Page 1

Persbericht - 16 oktober 2016 Progressief Oegstgeest organiseert Open Tafelbijeenkomst op maandag 31 oktober a.s. Het thema is “Woningbouw in Oegstgeest, voor wie en waar?” Moet er gebouwd worden voor jongeren of juist voor ouderen? Voor de midden en hogere inkomens of juist voor lagere inkomens? Voor geïnteresseerden van buiten of voor (kinderen van) inwoners van Oegstgeest? Welke rol kunnen omliggende gemeentes nog spelen? Hoe vinden we dat Oegstgeest er over 10 jaar uit moet zien? Progressief Oegstgeest wil hierover graag in gesprek met haar eigen leden, maar ook met iedereen, die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Aanleiding is het grote aantal woningzoekenden en de geringe ruimte voor bouwen in Oegstgeest. Ook speelt de concept Woonvisie, die in opdracht van de gemeente is opgesteld en nu in de inspraakronde zit. Als deskundigen zullen onder andere aan tafel zitten: 1. Hugo Priemus, emeritus hoogleraar TU Delft, al jaren lang groot expert op het terrein van de volkshuisvesting, 2. Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder Woningstichting MeerWonen De fractie van Progressief Oegstgeest zal die avond eveneens aanwezig zijn en wil conclusies van deze avond mogelijk vertalen naar politieke actie. Iedereen is welkom. Waar? De bijeenkomst vindt plaats in: het Dorpscentrum aan de Lijtweg in Oegstgeest. Zij begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Vooruitlopend op de bijeenkomst kunt u al reageren op een aantal stellingen. Zie website progressiefoegstgeest.nl / facebook en twitter.

Voor de redactie: nadere inlichtingen over dit persbericht bij Anton van Kempen, voorzitter van Progressief Oegstgeest (mobiel: 06-30089436).

Rhijngeesterstraatweg 13 - NL 2342 AN Oegstgeest T +31 (0)84 87 36 107 W progressiefoegstgeest.nl E actief@progressiefoegstgeest.nl KvK 404 48 228 B NL80 TRIO 0212 1332 33

16 1016%20pro%20persbericht%20wonen%20in%20oegstgeest  

http://webdog.progressiefoegstgeest.nl/files/16-1016%20PrO%20Persbericht%20Wonen%20in%20Oegstgeest.pdf

16 1016%20pro%20persbericht%20wonen%20in%20oegstgeest  

http://webdog.progressiefoegstgeest.nl/files/16-1016%20PrO%20Persbericht%20Wonen%20in%20Oegstgeest.pdf

Advertisement