Page 18

 Savjetnik

Uređenje izloga

Instrument komuniciranja s potrošačima Piše: prof.dr.sc. Sanda Renko, Katedra za trgovinu, Ekonomski fakultet, Zagreb

A

sortiman proizvoda u prodavaonici, lokacija prodavaonice, cijene, atmosfera i sl. predstavljaju instrumente komunikacije trgovca s potrošačima kojima ih nastoji uvjeriti da je njegova ponuda bolja u odnosu na ostale trgovce na tržištu. Teška gospodarska situacija rezultirala je fokusiranjem potrošača većinom na cijene. Međutim, veliki broj prodavača s istim cijenama, sličnim asortimanom, uslugama u prodavaonici, oglašivačkim aktivnostima i sl., postavlja pred trgovce težak zadatak pronalaska jedinstvenog načina kako utjecati na potrošače da kupuju proizvode baš u njihovim prodavaonicama. Danas prodavaonice nisu samo mjesta gdje kupci zadovoljavaju svoje potrebe za određenim proi-

20 progressive |

12: 2012

Izlog je element promocije koji je vrlo lako kontrolirati i prilagoditi ciljanim kupcima te je tako moguće povećati broj kupaca koji posjete prodavaonicu i povećati prodaju. Izlog je prozor na prodavaonici koji se može usporediti s naslovnicom časopisa ili knjige jer je upravo to ono što kupci prvo vide prilikom susreta s prodavaonicom. zvodima, nego one prate način života svojih kupaca i zadovoljavaju njihove osnovne, ali i hedonističke potrebe. Ovo posebice dolazi do izražaja u prodavaonicama koje drže asortiman odjeće, obuće i sl. Neposredno komuniciranje s potrošačima, kao i prodajno mjesto, sve su važniji u vršenju utjecaja na kupca i donošenje odluke o kupnji, naročito jer je velik broj kupnji rezultat impulzivne kupnje.

PROMOCIJSKO KOMUNICIRANJE Kupce na ulazak u prodavaonicu motiviraju različiti čimbenici koji tvore identitet prodavaonice, a jedan od takvih čimbenika je izlog, koji se smatra najvažnijim medijem prodavaonice, jer se pomoću njega

obavlja promocijsko komuniciranje. Izlog je element promocije koji je vrlo lako kontrolirati i prilagoditi ciljanim kupcima te je tako moguće povećati broj kupaca koji posjete prodavaonicu i povećati prodaju. Izlog prodavaonice je prozor na prodavaonici koji se može usporediti s naslovnicom časopisa ili knjige jer je upravo izlog ono što kupci prvo vide prilikom susreta s prodavaonicom. Izlog je posebno bitan kod prodavaonica modne robe i upravo njegovim dizajnom trgovac može utjecati na kupčev doživljaj prodavaonice, marke i proizvoda te na kupčevu odluku o ulasku u prodavaonicu i, u konačnici, kupnju proizvoda. Svrha izloga je da se što više potrošača potakne na posjetu određenog prodajnog mjesta, a efektivno vizualno izlaganje robe može poboljšati izgled prodavaonice i dramatično povećati prodaju, bilo da se zaustavi kupce dok se dive izlogu, bilo dok se već nalaze u prodavaonici. S obzirom da je izlog prodavaonice ono što kupac prvo vidi, trgovcu je jako bitno dizajnirati izlog kako bi ostavio što bolji prvi dojam. To se postiže različitim dizajnom izloga, tj. različitim kombinacijama elemenata dizajna izloga - osvjetljenja, boja, materijala i rekvizita, lutaka, natpisa (logo i oznake trgovca, obrazovni natpisi, natpisi koji obavještavaju o sniženjima ili natpisi koji pružaju obavijest o aktualnostima vezanima uz samu prodavaonicu). Raspored i veličina elemenata, ravnoteža i žarišna točka također su vrlo bitni kod uređenja samog izloga jer kupce privlači ravnoteža, vidljiv logo, ujedinjenost

Progressive No 125  

Progressive is the first and most popular B2B edition - trusted and strongest partner in the FMCG industry in Croatia. With 10 years experie...

Advertisement