Page 12

OV: LANDERD BETER BEREIKBAAR

NU! Wachten met het LOG tot er meer duidelijkheid is over gezondheidsrisico’s.

We moeten gezamenlijk een vuist maken om de verschraling van het openbaar vervoer op ’t platteland tegen te gaan. De gemeente Landerd moet zelf het initiatief nemen om, samen met omliggende gemeenten, een plan op te stellen voor beter openbaar vervoer: dit betekent frequent busvervoer tussen steden en grotere dorpen, goede aansluitingen vanuit de dorpen op deze lijnen, en een fijnmazig netwerk vanuit kleine kernen. Voor Landerd moet het doel zijn dat elke kern aansluiting heeft op een plaats met een treinstation. De teruggeschroefde verbinding Zeeland-Oss moet juist uitgebreid worden en bij de meest gebruikte bushaltes willen we overdekte fietsstallingen.

NU! Een halt aan de megastallen. NU! Een duurzaam Landerd. NU! Meer en beter openbaar vervoer afdwingen.

LOG en buitengebied: GEEN MEGASTALLEN Progressief Landerd is bezorgd over de gezondheidsrisico’s, die samenhangen met zeer intensieve veeteelt. Daarom stoppen we met het ontwikkelen van het LOG, tenzij volstrekt helder is dat dat geen risico’s oplevert voor de gezondheid. Mocht er toch verplaatst kunnen worden, dan kiest Progressief Landerd ervoor om alleen èchte knelpunten op te lossen. Dus verplaatsen als het bedrijf (stank)overlast bezorgt in de buurt van woonkernen of natuur in de weg zit. De invulling van het LOG dient veel duidelijker omschreven te worden. Wij willen geen LOG met 22 bedrijven van 2,5 ha groot, met elk duizenden varkens. Dat wordt onleefbaar voor de mensen die in en rondom het LOG gebied wonen. Progressief Landerd is tegen megastallen. Daarom doen we er alles aan om de uitbreiding van varkenshouderij de Steeg in Reek tegen te houden.

Minder en minder groot

GE GA

EN

STA

Woont al zijn hele leven in Schaijk, is getrouwd en vader van 2 kinderen. Werkzaam bij DAF Trucks in Eindhoven. Hij is actief lid van Heemkundekring Schaijk-Reek en zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed in Landerd. Zijn vrije tijd besteedt hij voornamelijk aan zijn gezin en het restaureren van oldtimers.

14. ILONKA DE GRAAF, ZEELAND

Progressief Landerd wil een rem op de ongebreidelde uitbreidingen in de rest van het buitengebied; 1,5 ha. moet in deze zgn. ‘verwevingsgebieden’ de maximale grootte van bebouwing worden. Bij de beoordeling van deze plannen willen we de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek en de lopende maatschappelijke discussie (o.a. door provincie) betrekken. De geurverordening willen we snel evalueren en wijzigen, Ook de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek en de lopende maatschappelijke discussie over de intensieve veehoudertij spelen een rol bij de invulling van ons buitengebied: minder en minder groot. Dat moet spoedig uitgewerkt worden in het bestemmingsplan buitengebied.

ME

13. BART WIELAND, SCHAIJK

LLE

N 12

4 jaar geleden startte Ilonka een eigen bedrijf “IDG Sociaal Advies”, een adviesbureau op het terrein van schuldhulpverlening. De sociale standpunten van PL komen overeen met haar eigen ideeën. Ilonka wil als ondernemer en binnen PL graag opkomen voor een goed sociaal beleid.

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement