Page 11

11. MEINO KONING, REEK

Bomen over bomen en monumenten: Houd onze dorpen mooi!

Meino heeft sinds 1992 een biologische tuinbouwbedrijf ‘De Twee Linden’ in Reek. In zijn vrije tijd is hij vaak op pad als natuur- en vogelliefhebber, bijvoorbeeld als coördinator van de vogeltellingen in het Land van Cuijk. Zijn aandacht gaat vooral uit naar natuur- en milieuvraagstukken in Landerd. Ook als raadslid voor PL heeft hij zich geprofileerd op deze thema’s.

Binnen de gemeente Landerd zijn de afgelopen decennia veel beeldbepalende gebouwen en bomen verdwenen. Panden en objecten die op de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst staan, zijn behoorlijk beschermd. Helaas zijn veel karakteristieke panden die daar niet op staan, als het ware ‘vogelvrij’. Ook mag er meer aandacht komen voor monumentale bomen en boomgroepen. We kennen er tientallen. Oude lindebomen bij boerderijen, kleine bosjes en solitaire bomen in het veld, vaak als laatste overgebleven van een vroegere aanplant, straatbomen in het dorp en mooie bomen in voor- en achtertuinen.

12. RUUD VERSTEGEN, ZEELAND Ruud is werkzaam als jurist bij de Veiligheidsregio en GGD Gelderland-Zuid. Hij is opgegroeid in Schaijk, maar woont sinds anderhalf jaar met plezier in Zeeland. In zijn vrije tijd is hij bestuurslid van Progressief Landerd en lid van de Commissie van Beroep van Scouting Nederland.

Voor Progressief Landerd is het belangrijk dat waardevolle oude gebouwen gerestaureerd worden en dat landschappen versterkt worden. Het is heerlijk om in de zomerdag de schaduw te kunnen opzoeken van eeuwenoude bomen. Met weinig kosten is op dit beleidsterrein veel te bereiken. Denk aan het stimuleren van het aanplanten van bomen in tuinen, overhoeken en nieuwe uitbreidingsplannen, het vrijzetten van bomen in (nieuwe) natuurgebiedjes, en (nieuwe) bomen de ruimte geven zodat ze uit kunnen groeien tot toekomstige groene monumenten.

EEN VAN BOOM MO E NUM EN ENT

Verder moeten we er voor waken dat de in het oog springende traditionele gebouwen van onze dorpen niet zomaar verdwijnen ten gunste van appartementencomplexen. Vaak wordt er gedacht en aangenomen dat de huidige generatie veel zorgvuldiger met (toekomstige) monumenten omgaat dan de voorgaande generaties, maar schijn bedriegt. Zo wilde dit college “in het kader van de vooruitgang” in Zeeland zelfs een monumentaal pand slopen, om een doorkijkje te maken op het nog te bouwen multifunctioneel centrum. Ook wordt er heel makkelijk omgesprongen met bomen en boomgroepen. Vaak wordt op de tekentafel bij het ontwerpen van nieuwbouwplannen eerst al het bestaande uitgegumd, om vervolgens opnieuw te beginnen met tekenen. Progressief Landerd heeft er altijd voor gepleit om bij de invulling van nieuwbouwplannen uit te gaan van bestaande groenstructuren. Als individu ben je normaal gesproken niet in staat om hierin vooraf te sturen. De gemeenteraad kan dat wel, bijvoorbeeld door het opstellen van goede beeldkwaliteitplannen. Progressief Landerd maakt zich er NU sterk voor om karakteristieke gebouwen en bomen, de monumenten van de toekomst, te behouden voor ons nageslacht. Werkgroepleden Ad Princen en Bart Wieland 11

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you