Page 1

L’INFORMATIU LA SEU D’URGELL · Núm. 14 · DESEMBRE DE 2011

Ara, més que mai, al teu costat

Regidors de Progrés a l’Ajuntament 2011-2015: Vicenç Ripoll, Paqui Gómez, Conxita Rabasa, Ivan Vigo, Óscar Ordeig, Lluís Sánchez

LES FINANCES MUNICIPALS

VORA EL PRECIPICI

La mala gestió dels darrers 4 anys, més la situació de crisi actual, ha portat l'Ajuntament a una situació econòmica límit. Durant aquests 4 anys les despeses han superat cada any en més d'1 milió d'euros els ingressos reals de l'Ajuntament.


2

LA GREU SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT...

No tot és culpa de la crisi Fa més de 4 anys que Progrés denuncia que la gestió de l’Ajuntament era insostenible i que arribaríem a la situació en què ara ens trobem.

març 2008

PRESSUPOST 2008

L’Ajuntament ven patrimoni per finançar despeses de personal, publicitat, festes, ... Una gestió inviable. I l’any vinent ...? Vendrem més patrimoni o apujarem els impostos.? La gestió dels diners públics ha de fer-se amb seriositat, responsabilitat i transparència. La gestió de l’actual equip de govern porta a l’Ajuntament a un carreró sense

Amb cinc anys de govern CiU-ERC s’han aprovat sempre els pressupostos amb més de tres mesos de retard. Als pressupostos del 2008 no hi ha cap projecte nou malgrat

CAP A ON ANEM?

Una gestió inviable

març 2009

Jordi Mas: “l’Ajuntament té un problema, gasta més del que ingressa” Any 2008

Any 2009

Any 2010-2011 ...

Com s’equilibra el pressupost?

Com s’equilibra el pressupost?

El 2008 l’Ajuntament es ven una parcel·la de l’Horta del Valira per 1,9 milions d’euros, diners que van servir per quadrar el pressupost de l’any passat.

Al pressupost del 2009 es tornen a vendre més parcel·les de propietat municipal. A més, realitza una venda fictícia del servei d’aigua per endeutar la societat d’urbanisme (que és

Com s’equilibraran els pressupostos?

?

• Vendre patrimoni per finançar el dia a dia és una greu irrespon-

Des del 2008 l'Ajuntament té un desequilibri pressupostari de més d'1 milió d'€ anual. Els Srs. Fierro i Batalla han practicat enginyeria financera que ha empitjorat la situació. 2008

2009

2010

2011

2012

- 1.000.000 €

- 1.000.000 €

- 1.200.000 €

- 1.200.000 €

- 1.500.000 €

L'Ajuntament ja té un problema per quadrar el pressupost: hi ha 1 M d’€ més de despesa respecte els ingressos reals. Ho solucionen venent una finca de l'Horta del Valira, per un import 1,9 M d’€.

L’Ajuntament ven el servei d'aigua a una societat municipal per 2,2 M d’€. La societat ha de demanar un préstec, ja que l'Ajuntament no pot, en trobar-se al màxim legal d’endeutament. 1 M d'€ d’aquesta operació es fa servir com a ingrés ordinari.

Segueix havent-hi un desequilibri de 1,2 M d'€ de més despesa respecte els ingressos reals. Es contemplen uns ingressos no reals de retorns d'IVA, de la venda d’una finca, i s’utilitzen diners de lliure disposició del "Plan Zapatero" per despesa corrent.

És l'any de les eleccions, ja no se sap quin “joc de mans” fer. Decideixen, per primera vegada en 32 anys, no aprovar el pressupost. Això esdevé més greu en uns moments de crisi, quan és tan necessari tenir un projecte clar d’objectius.

El desequilibri entre ingressos i despeses és d’1,5 M d’€. L’equip de govern proposa com a solució apujar impostos de forma exagerada, sense afrontar el problema real d’excés de burocràcia i d’estructura de societats i consorcis

2003 2011 Increment 10 M€ 18 M€ 80% 3,6 M€ 7 M€ 95%

Deute Personal Costos de funcionament 7 M€ 13 M€ Xifres en milions d’euros

85%

La despesa descontrolada: més del doble de costos de personal, amb 100 treballadors més respecte l'Ajuntament de Progrés de l'any 2003. S'han duplicat els costos de funcionament dels serveis i el deute s'ha augmentat en un 80 %.


3

ENTREVISTA A ÒSCAR ORDEIG

“Volem mirar endavant i aportar solucions pel futur de La Seu” “... tinc els meus dubtes que les persones que ens han portat a aquesta situació límit, el Sr. Fierro i l’alcalde Batalla, tinguin voluntat i capacitat per arreglar-ho”. Òscar Ordeig, portaveu del grup municipal de Progrés a l’Ajuntament, afirma que “ja fa quatre anys que avisem sobre la precarietat de les finances municipals i la baixa qualitat d’alguns serveis públics. Aquest tema ens preocupa i requereix actuar de manera ràpida i responsable. Per

“... he reiterat a l’alcalde Batalla, en públic i en privat, la nostra voluntat d’arribar a acords per redreçar el rumb actual”. això, he reiterat a l’alcalde Batalla, en públic i en privat, la nostra voluntat d’arribar a acords per redreçar el rumb actual”. Cal posar ordre a l’Ajuntament, disminuint burocràcia i desfent l’embolic de societats.

El portaveu de Progrés també diu que “cal mirar endavant i aportar solucions per sanejar l’Ajuntament. Cal reduir despeses en assessoraments, en publicitat i propaganda, les retribucions als regidors i grups municipals i reestructurar la plantilla de personal. Cal millorar la gestió i funcionament de l’Ajuntament per garantir els serveis públics bàsics i no haver d’augmentar més els impostos. És injust que, una vegada més, es tornin a augmentar els impostos amb la revisió cadastral de l’any que ve (IBI) en comptes de posar fil a l’agulla amb les despeses. És insòlit que en plena crisi, l’any 2011, l’Ajuntament no hagi aprovat el pressupost. Demostra la manca d’objectius. No havia passat mai en 32 anys de democràcia”.

També destaca que “ara, l’equip de govern ha reconegut que l’Ajuntament té un desequilibri d’1,5 milions d’euros al pressupost, i tinc els meus dubtes que les persones que ens han portat a aquesta situació límit, el Sr. Fierro i l’alcalde Batalla, tinguin voluntat i capacitat per arreglar-ho”. Tanmateix, Òscar Ordeig recorda que “en temps de crisi s’ha d’invertir en promoció de l’economia local i facilitar la creació de llocs de treball i, de moment, no s’està fent. Cal gastar menys on no fa falta per poder invertir on toca”. Els regidors de Progrés: l’Ivan, la Paqui, el Vicenç, el Lluís, la Conxita i jo mateix estem, ara més que mai, al costat de la gent de La Seu perquè tots junts hem de treballar en la mateixa direcció per sortir de la crisi.


4

ESCOLA LA VALIRA I NOU INSTITUT

6 anys de promeses incomplertes. 6 anys improvisant Cal recordar que el mes de juliol del 2005 la Generalitat va adreçar-se a l'Ajuntament per manifestar la voluntat de fer una nova escola i un nou Institut a La Seu i sol·licitava, com és habitual, la cessió dels terrenys.

La nova escola La Valira va posar-se en funcionament de forma provisional ara fa 4 cursos. Després de moltes promeses, es comunica als pares i mares que l'escola no es farà. El que és més greu és que el Sr. Alcalde expliqui aquest fet com a molt positiu: ara, en comptes de l'escola es farà el nou Institut i... i aquí no passa res. A uns pares i a uns mestres il·lusionats amb el projecte de la

“L’Ajuntament va tardar prop de 5 anys a cedir el terreny per a l’escola i encara no ha cedit el de l’institut. nova escola se'ls fa passar amb raons durant més de 4 anys i després se'ls explica que l’escola no es construirà però que els seus fills podran anar al nou Institut (un nou institut "a mitges").

El nou institut El que necessita La Seu és un nou Institut amb totes les possibilitats de formació, ESO, Batxillerat i mòduls professionals. Cal un debat de ciutat per definir amb consens de tota la comunitat educativa com ha de ser el nou Institut i quins ensenyaments ha d'impartir.

PSC-Progrés us desitja Bones Festes i el millor per l’any 2012

Informatiu 14  

Butlletí del mes de desembre 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you