Page 1

2012-13


Activitats: Què és un port? El port comercial Com funciona el port Història del Port de Barcelona Amb la col·laboració de:

Activitats: Juguem a pescar La pesca Amb la col·laboració de:

CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA

2012-13

Dipòsit Legal: B-24.500-2012


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

Presentació El fet de viure tocant a mar condiciona el nostre paisatge, història i economia. Com a ciutat de mar, Barcelona, presenta un marc incomparable per acostar els ciutadans i les ciutadanes al coneixement dels valors socials, econòmics i ambientals del mar i el litoral Des del Consorci El Far treballem per acostar la cultura del mar al públic en general i als infants i joves en particular, amb un conjunt d’activitats adreçades als centres educatius. Una vegada més, l’oportunitat d’apropar els nois i noies al mar, permet recuperar la nostra història marítima i gaudir del mar de forma respectuosa amb l’entorn. El Programa d’Activitats Pedagògiques Entorn del Mar 2012-2013 que us presentem, és l’oferta de l’Àrea de Programes Educatius del Consorci El Far per aquest any. El programa vol difondre activitats que tenen el mar i el port, com a font de coneixement i com a eina d’aprenentatge dels nois i noies. Amb aquestes activitats podreu treballar el mars des de quatre grans àmbits: > L’activitat comercial marítima > El medi natural > La cultura i el patrimoni marítim > La navegació L’objectiu d’aquesta nova guia és renovar el nostre compromís, contribuint a que infants i joves aprenguin a integrar el mar com a element de la realitat que ens envolta. Al mateix temps, volem que aquest programa ajudi a formar ciutadans respectuosos d’un medi fràgil, en constant evolució i sotmès a importants pressions, i que és necessari protegir.

© RFEN 2011

Maite Fandos i Payàs Presidenta del Consorci El Far

> 3

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

Decàleg ambiental del navegant responsable 1.

Respecto el medi marí no pertorbant els espais i les espècies sensibles i protegides que es troben en la meva ruta de navegació. 2. Protegeixo els fons marins no fondejant en zones sensibles. 3. Estalvio aigua dolça utilitzant aigua marina en aquelles accions en les que sigui possible. 4. Faig un ús responsable de l’energia utilitzant equipaments eficients i energies renovables. 5. Optimitzo l’ús de recursos i evito contaminar el medi realitzant un bon manteniment seguint criteris ambientals a la meva embarcació. 6. Compleixo amb la legislació ambiental que fa referència a la descàrrega d’aigües i de residus potencialment contaminats pel mar. 7. Utilitzo els serveis de gestió ambiental del port fent ús dels dipòsits de recollida d’aigües resi-duals i els contenidors de recollida selectiva de residus. 8. Vetllo pel compliment de la normativa ambiental informant a les autoritats quan observi activitats poc respectuoses amb el medi. 9. Informo als companys de tripulació i als altes navegants sobre les bones pràctiques ambientals que podem dur a terme. 10. Faig extensiu els valors adquirits al mar, a la meva vida quotidiana.

> 4

© Manuel Medir

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

Etapes educatives Educació primària L’activitat comercial marítima

ESO

ESPO

EI

CI

CM

CS

CI

CS

BAT

CFGM CFGS

EI

CI

CM

CS

CI

CS

BAT

CFGM CFGS

EI

CI

CM

CS

CI

CS

BAT

CFGM CFGS

EI

CI

CM

CS

CI

CS

BAT

CFGM CFGS

> Què és un port? > El port comercial > Com funciona el port? > Juguem a pescar > La pesca El medi natural

> El cicle de la vida al mar > Investiguem el mar > Laboratori de mar > Observem el litoral La cultura i patrimoni marítim

> Història del Port de Barcelona La navegació

> Aprenem a navegar > Navegació tradicional > Navega a bord del Far Barcelona

> 5

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 1 hora i 45 minuts. > Etapa educativa: educació infantil i cicle inicial d’educació primària. > Preu: 134 per grup de 30 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener. En col·laboració amb el Port de Barcelona.

Què és un port? Els vaixells ens acosten per mar a altres ports quan anem de vacances i transporten tots aquells productes que ens són necessaris per a la nostra vida quotidiana. Amb Què és un port? l’alumnat pot fer un bateig de mar navegant per les tranquil·les aigües del Port de Barcelona alhora que identifica els vaixells amb un mitjà de transport i el Port, amb una porta d’entrada que ens comunica amb el món.

Desenvolupament

> 6

> Joc de motivació en el qual s’introdueix el concepte de port, els principals tipus de vaixells que acull: de mercaderies, de passatgers i de pesca i les seves característiques. L’alumnat ha de reconèixer i situar sobre una maqueta els elements més significatius del port. > Bateig de mar a bord d’un llagut balear, l’alumnat fa un recorregut pel Port de Barcelona reconeixent els vaixells que han treballat prèviament, al mateix temps que podran portar el timó del llagut amb la col·laboració del patró.

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 2 hores. > Etapa educativa: cicle mitjà i cicle superior d’educació primària i educació secundària. > Preu: 162,50 per grup de 25 alumnes. 6,50 per alumne/a de 26 a 30 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener. En col·laboració amb el Port de Barcelona.

El port comercial El Port de Barcelona és un element clau en la vida econòmica del nostre país. Amb El port comercial l’alumnat descobreix per què els productes ens arriben de tan lluny, aprèn a identificar els vaixells que arriben al port, a relacionar-los amb les mercaderies que transporten i a valorar els treballs i oficis implicats en el camí de les mercaderies, des de l’origen d’un producte fins al seu destí.

Desenvolupament > Presentació amb ordinador per introduir el concepte de port; comparar els diferents tipus de transport existents; conèixer les zones del Port de Barcelona, des de l’antic Port Vell fins a les obres d’ampliació del port, veient què suposa pel Port de Barcelona ser la porta d’entrada de mercaderies del sud d’Europa. > Taller on l’alumnat adoptarà un dels rols implicats en el comerç internacional, des de l’elecció del país d’origen per l’importador fins a la descàrrega de la mercaderia per l’estibador. Descobriran per què els productes es compren a l’estranger; quin tipus de vaixells mercants s’utilitzen, quines mercaderies transporten i com es descarreguen.

> 7

> Navegació a bord d'un llagut balear pel recinte portuari per acostar-nos a la realitat d’un dels ports més importants i dinàmics del Mediterrani. L’activitat és comentada per un educador.

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 2 hores. > Etapa educativa: batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. > Preu: 81,25 per grup de 9 alumnes. En col·laboració amb el Port de Barcelona.

Com funciona el port Més de 300 línies marítimes uneixen el Port de Barcelona amb 400 ports d’arreu del món. Amb aquesta activitat es generen més de 20.000 llocs de treball. Com funciona el port permet als assistents conèixer les instal·lacions, la gestió i la importància econòmica d’un dels principals ports del Mediterrani.

Desenvolupament > Presentació amb ordinador sobre el Port de Barcelona, el seu funcionament i les infraestructures actuals; zones d’ampliació i els seus futurs usos previstos en el Pla Delta. A escollir entre: Opció A: contextualització del Port de Barcelona en el mercat espanyol, europeu i mundial; xarxa de comunicacions terrestre i marítima i anàlisi del tràfic de mercaderies: Importacions i exportacions, principals productes que es mouen pel Port.

> 8

Opció B: model de gestió del Port de Barcelona; com és la seva comunitat portuària; la logística d’operacions portuàries, càrrega i descàrrega de mercaderies i Pla de Qualitat. > Navegació a bord d’un llagut balear pel recinte portuari, per acostar-nos a la realitat d’un dels ports més importants i dinàmics del Mediterrani. L’activitat és comentada per un educador.

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 1 hora i 45 minuts. > Etapa educativa: educació infantil i cicle inicial d’educació primària. > Preu: 116 per grup de 25 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener. En col·laboració amb la Confraria de Pescadors de Barcelona. © Pere de Prada

Juguem a pescar L’Oriol i l’avi Pau us ensenyaran com pesquen amb el bou i la teranyina. Amb Juguem a pescar l’alumnat sabrà reconèixer els peixos més comuns al mercat: el rap, el llenguado i la sardina i aprendrà a ser un consumidor responsable: a no menjar peix petit.

Desenvolupament > Narració amb el suport d’un conte projectat per ordinador i maquetes dels dos principals vaixells de pesca que es poden trobar al Port de Barcelona. S’introdueixen les principals tècniques per a la captura del peix i quines espècies es pesquen amb cadascuna d’elles. > Taller-joc de pesca amb l’objectiu de reconèixer els principals peixos que es capturen al Port, comparar-ne la mida amb la talla legal de captura per saber si els podem portar al mercat o els hem de tornar al mar. > Itinerari a peu pel moll de Pescadors per veure els bous i les teranyines i l’activitat que aquell dia hi pugui haver al moll.

> 9

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 2 hores i 30 minuts. > Etapa educativa: cicle mitjà i cicle superior d’educació primària, educació secundària i batxillerat. > Preu: 155 per grup de 25 alumnes. 6,20 per alumne/a de 26 a 30 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener. En col·laboració amb la Confraria de Pescadors de Barcelona.

La pesca L’activitat pesquera a Barcelona és desconeguda per a la major part de gent que viu a la ciutat. La pesca permet conèixer com es desenvolupa actualment aquesta activitat ancestral, al mateix temps que permet introduir l’aqüicultura i la problemàtica del consum del peix petit.

Desenvolupament > Presentació amb ordinador i vídeo sobre el món de la pesca; les principals tècniques de pesca en funció de l’hàbitat de les espècies; pesca artesanal; problemàtica del consum de peix petit; quines mesures es duen a terme per a realitzar una pesca més sostenible; aqüicultura i circuit de comercialització del peix fresc de la nostra costa.

> 10

> Taller de pesca d’espècies d’interès pesquer, classificació amb l’ajuda de claus senzilles, mesurament de la talla. Resolució del Quadern de l’Alumnat. > Itinerari a peu pel moll de Pescadors per acostar-nos a la realitat d’una de les activitats econòmiques més desconegudes de la nostra ciutat. Assistència a la subhasta de peix si l’activitat es realitza en horari de tarda.

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 3 hores. > Etapa educativa: cicle superior d’educació primària, educació secundària i batxillerat. > Preu: 330 per grup de 25 alumnes. > Descompte: 10% de setembre a gener.

Cicle de la vida i paisatges al mar La Mediterrània és el mar que tots coneixem però, què s’amaga sota el seu mantell blau?. L’activitat Cicle de la vida i paisatges al mar permet a l’alumnat conèixer la diversitat dels seus ecosistemes i la importància del plàncton per a la vida al mar com a base de la xarxa tròfica al mar.

Desenvolupament > Presentació amb ordinador sobre els ecosistemes marins de les nostres costes. Com varien en funció dels canvis de fondària i per tant de la llum que reben i del tipus de substrat que els suporta. > Taller d’observació de plàncton que ha de permetre a l’alumnat distingir entre fitoplàncton i zooplàncton. Resolució del Quadern de l’Alumnat. > Visita a L’Aquàrium. Trasllat a L’Aquàrium a bord d’un llagut balear i visita guiada als aquaris mediterranis per veure in situ els paisatges més representatius de la nostra costa.

> 11

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 3 hores. > Etapa educativa: educació secundària. > Preu: 155 per grup de 25 alumnes. 6,20 per alumne/a de 26 a 30 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener.

Investiguem el mar Tots som responsables de la qualitat de l’aigua del mar. Amb Investiguem el mar l’alumnat coneix les seves característiques com a aigua marina i els efectes que la contaminació té sobre el mar i aprèn a valorar les solucions que estan a les nostres mans per pal·liar-la.

Desenvolupament > Presentació amb ordinador sobre les principals característiques físiques de l’aigua de mar, les fonts de contaminació, els problemes que se’n deriven i quin hauria de ser el nostre paper per evitar-la.

>

> Taller en grups reduïts de presa de dades de l’aigua del port des del moll, per conèixer-ne les principals característiques: densitat, transparència, temperatura, entre altres i identificar els principals contaminants al Port de Barcelona. > Treball a l’aula. Posada en comú de les dades preses i discussió sobre el seu significat. Resolució del Quadern de l’Alumnat.

12

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn al mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 3 hores. > Etapa educativa: batxillerat. > Preu: 155 per grup de 25 alumnes. 6,20 per alumne/a de 26 a 30 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener.

Laboratori de mar Qualsevol activitat humana, per allunyada de la costa que estigui, pot tenir una incidència sobre la qualitat de l’aigua del mar. A través de senzills experiments de Laboratori de mar, l’alumnat reconeix les diferències entre l’aigua en bon estat i l’aigua pol·luïda, quines són les causes de la contaminació i què hauríem de fer per pal·liar-la.

Desenvolupament > Presentació amb ordinador sobre els diferents tipus de contaminació al mar, les seves causes i els seus efectes sobre els organismes marins. > Taller en grups reduïts de presa de dades de l’aigua del port des del moll per conèixer-ne les principals característiques: densitat, transparència, temperatura, concentració de nitrits i oxigen entre altres i identificar els principals contaminants al Port de Barcelona. > Treball a l’aula. Posada en comú de les dades i discussió dels resultats. Resolució en grup del Quadern de l’Alumnat.

> 13

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 3 hores. > Data: Consulteu la disponibilitat. > Etapa educativa: batxillerat. > Preu: 345 per grup màxim de 25 alumnes. > Descompte: 50% pels primers 20 grups.

Observem el litoral En l’actualitat viure a ran de mar és indicador de bona qualitat de vida, això però, no sempre ha estat així. Dels anys 40 als 90 del s. XX les onades migratòries i el turisme han deixat un litoral malmès i sobreocupat. Aquesta tendència està canviant amb la gestió integrada de zones costaneres, que entre altres coses pretén recuperar i revaloritzar els valors del litoral. Amb Observem el litoral volem acostar a l’alumnat a aquesta realitat.

Desenvolupament > Preparació de l'activitat: l’eina de treball d’aquesta activitat és la WebQuest Observem el litoral, que ha de servir a l’alumnat per adquirir una sèrie de coneixements, relacionats tots ells amb el litoral i la dinàmica que s’hi estableix.

>

> Treball de camp: a bord de la goleta Far Barcelona es fa una sortida de navegació pel litoral de la costa de Barcelona per conèixer-ne la seva evolució, l’impacte que l’activitat humana ha tingut sobre aquest litoral i quines són les actuacions que s’hi estan duent a terme.

14

> Preparació del projecte: amb la informació recollida en el treball de camp i les qüestions plantejades caldrà desenvolupar el projecte d’exposició que es planteja a la WebQuest.

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn al mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 2 hores. > Etapa educativa: cicle superior d’educació primària, educació secundària i batxillerat. > Preu: 162,50 per grup de 25 alumnes. 6,50 per alumne/a de 26 a 30 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener.

© Manuel Medir

En col·laboració amb el Port de Barcelona.

Història del Port de Barcelona La línia de la costa del pla de Barcelona ha canviat molt des que l’ocupaven els primers pobladors. Història del Port de Barcelona permet conèixer l’evolució de la ciutat i la seva relació amb el mar al llarg dels segles, com s’ha construït el Port de Barcelona i com s’ha transformat en un port ciutadà.

Desenvolupament > Projecció d’un CD-rom sobre l’evolució del Port de Barcelona en relació a la història de la ciutat, les dificultats per poder-lo construir i la transformació del Port Vell en un port ciutadà. > Navegació a bord d’un llagut balear per tot el recinte del Port Vell, identificant els testimonis de la seva història i observant la seva transformació en un port per a l’oci i el comerç.

> 15

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 2 hores. > Etapa educativa: cicle mitjà i cicle superior d’educació primària. > Preu: 162,50 per grup de 25 alumnes. 6,50 per alumne/a de 26 a 30 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener.

Aprenem a navegar Mestres d’aixa, calafats, corders, velers són alguns dels oficis implicats en la construcció de vaixell tradicional. Amb Aprenem a navegar l’alumnat aprèn com es construeix un d’aquests vaixells i com es navegava fa 100 anys.

Desenvolupament > Gimcana per conèixer el vaixell en el que navegaran i les tasques dels mariners: enllestir la coberta del vaixell, cabulleria, nusos mariners i conèixer vocabulari mariner.

>

> Bateig de mar a bord d’un llagut balear per les aigües del Port de Barcelona; l’alumnat porta el timó del vaixell seguint un rumb concret marcat pel compàs, i es maniobra amb la vela segons les ordres del patró.

16

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn al mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 3 hores. > Etapa educativa: educació secundària. > Preu: 167,50 per grup de 25 alumnes. 6,70 per alumne/a de 26 a 30 alumnes. > Descompte: 25% de setembre a gener.

La navegació tradicional La construcció naval i la navegació han tingut històricament gran importància en el comerç i l’intercanvi cultural a Catalunya. Amb La navegació tradicional l’alumnat aprèn com han anat evolucionant i posen en pràctica les tècniques de navegació tradicional.

Desenvolupament > Bateig de mar amb treball en grups on s’aprèn a fer nusos mariners, a interpretar una carta nàutica, portar la canya tot seguint el rumb indicat pel compàs, a determinar la sonda del Port i la velocitat del vaixell. > Presentació amb ordinador sobre el procés de construcció d’un vaixell tradicional. Taller sobres les rutes de navegació, els vaixells i els productes de comerç a l’edat antiga, l’edat mitjana, època dels descobriments i el segle d’or de la marina catalana. Resolució del Quadern de l’Alumnat.

> 17

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 3 hores. > Data: Consulteu disponibilitat. > Etapa educativa: educació secundària i batxillerat. > Preu: 345 per grup màxim de 25 alumnes. > Descompte: 50% pels primers 20 grups.

Navega a bord del Far Barcelona La navegació a vela lligada al comerç i la pesca ha estat un dels motors de desenvolupament de la nostra societat fins a principis del segle XX. Amb Navega a bord del Far Barcelona l’alumnat s’acosta a l’experiència de navegar per les aigües del litoral barceloní i viure les sensacions de navegar en un vaixell del 1874.

Desenvolupament > Bateig de mar a bord del Far Barcelona. Treball en grup per realitzar activitats lligades a la navegació costanera, les maniobres amb les veles, nusos mariners, interpretació i posicionament sobre la carta nàutica i els aparells de navegació a bord, així com seguretat, meteorologia i interpretació del paisatge litoral.

> 18

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

Propera edició 2014/15 > Per a més informació: www.barcelonaworldrace.org programaeducatiu@barcelona worldrace.org En col·laboració amb l'ICE de la Universitat de Barcelona.

Programa educatiu:

Seguint la Barcelona World Race Nova activitat El 2014 tindrà lloc la tercera edició de la Barcelona World Race, regata de volta al món a vela. Fins aleshores us proposem col·laborar amb nosaltres en el grup de treball que hem desenvolupat amb l’ICE de la Universitat de Barcelona. Amb l’objectiu de crear noves propostes que complementin el programa educatiu de seguiment de la regata, volem que la comunitat educativa disposi d’un espai de treball en xarxa per motivar el coneixement del mar i la vela oceànica a les escoles.

Participa en el grup de treball amb les teves propostes!

© Nico Martinez

> 19

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

> Durada de l’activitat: 1 hora. > Lloc de realització: centre educatiu. > Preu: activitat gratuïta places limitades. > Reserves: zonajove@barcelonaworldrace.org En col·laboració amb la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona.

Xerrades dels regatistes Teniu l’oportunitat de conèixer de ben a prop les experiències dels navegants de la Barcelona World Race, una aventura que els ha portat a navegar per les aigües dels mars i oceans més inhòspits del planeta. Com han viscut, durant més de tres mesos, a bord del vaixell. Com i què han menjat, com ha estat el seu dia a dia i quines han estat les seves sensacions en donar la volta al món.

> 20

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

Š Mireia Perelló

> Durada de l’activitat: 2 hores. > Etapa educativa: eduacació primà ria i educació secundària > Lloc de realització: Centre d'Interpretació Barcelona Wolrd Race > Preu: 85 > Per a mÊs informació: www.barcelonaworldrace.org programaeducatiu@barcelona worldrace.org

Visites al centre d'interpretació Barcelona World Race El Centre d’Interpretació Barcelona World Race està situat al Moll de Llevant, a la Barceloneta. Aquesta instal¡lació acull el Primer Centre d’Interpretació de            L’exposició pretÊn esdevenir un referent mundial en l’àmbit de la navegació oceànica. És una exposició que compta amb recursos multimèdia, interactius i amb tecnologia d’última generació. L’Exposició se centra en diverses àrees d’interès inherents a la Barcelona World Race: la regata, el planeta mar, els vaixells, la història i el factor humà. Un dels eixos principals de l’Exposició Ês el compromís amb el medi ambient, els processos de construcció sostenible, el reciclatge i la determinació de treballar per un mar net.

Desenvolupament > Gimcana: organitzat en petits grups, l’alumnat es convertirà en navegant expert per participar en la Barcelona World Race i superar totes les proves proposades. > Taller: consulteu el web per conèixer l’oferta de taller per a nivell educatiu.

Š Agustí Argelich

Nova activitat

> 21

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - La cultura i el patrimoni marítim - La navegació


entorn del mar 2012-13 programa d’activitats pedagògiques

El compromís de la Barcelona Wolrd race amb el mediambient Activitats per infants i joves: > Joc de la Barcelona World Race. > Barcelona World Race Experimenta. > La Barcelona World Race amb el mediambient.

Activitats per centres educatius:

La Barcelona World Race aposta per la col·laboració entre científics i navegants. És per això que col·labora amb equips de recerca amb el suport de l’Intergovernmental Oceanographic Commission de la UNESCO per poder detectar la presència de microplàstics en el recorregut de la regata, així com que els vaixells continuïn amb les aportacions de dades de salinitat dels oceans, informació que permet que es faci una important aportació científica a l’estudi del canvi climàtic. També aposta per assolir les “zero emissions” en la navegació, incorporant en els vaixells la tecnologia que ho fa possible. Per tal de donar a conèixer aquestes accions.

Amb motiu del dia mundial dels mars i oceans la Barcelona World Race vol conscienciar els nois i noies sobre la problemàtica ambiental de la presència de plàstics al mar, per això organitza una jornada de sensibilització sobre la presència de residus a la platja.

> 22

S’ha desenvolupat un conjunt d’activitats adreçades a infants i joves i al públic escolar.

Durada de l'activitat: 2 hores. Data: 7 de juny de 2013. Etapa educativa: educació primària Lloc realització: Platja de la Barceloneta. Activitat gratuita

Places limitades!!!

Consulteu el calendari d'actes al nostre web

L’activitat comercial i marítima - El medi natural - Lawww.barcelonawolrdrace.org cultura i el patrimoni marítim - La navegació


Centre de Recursos Pedagògics del Mar (CRPMar) El CRPMar del Consorci El far ofereix a mestres, professors/es documentació i assessorament en l’àmbit marítim per elaborar propostes educatives emmarcades en el currículum escolar, especialment per a la confecció de treballs de síntesi, treball per a projectes.. Al mateix temps l’alumnat de tots els nivells escolars poden disposar del fons bibliogràfic de la nostra institució per obtenir informació i en la confecció dels treballs de recerca del batxillerat.

Caixes didàctiques Viure tocant el mar: Habitants del mar Amb aquesta caixa didàctica proposem conèixer les característiques i comportament d’alguns animals marins, on viuen, com s’alimenten, com es relacionen; conèixer algunes de les adaptacions dels organismes al medi marí, tot això a través d’un conte, titelles i de diferents materials amb els que poder observar, tocar i aprendre > Etapa educativa: educació infantil i primer cicle d’educació primària. > Préstec: gratuït.

Investiguem el plàncton Us proposem conèixer la importància del plàncton dins els ecosistemes marins; identificar, i interpretar els trets comuns i diferenciadors dels individus del plàncton; conèixer les tècniques de captura del plàncton i entendre la sensibilitat del plàncton davant la contaminació. Observar de forma directa, utilitzant lupa binoculari/o microscopi, les diferències morfològiques del plàncton; identificar i classificar els organismes estudiats. > Etapa educativa: cicle superior d’educació primària i educació secundària > Préstec: gratuït.

Per més informació www.consorcielfar.org


Catàleg d'activitats pedagògiques Entorn del mar 2012-13  
Catàleg d'activitats pedagògiques Entorn del mar 2012-13  

Catàleg d'activitats pedagògiques Entorn del mar 2012-13

Advertisement