Dette er ohil 2015

Page 1

Vi presenterer klubben og alle idrettene vi tilbyr!

ET TSSKOL EN LL - BA SE BA LL - IDR FO TB AL L - HÅ NDBA

/KOMBINE RT LA NGRE NN - HOPP

- AL PIN T - BA NDY

ØHIL - FORDI DET ER GØY! www.ohil.no


DETTE ER ØHIL

Øvrevoll Hosle IL er et fler­ idrettslag med ca 2500 aktive medlemmer. Vårt naturlige nedslagsfelt er skolekretsene til Hosle, Eikeli, Grav og Bekkestua barneskoler. Vi har også aktive som hører til Jar skolekrets. Mye av det som skjer i ØHIL er basert på frivillig og foreldredrevet aktivitet. Vi har en liten administrasjon, men gode aktive styrer i hver enkelt idrett som gjør at vi i stor grad klarer å gi våre aktive et godt tilpasset treningstilbud. Samtidig er vi opptatte av at idretten skal være en viktig samlende og sosial faktor i vårt nærområde. - Fordi det er gøy! Dette er vårt motto, og det vi jobber etter på alle nivåer, i alle idretter. Uansett alder og ambisjonsnivå skal det være gøy for våre utøvere å komme på trening og å møte sine treningskamerater!

Flest mulig, lengst mulig Vår ambisjon er at vi skal ha et så bra tilbud både sosialt og treningsmessig at vi kan holde barn, ungdom og voksne så lenge aktive i idretten som mulig. Vi starter opp med et tilbud allerede for de som er 3 år, og håper at vi fortsatt skal ha mange aktive i veteranidretten her hos oss. Et godt og trygt miljø, med mange ivrige og aktive foreldre er det vi erfaringsmessig vet skal til for å få til dette. Klubben og idrettene jobber hardt for å få til nettopp dette, med gode forutsigbare planer. Allsidighet I tillegg til Idrettsskolen, har ØHIL syv idretter, som presenteres i korte trekk senere. Gjennom Idrettsskolen blir barna kjent med våre idretter, og på den måten kan finne ut av hvilke idretter som passer best for hver enkelt. Spesielt i barneidretten er vi opptatt av allsidighet, og vi ønsker at barna skal kunne holde på med flere

idretter. Dette løser vi med god kommunikasjon og samarbeid på tvers av idrettene. Hver høst har vi også en egen dag, ØHILiaden, der alle våre idretter presenteres, og der barna kan prøve seg på ulike aktiviteter fra de ulike idrettene. Se mer informasjon om ØHILiaden på ohil.no. Mer enn et idrettslag Selve aktiviteten er viktig for barna, men kanskje enda viktigere er fellesskapet og vennene som dannes på treningsfeltet. Vi vet også at foreldreengasjementet er svært viktig og at mange nye vennskap knyttes i foreldregruppene rundt barna. Vi oppfordrer derfor sterkt alle våre foreldre til å bidra rundt lagene/ gruppene, det vil gi dere mange gode opplevelser, og barna vil trives enda bedre og vil holde på lengre! Velkommen til ØHIL! - Fordi det er gøy!


KOMMUNIKASJON

Planer og informasjon om klubben og kontaktinformasjon til administrasjonen, idrettene og lag/treningsgrupper ligger på våre websider ohil.no. Her legges også nyheter av allmenn interesse.

Klubbhuset og Klubbsjappa er åpen på dagtid alle dager (09-15) samt på tirsdager og torsdager (18-20). Vi har også en webshop der våre medlemmer kan bestille utstyr som kan hentes på klubbhuset.

Påmelding til våre aktiviteter med informasjon ligger også her.

Link til webshopen er ohilshop.no. Adresse: Bispeveien 69, 1362 Hosle E-post: ohil@ohil.no Telefon: +47 67 15 90 71

Utover dette har alle idrettene våre aktive Facebooksider, med ukentlige oppdateringer som vi oppfordrer flest mulig til å LIKE: Klubbens side: facebook.com/ohil1947

ØHIL Bandy: facebook.com/ohilbandy

ØHIL Idrettsskole: facebook.com/ohilidrettsskolen

ØHIL Softball/baseball: facebook.com/ohilsoftbaseball

ØHIL Fotball: facebook.com/ohilfotball

ØHIL Alpint: facebook.com/ohilalpin

ØHIL Håndball: facebook.com/ohilhandball

ØHIL Hopp: facebook.com/ohilhopp

ØHIL Langrenn: facebook.com/ohillangrenn

ØHIL til Toppserien (Elitelaget Fotball): facebook.com/ohilksa

ØHIL - FORDI DET ER GØY! www.ohil.no


ØHIL IDRETTSSKOLE

Oppstart: ØHILs Idrettsskole er delt i 2, vi har en Microgymgruppe for de som er 3 og 4 år, og Idrettsskole for de som er 5 og 6 år. Oppstart for Idrettskolen er i september og avsluttes på våren. Påmelding: Påmelding skjer ved å fylle ut skjema som ligger på www.ohil.no. Informasjon om grupper og opplegg sendes etter påmeldingen på mail.

Foreldreansvar: Utover oppgavene som trenere, er det ingen foreldreoppgaver knyttet til Idrettsskolen. Arenaer vi benytter: Vi benytter gymsalene på skolene i vårt område, i tillegg til klubbens øvrige anlegg når idrettene er inne gjennom året. Høydepunkter gjennom året for Idrettsskolen:

Organisering: ØHIL har en ansvarlig koordinator for Microgym og Idrettsskolen. For Idrettsskolen, vil alle våre idretter være innom gjennom året, og periodeplaner legges på www.ohil.no. For å gjennomføre planene er vi avhengige av foreldre som leder treningene.

Oppstarten er alltid spennende, og det å bli kjent med ØHILs syv idretter gjennom året er morsomt!

Påmeldin g

på ohil.no

IDRETT I ØHIL - FORDI DET ER GØY! Kontakt oss på: www.ohil.no


ØHIL FOTBALL

Oppstart:

Foreldreansvar:

Vi tilbyr en forsmak på fotball høsten barna starter i 1. klasse. Da er det noen treninger og en nybegynnercup. Det er ikke treninger om vinteren, men oppstart etter påske med trening og cuper. Påmeldingsskjema for trening og nybegynnercup for 1. klassene ligger på www.ohil.no .

De første to årene er det kun treninger og kamp, og organiseringen rundt lagene som er foreldrenes oppgaver. Deretter må man påregne én dugnadsinnsats pr år. Disse oppgavene vil bestå i arrangementer (cuper og hjemmekamper for seniorlag), vedlikehold av anleggene og kioskvakter.

Påmelding:

Arenaer vi benytter:

Påmelding skjer ved å fylle ut skjema som ligger på www.ohil.no . E-postadresse ved spørsmål: fotball@ohil.no

Jarmyra (gress, kunstgress, grus), Hosle (gress, kunstgress, grus), Hosletoppen (grus), Eikelibanen (grus), Grav (kunstgress fra 2015).

En oversikt over kontaktpersoner i ØHIL Fotball og for de enkelte årgangene ligger også på våre nettsider.

Organisering: Barnefotballen i ØHIL er foreldredrevet og vi har et sterkt ønske om at så mange foreldre som mulig er med rundt lag og treningsgrupper. Vi er en stor klubb, og vi har en godt tilrettelagt plan for driften av hver årgang, og vi oppfordrer hver årgang til å fordele disse oppgavene mellom seg for et best mulig opplegg for barna. Når barna blir større har vi et fokus på å gi et godt differensiert tilbud til hver enkelt. Mye av dette løses med vårt Akademi og etter hvert også ekstra treningsgrupper og bruk av utdannede trenere.

Høydepunkter gjennom året for ØHIL Fotball: Både seriespill, cuper på hjemmebane og cuper andre steder er alltid morsomt!

tball@ohil.no Kontakt oss på fo il.no Påmelding på oh

FOTBALL I ØHIL - FORDI DET ER GØY! Kontakt oss på: fotball@ohil.no


ØHIL HÅNDBALL

Oppstart:

Foreldreansvar:

ØHIL Håndball starter opp sitt tilbud høsten i 2. klasse. Treningene for nystartede grupper starter vanligvis opp etter høstferien. Etablerte lag trener normalt fra skolestart.

I tillegg til trenere og oppmenn til lagene, er det ikke andre oppgaver det første året enn å følge opp sitt eget barn. Senere kommer det oppgaver med hallansvar i Hoslehallen og støtte til de sportslige rollene rundt lagene. Det er ikke nødvendig med høy håndballkompetanse for å bidra i de ulike rollene (med unntak av hovedtrener).

Påmelding: Vi har et påmeldingsskjema for våre idretter som ligger på forsiden av www.ohil.no E-postadresse ved spørsmål: handball@ohil.no En oversikt over kontaktpersoner i ØHIL Håndball og for de enkelte årgangene ligger også på våre nettsider.

Arenaer vi benytter: Primært skjer vår aktivitet i Hoslehallen på Hosletoppen ungdomsskole, men vi bruker også Nadderudhallen, hallen på Ringstabekk og skolenes gymsaler ved behov.

Organisering: Etter påmeldingen, vil rekrutteringsansvarlig i ØHIL Håndball innkalle til et oppstartsmøte, der det gis en presentasjon av denne idretten, og hvordan håndballgruppen er organisert. Til hvert lag/treningsgruppe trenger vi foreldre som trenere og oppmenn.

Høydepunkter gjennom året for ØHIL Håndballl: I tillegg til seriespill, cuper i inn- og utland, og Loppetassen for de minste, er det et stort høydepunkt med Håndballens dag på våren. Der møtes våre spillere, i alle aldre, for en aktivitetsrik dag i Hoslehallen. De yngstespiller minihåndball og de eldste spiller flyball.

Kontakt oss på handball@ohil.no Påmelding på ohil.no HÅNDBALL I ØHIL - FORDI DET ER GØY! Kontakt oss på: handball@ohil.no


ØHIL LANGRENN

Oppstart:

Foreldreansvar:

Langrenn begynner med skileik for 2. klassinger, med treninger en gang pr uke. For de eldre har vi langrennstrening to ganger pr uke, mandager og onsdager.

I tillegg til å være hjelpetrenere, har ØHIL Langrenn noen fellesoppgaver som går gjennom sesongen. Dette er blant annet organisering av ulike renn.

Påmelding:

Arenaer vi benytter:

Vi har et påmeldingsskjema for våre idretter som ligger på forsiden av www.ohil.no

Arenaene vi benytter er litt avhengig av hvordan snøforholdene er. Vi har et godt samarbeid med Fossum, som gjør at mye av aktiviteten er der. Ellers bruker vi Sauejordet og golfbanen på Haga/Nordhaug.

E-postadresse ved spørsmål: langrenn@ohil.no En oversikt over kontaktpersoner i ØHIL Langrenn og for de enkelte årgangene ligger også på våre nettsider. Organisering: ØHIL Langrenn har mange dyktige trenere som har hovedansvaret for aktivitetene. I tillegg trenger vi foreldre som hjelpetrenere.

Høydepunkter gjennom året for ØHIL Langrenn: Det store høydepunktet for mange av våre utøvere med familie, er treningssamlingene i desember/januar. Fordelt på 3 helger reiser vi med flere hundretalls aktive barn og voksne. I tillegg er Naborunden, Hoslerennet og ØHILs klubbmesterskap veldig morsomme arrangementer.

Kontak t oss p å lang re Påmel ding på nn@ohil.no ohil.no

LANGRENN I ØHIL - FORDI DET ER GØY! Kontakt oss på: langrenn@ohil.no


ØHIL BANDY

Oppstart:

Foreldreansvar:

Første møte med ØHIL Bandy er etter høstferien i 2. klasse, da starter vi opp med det vi kaller bandyskolen. Organisert seriespill starter når de aktive går i 3. klasse.

I tillegg til trenere og lagledere til lagene, har ØHIL Bandy 1-2 dugnadsaktiviteter gjennom året. Dette er viktig for å kunne leie tid på kunstis, for et best mulig sportslig tilbud. Vi islegger også 1 - 2 grusbaner og vi trenger her mannskap som kan hjelpe til når kulda setter inn.

Påmelding: Vi har et påmeldingsskjema for våre idretter som ligger på forsiden av www.ohil.no E-postadresse ved spørsmål: bandy@ohil.no En oversikt over kontaktpersoner i ØHIL Bandy og for de enkelte årgangene ligger også på våre nettsider. Organisering: Bandyskolen styres i regi av ØHIL bandy. Når serie- og cupspillet starter opp, vil hvert lag være drevet av foreldre, som trenere og lagledere. For de eldre lagene har vi ungdomstrenere som kommer inn.

Arenaer vi benytter: Naturisbanen på Hosle og Eikeli, og kunstis i Bærum Ishall, Jar Ishall, Bærum Idrettspark (Rud) Høydepunkter gjennom året for ØHIL Bandy: Felles oppstartsweekend for hele ØHIL Bandy, KOSA Cup på høsten, ØHIL Bandy Cup på Hoslebanen, A-lagskamp på Hoslebanen, og deltakelse i andre cuper gjennom sesongen.

Kontakt oss på ban dy@ohil.no Påmelding på ohil. no

BANDY I ØHIL - FORDI DET ER GØY! Kontakt oss på: bandy@ohil.no


ØHIL SOFTBALL/BASEBALL

Oppstart:

Foreldreansvar:

Vi har baseball for barn fra 2. klasse, vi starter opp både høst og vår, men man kan også begynne i løpet av sesongen. Baseball er som slåball/dødball i en mer sportslig ramme, men for de yngste er det fokus på lek og moro. Vi har også lag for de over 12 år. For de yngste er det trening en gang i uken, med noen sporadiske treningskamper mot andre barnelag i Oslo-området.

Målet er at idretten drives av foreldre og utøvere selv. Fordi softball og baseball er ukjent for de fleste benytter vi oss av allerede etablerte ungdom- og seniorspilleres som trenere/lagledere. Det forventes at foreldre bidrar med administrative gjøremål og dugnader.

Påmelding: Vi har et påmeldingsskjema for våre idretter som ligger på forsiden av www.ohil.no E-postadresse ved spørsmål: softbaseball@ohil.no En oversikt over kontaktpersoner ligger også på våre nettsider. Organisering: Vi er delt inn i tre grupper/lag, barnebaseball (under 12), softball (for jenter over 12) og baseball for de over 12. Disse trener hver for seg og ledes av egne lagledere.

Arenaer vi benytter: Vi trener på Hoslebanen og Bærum Idrettspark (Rud). På vinteren trener vi inne i gymsalen på Østerås skole. Høydepunkter gjennom året for ØHIL softball/baseball: For barna er pinsecup i Kristiansand populært, der møter vi andre barnelag og koser oss vekselsvis på banen, Hamresanden og Dyreparken/badeland. For de eldre er det ofte NM og sluttspill som er det sportslige høydepunktet.

Kontakt oss på softbaseball@ohil.no Påmelding på ohil.no

BASEBALL I ØHIL - FORDI DET ER GØY! Kontakt oss på: softbaseball@ohil.no


ØHIL ALPIN

Oppstart: ØHIL Alpin har et tilbud til alle som går på barneskolen. Ved ønske om å utvide dette er vi positive til det. Oppstart for alle grupper er etter høstferien.

Foreldreansvar:

Påmelding:

I samarbeid med øvrige vinteridretter i ØHIL, arrangerer vi et skibyttemarked på klubbhuset, her er det fint med litt hjelp til organiseringen. I tillegg er det veldig fint om foreldre er med i bakken under trening og bistår som hjelpetrenere ved behov.

Vi har et påmeldingsskjema for våre idretter som ligger på forsiden av www.ohil.no

Arenaer vi benytter:

E-postadresse ved spørsmål: alpin@ohil.no

Vi benytter oss av Krydsbybakken i Lommedalen. Dette er en bakke vi har brukt de siste årene og vi har svært god erfaring med anlegget og servicen vi får der.

En oversikt over kontaktpersoner ligger også på våre nettsider. Organisering: Treningene foregår på fredager, og vi deler opp i 2 grupper etter alder (1.-4. klasse og 5.-7. klasse). ØHIL Alpin stiller med hovedtrenere. Vi starter trolig opp med barmarkstreninger på Hosle, med fokus på koordinasjon og kroppsbeherskelse. Når snøen kommer, flyttes treningene til Krydsbybakken. Dette er ikke et nybegynnerkurs, deltakerne må kunne stå i bakken alene.

Høydepunkter gjennom året for ØHIL Alpin: Det å kjøre renn (Lommedalen cup spesielt) og vårt eget klubbmesterskap!

o Kontakt oss på alpin@ohil.n o il.n Påmelding på oh

ALPINT I ØHIL - FORDI DET ER GØY! Kontakt oss på: alpin@ohil.no


ØHIL HOPP/KOMBINERT

Oppstart:

Foreldreansvar:

Alle i barneskolealder er velkomne til å hoppe i ØHIL! Barna får en introduksjon til idretten vår gjennom Idrettsskolen, og når vinteren kommer lager vi en liten hoppbakke ved Sauejordet. Vi har fellestrening for alle våre utøvere i gymsal, med oppstart etter høstferien.

Det er ingen store foreldreoppgaver knyttet til det å drive med hopp i ØHIL. Det kreves en oppfølging av eget barn, samt til klargjøring av bakkene når snøen kommer. Under treningen er det fint om foreldrene er til stede for å hjelpe til med utøvernes utstyr o.l, samt at vi av og til har behov for noen hjelpetrenere.

Påmelding:

Vi har et påmeldingsskjema for våre idretter som ligger på forsiden av www.ohil.no E-postadresse ved spørsmål: hopp@ohil.no En oversikt over kontaktpersoner i ØHIL Hopp/kombinert ligger også på våre nettsider. Organisering: I og med at gruppen vår er såpass liten, har vi bare en felles treningsgruppe. Her stiller vi med skolerte trenere. Vi samarbeider med ØHIL Langrenn for kombinertløperne.

Arenaer vi benytter: I all hovedsak trener vi i Fossumbakkene på vinteren. Før bakkene er klare, trener vi inne i gymsalen på Hosle skole. Høydepunkter gjennom året for ØHIL Hopp/kombinert: I februar avholder vi vårt eget hopprenn i samarbeid med Fossum.

hil.no å hopp@o p s s o t k o Konta g på ohil.n Påmeldin

HOPP I ØHIL - FORDI DET ER GØY! Kontakt oss på: hopp@ohil.no


Dette er ØHIL, september 2014

« - Fordi det er gøy! Dette er vårt motto, og det vi jobber etter på alle nivåer, i alle idretter. Uansett alder og ambisjonsnivå skal det være gøy for våre utøvere å komme på trening og å møte sine treningskamerater!»

ØHIL: FRA BREDDETIL TOPPIDRETT!

ØHIL - FORDI DET ER GØY! Velkommen til oss!

ØVREVOLL HOSLE IDRETTSLAG Adresse: Bispeveien 69, 1362 Hosle | E-post: ohil@ohil.no | Telefon: +47 67 15 90 71