Page 1

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Ateliere de formare susținute de participanții la cursurile ERASMUS+, pentru profesorii și membrii diverselor comisii din școală Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Learning Mobility of Individuals. Prezenta comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană şi Agenţia Naţională nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

1. ”Technology Tools for Educators”, Emphasys Center, Nicosia, Cipru, 2229. 11. 2015.

Argument: Societatea modernă, societatea în care trăim, este într-o permanentă şi accelerată schimbare. Acest lucru este evident adevărat, dar atât de des repetat de câţiva ani încât aproape că s-a banalizat, ceea ce a condus la o mai scăzută mediatizare a consecinţelor pe care un mediu în continuă schimbare îl are asupra fiecărui individ. Procesul de instruire trebuie regândit. Educaţia va trebui regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte, şi în funcţie de cerinţele noii societăţi, pe de alta. Învăţarea nu mai poate avea ca unic scop memorarea şi reproducerea de cunoştinţe. În societatea contemporană, o învăţare eficientă presupune explicarea şi susţinerea unor puncte de vedere proprii,precum şi realizarea unui schimb de idei cu ceilalţi. În contextul actual trebuie să-i învăţăm pe elevi să înveţe, să-i abilităm cu tehnici de învăţare eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă. Considerăm că învăţarea ar trebui să fie tot mai mult un proiect personal al elevului, asistat de un educator ce este mai degrabă un organizator, un animator, un manager al unor situaţii de instruire, care să faciliteze învăţarea eficientă. Pentru ca activităţile desfăşurate la şcoală să fie atractive pentru elevi, este de dorit a se utiliza noile tehnologii în desfăşurarea lecţiilor. De aceea cadrele didactice trebuie să cunoască instrumente on-line ce pot fi utilizate în activităţile cu elevii. Utilizarea platformelor de învăţare Class Dojo şi Edmondo, precum şi a aplicaţiilor on-line Plickers şi ED-puzzle pot face ca activităţile derulate la şcoală să devină mai interesante şi să determine implicarea activă a elevilor pe tot parcursul acestora. Durata :2h

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Curriculum–ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):  competenţe vizate: - utilizarea instrumentelor on-line la clasele primare - adaptarea conţinuturilor abordate cu ajutorul platformelor educaţionale pe interesele şi nevoile educabililor - planificarea activităţilor şcolare cu sprijinul aplicaţiilor Plickers, Class Dojo, Edmondo - stimularea învăţării active a elevilor prin desfăşurarea unor proiecte interdisciplinare realizate cu ajutorul calculatorului  Nr. crt. 1.

Planificarea modulelor tematice Tema Avantajele şi valenţele formative ale utilizării educaţionale şi a instrumentelor on-line la clasele I-IV

Timp de lucru platformelor 15 min

25 min

4.

Utilizarea aplicaţiei Plickers- aplicaţie practică „Animale sălbatice din România”-geografie cl. a IV-a Utilizarea Ed-puzzle- aplicaţie practică „Primul Război Mondial” – istorie cl. a IV-a Utilizarea platformelor educaţionale Edmondo şi Class Dojo

5.

Evaluare

20 min

2. 3.

25 min 35 min

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: simulare Resurse umane:  formatori implicaţi (nivelul de pregătire): prof. Daniela Simion –participant la activitatea de formare Erasmus+ „TECHNOLOGY TOOLS FOR EDUCATORS ” , organizată de EMPHASYS Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

CENTER PRIVATE INSTITUTE , Nicosia, Cipru, formator local educaţia adulţilor, formator naţional „Step by step”  Cadre didactice participante: profesori pentru învăţământul primar, învăţători de la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

2. ”Innovative approaches to teaching”, ITC International TEFL, Praga, Cehia, 7-11.12. 2015.

Participanţi: membrii Comisiei Metodice de Matematică și științe –LPNI Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Activități : -Modalități de proiectare, dezvoltare, îndrumare si evaluare a activităților - Strategii moderne, creative și activ-participative de învățare: -Metacognitie – cum sa înveți, Cercetarea bazata pe învățare, Invatarea prin sarcini -Utilizarea si crearea link-urilor in scopul postarii lectiilor pe platforme e-learning, platforma weebly.com (descriere, implementare sievaluare),subdomeniul danaerasmus.weebly.com -Brainstorming – on line, prezentarea platformelor coggle.it, magisto.com, amara.org, doceri.com, animoto.com. -Predarea utilizand CLIL. -Dezvoltarea gandirii nonformale prin joc. -Materiale educaţionale digitale şi hipermedia; Descrierea activității : Sunt prezentate activitatile desfasurate la activitatea de formare Erasmus+ ” Innovative approaches to teaching” si materialele utilizate la curs. Materialele de la curs sunt vizionate folosindlink-urile : https://drive.google.com/folderview?id=0B0FW0FC3u43iTUJUdUxubllZOXc&usp=sh aring https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&visit_id= 0-636135650595108385-1450421839&rd=1 - Se accesează platformele prezentate anterior şi se discută modalităţile de includere a metodelor si strategiilor prezentate în lecţii. -Se prezinta posibilitatea predarea unei lectii pornind de la un text (poveste, legenda, etc) si imbinarea stiintelor exacte, literaturii si artelor, scopul fiind de a crea competente si atitudini elevilor

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

3. ”Getting ready for the Digital Classroom” Institut Obert di Catalunya, Barcelona, Spania, 4-18.03.2016.

Noțiuni de bază în colaborarea on line cu o clasă de elevi

Obiective: 

Prezentarea platformei Moodle ca instrument de curs on-line

Identificarea diverselor instrumente în învățarea online ( materiale de studiu on-line, instrumente de lucru e-learning)

Utilizarea resurselor on line în activitatea de proiectare, evaluare a activităților didactice;

Prezentarea unor argumente pro și contra privind învățarea on-line

Participanți: membrii Comisiilor: Linma engleză, Fizică, Chimie - Biologie Descriere activitate: Platforma Moodle este un instrument de lucru exclusiv online ce poate fi utilizată pentru a comunica cu elevii, pentru a crea cursuri și seturi de Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

teste utilizând resurse on-line, pentru -i monitoriza și nota și este o alternativă a învățământului tradițional. Se prezintă: 

Cum să-ți editezi profilul

Cum se poate comunica cu elevii: utilizând e-mailul, forumul, wiki sau alte secțiuni

Ce resurse e-learning se pot utiliza (peste 100):

https://bubbl.us/ http://camstudio.org/ http://www.dipity.com/ http://padlet.com/ https://prezi.com http://www.timetoast.com/ http://www.wordle.net/ http://www.youtube.com/ 

Cum poate fi dirijată activitatea de învățare-evaluare pe platformă: se prezintă

elevilor tema (contents) și sarcinile de lucru (assignments) , se explică elevilor planul de lucru (workplan), cum vor fi evaluați, care sunt criteriile de evaluare, timpul de lucru; se pot adăuga de către profesor materiale importante pentru elevi (for reading or for doing)

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Utilitatea aplicațiilor Bubbl.us (poate fi folosit pentru a face diagrame) și Padlet.com (pentru a face anunțuri, pentru păstrarea de note și lucruri ce pot fi făcute cu Post-it-uri); pentru utilizare trebuie create conturi

Se prezintă o unitate de învățare și o lecție în care pot fi utilizate resurse on-line

Avantaje și dezavantaje ale cursului on-line:

Avantaje: program flexibil, costuri mici, poți lucra de oriunde, poți adapta conținuturile pentru diferite nivele, cu diferite activități pentru un obiectiv, posibilitatea de a utiliza tehnologia, poate să crească încrederea în sine, elevii își asumă responsabilitatea pentru rezolvarea temelor ș.a Dezavantaje: nu poți da un feed-back imediat elevilor, nu permite controlul elevilor, elevii nu socializează, presupune anumite abilități, pot apărea probleme cu calculatorul, nu poți organiza activități pe grupe, nu poți învăța stiluri diferite ș.a Rezultate concrete: 1. Dezvoltarea interesului faţă de utilizarea de instrumente de lucru e-learning 2. Crearea de conturi în aplicația bubbl.us 3. Lucru în echipă pentru crearea unui curs cros- curriculare

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

4. ”Europe between Mythololy, Modernity and Multiculturalism”, Laboratorio del Citadino Onlus, Florența, Italia, 18-23.04.2016. Titlul activității: Diversitatea plurietnica si culturala a Botosaniului componenta a diversitatii europene

-

Data: 19-10-2016 Participanţi: membrii comisieii metodice ISTORIE - GEOGRAFIE Locul de desfășurare: Cabinetul de Istorie Tipul activităţii: educație pentru cetățenie democratica / cetățenie europeana educație artistica Obiective:  Identificarea aspectelor pozitive si negative referitoare la convietuirea de-a lungul timpului, a mai multor etnii, in orasul Botosani ;  Evidentierea contributiei stiintifice si artistice a unor personalitati reprezentative pentru evrei, armeni si lipoveni la dezvoltarea orasului  Impartasirea unor experiente, trairi, sentimente legate de colaborarea /relatiile atat cu elevii de alte etnii, cu parintii acestora cat si cu alti membri ai comunitatii. Metode: Dialogul intercultural Exercitii de creativitate si inovatie Exercitii autobiografice Descrierea pe scurt a modului de desfășurare a activităţii: Activitatea s-a bazat pe dialogul intercultural dintre colegii nostri, in vederea identificarii elementelor specifice etniilor conlocuitoare dar si a contributiei lor Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

stiintifice si artistice la dezvoltarea comunitatii locale. Au fost evidentiate, in acelasi timp,mai ales, principiile si valorile comune care ne unesc. Dialogul a imbracat foma unui joc de rol in care profesorii aprecieza elementele identitare ale ,,celorlalti”, prezinta si sustin prin argumente adecvate, contributia fiecarei etnii la realizarea patimoniului cultural al orasului. Prin exercitii autobiografice – colegii nostri au rememorat intamplari legate de colaborarea, prin participarea la diverse activitati/ evenimente, cu membri ai comunitatilor entice. Domnul profesor Racu Dragoș a coordonat o activitate de formare a colegilor de catedră, cu scopul deprinderii unei noi metode de lucru – exercițiul autobiografic. Concret, participanții la această activitate s-au prezentat cu ajutorul unor exerciții precum:  „Prezentare personală prin intermediul unui obiect....”  „Semnificația numelui meu este....”  „Experiențe ale apartenenței mele la Europa....”  „Experiențe ce mi-au stimulat spiritul civic....”  „Călătoriile mele prin Europa: experiențe din timpul călătoriilor....”  „Muzeul personal: relatări despre propriile experiențe de învățare prin intermediul artei” Colegii de catedră au fost spontani, sinceri și dispuși să intri în jocuri de rol și de a se prezenta în fața colegilor. Cu toții am realizat eficiența acestei metode ce poate fi folosită atât ca exercițiu de spargere a gheții, cât și ca metodă de învățare/verificare a unor cunoștințe adaptată la nevoile unui moment didactic oarecare. Domnul profesor Racu Dragoș și-a prezentat intențiile de a folosi metoda exercițiului autobiografic în vederea realizării și gestionării blogului pedagogic creat pentru elevii liceului, calatoriiinspatiusitimp.wordpress.com, dar și pe parcursul orelor Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

de dirigenție (în vederea cunoașterii reciproce a elevilor din clasa dumnealui) și a celor de geografie. Rezultatele activității/impactul (aprecieri calitative și cantitative): Profesorii au realizat un schimb de idei despre convietuirea pasnica, de-a lungul timpului, intre toate etniile care s-au asezat pe aceste locuri si au apreciat spiritul intreprinzator, harnicia, bunul gust, dorinta de succes dar si toleranta si respectul reciproc. Toate aceste aspecte relatate si multe altele au facut din orasul nostru un model de conviețuire pasnică.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

5. ”Building European Identity at schools”, IDEC SA, Isthmia, Grecia, 2026.06.2016.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Durata:2h30min Curriculum–ul programului:  competenţe vizate: - Înțelegerea politicilor educaționale europene - Raportarea la politicile și practicile naționale - Scrierea unei propuneri pentru finanțarea unui proiect european - Administrarea și gestionarea un proiect european;

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

 Nr. crt. 1.

Planificarea modulelor tematice Tema

Timp de lucru Scrierea unei scrisori pentru a solicita colaborarea într-un proiect 10 min internațional

2.

Elaborarea planului de lucru al proiectului

15min

3. 4.

Definirea atribuțiilor partenerilor Elaborarea planului de diseminare/ Strategie de diseminare, metode și instrumente, obiectivele și planificarea diseminării

20 min 20min

Pregătirea planului de calitate - Alegerea criteriilor și a indicatorilor de calitate, identificarea riscurilor și provocărilor, proceselor de control al calității și de îmbunătățire a acestora, metodelor și instrumente de evaluare 6. Gestionarea timpului și de gestionare administrativă 7. Calendar / Diagrama Gantt 8. Management financiar 9. Elaborarea bugetului - estimarea bugetului pentru tot parteneriatul, într-o foaie Excel 10. Evaluare

20min

5.

10min 10min 15min 15min 5 min

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: simulare Resurse umane:  formatori implicaţi (nivelul de pregătire): prof. Adriana Vatavu, Prof. Geanina Ipate –participante la activitatea de formare Erasmus+ ”Building European Identity at schools” Cadre didactice participante: membrii comisiei de proiecte educaționale.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

6. ”Experimental Barcelona: Experiential Travel for creative education, tourism and wellbeing”, Europass Centro Studi Europeo, Barcelona, Spania, 4-9.07.2016

Participanţi: membrii Comisiei Metodice de Limba Franceză –LPNI Tipul activităţii: la nivel de unitate şcolară Atelier de formare a membrilor Comisiei Metodice „Limba franceză”, susţinut de prof. Ioana Alina Donisă, participantă la activitatea de formare Erasmus+ ”Experimental Barcelona. Experiential travel for education, creative tourism and wellbeing ”, Barcelona, în perioada 4-9 iulie 2016.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Obiective: - Să stimuleze atenţia şi motivaţia; - Să dezvolte creativitatea şi capacităţile cognitive ; - Să promoveze respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi precum şi atitudinea deschisă faţă de ceilalţi ; - Să cultive relaţii interpersonale de colaborare și lucru în echipă; - Să dezvolte autocunoaşterea şi dezvoltarea personală Descrierea pe scurt a modului de desfăşurare a activităţii: Prezentarea conceptului de „Călătorie experimentală „ pentru un turism educaţional şi creativ ; Prezentarea unor strategii de menţinere a atenţiei şi motivaţiei elevilor prin experimentarea ,din punct de vedere educaţional , a unui mediu nou într-o manieră inedită ; Exerciţii de grup şi activităţi individuale care combină elemente cognitive şi emoţionale facilitând procesul de învăţare ; Beneficiile „Călătoriei experimentale„ ca stimul pentru dezvoltarea creativităţii şi capacităţilor cognitive ale elevilor ; Se accesează următoarele adrese şi se discută modalităţile de includere a fiecărui instrument în lecţiile de limba franceză : http://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-psychology/ https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_prescribes_a_healthy_take_on_time https://www.youtube.com/watch?v=aaExiKsvt9A www.traveltherapytrips.com www.landoftravel.com www.countertourism.net www.mindplatter.com wwoofinternational.org https://www.meetup.com/ http://www.couchsurfing .com http://www.homeexchange .com Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Beneficiile utilizării activităţilor „ “The Healthy Mind Platter “, “If I were a city / a place , I would be…”, “Attention Restoration Theory. The experience of nature. A psychological perspective- Rachel and Stephen Kaplan “

atât în cadrul orei de

limba franceză, cât şi la ora de consiliere şi orientare. Rezultatele activităţii/impactul Promovarea unor activităţi care stimulează atenţia şi motivaţia elevilor, precum şi autocunoaşterea şi dezvoltarea personală Exemple de bune practici: Dezbateri, Chestionare,Fise de lucru, Poze

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Formator / Susținător al Prof. BURLACU GEANINA activității Participanți:

Cadredidactice din învățământul primar din Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoșani.

Categorie activitate

Atelier de formare

Titlul activității

TOURIST MOTIVATIONS and DECISION-MAKING PROCESS (MOTIVAȚIILE TURISTULUI și PROCESUL DECIZIONAL) - Definirea noțiunii de ,,Turist”;

Descriere (in ce consta activitatea)

- Explicarea celor trei forme de turism (turismul domestic, turismul intern și extern); - Asemănări și deosebiri dintre a fi turist și călător; - Vizionarea unui filmuleț pe youtube https://www.youtube.com/watch?v=aaExiKsvt9A din care vor învăța anumite trucuri pentru pregătirea bagajului pentru călătorie; - Diferențele dintre turismul individual și cel de grup; - Prezentarea unor teme ce țin de ,,Psihologia turismului”; - Evidențierea unor motivații ale turistului; - Dezbateri pe temele: Cum planificăm o activitate care se desfășoară în alt spațiu decât cel din incinta școlii sau o excursie?, Elevii înțeleg scopul sau

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

obiectivele care au la bază priectarea activității? Ce factori influențează alegerea activității?

Rezultate așteptate si rezultatele concrete

Participanții își clarifică anumite noțiuni pe tema aleasă, vor face mai ușor diferența dintre a fi turist și a fi călător, vor planifica cu o mai mare atenție și poate și ușurință activitățile extracurriculare, având în vedere nevoile participanților, și-au îmbogățit informațiile cu privire la planificarea unei călătorii în interiorul/ exteriorul țării.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro


LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani Tel/fax: +40 0231512132 +40 0231511519 E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr http://www.ltniorga.ro

InterCrea - Ateliere de formare in scoala  
InterCrea - Ateliere de formare in scoala  
Advertisement