Page 9

Ontsluiting Ook biedt het plan van MRE een uitgelezen kans om een sfeervolle ruimte in de Past. van Winkelstraat te creëren. Van Schaijk: “Hier kan wekelijks de markt plaatsvinden, maar ook de kermis en carnavalsactiviteiten vinden hier hun plek. Met het plan van MRE wordt de haalbaarheid voor dit bruisende centrum voor activiteiten enorm vergroot.” In de plannen van MRE is op de boerenbondlocatie een nieuwe verbindingsweg voorzien richting het Europaplein. “Het parkeerterrein van de EM-TÉ sluit hierop aan, dit is volledig volgens eerdere suggesties van Progressief Landerd. Zorgen over de verkeersdoorstroming zijn hierdoor weggenomen. Er komt een weg bij, dus het kan alleen maar beter worden”, aldus Van Schaijk.

Zorgwoningen en meer groen In de plannen is ook het onderbrengen van kinderopvang en de bouw van zorgappartementen met een openbaar parkje opgenomen. Van Schaijk: “Het is een ideale plek voor ouderen om centraal in Schaijk te blijven wonen. Bovendien komt er meer groen in het centrum. Wat willen we nog meer!” Van belang is wel dat MRE appartementen bouwt in een prijscategorie waaraan behoefte is. Daarnaast is de financiële haalbaarheid nog onduidelijk en zal het parkeren de nodige aandacht moeten krijgen. Als het MRE lukt om met een betaalbaar plan te komen, dan kan Schaijk binnen enkele jaren een prachtig dorpshart hebben. De gemeente Landerd moet NU de kans grijpen om Schaijk het dorpshart te geven wat het verdient. Daar gaat Progressief Landerd voor!

7. TONNY VAN CASTEREN – PETERS, REEK Tonny is nu 8 jaar raadslid voor PL. Ze doet bewust een stapje terug, om plaats te maken voor nieuwe enthousiaste PL-ers. Tonny is werkzaam bij het maatschappelijk werk en de schuldsanering in Oss. Ook is ze actief bij de Zonnebloem. Tonny zal actief blijven in de werkgroep van PL, zodat we blijven profiteren van haar kennis over welzijn en sociale thema’s.

6. PATRICK VERMEULEN , ZEELAND

8. JOEP MANDERS, SCHAIJK

Patrick woont sinds 5 jaar in Zeeland en heeft twee

Bestuurslid van PL, vader van twee dochters en

jonge kinderen. Hij is werkzaam als universitair

docent in het basisonderwijs. Tevens wereld-

hoofddocent Organisatiewetenschappen,

beroemd in Landerd en omstreken als

aan de Universiteit van Tilburg. Daar houdt hij zich

“DJ Gladde Gerrit” en als lid van de

met name bezig met praktijkgericht onderzoek

Brabantse Toppers.

naar organisaties, en met duurzame ontwikkeling. In zijn vrije tijd ondersteunt Patrick ondernemers in ontwikkelingslanden bij het opzetten van een eigen bedrijf. 9

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement