Page 1

Hyötykäyttöaste hurjaan nousuun Lisää lajitteluaktiivisuutta kameravalvonnan avulla Pakkaukset kiertoon Lapissa


Hyötykäyttöaste hurjaan nousuun

Lapin jätteet energiaksi Oulussa

Lapecon alueella siirryttiin jätteenpolttoon 1.10.2015 alkaen. Pelkästään loppuvuoden muutos käsittelytavassa nosti energiahyötykäyttöön toimitetun jätteen määrää alueella edellisvuoden 22 prosentista 47 prosenttiin, josta noin 11 prosenttia oli puhdasta puuta, joka pystytään hyödyntämään paikallisissa lämpölaitoksissa. Vastaavasti kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä tippui 67 prosentista 42 prosenttiin.

Oulun Energian ekovoimalaitos tavoittelee mahdollisimman korkeata käyttöastetta ja energiatehokkuutta. Siksi jokaisen jätteentuottajan rooli on tärkeää kaikissa eri vaiheissa. Jätteen energiahyödyntäminen edellyttää huolellista lajittelua. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kierrätyskelpoinen, kuten pahvi, paperi, lasi, metalli ja vaarallinen jäte, saadaan kerättyä jo kotitalouksissa erilleen.

Alla olevista taulukoista näkyy viidessä vuodessa tapahtunut muutos jätejaettain sekä tavoite vuodelle 2016.

Muovikassi on hyvä mitta Hyvä perussääntö lajittelussa on, että
 mikä sopii kaupan muovikassiin, on sopivan kokoista käsiteltäväksi ekovoimalaitoksella. Älä laita näitä polttokelpoisen jätteen keräysastioihin: • metallit ja isot kappaleet, kuten betoni, kannot ja lankut • pitkät, vahvat kappaleet, kuten kuormaliinat ja pressut tavoite

ww

Jätemäärät

2010 2015 2016

kaatopaikalle sijoitettu jäte 82,81 energiahyötykäyttöön toimitettu jäte 0 energiahyötykäyttöön toimitettu hake 7,17 metalli 2,72 lasi 0,15 paperi 5,34 vaarallinen jäte 0,72 kartonki ja pahvi 0,08 sähköromu 0,77 asbestijäte 0,24

41,87 36,27 10,84 4,4 0,22 4,14 0,58 0,33 1,07 0,27

15,54 61,06 11,41 4,05 0,23 5 0,7 0,34 1,31 0,36

Tiesitkö? Hyötyjätteiden tuonti jäteasemalle tai kyläkierroksille lajiteltuna ei aiheuta erillistä kulua yksityistalouksille.

Palamattomien ja vaarallisten jätteiden käsittely aiheuttaa ekovoimalaitoksella lisäkustannuksia. Esimerkiksi metallit voivat aiheuttaa tukoksen, jolloin laitos voidaan joutua ajamaan alas tukoksen purkamiseksi ja pysäytys kestää toista vuorokautta. Isot metallit ja jätekappaleet tulee toimittaa jäteasemalle. Kuormaliinat ja pressut tulee pätkiä ja palotella muovipussiin mentävän kokoisiksi paloiksi, jonka jälkeen ne voi turvallisin mielin laittaa polttokelpoisen jätteen astiaan. Ekovoimalaitokselle ei myöskään toivota biojätettä, koska sen polttaminen ei ole energiatehokasta. Suosittelemme kotitalouksien ensisijaisesti kompostoivan biojätteet. Ekovoimalaitoksen päästöjä valvotaan jatkuvilla mittauksilla ja puhdistinlaitteet on suunniteltu ottaen huomioon jätteen laadun vaihtelu. Ekovoimalaitos on ollut käytössä vuodesta 2012 ja sen päästöt ovat olleet koko ajan reilusti alle asetettujen raja-arvojen. Lue lisää ekovoimalaitoksesta ja katso esittelyvideo osoitteessa www.oulunenergia.fi/ekovoimalaitos


Kiitos kun lajittelet! Lapissakin osataan lajitella. Vuonna 2015 Lapecon yhdeksän kunnan alueen asukkaat ja mökkiläiset lajittelivat huikeat 1052 tonnia metallia, 988 tonnia paperia, 256 tonnia sähköromua, 80 tonnia kartonkia ja 53 tonnia lasia. Lisäksi Lapecon alueen kiinteistöistä yli 10% kompostoi biojätteensä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lapecon alueella kokeiltiin ensimmäisen kerran UFF:n keräystä kesällä 2015 kyläkierrosten ja tempausten merkeissä ja tänä vuonna UFF:n keräys järjestettiin kaikilla jäteasemille, kyläkierroksilla sekä tempauksissa kokonaisen kuukauden ajan kesän alussa. Kiitelty keräys otettiin erinomaisesti vastaan ja Lapecon alueen asukkaat ja mökkiläiset toimittivat kuukauden aikana UFF:n kautta kierrätettävää tekstiiliä yhteensä huikeat 14 620 kg, mikä oli reilu 10 000 kg enemmän kuin kokeiluvuonna 2015. Suuri kiitos siitä!

1052 tonnia metallia

lajittelu 2015

988 tonnia paperia 256 tonnia sähköromua 80 tonnia kartonkia 53 tonnia lasia 14 tonnia tekstiiliä (UFF)

Aluekeräysastioiden ja ekopisteiden ympäristöön jätetään isokokoisia jätteitä, jotka tulisi ehdottomasti toimittaa jäteasemille tai kyläkierroksille. Jokainen talous maksaa vuosittain ekomaksun, joten hyötyjätteiden tuonti jäteasemalle tai kyläkierroksille lajiteltuna ei aiheuta erillistä kulua yksityistalouksille. Useimmiten muualla Suomessa näiden jäte-erien vastaanotosta veloitetaan erikseen. Tämä on siis lappilaisille erityispalvelu, joten käytäthän sitä. Se on palvelu, josta kannattaa vinkata tarvittaessa myös naapurille.

Lisää lajitteluaktiivisuutta kameravalvonnan avulla Valitettavasti kaikki eivät vielä kuitenkaan lajittele, eivätkä toimita jätettä oikeisiin paikkoihin. Erityistä harmia ja ylimääräisiä kuluja aiheuttavat aluekeräysastioiden sekä ekopisteiden väärinkäytöt.

Aluekeräysastiat ovat tarkoitettu aluekeräysmaksun maksavien asukkaiden ja mökkiläisten talouksien polttokelpoisille jätteille. Siis niille jätteille, jotka mahtuvat tavanomaiseen roskapussiin.

Ekopisteet ovat tarkoitettu pakkauslasille ja pienmetallille sekä paperille.

Yksikin törkeä väärinkäyttö voi aiheuttaa huomattavan ylimääräisen siivouskulun. Lapeco panostaa nyt kameravalvonnan lisäämiseen, joten siivouskulu voidaan laskuttaa jatkossa aiheuttajalta. Muualta Suomesta on hyviä kokemuksia kameravalvonnan tehosta väärinkäyttöjen vähentämiseksi. Valvonnan tehostamisella ohjataan kuntalaisia ja ohikulkijoita lajittelemaan yhä enemmän ja viemään polttokelvottomat ja suurempikokoiset jätteet jäteasemille ja kyläkierroksille. Asemilla otetaan siis ilman erillistä kulua yksityishenkilöiltä vuosittain laskutettavaa ekomaksua vastaan lajiteltuna mm. vaaralliset jätteet, öljyjätteet, sähkölaitteet (SER), metalliromut, puutarhajätteet, puu ja kestopuu sekä lajitellut rakennusjätteet 500 kg asti ja polttokelvottomat kaatopaikkajätteet 200 kg asti.

Asemien yhteystiedot ja aukioloajat löydät osoitteesta: www.lapeco.fi/jateasemat.html Kaikki asemat palvelevat syyslauantaisin 24.9. ja 1.10. klo 10 – 14


JULKINEN TIEDOTE OFFENTLIGT MEDDELANDE

Pakkaukset kiertoon Lapissa Lapecon alueelle on avattu Rinki-ekopisteitä, jonne kotitaloudet voivat palauttaa kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset. Osassa pisteistä kerätään myös muovipakkauksia. Rinki-ekopisteistä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, joka hoitaa koko Suomen kattavaa ekopisteverkostoa kotitalouksien pakkausjätteille. Keräykseen voi tuoda Ringin valtakunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua, käytöstä poistettuja pakkauksia. Lapecon alueelle tulee 31 Rinki-ekopistettä, joissa kerätään kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia. Näistä kuudessa Rinki-ekopisteessä kerätään myös muovipakkauksia. Rinki-ekopisteiden sijainnit löytyvät osoitteesta www.rinkiin.fi/rinki-ekopisteet

Oikein lajiteltu pakkausjäte tyhjänä, puhtaana ja kuivana keräykseen Pakkausjätteet toimitetaan Ringin pisteisiin oikein lajiteltuina sekä tyhjinä, puhtaina ja kuivina. Väärin lajiteltu pakkausjäte voi pahimmillaan pilata koko kuorman niin, että materiaalia ei voi kierrättää lainkaan. Ringin ekopisteisiin palautetut pakkausjätteet toimitetaan välivarastoina toimivien vastaanottoterminaalien kautta jätteitä hyödyntäviin laitoksiin. Esimerkiksi metallia voidaan käyttää pyöränrunkojen valmistamisessa, muovipakkauksista jalostetaan materiaalia uusiomuovituotteiden valmistamiseen, lasipakkauksista taas tehdään uusia lasipakkauksia ja kartongista monenlaisia hylsyjä.

Taustaa

Suomen lainsäädännön muutos siirsi kuluttajapakkausten keräyksen kunnilta pakkauksia markkinoille toimittaville tuottajille. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy ylläpitää lainsäädännön mukaista, koko Suomen kattavaa pakkausjätteiden keräysverkostoa. Kaikki Rinki-ekopisteet: www.Rinkiin.fi/rinki-ekopisteet Pakkausten lajitteluohjeet: www.Rinkiin.fi/lajitteluohjeet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n maksuton asiakaspalvelu Puh. 0800 133 888 (ark. 7-21, la 9-18) asiakaspalvelu@rinkiin.fi

Lajitteluohjeet löytyvät keräyssäiliöistä sekä osoitteessa www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet, josta ne voi myös tulostaa. Lapecolla on reilu

Rinki-ekopisteisiin vain kotitalouksien pakkausjätettä Toimita vain lajitellut, tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset. Huomioi myös nämä asiat pakkausjätettä toimittaessa:

LASIPAKKAUSKERÄYKSEEN vain lasipurkit ja -pullot, ei maljakoita, juomalaseja tai tasolasia. KARTONKIKERÄYKSEEN esim. pahvilaatikot, maito- ja mehutölkit, keksipaketit ja paperipussit. Kartonkipakkaukset litistettynä. METALLINKERÄYKSEEN voi tuoda metallipakkauksien lisäksi myös muuta kotitalouden pienmetallia.

ASIAKASPALVELU Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

ma-pe klo 9 - 15.30 p. 040 3511 771 asiakaspalvelu@lapeco.fi www.lapeco.fi

MUOVIPAKKAUSTEN KERÄYKSEEN vain tyhjät, huuhdellut ja kuivat muovipakkaukset • irrota korkit ja kannet, jotka ovat usein eri muovia kuin itse pakkaus • älä laita eri muovilaatuja olevia pakkauksia sisäkkäin • muovilelut tai muut muoviesineet sekä likainen muovi sijoitetaan edelleen kuntayhtymän kerää mään polttokelpoiseen jätteeseen

130 täydentävää ekopistettä, jotka löydät osoitteesta www.lapeco.fi/ekopiste.html tai www.kierratys.info

VAARALLISET JÄTTEET OIKEAAN PAIKKAAN! Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät pakkaukset (esim. öljykanisterit) viedään vaarallisen jätteen keräykseen. Sähköromuille ja rakennusjätteille on omat vastaanottopaikkansa. Jätteitä ei myöskään saa jättää maahan. Roskaaminen on myös jätelain mukaan kielletty ja rangaistava teko.

Profile for Proinno Design Oy

Lapeco viesti  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä asiakaskirje 9/2016

Lapeco viesti  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä asiakaskirje 9/2016

Advertisement