδομάτων

5. Πώς μπορούν να αναρτηθούν οι ιατρικές γνωματεύσεις, στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης;

Οι ιατρικές γνωματεύσεις θα πρέπει να είναι μηχανογραφημένες, προκειμένου η αίτηση να είναι έγκυρη και να προχωρήσει γρήγορα η καταβολή του επιδόματος Εάν η γνωμάτευση είναι χειρόγραφη, το σύστημα δεν μπορεί να την αναγνωρίσει, ακόμα κι αν είναι σε ηλεκτρονικό αρχείο με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις

6 Πόσες ημέρες ανικανότητας για εργασία μπορούν να βεβαιώσουν οι θεράποντες ιατροί;

Οι θεράποντες ιατροί, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να βεβαιώσουν ανικανότητα για εργασία μέχρι και για 15 ημέρες συνολικά, μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα Μετά τη συμπλήρωση των 15 ημερών, η ανικανότητα πρέπει να βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

7. Πώς μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά αίτημα αξιολόγησης για Πιστοποίηση Αναπηρίας;

Μπορείτε να το κάνετε μέσω της υπηρεσίας https://www efka gov gr/el/elektronikes-yperesies-kepa αλλά και απευθείας μέσω της νέα ψηφιακής πλατφόρμας «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» epan gov gr, χωρίς να χρειαστεί μετάβαση σε φυσικό υποκατάστημα Αφού υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για την ημερομηνία εξέτασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή καθώς και για το αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας Επίσης έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ενστάσεις κ ά Πρόσφατα, ψηφιοποιήθηκε πλήρως η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας με αποτέλεσμα να καταργηθούν τουλάχιστον 3 περιττές επισκέψεις των ασφαλισμένων στα ΚΕΠΑ Πλέον επισκέπτονται μόνο μια φορά τις δομές των ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασής τους από τις επιτροπές γιατρών

8 Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για πληρωμή Εξόδων Κηδείας; Μέσω της υπηρεσίας https://www efka gov gr/el/elektronike-yperesia-pleromesexodon-kedeias μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας και να λάβετε το σχετικό ποσό σε λιγότερο από ένα μήνα

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ είναι στη διάθεσή σας μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού https://www efka gov gr/el Εάν έχετε περισσότερες απορίες, μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο 1555, είτε τηλεφωνικά καλώντας στον τετραψήφιο αριθμό, είτε διαδικτυακά στο 1555 gov gr

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ 5η Σάββατο - Κυριακή 4 - 5 Φεβρουαρίου 2023
Καταβολή παροχών και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ
χωρίς ταλαιπωρία και περιττές μετακινήσεις
Το 1555 απαντά στις απορίες σας

τοποθετημένα) Αποτελείτα από: Υπόγειο υπερυψωμένο με διαμέρισμα 50 τ μ , 2 υπνοδ , κουζ να, σαλόνι, μπάν ο, θέση πάρκινγκ, αποχετευτικό κα λεβητοστάσ ο 1ο όροφο με 3 γκαρσονιέρες (27 τ μ 37 τ μ 40 τ μ ) 2ο όροφο με διαμέρισμα 106 τ μ Σκεπή τελε ωμένη Αναμονές

E N O I K I A Z E T A I

επιπλωμένη γκαρσονιέρα

Μεγ Αλεξάνδρου 68

Πληροφορίες

κα ξηρού φορτ ου με την ημέρα ή το μήνα, γραφεία, δυνατότητα μπριζώματος φορτηγού και ράμπα φορτοεκφόρτωσης Πληροφορίες Πάρης Παπαδόπουλος τηλ: 6986606063 Ema l: p papadopoulos@alfapastry com

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι

γωνιακό οικόπεδο εμβαδού

1 000 τ μ άρτιο και οικοδομή-

σιμο, στην περιοχή Σεισμοπλή-

κτων - Κάτω Νεοχωρόπουλου

Συντ Δόμησης 0 5 (600 μ από

την πλατεία Σεισμοπλήκτων)

Τιμή συζητήσιμη

Πληρ τηλ 6942-651168

παλιά αντικείμενα τοις μετρητοίς!

1 Παλ ά στρατιωτ κά είδη, Στολές, Παράσημα, Ξίφη Μετάλλ α, Κράνη, οτιδήποτε παλιά στρατιωτικό

2 Παλιές παραδοσιακές φορεσιές, Στολές Κοσμήματα παραδοσιακών φορεσ ών Πόρπες, Σκουλαρίκια, Γιορντάνια, οτιδήποτε φοριόνταν με παραδοσιακές φορεσ ές, Συλλογές κα οτ δήποτε συλλεκτ κό

3 Νομίσματα, χαρτονομ σματα, Παλ ά β βλ α, Πίνακες, Γκραβούρες, Έργα τέχνης

4 Λαογραφικά αντικε μενα (Παλιά χάλκ να σκεύη, Π άτα, κεραμικά, ξυλόγλυπτα)

Γ α οποιαδήποτε απορία επ κοινωνήστε μαζί μου κα μπορώ να έρθω στον χώρο σας ή

όπου αλλού θέλετε να σας κάνω μια εκτίμηση

Τηλ επικοινων ας: 6942-066501 - κ Ξενοφών

Αλέκος Βρόντζος τηλ: 6977276601 ΕΝ/14655

ΙΙδιαίτερα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ για τ ς πανελλαδ κές εξετάσεις παραδίδονται από πεπε ραμένο φροντιστή και συγγραφέα Σχολικών βοηθημάτων

6946104034 ΜΑΘ/14637

Τελούμε αύριο, Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 (δεύτερη Λειτουργία

Περι-

και ώρα 9 30 - 11 π μ ) στον Ιερό Ναό Κο μήσεως της Θεοτόκου

βλέπτου Ιωαννίνων 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-

χής του πολυαγαπημένου μας συζύγου πατέρα

παππού αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ

Συν/χου τέως Επιτίμου Γεν Διευθυντή Παιδαγωγικών Σχολών

Από Ματσούκι Ιωαννίνων - Κάτοικου Ιωαννίνων

Η σύζυγος: Αγγελική

Τα παιδ ά: Νικόλαος, Μαρ α, Χαράλαμπος, Δήμητρα και οι ο κογένειες αυτών

Τα εγγόνια - Τα αδέλφια - Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

• Συλληπητήρια θα δεχθούμε στο προαύλιο της Εκκλησίας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

μάγε ρες και γυναίκες για εργασία σε κουζ να εργαστηρ ου catering. Τηλέφωνο: 2651041821

Γερμανικά μέσω internet από την καθηγήτρια Δήμητρα Δανιά Σπουδές: Γερμανική Φιλολογία

στο Πανεπιστήμιο του

Αμβούργου και 10χρονη

παραμονή στη Γερμανία Μεγάλη πείρα

Τηλ: 2108663360 ή 6973-238240

Περισσότερες πληροφορίες: www dania gr

ξενοδοχείο Grand Serai Congress & Spa στα

ζητά ηλεκτρολόγο για μόνιμη απασχόληση ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26510 90550

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Ηλιόκαλη Ιωαννίνων: α) Οικόπεδο 1 700 τ μ στο κέντρο του χωριού και β) Οικόπεδο 1 050 τ μ άρτιο και οικοδομήσιμο, με δύο κατοικ ες Πληρ τηλ 6977454923 ΟΙΚ/14506 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 1568 94 τμ στη θέση Αμπέλ α Σταυρακ ου Ιωαννίνων με αριθμό τεμαχίου 398 Πληρ 6932297527 ΟΙΚ/14580 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γων ακή διαμπερής ημιτελής μονοκατοικία στην περιοχή Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων, συνολικού εμβαδού 320 τ μ σε οικόπεδο 400 τ μ κατασκευής
τελειωμένα
ματα
χουν
για 3ο όροφο Δύο ε σόδους Αποχετευτικό Μεσίτες αποκλείονται Πληρ: τηλ 6932-292503 ώρες 11 00 - 13 00 ΑΚ/14378 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρ σμα υπόγε ο ανακα νισμένο επί της οδού Δωδώνης 83 με κα νούρια αλουμίν α και ντουλάπια 63 τ μ Πληρ τηλ : 6944-738584 6944-14734 ΕΝ/14651 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο κία (τριάρι) με καλοριφέρ και τζάκι στην περιοχή Κρύα Ιωανν νων πλησ ον του δρόμου Το σπίτ διαθέτει κα κήπο Τηλ: 6948-088870 ΕΝ/14654 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων παλετοθέσε ς κατάψυξης
9ου 2005 Σοφατ σματα
μέσα - έξω εξωτερικά χρώ-
παράθυρα PVC (ρολά υπάρ-
μη
με μεγάλη εμπε ρ α αναλαμβάνε πάσης φύσεως εργασ ες κατ’ ο κον Αναπαλαιώσεις τοποθετήσεις επισκευές επίπλων κουζινών ντουλαπ ών Για εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο τηλ 6997-424531, κ Μάρκο ΖΗΤ/ 13723 ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/πωλήτρια πλήρους απασχόλησης για κατάστημα επίπλων Απαραίτητη σχετ κή εμπε ρ α γνώση σχεδ σμού προγράμματος και Αγγλ κών Αποστολή βιογραφ κών στο email: eepiplon@gmail com ΖΗΤ/14490 ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος γεροδεμένος να βοηθάει ανάπηρο κύριο τα Σαββατοκύριακα Περιοχή Τσιφλικόπουλο, αμοιβή 80 ευρώ οι δύο μέρες ώρες 13:00 με 21:00 Τηλέφωνο επικο νων ας: 6947713051 ΖΗΤ/14649 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών με πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιατερα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας όλων των επ πέδων Τιμές προσ τές Π λ η ρ 2 6 5 1 0 3 0 5 0 9 , 6 9 4 7 - 4 1 8 1 1 5 ΜΑΘ/14555 Καθηγήτρια κλασικής Φ λολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξειδικευθείσα στην Ε δική Αγωγή παραδίδει διαίτερα μαθήματα σε μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΑΛ (Αρχαία - ΈκθεσηΛατινικά - Ιστορ α) Τηλ επικοινωνίας: 6946-421039 ΜΑΘ/14624
Πληρ
“ ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός καταστήματ ο ς ε σ τ ί α σ η ς τ ρ α π έ ζ ι α , κ α ρ έκλες σκαμπώ
πάσα ψυγείο πάγκος - παγομηχανή ζαμπονομηχανή φούσκα - κλιματιστικό 60 000 BTU καί 30 000 BT U Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς τ η λ 6 9 4 4410478 ΔΙΑ/14646 ANOIXIS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ 36χρονη ιδιωτική υπάλληλος ελεύθερη αποκατεστημένη, 38χρονη ελεύθερη αγροτικά εισοδήματα και χωριό Ιωανν νων 49χρονη χήρα δίχως παιδιά σπίτι και εξοχικό, 61χρον ο ς υ ψ η λ ο σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο ς α κ ί ν η τ α και εισοδήματα www anoixisdate gr Τα ραντεβού γίνοντα αποκλε στικά σ ε ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς λ ό γ ω COVID Δεκτοί γονείς Τηλ: 26650 27150 ΔΙΑ/14648 Σελ 10η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σάββατο
Φεβρουαρίου
ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
καναπέδες
- Κυριακή 4 - 5
2023
τηλ : 2 6 5 1 0 3 3 1 0 8 κ α ι 6 9 4 3 - 8 9 0 1 4 4 E N O I K I A Z E T A I ισόγειο δυάρι 50 τ μ στην οδό Ολύτσικας 13 - Φιλοθέη Ιωαννίνων (πάνω από το σουπερ μάρκετ "OLA") ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΤΗΛ: 6948-073022 Βασίλης Γκάλγκος Γ Παπανδρέου 75 (πλησίον ΚΤΕΛ) www marmaragalgos gr • Πληρωμές με όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Μάρμαρα - Γρανίτες Είδη διακόσμησης μνημείων Τ η λ : 2 6 5 1 0 - 3 5 7 2 5 & 6 9 7 3 - 0 5 7 7 5 0 Το
Ιωάννινα
Μ ά θ ε τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α γ ι α τ ο A L S κ α ι π ω ς μ π ο ρ ε ί τ ε ν α β ο η θ ή σ ε τ ε σ τ η ν δ ι ε ύ θ υ ν σ η : w w w s p i r o s - a l s g r Α
Γ Ο Ρ Α Ζ Ω
Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο κατά της Covid-19 Γραφε α Τελετών & Μνημοσύνων ΚΟΚΟΡΗ Ασημακοπούλου 69, Κ Νεοχωρόπουλο τηλ 26513-09197 κ ν 694-8088870 (Χαρά) & Μεγ Αλεξάνδρου 66 Ιωάνν να τηλ 6932-777955 & 6932-506861 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ