Page 1

InterCrea – proiect pentru o școală europeană 2015 – 01 –RO01-KA101-014815 Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Learning Mobility of Individuals Comisia Europeană şi Agenţia Naţională nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING 07-11 DECEMBRIE 2015 PRAGA

Beneficiari: Prof. Stefanescu Lucia, Prof. Panaete Daniela, Prof. Palade Laurentiu

Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoșani


 

Locul şi perioada desfăşurării activităţii: Praga, Republica Cehă 07-11decembrie 2015 Participanţi: 13 de profesori din Romania, Spania, Italia, Turcia, Grecia Instituţia organizatoare a activităţii de formare: ITC - INTERNATIONAL.EU www.itc-international.eu

OBIECTIVELE CURSULUI DE FORMARE 

Creșterea capacității profesorilor de a coopera la nivel internațional; schimb de idei cu privire la programele ce sustin integrarea elevilor migranti si a minoritatilor Îmbunătăți abilitățile participanților pentru a utiliza diferite metode de predare și tehnici motivante si centrate pe elev


 

Achiziția de competențe în ceea ce privește utilizarea și crearea de paltforme de învățare Dezvoltarea de competențe ale participanților la formare în utilizarea resurselor deschise și digitale, pentru a veni in sprijininul elevilor Promovarea participarii active în societate, dezvoltarea competențelor civice, interculturale, sociale și relaționale, dreptul de proprietate asupra valorilor democratice; promovarea unei mai bune înțelegere și reacție la diversitatea socială, lingvistică și culturală Introducere in predare utilizând CLIL Dezvoltarea competențelor în utilizarea de metode creative nonformale, aplicabile în activități extracurriculare


ACTIVITĂȚILE DE FORMARE 

  

Competențe necesare în secolul 21. Învățarea bazată pe proiect, pe cercetare și pe sarcini. Tur de oras Proiectarea, implementarea și evaluarea unui proiect Conţinutul şi limbajul integrat pentru învăţarea bilingvă, centrată pe predare Tehnologia informației și de comunicare, cultura informației, tendințe moderne în evaluare. Ghid brainstorming de succes, managementul clasei Adaptarea materialelor didactice pentru a se potrivi nevoilor claselor diferențiate Vizită la școală. Colaborare și lucrul în echipă, abordări crosscurriculare. Gândirea critică și creativă Metacogniția. Comcluzii curs.Evaluare


CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE FORMARE

Metacogniția. Cercetarea bazată pe învățare. Învățarea prin sarcini Utilizarea si crearea link-urilor în scopul postării lecțiilor pe platforme e-learning. Crearea unui link – proiect didacticpe platforma weebly.com (descriere, implementare si evaluare). Crearea de jocuri didactice si teste pe kahoo.com, plickers.com, classdojo.com, getkahoot.com Brainstorming – on line. Realizarea de prezentări video animate, diagrame, teste on line cu raspunsuri multiple care vizeazî diverse arii curriculare ( matematica, biologie, literatura, muzica). Dezvoltarea gândirii nonformale prin joc. Realizarea de teste specifice gândirii nonformale Introducere în CLIL (Content and Language Integrated Learning) – Conţinutul şi limbajul integrat pentru învăţarea bilingvă, centrată pe predare Evaluare – realizarea unui site prin care sa incurajam activitatile bazate pe cross curricular.


VIZITĂ ÎN ȘCOALĂ Vizită la Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha  turul şcolii;  asistenţe la lecţii de limbă engleză și muzică  discuţii cu elevii, studierea manualelor utilizate la diferite materii  discuţii cu profesorii despre metodele şi materialele utilizate în procesul de învăţământ.


TURUL ORAȘULUI


Evaluarea beneficiarilor Evaluarea s-a realizat prin crearea pe un site a unei lecții cross curriculara care a evidențiat competențele teoretice și digitale achiziționate pe parcursul formării. Fiecare participant a obținut un certificat de absolvire.

Mobilitate InterCrea - Innovative approaches to teaching  
Mobilitate InterCrea - Innovative approaches to teaching  
Advertisement