Page 13

Duurzaam Landerd

Grijp NU de groene kansen!

HET

GO

EDE RBE GEV ELD EN

VOO

“Telkens weer moeten we ons de vraag stellen, hoe willen we omgaan met onze omgeving.”

Moritz Böhmer is nieuw in de Landerdse politiek. Hij staat als ‘nummer 2’ op een prominente plek op de kandidatenlijst van Progressief Landerd. In het dagelijks leven is Moritz manager bij Sanquin in Nijmegen, beter bekend als de bloedbank. “Ik woon in Reek en dat geeft mij de kans om met de bus naar mijn werk te gaan. Een redelijk goede verbinding; iets wat in Landerd helaas een luxe is. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in mijn groentetuin of tussen de scharrelvarkens. Dat doe ik omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik het belangrijk vind om duurzaam te leven. Met een aantal maatregelen, probeer ik daar als individu een steentje aan bij te dragen. Zo heb ik een zonneboiler voor warm water en wek ik elektriciteit op met van zonnepanelen.” Steeds vaker realiseerde Moritz zich echter dat, wat hij deed, slechts een druppel is op een gloeiende plaat. “Ik wilde daarom ook op een ander front actief worden. Al snel kwam ik toen in contact met Progressief Landerd. Daar voelde ik me snel thuis. De standpunten die PL heeft over de groene thema’s, ondersteun ik volledig: geen megastallen in Landerd, slechts verder gaan met de Landbouw Ontwikkelings Gebieden als zeker is dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Het zijn allemaal onderwerpen die in verband staan met duurzaam leven. Telkens weer moeten we ons de vraag stellen, hoe willen we omgaan met onze omgeving.” maar in Landerd niet. Dat is jammer, want dan moedig je de inwoners niet aan om duurzaam te handelen. Ik zal me ervoor inzetten dat dit onderwerp vanaf nu meer aandacht krijgt in de raad. PL streeft er naar dat Landerd, uiterlijk in 2020, een klimaatneutrale gemeente is. Dat is haalbaar, maar dan moeten zowel raad als college echt aan de slag met concrete plannen. Je kunt dan denken aan subsidies voor zonne- of windenergie, of aan het stimuleren van het aanbrengen van spouwisolatie bij oude woningen. Maar ook aan een energie-check op gemeentelijke gebouwen of bij mensen thuis. In het kader van het project “Keurmerk Veilig Wonen” konden mensen hun huis laten controleren om de kans op inbraak te verkleinen. Waarom starten we niet een gelijksoortig project om mensen te adviseren over energiebesparende maatregelen?”

Duurzaam is (g)een modewoord Het woord ‘duurzaam’ wordt tegenwoordig te pas en te onpas in de mond genomen. Soms als een trendy uitspraak die rapporten nutteloos opsieren. Voor Progressief Landerd is duurzaamheid geen modewoord, niet iets wat volgend jaar weer ‘uit’ is. Moritz: “Progressief Landerd vindt dat een duurzame gemeente voorziet in de behoefte en wensen van de bewoners, zonder daarmee de behoeften en wensen van onze kleinkinderen in gevaar te brengen. Als je op deze manier kijkt naar duurzaamheid, beperkt zich dat niet alleen tot het klimaat en milieu. Bij alle besluiten die we nemen, ook financiële, moeten we ons afvragen welke gevolgen dit heeft voor de lange termijn.”

Kansen “Ik vind wel dat de gemeente Landerd kansen heeft gemist, als het gaat om duurzaamheid. Het rijk heeft heel veel subsidies uitgedeeld, waar zo’n beetje alle gemeenten gebruik van hebben gemaakt. Maar Landerd niet, ondanks een motie die Progressief Landerd in 2008 indiende. Dat is zonde!” Moritz kwam daar achter, toen hij onderzocht of het mogelijk was om van de gemeente een subsidie te krijgen voor duurzame projecten. “In omliggende gemeenten bleek dat mogelijk, 13

Moritz benadrukt dat duurzaamheid geen kostbare aangelegenheid is. “Allereerst moet Landerd veel meer gebruik maken van subsidies. Daarnaast is duurzaamheid, voor een belangrijk deel, ook bewustwording. Als je goed communiceert over de mogelijkheden die er zijn, dan gaan mensen vaak uit zichzelf al duurzamer handelen, bijvoorbeeld door hun huis goed te isoleren. Bewust duurzaam handelen levert uiteindelijk zelfs geld op. Een goed voorbeeld daarvan is het inzetten van LED bij openbare verlichting. Ten slotte, wat we niet moeten doen is dure onderzoeksbureaus inschakelen die moeilijke rapporten gaan schrijven. Het is juist belangrijk dat onze eigen ambtenaren bij het maken van voorstellen altijd rekening houden met duurzaamheidsaspecten. Dan bereik je het meeste resultaat.”

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement