Page 6

Interview met Roel van Schaijk, lijsttrekker van Progressief Landerd

VERKIEZINGEN 3 MAART

T

T WA

D VIN

N? A J AN V ER

Ik vind dat er een groot verschil zit tussen landelijke- ,

“Ik kan er veel plezier aan beleven als we ons ergens actief voor inzetten.” Vanuit Jong Landerd belandde hij in de Landerdse politiek. Inmiddels is Roel van Schaijk acht jaar fractievoorzitter van Progressief Landerd. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij lijsttrekker. Eind jaren negentig liet Jong Landerd nadrukkelijk van zich horen in Landerd. De Jolande posters met prikkelende en politieke uitingen en het politiek cultureel evenement ‘Landerd Pop’ is menigeen nog niet vergeten. Als voorzitter van Jong Landerd was Roel van Schaijk erg betrokken bij de problematiek die speelde bij de jeugd. Op 26-jarige leeftijd maakte Roel de overstap naar de Landerdse politiek.

provinciale- of gemeentelijke verkiezingen. Bij gemeenteraadsverkiezingen heb ik het gevoel dat het wel degelijk uit maakt waar je voor kiest. Je stem telt mee. Gelukkig gaan er veel zaken goed in onze gemeente en graag wil ik dat zo blijven zien. Als ik stem, ga ik ervan uit dat ik invloed kan hebben op zaken die voor mij als inwoner van Landerd van belang zijn. Voor mij telt dan vooral leefbaarheid, huisvesting, zorg om mensen die ondersteuning behoeven, aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners van alle leeftijdsgroepen, gezondheidsbeleid en aandacht voor natuur en milieu. Voor anderen gelden misschien andere prioriteiten. Nu is het moment gekomen dat je moet nadenken over de dingen die er voor jou toe doen! Je kan nu een keuze maken voor die zaken die voor jou van belang zijn in Landerd. Samen met de andere Jannen en onze vrienden, Jan met de Pet en Jan Modaal, roep ik je op ook je stem te laten horen en te laten tellen!!

Jan de Leur, Schaijk

Je werd op jonge leeftijd lid van de Landerdse gemeenteraad. Wat motiveerde jou destijds tot die bijzondere stap? “Vanuit Jong Landerd had ik al zoveel jaar kritiek op de politiek, dat ik wilde proberen om het zelf waar te maken. Ik stelde me verkiesbaar bij Progressief Landerd en, tot mijn eigen verbazing, koos de algemene ledenvergadering me meteen tot lijsttrekker.” Ook in 2006 werd je gekozen tot lijsttrekker. Nu sta je opnieuw bovenaan de lijst van Progressief Landerd. Wat is voor jou de belangrijkste reden om nog door te gaan? “Politiek is en blijft boeiend, zeker in Landerd. Er staan hier nog zoveel belangrijke onderwerpen op de agenda. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Wat ik heel fijn vind, is dat zich de laatste jaren veel nieuwe leden bij Progressief Landerd hebben aangesloten. Zij zijn enthousiast en gemotiveerd om er opnieuw voor te gaan. Dat werkt aanstekelijk en inspirerend.” Hoe lukt het jou om je werk en al je andere activiteiten te combineren met het raadswerk? ”Het zijn soms drukke tijden en zeker nu, zo net voor de verkiezingen, ren ik vaak van de ene afspraak naar de andere. Maar gelukkig hebben we een fractie van drie mensen zodat we het werk kunnen verdelen. Verder heeft Progressief Landerd een heel actieve achterban die de raadsleden altijd steunt. Ik kan er veel plezier aan beleven als we ons ergens actief voor inzetten.” Wat is er de afgelopen jaren veranderd in de Landerdse politiek? “In de dossiers is wel het een en ander veranderd. In de eerste vier jaar waren de dossiers behapbaar, er speelden geen echte grote onderwerpen naast elkaar. De afgelopen vier jaar hebben het LOG (Landbouwontwikkelingsgebied), terrein Morgenzon, Centrumvisie Schaijk en het Multifunctioneel centrum in Zeeland de agenda gedomineerd. Dat zijn enorme projecten, die je als raadslid kritisch in de gaten moet houden. Het is wel goed dat meerdere partijen zich nu lijken te ontwikkelen van dorpspartij naar Landerdse partij. Dat is de beste manier om Landerd te besturen, dat hebben wij al lang ervaren.” We kennen jou als een gedreven politicus, is dat beeld juist? “Ja, dat denk ik wel. Ik neem het raadswerk serieus en steek er veel tijd in. Maar gelukkig realiseer ik me ook dat er meer is dan politiek, hoe belangrijk de beslissingen die we nemen soms ook zijn. Het helpt dat ik ook andere hobby’s heb. Zo ben ik nog steeds erg actief bij Scouting Schaijk, de jongerenvakantieweek en sta ik elk jaar op het podium bij de Moeslandse pronkzitting. Daardoor leer je relativeren.”

WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL 6

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement