Page 1

PROGRESSIVE MAGAZIN • PRVI SPECIJALIZIRANI ČASOPIS ZA TRGOVINU MJEŠOVITOM ROBOM  GODINA XII BROJ 137

ISSN 1331-7865

12 godina s vama  INOVACIJE – 3D PRINTERI Iako dio analitičara koji proučavaju utjecaj tehnološkog napretka na maloprodaju smatra da će 3D ispis zauvijek uništiti maloprodajne lance, prava istina je ipak negdje drugdje. Osim što će 3D printeri lancima omogućiti da u ponudi zadrže proizvode koji se više ne proizvode, važnija je stvar da će omogućiti prilagodbu proizvoda potrebama i željama kupaca.

Pokretači maloprodaje i nabave u 2014.

DAMIR SKENDER

predsjednik Uprave, Saponia d.d. Osijek

www.progressive.com.hr www.facebook.com/progressive.hr


ISSN 1331-7865


PROGRESSIVE M A G A Z I N

|

Uvodnik

03: 2014 CMG MEDIA SOLUTIONS d.o.o. Starotrnjanska 23, 10000 Zagreb

Ne mirujte!

crier@crier.hr www.progressive.com.hr ISSN 1331-7865 UREDNICE Marija Sedlar, 01 4854 428 marija@crier.hr

S jedne strane zbog krize, a s druge zahvaljujući nezaustavljivom razvoju novih tehnologija, brže nego ikad mijenjaju se i navike potrošača. Neki globalni potrošač­ ki trendovi, poput zdrave prehrane, ekološke osviještenosti, mobilne komunikaci­ je i digitalne tehnologije stižu k nama s malo zakašnjenja, no istraživanja pokazuju da će im se potrošači u ovoj godini sve više okretati. Unatoč krizi, željet će si priušti­ ti pokoji prihvatljivo luksuzniji proizvod, preuzimat će više aplikacija i u većoj mjeri će koristiti pogodnosti društvenih mreža. Također, borit će se da uspostave balans između profesionalnog i privatnog života, hranit će se bolje i donositi ekološki prihvatljive odluke.

Marija Kosor, 01 4854 279 marija.k@crier.hr SURADNICI Elvio Andrade, Ana Bulaš, Mladen Cakić, Milanka Ćorić, Sanja Dumanić, Andrija Frinčić, Daphne Kasriel, Mirela Kovačević, Cecile Riverain, Ivica Srakočić, Zvonimir Šćurec, Anđa Šimović, Ida Zrilić

Upravo je ekološka održivost, uz kvalitetu, inovacije i investicije, utkana u poslo­ vanje hrvatske Saponije – osječke tvrtke koja ove godine obilježava veliki jubilej - 120 godina postojanja. Proteklih godina Saponia je u modernizaciju proizvod­ nje uložila više od 40 milijuna eura, otkrio nam je u Intervjuu mjeseca predsjednik Uprave Damir Skender: „S jedne strane, investiranje u ovim nesigurnim vremenima je priličan rizik, ali smo svjesni da nas ni potrošači ni konkurencija neće čekati. Ispu­ njavanje sve zahtjevnijih ekoloških propisa, kojih se kao članica EU moramo pridr­ žavati, također nam nameće obvezu investiranja u ekološki prihvatljivije procese i proizvode“, poručuje Skender.

PRODAJA/MARKETING Danijela Lanović, 01 4854 278 danijela.l@crier.hr Valentina Godler Dobraš, 01 5391 546 valentina.g@crier.hr VODITELJICA UREDA Irena Šahman, 01 4854 431 I NAKLADE irena@crier.hr GRAFIČKA UREDNICA Ivana Voloder ivana.v@crier.hr TISAK

U 2014. godini očekuje nas nastavak velikih promjena po pitanju dugoročnih tren­ dova, a jake inovacije također će stvarati nove mogućnosti, prognozira IGD. Rast će bilježiti kompanije koje su prepoznale i prigrlile trendove, tako da bismo vam preporučili da u fokusu zadržite kupce i da ne mirujete…

Gospodarska 9, Sveta Nedelja

GROUP MANAGER John Whitbread john@crier.co.uk

Pro­gres­si­ve ma­ga­zin iz­la­zi jed­nom mje­seč­no i bes­pla­tan je za cil­j­nu sku­pi­nu (tr­go­vi­ne, pro­iz­vođa­če, dis­tri­bu­te­re, uvoz­ ni­ke i iz­voz­ni­ke ro­be ši­ro­ke po­troš­nje) u Hr­vat­skoj. Iz­da­vač pri­drž­a­va pra­vo da odre­di cil­ja­nu sku­pi­nu či­ta­te­lja. Za član­ke, sli­ke i obli­ko­va­nja ob­jav­lje­na u ovom ča­so­pi­su sva su pra­va pri­drža­na. Ne­do­puš­te­na je ob­ja­va, pre­ra­da, re­pro­du­ci­ra­nje, um­no­ža­va­nje, imi­ti­ra­nje, stav­lja­nje na elek ­tro­nič­ke me­di­je i dru­gi na­či­ni pre­no­še­nja bez su­glas­nos­ti na­klad­ni­ka. Ru­ko­pi­ se, fo­to­gra­fi­je i os­ta­le pri­lo­ge ne vra­ća­mo.

Marija Sedlar

sadržaj AKTUALNO MALOPRODAJNI TRENDOVI U CEE U 2013.

9

INTERVJU MJESECA DAMIR SKENDER, SAPONIA

18

LOGISTIKA RAST EFIKASNOSTI

28

TEHNOLOGIJA 3D PRINTERI U MALOPRODAJI

12

PROGRESSIVE PREPORUČUJE KAVA

24

ISTRAŽIVANJE GLOBALNI POTROŠAČKI TRENDOVI U 2014.

30

U FOKUSU PREHRANA ŠUNKE

14

FINANCIJE I POREZI IZVJEŠTAVANJE NA JOPPD OBRASCU

27

PROFIL HELENA PENTEK, PODRAVKA

34

4 progressive |

03: 2014


| 03:2014

progressive |

03:2014

5


 VIJESTI

Iz zemlje Kamen temeljac za hladnjaču Spar otvorio trgovinu u Jurišićevoj ulici u Zagrebu U Poduzetničkoj zoni Lipik položen je kamen temeljac za izgradnju hladnjače za voće, kapaciteta 3000 tona, čija će gradnja stajati tri milijuna eura. Hladnjaču gradi tvrtka Frutaria, a kad bude završena, u srpnju ove godine, zaposlit će 15 radnika iz Lipika. Izgradnja hladnjače dijelom će se financirati iz IPARD programa Europske unije.

Skok cijena hrane Cijene hrane zabilježile su u veljači najveći skok od sredine 2012., poduprte poskupljenjem svih prehrambenih namirnica osim mesa, objavila je agencija za hranu Ujedinjenih naroda FAO. Indeks cijena košarice ključnih prehrambenih proizvoda koji FAO objavljuje svakog mjeseca, a uključuje žitarice, uljarice, mlijeko i mliječne proizvode, meso i šećer, porastao je u prošlom mjesecu 2,6 posto u odnosu na prethodni mje­ sec, na prosječni 208,1 bod.

Snažni rezultati Henkela "Godina 2013. bila je vrlo uspješna za Henkel. Usprkos promjenjivom i vrlo konkurentnom tržišnom okruženju, ostvarili smo financijske ciljeve i učinili značajan napredak u provedbi strategije za 2016. godinu", izjavio je Kasper Rorsted, predsjednik Uprave tvrtke Henkel. "Ostvarili smo profitabilan rast i povećali tržiš­ ni udio u svim poslovnim sektorima. Sve regije doprinijele su snažnom rastu organske proda­ je", istaknuo je.

iSTUDIO novi član HURA-e Hrvatsko udruženje društava za tržišno komu­ niciranje (HURA) u svoj sastav primila je novu punopravnu članicu, digitalnu marketinšku agenciju iSTUDIO. S obzirom da zadovoljava visoke standarde kriterija za članstvo, skupšti­ na HURA-e jednoglasno je donijela odluku o pridruživanju. iSTUDIO je full service digitalna marketinška agencija koju su prije četiri godi­ ne osnovali studentski kolege Tomislav Grubi­ šić i Daniel Ackermann.

Neto dobit Dukata prepolovljena Neto dobit Dukata na kraju 2013. iznosila je 1,4 milijuna kuna i gotovo je dvostruko niža od dobiti iz prethodne godine, a iz Dukata to pojašnjavaju padom kupovne moći potroša­ ča, rastom cijena mlijeka uslijed višeg PDV-a, znatnim rastom cijena energenata i ostalim čimbenicima uslijed kojih je došlo do nepo­ voljnog odnosa između cijena gotovih proi­ zvoda i ulaznih troškova. 6 progressive |

03: 2014

U povijesnom zdanju Pošte u Juriši­ ćevoj ulici u Zagrebu otvoren je SPAR supermarket, namijenjen svakodnev­ noj kupovini, ponajprije svježeg asor­ timana. Ovo je ujedno i prvi gradski supermarket s mesnicom, odnosno prodajom svježeg mesa iz pulta. Ši­ rokom ponudom delikatesnih sireva i biranom vinotekom, kao i komplet­ nim asortimanom BIO proizvoda SPAR robne marke Natur Pur, bit će centar za ljude istančana ukusa, vrsne vinske znalce, gurmane i ljude koji brinu o zdravlju. "U SPAR supermarketu u Jurišićevoj zaposlena su 24 djelatnika, a radno vrijeme je prilagođeno potrebama kupaca, od ponedjeljka do subote od 07 do 21 sat, a nedjeljom od 08 do 14 sati", poručili su iz Spara.

U Kaštel Sućurcu otvoren prodajni centar Pevec Prodajni centar Pevec otvoren je početkom ožujka na no­ voj lokaciji - Kaštel Sućurac, Brižine bb. Na površini od 5000 četvornih metara u ponudi je više od 70000 raznih artikala. Novootvoreni Pevec zapošljavat će 62 djelatnika, što je 10 više nego na staroj lokaciji. Tvrtka time ostvaruje zacrtane planove prema kojima joj je cilj građanima Splita te Splitskodalmatinske županije na jednome mjestu ponuditi sve što im je potrebno za njihove domove, vrtove, hobi te građevinske radove po najpovoljnijim cijenama.

Otvorenje robne kuća IKEA Zagreb na ljeto 2014. Robna kuća IKEA Zagreb, udaljena 16 kilometara vožnje od Cvjetnog trga u Zagrebu, bit će otvore­ na u ljeto 2014. u poslovnoj zoni Zagreb Istok, koja se nalazi na istočnom ulazu u Zagreb kod Ivanje Reke. Tvrtka IKEA Hrvatska sa zaposlenicima, par­ tnerima i novinarima obilježila je ovih dana zavr­ šetak jednog od najvećih završnih građevinskih radova – postavljanje krova na buduću robnu kuću IKEA Zagreb.

Neto dobit Kraš grupe 10 milijuna kuna Bruto dobit Kraš grupe ostvarena u po­ slovnoj 2013. godini iznosi 335,9 milijuna kuna i veća je od dobit ostvarene pret­ hodne godine za 5,2 posto dok je neto dobit višestruko uvećana i iznosi 10 mili­ juna kuna, objavili su iz Kraša. Prema nere­ vidiranim konsolidiranim podacima, Kraš grupa je 2012. završila s neto dobiti od 1,8 milijuna kuna dok je u 2013. taj iznos vi­ šestruko uvećan, na više od 9,99 milijuna kuna. U prošloj je godini Kraš grupa ostvarila konsolidirane ukupne prihode u iznosu više od milijardu kuna, pri čemu su prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili 561,7 mili­ juna kuna dok je izvozom ostvareno 42,7 posto ukupnih prihoda od prodaje, odnosno 418 milijuna kuna.


| 03:2014 Agrokor investira 140 mil. kn u nove centre Konzuma

Kao nastavak niza investicija kojima Agrokor unaprjeđuje poslovanje i odgovara na potrebe svojih kupaca, na području Grada Zagreba otvorit će se dva nova centra - Super Konzum Stenjevec i Centar Gračani - u ukupnoj vrijednosti od 140 milijuna kuna, čime će se omogućiti otvaranje više od 200 novih radnih mjesta. Super Konzum Stenjevec, na lokaciji Samoborska cesta 102, ukupne je prodajne površine 1805 m2. Novi centar, u koji je ukupno investirano 40 milijuna kuna i u kojem će biti zaposleno 60 djelatnika, svoja će vrata kupcima otvoriti već sre­ dinom ožujka. Centar Gračani veliki je poslovno-trgovački centar, prvi u podsljemenskoj zoni Gračani, kojoj gravitira više od 30.000 stanovnika sjevernog dijela Zagreba. Izgradnja ovog kompleksa vrijedna je 100 milijuna kuna, a otvorenje novog centra planirano je za studeni 2014. godine.

Predstavljena inovacija Zewa Aqua Tube® SCA, vodeća globalna tvrtka za higijenske proizvode i preradu papira, predstavila je Zewa Aqua Tube®, jedinu tubu rastopivu u vodi, koja potrošačima donosi veću praktičnost u kupaonici. Marijana Batinić, poznata TV vo­ diteljica i Ivan Šarić, stand-up komičar i poznato TV lice, predstavili su ovu inovaciju na prigodnoj predstavi "Nek' te voda nosi". Globalna istraživanja navika potrošača po­ kazala su da su potrošene tube i neuredne kupaonice smetnja te često uzrok prepirki u kućanstvu. Sada, po prvi puta u Hrvatskoj, potrošači mogu praktično i jednostavno baciti tubu potrošenog toaletnog papira u WC školjku.

Vlada: Trgovci će isticati dvije cijene kod posebnih oblika prodaje

Rast dobiti Jamnice Proizvođač mineralnih i izvorskih voda te bezalkoholnih pića tvrtka Jamnica, iz sastava koncerna Agrokor, u prošloj je godini ostvarila 355,8 milijuna kuna neto dobiti, što je pove­ ćanje od čak 187,7 posto u odnosu na 2012., kada je dobit iznosila 123,1 milijun kuna, po­ daci su iz financijskog izvješća te tvrtke objav­ ljenog na Zagrebačkoj burzi. Najznačajniji utjecaj na ostvarenu dobit, kao i na ukupne prihode, imala je prodaja linije voćnih sokova Jucy Stanić grupi, u iznosu od 292,9 milijuna kuna.

Franck postao član ICP-a Franck je početkom godine, potpisivanjem ugovora, postao punopravni član društva In­ ternational Coffee Partners (ICP), sa sjedištem u Hamburgu, koje okuplja vodeće europske proizvođače i trgovce kavom. ICP djeluje s ciljem osnaživanja i pružanja podrške malim uzgajivačima kave u primjeni održivih praksi koje im omogućuju povećanje prinosa, bolju kvalitetu usjeva, veću konkurentnost, učin­ kovitiji pristup tržištu te poboljšanje radnih i životnih uvjeta. Kao i svi partneri ICP-a, Franck je aktivno uključen u realizaciju projekata pružajući potrebnu financijsku i savjetodavnu podršku.

Suradnja Nestléa i Verna

Hrvatska Vlada prihvatila je prijedlog zakona o zaštiti po­ trošača kojim se uređuju posebni oblici prodaje, odnosno prodaje proizvoda i usluga po cijenama nižim od onih u redovnoj prodaji. Predviđa se obveza isticanja dviju cijena - redovne i snižene, a odnosila bi se na sezonska sniženja, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s greš­ kom, onima kojima istječe rok uporabe kao i za ostale po­ nude trgovaca u okviru kojih potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama. Propisuje se i obveza trgovcu koji pruža javnu uslugu da na računu istakne iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja. Prema Vladinu prijedlogu, akcije u dućanima moći će trajati najduže 30 dana.

Nestlé Nesquik žitarice i Veleučilište Vern' dogovorili su suradnju kojom je ovaj pozna­ ti brend žitarica za doručak postao sponzor škole košarke i mlađe kadetske momčadi Akademskog košarkaškog kluba Vern'. Ovom suradnjom Nestlé Nesquik žitarice naglasile su važnost uloge doručka i redovite tjelesne aktivnosti u pravilnom rastu i razvoju djece.

Za maslinovo ulje 4,68 milijuna kuna potpore

PIK Vrbovec pokrovitelj MasterChefa

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom ra­ zvoju isplatila je 4,68 milijuna kuna državne pomoći za masli­ novo ulje na žiro račune 868 maslinara. Kako navode iz Agenci­ je, isplaćen je cjelokupni iznos državne potpore za proizvodnu 2013., odnosno 10 kuna po litri za prodane/isporučene količine kategorije ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje. Iz Agencije podsjećaju da su poljoprivredna gospodarstva mo­ gla ostvariti državnu potporu za maslinovo ulje ukoliko posje­ duju najmanje 30 stabala maslina uz uvjet da su do 31. siječnja 2014. regionalnim uredima Agencije dostavili prijavu prodanih količina maslinovog ulja na listu E.

Ove godine poznati građani Hrvatske zamije­ nit će svjetla pozornice svjetlima MasterChef kuhinje i prionuti pripremi kreativnih jela uz omiljene PIK proizvode. Ponosni sponzor popularnog televizijskog showa Celebrity MasterChef, među ostalima, bit će PIK Vrbo­ vec, a poznate osobe imat će prilike kuhati s najkvalitetnijim svježim mesom i mesnim delicijama, priopćeno je iz PIK-a.

progressive |

03:2014

7


 VIJESTI

Iz regije i svijeta Veliki planovi Lidla Njemački diskontni lanac Lidl naja­ vio je velike investicijske planove u Španjolskoj tijekom narednih godinu dana. Iz Lidla su najavili da u 2014. pla­ niraju uložiti 180 milijuna eura u otva­ ranje 20 novih trgovina te preustroj još njih 50. Kao dio investicijskog pla­ na, Lild će otvoriti novi logistički cen­ tar u Murciji, a iz tvrtke poručuju da će dio od 180 milijuna eura namijenjenih za investicije iskoristiti za podizanje standarda energetske učinkovitosti u svojim trgovinama.

PL osnažuju Spar Austrijski maloprodajni lanac Spar izvijestio je o rastu prodaje na razi­ ni Grupe od 2,9%, na 12,94 milijarde eura. Ova brojka uključuje i prihod generiran kroz Sparove europske sho­ pping centre (SES). Bez SES-a, prodaja je također porasla za 2,9%, na 11,18 milijardi eura. Prodaja na domaćem terenu, isključujući Hervis koji prodaje opremu za sport i rekreaciju, porasla je 4,3%, na 5,8 milijardi eura.

Delhaize napušta Bugarsku Delhaize Grupa potpisala je spora­ zum s lokalnim igračem AP Martom kojem će prodati svoje operacije u Bugarskoj. Zasad nema mnogo po­ dataka o AP Martu, koji je trenutno u procesu registracije. Očekuje se da će transakcija biti finalizirana u drugom kvartalu. Bugarska je postala izazov­ no tržište za strane igrače. Delhaizeov odlazak uslijedio je nakon što je to učinio i slovenski Mercator.

Lidl kupio zemljište u Šapcu Njemačka kompanija Lidl kupila je ze­ mljište površine 80 ha za izgradnju su­ permarketa. Zemljište je plaćeno 100 milijuna dinara, a riječ je o dijelu ze­ mljišta na kojem je smješten JKP Stari grad. Gradska uprava Šapca donijela je rješenje o dodjeli parcele trgovač­ kom lancu Lidlu kao najpovoljnijem ponuđaču.

8 progressive |

03: 2014

Novi sporazum Mercatora i Agrokora Konzorcij većinskih vlasnika trgovačkog lanca Mercator i koncern Agrokor potpisali su 28. veljače 2014. aneks proš­ logodišnjeg kupoprodajnog ugovora kojim se rok za realiza­ ciju cijelog posla produžava do 30. lipnja, objavila je Pivovarna Laško, najveći pojedinačni Mer­ catorov dioničar u prodajnom konzorciju. Odluku Pivovarne mora još potvrditi Nadzorni odbor. Aneksom je određena i nova prodajna cijena dionice, koja iznosi 86 eura. Prema informaciji koju je prenijela Slovenska tiskovna agencija, Agro­ kor se aneksom sporazuma obvezuje da će Mercator dokapitalizirati sa 225 milijuna eura. Od toga će 200 milijuna eura biti namijenjeno bankama povjerenicima, dok će preostali iznos ući u kapital kompanije. Uz to, banke povjerenici osigurat će dodatnih 100 milijuna eura kredita radi financijske stabilizacije duga Mercatora.

Kostas A Zacharia otvorio tvornicu za preradu mesa Ciparska tvrtka Kostas A Zacharia službeno je otvo­ rila svoj pogon u Inđiji. Generalni direktor te kompa­ nije Leonidas Tifa istaknuo je da će tvornica u Inđiji biti baza iz koje će se poslovati na cijelom Balkanu. Ciparska tvrtka otvorila je svoj pogon prošle jeseni. Riječ je o braunfild investiciji- kompanija je kupi­ la staru Ukusovu hladnjaču i prostor od 3600 m2 adaptirala i prilagodila standardima neophodnim za obavljanje djelatnosti prerade i zamrzavanja mesa.

Tetra Pak preuzima Miteco Specijalist za pakirna rješenja Tetra Pak najavio je preuzimanje švicarskog Miteca, vodećeg ponuđača rješenja za proizvodnju bezalkoholnih pića, voćnih sokova i tekuće hrane, s posebnim naglaskom na ga­ zirana bezalkoholna pića. Akvizicija će povećati Tetra Pakove sposobnosti za proizvodnju i preradu pića te proširiti Mitecov trenutni globalni doseg - zahvaljujući Tetra Paku bit će prisutan u više od 170 zemalja širom svijeta. Osnovana 1982., Miteco je privatna tvrtka sa 70 zaposlenika diljem Švicarske, Italije, Velike Britanije i Južne Amerike.

Auchan drastično smanjuje cijene Pokušavajući pronaći rješenje nakon slabih rezultata hipermarket formata, koji obuhvaća više od 75% njegove pro­ daje u Francuskoj, Auchan je investirao 200 milijuna eura u određivanje cijena do 2016. godine, izvijestio je Le Blog Mulliez. Prva implementacija dogodit će se u narednih nekoliko dana lansi­ ranjem promotivnog kataloga. Prema Auchanovom priopćenju, ovaj će potez biti "poprilično agresivan". Također se očekuju i drastična smanjenja cijena, koja će se financirati smanjenjem bruto marže.


 AKTUALNO

Euromonitor International

| 03:2014

Maloprodajni trendovi u zemljama CEE U razdoblju od 2008. do 2013. u srednjoj i istočnoj Europi udio convenience trgovina unutar cjelokupne maloprodajne baze povećao se sa 4% na 6% dok su male trgovine izgubile gotovo 2 postotna boda - sa 14% došli su na 12%. Također, sve popularniji maloprodajni formati u zemljama CEE postaju diskontni lanci. Pripremili: Milan Cakić i Elvio Andrade, Euromonitor International *Centralnu i istočnu Europu (CEE) čine Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Slo­ venija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija.

R

eći da je maloprodaja u srednjoj i istoč­ noj Europi (CEE) manje razvijena nego u zapadnoj i nije neka novost. Među­ tim, potrebno je naglasiti da sva ova tržišta idu stopama zemalja zapadne Europe. Ovaj tekst će se fokusirati na neke od najznačajni­ jih trendova koji danas oblikuju maloprodajni krajolik CEE-a. Najvažnija su sljedeća tri ispre­ pletena trenda: 1) konsolidacija tržišta, 2) rast popularnosti convenience trgovina i 3) pove­ ćanje udjela diskontnih lanaca.

VELIKI ISTISKUJU MALE Početkom devedesetih godina prošlog stolje­ ća maloprodajna tržišta u zemljama srednje i istočne Europe bila su vrlo rascjepkana, ali vrlo brzo započela je konsolidacija. Pojavili su se trgovački lanci, koji su u početku bili mali te su ubrzo počeli rasti, ‘istiskujući’ tradicionalne trgovine, pogotovo nezavisne male trgovine živežnim namirnicama. Istovremeno, jedan po jedan na CEE tržišta počeli su ulaziti veliki trgovački lanci iz zapadne Europe, modernizi­ rajući ih i povećavajući konkurenciju. Nekoliko važnih događaja iz 2013. godine pokazuju da je taj proces daleko od završetka. Na primjer, hrvatska Agrokor Grupa preuzela je u lipnju 2013. slovenski Mercator, čime je postao ne­ prikosnoveni lider u maloprodaji u većini ze­ malja bivše Jugoslavije. Osim toga, svjedoci smo i zanimljive akvizicije u Poljskoj gdje je Žabka Polska, lanac koji se sve širi, kupio 43 trgovine trgovačkog lanca Spolem Zabrze. Razvoj potonjeg ujedno je dobar primjer rastuće popularnosti convenience trgovi­ na, koja također uglavnom dolazi na štetu

tradicionalnih trgovina. Prema Euromonitor Internationalu, ovaj kanal drži 10% trenutne vrijednosti godišnje stope rasta u razdoblju 2008. – 2013. u srednjoj i istočnoj Europi. U istom vremenskom razdoblju, udio conve­ nience trgovina unutar cjelokupne malo­ prodajne baze u srednjoj i istočnoj Europi u cjelini se povećao sa 4% na gotovo 6%, dok su male trgovine izgubile gotovo 2 postotna boda - sa 14% došli su na 12% . Jedan od naj­ ekstremnijih slučajeva u tom smislu je najno­ viji član eurozone, Latvija, gdje je tijekom pro­ teklih pet godina udio convenience trgovina unutar cjelokupne maloprodajne baze pora­ stao sa 25% na 28% dok je udio nezavisnih malih trgovina živežnim namirnicama pao sa 8% na 5%.

Diskontni lanci također postaju sve popularniji maloprodajni formati u zemljama CEE. Udio ovog kanala i dalje je nizak u odnosu na zapadnoeuropska tržišta, ali vrlo brzo raste. RASTE UDIO DISKONATA Diskontni lanci također postaju sve popu­ larniji maloprodajni formati u zemljama CEE. Udio ovog kanala i dalje je nizak u odnosu na zapadnoeuropska tržišta, ali vrlo brzo raste. Na primjer, udio diskonata unutar cjelokupne maloprodaje u istočnoj Europi u 2013. tek je

nešto iznad 3%, a u zapadnoj Europi taj udio iznosi 7%. Neka su tržišta izrazito nerazvijena u ovom području. Dobar primjer je Makedo­ nija, koja ima samo jedan diskont - KAM Mar­ ket. S druge strane, susjedna Bugarska ima dvije dok Češka Republika ima čak četiri. I neki drugi faktori oblikuju maloprodajni krajolik CEE tržišta. Jedan od njih je poveća­ nje udjela privatnih robnih marki u svim ka­ tegorijama FMCG-a, a drugi rast internetske trgovine koja je porasla od 1% do 3% ukupne maloprodaje u srednjoj i istočnoj Europi u posljednjih pet godina. Osim toga, može se uočiti sve veći broj velikih međunarodnih trgovačkih lanaca diljem CEE. Primjerice, u studenome prošle godine francuski je Casino u Srbiji otvorio prvo od sedam planiranih pro­ dajnih mjesta. Ova zemlja također čeka najav­ ljeni ulazak lanaca Lidl i Carrefour. Euromonitor International prognozira daljnju konsolidaciju, kao i rast udjela convenience trgovina i diskontnih lanaca. Očekuje se da će convenience kanal bilježiti 6% godišnje stope rasta do 2018., a diskonti će u sljedećih pet godina prosječno rasti za 5%. Imajući to na umu, jasno je da ovi relativno nerazvijeni formati nude najbolju priliku za rast i širenje igrača na tržištu. Iako ne postoje očigledne prijetnje rastu i naznačenom razvoju malo­ prodajnog tržišta CEE, ne može se zanemariti činjenica da je ekonomska kriza usporila ra­ zvoj tržišta, osobito po pitanju dolaska velikih međunarodnih lanaca. Drugi potencijalni val krize mogao bi 'olabaviti' trendove koje smo ovdje naveli, ali malo je vjerojatno da će du­ goročno ometati njihov utjecaj. n

progressive |

03:2014

9


 ANALIZA

IGD

Pokretači maloprodaje U 2014. godini očekuje nas nastavak velikih promjena po pitanju dugoročnih trendova, a jake inovacije također će stvarati nove mogućnosti. Rast će bilježiti kompanije koje su prepoznale i prigrlile trendove, tako da bismo vam preporučili da u fokusu zadržite kupce i da ne mirujete… Piše: Cecile Riverain, International Research Manager, IGD

P

ersonalizacija i ciljani marketing već dugo najavljuju revoluciju koja je na­ pokon stigla, s dubokim implikacijama na kupce, trgovce i dobavljače. Kako tehno­ logija napreduje, kupci očekuju više intuitiv­ nih i relevantnih rješenja u svakom trenutku. U ovom ćemo tekstu u fokus staviti ključne igrače koji će značajno utjecati na ponašanje trgovaca i dobavljača u 2014. godini. Inova­ cija je postigla supersoničnu brzinu te stoga budite spremni na transformacijske događa­ je koji će osnažiti potrošače da od industrije očekuju maksimum.

USPOREDBA CIJENA Svi znamo da potrošači žele živjeti bolje, uz manji trošak, a u današnjem online svijetu ukupna cjenovna transparentnost u rukama je potrošača. Usporedbe cijena po različitim web portalima dobivaju zamah, naročito u zemljama s razvijenom e-commerce kultu­ rom, a uvjereni smo da će to uskoro postati i globalni trend. Već smo uočili rastući broj siteova, in-store i smartphone aplikacija koje nude instant usporedbu cijena konkurenata. Leclerc u Francuskoj je kreirao aplikaciju za usporedbu cijena unutar pojedinih odjela u trgovini te za usporedbu s drugim trgovina­ ma unutar radijusa od 30 km, jačajući tako svoju vodeću poziciju u smislu percepcije ci­ jena. U Velikoj Britaniji i SAD-u, MySupermar­ ket nudi mogućnost "zamijeni i uštedi" – nu­ deći opciju da zamijenite odabrane artikle ili trgovca za jeftiniju alternativu, a jednako tako i opciju praćenja povijesti cijene proizvoda, što kupcima pomaže vidjeti je li neka promo­ cija uistinu promocija. No kako će transparen­ tnost utjecati na vašu strategiju određivanja cijena i promocija?

SAMO ZA MENE Personalizacija i ciljani marketing već dugo najavljuju revoluciju koja je napokon stigla, s 10 progressive |

03: 2014

dubokim implikacijama na kupce, trgovce i dobavljače. Kako tehnologija napreduje, kup­ ci očekuju više intuitivnih i relevantnih rješe­ nja u svakom trenutku. Era "hiper-lokalnog" je pred nama, s lokaliziranom i pravovreme­ nom ponudom za kupce. Target je nedavno pokrenuo novi promotivni program nazvan Cartwheel koji kupcima omogućuje da jed­ nostavno prilagode novac s kojim raspolažu proizvodima koje obično kupuju. Ovaj novi stupanj personalizacije čini promocije privlač­ nijima, a kupcima olakšava život. Prepoznava­ nje lica u trgovini također napreduje. Svjedoci smo navale testova koji uključuju Facebookov Facedeals koji prati navike kupaca bazirane na osnovu njihovih Facebook profila, nudeći im prilagođene popuste i prijedloge što da kupe kad uđu u trgovinu.

GOOGLE GLASS Fuzija online i offline svjetova nastavlja se sa sveprisutnim smartphonima i tabletima. Google Glass je gadget revolucija koja doi­ sta može napraviti djelotvornima događa­ je u trgovini s novim valom aplikacija s tzv. povećanom stvarnošću koje će se pojaviti zahvaljujući hands-free uređajima. Pametne naočale osigurat će trenutačni pristup cije­ nama, pregled proizvoda i nutricionističke in­ formacije. Intuit, američki start-up, već razvija aplikaciju s pametnim staklom koji će korisni­ cima omogućiti izvršavanje izravnih plaćanja, jednostavnim dodirom stakla s prikazom za potvrdu kupnje. Iako smatramo da će potro­ šači ovu tehnologiju usvojiti tek za nekoliko godina, prvi kupci zasigurno će biti odušev­ ljeni eksperimentirajući ovom tehnologijom.

VELIČINA NIJE VAŽNA? Dok se razorni i agilni start-upovi nastavljaju razvijati, tzv. veliki biznisi hitno trebaju nove trikove kako bi im učinkovito konkurirali – jer ljestvica (poredak) više ne predstavlja apsolut­

nu prednost. S niskim start-up troškovima za online poslovanje, novi modeli i ideje mogu zaživjeti brže nego ikad prije. Jedan novi retail model uspostavljen u 2013. godini koji nam je 'upao u oči' je Good Eggs – prehrambeni raj. Kupci online naručuju proizvode od razli­ čitih lokalnih proizvođača te ih potom naruče istovremeno. Umjesto da stvaraju zalihe, ovo je svojevrstan agregat za lokalne kompanije i sprečavanje gomilanja gubitaka. Još je prera­ no predviđati koliko će ovaj model biti uspje­ šan, ali iako je star samo nekoliko mjeseci, već se proširio na tri nova grada. Razvijanje boljih rješenja za kupce koji naručuju namirnice od kuće ili na odjelima s artiklima 'za van' tako­ đer uzima zamah, a trgovci postaju servis 'bilo kada i bilo gdje'. Kao dio toga, 'klikni i pokupi' postaje sve popularniji kanal čija je buduć­ nost usmjerena na dodatne kapacitete i ra­ zvoj učinkovitijih implementacijskih modela. Veliki značaj najnovije usluge 'dovezi se i po­ kupi' jest što je u pitanju pogodnost za osobe koje rade izvan mjesta stanovanja pa sve veći broj trgovaca cilja na kupce koji svakodnevno putuju na posao. Asda, Tesco, Waitrose i Ama­ zon traže način za uspostavu trajnih objekata s uslugom 'klikni i pokupi' u podzemnim po­ stajama diljem Londona koji će na dnevnoj razini nuditi artikle s pojednostavljenim siste­ mom naručivanja.

VALUTA – POVJERENJE Povjerenje je materijalna imovina maloproda­ je. Iako nema garancije osim dimenzije vre­ mena, etička strategija može dobiti velike divi­ dende kroz povjerenje potrošača. Sainsbury’s je jedan od trgovaca koji je ovo dokazao pu­ tem dobro komunicirane filozofije Vrijednost uz Vrijednosti. Njegova snažna vrijednosna kultura svakako je odgovorna za njegov ne­ davni uspjeh, što pokazuju i podaci iz siječnja 2014., a koji ukazuju na rast 36. uzastopni kvar­ tal kada je u pitanju like-for-like prodaja. n


 SPONZORIRANI ČLANAK

| 03:2014

progressive |

03:2014

11


 TEHNOLOGIJA

Razvoj i inovacije

3D ispis renesansa maloprodaje? Piše: Andrija Frinčić, CEO, Implementacija snova d.o.o.

K

ada je prošle godine Elon Musk (izvršni direktor Tesla Motorsa i SpaceXa) obja­ vio video sa svojom vizijom razvoja i izrade dijelova, svima su nam postale jasne dvije stvari. Elon Musk je više nego očito fan Tonyja Starka (poznatijeg kao Iron Man) s obzirom da ono što Elon u filmu radi izuzet­ no podsjeća na kreativni proces kojeg koristi Tony Stark u filmu. Druga stvar je još bitni­ ja od ove prve, s tim filmom i svojevrsnim promišljanjem budućnosti, svima koji prate tehnologiju postalo je više nego jasno da je 3D ispis definitivno sljedeća velika stvar. Dakle, ukratko, u videu Elon rukama upravlja aplikaciju za 3D projektiranje i modeliranje. Model provjerava korištenjem Oculus Rifta, posebnih naočala koje mu omogućavaju da vidi realni 3D prikaz modela. I u konačnici,

12 progressive |

03: 2014

Iako dio analitičara koji se bave proučavanjem utjecaja tehnološkog napretka na maloprodaju zapravo spominje dosta mračne prognoze koje često završavaju i konstatacijama da će 3D ispis zauvijek uništiti maloprodajne lance, prava istina je ipak negdje drugdje… projektirani dio raketnog motora izrađuje (ispisuje) u 3D printeru. Iako je sve skupa vješta marketinška akrobacija, koja je Elonu i njegovim firmama donijela pozamašnu izlo­

ženost u medijima, definitivno nam može poslužiti kao dobar pokazatelj kuda tehno­ loški razvoj ide.

PRINTER NA STEROIDIMA

Osim što će 3D printeri omogućiti maloprodajnim lancima da u ponudi zadrže proizvode koji se više ne proizvode, bitnija je stvar da će oni omogućiti prilagodbu proizvoda potrebama i željama kupaca.

3D printer radi vrlo slično klasičnim printeri­ ma s tintom. Klasični printer pomiče papir u jednom smjeru, a glavu za ispis okomito na taj smjer. Na mjestu gdje je potrebno nešto ispisati, glava za ispis špricne malu količinu odgovarajuće boje. Za razliku od klasičnog printera, 3D printer ne koristi papir. Njegova glava se pomiče naprijed-nazad, lijevo-de­ sno i gore-dolje. U svakom prolazu glava nanosi sloj materijala koji se koristi za ispis (obično je taj sloj tanak desetinu milimetra). Nakon što glava za ispis nanese sloj mate­ rijala, laserska zraka rastopi materijal i stopi ga sa slojem ispod. Marljivo, sloj po sloj, 3D printer izrađuje predmet iz modela. Ovisno o debljini sloja koji se nanosi i broju materi­ jala koje mogu koristiti za izradu predmeta, 3D printere dijelimo na hobi i profesionalne uređaje. Hobi uređaji obično koriste jedan materijal (plastiku) i za izradu predmeta ko­ riste sloj debljine nekoliko desetinki milime­ tra, dok profesionalni uređaji mogu koristiti i do desetak materijala te izrađivati predmete u slojevima debljine tek desetinku milime­ tra. Sada kada smo vidjeli da su 3D printeri zapravo vrlo slični klasičnim printerima, po­ činje se lagano nazirati i njihova praktičnost. Kako danas odlazimo u lokalni studio za ispis sa USB diskom i na ispis nosimo dokumente u boji, tako ćemo za koju godinu na ispis no­


| 03:2014 siti 3D model uređaja ili dijela koji ne možemo nigdje drugdje naba­ viti ili kojeg nije isplativo masovno proizvoditi. Zapravo, ovako nešto je već danas izvedivo ako živite u Londonu ili New Yorku, a mi ćemo pak u ovim našim krajevima morati još malo pričekati prije nego što će ova tehnologija postati široko dostupna. Ono što je dublje od same tehnologije je pitanje kakvog će ona utjecaja imati na svijet koji znamo.

Mike McNamara, koji obnaša funkciju Chief Information Officera u trgovačkom lancu Tesco, uvjeren je da tehnologija 3D ispisa može uvelike unaprijediti poslovanje maloprodajnih lanaca te privući nove kupce u trgovine. 3D I MALOPRODAJA Iako dio analitičara koji se bave proučavanjem utjecaja tehnološkog napretka na maloprodaju zapravo spominje dosta mračne prognoze koje često završavaju i konstatacijama da će 3D ispis zauvijek uništiti maloprodajne lance, prava istina je ipak negdje drugdje. Bez obzira na tehnološki napredak, tu prvenstveno mislim na razvoj interneta, te na činjenicu da većinu svojih svakodnevnih iskustava doživljava­ mo i vežemo uz internet, broj maloprodajnih lanaca i dalje raste i dalje se značajna količina transakcija odvija unutar fizičke trgovine. Mike McNamara, koji obnaša funkciju Chief Information Officera u trgovačkom lancu Tesco, uvjeren je da tehnologija 3D ispisa može uvelike unaprijediti poslovanje maloprodajnih lanaca te privući nove kupce u trgovine. Naime, da bi se izradio kvalitetan proizvod tehnologijom 3D ispisa, potrebno je za ispis koristiti ispisne uređaje za profesionalnu upotrebu. Ovi uređaji svojom cijenom i veličinom nadilaze mogućnosti privatnih korisnika i upravo u tom McNamara vidi šansu za maloprodajne lance. Plan je Tescoa trgovine s najpro­ metnijim mjestima opremiti odjelom koji će se baviti 3D ispisom. Kupci bi, bilo na licu mjesta, bilo elektronskim putem, predali 3D model koji žele ispisati i nakon određenog vremena dočekao bi ih izrađen dio. Naravno da će i dalje biti puno isplativije složenije predmete namijenjene širokoj potrošnji masovno proizvoditi u tvor­ nicama nego ih izrađivati u trgovinama na 3D printerima. No ova tehnologija ima svoju primjenu na početku životnog vijeka nekog proizvoda te na njegovom kraju. Na početku životnog vijeka pro­

izvoda proizvodni kapaciteti nisu dovoljno veliki da se zadovolje potrebe tržišta i tu može 3D ispis popuniti potrebne količine. Na kra­ ju životnog vijeka, u distribuciji je mali broj proizvoda i 3D ispisom moguće je proizvesti i isporučiti proizvod za kojim postoji potreba, a koji se više masovno ne proizvodi. Osim što će 3D printeri omo­ gućiti maloprodajnim lancima da u ponudi zadrže proizvode koji se više ne proizvode, bitnija je stvar da će oni omogućiti prilagodbu proizvoda potrebama i željama kupaca. Dobar primjer takvog ser­ visa je i usluga Let's create Pottery koja korisnicima omogućava da izrade ćup prema vlastitim željama. Ćup se izrađuje tehnologijom 3D ispisa, oslikava i poštom šalje kupcu. Maloprodajni lanci ponudit će slične opcije za određene proizvode, pri čemu će motiviranjem kupaca da isprintane proizvode dođu preuzeti u trgovinu kreirati nove prilike za poticanje impulsne kupovine. Bilo kako bilo, tehnologija 3D ispisa neće uništiti maloprodaju. Malo­ prodajni lanci će se, kao i nebrojeno puta do sada, prilagoditi i novu tehnologiju uključiti u svoju ponudu na način da zadovolje potrebe na tržištu i da privuku nove kupce u trgovine.

KOPIRAJ ME NJEŽNO Jedan od učestalih problema koji se vežu uz 3D ispis jest zaštita in­ telektualnog vlasništva. Ovo se do sada pokazalo najvećim proble­ mom u digitalnom svijetu. Naime, još uvijek znatnu količinu podata­ ka koji se danas prenesu internetom čine nelegalne kopije filmova i glazbe. Danas su to filmovi i glazba, sutra će to biti 3D modeli proi­ zvoda spremni za ispis na 3D printerima. Rješavanje problema zašti­ te intelektualnog vlasništva predstavlja jedan od glavnih izazova na putu širokog prihvaćanja ove izuzetno uzbudljive nove tehnologije. Osim problema zaštite intelektualnog vlasništva, a u kontekstu maloprodaje, dosta često se spominje i problem povrata robe. U današnje doba je gotovo nemoguće povezati proizvod sa fizičkim računom što dovodi do česte zloupotrebe modela povrata robe. Kod 3D tiska informacije o računu i kupcu mogu se direktno ugra­ diti u sam proizvod čime će se uspješno riješiti problem povrata neispravne robe. Tehnologija 3D ispisa je tu da ostane. U ovoj početnoj fazi radi se o tehnologiji koja nam olakšava izradu prototipova i dijelova koji se ne proizvode, no bliži se dan kada ćete ući u svoj omiljeni malotr­ govački lanac, doći do stroja i reći mu: "Jednu slavonsku, molim!". Za nekoliko trenutaka iz uređaja će izaći najbolja i najukusnija slavonska pizza proizvedena prema vašim osobnim preferencijama. Do tada ćemo morati s vremena na vrijeme oprati još pokoju mrlju rajčica soka s kuharske pregače. n

progressive |

03:2014

13


 FOKUS PREHRANA

Šunke

Šunka, šunka Hrvati u svojim domaćinstvima najviše jedu šunke i šunkarice, skoro 40% ukupne potrošnje kategorije odnosi se upravo na taj segment. Nešto manje u našoj košarici su se našle šunke u ovitku/crijevu, a očigledno, pizza i toast su češće bili na našoj trpezi. Pripremile: Sanja Dumanić i Mirela Kovačević, GfK Hrvatska taj broj penje na čak 44%. Četvrtina kupljenih šunki pripadaju trgovačkim robnim markama, a više od polovice tog iznosa čini Konzum PL.

KUPUJEMO NA AKCIJAMA

O

vo nije još jedna recenzija o poznatom Luninom filmu, već osvrt na konzumaciju šunki u hrvatskim kućanstvi­ ma. Kada promatramo potrošnju kategorije u zadnje tri godine, u 2012. i 2013. zabilježili smo pad kupovine u odnosu na 2011., gdje je taj pad najizraženiji u 2013. Glavni uzrok smanjene potrošnje krije se u manjem broju kućanstava koja su kupovala šunke, kao i smanjenom intenzitetu kupovina (činili su to rjeđe i kupovali su manju količinu po jednom odlasku u trgovinu). No bez obzira na njihov manji broj, skoro 80% hrvatskih kućanstava kupilo je šunke bar jednom u 2013. godini. I u ovoj kategoriji utjecaj trgovačkih robnih marki postaje sve značajniji, iako njihov udio još uvijek zaostaje za udjelom trgo­ vačkih robnih marki unutar košarice robe široke potrošnje. Prije tri godine PL šunke je kupovala trećina kućanstava dok se danas

14 progressive |

03: 2014

Vodećih pet igrača su abecednim redom: Gavrilović, Konzum, PIK Vrbovec, PPK Karlovac i Vindija. U 2013. oni su činili 64% koli­ činskog tržišta dok su dvije godine ranije držali 61%. Zasluge za taj rast pripadaju Konzum PL-u i PPK Karlovcu, jedinima među navedenim igračima koji bilježe porast tržišnog udjela. Šunke smo najviše kupovali u malim trgovinama i hipermarketi­ ma koji zajedno čine skoro dvije trećine količinskog udjela. Rast malih formata bilježi oporavak nakon godina negativnog trenda i stagnacije, kako u ovoj kategoriji, tako i na cjelokupnom tržištu. I u ovoj kategoriji sve je značajniji utjecaj promocija te smo u 2013. od ukupnog iznosa potrošenog na šunke 17% našeg nov­ ca usmjerili na proizvode kupljene na akcijama/promocijama. Preferencije među segmentima nisu se značajnije mijenjale. I dalje najviše jedemo šunke i šunkarice, skoro 40% ukupne po­ trošnje kategorije odnosi se upravo na taj segment. Ne­ što manje u našoj košarici su se našle šunke u ovitku/ crijevu, a očigledno, pizza i toast su češće bili na našoj trpezi. n

O istraživanju: GfK Consumer Panel je kontinuirano istraživanje u kojemu se podaci prikupljaju na temelju dnevnika kupovine kojeg ispunjava 1500 kućanstava u Hrvatskoj. Uzorak je reprezentativan prema regiji, veličini naselja, broju članova kućanstva te broju djece ispod 14 godina.


| 03:2014

progressive |

03:2014

15


 FOKUS PREHRANA

Šunke

Količinski i vrijednosni rast Najprodavanija vrsta mesa u šunkama je svinjetina - 76% količinske prodaje šunki. Puretina čini 12% kategorije, a piletina 9%. Ostale vrste mesa čine 3% kategorije šunki. Rast kategorije dolazi upravo od proizvoda od svinjetine i piletine. Analizirala: Ana Bulaš, voditeljica klijenata, Nieslen

Z

a nadolazeće uskrsne blagdane na stolovima diljem Hrvat­ ske naći će se i nezaobilazni blagdanski proizvod – šunka. Volimo ju kuhanu, u kruhu, s jajima… Koje su šunke najpro­ davanije te kakvi su aktualni trendovi, donosimo u analizi agen­ cije Nielsen. U ovu analizu uključene su šunke za pizzu, šunke u ovitku, šun­ kerice, šunke u komadu, pileća prsa i pureća prsa. Ostali suho­ mesnati proizvodi poput čajne, zimske, srijemske, pršuta, jegera, kobasica, vratine, mortadele, kulena, slanine, pancete, špeka i slično nisu uključeni u ovu analizu. U zadnjih godinu dana, u razdoblju od veljače 2013. do siječnja 2014, na hrvatskom maloprodaj­ nom tržištu (bez uključenih Cash&Carry trgovi­ na, diskonata, veleprodaje, tržnica, mesnica i ugostiteljstva) šunke su ostvarile proda­ ju od 7,5 tona u vrijednosti od 424 milijuna kuna. Kategorija bilježi rast i količinske (+0,8%) i vrijednosne prodaje (+2,3%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

SVINJETINA NAJTRAŽENIJA Najprodavanija vrsta mesa u šunkama je svi­ njetina - 76% količinske prodaje šunki. Puretina čini 12%

16 progressive |

03: 2014

kategorije, a piletina 9%. Ostale vrste mesa čine 3% kategorije šunki. Rast kategorije dolazi upravo od proizvoda od svinjetine i piletine. Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) prema količinskom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su PIK Vrbovec (PIK, Sljeme), Vindija (Vindon, Cekin, Vir, Rozeto), Gavrilović (Gavrilović, Gala) i Puris (Puris). Trgovačke robne marke čine 10% ko­ ličinskog udjela u kategoriji te bi­ lježe blagi pad prodaje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (-0,7%). Najvažniji kanal za prodaju kate­ gorije šunki su supermarketi (>301-2500m2) koji ostva­ ruju 37% količinske pro­ daje kategorije. Slijede hipermarketi (>2500m2) s 23% prodaje, velike tr­ govine mješovitom robom (101-300m2) s 21%, srednje trgovine mješovitom robom (41100m2) s 13% prodaje dok male trgovi­ ne mješovitom robom ostvaruju preosta­ lih 6% ukupne prodaje kategorije. n


| 03:2014

progressive |

03:2014

17


 INTERVJU MJESECA

Damir Skender, predsjednik Uprave, Saponia d.d. Osijek

120 godina vrhunske čistoće Faks helizim, Ornel, Arf, Likvi, Nila i Kalodont samo su neki od brendova osječke Saponije koji već desetljećima uživaju povjerenje potrošača. Upravo zahvaljujući vjernosti potrošača i kvaliteti proizvoda, Saponia ove godine slavi veliki jubilej - 120 godina postojanja tijekom kojih je izrasla u suvremenu tvrtku koja na hrvatsko i inozemna tržišta plasira niz snažnih brendova. Kako je Saponia poslovala u prošloj godini, koliko izdvaja za investicije, kako planira aktualizirati svoje proizvodne asortimane te koje su prednosti ove domaće tvrtke nad velikim multinacionalnim kompanijama, samo su neka od pitanja o kojima u ovomjesečnom Intervjuu mjeseca razgovaramo s predsjednikom Uprave Saponije Damirom Skenderom. Razgovarala: Marija Sedlar U 2013. Saponia je ostvarila poslovne prihode u iznosu od 680 milijuna kuna – usporedite li prihode te količinu proizvedene i prodane robe s godinom ranije, jeste li zadovoljni postignutim rezultatima? Prošle godine, unatoč očekivanjima, nisu se dogodili pomaci koji bi doveli do gospodarskog rasta i izlaska iz višegodišnje krize. U takvom okruženju možemo biti izuzetno zadovoljni poslovanjem Saponije. Na hrvatskom tržištu, gdje je vrijednosni volumen kate­ gorije deterdženata pao za 5% u odnosu na godinu ranije, ostva­ rili smo rast prihoda od prodaje za 2,4%, a na inozemnim tržištima

18 progressive |

03: 2014

koja su, također, u teškoj ekonomskoj situaciji, rast od čak 12,5%. Svake godine si postavljamo ambiciozan plan rasta, ali on se te­ melji na našim objektivnim mogućnostima. Pri tome mislim na kvalitetne projekte, tehnološku podršku te učinkovitu prodajnu strategiju. S takvim pristupom ostvarili smo i količinski i financijski rast u gotovo svim našim kategorijama, a posebno nam je bitno da nam dvije vodeće kategorije – deterdženti za pranje rublja i omekšivači, imaju i dalje pozitivan trend. Stabilnost poslovanja Saponije osigurali smo i povećanjem troš­ kovne učinkovitosti, optimizirajući zalihe inputa i gotovih proizvo­


| 03:2014 da te povećanjem produktivnosti kroz unaprjeđenje proizvodnih procesa. S obzirom da je iza nas nekoliko godina obilježenih krizom, jeste li uspjeli izdvajati sredstva za investicije te ako jeste, koje? Saponia je na tržištu prisutna s više snažnih brendova. Osim Faks helizima i Ornela, tu su i Arf, Likvi, Nila, Kalodont, a u zadnje vri­ jeme i Bioaktiv. Svi se oni nalaze u izuzetno dinamičnim katego­ rijama i pod stalnim pritiskom konkurencije. Naš je strateški cilj biti u kvalitativnom vrhu jer samo tako možemo zadržati čvrste tržišne pozicije, a to zahtijeva i odgovarajuću tehnološku podrš­ ku. Proteklih godina, odnosno od dolaska novog vlasnika gosp. Mirka Grbešića, uloženo je preko 40 milijuna eura u modernizaciju proizvodnje, a zadnjih godina investicijski projekti bili su usmje­ reni u povećanje kapaciteta proizvodnje tekućih deterdženata i sredstava za čišćenje, s obzirom na rast njihovog udjela u strukturi prihoda od prodaje. S jedne strane, investiranje u ovim nesigurnim vremenima je pri­ ličan rizik, ali smo svjesni da nas ni potrošači ni konkurencija neće čekati. Ispunjavanje sve zahtjevnijih ekoloških propisa, kojih se kao članica EU moramo pridržavati, također nam nameće obvezu in­ vestiranja u ekološki prihvatljivije procese i proizvode. Tim Sapo­ nijinih stručnjaka zadnjih je godina fokusiran i na toaletno - koz­ metički program te smo prošle godine investirali i u novu liniju za proizvodnju sapuna - proizvoda koji je obilježio povijest Saponije. Na koja tržišta izvozite i koliki postotak proizvodnje odlazi u izvoz? Na kojim izvoznim tržištima najbolje poslujete, a gdje vidite mogućnost rasta? Jedan od najvažnijih kanala preko kojeg planiramo i dalje ostvari­ vati rast prihoda je izvoz. Zadnjih nekoliko godina gotovo polovi­ nu prihoda ostvarujemo u izvozu, uglavnom u Adria regiji, ali smo intenzivirali aktivnosti i na otvaranju novih tržišta. Najznačajnije izvozno tržište nam je Bosna i Hercegovina na kojem, preko dis­ tributera Mepas, realiziramo preko 30% ukupne prodaje u izvozu. Nadalje, u Makedoniji smo vodeća kompanija u prodaji deterdže­ nata dok su naša tradicionalno jaka izvozna tržišta Crna Gora i Ko­ sovo. Prošle godine smo najveći indeks rasta prodaje ostvarili na tržištu Srbije, a s obzirom na potencijal tog tržišta i ove godine očekujemo dobre poslovne rezultate. Svakom tržištu pristupamo indvidualno i kroz kvalitetnu suradnju s distributerima i poveća­ nim ulaganjem u trade marketing realno očekujemo rast prodaje. Prostora ima na svim tržištima, a na nama je da s kvalitetnim pro­ jektima taj prostor i osvojimo. Kako je ulazak Hrvatske u Europsku uniju utjecao na poslovanje sa zemljama CEFTA-e? Promjene u režimu trgovinskog poslovanja sa zemljama CEFTA-e Saponia je dočekala spremna. Pripremili smo se za to i odradili sve potrebne radnje kako bismo anulirali moguće negativne posljedi­ ce. Veći nam je problem smanjenje potrošnje kao posljedica eko­ nomske krize, ali i tome smo se nastojali prilagoditi kroz jačanje ponude naših proizvoda u tzv. economy segmentu. Na kraju prošle godine, u jeku krize, potpisali ste novi Kolektivni ugovor – što je on donio radnicima te kako ste se odlučili za novi Ugovor? Prestankom važenja dosadašnjeg kolektivnog ugovora Uprava je,

zajedno sa sindikalnim predstavnicima, postigla sporazum o svim odredbama novog ugovora. Zadržana su sva stečena prava radni­ ka dok smo neka materijalna prava i povećali, a povećana je i pro­ sječna plaća za 3,32%. Unaprjeđenje poslovnih procesa, kao jedan od naših prioritetnih ciljeva, zahtijeva promjene u kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih na čemu se zadnjih godina intenzivno radi, a kvalitetnim socijalnim programom mijenja se i starosna struktura Saponije. Nastojimo, u okvirima naših mogućnosti i gospodarskih prilika, graditi pozitivnu i afirmativnu poslovnu atmosferu jer se visoka očekivanja mogu ostvariti samo s kvalitetnim i stručnim ti­ mom ljudi. Kadrovski potencijal je jedan od bitnih čimbenika rasta Saponije tako da kontinuirano ulažemo u njihovo stručno usavrša­ vanje i obrazovanje, posebno na segmentima gdje će implemen­ tacija stečenog znanja unaprijediti poslovne procese.

Najznačajnije izvozno tržište nam je Bosna i Hercegovina na kojem, preko distributera Mepas, realiziramo preko 30% ukupne prodaje u izvozu. U Makedoniji smo vodeća kompanija u prodaji deterdženata dok su naša tradicionalno jaka izvozna tržišta Crna Gora i Kosovo. Prošle godine smo najveći indeks rasta prodaje ostvarili na tržištu Srbije, na kojem i ove godine očekujemo dobre poslovne rezultate. Kako se Saponia nosi s jakom konkurencijom i internacionalnim kompanijama s velikim budžetima? Kako se to odražava na promet i konkurentnost Saponijinih proizvoda? Saponia je kompanija sa zaista dugom tradicijom i imidž koji da­ nas ima među trgovcima i potrošačima nije stvoren preko noći. U vrijeme prije privatizacije 1998. godine bili smo suočeni sa snaž­ nim ulaskom multinacionalnih kompanija sa svjetski poznatim brendovima, ali i s povećanim uvozom deterdženata niske cijene i upitne kvalitete. Imperativ je bio parirati kvalitetom i dizajnom proizvoda te kontinuiranom marketinškom podrškom na svim tr­ žištima. Teško je financijski pratiti marketinške budžete koje imaju globalni brendovi, ali smo uspjeli kroz kvalitetno osmišljene plat­ forme komunikacije osigurati povjerenje potrošača. Kako je Sapo­ nia prisutna u većini deterdžentskih i toaletnih kategorija, bitno je dobro postaviti prioritete jer svaka kategorija ima svoje specifič­ nosti. Dok je s jedne strane potrebno komunicirati nove projekte, moramo voditi računa i o kontinuitetu oglašavanja i vizualnom identitetu naših ostalih brendova. Prednost nam je in house pro­ dukcija te inkorporirani design studio koji godišnje kreira i do 40 novih idejnih rješenja ambalaže. Koje su prednosti Saponije u odnosu na konkurenciju? U kojim ste kategorijama među liderima? Jedna od važnijih komparativnih prednosti Saponije su naši bren­ dovi - Faks helizim, Nila, Arf, Likvi, Ornel i Kalodont, koji su kroz dugogodišnje prisustvo na tržištima regije postali sinonim za pojedine kategorije. Fokusirali smo se na inoviranje formulacija i unaprjeđenje kvalitete tako da danas u svakom pogledu može­

progressive |

03:2014

19


 INTERVJU MJESECA

Damir Skender, predsjednik Uprave, Saponia d.d. Osijek Investicijama u proteklim godinama povećali smo konkurentnost većini naših proizvoda u deterdžentskom asortimanu i tu možemo biti zadovoljni. Naš je cilj usmjeriti se na razvoj proizvoda s kojima smo pozicionirani u samom vrhu i proizvoda koji perspektivno imaju potencijal rasta, poput nove linije naših krutih sapuna iz linije Lahor i B-safe. rijama izuzetno niska i presudnu ulogu pri odluci o kupnji ima ci­ jena. Međutim, bez obzira na cijenu, kupci traže određeni stupanj kvalitete. S obzirom na ostvarene rezultate, vjerujemo da smo s dosadašnjom prodajnom politikom ipak zadržali naše potrošače, a i ubuduće ćemo nastojati koristiti raspoložive prodajne alate u cilju povećanja lojalnosti.

mo parirati konkurenciji. Dobro osmišljeni marketing i prodajna strategija dodatno je učvrstila našu poziciju jednog od najvećih regionalnih proizvođača deterdženata. Saponia je tržišni lider po količini prodanih deterdženata za pranje rublja te višegodišnji li­ der u kategoriji omekšivača rublja u Hrvatskoj. I s ostalim našim brendovima u samom smo vrhu i na hrvatskom i na regionalnim tržištima, posebno s Arfom i deterdžentom za posuđe Likvi. Ekonomska kriza i pad potrošnje usmjerio je potrošače prema proizvodima nižeg cjenovnog nivoa, privatnim robnim markama te kupovini velikih pakiranja po akcijskim cijenama. Brzom reakci­ jom na nova tržišna zbivanja i uvođenjem brenda Bioaktiv u tzv. economy kategoriju, velikim pakiranjima na tekućim i praškastim deterdžentima te različitim promotivnim pakiranjima, potaknu­ li smo potrošnju. Na taj način uspjeli smo sačuvati tržišne udjele unatoč padu ukupnog volumena prodaje gotovo svih kategorija deterdženata široke potrošnje. Kako planirate aktualizirati svoje proizvodne asortimane, povećati lojalnost potrošača? U proizvodnom programu Saponije danas je oko 400 proizvoda u nekoliko kategorija. Nije jednostavno u svakom se trenutku fokusi­ rati na sve njih, stoga stručni timovi definiraju koji su nam razvojni projekti prioritetni. Investicijama u proteklim godinama povećali smo konkurentnost većini naših proizvoda u deterdžentskom asortimanu i tu možemo biti zadovoljni. Naš je cilj usmjeriti se na razvoj proizvoda s kojima smo pozicionirani u samom vrhu i pro­ izvoda koji perspektivno imaju potencijal rasta. S novom linijom za proizvodnju sapuna planiramo ostvariti značajni rast prodaje naših krutih sapuna iz linije Lahor i B-safe, a ova jubilarna godina Saponije dobra je prigoda da to i ostvarimo. Svi pokazatelji ukazuju da je lojalnost potrošača u našim katego­

20 progressive |

03: 2014

Kako ocjenjujete suradnju s dobavljačima i trgovcima? Poslovanje svih privrednih subjekata, pa tako i Saponije, odvija se u kompleksnim uvjetima – s jedne strane dobavljači sirovina vrše pritisak na ulazne cijene dok s druge stane trgovci vrše dodatni pri­ tisak na snižavanje cijena gotove robe, koristeći akcijske cijene kao jedan od glavnih alata za povećanje prodaje. S dobavljačima siro­ vina izgradili smo dobre poslovne odnose pogotovo jer kvaliteta ključnih sirovina i ambalaže direktno utječe na fizikalna svojstva naših proizvoda. Važno je u svakom trenutku imati i alternativne dobavljače kako ne bi doveli u pitanje kontinuitet proizvodnje. Sa­ ponia ima izuzetno dobru suradnju i partnerski odnos s većinom trgovačkih kuća u Hrvatskoj, a zahvaljujući našim distributerima, dobru suradnju s trgovcima imamo i na izvoznim tržištima. Iako su i trgovci i dobavljači „tvrdi“ pregovarači, naša je pregovaračka pozicija olakšana činjenicom da imamo proizvode koji se traže na tržištu i da svake godine povećavamo opseg proizvodnje. Ove godine obilježavate veliki jubilej: 120. obljetnicu – kako ćete je proslaviti? Što ste pripremili za potrošače? Potrošači su već sigurno uočili novu liniju proizvoda koja povezuje sve naše najznačajnije brendove: Faks helizim, Ornel, Arf, Likvi, Nilu i Kalodont. „Plava linija“, kako je nazivamo, posebno je dizajnirana za ovu prigodu, a cilj nam je bio povezati prošlost kroz dugovječ­ nost naših brendova, sadašnjost kroz trenutno vodeću poziciju na tržištu i budućnost kroz napredne formulacije proizvoda. Do kraja godine planiramo realizirati još nekoliko projekata, a sve ćemo to podržati i jakom promotivnom kampanjom. Planovi Saponije za 2014.? Planove za ovu godinu već smo počeli realizirati jer smo u prva dva mjeseca ostvarili 6% veću realizaciju u odnosu na isto razdo­ blje prošle godine. Očekujem da ćemo tim tempom ići do kraja 2014. Bitno nam je zadržati stabilnost poslovanja i realizirati ra­ zvojne i investicijske projekte, a dinamika kojom ćemo to ostvariti ovisit će i o gospodarskoj situaciji u zemlji za koju se nadamo da će konačno krenuti u pozitivnom smjeru. n


 SPONZORIRANI  SPONZORIRANI ČLANAK ČLANAK

AMSTEL PREMIUM | 03: PILSENER – 140 godina dobro uloženog vremena

2014

Amstel Premium Pilsener, vrhunski lager uravnoteženog i punog okusa, predstavljen je u zagrebačkom hotelu Esplanade 12. ožujka 2014. Još 1870. godine, majstori pivari su prepoznali da je za vrhunsko pivo potrebno uložiti znanje i puno vremena. Zato su odlučili u proizvodnju piva Amstel Premium Pilsener uložiti tajni sastojak - vrijeme kako bi postigli osvježavajuće uravnotežen i pun okus piva. Na predstavljanje novog vrhunskog piva odazvali su se brojni poslovni partneri Karlovačke pivovare, predstavnici medija te poznata lica: TV voditeljice Barbara Kolar i Daniela Trbović, stilist Neven Ciganović, dizajnerica Aleksandra Dojčinović, članovi Parnog Valjka: Husein Hasanefendić - Hus i Marijan Brkić, fotograf Damir Hoyka, glumica Marija Borić, popularna vizažistica Ivana Bilandžija Billy, dizajner Ivica Skoko, poznati ljubitelj piva Domagoj Jakopović Ribafish, cijenjeni hrvatski chef Ante Udovičić. S obzirom da je Amstel Premium Pilsener pivo koje potječe iz Nizozemske, na njegovo predstavljanje došla je i veleposlanica Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj Stella Ronner Grubačić.

Tim Karlovačke pivovare i Barbara Kolar

Brojne uzvanike u Esplanadi ugostila je Branka Slaveska, predsjednica Uprave Karlovačke pivovare koja je tom prigodom izjavila: ''Hvala što ste odvojili dio svog vremena i podijelili ga s nama. Vrijeme leti, svijet u kojem živimo kaotično je brz, no brzina nije uvijek dobra stvar. Ponekad je potrebno uložiti više vremena kako bi se dobila bolja kvaliteta. Zato je i poruka ''Ne štedi na vremenu'' glavna komunikacijska poruka vezana uz Amstel Premium Pilsener. Pronađite vremena za prave stvari, podijelite s dragom osobom Amstel Premium Pilsener i uživajte.''

Branka Slaveska i Stella Ronner Grubačić

Zanimljiva povijest i bogato nasljeđe koji stoje iza ovog vrhunskog piva prikazani su kroz odličnu i atraktivnu predstavu. Predstava počinje s 1870. godinom kada je položen kamen temeljac Amstelove pivovare na obali rijeke Amstel. Dva poduzetna osnivača pivovare, De Pesters i Van Marwijk Kooy, imali su jasnu viziju potpuno novog pivskog iskustva. Dok su se druga standardna piva gornjeg vrenja zvana ''scharrebier'' mogla proizvesti u jednom danu, ovi su pivari postupku proizvodnje dodali ključan sastojak: vrijeme, pa se može reći da iza Amstel Premium Pilsenera stoji više od 140 godina dobro uloženog vremena. Tijek predstave posjetitelje je iz prošlosti doveo u sadašnjost kada vrijeme jednostavno leti, a svijet u kojem živimo kaotično je brz. No brzina nije uvijek dobra stvar i ponekad je potrebno uložiti više vremena kako bi se dobila bolja kvaliteta. Predstava je završila jasnom porukom da treba pronaći vremena za prave stvari, podijeliti s dragom osobom Amstel Premium Pilsener i uživati. Više informacija o zanimljivoj priči Amstel Premium Pilsenera potražite na stranici www.amstel.com. progressive |

03:2014

21


 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE DOMAĆINSTVA

Osvježivači za WC školjke

Najpopularniji mirisi bora i limuna Najprodavaniji osvježivači za WC školjke su u tekućoj formi (ostvaruju 46,5% vrijednosne prodaje kategorije), zatim košarice sa 43,2%, osvježivači koje se lijepe direktno u WC školjku sa 9,2%, te tablete za vodokoltić i gelovi koji zajedno čine preostalih 1,1% prodaje kategorije. Analizirala: Milanka Ćorić, Nielsen

U

analizu osvježivača za WC školjke uključena su sva sredstva koja osvježavaju WC kotlić ili školjku. Sredstva za čišćenje ke­ mijskih WC-a i tablete za pisoare nisu uključeni u analizu. U zadnjih godinu dana (siječanj'13 – prosinac'13) na hrvatskom ma­ loprodajnom tržištu (bez Cash&Carry trgovina, diskonata, velepro­ daje i institucionalne prodaje) osvježivači za WC školjke su ostvarili prodaju od 446,4 tisuća litara u vrijednosti od 85,1 milijuna kuna. Kategorija količinski bilježi blagi rast od 0,3%, dok vrijednosno bilježi pad od -3,8%.

marke čine 7,4% vrijednosnog udjela u kategoriji te u zadnjih godinu dana bilježe značajan rast (+51%). Najvažniji kanal za prodaju ozvježivača za WC školjke su supermarketi (301 – 2500 m2) koji čine 33% kategorije dok hipermarketi (>2500m2) čine 22% prodaje. Slijede drogerije sa 20%, zatim velike trgovine mje­ šovitom robom (101-300m2) s 14%, srednje trgovine mješovitom ro­ bom (41-100m2) s 8% prodaje, dok male trgovine mješovitom robom ostvaruju preostalih 3% od ukupne vrijednosne prodaje kategorije. n NAPOMENA: *Proizvođači su navedeni abecednim redom.

TEKUĆA FORMA NAJPRODAVANIJA Najprodavaniji osvježivači za WC školjke su u tekućoj formi (ostvaruju 46,5% vrijednosne prodaje kategorije), zatim košarice sa 43,2%, osvje­ živači koje se lijepe direktno u WC školjku sa 9,2%, te tablete za vo­ dokoltić i gelovi koji zajedno čine preostalih 1,1% prodaje kategorije. Ako pogledamo podjelu prema mirisu, najpopularniji su proizvodi s mirisom bora (25,4%) i limuna (25,0%), slijede proizvodi s mirisom mora (14,6%), lavande (6,5%), te ostali mirisi (28,5%).

TRGOVAČKE MARKE RASTU Vodeći proizvođači* (s glavnim pripadajućim robnim markama) pre­ ma vrijednosnom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Bol­ ton (WC Net), Henkel (Bref), Labud (Sanitar), Reckit Benckiser (Harpic), SCJohnson (Anitra, Duck) i Unilever (Domestos). Trgovačke robne

22 progressive |

1/2: 2014


| 03:2014 WC NET - ODUVIJEK VAŠ WC STRUČNJAK

WC Net je prisutan na europskom tržištu preko 40 godina i u više od 20 zemalja. „Stal­ no ulaganje u istraživanja i poboljšanja, kao i sposobnost razumijevanja i rješavanja po­ treba potrošača, osigurali su WC netu vode­ ći položaj na tržištu proizvoda za sanitarnu higijenu. WC Net je specijaliziran za čišćenje wc školjke, i u Hrvatskoj je vodeći brend u navedenom segmentu“, naglašava Marina

Duvnjak iz tvrtke Bolton Croatia. Portfelj WC Neta sastoji se od parfumiranih sredstava, gelova za izbjeljivanje, sredstva za uklanjanje kamenca te dezinfekcijskog sred­ stva 5u1. Duvnjak ističe da je za odabir proi­ zvoda od strane potrošača ključna kvaliteta i prihvatljiva cijena. „Kategorija sredstava za čišćenje pripada među najdinamičnije u smi­ slu inovacija, broja akcija, cjenovnih sniženja, trade aktivnosti... Stoga je potreban izniman trud kako bi se zadovoljili svi zahtjevi potro­ šača. Tržište traži snažnije proizvode 3u1, 5u1 sa snažnijim djelovanjem i koncentriranijim formulama. Svjetski trendovi idu i u smjeru očuvanja okoliša, tzv. green trend, ali i uvođe­ nja prirodnih i bio sastojaka. Navedeno slijedi i WC Net koji će uskoro predstaviti inovaciju u biološkim sredstvima za čišćenje.“

WC NET – ČISTI DOBITAK Kako bi podržao sezonu proljetnog čišćenja, WC Net je priredio veliku nacionalnu nagrad­ nu igru „WC Net – čisti dobitak“ s bogatim

fondom nagrada od ukupno 40.000 kn na American Express potrošačkim karticama. Za kupnju samo jednog WC Net proizvoda, svaki kupac ostvaruje pravo sudjelovanja u sms na­ gradnoj igri. „Cilj nagradne igre je i dodatno stimulirati prodaju te povećati uočljivost bren­ da i dinamizirati kategoriju. Potpuni pristup od 360° koji obuhvaća razne medije komunikaci­ je s potrošačima jedini može donijeti rezultat na zadovoljstvo proizvođača, maloprodajnih lanaca i krajnjih potrošača. Iz tog razloga, na­ gradna igra će biti podržana neizostavnom TV kampanjom, promocijama i oglašavanjem u prodajnom mjestu, ostalim promotivnim ma­ terijalima te komunikacijom na proizvodima“, poručuju iz tvrtke Bolton Croatia te dodaju da su trenutno u ponudi su posebna promotivna pakiranja WC Net Intense tekućih sredstava po odličnim cijenama. Distributer: Bolton Croatia d.o.o. Adresa distributera: Šarengradska 9, 10000 Zagreb E-mail: mail@boltoncroatia.hr

progressive |

03:2014

23


 PROGRESSIVE PREPORUČUJE

Kava

Franck 100% Arabica – potpuno novi doživljaj kave Radi se o kavi koja je nastala mješavinom pomno odabranih vrhunskih sorti arabica te u ovom trenutku predstavlja sam vrh ponude u segmentu kave za domaćinstvo. Franck 100% Arabica vrhunski je premium proizvod, koji potrošači mogu pronaći po pristupačnoj, mainstream cijeni te uživati u okusima koji su do sada bili poprilično nedostupni širem krugu potrošača. Pripremio: Ivica Srakočić, Marketing Manager, Franck d.d.

F

ranck je jedan od najuspješnijih hrvat­ skih proizvođača i izvoznika prehram­ benih proizvoda s vodećim pozicijama u kategorijama kave, čaja i slanih grickalica. Tržišni smo lider i u gotovo svim kategorijama kave. Naš glavni, a ujedno i brend s najvećim tržišnim udjelom je Franck Jubilarna kava, s najprodavanijim artiklom Jubilarnom kavom Exclusive 250 g, popularno zvanom 'Ciglica'.

BOGATI ASORTIMAN U kategoriji konzumne kave prisutni smo i s brendom Gloria, koji ima veliki krug vjernih potrošača te s brendom Victoria. Prisutni smo i u premium segmentu konzumne kave sa single origin brendovima Guatemala 100% arabica i Costa Rica 100% arabica. U kategoriji instant kave s brendom Franck cafe držimo drugu poziciju uz dugogodišnji uzlazni trend. U ovoj kategoriji prisutni smo s proizvodima Franck cafe Classical, Gold, Bez kofeina i pre­ mium proizvodom Brasil 100% arabica. U segmentu instant cappuccina prisutni smo s brendovima Franck cafe i Gloria. Gloria cappuccino lider je u segmentu cappuccina u vrećicama dok je Franck cafe cappuccino, sa svojom širokom paletom okusa (Classic, Čoko­ lada, Vanilija, Irish Cream, Zimski, Bez kofeina, Manje šećera) tržišni lider (u kg) u segmentu pakiranja u kutijicama. U segmentu instant mixeva prisutni smo primarno s brendom Franck cafe kroz varijante 3u1, 2u1 te Ice coffee.

PREMIUM PROIZVOD Posljednjih nekoliko godina kategorija kon­ zumne kave bilježi pad i količinski i vrijedno­ sno dok su instant kava i instant mješavine u porastu zbog popularnosti kod mlađih po­ trošača. Francku kao lideru u kategoriji kon­ zumne kave cilj je zaustaviti taj pad te podići 24 progressive |

03: 2014

kulturu ispijanja kave na višu razinu. Kava je svakodnevni užitak i zadovoljstvo, svojevrsni neizbježni dnevni ritual, no živimo u teškim vremenima kad potrošač vodi brigu o svakoj potrošenoj kuni i pristaje na kompromis po pi­ tanju kvalitete. Često zaboravljamo činjenicu da je šalica vrhunske kave još uvijek jedno od najjeftinijih dnevnih zadovoljstava. Vjerujemo da će želja za vrhunskim užitkom koji pruža šalica prvoklasne kave ipak u budućnosti na­ djačavati impuls prema kupovini jeftinijih al­ ternativa upitne kvalitete.

Pomno pripreman i detaljno nadziran postupak prženja zrna omogućuje oslobađanje idealnih aroma skrivenih u zrnima odabranih arabica. Nakon prženja kave slijedi miješanje svih sorti arabice, potom se kava melje i na kraju pakira. Stalno osluškujući želje potrošača i prateći svjetske trendove, Franck kontinuirano uvodi inovacije u svoje poslovanje i asortiman. Naj­ svježiji rezultat ovakvog pristupa je naš novi proizvod, kava Franck 100% Arabica. Radi se o kavi koja je nastala mješavinom pomno odabranih vrhunskih sorti arabica te u ovom trenutku predstavlja sam vrh ponude u se­ gmentu kave za domaćinstvo. Franck 100% Arabica vrhunski je premium proizvod, kojeg potrošačima nudimo po pristupačnoj, main­

stream cijeni i pružamo im priliku da uživaju u okusima koji su do sada bili poprilično nedo­ stupni širem krugu potrošača.

VRHUNSKE SORTE ARABICA Franck 100% Arabica nastala je mješavinom pomno odabranih vrhunskih sorti arabica iz Središnje i Južne Amerike. Uzgaja se na ve­ ćim nadmorskim visinama gdje specifični klimatski uvjeti omogućuju idealan razvoj aroma u plodovima kave. Osim odabira naj­ boljih arabica, iznimno bogatstvo i punoća okusa Franckove 100% Arabice dobiveni su i posebno pažljivim procesom proizvodnje. Pomno pripreman i detaljno nadziran po­ stupak prženja zrna omogućuje oslobađanje idealnih aroma skrivenih u zrnima odabranih arabica. Nakon prženja kave slijedi miješanje svih sorti arabice, potom se kava melje i na kraju pakira. Tijekom ovog kompleksnog procesa proizvodnje, u svakom trenutku se obavljaju detaljne analize i provjere njezine kvalitete, i tek nakon što stručnjaci potvr­ de da kava zadovoljava sve iznimno visoko postavljene standarde, pakiranja ove kave mogu se naći na policama trgovine. Franc­ kova 100% Arabica može se pripremati na nekoliko načina - u džezvi, kafetijeri, kao filter kava ili pomoću metode french pressa. Svaki način pripreme pruža jednako dobar, jedin­ stven i bogat okus kave. Franckova 100% Arabica stvorena je za one koji žele istinski uživati u okusu kave. Odlikuje se bogatstvom arome, slatkoćom i blagošću dok aroma čokolade prožeta notama lješnja­ ka i badema pruža savršen užitak ispijanja kave. Zahvaljujući prirodnoj slatkoći i aroma­ tičnosti, Franck 100% Arabica idealna je za uživanje bez ikakvih dodataka, no po želji se može dodati šećer i mlijeko. n


| 03:2014

progressive |

03:2014

25


 FOKUS NEPREHRANA

Sapuni za ruke

Najprodavaniji čvrsti sapuni U zadnjih godinu dana, od siječnja do prosinca 2013., na hrvatskom maloprodajnom tržištu (bez uključenih ljekarni, Cash&Carry trgovina, diskonata, veleprodaje i tržnica) sapuni za ruke ostvarili su prodaju od 11,8 milijuna komada u vrijednosti od 83,6 milijuna kuna. Kategorija bilježi pad i komadne (-4,5%) i vrijednosne prodaje (-1,8%) u odnosu na lani. Analizirala: Ana Bulaš, voditeljica klijenata, Nielsen U zadnjih godinu dana, od siječnja do prosinca 2013., na hrvat­ skom maloprodajnom tržištu (bez uključenih ljekarni, Cash&Carry trgovina, diskonata, veleprodaje i tržnica) sapuni za ruke ostvarili su prodaju od 11,8 milijuna komada u vrijednosti od 83,6 milijuna kuna. Kategorija bilježi pad i komadne (-4,5%) i vrijednosne prodaje (-1,8%) u odnosu na lani.

T

ijekom svakodnevnih aktivnosti na našim se rukama može naći više od 3000 bakterija, a prljave, klicama zagađene ruke, najčešći su prenosioci uzročnika crijevnih, respiratornih i kož­ nih zaraznih bolesti. Pranje ruku tekućom vodom i sapunom naj­ važnija je mjera prevencije jer se tako smanjuje opasnost zaraze i prenošenje na druge osobe. Istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj 75% odraslog stanovništva i 80% djece i mladih od 9 do 19 godina redovito pere ruke, ali zabrinjavajuće zvuči podatak da svaki stanov­ nik Hrvatske u prosjeku potroši samo dva sapuna godišnje. A što pokazuju podaci o prodaji agencije Nielsen? U analizu sapuna za ruke uključeni su i tekući i čvrsti sapuni za ruke dok sapuni za intimnu higijenu nisu uključeni.

26 progressive |

03: 2014

NAJVAŽNIJI KANAL - DROGERIJE Još uvijek su najprodavaniji čvrsti sapuni za ruke koji čine 64% komadne i 43% vrijednosne prodaje kategorije dok tekući sapuni ostvaruju 36% komadne i 56% vrijednosne prodaje. Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) prema vrijednosnom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Colgate Palmolive (Palmolive), Unilever (Dove, Radox), Saponia (La­ hor), Henkel&Schwarzkopf (Fa) i Beiersdorf (Nivea). Trgovačke robne marke čine 28% vrijednosnog udjela u kategoriji te bilježe blagi pad vrijednosne prodaje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (-3%). Najvažniji kanal za prodaju sapuna za ruke su drogerije koje čine 28% kategorije dok supermarketi (301-2500m2) čine 27% prodaje. Slijede hipermarketi (>2500m2) sa 17%, velike trgovine mješovitom robom (101-300m2) s 14%, srednje trgovine mješovitom robom (41-100m2) s 10% prodaje dok male trgovine mješovitom robom ostvaruju preostalih 5% ukupne vrijednosne prodaje kategorije. n


 FINANCIJE I POREZI

Porezna politika

| 03:2014

Izvještavanje na JOPPD obrascu Obrazac JOPPD, koji je nastao suradnjom Porezne uprave Ministarstva financija i Središnjeg registra osiguranika (Regos), zamjenjuje, odnosno objedinjuje sve dosadašnje obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm, što bi trebalo racionalizirati troškove i poslodavcima i državnim institucijama.

O

d 1. siječnja 2014. godine počeo se primjenjivati novi način izvještava­ nja o primitcima, porezu na doho­ dak i prirezu te doprinosima za obvezna osi­ guranja na tzv. Obrascu JOPPD (jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa). Naime, s obzirom na brojne kritike porezne politike, Vlada će provoditi detaljne analize oporezi­ vih i neoporezivih primitaka poreznih obve­ znika na temelju statističkih podataka priku­ pljenih iz Obrasca JOPPD kako bi se mogli donijeti što potpuniji i kvalitetniji zaključci o "poreznoj snazi" poreznih obveznika. OBJEDINJENI OBRASCI Predmetni obrazac koji je nastao suradnjom Porezne uprave Ministarstva financija i Sre­ dišnjeg registra osiguranika (Regos) zamje­ njuje, odnosno objedinjuje sve dosadašnje obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm, što bi trebalo racionalizirati troškove i poslodavci­ ma i državnim institucijama. Obrazac JOPPD

podnosi isplatitelj primitaka i/ili sam porezni obveznik (npr. u slučaju dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva). Obrazac JOPPD se u pravilu podnosi u elektroničkom obliku pu­ tem aplikacije e-porezna uprava (dostupna na web stranici Porezne uprave), pa je su­ kladno tome kod većine poreznih obvezni­ ka nužna programska i tehnička prilagodba.

Za plaće i drugi dohodak obrazac se podnosi u trenutku isplate, umjesto do 15. u mjesecu za isplate obavljene u prethodnom mjesecu kako je bilo propisano do sada. Bitna novost u odnosu na dosadašnje izvje­ štavanje Porezne uprave je ta da je Obrazac JOPPD potrebno podnositi i za primitke za koje se do sada nisu morali pod­ nositi izvještaji Poreznoj upravi, kao što su dnevnice, troškovi prijevoza na posao i s posla, na­ knade troškova službenog puta, božićnica i druge prigodne na­ grade, otpremnine i slične na­ knade na koje se ne plaća porez na dohodak. Također se mijenja­ ju i rokovi podnošenja obrazaca. Tako je za većinu oporezivih pri­ mitaka obrazac potrebno pod­

Piše: Ida Zrilić, ACCA, Tax Consulting Services, TPA Horwath d.o.o.

nositi istovremeno s obračunom i isplatom primitaka. Npr. za plaće i drugi dohodak obrazac se podnosi u trenutku isplate, umje­ sto do 15. u mjesecu za isplate obavljene u prethodnom mjesecu kako je bilo propisano do sada. U slučaju isplate dnevnica, nakna­ da prijevoza i sličnih naknada na koje se ne plaća porez na dohodak, obrazac se pod­ nosi do 15. u mjesecu za isplate obavljene u prethodnom mjesecu, dok je za primitke u naravi po osnovi nesamostalnog rada i dru­ gog dohotka obrazac potrebno podnijeti u roku od 8 dana. NAPREDAN SUSTAV Iako uvođenje novog obrasca za izvještava­ nje o primitcima, porezu na dohodak i do­ prinosima prvenstveno pogađa računovođe i porezne stručnjake koji su zaduženi za pri­ premu navedenih obrazaca, smatramo da i poduzetnici moraju biti informirani o nave­ denim promjenama s obzirom da će morati na vrijeme obavještavati knjigovodstvo o nastalim isplatama kao i predavati relevan­ tnu dokumentaciju, kako bi bilo moguće na vrijeme izraditi i predati JOPPD obrazac. Međutim, bez obzira na ažurnost poduzet­ nika i njihovih računovođa, u određenim slučajevima dolazi do problema s predajom predmetnog obrasca elektroničkim putem jer Porezna uprava još uvijek dorađuje Obra­ zac JOPPD unutar aplikacije ePorezna. Ipak, nakon početne prilagodbe, od novog teh­ nološki naprednijeg sustava izvještavanja u budućnosti se očekuju samo koristi. n

progressive |

03:2014

27


 LOGISTIKA

Rast efikasnosti

Konkurentske prednosti tražite u učinkovitoj logistici Zvonimir Šćurec, predsjednik Uprave Ralu Logistika d.o.o. www.ralulogistics.com

C

ilj svake tvrtke je da svoje proizvode u ugovorenom roku, na pouzdan način i uz optimalne troškove, dis­ tribuira svojim kupcima. Pri tome je, zaslu­ gom brzog rasta informatičke tehnologije, mnogo lakše onima koji se bave nemateri­ jalnim proizvodima dok će se proizvođači i trgovci vječno boriti kako smanjiti značajne troškove manipulacije robom. Sve tvrtke pokušavaju optimizirati troškove opskrb­ nog lanca, bilo da se radi o čistim troško­ vima manipulacije robom, internim admi­ nistrativnim troškovima ili smanjenju troška radnoga kapitala kroz optimizaciju zaliha. Zahtjevi kupaca sve su složeniji, prisutan je trend rasta fragmentacije isporuka, a op­ skrbni lanac - koji ne uključuje samo pro­ davatelja i kupca robe već i mnogo drugih subjekata kao što su špedicije, prijevoznici svih vrsta, skladišta, banke, osiguravajuća društava - mora biti sve fleksibilniji i riješiti probleme uzrokovane sezonskim, teritori­ jalnim i količinskim neravnomjernostima protoka robe od proizvođača do kupca. Znači, samo dio troškova je pod punom in­ ternom kontrolom, a drugi dio (često veći) su usluge trećih strana. Razina usklađeno­ sti izvođenja svih tih operacija u lancu ima za direktnu posljedicu više ili niže troško­ ve i ima značajan utjecaj na profitabilnost tvrtke. Zato poslovni uspjeh znatno ovisi o uspješnosti, kvaliteti i stupnju integriranosti proizvodnje, prijevoza, skladištenja i skladiš­ nih manipulacija, odnosno svih procesa u opskrbnom lancu. Dokaz značaja troškova 28 progressive |

03: 2014

Je li Vaša tvrtka suočena s nestabilnom i promjenjivom potražnjom kupaca, s neravnomjernim protokom roba i/ili fluktuirajućim zalihama u skladištu? Ako je vaš odgovor "da", onda je učinkovita logistika jedan od ključeva rješenja za rast efikasnosti opskrbnog lanca i tvrtke u cjelini. logistike, kao dijela opskrbnog lanca, jest podatak da mnogi veliki trgovački lanci smatraju logistiku, pored prodaje, svojom drugom osnovnom djelatnošću.

KONKURENTNOST I INOVACIJE Konkurentnost svjetske ekonomije sve je izraženija i potrošače se osvaja isključivo stalnim inovacijama i novim proizvodima. Do jučer velike kompanije i brendovi u krat­ ko vrijeme nestaju. Specijalizacija postaje sve uža i tvrtke sve više investiraju u razvoj osnovne djelatnosti i sve veći dio poslovnih procesa povjeravaju (outsourcaju) speci­ jalistima za te procese. Taj je trend nezau­ stavljiv jer donosi benefite za obje strane. To vrijedi i za opskrbni lanac pa proizvođači

Specijalizacija postaje sve uža i tvrtke sve više investiraju u razvoj osnovne djelatnosti i sve veći dio poslovnih procesa povjeravaju (outsourcaju) specijalistima za te procese. Taj je trend nezaustavljiv jer donosi benefite za obje strane. To vrijedi i za opskrbni lanac.

zadržavaju samo onaj dio opskrbnog lanca koji je dio njihove osnovne djelatnosti dok sve ostalo outsourcaju. Logistika je poslovni proces gdje se naj­ lakše prepoznaje prednost izdvajanja iz osnovne djelatnosti. Zašto? Zato što logi­ stika u užem smislu obuhvaća transport, skladištenje i skladišne manipulacije, što su investicijski vrlo zahtjevne, radno intenziv­ ne i svakim danom sve kompleksnije ak­ tivnosti, podložne svim vrstama količinskih neravnomjernosti. Proizvođači fokusirani na osnovnu djelat­ nost više nisu u stanju niti financijski niti organizacijski odgovoriti efikasno na ove izazove. Nezavisni logistički specijalisti koji pružaju logističke aktivnosti za više klije­ nata, već su sada, a u budućnosti će to biti još izraženije, postali izbor onih tvrtki koje brinu o svojoj konkurentnosti na dugi rok. U svijetu je oko 70% logističkih usluga outsourcano, a u Hrvatskoj tek oko 30%. Više je nego očito u kojem smjeru kreće ra­ zvoj logistike u Hrvatskoj i regiji.

VARIJABILNI TROŠKOVI San svakog managera jest da mu svi troško­ vi budu varijabilni. Naravno, gledajući tvrt­ ke u cjelini, to je gotovo nemoguća misija, ali je to itekako moguće za pojedine djelat­ nosti. Specijalisti za logistiku u mogućnosti su ponuditi da san postane stvarnost i da trošak logistike bude direktno proporciona­ lan prometu roba. Ako je to istina, a mi u RALU Logistici tvrdimo da jest, postavlja se


| 03:2014 pitanje zašto svi odmah ne outsourcaju logističke operacije. Razlo­ zi su brojni, ali bi se mogli svrstati u nekoliko grupa. Jedna grupa su tvrtke koje nisu u stanju kvalitetno izračunati sa­ dašnje vlastite troškove logistike pa, kada dobiju ponudu, zaključe da im je interni trošak niži. A naravno, u izračun najčešće nisu uze­ li sve stvarne troškove, kao na primjer: amortizacije vozila (vozila su stara i već otpisana pa se trošak ne vidi), amortizaciju skladi­ šta ("zgradu imamo, što sada s njom?"), trošak administrativnog osoblja (obrada dokumentacije, podrška za djelatnike u logistici), troškove zaštite na radu i zaštite od požara, trošak energije, trošak neracionalnog iskorištenja skladišta, trošak lošeg iskorištenja radne snage (izvan sezone čeka se posao, a u sezoni se plaćaju prekovre­ meni), itd. Takvi se odlučuju za outsourcing tek kad im vozila pot­ puno otkažu poslušnost ili radi financijskih problema žele prodati neke od objekata/skladišta. Druga grupa su oni koji razumiju da im je outsourcing logistike jedini dugoročni izbor, ali ga provode u nekoliko faza, najčešće prvo prodaju/poklone vozila vozačima i s njima sklapaju ugovore o distribuciji. Ako se radi o uniformnoj robi koja ne zahtijeva po­ sebne sanitarne i sigurnosne uvjete, takvo rješenje može potrajati nekoliko godina, sve dok izdrže vozila. Rješenje je polovično, ušte­ da je najčešće mala i svodi se na izbjegavanje investicija u vozila i sniženje troška rada te zbrinjavanja viška djelatnika. Vrlo često je jedan od motiva i socijalna osjetljivost prema zaposlenicima. Takvi su svjesni krajnjeg rješenja, ali do njega dolaze u više koraka. Treća grupa ima interne procese tako posložene da nitko osim njih samih ne može na njih efikasno odgovoriti. Takvi, na primjer, distribuiraju jedan jogurt ili kobasicu u objekte udaljene nekoliko desetaka kilometara ("jer nama je potrošač na prvom mjestu") i ne zanima ih koliko su na toj robi na kraju zaradili. Kad zanimanje zaživi, bit će prekasno.

U svijetu je oko 70% logističkih usluga outsourcano, a u Hrvatskoj tek oko 30%. Više je nego očito u kojem smjeru kreće razvoj logistike u Hrvatskoj i regiji. SPECIJALIZACIJA Primjera zašto tvrtke brže ne outsourcaju logistiku ima još ("pozda­ nost isporuke", "tajnost informacija" itd.) No treba reći da ima tvrtki kojima taj proces nije isplativ. To su prvenstveno oni kojima je ve­ ličina prometa robe tako velika da su često puta veći i od lokalnih logističkih specijalista. Naravno, oni jesu i bit će u budućnosti u stanju sami financirati razvoj svih elemenata modernih logističkih operacija. To su prvenstveno veliki trgovački lanci. Nezavisni pružatelji logističkih usluga dodanu vrijednost za svoje klijente crpe iz činjenica da su kombinacijama raznih roba raznih klijenata u stanju puno efikasnije iskorištavati kapacitete vozila i iskorištenje kilometraže (prihoduju u oba smjera). Veličina tran­ sportnih flota omogućava im povoljniju nabavu vozila, goriva i održavanje. Broj zaposlenih u logističkim operacijama i transportu dovoljno je velik da bezbolno kompenziraju sezonalnost i nagle promjene količina te izostanke s posla (godišnji odmori, bolova­

nja). Skladišne i prijevozne kapacitete bolje iskorištavaju kombi­ nacijom rada s klijentima koji imaju suprotnu sezonalnost (vrhovi prometa u različitim godišnjim dobima). Kao i u proizvodnji, specijalizacija u pružanju logističkih ope­ racija sve je izraženija. Svi više neće raditi sve. Nastaju logistički specijalisti za smrznutu robu, za hlađenu robu, za farmaceutiku, a specijalizacija slijedi tehnološke, zdravstvene, sigurnosne i ostale zahtjeve robe.

INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA Vrlo je važno spomenuti da su danas efikasne logističke operaci­ je neprovedive bez primjene vrhunske informatičke tehnologije. To se prvenstveno odnosi na sustave za upravljanje radom vozila (TP/RP – transport/route planning / planiranje i optimizacija ruta), TM – transport management (satelitsko praćenje rada vozila i kon­ trola troškova u realnom vremenu), analiza isplativosti ruta, itd.), sustave za upravljanje skladišnim operacijama (WMS – warehouse management system) i sustave za povezivanje sa klijentima (EDI – electronic data interchange). Takvi softwarei su skupi i njihova implementacija nije ni brza ni jednostavna. Kriteriji kvalitete koji su vrijedili jučer ne vrijede danas, a zadatak organizacije je da svoje procese i sustave interne kontrole prila­ godi novonastalim uvijetima. U prometu hranom, ISO, HCCP i IFS certifikacija poslovnih procesa i management sustava nešto je što se podrazumijeva i često se više niti ne spominje, ali je neophodna garancija održanja kvalitete, sigurnosti i zdravstvene ispravnosti. RALU Logistika razvija se upravo u smjeru za koji duboko vjeruje­ mo da je budućnost logistike. Specijalizirali smo se samo za hladni lanac (hlađena i smrznuta hrana, farmaceutika), nudimo integrira­ nu uslugu svojim klijentima (od proizvodnje/skladišta bilo gdje u EU ili Rusiji, preko skladištenja i komisioniranja do distribucije na cijelom teritoriju Hrvatske), koristimo najsuvremeniju opremu i in­ formatičke tehnologije, i prednjačimo u razvoju sustava kvalitete (prvi smo u Hrvatskoj implementirali International Food Standard za logistiku). Takva poslovna strategija garantira nam poslovni uspjeh. Naši klijenti su tvrtke koje su logističke operacije povjerili nama i s nama će dijeliti poslovni uspjeh. n

progressive |

03:2014

29


 AKTUALNO

Euromonitor International

Globalni potrošački trendovi za 2014. U ovoj godini potrošači će željeti kupiti neke luksuznije proizvode, preuzimat će više aplikacija i u većoj mjeri će koristiti pogodnosti društvenih mreža. Također, borit će se za uspostavu balansa između profesionalnog i privatnog života, donosit će ekološki prihvatljive odluke i hranit će se bolje. Pripremila: Daphne Kasriel, Consumers Editor, Euromonitor International

I

straživanje Euromonitor Internationala pokazuje koji će trendovi oblikovati po­ našanje potrošača u 2014. godini. Tako­ đer, ono otkriva što će biti najvažnije kupci­ ma diljem svijeta, kako će se mijenjati način predstavljanja brendova i njihove interakcije s potrošačima - vlasnici brendova morat će se mnogo više boriti za lojalnost kupaca. Top 10 trendova: 1. Smanjenje jaza između želje za proizvodom i čina kupovine S obzirom da potrošači svoje potrebe za ra­ zličitim proizvodima žele zadovoljiti odmah, vlasnici brendova traže način na koji će u što većoj mjeri iskoristiti potrebu potrošača za impulzivnom kupovinom. Nedavno je MasterCard najavio partnerstvo s izdava­ čem Conde Nast za aplikaciju pod nazivom ShopThis. Ta aplikacija omogućuje digitalnim potrošačima da istog trenutka kupe određe­ ni proizvod koji ugledaju na reklami u ma­ gazinu ili komad odjeće koji neki glumac ili glumica nose u filmu. 2. Zdrava prehrana Interes potrošača da jedu zdravo prelazi po­ datke iz statistika o debljini - mnogi su svjesni da će, ukoliko se hrane zdravo, povećati kva­

litetu života i produžiti vlastiti životni vijek. Također, mnogi otkrivaju da su osjetljivi na određenu hranu i traže proizvode bez nekih sastojaka ('free from...'). Prema istraživanju Euromonitor Internationala o globalnim po­ trošačkim trendovima iz 2013; online kupci su spremni platiti više za hranu koja će im donijeti određene benefite, poput dodatnih hranjivih tvari.

Potrošači također sve češće ostaju živjeti u mnogočlanim domaćinstvima koja se sastoje od predstavnika različitih generacija, zbog rastućih troškova brige o djeci i starijima, kao i zbog sve većih troškova stanovanja. Život različitih generacija pod jednim krovom utječe na ponašanje prilikom kupovine hrane, ali i na izbore kada je riječ o kupovini tehnike ili odlasku na godišnji odmor. 3. Ekološki aktivisti i procvat društvene svijesti Potrošači se u sve većoj mjeri žele povezati s brendovima, modelima poslovanja i pro­ izvodima koji nemaju negativan ekološki ili društveni utjecaj. Nova platforma pod nazi­ vom SHFT ima za cilj prenijeti novi, održiviji

30 progressive |

03: 2014

pristup načinu života. Platforma koju su krei­ rali glumac Adrian Grenier i producent Peter Glatzer zasniva se na vjerovanju da održivost tj. sposobnost opskrbljivanja treba biti sa­ stavni dio našeg 'tkiva' i da nas treba gurati dalje u pravcu održivog razvoja kojim smo neminovno krenuli. 4. Značaj doma i zajednice Potrošači se sve više okreću ostajanju kod kuće i zabavi u vlastitom domu. Prema pi­ sanju argentinskih novina La Nacion, danas možete dobiti profesionalnog kuhara da kuha u vašoj kuhinji za vaše goste ili bend koji će izvoditi koncert u vašoj dnevnoj sobi ili u vrtu. Potrošači također sve češće ostaju ži­ vjeti u mnogočlanim domaćinstvima koja se sastoje od predstavnika različitih generacija, zbog rastućih troškova brige o djeci i stariji­ ma, kao i zbog sve većih troškova stanovanja. Ovaj multi-generacijski način života je važan iz ugla kupovine, jer sada mješavina različitih generacija pod jednim krovom utječe na po­ našanje prilikom kupovine hrane, ali i na izbo­ re kada je riječ o kupovini tehnike ili odlasku na godišnji odmor. 5. Frustracije i narušeni balans Nepostojanje balansa između poslovnog i privatnog života bit će važan izvor stresa za potrošače tijekom 2014. godine. Mnogi vjeru­ ju da su mobilne komunikacije izbrisale jasnu granicu između radnog i slobodnog vreme­ na, proizvodeći veći stres. Međutim, ima i onih koji vjeruju da mobilne komunikacije ublažavaju pritisak na zaposlenog potrošača. Prema izvještaju Euromonitor Internationala, 2/3 potrošača trudi se pojednostaviti svoj trenutni način života. Dok većina potrošača financijsku sigurnost vidi kao glavni cilj, ostali kao cilj ističu osobno i profesionalno zado­


| 03:2014

voljstvo i opredjeljuju se za jednostavniji način života. 6. Luksuznija roba za više potrošača U 2014. godini potrošači će i dalje kupovati luksuznu robu. Cilj će im biti pribaviti luksuznije proizvode po povoljnijoj cijeni. Japanski potro­ šači u većoj mjeri od drugih tragaju za 'pristupačnijom luksuznom ro­ bom'. Tako, na primjer, oni kupuju džempere od kašmira kod Uniqloa i gurmansku kavu u trgovini 7-Eleven. 7. Izbori Digitalne tehnologije dale su ljudima moć da reagiraju odmah ukoli­ ko nečim nisu zadovoljni, ali i da postanu brend ambasadori šireći in­ formacije o dobrim kupovinama kada jesu zadovoljni. Tako potrošači mogu utjecati na kupovne navike ostalih ljudi zahvaljujući društvenim mrežama, a vlasnici brendova će morati na njima raditi više nego ikad kako bi pridobili lojalnost kupaca u 2014. godini. Transparentnost i iskrena isprika izazvat će poštovanje kupaca. 8. Post-recesivne strategije Dok mnogi potrošači moraju 'rastegnuti' novac, suočavajući se i da­ lje s posljedicama recesije, post-recesivne strategije su bazirane na tome da predvide kako će se ljudi ponašati poslije šoka izazvanog životom u krizi. Mnogi potrošači su modificirali svoje kupovno po­ našanje i postali štedljiviji. Sada se 2/3 ispitanika obuhvaćenih istra­ živanjem Euromonitora slaže da je pronalaženje povoljnih rasproda­ ja ono u čemu uživaju. 9. Aplikacija za... Potrošači se više nego ikada oslanjaju na mobilne tehnologije, pa nije nikakvo iznenađenje da će aplikacije dobivati na popularnosti i u 2014. Aplikacije su pokazatelji potrošačkog interesa i nude razli­ čite marketinške mogućnosti za brendove. Nove aplikacije u Velikoj Britaniji omogućuju potrošačima da daljinski kontroliraju svoj dom, poput recimo aplikacije British Gasa za 'aktivno grijanje'. Britanski la­ nac hotela Premier Inn nedavno je učinio dostupnom aplikaciju koja omogućuje gostima da kontroliraju stupanj osvjetljenja u sobama preko svojih mobilnih uređaja. 10. Žudnja za vizualnim Potrošači postaju vizualna publika. Oni koji se razumiju u digi­ talne tehnologije mogu izabrati popularne softverske aplikacije kao što su Vine i Instagram, kako bi slikovito prikazali svoj život. Naravno, promatračima je teško dokučiti što je realnost među svim tim 'savršenostima' proizašlim iz brojnih filtriranja. n

progressive |

03:2014

31


 PROGRESSIVE KOŠARICA

HIPERMARKETI Broj

PROIZVOD

KOLIČINA

INTERSPAR

KAUFLAND

KONZUM

1 kg

5,39

4,99

5,99

1l

8,99

8,98

8,99

PREHRANA

PLODINE

PROSJEČNA CIJENA PROIZVODA

5,39

5,39

5,43

8,99

8,99

8,99

MERCATOR   

1

Brašno glatko T-550, Podravka

2

Biljno ulje, Zvijezda

3

Sitna kuhinjska Paška morska sol

1 kg

4,29

4,19

4,29

4,29

4,19

4,25

4

Vegeta, Podravka

500 g

24,95

24,89

24,99

24,89

24,89

24,92

5

Kava mljevena Classic Barcaffe, Atlantic Grupa

500 g

31,99

32,79

n

22,99

32,79

30,14

6

Cedevita Limun, Atlantic Grupa

500 g

26,79

25,89

22,99

25,99

25,89

25,51

7

Čokolino, Podravka

500 g

24,99

24,99

26,09

24,99

24,99

25,21

8

Muffins čokoladni, Dr. Oetker

360 g

17,99

17,99

20,99

n

n

18,99

9

Dukat svježe mlijeko 3.2% m.m.

1l

6,49

6,49

6,49

6,49

6,49

6,49

10

Svježi sir u čaši polumasni 20% mm, Vindija

500 g

16,99

16,99

17,69

17,99

16,99

17,33

11

Poli cca., Perutnina Ptuj Pipo Čakovec

500 g

25,79

25,79

26,99

25,78

25,79

26,03

12

Pašteta čajna, Gavrilović

100 g

5,99

6,39

6,29

5,99

5,99

6,13

13

Ajvar blagi uprženi, Podravka

690 g

18,99

19,99

19,99

19,99

19,99

19,79

14

Pile roster na podlošku svježe Koka Vindija

1 kg

23,99

22,99

22,99

22,99

22,99

23,19

15

Carska mješavina, Ledo

450 g

9,99

9,99

9,99

9,99

9,99

9,99

16

Kroketi od krumpira, Ledo

1 kg

18,99

17,99

18,49

18,99

17,99

18,49

2 kg

45,99

44,99

34,49

44,99

45,99

43,29

15,99

15,99

15,99

15,99

15,99

15,99

100 ml

17,99

16,99

16,99

18,99

17,99

17,79

8+2

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

300 ml

14,99

10,99

13,99

n

15,98

13,99

391,55

384,28

348,70

349,70

373,29

BROJ PROIZVODA KOJI NEDOSTAJU

0

0

1

2

1

NOMINALNA VRIJEDNOST KOŠARICE

391,55

384,28

378,84

382,68

392,28

NEPREHRANA 2

Faks Helizim Aquamarine, Saponia

3

Bref wc power aktiv lemon Henkel

4

Zubna pasta Plidenta extra white, Atlantic Grupa

5

Toaletni papir Zewa camomile, SCA

6

Sapun tekući Fa jogurt/vanilija/med, S&H UKUPNO

akcije/sniženja/promocije/trajno niska cijena

n - nema

METODOLOGIJA Progressive magazin na mjesečnoj bazi prati cijene proizvoda iz kategorija hrana i piće, kućne potrep­ štine te ljepota i njega u supermarketima i hiper­ marketima diljem Hrvatske. U ožujku su tajni kupci kupovali u pet hipermarketa u Zagrebu (abeced­ nim redom): Interspar, Kaufland, Konzum, Mercator i Plodine. Cijene označene crvenom bojom predstavljaju ak­ cije, sniženja i promocije dok oznaka n znači da na polici nije pronađen određeni proizvod.

32 progressive |

03: 2014

Nominalna vrijednost košarice dobiva se zbrojem svih proizvoda u košarici tako da se proizvodima koji nedostaju dodijeli prosječna cijena košarice. Prosječna cijena pojedinog proizvoda u košarici predstavlja prosjek cijena svih trgovina u kojima su prisutni spomenuti proizvodi. Napominjemo da je cilj objavljivanja košarice pra­ ćenje i pregled cijena proizvoda (brendova) u razli­ čitim trgovačkim lancima.

Progressive košarica omogućava fokus na grupu proizvoda svim profesionalcima FMCG sektora, od menadžmenta i voditelja poslovnica do dobavljača i distributera, radi lakšeg praćenja pojedinih proi­ zvoda u različitim trgovačkim formatima. Progressive magazin, kao specijalizirani časopis u FMCG sektoru, samostalno sastavlja popis proizvo­ da u košarici kao i trgovina u kojima proizvode ku­ puju tajni kupci.


Hendal

| 03:2014

Kaufland najpreporučeniji Preporuka je važna mjera odnosa prema marki. Prema rezultatima iz veljače 2014., najviše kupaca preporučuju Kaufland (42%), a zatim Konzum (39%), Lidl (35%) i Plodine (23%). Pripremila: Anđa Šimović, Senior Project Manager, Hendal

A

gencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezenta­ tivnom uzorku od 400 građana starijih od 15 godina. Rezultati za veljaču 2014. godine pokazuju da je 96% odraslih osoba u zadnja 3 mjeseca kupovalo u trgovačkim lancima. Gledano na razini posljednja tri mjeseca, građani najviše posjećuju Konzum, Lidl, Kau­ fland, Plodine, Billu, Interspar i Mercator. Posjećenost je najveća za Konzum kojeg je u zadnja tri mjeseca posjetilo 57% svih ispitanika. Posjećenost ostalih vodeći trgo­ vačkih lanaca nije se značajnije mijenjala, drugo mjesto dijele Lidl (44%) i Kaufland (43%), dok su na trećem mjestu Plodine koje je posjetilo 29% ispitanika. Preporuka je važna mjera odnosa prema marki. Prema rezultatima iz veljače 2014., najviše kupaca preporučuje Kaufland (42%), a zatim Konzum (39%), Lidl (35%) i Plodine (23%). Prema broju lojalnih kupaca koji u pojedinom trovačkom lancu najčešće kupuju, Konzum je na prvom mjestu; 31% svih posjetitelja tr­ govačkih lanca upravo u Konzumu najčešće kupuju. Nakon Konzuma, veće udjele lojalnih

TRAVANJ

kupaca u veljači nalazimo za Kaufland (23%), Plodine (17%), Lidl (12%) i Billu (7%). Ukoliko analiziramo udio lojalnih kupaca među svim kupcima za svaki vodeći trgovač­

ki centar posebno, najveći udio lojalnih kupa­ ca među svim svojim posjetiteljima u veljači ima Konzum, zatim Kaufland, a nakon toga slijede Plodine, pa Billa i Lidl. n

FOKUS HRANA

FOKUS NEPREHRANA

TEMA BROJA

PAŠTETE

SREDSTVA ZA TUŠIRANJE

ORALNA HIGIJENA

b2Retail

www.progressive.com.hr TEMA BROJA - PREGLED NAJKATEGORIJA PROTEKLE GODINE progressive |

03:2014

33


 PROFIL

Helena Pentek, Manager kategorije Podravka jela

Srce Podravkaša ugrađeno je u sve proizvode Glavne karakteristike svih proizvoda Podravke su visoka i kontinuirana kvaliteta kao i domaći okus. Kroz neprestane inovacije unutar postojećeg asortimana i kroz lansiranje novih kategorija, Podravka kontinuirano potvrđuje da je donositelj novih trendova u prehrani u Hrvatskoj i regiji te su joj glavni sinonimi tradicija, kvaliteta i inovativnost.

Razgovarala: Marija Sedlar

H

elena Pentek, Manager katego­ rije Podravka jela u prehrambe­ noj industriji Podravka, osnovnu školu i gimnaziju završila je u rodnoj Ko­ privnici. Još od malena voljela je gledati reklame na televiziji i oglase u časopisi­ ma, pratiti nove proizvode na tržištu i isprobavati ih. Nakon gimnazije upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu. „Na dru­ goj godini studija, nakon odslušanog predmeta Marketing, odlučila sam na­ staviti u tom smjeru. Kao studentica sam radila na Podravkinim promocijama na prodajnim mjestima i tada sam imala prve kontakte s potrošačima. Dojmili su me njihovi pozitivni stavovi o Podravci te mi je to iskustvo pomoglo tijekom samog studiranja, kao i kasnije u poslu.“

S FAKULTETA U PODRAVKU Nakon završetka fakulteta i povratka u rodni grad, početkom 2001. Helena je započela svoje radno iskustvo u Mar­ 34 progressive |

03: 2014

ketingu Podravke u timu za Lino dječ­ ju hranu. „Nakon Lino tima, radila sam u marketinškom timu za Podravka jela kao Product Manager zadužena za tr­ žišta JIE, a kasnije na poziciji Marketing Managera. Od 2010. sam kao dio tima Poslovnog programa Jela i dodaci jeli­ ma bila zadužena za marketinške aktiv­ nosti Vegete i Podravka jela na tržištima zapadne Europe i prekooceanskih ze­ malja. Od proljeća 2013. godine sam na poziciji Managera kategorije Podravka jela koja obuhvaćaju asortiman juha u vrećici, juha u kocki, temeljaca i polugo­ tovih jela, a s time i brendove Podravka juhe u vrećici, Podravka i Vegeta juhe u kocki, od ove godine i Podravka temelj­ ce, zatim Talianette i Fini-Mini. Zaduže­ na sam za razvoj asortimana te kreiranje marketinške strategije nastupa na svim tržištima gdje smo prisutni. Vođenje ka­ tegorije Podravka jela, koja je od velike važnosti za cijelu kompaniju, za mene

osobno je veliko priznanje za dosadaš­ nji rad, ali ujedno i velika odgovornost.“

DONOSIMO NOVE TRENDOVE Asortiman Podravka jela prodaje se na 30-ak tržišta, što Podravki daje mo­ gućnost stjecanja znanja o navikama potrošača diljem svijeta. Na osnovu tih saznanja, Podravka razvija asortimane proizvoda koji su prilagođeni okusom, pakiranjem i sastojcima svakom poje­ dinom tržištu, naglašava Helena. „Jedna od niti vodilja u poslovanju Podravke je brza, jednostavna i laka priprema kvali­ tetnih obroka. Također, glavne karakteri­ stike svih proizvoda Podravke su visoka i kontinuirana kvaliteta kao i domaći okus. Upravo su to početne smjernice od kojih krećemo u razvoj novih kate­ gorija i proizvoda, a krajnji cilj je zado­ voljstvo naših potrošača. Kroz neprestane inovacije unutar po­ stojećeg asortimana i kroz lansiranje


| 03:2014 novih kategorija, Podravka kontinuirano potvrđuje da je donositelj novih trendo­ va u prehrani u Hrvatskoj i regiji te su joj glavni sinonimi tradicija, kvaliteta i inovativnost.“ Bez mladog, ambicioznog i kvalitetnog tima ljudi u kategoriji Podravka jela bilo bi nezamislivo realizirati lansiranja novih proizvoda na tržište, razvoje novih pro­ jekata i kampanja, priznaje Helena te o timskom radu kaže: „Upravo su timski rad i ljubav prema poslu glavni pokre­ tači svih nas. Marketing je u kompaniji inicijator i nositelj svih razvojnih proje­ kata usmjerenih prema potrošačima, no važno je naglasiti da u cijeloj realizaciji veliku ulogu ima timski rad svih službi unutar Podravke, vrlo dobra i koope­ rativna suradnja i ljubav prema poslu i kompaniji. Svi mi – Podravkaši - volimo reći da radimo s velikim srcem i upravo to srce ugrađujemo u naše proizvode.

PODRAVKA TEMELJCI Ove godine Podravka je na tržište Hr­ vatske lansirala Podravka temeljce, kao jedan od svojih najvažnijih projekata. Temeljci općenito imaju veliku ulogu u kulinarstvu. Svi vrhunski kuhari znaju da je temeljac osnova jela, baza na koju se nižu ostali sastojci i koji se nadograđuje okusima, ovisno o tipu i vrsti jela. Hele­ na naglašava da upravo kvaliteta samog temeljca čini svako vrhunsko jelo. „Po­ dravka temeljci proizvedeni su od vr­ hunskih sastojaka, karakterizira ih okus lagano pirjanog mesa i povrća te jelima daju pravi domaći okus. Oni su potpuno nova generacija proizvoda, pripremlje­ na od najkvalitetnijih sastojaka (birano povrće, meso, začini) i s vrlo jednostav­ nom primjenom kojom se obogaćuje okus svih povrtnih i mesnih jela. Prošle godine smo intenzivno radili na razvoju Podravka temeljaca tijekom kojeg smo kontinuirano surađivali s Podravkinim specijalistima Kulinarstva i s vrhunskim kuharima Hrvatskog kuharskog saveza. Glavni cilj bio nam je razviti proizvode koji će biti domaćeg okusa. Podravka temeljci se odlično uklapaju u kuhinje mladih potrošača koji žive dinamičnim stilom života i dan im je prekratak za obavljanje svih dnevnih obaveza. Uz Podravka temeljce potrošači će unijeti novu dimenziju okusa u svoju kuhinju, bilo na postojećim, dobro znanim je­ lima, bilo na novim receptima. Samim

obroka kao i omogućiti im da prošire svoje tjedne jelovnike.“

DINAMIČNO, KREATIVNO, IZAZOVNO

Volim upoznavati nove ljude, usvajati nova znanja iz različitih sfera poslovanja te komunicirati sa širokim krugom ljudi. Izazovi koji su na dnevnoj bazi postavljeni pred mene omogućuju mi da svaki dan naučim nešto novo. Kako u poslovnom, tako i u privatnom životu, najviše volim pronalaziti nova, učinkovitija i brža rješenja svakog zadatka. time njihova kuhinja će postati raznovr­ snija, a odabrana jela pripremat će jed­ nostavnije i brže dok će konačni rezultat biti domaći, prirodni okus.“ Helena otkriva kako je tijekom razvoja ovog projekta imala priliku naučiti puno o razvoju proizvoda nove konzistencije, o novim tehnologijama proizvodnje, ra­ zvoju potpuno nove ambalaže, ali naj­ više o samim potrošačima. „Cijeli razvoj Podravka temeljaca, od prvobitne ideje do samog lansiranja proizvoda i kasnije u pozicioniranju i kreiranju komunika­ cije, bio je vođen dobivenim inputima od samih potrošača. Osnovni cilj nam je bio zadovoljiti njihove zahtjeve za no­ vim proizvodima i olakšati im pripremu

U Marketingu Podravke atmosfera je vrlo dinamična, kreativna, izazovna, ali prije svega pozitivna, što uvelike olak­ šava cjelokupno obavljanje dnevnih za­ dataka, smatra naša sugovornica. „Unu­ tar kompanije, Marketing vodi procese razvoja novih proizvoda i kategorija, marketinških komunikacija, ali isto tako vodi brigu o postojećem proizvodnom portfoliju. Također aktivno sudjelujemo u razvoju prodajne strategije i defini­ ranju distributivnih ciljeva, u razvoju novih proizvodnih tehnologija. Upravo zbog brojnih kontakata sa širokim kru­ gom ljudi unutar i izvan kompanije, ovaj posao je još dinamičniji, zanimljiviji i za­ htijeva puno angažmana. Meni osobno, ovakva atmosfera odgovara budući da volim upoznavati nove ljude, usvajati nova znanja iz različitih sfera poslovanja te komunicirati sa širokim krugom ljudi. Izazovi koji su na dnevnoj bazi postav­ ljeni pred mene omogućuju mi da svaki dan naučim nešto novo. Kako u poslov­ nom, tako i u privatnom životu, najviše volim pronalaziti nova, učinkovitija i brža rješenja svakog zadatka“, zaključu­ je Helena.

SLOBODNO VRIJEME Svaki slobodan trenutak Helena posve­ ćuje svojoj obitelji. „Budući da svi u obi­ telji volimo sport i prirodu, pokušavamo tako organizirati zajedničko vrijeme. U proljeće i jesen često vikende pro­ vodimo na biciklizmu u Istri, Gorskom kotaru, a ponekad i u susjednoj Slove­ niji. Ljetni mjeseci su nam rezervirani za more, igre u vodi, badminton i kam­ piranje u šatoru na Jadranskoj obali. U zimskim mjesecima odemo na nekoliko dana na skijanje.“ Od osnovne škole Helena se bavi spor­ tom pa je tako isprobala mnoge sporto­ ve - rukomet, tenis, badminton, atletiku - no upravo je kuglanje kao timski i poje­ dinačni sport obilježilo njezino odrasta­ nje. Danas, zbog poslovnih i obiteljskih obaveza, priznaje da ne može biti toliko aktivna, no slobodne trenutke koristi za trčanje. Ljubav prema sportu trudi se prenijeti i na svoje sinove, koji imaju 6 i 10 godina, i za sada se još uvijek traže u različitim sportovima. n

progressive |

03:2014

35


 PROMOCIJE

| KAMPANJE | LANSIRANJA

Rio Mare Paté Rustico- inovacija u namazima Rio Mare predstavlja nove jedinstvene namaze od tune, Rio Mare Paté Rustico. Oblikom pakira­ nja, kvalitetom te sastavom, Rio Mare Paté Rustico predstavlja inovaciju u kategoriji namaza. Posebnost je i u čvršćoj teksturi te kompaktnim i vidljivim komadima tune. Visokokvalitetna tunje­ vina sljubljuje se s tipičnim okusima mediterana pružajući nezaboravan doživljaj okusa. Dostupno u tri okusa: tuna i masline, tuna i suhe rajčice, tuna i paprika. Logističke informacije: RIO MARE RUSTICO TUNA I MASLINE 115g, EAN: 8004030546004, 12 kom/karton RIO MARE RUSTICO TUNA I PAPRIKA 115g, EAN: 8004030547001, 12 kom/karton RIO MARE RUSTICO TUNA I SUHE RAJČICE 115g, EAN: 8004030548008, 12 kom/karton Proizvođač: Bolton Alimentari S.p.A. Cermenate – Italija Distributer: Bolton Croatia d.o.o. Adresa distributera: Šarengradska 9, 10000 Zagreb E-mail: mail@boltoncroatia.hr

EXTRA SMILE 75 ml barem za trećinu bolja! Spriječite karijes, kamenac, plak i upale redovi­ tom uporabom jedne zubne paste! Usporedite broj i kvalitetu aktivnih sastojaka u Plidenti Extra Smile: alantoina, pirofosfata, triklosana i fluora s bilo kojom drugom multifunkcionalnom zub­ nom pastom i bit će vam jasno zašto će ovo atraktivno bonus pakiranje s 33% više sadržaja dati vašem asortimanu zubnih pasti dodatni sjaj, a kupcima zadovoljstvo kupnje jedinstvenog proizvoda. Primjena: KARI­ JES, NASLAGE, KAMENAC, „IZBJELJIVANJE“, UPALE DESNI, PARODONTITIS, DUGOTRAJNO OSVJEŽENJE.

Vindino – mliječna poslastica iz Zemlje zdravlja Mliječni asortiman Vindije od prošlog je ljeta bogatiji za nove proizvode namijenjene najmlađima, zaštićene bren­ dom VINDINO. To ukusno iznenađenje za male sladokusce dostupno je u svim boljim trgovinama u vidu mliječnog deserta s okusom lješnjaka i čokolade, dok Vindino sirni deserti donose dvije kombinacije okusa: jagoda – banana i jagoda – marelica. Svako izdanje ovog ukusnog Vindijina deserta donosi četiri 60-gramske čašice te je ukrašeno sim­ patičnim malim dinosaurom. Mliječni i sirni deserti Vindino bogati su proteinima, kalcijem i vitaminom D, sastojcima potrebnim za normalan rast i razvoj kostiju kod djece. Potražite Vindino mliječne i sirne deserte po akcijskim cijenama! Logističke informacije: 6 kom/karton, 279 kartona na paleti Proizvođač: Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin Telefon i fax: 042 399 999; 042 399 076 E-mail: promotion@vindija.hr 36 progressive |

03: 2014

WC Net – čisti dobitak WC Net, Vaš stručnjak za kupaonicu, priređuje veliku nacionalnu nagrad­ nu igru s bogatim fondom nagrada od ukupno 40.000 kn na American Express potrošačkim karticama. Za kupnju samo jednog WC Net proi­ zvoda, svaki kupac ostvaruje pravo sudjelovanja u sms nagradnoj igri. Cilj nagradne igre je podržati sezonu čišćenja, dodatno stimulirati prodaju te povećati uočljivost branda i dinamizirati kategoriju. Potpuni pristup od 360° koji obuhvaća razne medije komunika­ cije s potrošačima jedino može donijeti rezultat na zadovoljstvo proizvođača, maloprodajnih lanaca i kranjih potrošača. Iz tog razloga, nagradna igra će biti podržana neizostavnom TV kampanjom, promocijama i oglašavanjem u prodajnom mjestu, ostalim promotivnim materijalima te komunikacijom na proizvo­ dima. Istovremeno, u ponudi su posebna promotivna pakiranja WC Net Intense tekućih sredstava po odličnim cijenama. Odabirom WC net proizvoda, na pravom ste putu prema čistom dobitku. Distributer: Bolton Croatia d.o.o. Adresa distributera: Šarengradska 9, 10000 Zagreb E-mail: mail@boltoncroatia.hr

VIVIS svježi krem sirevi – krema svježih sireva Vivis krem sirevi do­ biveni su u potpu­ nosti od svježeg sira kojem je temelj do­ maće mlijeko 'z bre­ gov, a tom glavnom i jedinom sastojku do­ dano je malo vrhnja i soli. Vindijini svježi krem sirevi dolaze u dva okusa namijenjena svima koji žele uživati u raskoši kvalitetnih namirnica: uz klasični, tu je i poznati i dobro prihvaćeni okus šunke. Ovi proizvodi izvrsne kvalitete i odličnog okusa odlikuju se i praktičnim, moderno dizajniranim pakiranjima od 20, 50, 125 i 200 grama, čija atraktivna ambalaža asocira na svježinu i laku mazivost proizvoda. Vivis svježi krem sirevi dostupni su po akcijskim cijenama! Logističke informacije: 20 g: 44 kom/karton, 196 kartona na paleti; 50 g: 24 kom/karton, 196 kartona na paleti; 125 g: 18 kom/karton, 99 kartona na paleti; 200 g: 12 kom/karton, 99 kartona na paleti Marketinška podrška: WEB, POS Proizvođač: Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin Telefon i fax: 042 399 999; 042 399 076 E-mail: promotion@vindija.hr

www.facebook.com/progressive.hr


| 03:2014

progressive |

03:2014

37


Stranica nedostupna zbog poštivanja zakonske zabrane oglašavanja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića.

38 progressive |

03: 2014

Progressive 137 - Ožujak 2014.  

Progressive is the first and most popular B2B edition - trusted and strongest partner in the FMCG industry in Croatia. With 10 years experie...

Progressive 137 - Ožujak 2014.  

Progressive is the first and most popular B2B edition - trusted and strongest partner in the FMCG industry in Croatia. With 10 years experie...

Advertisement