Page 17

Enquête brede school/MFC

“Zeeland is een dorp waar karakteristieke gebouwen nog steeds de uitstraling van het dorp bepalen. Deze panden dienen bewaard te worden en zo mogelijk op een fraaie architectonische manier geïntegreerd te worden in de nieuwbouw.”

“’Wij willen een MFC als het past, anders wil Zeeland het niet”, vatte een inwoner van Zeeland het treffend samen”, vertelt Mathieu. “Mede dankzij onze enquête weet Progressief Landerd hoe Zeeland denkt over de optie van het college.” Slechts 56% stond achter de toevoeging van een multifunctioneel centrum aan de brede school. Toch zag 64% het MFC als een versterking van het dorpshart dat bijdraagt aan de leefbaarheid, en ontmoetingen tussen jong en oud bevordert. Verder maakte een meerderheid zich zorgen over de grootschaligheid en de bereikbaarheid. Al met al komt een kleine meerderheid van 56% uiteindelijk tot de conclusie dat de tijd van onderzoek voorbij is, en dat nu snel de brede school gebouwd moet worden en niet het MFC. Zij vinden de risico’s te groot en te veel onduidelijk. “Zover is Progressief Landerd nog niet” aldus Mathieu. “Samenvattend ziet een meerderheid het MFC zitten, mits bij de invulling en het ontwerp rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid, het dorps karakter en de menselijke maat. Verder moet de brede school als eerste gebouwd worden. Ook bij de verenigingen, scholen en Compostella bestaat draagvlak voor de visie achter de brede school, in combinatie met een MFC.”

Invulling randvoorwaarden Progressief Landerd staat achter de brede school/MFC. De ruimtelijke invulling en architectuur moeten dan wel passen bij het dorps karakter van Zeeland. Dus niet één kolossaal gebouw dat rondom is dichtgebouwd met woningen. De functionaliteit van het plan en het draagvlak bij de gebruikers van het MFC en brede school moet overeind blijven. De huurprijs voor verenigingen maar ook de nu door de gemeente verleende subsidie moeten ongeveer gelijk blijven. Ook dient de bereikbaarheid en het parkeren goed geregeld te zijn. “De uitwerking van het plan is in volle gang”, vertelt Mathieu. “Nog niet duidelijk is of realisatie mogelijk is binnen de genoemde randvoorwaarden. Bij de verdere uitwerking moet in september duidelijk zijn of de uitvoering mogelijk is binnen het beschikbaar gestelde budget en de geformuleerde randvoorwaarden. Slaagt het nieuwe college hierin, dan kunnen ze rekenen op de steun van onze partij. Lukt dit niet, dan moet je durven concluderen dat het plan niet haalbaar is. Dan kiezen we voor een snelle bouw van de brede school.” In dit scenario wordt daarna gekeken naar de mogelijkheid om bij de Garf een grote zaal toe te voegen.

21. TON VISSCHERS, SCHAIJK

22. JACQUES VERSTEEG, ZEELAND

Heeft zeer veel bestuurlijke ervaring als

Jacques is werkzaam bij uitgeverij Lemniscaat. In

vrachtwagenchauffeur en touringcarchauffeur-

zijn vrije tijd is hij beeldend kunstenaar

reisleider. Fantastisch veelzijdig zanger bij Herpens

(kunstacademie afgerond) en reist hij rond met

Kamerkoor en Tiona.

meespeeltheater. Jacques woont sinds 3 jaar op een prachtig plekje in Zeeland, waar hij zich helemaal thuis voelt.

17

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement