Page 19

VERKIEZINGEN 3 MAART

Woningbouw

En nu ècht bouwen, bouwen, bouwen In de afgelopen raadsperiode zijn er, ondanks grote woorden vooraf, te weinig woningen gebouwd in Landerd. Na lang onderhandelen, is het wel gelukt om grondposities te krijgen. Hopelijk gaat Landerd daar nu verstandig gebruik van maken. Progressief Landerd wil dat Landerd zich concentreert op: • Huurwoningen; ook in de goedkope categorie en vooral ook voor alleenstaanden (jongeren en ouderen). Er dient rekening gehouden te worden met mensen die een acuut woningprobleem hebben en met mensen die niet in staat zijn om zelf een woning te kopen. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn nu veel te lang! • Betaalbare starterswoningen; twee categorieën: starterswoningen op kleine kavels voor een goedkope prijs om deze altijd te behouden voor de echte starter die anders niet aan een woning kan komen (prijs: €140.000). De tweede categorie starterswoningen zullen onder de €190.000 moeten kosten om aanspraak te kunnen maken op de starterslening. • Kavels voor zelfbouwers; mogelijk op bijv. parkeerplaats van DAW (na herinrichting), op de locatie gemeentewerf, ITC-terrein, Schaijk-west • Seniorenwoningen; in het kader van vergrijzing is een breed scala nodig, zowel huur- als koopwoningen, in verschillende categorieën en prijsklassen.

WA TV

JA

IND

N

ER VA N

T

?

Mensen, ga allen stemmen, volg je hart en je gevoel en probeer het gevoel van heel Landerd zo aangenaam mogelijk te maken!

Jan Nelissen, Reek

Grondprijs Progressief Landerd wil een gestaffelde grondprijs. De kleinere kavels worden daarmee aanmerkelijk goedkoper, terwijl de grotere kavels duurder worden. Hierdoor kunnen starters- en huurwoningen goedkoper gebouwd worden. Ook zelfbouwers die zuinig omgaan met de ruimte profiteren hiervan.

WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL

25. ELLY ZAARI, SCHAIJK

26. HARRIE VAN GRINSVEN, ZEELAND

In het dagelijks leven is Elly gastvrouw bij ‘t Stekkie,

Woont sinds 1999 in Zeeland. Hij was werkzaam

dagopvang voor dementerende ouderen. Verder is

bij Organon en Campina (onderzoek). Harrie is

zij bestuurslid van buurtvereniging

de oprichter van graanpletterij De Halm, waar

“De Bossestraat”.

biologische granen worden verwerkt tot vlokken en muesli. Harrie draagt de natuur en de boeren een warm hart toe.

19

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement