Page 1

especial informatiu 01

9/5/12

10:09

Página 1

Especial Informatiu

MAIG DE 2012 LA SEU D’URGELL

Quotes abusives a la llar d’infants L’abusiu augment de fins al 300% de les quotes de les llars d’infants, aprovat gràcies a CIU i a l’abstenció d’Iniciativa, provoca la indignació de les famílies de les llars d’infants.

cal dir prou!

La llar d’infants no és un luxe, és una necessitat!

El nou model de quotes de les llars d’infants municipals, ha provocat el rebuig per ser abusiu i injust. El nou sistema de quotes en funció de la renda familiar fa que sigui més car per a tothom. És un model pervers ja que les famílies amb menys renda destinaran el 20% de tots els ingressos familiars a pagar la llar d’infants. En canvi, les rendes altes només hi destinaran el 6%.

Jesús Fierro, t. alcalde d’Hisenda i l’alcalde Albert Batalla

Cap ajuntament de Catalunya utilitza aquest model de quotes.

Gràfic del nou model tarifari suposant que l’aportació de la Generalitat sigui de 1.000€ per nen i any.

116

€/mes Famílies amb 1 fill, 23.900€ d’ingressos bruts/any

ABANS

€/mes

116

€/mes Famílies amb 2 fills, 38.500€ d’ingressos bruts/any

67

€/mes

229

202

180

ARA

ARA

ARA

ARA

418%

95%

75%

55%

€/mes

AUGMENT

AUGMENT

AUGMENT

ABANS

AUGMENT

€/mes ABANS

116

€/mes Famílies amb 1 fill, 48.000€ d’ingressos bruts/any

ABANS

13

€/mes Horari extraescolar: de 8 a 9 i de 17 a 19 h


especial informatiu 01

9/5/12

10:09

Página 2

a y n o El nou model de quotes g r e v na

és u

Horari escolar

Quota

Família empadronada

Subvenció Generalitat Op.A Op.B

Amb 1 o 2 fills 463 €

-83 €

23.900€ bruts 463 € Amb 1 o 2 fills 463 € 38.500€ bruts

463 €

Amb 1 fill

463 €

48.000€ bruts

463 €

Família NO

463 €

empadronada

463 €

-108 € -83 € -108 € -83 € -108 € -83 € -108 €

Horari extraescolar

Subvenció Quota Subvenció Ajuntament extraescolar Ajuntament

Totals

Augment

Ara

Abans

%

-250 €

67 €

-17 €

180 €

116 €

55%

-250 €

67 €

-17 €

155 €

116 €

35%

-232 €

67 €

-13 €

202 €

116 €

75%

-232 €

67 €

-13 €

177 €

116 €

55%

-208 €

67 €

-10 €

229 €

116 €

95%

-208 €

67 €

-10 €

204 €

116 €

75%

0€

67 €

0€

447 €

116 € 300%

0€

67 €

0€

422 €

116 € 270%

Subvenció de la Generalitat: opció A) 1.000€ / 12 = 83 € nen/mes, opció B) 1.300€ / 12 = 108 € nen/mes.

L'Ajuntament diu que no hi ha diners, però... els tinents d’alcalde s’augmenten el sou un 12% i l’Ajuntament ingressa 600.000 € extres d’IBI

E

studiant els pressupostos es veu clarament que els diners es posen i es treuen en funció de la voluntat de l'alcalde i del seu equip de govern. • Augment de sou dels regidors 12 %. Hi ha diners per augmentar el sou i no per finançar la Llar d'infants.

• Gasten més de 100.000 € en assessoraments des de l'empresa municipal HIULS, empresa opaca, però no hi ha diners per la Llar d'infants. • Els ingressos d’IBI passen de 3,2 M. d'€ a 3,8 M. d'€. 600.000€ de més. Progrés proposa destinar-ne 100.000€ a la llar d’infants.

REALITATS PARAL·LELES

A A la quina llar privada, d’infants perquè no portarem tenim diners la nena? per pagar la pública.

La proposta de Progrés Establir 3 models de quotes: A) Rendes més baixes: quota actual (116 €) -20% = 92 € B) Rendes intermitges: quota actual (116 €) +10% = 127 € C) Rendes més altes: quota actual (116 €) +20% = 139 € i no empadronats Es tindran en compte les famílies nombroses, monoparentals, en atur i un horari més favorable per a les famílies.

VINE al ple de l’Ajuntament per aturar els nous preus ! dilluns, 14 de maig · 20h

Maig 2012  
Maig 2012  

Informatiu la Progres la Seu, Maig 2012

Advertisement