Page 1

politiek

OEGSTGEESTER COURANT

PrO steunt aankoop natuurgebied POLITIEK  Progressief Oegst-

geest (PrO) steunt het Zuid Hollands Landschap met een bedrag van € 1.189,55 voor het aankopen van een extra stuk polder direct aansluitend aan de Veerpolder en de Klaas Hennepoelpolder in Poelgeest. Doel van deze aankoop is een verdere ontwikkeling van het daar zo rijke natuurgebied. Deze donatie is mogelijk dankzij de zogenaamde Greenchoicegelden. In 2003 startte Progressief Oegstgeest, samen met Greenchoice, een actie om inwoners van Oegstgeest over te halen over te stappen op alleen nog groene energie. Inwoners, die aan deze oproep gehoor gaven, kregen de afgelopen jaren een korting van 1 eurocent op de prijs van “normale stroom”. De helft van het op deze wijze bespaarde bedrag kwam rechtstreeks ten goede aan de klant zelf. De andere helft werd aan Progressief Oegstgeest uitbetaald onder de voorwaarde dat dit zou worden aangewend voor een goed doel. Progressief Oegstgeest is het lokale samenwerkingsverband van PvdA, Groen Links en andere progressieven in Oegstgeest. Met de donatie aan het Zuid Hollands Landschap wil Progressief Oegstgeest nog eens extra benadrukken hoe zeer zij hecht aan een groene gemeente, een beter milieu en een sociale samenleving.

Omroep West in Oegstgeest POLITIEK  Op maandag 17 febru-

ari zijn radio- en tv-verslaggevers van Omroep West de hele dag in Oegstgeest om verslag te doen van de verkiezingskoorts in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. De dag wordt afgesloten met korte live-radiodebatten vanuit Café de Gouwe, Rhijngeesterstraatweg 31 in Oegstgeest. Omroep West praat over over hete hangijzers in de gemeente met kleine discussies en vooral veel verschillende meningen, een gesprek met politici en vooral met ‘gewone’ mensen. Publiek is meer dan welkom Vanaf 13.00 uur ‘s middags zijn de verslaggevers regelmatig te horen op 89.3 Radio West. De bijdragen vanuit Café de Gouwe in Oegstgeest zijn op 17 februari te horen tussen 18.00 en 19.00 uur. In TV West Nieuws wordt vanaf 17.30 uur verslag gedaan.

speer Zeven partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oegstgeest: Progressief Oegstgeest (PrO), Leefbaar Oegstgeest (LO), VVD, CDA, de Libertarische Partij, Lokaal Oegstgeest en D66. Om de kiezers een idee te geven van de overeenkomsten en verschillen in de verkiezingsprogramma’s, zetten we in deze rubriek in zeven weken de speerpunten van de partijen op zeven beleidsterreinen op een rijtje. Deze week: SPORT

Het CDA is trots op de sport in ons dorp Talloze mensen zetten zich elke week in als vrijwilliger bij sportverenigingen. Ze zijn trainer, teamleider, staan achter de bar, klussen of rijden kinderen naar wedstrijden. Het CDA ziet verenigingen als het kloppend hart van Oegstgeest en wil hen koesteren en ondersteunen. Het college heeft de afgelopen jaren de sport in de kou laten staan. Beloftes werden niet nagekomen, lasten werden plotseling verhoogd en er werd niet of nauwelijks met de verenigingen gecommuniceerd. Het CDA wil het daarom anders en beter: - Afspraken nakomen dus kunstgras op de Voscuyl zoals 5 jaar geleden al beloofd is - Samen met de sportverenigingen kijken naar transparante financiering op maat - Verenigingen door lastenverhogingen niet op het randje van de afgrond brengen, maar ondersteunen Wilt u een gemeente met hart voor de sport en waar u ook trots op kunt zijn? Steun ons dan op 19 maart en stem CDA. Marien den Boer, lijsttrekker

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014

13

punten

Sporten past binnen een gezonde leefstijl, waarin meer bewegen centraal staat. Uit alle onderzoeken blijkt immers dat op alle leeftijden voldoende bewegen van groot belang is voor een goede gezondheid. Gelukkig maken veel burgers van Oegstgeest gebruik van de vele goede sportvoorzieningen in ons dorp. Vandaar ook dat PrO sporten een warm hart toedraagt. PrO heeft daarom de totstandkoming van de nieuwe kleedkamers van LOHC gesteund, PrO maakt zich onverminderd sterk voor de verplaatsing van een sportclub -ASC- die al jaren hopeloos in de knel zit, en staat PrO vooraan in de zoektocht naar een goed en betaalbaar zwembad voor Oegstgeest. En zeker, in deze krappe financiële tijden moeten ook de sportclubs de riem een gaatje strakker zetten. Dat kan, maar het is wel belangrijk dat de verenigingen mee praten over de richting die gekozen gaat worden. PrO steunt die aanpak voor een mooie sportieve toekomst voor Oegstgeest! Tim van Tongeren, lijstrekker

Leefbaar Oegstgeest: integraal, toekomstvast sportbeleid Sport hoort bij de identiteit van Oegstgeest. Leefbaar Oegstgeest (LO) dringt al jaren aan op betere gemeentefinanciën en een toekomstvast sportbeleid. LO wil graag door samenwerking: - de sportvoorzieningen met zwembad in Oegstgeest behouden; - denksportverenigingen helpen bij het vinden van geschikte ruimte, bv. in het Gemeentecentrum; - verenigingen stimuleren minder afhankelijk te worden van de gemeente; - kostenvoordelen met sportclubs realiseren door bv. sportlocaties en kleedkamers samen beter te benutten; - de sociale functie van sport bevorderen door aandacht voor ouderen en mensen met beperkingen, een vangnet voor minder draagkrachtigen en tegengaan van alcoholmisbruik in sportkantines; - de subsidieregeling toekomstvast, transparant en rechtvaardig maken; - de entree voor nieuwe sporten en de jongste jeugd bevorderen. LO beweegt iedereen, van jong tot oud! Simon Vogel, lijsttrekker

Olympisch Oegstgeest Miljoenen Nederlanders en duizenden Oegstgeestenaren keken naar Sven en Ireen. Sport verbindt, verbroedert en inspireert een hele gemeenschap. De VVD vindt sport voor Oegstgeest belangrijk. Veel Oegstgeestenaren zijn lid van een sportvereniging of gebruiken de sportfaciliteiten. Dat willen we in de toekomst graag zo houden. Daarom heeft de VVD ook het initiatief genomen om het zwembad open te houden. Wel vragen we van de sport en de sporters een bijdrage aan de financiële opgave. Dat betekent dat contributies en lidmaatschappen zullen stijgen. De VVD vindt dat de verdeling van de middelen op een goede en rechtvaardige manier moet gebeuren, samen met de sportverenigingen. De activiteiten die eem sportvereniging voor het dorp organiseert, moeten ook meetellen voor de subsidie. De VVD denkt dan aan activiteiten voor doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten. Vincent Janssen, lijsttrekker

De LP wil alle subsidies voor alle verenigingen en voorzieningen binnen 4 jaar afbouwen. Ook zonder subsidies zal Oegstgeest over een rijk verenigingsleven beschikken. Welke kwaliteit de voorzieningen hebben waarover de vereniging beschikt kunnen de leden het best zelf bepalen en daar vervolgens ook naar handelen zonder te hoeven wachten op de gemeente. VERKOOP GROND Gemeentegrond met sportvoorzieningen kunnen worden gekocht om het heft in eigen handen te nemen als vereniging of voorziening. ANBI Maak van je vereniging een ANBI en Den Haag betaalt via de achterdeur mee, zonder dat de gemeente zichzelf nog verder financieel in de nesten werkt. KANTINES Geen beperkingen aan openingstijden zolang omgeving zich niet gehinderd voelt. OVERIG Geen subsidies meer geven voorkomt bovendien zure gezichten bij andere verenigingen en cliëntisme. Lukas Teijema, lijsttrekker

Sport: samen spelen, samen delen Er gaat veel belastinggeld om in de sport: de gemeente Oegstgeest is - zonder shirtreclame - hoofdsponsor van veel verenigingen. Lokaal Oegstgeest stelt dat waar er samen wordt gesport, de gemeentelijke bijdragen ook eerlijk moeten verdeeld. Op dit moment is dat niet het geval. Er is veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan de verhuizing van ASC en de kleedkamers van LOHC. Voor andere sportclubs werd er door het college minder hard gelopen. Zij draaien niet mee in de politieke eredivisie en zijn op achterstand geplaatst. Deze verenigingen worden geconfronteerd met achteraf opgelegde bezuinigingen. Ook eerdere toezeggingen (het kunstgras van VV Oegstgeest) worden niet gestand gedaan. Lokaal Oegstgeest staat voor een eerlijke verdeling van de bijdragen aan de sport, waarbij er een duidelijke relatie is tussen het gebruik van een voorziening en de betaling daarvoor. Het betaalbaar houden van de sport voor alle inwoners van Oegstgeest staat voorop Eelke van de Ouweelen, lijsttrekker

D66 vindt sport belangrijk! Elke week weer zetten veel Oegstgeestenaren zich met enthousiasme en energie in voor het beoefenen van diverse sporten. Dit is goed en moet zo blijven want sport draagt bij aan de ontwikkeling en gezondheid van mensen. De sportverenigingen zitten vol met goede ideeën en initiatieven. Voor D66 is het belangrijk uit te gaan van deze eigen kracht om te komen tot creatieve oplossingen waarmee sport versterkt wordt. Ook verdere regionale samenwerking biedt mogelijkheden, bijvoorbeeld voor de topsport. Dat betekent niet dat alleen de gemeente voor deze voorzieningen hoeft te zorgen, D66 juicht private investeringen in de sport toe. Wij zijn voor behoud en versterking van sportaccommodaties en willen verder onderzoek naar de mogelijkheden om deze beter te benutten. De accommodaties moeten toegankelijk zijn voor een breed publiek. D66 is voor behoud van een zwembad in Oegstgeest. Boris Kocken, lijsttrekker

Oc12feb  

http://webdog.progressiefoegstgeest.nl/files/OC12feb.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you