Page 3

INHOUDSOPGAVE

ACTIEF IN HEEL LANDERD MET BETROKKEN MENSEN UIT SCHAIJK, REEK EN ZEELAND

erburg

Voorzitter Progressief Landerd VOORWOORD

Beste inwoners van Landerd, Nog heel even, en het is 3 maart. De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Een goed moment om u te informeren over ons programma en onze kandidatenlijst. In dit magazine komen veel van onze mensen aan het woord. In interviews en artikelen informeren zij u over hun persoonlijke drijfveren. Wat vinden zij belangrijk voor Landerd, en hoe willen ze dat met Progressief Landerd gaan aanpakken? Anders dan gebruikelijk, maar wel concreet en duidelijk. Ruim 12 jaar geleden was ik betrokken bij de oprichting van Progressief Landerd. De partij bestond toen al uit een groep mensen die zich betrokken voelde bij het wel en wee van de gemeenschap, en daaraan een steentje wilde bijdragen. Daarin is in al die jaren niks veranderd. We zijn een actieve club mensen van alle leeftijden, die zich belangeloos wil inzetten voor heel Landerd. Een club die bereid is om de handen uit de mouwen te steken, en die oprecht geïnteresseerd is in de mening van de inwoners van Landerd. Het werk voor onze raadsleden houdt niet op in de raadzaal. Zij zoeken de mensen actief op, en nemen daarbij een groep actieve leden mee. Recente voorbeelden: de ‘schaftkeettour’ in Schaijk, de actie op het Morgenzonterrein en de enquête over de Brede school/MFC in Zeeland. Het is Progressief Landerd gelukt om opnieuw een prachtige kandidatenlijst te presenteren. Die bestaat uit 32 personen, van jong tot oud, uit alle kernen van Landerd. Onder hen veel nieuwelingen, die zich snel thuis voelden bij onze partij. Sinds de oprichting is Progressief Landerd bij alle drie de verkiezingen gegroeid. We hopen ook deze keer weer het vertrouwen van veel kiezers te krijgen, ook dat van u! Dit is het moment om te kiezen voor Landerd. We gaan er met zijn allen de schouders onder zetten, en zorgen ervoor dat Landerd klaar is voor de toekomst. Ga daarom in elk geval stemmen op 3 maart! NU! Landerd. Kees Verburg Voorzitter Progressief Landerd

3

TOEKOMST VAN LANDERD Een gesprek met de Top 5 van Progressief Landerd over de toekomst en bestuurbaarheid van Landerd.

4

ROEL VAN SCHAIJK Een interview met een gedreven lijsttrekker.

6

CENTRUM SCHAIJK De kans grijpen om Schaijk een dorpshart te geven.

8

FINANCIËN LANDERD

10

BOMEN OVER BOMEN EN MONUMENTEN Werkgroepleden maken zich hard voor behoud van karakteristieke panden en groene monumenten.

11

DUURZAAM LANDERD Moritz Bohmer, nr. 2 van PL, legt uit wat duurzaamheid voor een gemeente is.

12

EEN TWEEDE KUNSTGRASVELD VOOR DAW

14

CENTRUM ZEELAND Raadslid Mathieu de Klein aan ‘t woord over de locatie Morgenzon, de brede school en het multifunctioneel centrum.

15

WONINGBOUW

19

SOCIAAL LANDERD Nieuwkomers Jacques Pijnappels en Patricia Rooyackers over een sociale gemeente.

20

VANZELFSPREKENDHEDEN TER DISCUSSIE Door Patrick Vermeulen.

21

TYPISCH PROGRESSIEF LANDERD

23

RAAMADVIESJE Als u, na het doorbladeren of lezen van dit magazine tot de conclusie komt dat Progressief Landerd voor u de partij is waarop u op 3 maart wilt stemmen, hang dan de achterkant van dit magazine op uw ruit.

24

zek

De in dit magazine omschreven artikelen behandelen de onderwerpen over het algemeen op hoofdlijnen. Het gedetailleerde verkiezingsprogramma van Progressief Landerd kunt u downloaden op www.progressieflanderd.nl

DO

er

EN

3

!

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement