Page 22

Een ijsbaantje, speelleertuin en een soos voor lichamelijk gehandicapten

Het beste idee van Landerd

In november deed Progressief Landerd via een huis-aan-huis folder een oproep aan de inwoners van Landerd om een goed idee voor hun eigen gemeente, dorp of straat te bedenken. “Hiermee willen we benadrukken dat Progressief Landerd mensen actief bij de lokale politiek wil betrekken”, zegt Roel van Schaijk “Het verbeteren van je eigen omgeving heb je zelf in de hand.” Uit de inzendingen zijn drie ideeën gekozen waar de partij mee aan de slag is gegaan.

Maud van der Wijst uit Schaijk kwam met het idee voor een ijsbaan voor de jeugd. Buurtvereniging “Het Waterrijk“ wil een speelleertuin aanleggen. Zeelander John Vollenberg heeft plannen voor een ontmoetingsplek voor mensen met een lichamelijke handicap.

IJsbaan Voor de ijsbaan is raadslid Mathieu de Klein direct aan de slag gegaan. Met hulp van de Landerdse brandweer en loonbedrijf Peter Loeffen is dagen gewerkt aan de aanleg van een grote ijsbaan. Helaas zakte het water te snel waardoor dit uiteindelijk niet gelukt is. Na een oproep van PL ging de gemeente wel hand en spandiensten verlenen bij particuliere initiatieven. Gelukkig kon mede hierdoor elders in Schaijk door inzet van vrijwilligers een grote vijver geprepareerd tot ijsbaan zodat er volop, ook door Maud, geschaatst kon worden.

Speelleertuin Buurtvereniging “Het Waterrijk” wil de oude fietscrossbaan aan het Oliemeulen in Schaijk ombouwen tot Speelleertuin. Voorzitter van de buurtvereniging Hanneke Vuik legt uit: “Dit prachtige omheinde terrein grenzend aan onze nieuwe wijk Molengraaf III wordt momenteel door de gemeente gebruikt als opslagplaats van zand en stenen, terwijl dit voorheen een fietscrossbaan voor de jeugd was. Aangezien er in het dorp enkel gewone speeltuinen zijn, willen wij hier een bijzondere speelleertuin gaan aanleggen.” Een werkgroep zoekt uit welke mogelijkheden hiervoor bestaan, bijvoorbeeld subsidies van fondsen als Jantje Beton. Progressief Landerd wil het initiatief verder ondersteunen door de bestemming van het opslagterrein terug te brengen naar speelterrein en vanuit de gemeente actief bij te dragen aan de ontwikkeling van deze Speelleertuin.

Gehandicaptensoos In Zeeland is er al sinds jaar en dag een soos voor mensen met een verstandelijke beperking. Zeelander John Vollenberg mist in zijn woonplaats echter een ontmoetingsgelegenheid voor mensen met een lichamelijke handicap. “Met dit idee heb ik bij Progressief Landerd aangeklopt. Ik merkte dat de mensen van PL mij hierbij actief willen ondersteunen, vervolgens ben ik lid geworden. ” Momenteel is John aan het zoeken naar een geschikte plek. “De gemeente moet dit initiatief omarmen”, zegt raadslid Tonny van Casteren. Met een ontwikkelingsubsidie moet ook dit goede idee voor Landerd gerealiseerd kunnen worden.” 29. JOHN VOLLENBERG, ZEELAND

30. ARIE MANDERS, SCHAIJK

John is - via IBN - werkzaam bij VETIPAK in

Was leraar bouwtechniek op het VMBO in Boxtel,

Veghel. Hij vindt het belangrijk dat mensen met

nu vutter, klarinettist en bestuurslid van harmonie

een lichamelijke beperking volwaardig mee kunnen

Semper Crescendo in Reek. Ex-bestuurslid

doen in de maatschappij, en zet zich daar actief

jeugdcarnaval Schaijk.

voor in. Zijn plan om op een vaste plek in Zeeland bijeenkomsten en activiteiten voor lichamelijk gehandicapten te organiseren, is door PL aangemerkt als een van de “Beste Ideeën van Landerd”. 22

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you