Page 16

Manifestatie

19. JOSJE CORNELISSEN –STEIJNIS,

Het plan bleef de gemoederen in Zeeland flink bezig houden. Er was veel discussie over de plannen. Veel Zeelanders waren bang dat de plannen van het college niet tot verbetering van het centrum zouden leiden. Progressief Landerd vond het belangrijk dat inwoners een goed beeld kregen wat deze plannen en hield daarom een manifestatie. Mathieu: “Met behulp van een groot net hebben we toen de gevel van het complex nagebootst. Die dag en in de weken daarna hebben bijna 600 mensen een handtekening gezet, omdat zij niets zagen in de plannen van het college. Dit heeft uiteindelijk het college ervan overtuigd dat voor deze plannen geen draagvlak bestaat onder de inwoners van Zeeland. Alle opties liggen nu gelukkig weer open.”

Woont al 36 jaar midden in Schaijk. Voorheen

Wat Progressief Landerd wil met de Morgenzon

20. WILLEKE VAN DER VEN- VAN

Progressief Landerd wil daar waar de Morgenzon stond, een open ruimte creëren, zodat een vrij uitzicht blijft bestaan op het Bondsgebouw en de Kerk. Hierdoor wordt de uitstraling van deze karakteristieke gebouwen en café D’n Brouwer geaccentueerd. “De open ruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld, in ieder geval met meer groen, waarbij enkele grote bomen en lage beplanting het dorpse karakter versterken. Alleen op het achterdeel van het terrein is bebouwing mogelijk, fraaie woningen of appartementen, eventueel gecombineerd met commerciële ruimtes. Ook het parkeren verdient alle aandacht”, aldus Mathieu.

mers en kartrekkers van de Werkgroep Openbaar

SCHAIJK werkzaam als lerares op verschillende basisscholen in de regio. Was begeleidster van een handenarbeidclub en was lid van de Welzijnscommissie en de Accommodatiecomissie. Mede-oprichtster van het Landerds Smartlappenkoor TIONA en voorzitter tijdens de eerste 8 jaar. Josje is nu actief als oppasmoeder van 5 kleindochters en geeft workshops keramiek.

BOEKEL, ZEELAND Deze echte Zeelandse was één van de initiatiefne-

Onderwijs Zeeland. Zij stond daarmee aan de wieg van de oprichting van ‘De Wizzert’ in Zeeland. Willeke heeft nu een eigen bedrijf. Zij is distributeur voor de Benelux van Infinity Sun, Multi-Treatment Tanning Systemen.

Brede School nog altijd voorop! Voor Progressief Landerd heeft de bouw van de Brede School altijd voorop gestaan. En binnen het plan van het multifunctioneel centrum blijft dat zo! Mathieu: “Ook voor onze voormalig wethouder Van Delft had dit prioriteit. Zij lag dan ook zodanig op koers dat er volgens planning gestart had kunnen worden met de bouw, zodat de scholen nu in gebruik zouden zijn.” Het huidige college heeft de plannen uitgebreid met de bouw van een multifunctioneel centrum, in combinatie met het toevoegen van zorgwoningen en een keuken voor Compostella. Mathieu: “Ambitieuze plannen, maar door de complexiteit is er enorme vertraging ontstaan en zijn de scholen ‘het kind van de rekening’ geworden. De gemeente is afhankelijk van Compostella en we hebben ons verbonden aan Van Tiel. Nog steeds is niet duidelijk wanneer de ‘schop’ daadwerkelijk de grond in gaat.”

Grote zaal Omdat er in Zeeland behoefte is aan een grote zaal heeft Progressief Landerd er herhaaldelijk voor gepleit om te onderzoeken of uitbreiding van De Garf mogelijk is. De peuterspeelzaal zou namelijk sowieso gehuisvest worden in de brede school waardoor de beschikbare ruimte in De Garf aanzienlijk toenam. “Dit zou in combinatie met een nieuwe grote zaal een volwaardig dorpshuis hebben opgeleverd. Helaas weigerde het college deze optie als alternatieve keuze in haar voorstellen uit te werken”, aldus Mathieu.

ET H ... ALS T S PA T NIE 16

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you