Atlas Panará, Mebengôkre e Tapajúna

Page 1

~ ~ PANÃRA MEBÊNGÔKRE ME ~ TAPAJÚNA ME ~ NHÕ PYKA KARÕ NEJÃ ~ MEBÊNGÔKRE ~ PANÃRA ME ~ ME TAPAJÚNA ~ HÃKIA JÕ KYPA PREPI

~ PANÃRA ME ~ MEBÊNGÔKRE ~ TAPAJÚNA ME NHÕ HWYKA KARÕ RÕ ~ NA ITHA TUJARE


MẼBÊNGÔKRE MẼ, PANÃRA MẼ, TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA NHÕ HWYKA KARÕ ITHA MAPA DAS TERRAS INDÍGENAS DOS POVOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

LEGENDA

Pykà nokà Kypatokâ Hwykayakà Limite da Terra Indígena Ngô Pakre Ngô Rios

Bà Aty Wà Mata

Kapôt ngrire Kypy Tika Cerrado pequeno dentro da mata

Krĩmej nhĩdji bê Kamau Kaiapó nhõ krĩmej Aldeias atuais da T.I. Kaiapó

Kamerekàk Pêjâpâri Tikatire Açaí

Krĩmej nhĩdji bê Pykany

Krĩmej nhĩdji bê Kubẽkàkre

Kamêrê Suakõkiã Kambere Bacaba

Krĩmej nhĩdji bê Kẽndjãm

Nãsêpotiti

Tyryti Pôsô Tyrytxi Banana brava

Krĩmej nhĩdji bê Kapôt Krĩmej nhĩdji bê Mẽtyktire

Krĩmej nhĩdji bê Piaraçu

Kẽndjãm Kĩẽjõkô Kẽtam Morro de pedra


~ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES MEBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

~ ~ PANÃRA MEBÊNGÔKRE ME ~ TAPAJÚNA ME ~ NHÕ PYKA KARÕ NEJÃ

~ ~ MEBÊNGÔKRE PANÃRA ME ~ TAPAJÚNA ME ~ HÃKIA JÕ KYPA PREPI

~ PANÃRA ME ~ MEBÊNGÔKRE ~ TAPAJÚNA ME NHÕ HW YKA KARÕ RÕ ~ NA ITHA TUJARE

~ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MEBENGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

2007


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Patrocínio

Petrobrás

Realização

Associação Ipren-re de Defesa do Povo Mẽbêngôkre FUNAI: DAS/CGE e AER de Colíder Programa de Formação de Professores Mẽbêngôkre, Panãra e Tapajúna

Apoio

MEC: SECAD/CGEEI FUNAI: DAS/CGE, DAF/CGD, PPTAL e AER de Colíder SIPAM Associação Ipren-re de Defesa do Povo Mẽbêngôkre

Autoria Especialistas: Bepkũm Mẽkrãgnõtire Kayapó, Patoit Metuktire, Ropni Mẽtyktire, Megaron Txucarramãe, Iobal Mẽtyktire, Bepkrit Mẽtyktire, Kômỳj Mẽtyktire, Tàkàkkrã Mẽtyktire, Karopi Metuktire, Pakyj-i Mekragnotire, Doto Tàkàk-ire Kayapó, Bekwỳjti Kayapó, Kute-ê Mẽkrãgnõtire, Kôkômati Mẽkrãgnõtire, Hwinkã Tapajúna Suyá, Wentykarôrô Tapajúna, Roptykti Tapajúna, Màntino Kayapó, Xikatô Kayapó, Brajre Kayapó, Symakriti Panará, Akâ Panará, Tesêja Panará Professores: Banò Kayapó, Bebĩn Kaiapó, Beboiti Metuktire Txucarramãe, Bengrôj Tapajúna, Bepdjàti Metuktire, Bepdjỳ-re Mekragnoti-re, Bepkĩre Kayapó, Bepkôre Mekragnoti-re, Bepkyj Mekragnoti-re, Bepnhi Mekragnoti, Bep-oiô Mekragnoti-re, Bep-te Kaiapó, Beptôti Kaiapó, Betire Kaiapó, Bere Mekragnoti-re, Êngri Metuktire, Ikumã Txucarramãe, Jotikiã Panará, Karanhĩn Kaiapó, Katàptire Metuktire, Kôkôba Kayapó, Kôkôkumẽm Kaiapó, Kokopiêti Yurui Trumai Txucarramãe, Kremajti Kayapó, Kremôrô Metuktire, Kukrytkra Kayapó, Meningô Metuktire, Màntxi-i Tapajúna, Krekreansâ Mikre Panará, Mro-re Karopi, Nhàkpokti Mekragnoti-re, Orengô Tapajúna, Pàtkà-re Kaiapó, Patkôre Metuktire, Perankô Pokre Panará, Ponto Tepikô Panará, Prejkỳre Metuktire, Pydjàkoro Metuktire, Sâkiêrã Panará, Tàkàk-ê Kaiapó, Tàkàkkudjôti Mekragnoti-re, Takakmy Kayapó, Tàkàktũm Metuktire, Tekreranti Metuktire, Tõmêajkwa Mekragnoti-re, Tom-êre Kaiapó, Topti Mekragnoti-re, Txuakre Metuktire, Txokrãn Metuktire Panará, Waiwai Metuktire, Weneti Suiá Tapayuna Colaboradores Kiompe Panará, Paturi Panará, Kubẽ-í Kayapó, Môjkô Kayapó, Kurewadi Yudjá, Edney Sanchez, Fernanda de Freitas Gonçalves, Gustavo Menezes, Lídia Maria dos Santos, Márcia Noêmia Pereira Guimarães, Nelson César Destro Junior, Rafael Sanzio, Terence Turner Fotografias das aldeias Morena S. Tomich Santos e Januária Mello (segunda foto da aldeia Kapôt) Fotografias do Kapôt Nhĩnore Terence Turner Geoprocessamento e sensoriamento remoto Lin Tomich Santos Editoração e diagramação Morena S. Tomich Santos Coordenação do Programa Maria Eliza R. R. Leite Responsável pelas disciplinas de Geografia e Território e Meio Ambiente Márcia Spyer Resende Assessoria pedagógica Beatriz Matos, Januária Mello, Morena S. Tomich Santos Assessoria lingüística Lucy Seki, Luciana Dourado e Marília Ferreira Apoio ao Programa de Formação de professores Mẽbêngôkre, Panãra e Tapajúna MEC: SECAD/CGEEI FUNAI: DAS/CGE e AER de Colider Associação Ipren-re de Defesa do Povo Mẽbêngôkre
JA KAM ME ˜ ˜ UJAREJ ˜ AKATO MA Mẽ kute pi ̉ôk jã nhĩpêj djwỳj ̉ã ujarẽj Pi ̉ôk jã nẽ mẽ kunĩ kute kam mẽ nhõ pyka ̉ã ujarẽj mari kadjy

11 15

Mẽbêngôkre mẽ, Panãra mẽ, Tapajúna nhõ pyka karõ

21

Mẽbêngôkre mẽ, Panãra mẽ Tapajúna ba djà tũm Panãra Mẽbêngôkre mẽ Tapajúna Mẽbêngôkre

29 31 49 93

Mẽbêngôkre mẽ, Panãra mẽ, Tapajúna nhõ pyka Panãra Kapôt Jarina mẽ Kapôt Nhĩnore Mẽkrãgnõtire Kamau Kaiapó

127 129 147 191 215 237

Brasil kam Mẽbêngôkre kunĩ nhõ pyka karõ

259

Mẽ kabẽn bimdjuru nẽ prĩnẽ ̉ã ujarẽj

267

Apỹj mỳjja karõ djàri, àk, pidjô, Mẽbêngôkre, pyka karõ, mry, ngô karõ, mỳjja pumũj djàri pi ̉ôk jã kam wadjà

271

5


ISISÂN Ti sũũ Pakiati pêj

11 17

Kypa ĩkjẽmêra jõ Panãra jõ Mẽbêngôkre jõ Tapajúna jõ

21

Kypa suankiara jõ ĩkjẽmêra jõ Panãra jõ Mẽbêngôkre jõ Tapajúna jõ Panãra Mẽbêngôkre mẽ Tapajúna Mẽbêngôkre

29 31 49 93

Kypa ĩkjẽmêra jõ Panãra jõ Mẽbêngôkre jõ Tapajúna jõ Panãra Kapôt Jarina mẽ Kapôt Nhĩnore Mẽkrãgnõtire Kamau Kaiapó

127 129 147 191 215 237

Kypa sopapiowa mera jõ

259

Pỹĩsi

267

Howkjya 271

6


SUMÁRIO Apresentação Introdução

11 19

Mapa das Terras Indígenas dos povos Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna

21

Territórios Tradicionais dos Povos Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna Panará Mẽbêngôkre e Tapajúna Mẽbêngôkre

29 31 49 93

Terras Indígenas dos Povos Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna Panará Kapôt Jarina e Kapôt Nhĩnore Mẽkrãgnõtire Baú Kaiapó

127 129 147 191 215 237

Terras Indígenas do Brasil

259

Glossário

267

Bibliografia 271

7


˜ ˜ NEJÃ PI ̉ÔK PI ÔK JÃ NHÕ PYKA KARÕ KUNI ˜ K Y PA A PR EPI L IS TA D E M A PA S Mẽbêngôkre mẽ, Panãra mẽ, Tapajúna nhõ pyka karõ nẽjã Panãra mẽ Mẽbêngôkre mẽ Tapajúna jõ kypa prẽpi hãkia Tapajúna mẽ Mẽbêngôkre mẽ Panãra nhõ hwyka karõ itha Mapa do território Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna

25

Mẽbêngôkre mẽ, Panãra mẽ, Tapajúna nhõ pyka karõ nẽjã Panãra mẽ Mẽbêngôkre mẽ Tapajúna jõ kypa prẽpi hãkia Tapajúna mẽ Mẽbêngôkre mẽ Panãra nhõ hwyka karõ itha Carta imagem do território Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna

27

Kypa prẽ ĩkjẽmera jõ Mapa histórico do território Panará

43

Kypa prẽ ĩkjẽmera jõ Mapa histórico do território Panará

45

Kypa prẽ ĩkjẽmera jõ Carta imagem histórica do território Panará

47

Pyka karõ tũm ã ujarẽj Mapa histórico do território Mẽkrãgnõtire e Mẽtyktire

65

Mẽbêngôkre nhõ pyka karõ tũm ã ujarẽj nẽjã Carta imagem histórica do território Mẽkrãgnõtire e Mẽtyktire

67

Mẽtyktire ba djà tũm mẽ ny mẽ Mapa histórico do território Mẽtyktire

89

Mẽtyktire ba djà tũm mẽ ny mẽ Carta imagem histórica do território Mẽtyktire

91

Mẽkrãgnõtire ba djà tũm mẽ ny mẽ Mapa histórico do território Mẽkrãgnõtire

103

Mẽkrãgnõtire ba djà tũm mẽ ny mẽ Carta imagem do território Mẽkrãgnõtire

105

8


Kamau nhõ pyka karõ tũm ã ujarẽj nẽjã Mapa histórico do território Kamau

111

Kamau nhõ pyka karõ tũm ã ujarẽj nẽjã Carta imagem histórica do território Kamau

113

Kôkrajmôrô pyka kam ba djà tũm Mapa histórico do território Kôkrajmôrô: aldeias antigas

121

Kôkrajmôrô pyka kam ba djà tũm Mapa histórico do território Kôkrajmôrô

123

Kôkrajmôrô pyka kam ba djà tũm Carta imagem histórica do território Kôkrajmôrô

125

Ĩkjẽmera jõ aty Nossa terra tem vegetação

135

Aty kia sotimera Nossa terra tem recursos naturais

139

Kypa prẽpi Carta imagem da Terra Indígena Panará

141

Nãsêpotiti aprẽpi Mapa da aldeia Nãsêpotiti

145

Pyka karõ kam ngô mẽ bà o bikẽj djwỳj karõ ã ujarẽj nẽjã Mapa de vegetacao, hidrografia e desmatamento da T.I. Kapôt Jarina

155

Kapôt Jarina nhõ pyka kam mry mẽ tep mẽ pidjỳ kunĩ karõ nẽjã Mapa de recursos naturais da Terra Indígena Kapôt Jarina

163

Kapôt Nhĩnore kam mỳjja kunĩ karõ nẽjã Mapa de recursos naturais da Terra Indígena Kapôt Nhĩnore

173

Kapôt Jarina nhõ pyka karõ Carta imagem da Terra Indígena Kapôt Jarina

175

Kapôt Nhĩnore nhõ pyka karõ Carta imagem da Terra Indígena Kapôt Nhĩnore

177

Krĩmej nhĩdji bê Kapôt nhõ pyka karõ Mapa da aldeia Kapôt

181

Krĩmej nhĩdji bê Mẽtyktire nhõ pyka karõ Mapa da aldeia Mẽtyktire

185 9


Krĩmej nhĩdji bê Piaraçu nhõ pyka karõ Mapa da aldeia Piaraçu

189

Bà kam mỳjja kunĩ karõ mẽ, kubẽ kute bà obikẽj mẽ karõ mẽ Mapa de vegetacao e desmatamento da Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

197

Mẽkrãgnõtire nhõ bà kam mỳjja kunĩ karõ Mapa de recursos naturais da Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

203

Mẽkrãgnõtire nhõ pyka karõ Carta imagem da Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

205

Krĩmej nhĩdji bê Kubẽnkakre nhõ krĩ karõ Mapa da aldeia Kubẽnkàkre

209

Krĩmej nhĩdji bê Pykany nhõ pyka karõ Mapa da aldeia Pykany

213

Kamau nhõ pyka kre kam pidjô mẽ krãjre mẽ bà bin ã ujarẽj nẽjã Mapa de vegetação, relevo e desmatamento do território Kamau

221

Kamau nhõ pyka karõ kam mỳjja ã ujarẽj nẽjã Recursos naturais do território Kamau

229

Kamau nhõ pyka karõ Carta imagem do território Kamau

231

Krĩmej nhĩdji bê Kamau nhõ pyka karõ Mapa da aldeia Kamau

235

Pyka ỳrỳ kadjwỳj bê apỹj mỳjja nhĩdji ã ujarẽj nẽjã Mapa de vegetação e hidrografia do território Kôkrajmôrô

243

Kôkrajmôrô nhõ pyka kam pidjô me mry nejã Recursos naturais do território Kôkrajmôrô

249

Kaiapó nhõ pyka karõ Carta imagem da Terra Indígena kaiapó

251

Krĩmej nhĩdji bê Kôkrajmôrô nhõ pyka karõ Mapa da aldeia Kôkrajmôrô

257

Terras Indígenas do Brasil

263

Terras Indígenas da Amazônia Legal Brasileira

265

10


MẼ KUTE PI ̉ÔK JÃ NHĨPÊJ DJWỲJ ̉Ã UJARẼJ TI SŨŨ APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A elaboração do Atlas das Terras Indígenas Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna teve início em 2002, durante o módulo de Geografia e de Território e Meio Ambiente, disciplinas ministradas pela professora Márcia Spyer Resende, na 7ª Etapa do Curso de Formação de Professores Indígenas Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna, organizado pela Associação Ipren-re, em parceria com a FUNAI e o MEC. Logo nos primeiros dias de aula, a professora lançou aos professores indígenas a idéia da elaboração de um Atlas de seus territórios, que mostrasse, em mapas e textos, seus limites, vegetação, hidrografia, recursos naturais, aldeias antigas e novas, e o que mais achassem importante mostrar para os alunos. Este trabalho aliou formação e prática, já que ao mesmo tempo em que se formam para ser professores, aplicam os conhecimentos na produção de um material didático para suas escolas. A proposta foi aceita pelos professores com entusiasmo. E o trabalho começou. Dando início ao levantamento e à sistematização dos seus conhecimentos sobre o espaço geográfico, os professores falaram e escreveram sobre seus territórios, sob a orientação da professora. O passo seguinte foi traduzir os conhecimentos tradicionais para a representação cartográfica, um momento importante na construção dos mapas, quando são elaboradas as convenções da linguagem cartográfica e trabalhados os títulos, as legendas, as escalas e a orientação própria de cada povo. Aí, já não se fala mais em desenho, mas em mapa; os conceitos de legenda e de escala fazem a diferença. No papel vegetal, os cursistas traçaram os limites de seus territórios e os rios principais, utilizando como base cartográfica os mapas fornecidos pela FUNAI. Em seguida preencheram os mapas com a localização das suas aldeias, os nomes dos rios, dos córregos principais, dos lugares, os tipos de vegetação, os recursos naturais, os caminhos percorridos e outras informações que possuíam e acharam importante mapear, seguindo a temática de cada mapa em elaboração. Para acompanhar os mapas foram elaborados textos e desenhos, reforçando, explicando e complementando as informações de cada um. Dando continuidade à produção, os cursistas se aprofundaram no estudo da cartografia: a linguagem dos mapas, seus títulos, legendas, escalas, orientação, e tudo que se pode representar – os vários tipos e possibilidades de mapas temáticos. Foram analisados os mapas de cada uma das Terras Indígenas elaborados pela FUNAI e também mapas do estado do Mato Grosso, da Amazônia, do Brasil e do mundo. Durante o trabalho no curso de formação foi decidido que seria importante e necessário mostrar esses mapas para as comunidades, fazer pesquisas com pessoas mais velhas nas aldeias, com os especialistas, que possuem extenso conhecimento de seus territórios, para completar as informações em cada mapa. Decidiu-se, então, que os professores fariam essas pesquisas nas aldeias e que o trabalho teria continuidade durante os acompanhamentos pedagógicos às escolas do Programa. Começou a segunda etapa do trabalho, agora nas aldeias, antes durante e depois dos acompanhamentos pedagógicos. Reviram e complementaram os mapas e os textos com informações 11


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

que só os mais velhos sabem precisar. Para tanto, as assessoras do Programa de Formação levaram para as aldeias os mapas e os textos digitados que já haviam sido elaborados para o Atlas durante a 7ª etapa do Curso. Os professores pesquisaram antes, durante e depois dos acompanhamentos, com os especialistas de suas comunidades, os locais exatos das aldeias, os caminhos antigos, os nomes de córregos e igarapés que não conheciam. Buscaram informações sobre a ocupação histórica de seus territórios e foram completando os mapas com a orientação dos especialistas. Assim, o Atlas, no início uma proposta de trabalho para os professores, passou a ser um projeto coletivo da equipe do Programa de Formação (coordenação, assessoras e consultores) e das comunidades, que decidiram mostrar com detalhes e precisão seus territórios, matas, rios, recursos e sua história para suas crianças e jovens. Além disso, este livro também mostra aos não-índios o conhecimento que as comunidades têm de seus territórios, e a importância dessas Terras para a sobrevivência socioeconômica e cultural destes povos. Mostra ainda como essas terras são fundamentais para a preservação do meio ambiente e tenta contribuir com uma versão mais ampla e rica da história das regiões do Mato Grosso e do Pará. A partir do primeiro acompanhamento, realizado em novembro de 2002, foi possível sistematizar, sob o ponto de vista das comunidades, a história de ocupação e os conhecimentos geográficos e ambientais sobre seus territórios. Os especialistas localizaram nos mapas os locais das aldeias antigas, caminhos, recursos naturais e outros locais importantes, gravaram relatos que demarcam o território físico e cultural, contaram a história da ocupação do território, o contato com os não-índios e a demarcação das suas terras. Essas gravações foram transcritas e traduzidas pelos professores indígenas e, quando necessário, revisadas com a assessoria das lingüistas do Programa de Formação, que se juntaram ao esforço de todos para que o material ficasse o mais completo e correto possível. Muitos desses relatos dos especialistas, principalmente os que compõem os textos do bloco Territórios Tradicionais dos Povos Mẽbêngôkre Panará e Tapajuna, nos falam de viagens que seus grupos familiares e políticos realizavam entre aldeias, acampamentos e roças que foram antes ocupados por seus antepassados. E esses caminhos já eram conhecidos, ou porque já haviam sido percorridos por eles, ou por meio de histórias que eles, também, por sua vez, ouviram de seus parentes mais velhos. Portanto, ainda hoje, as roças, aldeias e acampamentos “antigos” que estão registrados nesses mapas não são lugares abandonados, que pertencem ao passado, mas são ainda referências para viagens e futuras ocupações. Percebemos ainda nesses relatos o grande contraste que há entre a extensão dos territórios que eram antes percorridos e os limites do que hoje são as Terras Indígenas. Fica claro como foi geograficamente limitado o que eram os territórios tradicionais desses povos, e o grande impacto que a ocupação nãoindígena desses territórios – marcada por violência e epidemias – teve nesse processo. Cada um desses relatos se refere a viagens realizadas pelos que contam, por seus parentes e grupos políticos formados nestas mesmas viagens entre aldeias e acampamentos. Cada uma dessas aldeias e acampamentos eram compostos e recompostos nos encontros de vários desses grupos que viajavam em tempos diferentes. Os relatos escritos que aparecem nesse livro, portanto, não devem ser tomados em particular como uma história unívoca da composição desta ou daquela aldeia, mas antes como momentos dessas dispersões e encontros que são em conjunto a história de uma aldeia. Da mesma forma, só o conjunto dos relatos, aqui registrados, e de infinitos outros que são contados pelos mais velhos para os mais jovens, em cada noite, na casa dos homens, pode nos dar a idéia geral do que seria um “território tradicional”.

12


MẼ KUTE PI ̉ÔK JÃ NHĨPÊJ DJWỲJ ̉Ã UJARẼJ TI SŨŨ APRESENTAÇÃO

Para complementar o material produzido pelos professores e especialistas, a equipe do Programa decidiu utilizar imagens do satélite Landsat, fornecidas pelo SIPAM, no Atlas. Foram elaboradas cartasimagens com a base hidrográfica e o limite territorial atual das áreas indígenas mapeadas, fornecidos pela FUNAI. O limite da Terra Indígena Kapôt Nhĩnore, de ocupação tradicional e reivindicado pelos Mẽbêngôkre, e que se encontra em processo de estudo na FUNAI, foi traçado de acordo com o memorial descritivo do Relatório de Demarcação da Área, (TURNER, 2003), e com informações e representações (caminhos, símbolos e legendas) dos mapas elaborados pelo professores indígenas. Para trabalhar as bases cartográficas indígenas, os mapas foram escaneados, os símbolos foram vetorizados e utilizados nas imagens de satélite. A sobreposição das imagens Landsat georreferenciadas aos mapas elaborados pelos professores indígenas aponta para a possibilidade de congregação de conhecimentos tradicionais indígenas com os não-indígenas e para a possibilidade de levar às escolas indígenas uma nova tecnologia e uma nova forma de representação espacial, que inicialmente aprenderão a ler e, posteriormente, a manipular. Durante o trabalho de produção, alguns professores indígenas vivenciaram isso, ao participar da inserção das informações históricas de ocupação do território indicadas pelos especialistas nas cartas imagens e ao constatar a exatidão dessas informações. Percorrendo este caminho, o Atlas e as pesquisas que foram realizadas para sua elaboração tornaram-se o foco principal das disciplinas de Geografia e de Meio Ambiente e Território do Programa de Formação. O trabalho continuou em 2002 e 2005 durante as 7ª e 9ª etapas do curso, respectivamente, e nas aldeias durante os acompanhamentos em 2002 e 2003. Também nas oficinas realizadas em BrazlândiaDF (2002), em Colider -MT (2004), em Brasília (fevereiro e março de 2007) e, por fim, em Brazlândia (maio de 2007). Em 2004, a equipe do Programa de Formação de Professores Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna apresentou um projeto para o programa Petrobras Cultural – edição 2004 – a fim de captar recursos para a finalização e publicação do Atlas, sendo o mesmo aprovado. A partir de agosto de 2006, com a liberação de recursos do projeto de Patrocínio da Petrobrás/ MinC – Lei Rouanet – foi possível finalizar a seleção e a revisão de textos, mapas e desenhos, o escaneamento e o tratamento de imagens e diagramação e publicar o Atlas, feito com tanta dedicação por todos os envolvidos no projeto. Cabe aqui um agradecimento especial a toda a equipe de trabalho: aos professores, às comunidades, aos especialistas e sábios indígenas, em especial Ropni Metuktire e Megaron Txucarramãe, à professora Márcia Spyer, às assessoras lingüísticas do Programa, Luciana Dourado, Lucy Seki e Marília Ferreira e às assessoras Januária Mello, Morena Tomich e Beatriz Matos. Também à Lin Tomich e ao Rafael Sanzio pelas cartas-imagens, que colaboraram na organização e na tradução dos conhecimentos em uma linguagem cartográfica própria, fornecendo elementos de reflexão e análise sobre a cartografia. Assim fica pronto o Atlas das Terras Indígenas Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna, fruto e registro de um longo processo de pesquisa, aprendizagem e transmissão de conhecimentos e ao mesmo tempo, para esses povos, um instrumento de fiscalização, manejo e defesa de seus territórios.

Maria Eliza Leite Coordenadora do Programa de Formação de Professores Indígenas Mẽbêngôkre, Panará e Tapajúna

13PI ̉ÔK JÃ NẼ MẼ KUNĨ KUTE KAM MẼ NHÕ PYKA ̉Ã UJARẼJ MARI KADJY PAKIATI PÊJ INTRODUÇÃO

MEGARON PYKA NOKÀ MẼ, NGÔ MẼ, MẼ ÀPÊJ Ã UJARẼJ NẼJÃ

Nãsêpotiti

Megaron Txucarramãe Kremôrô Metuktire kute ipêj.

Nà ara djàpêj jã ara djàpêj jã nẽ mẽ gwaj ba kukam mẽprire amrẽ mẽprire bixadjwỳrỳ mõrõ jã mẽprire ajbiri arỳm bôkti kurereti mõrõ jã kadjy nẽ gari pi ̉ôk nhĩpêj o mõ mẽ ba kabẽn kam pi ̉ôk nhĩpêj o mõ, mẽ ba kabẽn kukràdjà mẽ nhõ bà mẽ nhõ pyka. Pyka nhĩdji ngô nhĩdji krĩmej tũm nhĩdji ̉ã pi ̉ôk o mõ. Gêdja ga ari jã ̉ã pi ̉ôk no ̉ôk pan nhỹm arỳm mẽ kute amĩm mari kadjy amĩm mẽ ba kukràdjà tũm mẽ kukràdjà tũm mari kadjy nĩj gwaj ba kukam mẽrêrê gwaj ba kajmã ̉ã mẽrêrê gwaj ba nhĩngêt jã mã rêrê akà nhĩkjê mã rêrê Bytire ̉ã rêrê kam bà jã kam ari kam bà jã o amĩ nhõn pyka jã o ami nhõ kam ari kam ba kam nẽ gumẽ arỳm axidjuwa, gumẽ arỳm axidjuwan nẽ ba jabatàj nẽ arỳm amĩ kam ba kra jamỳn ba kra jadjuwa nẽ nhỹm arỳm ajte amũ ari gwaj ba kam arỳm ajte kra jamỳ kadjy nẽ gari pi ̉ôk o mõ mẽ jã kadjy nẽ gari pi ̉ôk o mõ mẽ kute amĩm marimã mẽ kute amĩm mẽ ba nhõ pyka mẽ ba kajmã ̉ã mẽ ari ba tũm nhĩdji mari kadjy. Mẽ ba nhõ pyka arỳm abẽn nã rôrôk ja kubẽ kute pyka õ biknoro mõrõ pyka kam mry kadjy djwỳ kre kadjy kute bàrũj nẽ owapêj o mõrõ jã ẽ ba arỳm mẽ ba mã mẽj o mõ mẽ ba nhõ pyka mã mẽj o mõ amej ̉o kam amrẽ gwaj ba kukam amej jã kam gêdja gwaj arỳm, mẽ ba nhõ pyka bit no mẽ nhõ pyka bit kam bàn kam mry kam mỳjja, bà kam mỳjja mry kunĩ bà kam mẽ ba nhõ pidjô mẽ ba nhõ, mẽ nhõ mẽ ba tũm nhõ jã gêdja kubẽ prinẽ pyka bà owajkẽ nhỹm kam arỳm mẽ ba, mẽ nhõ pyka kam mẽ ba nhõ bà kam bit arỳm mỳjja. Kam gêdja gwaj gari, gwaj arỳm jã ̉ ã ba krãmtin mẽmã ipêj, mẽmã gêdja mẽ kuman ̉ã pi ̉ôk no ̉ôk pumũn ̉ã pi ̉ôk nẽ kute mari kadjy mẽ ba nhõ pyka nẽ arỳm

Kapôt

Mẽtyktire

Piaraçu

15


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

abẽn mã kure Funai abẽn mã pyka nokà rêjrẽ nhỹm Kapôt Nhĩnore bit kraje nokà djiri kêt rã ̉ã nẽ nhỹm amrẽbê agête abamre Funai mã governo mã Kapôt Nhĩnore nokà djiri mã arẽj o mõ, arẽj o mõ nhỹm mẽ kraje kute iri kêt rã ̉ã ã, gêdja gop ̉o kam Funai pyka nokà jã dji nhỹm arỳm mẽ ba nhõ pyka abẽn mã rôrôk nẽ arỳm rajnẽ. Kam gêdja gwaj prinẽ bà nokà ̉ã pi ̉ôk no ̉ôk, nẽ bà nokà Nãsêpotiti bà apỹj gwaj ba ba djàri ̉ã ̉pi ̉ôk no ̉ôk gêdja mẽ omu, gêdja mẽ abiri amrẽ arỳm abatàj mõrõ jã omũn kuman amĩm ̉ã notỳj nẽ nêjê kabẽn nẽ, nêjê àkrê gê kubẽ wagjê gê mẽ bom kure kadjy gwaj pi ̉ôk no ̉ôk jã o mõ kadjy gwaj ba nhĩdji kôt mẽ ba nhõ mẽ ba kabẽn kôt amĩm bà karõ nhĩpêj o mõ kam gêdja gwaj ã owa nẽ. Nà gwaj ajbiri mẽ abatàj mõrõ kadjy amrẽ mẽ bixadjwỳrỳ jã kadjy pi ̉ôk no ̉ôk kumrej, mẽmã kudji gêdja mẽ tam amũ abẽn mã arẽj o mõrõ jabeje djãm kubẽ krãre, djãm kubẽ krãre nẽ kute mẽ Kapôt ba nhõ bà ̉ã pijaàp mã mẽ nhõ bà ̉ã pijaàp mã axwe mẽ krãmtĩ axwe kubẽ krãmtĩ nẽ bà ̉ã mẽ ba kangon pyka ̉ã mẽ ba kangon ã owa nhỹro mõ. Nà gwaj jã kumrẽj nhĩpêj nẽ bà mẽ ba kukràdjà mẽ ba kabẽn mẽ ba toro mẽ ba ngrere kunĩ nhĩpêj, kunĩ nhĩpêj gêdja amrẽ ajbiri mẽ bixadjwỳrỳ arỳm mẽ bôkti mraj arỳm mẽ kurereti mraj amrẽ mẽ bixadjwỳrỳ mã mõrõ rã ̉jã gêdja mẽ kuma gêdja mẽ kuman omũn owa nẽ. Kam nẽ ba ara wỳrỳ bôj nẽ jãj ara je pi ̉ôk no ̉ôk owa mõrõ pumũj o nhỹ, mẽ ba kabẽn kam arỳm pi ̉ôk no ̉ôk Mẽtyktire jã arỳm pi ̉ôk kute amĩ nhĩpêj jã ba arỳm o mũn kadjy ajte ije arẽj mã, ije ikabẽn mã ajte ije ikabẽn jarẽj ga araje ̉ã pi ̉ôk no ̉ôk nẽ kam ajte nhôrô mã. Axwe kubẽ kukràdjà tỳj, axwe kubẽ kukràdjà tỳj nẽ gwaj, ga ari ipêj o mõ gwaj ipêj o mõ arỳm araje pi ̉ôk no ̉ôk mari jã arỳm araje pi ̉ôk no ̉ôk pumũj jã, ari prĩnẽ mẽ ba kukràdjã kôt mẽ ba nhõ bà mẽ ba nhõ pyka, apỹj ngô mẽtũm kute ngô mã idji pyka mã inhĩ jã prinẽ ̉ã pi ̉ôk no ̉ôk gêdja mẽ o mũ kadjy nẽ gwaj pi ̉ôk no ̉ôk jã o mõ. Nà nãm bãm pyka nokà, pyka arỳm arẽ Piaraçu nà mẽ ba kêt mẽ apỹj pyka kam baja kêt nẽ rãj mẽ ba nhõ pyka rãj grire nẽ nhỹm bep kati nãm gumẽ apỹj ari baba, apỹj nẽ gumẽ abẽn ngràn pyka kam ari baba nhỹm kam Funai governo mẽ ba mã pyka nokà jã dji, pyka nokà jã dji nhỹm pyka mẽ ba mã raj nẽ. Nà mẽ ba majkutã, mẽ ba majkutã birãm bà jã pyka jã nà gêdja mẽ, arỳm nẽ mẽ àptàrà mõ arỳm nẽ mẽ krãmtĩ mõ gêdja mẽ amĩm pyka jã gumẽ amĩm o mũ gumẽ amĩm nêjê ba kabẽn gêdja gop kubẽ gop mẽ ba nhõ pyka nokà ̉ã piajàp jã beje, kubẽ mẽ ba nhõ pyka ̉ã piajàp jã beje. Nà gumẽ amĩm o mũn nêjê badjà krên pyka nêjê badjà krên mẽ ba nhĩ nêjê badjà krên mẽ ba kukràdjà nêjê badjà krên mẽ ba kabẽn nêjê badjà krên mỳjja jã kunĩ nêjê gêdja gumẽ ba kabẽn mõ mỳkam mẽ ba kabẽn rã ̉ãn mẽ ba kukràdjà rã ̉ãn mẽ ba toro rã ̉ãn mẽ ba ngrere rã ̉ã kadjy mẽ amrẽ ajbiri bixadjwỳrỳ jã kute amĩm mari kadjy kute mari rã ̉ã kadjy, kadjy gêdja gwaj ã nẽn pi ̉ôk jã baje ipêj o ba mõ jã kumrẽj nhĩpêj gêdja ̉o kam gwaj arỳm ajte ̉o djwỳ nhĩpêj pi ̉ôk o djwỳ nhĩpêj gêdja gop kubẽ gop mẽ ba jã piajàp jabeje mẽ ba kukràdjà mẽ ba kabẽn mẽ ba nhõ pyka mẽ ba nhõ bà mẽ ba nhõ ngô ̉ãpijaàp jabeje. Nà apỹj nẽ gumẽ ari baba djã nãm gumẽ ba typydjin ari baba kati nãm gumẽ apỹj pyka kam ari baba. Gêdja mẽ ã anẽn amĩm bà pyka ngô nêjê kabẽn kukràdjà kabẽn jã kunĩ nêjê kabẽn amĩm nêjê kabẽn jã kadjy nẽ gwaj pi ̉ôk jã nhĩpêj o mõ.

16


PI ̉ÔK JÃ NẼ MẼ KUNĨ KUTE KAM MẼ NHÕ PYKA ̉Ã UJARẼJ MARI KADJY PAKIATI PÊJ INTRODUÇÃO

MEGARON PẼ HÃKIA

Kubẽkàkre

Megaron Txucarramãe rê wajãni howkjya. Ipẽ pẽ Perankô mẽ Krekreãsâ Panará.

Ia sâpêj ĩkĩ prĩara mãmã pjyra ra sê wajãni. Iapjyra karê ra wajãni kâprẽpa iapjyra jõ pẽ hã. Kâprẽpa mãmã karê howkjy ia pjyra jõ soti hãkia suankiara pan prẽ hãkia soti ho ra pan prẽ hãkia mẽ ĩko ĩsi. Pãpã soti ka pari prĩarã mẽ piõtuarã kã pari ka sãpũri kâprẽpa mãmã karê ra wajãri. Mãmã kã pari tõ iapjyra topiâpiâ ra rê iahã pakre uy hã amã ra pan ia mã. Mãmã rãmã suankiara mẽ iapjyra jy py sê wâ jy py pa kiêti py rãmã pa pan. Iapjyra jõ pã py iapjyra sypiâ jy py sê ra wâ mãmã ra py pan kowmã pan. Iahê karê wajãni kâprẽpa prĩara rê soti ĩpari ahê kypa hã kia kypa tokâ hãkia ĩkô hã kia aty hãkia. Mãmã rãmã ipẽ hẽ kâri pâri aty ho kiã kâ kiêri iapjyra jõ kypa tokâ ia kã. Akũ kõ kati ho jy piori aty ipẽ hẽ iapjyra jõ kypa. Aty ho iapjyra ho pajĩ aty ho sõjowpy ho pâri kiã ho. Mãmã rãmã ra rê kã tã wajãni howkjya kamera prĩara rê jĩ tã ãtotâti ahê kypa hã. Iapjyra jõ kypa jy pãpã pan ĩtokâ akua kuâra ĩtokâ mẽ pio. Mãmã ramã topytũ ho nĩ mã pẽ Funai mẽ governo mã ti pan kukâ rahê kypa pakĩ rãhê. Pa ĩkjẽmêrã ka wajãni howkjya kĩ kypa ãkia mãmã ra tepi ahã prĩara rê pari kĩ rãhê howkjya. Mãmã pêj howkjya kõ ka soti ĩpari pãpã pia pjyra kõ ĩkjêmerã nê wajãri ahê ipẽmerã ti ra pê ho rãka ĩkjêmêra jõ kypa ka py sãtori. Ĩkjẽmêrã nê wajãni kâprẽpa pãpã soti hãkia ĩkĩ prĩara sitepi ĩkjâara mẽ sitepi ĩpe ĩkjâara mẽ jy rãkuâ kowmã.

Pykany

Kamau

Kôkrajmôrô

Mãmã pêj ĩkjẽmêra jy ra tepi ĩpe rê wajãri suan sotimera nê pê ho tâti ahê kypa amã ra pan ahê kĩ rãhê suan. Piãrãhê? Ĩkiêti pytinsi ipẽmera nê sãpũ tâti rõ sotimera: aty amã sõjowpymera mẽ kypa tokâ mẽ pakre mẽ tepi mẽ ĩkiêti pytinsi. Pa ĩkjẽmêrã nê wajãni ia kâprẽpa soti ãkia nê sa suâri ahê prĩarã suan. Ĩkjẽmêrã nê wajãri ia kâprẽpa pakiati pêj 17


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Kubẽnkàkre

Pykany

Kamau

Kôkrajmôrô

18

mãmã pê ĩkjêmêrã ka wajãni ĩto kâprẽpa suankiara jõ soti ãkia. Ĩkiêti pytinsi ĩkĩ prĩara mẽ sitepi ĩkjâara mẽ sitepi ĩpe ĩkjâara mẽ kowmã rã kuâ apjyra nê howkjya ahê kukre kran suan. Mãmã ramã ra rê kã pẽ ĩkjẽ kamera howkjyãtêmera karê soti ĩpari kĩ rãhê howkjya mamã ra rê kã sakre ipẽmerã. Ĩkĩ kamerã ipẽ jõ sota titati. Mãmã ramã kamerã katirê kõ pari ate pẽ kiapjyra kõ. Ĩkjẽ ka sa pan pẽri kamerã karê soti ĩpari iapê pãpã howkjya ipẽmera kõ soti ĩsimera. Kowmã ka sũũri kukre hãkia. Iapjyra pa pan pỹ rãhã iapjyra jõ kua amã rã kiêti sopapiowamera ramã pa kukre sâ. Mãmã rãmã ipẽ ĩkiâ rõ ho rãka rõ iapjyra jõ aty. Amã pan pan rõ ia mã aty amã ta ho rãka ipẽ hẽ. Mãmã rãmã kati mĩ hĩ sãpũri iapjyra jõ kypa tokâ ĩkô mẽ sõjowpy mẽ tepimera. Mãmâ rãmã mĩ wajãri howkjya kâprẽpa prĩara rê pari ahê.


PI ̉ÔK JÃ NẼ MẼ KUNĨ KUTE KAM MẼ NHÕ PYKA ̉Ã UJARẼJ MARI KADJY PAKIATI PÊJ INTRODUÇÃO

O TERRITÓRIO MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA Megaron Txucarramãe Tradução de Waiwai Metuktire

Esse trabalho é bom para as crianças, meninos e meninas, e até para os recém-nascidos. É para essas pessoas que vocês estão fazendo esse livro na nossa própria língua. No livro, vocês escreveram sobre a nossa cultura e tradição, sobre os lugares antigos, acampamentos antigos, sem se esquecer do nome de cada rio. Tudo isso as crianças e os jovens vão aprender e conhecer por meio do livro que vocês fizeram no curso. Também vão saber sobre os nossos bisavós que atravessaram o rio Xingu e vieram morar nesse lugar. Por isso é que eles são os donos dessa terra, onde nós também nascemos, crescemos e continuamos a morar. Nossos filhos e filhas também nasceram e cresceram através de nós e continuam aqui como nós. Para isso vocês estão fazendo esse livro, para as crianças poderem aprender mais sobre a nossa terra, limites, rios e floresta. Há cada vez mais brancos desmatando a floresta perto da nossa área. Em alguns anos, os brancos vão acabar com toda a mata no entorno dos nossos territórios. Então, a mata vai ficar só na nossa área, assim como os animais, as frutas e os alimentos. Por isso é que nós temos que escrever para as crianças estudarem e continuarem lutando pela preservação do nosso território. A nossa área já está quase toda demarcada, mas o Kapôt Nhĩnore ainda não está. Por isso o cacique Ropni está sempre falando com a FUNAI para demarcar essa parte do nosso território. Quando o presidente da FUNAI e o governo demarcarem o Kapôt Nhĩnore, o nosso território vai ficar bom para nós vivermos. Por isso nós temos que escrever bem sobre essa área para, quando as crianças crescerem, poderem entender bem essa escrita. Através da escrita, elas vão entender tudo aquilo que a gente fez. E se os brancos invadirem o nosso território, nosso povo vai expulsá-los. A gente tem de escrever livros sobre todas as coisas que são importantes para os adultos, para os jovens, e, principalmente, para as crianças. Assim, quando elas crescerem, vão continuar lutando pelas coisas que são importantes, defendendo o nosso território, conservando a nossa cultura e os nossos conhecimentos. Isso vai ser bom para todos no futuro. Por quê? Porque tem muitos brancos que não estão respeitando as nossas terras: floresta, animais, limites, rios, peixes, etc. Por isso a gente tem de fazer esse livro sobre as nossas terras, para guardar para as crianças no futuro. Nós vamos fazer esse livro primeiro, depois a gente vai fazer outros livros sobre a nossa cultura e tradição. Para isso estou sempre falando com vocês, que são os professores das aldeias, para prestarem bem atenção ao que as professoras ensinam no curso. Isso é muito importante para vocês, porque as coisas dos brancos são difíceis. Por isso vocês podem aproveitar as professoras de fora. Eu espero que vocês aprendam todas as disciplinas que as professoras estão ensinando e escrevam bem os nomes das nossas coisas (rios, lugares antigos, caminhos antigos, limites e floresta). Mas agora vou falar sobre as aldeias. Nós não moramos numa só aldeia, pois tem muitos parentes morando em aldeias diferentes. Por isso é que os brancos não invadem os lugares que a gente ocupa. Se a gente não ocupar esses lugares, os brancos invadem e estragam tudo. Temos, então, que fiscalizar sempre os nossos limites. Estamos fazendo esse livro para as crianças estudarem na sala de aula e para aprenderem as coisas que a gente fez. Isso é muito importante para todas as crianças de todas as aldeias.

19˜ MEBÊNGÔKRE ME, ˜ PANÃRA ME, ˜ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ ˜ KYPA ˜ IKJEMÊRA JÕ PANÃRA JÕ ˜ MEBÊNGÔKRE JÕ TAPAJÚNA JÕ MAPA DAS TERRAS INDÍGENAS DOS POVOS MEBÊNGÔKRE, PANARÁ E ˜ TAPAJÚNAMẼBÊNGÔKRE MẼ, PANÃRA MẼ, TAPAJÚNA NHÕ PYKA KYPA ĨKJẼMÊRA JÕ PANÃRA JÕ MẼBÊNGÔKRE JÕ TAJÚNA JÕ TERRAS INDÍGENAS DOS POVOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Nà, amrẽbê nẽ mẽ tũm ari bari pyka kôt abẽn wỳrỳ ba. Nãm mẽ pyka kôt Mẽkragnotire mã ba, nẽ pyka kôt Kamau mã ba, nẽ pyka kôt Porori mã ba, nẽ ngô kôt apari mã Kôkrajmôrô mã kàkajgo kam ba. Amrẽbê mẽ tũm ari bari pyka mẽ ngô kôt abẽn wỳrỳ ba. Nhỹm bep ajbiri nẽ mẽ arỳm kubẽ nhõ mỳjja kam bit ba nhỹm bep ajbiri nẽ arỳm màtkà, kàtekre, kàmrãjtỳj. Nhỹm bep amrẽbê nẽ mỳjja jã kêt kumrẽj nhỹm kam mẽ pyka mẽ ngô kôt abẽn wỳrỳ ba. Nẽ kam amrẽbê djwỳ mry mẽ màt mẽ kaprãn jã krãnti nhỹm bep ajbiri nẽ arỳm kubẽ bà krẽn o mõ nhỹm kam arỳm mry mẽ màt mẽ kaprãn ja arỳm apêj mõ. Mỳ kam? Kubẽ kute bà o wapêjxo mõrõ kam nẽ arỳm mry jã apêjxo mõ. Tãm nẽjã. Nà bà jã nẽ amrẽbê kam kubẽ kêt kumrẽj, nhỹm mẽ tũm ari kam ba. Nẽ kam mỳjja kumej mry mẽ, pidjô mẽ mỳjja kunĩ. Nhỹm kubẽ õ kam ari ba kêt, nhỹm bep ajbiri nẽ arỳm kubẽ mẽbêngôkre nhõ mỳjja kunĩ o bikẽj o mõ mry mẽ, pyka mẽ, bà mẽ, ngô, mỳjja kunĩ o bikẽj omõ. Kam nẽ mẽbẽnjadjỳwrỳ kute mẽ mã apỹj pyka nokà jã djwỳrỳ nhỹm gop kubẽ kute mẽbêngôkre nhõ mỳjja pyka kre kam o bikẽj kêt kadjy.

Há muito tempo atrás, os antigos andavam pelos seus territórios. Uns iam para o Mẽkrãgnõtire, para Kamau e para o Porori; outros iam pelo rio de canoa até chegar no Kôkrajmôrô. Há muito tempo, os antigos viajavam a pé pelos caminhos ou de canoa pelos rios. E agora a gente viaja nas coisas dos brancos: avião, barco e carro. Os antigos não tinham essas coisas. Antigamente eram muitos os bichos. Mas agora que os brancos estão desmatando as florestas os bichos estão acabando, como arara e jabuti. Por quê? Porque os brancos estão desmatando a floresta, por isso os animais estão acabando. É isso. No tempo passado, nessas florestas que os antigos moravam não tinha nenhum branco. E também tinha muito mais coisas, bichos e frutas. Não tinha brancos na nossa floresta. No tempo de hoje os brancos entram na nossa terra e estragam as coisas: bichos, terra, florestas, rios. Por isso os nossos chefes e nosso povo demarcaram nossas terras para os brancos não entrarem e não estragarem a nossa terra.

Ipẽ pô rõ tã haty uy amã ra pan pêjn suãkiara pa kypa hã kukre tõ tã rê pĩ jãpũ rãhê. Ra kiêti pytinsi Panãra. Amã ra kuy ia pêjn haty amã kukre ĩkiêti, sõjowpy ĩkiêti, pârikia ĩkiêti, tepi ĩkiêti, kypa tokâ rõ amã. Ra kuy ia pêjn suãkiara haty amã tã rê ĩkiãri suakiarã. Jy ra su pô iahã ipẽ Panãra su nãkioãka ho. Mãmã rãhã ti ra pari ĩkiêti nãkio hẽ suãkiara. Mãmã pêjn ti ra kôti ipẽ hẽ jy hĩ tã ro pô Sinku tã amã kypa hã. Pêsoti pêjn tã ti rã kwajãri ipẽ hẽ. Mãmã rãmã ti ra pê ho jy pio kypa ipẽmerã.

Quando os brancos não haviam ainda nos contatado, a nossa terra era muito grande. Os antigos viviam tranqüilos no seu território tradicional e todos se comunicavam sempre com as outras aldeias. Nós, Panará, éramos muitos. Vivíamos na nossa terra imensa, com muitas aldeias, com muitos bichos de caça, com muitas frutas, com muitos peixes. Não havia limite na nossa terra. Assim viviam os nossos antepassados na floresta. Chegaram os brancos, trazendo a doença e a morte. Muitas pessoas morreram de vários tipos de doença. Este foi o resultado do contato com os brancos. Fomos levados para o Xingu, saindo do nosso território, o Peixoto. Os brancos destruíram nossa terra tradicional. Assim fizeram os brancos.

23


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼBÊNGÔKRE MẼ, PANÃRA MẼ, TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA NHÕ HWYKA KARÕ ITHA MAPA DAS TERRAS INDÍGENAS DOS POVOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

LEGENDA

Pykà nokà Kypatokâ Hwykayakà Limite da Terra Indígena

Ngô Pakre Ngô Rio Krĩmej nhĩdji bê Kamau

Kaiapó nhõ krĩmej Aldeias atuais da T.I. Kaiapó

Krĩmej nhĩdji bê Pykany

Krĩmej nhĩdji bê Kubẽkàkre

Nãsêpotiti

Krĩmej nhĩdji bê Kapôt

Krĩmej nhĩdji bê Mẽtyktire

Krĩmej nhĩdji bê Piaraçu

24

Bà Aty Wà Mata

Ngrõ Jõkwekwe Tucano

Kapôt ngrire Kypy Tika Cerrado pequeno dentro da mata

Kaprã Akuyti Kôtxi Jabuti

Kamerekàk Pêjâpâri Tikatire Açaí

Tôn Tôw Tot Tatu

Kamêrê Suakõkiã Kambere Bacaba

Nhuj Sũrĩkrekre Jui Beija Flor

Tyryti Pôsô Tyrytxi Banana brava

Atoroti Atow Atorotxi Jaó

Kẽndjãm Kĩẽjõkô Kẽtam Morro de pedra

Màt Nãpân Mbàt Arara


-56 o0’

-55o0’

-52o0’

-51o0’

-50 o0’

K

MẼBÊNGÔKRE MẼ, PANÃRA MẼ, TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA NHÕ HWYKA KARÕ ITHA MAPA DO TERRITÓRIO MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

ru

wa

rà to b a

dj r i o Cu r u à á

-6 o0’

-53o0’

-54 o0’

-6 o0’

PV Kôkôkuêdjà PIN Rio Branco Kôkrajmôrô

Kamau

Kikretũm

Djudjêtykti

tire

By

Pykarãrãkre

Krĩny

e

iri

roti

rio I r

Ko r o

gu

tir

Xin

Môjkarakô

A ̉ukre PV Krwakrô

By t

PV Irãrãdjàre

Xin

ire

rio

-7o0’

Gorotire

Tipr

ú

Kẽdjãm

ôt R i oz i k r inh o

e

re

rio B a

Kêdjêrekrã

Te wa

to b a dj à

r i o Cu r u á

K r u wa rà

j k wa p o nhõ g ô r i o Pi x a x a

rio

r e s co

PIN Bàdjũmkôre am

rio F

N

Ngôj

gu

PV Momokre PV Ngôtàjte PIN Tepore

Kubẽkrãkêj

Pykany PIN Nhãkĩ PV Nhôjmydjàre

-7o0’

PV Pykatiõngôre PIN Purure

i

ti

rio I rir

Ko r o r o

PV Pykatô PV Wôtikôre PV Krãjãpari Aldeia nova

Kubẽnkàkre

-8 o0’ -8 o0’

Ko r ô k o k o

r i o I p i ra n g a

r

io u

tir

ng

e

Nãsê pot

By

Xi

Nãsêpotiti iti

N hê pkre

ri o I riri

B

y rio t i k r e Lib n e rd g r i ad e

Kapôt

Localização das Terras Indígenas no Brasil

N

-9 o0’

wa

-9 o0’

O

L

gu

By tire

Te p

ôtire

rio Xin

t rio i n h õ Jar n ina gô

Ng

Mẽtyktire

S Piaraçu

25 -10 o0’ -56 o0’

-55o0’

-54 o0’

-53o0’

-52o0’

-51o0’

-50 o0’ -10 o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃ KIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼBÊNGÔKRE MẼ, PANÃRA MẼ, TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA NHÕ HWYKA KARÕ ITHA CARTA IMAGEM DO TERRITÓRIO MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

LEGENDA Rio

Limite da Terra Indígena registrada Limite da Terra Indígena em processo de homologação Antigo limite da Terra Indígena Limite da Terra Indígena em estudo

Limite Estadual

Aldeia

Nuvem

Afloramento rochoso

Floresta Ombrófila Aberta

Cerrado Área de uso antrópico por não-índios

Rodovia Mikre Panará

26

Ngô Pakre Ngô Pyka nokà Kypatokâ kĩ Hwykayakà Pyka nokà yry nẽ kam kraje o pi ̉ôk kêt rã ̉ã Kypatokâ Hwykayakà Pyka nokà tũm kôt mẽ kute iri kêt Kypatokâ prẽ Hwykayakà Pyka nokà yry kadjy rã ̉ã ã Kypatokâ howkjya Hwykayakà Krĩraj kute abẽn mã pyka obikjêrê Ĩtokâ Krĩmej Kri Kĩ Kakũm Pykuapô Kẽn ngà kam krãj Kiẽkiãtiti Bà Aty Wà Kapôt Kypy Tika Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Ipẽ jõ aty Pry raj Ipẽ jõ pjy


-55o0’

-52o0’

-51o0’

K

w rà to b a

djà Kikretũm N g ôj am ri oF

Djudjêtykti Kamau

Kôkrajmôrô

res

co

PIN Rio Branco rôt

PV Kôkôkuêdjà PIN Bàdjũmkôre

ire

Krĩny

N

Pykarãrãkre ri

Ko r o

B

oX

PV Krwakrô

y ti re

ing u

iri

roti

rio I r

A ̉ukre

are Te w aú

e

Kêdjêrekrã Gorotire

Tipr

By t

PV Irãrãdjàre

Xin

ire

rio

Kẽndjãm

ôt R i oz i k r inh o

rio B

u wa w rà t obadjà

r i o Cu r u á

j k wa p o nhõ g ô r i o Pi x a x a Kr

Môjkarakô

-7o0’

gu

PV Momokre PV Ngôtàjte PIN Tepore

Kubẽkrãkêj

Pykany

PIN Nhãkĩ

PV Pykatiõngôre

PV Nhôjmydjàre

PIN Purure

i

roti

rio I rir

Ko r o

PV Pykatô PV Wôtikôre PV Krãjãpari Kubẽkàkre Terra Indígena Bàdumkôre

Aldeia nova

-8 o0’

163 BR-

Ko r ô k o k o

r i o I p i ra n g a

r

Xi u

tir e

ng

By

io

Nãsêpotiti Nãsê p otiti rio I ri ri

Kapôt Terra Indígena Kapôt Nhĩnore

Alta Floresta Guarantã do Norte

-9 o0’

Mẽtyktire

ri o L

By

t ibe ik rd

N

ng ri re de a

Matupá

wa

Te p

gu

2

By tire

MT - 32

O

rio Xin

t rio i n h õ Jar ng ina ô

Peixoto de Azevedo

Piaraçu Colíder

L

S

São José do Xingu Terra Indígena do Xingu

-10 o0’ -56 o0’

-50 o0’

MẼBÊNGÔKRE MẼ, PANÃRA MẼ, TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJUNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA NHÕ HWYKA KARÕ ITHA CARTA IMAGEM DO TERRITÓRIO MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

wa

Novo Progresso

r i o Cu r u á

B R -163

-6 o0’

-53o0’

-54 o0’

ru

-56 o0’

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI -55o0’

-54 o0’

-53o0’

-52o0’

-51o0’


PIARAÇU

MẼTYKTIRE

KAPÔT

NÃSÊPOTITI

PYKANY

KUBẼKÀKRE

KAMAU

KÔKRAJMÔRÔ


˜ MEBÊNGÔKRE ˜ ME, ˜ PANÃRA ME, TAPAJÚNA BA DJÀ TUM ˜ ˜ KYPA SUANKIARA JÕ ˜ IKJEMÊRA ˜ JÕ PANÃRA JÕ MEBÊNGÔKRE JÕ TAPAJÚNA JÕ TERRITÓRIOS TRADICIONAIS DOS POVOS ˜ MEBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNAPANテコAPANÃRA

IPẼ HẼ TO JY PIO PANÃRA JÕ KYPA Sumakriti rê wajãni howkjya. Ipẽ pẽ Perankô mẽ Krekreãsâ mẽ Tepikô mẽ Jotikiã.

Suankiara Panãra jõ kri ĩsi ĩkiêti kri amã ra pan sâ. Sõsêrãsã ni jy ra su pô kiati ĩmũkia suankiara mera su. Mãmã pêj ti ra kwajãri mũkia hẽ mu pêj Sõsêrãsã ni kri pôri. Sõsêrãsã mera kia pjyra jy sũpan ra pô ipẽ jũpa Pikãsâjõkô tã jy sũpan ra pô. Pikãsâjõkô rin ra pan kuâra suankiara nê piõ pãpã jamã. Mãmã pêj jy kiâ ra su pô mũkia Tupajyrõ tã ti ra kwajãri tõ. Sõsêrãsã nĩ Tupajurõ rin ti ra rin nẽ soti ipẽ jasuâ mu pêj suankiara merã. Suankiarã nê soti jũpa sotimera ĩkiêti. Nê soti ia târi rõ suankiarã rê sũpa nê soti kuâri rõ pa pê soti krĩ kypa mã. Mãmã pêj tĩ ra pũ tĩ rõ tua ipẽ hẽ mũkia hẽ suankiara. Mãmã pêj jy ra pê mõrin ĩkô kõ ipẽmera pârikâ amã suankiara japê Sõsêrãsã tã jy ra su Atuiasâ amã ra pan pêj Panãra suankiara mera. Suankiara mera ra pan pêj aty ãka amã ian. Suankiarã nê kuri si aty kia pãpã Atuiasâ rin. Atuiasâ kypa ka kypy rê kuri si: kuatijõ mẽ atuiasãsy mẽ kâtâta mẽ nãpê mẽ kjypoti mẽ kuatikiãkiãsi mẽ kuatĩtepi mẽ nãpej sâriti mẽ piasâjõ mẽ towrĩsi mẽ tititi mẽ atiti mẽ tepipã mẽ ĩkow mẽ. Suankiara merã nê sa suâri si pỹ puu Atuiasâ amã. Nê soti kren si mõsy mẽ kuy mẽ krejâ mẽ pakua mẽ itu mẽ. Pia pâteteti mãmã pêj jy ra mõrin suankiara Panãra kypa to tã jy ra pô Nãpôkiê tã. Panãra suankia ian nê wajãri ĩsâ puu kri ĩtuê rin Nãpôkiê nĩ . Nãpôkiê nĩ ĩkin kypa nê sa suâri puu mãmã pin ma sõ mera nê soti kren si suankiarã. Nê têpi ho jy piõ puu sõjowpymera mẽ pyra pan si kypa iapê tõ tã. Suankiara jõ puu ia popoti pãpã nê sa suâri uy ĩsi.

Jotikiã Panara

Mãmã pêj Pẽrakuã tã jy ra pô suankiara kri tõ tã. Suankiara mera pãpã pin kõ ra pô si nẽ kren si sõ mera kri ĩtuê rin nê sa suâri puu nê wajãri kukre Pẽrakuã nĩ. Pẽrakuã nĩ ti ra pari sopapiowa mera.

33


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Pẽrakuã ni nã kiêti pytinsi suankiara nê suasêri nê soti pari nê sa suâri puu mera na tow nê pin ja sêri. Pẽrakuã nĩ ti ra pari sopapojowa merã. Pĩ pan nê pĩ pari si suankiarã Pẽrakuâ nĩ. Suankiara mera ti rã kwajãri ãma rê mã sari Pẽrakuâ kri ĩsi nãkiã amã. Ĩkâsan nĩ nê piõ suankiarã pãpã uy pytinsi kri kypa kin ramã jy ra pa. Ĩkâsan nĩ sõjowpy ĩkiêti pârikiã ĩkiêti nãpejn ĩkiêti tepi ĩkiêti ĩkuan puu kin. Ĩkâsan nĩ suankiara Panãra jy ra kin jy pyra ĩkiêti ra pa kin nê wajãri ĩkre sõti ho ra pa aty tã pãpã. Ĩkâsan ni nê pĩ wajãri Panãrã nê pi jĩ kâri jy py pĩ pê ra kõ. Mãmã pêj jy pãpã ra kõ Ĩkâsan pêj suankiara aty sâ puuãtã. Pyrãhã rê pãpã wajãri kri suankiarã ate puuãtã nê sa suâri puu nê soti kre sotimera. Atã kri tõ pêj nê pĩ jãpũri ĩsi ahê pĩ su ra kuy ĩsi suankiara tõ wapjyra su ate pêj. Pyrãhã rê mã sũ suâri kri isi suankiarã mara ku pan sâ pãpã rê ri ĩpari ahê ma tã ra kâ jahê. Suankiara Panãra jõ kri ĩsi ĩkiêti kri amã ra pan sâ pô pârikâ amã ipẽmera . Sõsêrãsâ nĩ ma jõ ra pan nõpiõ mera ti ra kiâri ipẽmerã suankiara. Mãmã pêj ra kõ mõrin ĩkô kõ suankiara iapê mẽ ti ra piâri Tupajyrõ rin ma jõ ra pan suankiara mera. Suankiarã rê pãpã sũpan piõ Tupajyrõ rin ipẽ pô nõ tã jy ra mõrin Jowpyjâpo tã. Jowpyjâpo rin nê mã jõ piõ pãpã suankiarã ipẽ jũpa rê mã jãmari ahê. Mãmã pêj ipẽmerã ti ra su nẽj nãkiô ãka atõ akriti amã suankiara su Jowpyjâpo rin. Jowpyjâpo rin nê pãpã pyri nãkio ãka suankiarã ti ra pari tâti sajopyakriti hẽ jy ra ty. Suankiara kuâra ti ra pari kuâra jy ra kôti. Kuâra jy ra ty pjy sâ kuâra jy ra ty kri kukre kran suankiara. Kypa hã tĩ tã ra pari suankiara ipẽmerã nãkioãka ho jowpyiâpo rin. Mãmã pêj jy py mã jõ ra pô Tupajyrõ tã suankiara. Mãmã nĩ ti ra kôti ipẽmerã Tupajyrõ nõpiõ mera. Jy rõ mõrin ipẽmera Tupajyrõ pêj Panãra ho pârikâ uy amã môtô tesijy amâ. Ipẽmera jy rõ mõrin Tomakiã ha kõ Panãra ho korãkoko tã jy ro pô ĩkôrõkoko tã ti ra suâri ĩteri. Ĩkôrõkoko pêj jy ra pan pjy hã suankiara Ĩkâsan tã ti ra kôti amã. Kiôrãkiê pêj kiãpê jy ra pô Ĩkâsan tã nê pî pyti ahê pãpã. Mãmã nĩ ipẽ ra kõ pan tõ Ĩkâsan nĩ suankiara kõ. Ĩkâsan nĩ nê mã jõ piõ Panarã nõpiõ merã ĩpe hẽ ian ti sĩrin mũkia jõ pjy Ĩkâsan ni. Mũkia uy hẽ ti ra pãrin Panãra Sinku tã Ĩkâsan pêj. Mãmã nĩ jy ra pan Sinku kõ Panãra sopapiowa kõ. Sinku rin kypa ãka ma ra pêj soti ty Panãra pêj. Sinku rin asê, puu pâteteti sirãsapiâ ĩkiêti sõjowpy pa rõ. Sinku mẽ Ĩkâsan mẽ ti mẽ pĩ jakiũ pio aty nâ. Topytũmara sâpy rã pia kypa iapê Pará tã rõ iapê. Sem mẽ Pasipowa mẽ ti mẽ ra kõ soti kwajãri Panãra ko. Mamã pêj rê piôri kypa kitin rõ iapêj suãkiara amã ra pa pêj. Pãpã rê wajãri howkjya ipẽ mã kypa hã mara pẽ ahê ipẽrĩ. Rê mã sũũ kypa topyjã amã ipẽ mã kypa hã mara pẽ ahê ipẽrĩ. Rê mã sũũ kypa topytũmarã ipẽ topytũ mã ti ra sũũ iapê kypa. Ĩkjẽmêrã rê py piâri kypa suãkiara jõ haty amã ra pan prẽja iamã. Soti ĩkiêti amã sõjowpy pa amã pârikiã ĩkiêti amã nahã. Ti sũũ ĩpẽ hẽ kypa kamera py ra mõrin ahê suãkiara amã ra pan prẽja iatã. Jy py ra kĩn Panãra kypa ĩtuê rê py piâri amã. Nê ra tokâ IBAMA mẽ kiãkâtâta merã mẽ kypa. Ti ra tokâ kiãkâtâta merã kypa Panãra jõ pjy uy hã. Jy py sã kitin. Jy ra tõ ho kypa pêj pẽ pêj Panãra ti pẽ hẽ ra kôta hã. Panãra rê kôta hã ipẽ mãmã pêj jy ra pô Sinku tã. Panãra jy ra pô Pêsoti pêj imũkia amã Posto Diauarum tã pan rã hã 1975. Panãrã rê pakiati sari ra pan Diauarum sua tã, ikô kõ Prepori jõ kua tũnĩ ra kuy 1975. Mãmã kõ aka kõ Panãra rê sãpũ rõ mõri kypa Sinku rin mãmã nĩ ra pê rãkã kypa puu sõ jãhã Sinku rin kua pyti ra kĩ kypa ra pê atejn. Panãra rê ĩkiã pari py ra mõrin ahê kukre tõ tã. Mãmã pêj jy pãpã ra mõri Kretire tã pan rãhã 1976, 1977. Mãmã nĩ rê wajãri puu Kretire nĩ Panãra ra pan pĩra nõ hã rê sãpũ kiãkrâa. Mãmã nĩ ra pan kĩ nõ pirã kâri hã jy py ra ty jy pỹra pio Panãra. Mãmã pêj Panãra rê py pari py ra mõrin ahê, jy py ra mõrin PIV pêj tã. Mãmã rãhã pjy hã ĩkô kõ pan rãhã 1980 tã hã. Mãmã nĩ rê py sa suâri puu py rarê ahê py ra ty tõ. Mãmã pêj pan rãhã 1980 tã hã jy py ra mõrin sua tã Sinku kõ. Mãmã nĩ jy py ra pan

34


PANÃRA

Manitsua kõ Arraia kõ pan rãhã 1988, 1989, mãmã nĩ py ra pan. Mama nĩ ra kĩ nõ pia kypa jãhã Sinku rin kuâra ra jõ soti puu jamã kuâra ra jõ soti rõ mãma ramã ra kĩ nõ. Panãra rê pakiati sari rê pỹ pari ra jõ kypa prẽ soti py ra riti kypa kĩ iapê. Mãmã pêj rê py piâri kypa rê ra wajãri ipẽ topytũmara pan rãhã 1994 ahã. Mãmã pêj rê pakiati sari rê wajãri kukre mẽ puu Nãsêpotiti rin pan rãhã 1995 ahã. Mãmã pêj jy ra to ja sua nõ piõ mera pan rãhã 1995 ahã. Mãmã pêj jy pãpã ra mõrin jy pãpã ra to Nãsêpotiti tã 1996 ahã. Tã ti jãri ĩkjẽmera jõ soti hẽ pyra to iahê Sinku pêj Nãsêpotiti tã ti rã ku syri Funai hẽ kypa. Mãmã ra sãpũri kypa tokâ sõ kiêti. Kri ĩtuê iapê iakiô kâjâ mẽ puu sotimera rê wajãri ahê soti. Pia amã sotisaja pan sotajo ĩtomãpã hẽ sãpũri ĩsi soti. Sãjowpy soti pan sõkua mã sũpan ĩtõmãpã hẽ sãpũri. Ĩta rahã pô sĩ ĩkre hakuyti to pytira sokjẽtita ra mẽ ho ty. Iapjyra mẽ sâkiâri kiãrape jy towmãkriti ianpy kârãkiã ti sakiũ kiã. Kri ĩprẽ amã puu kre ĩprẽ kâjâ po suanpe pjy hã. Kypa ĩtokâ iapê kri ĩprẽ mãmã rãhã jy pia ra sasâ amã krĩ ĩpẽmera Panãra jõ kri ĩprẽ amã. Panãra jõ kri ĩprẽ amã jy pia pan ĩpẽmera jy amã sõ kua jy Guarantã jy Matupá jy Cachimbo kri ĩkiêti jy sasâ amã krĩ ipẽ kypa ĩkio amã. Soti ĩkiêti tõ jy piow ipẽmerã Panãra jõ kypa amã.

Perankô Panara

35


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO DA TERRA PANARÁ Sumakriti Panará Tradução de Perankô, Krekreãsâ, Tepikô e Jotikiã Panará.

A primeira aldeia da qual se tem notícia de que os Panará moraram foi Atuiasâ. Nessa aldeia muito antiga vivia muita gente. O mato era diferente. A mata era alagada e muito suja, por isso não prestava para fazer roça. Só algumas pessoas conseguiam fazer roça. Tinha muita castanha pequena e alguns animais, como macaco e tatu. Também tinha mel e frutas. Então os Panará foram procurar outra terra, subindo o rio Atuiasâ. Fizeram uma aldeia chamada Nãpôwkiê. Nessa aldeia tinha mata alta e a terra era muito boa para fazer roça. O pessoal ia caçar pelos caminhos e fazia acampamentos. Depois trazia para a aldeia muitos bichos assados, que se comia nas festas. Algum tempo depois, os antigos subiram o rio Atuiasâ até o Pakrewy, que o branco chama de rio Peixoto de Azevedo, para procurar terra boa. Viam se o mato era bom e comparavam. Fizeram, então, outra aldeia, que deram o nome de Pẽrakuã. Perto dessa aldeia, tinha uma aldeia pequena que se chamava Tutumapyri. Nesse lugar, os Panará plantaram as mudas que trouxeram nos cestos da outra aldeia e fizeram muitas roças. Também fizeram muitas caçadas e muitas festas. Nessa aldeia, os Panará brigaram com vários povos, como os Suyá, os Kamayurá, os Juruna e os Txikão. Também na aldeia Pẽrãkuã outros povos mexeram no cemitério antigo dos Panará, que ficaram muito bravos. Por isso, assim que colheram os produtos da roça, fizeram outra aldeia. A aldeia Ĩkâsã era a aldeia central do nosso povo e se situava onde fica hoje a cidade de Matupá. Essa aldeia era muito grande, tinha muita gente, e por isso começou a faltar caça e peixe. A roça ficava muito longe, e era difícil buscar e carregar os produtos para a aldeia. Também acontecia muita briga, porque o pessoal falava muito. Por isso o pessoal se dividiu, e cada grupo foi fazer a sua aldeia separada. Mas algumas pessoas ficaram ainda morando na aldeia Ĩkâsan. Na aldeia Sõsêrãsã, os brancos vieram de avião por duas vezes. Eles jogaram panelas, anzóis, limas, bolas, espelhos, brinquedos, miçangas de 15 kg, roupas, tecidos, cobertores, machados de ferro, escovas de dente, iscas de peixe, e mais outras coisas. Os antigos ficaram com muito medo e, assustados, flecharam os aviões. Os Panará, que viviam ali, fugiram para a aldeia Tupajyrõ, e o avião foi embora. Assim que chegaram na aldeia Tupajyrõ, contaram para o pessoal o que tinha acontecido, e passaram a morar nesta aldeia. Estavam tranqüilos, quando, de repente, outro avião sobrevoou a aldeia Tupajyrõ, e os brancos novamente jogaram muitas coisas. Com muito medo, algumas pessoas foram para a aldeia Kiôrãkiê, e outras foram para a aldeia Jowpyjâpo, mas teve gente que continuou na aldeia Tupajyrõ. Pararam os sobrevôos de avião. Os brancos vieram agora de canoa grande pelo rio Peixoto, procurando pelo povo Panará. Mas demorou muito para eles nos encontrarem. Primeiro, eles chegaram na aldeia Sõsêrãsã, ficaram algum tempo lá, mas não tinha mais ninguém nessa aldeia. Só tinha casa vazia, comida e filhote de anta. Os brancos subiram o rio e, depois de algum tempo, encontraram a aldeia Tupajyrõ. Era uma aldeia pequena, poucas pessoas moravam lá. Tinha pouca gente lá. Foi nessa aldeia que os brancos fizeram o primeiro contato com os Panará. Primeiro, Cláudio Vilas Boas, chefe da expedição de contato, levou os Panará da aldeia Tupajyrõ, de canoa, para a aldeia Ĩkâsan. Depois, seguiram para as outras aldeias. Assim os brancos fizeram contato com todos os Panará de todas as aldeias. Pouco tempo depois, na aldeia Jowpyjâpo, os Panará começaram a pegar as doenças do branco, que se espalhavam por todas as aldeias: gripe, sarampo e muitas outras. Muitos morreram, principalmente, nessa aldeia:

36


PANÃRA

velhos, adultos e crianças. Todos ficaram sofrendo muito. Alguns foram enterrados, outros não. O pessoal da aldeia Jowpyjâpo foi levado para a aldeia Ĩkâsan, mas as mortes continuavam. Cláudio, então, juntou todos os Panará na aldeia central e os levou de avião para o Parque do Xingu. Foi aí que o branco acabou com a nossa terra. Os Panará chegaram das suas terras tradicionais de avião para o posto Diauarum, em janeiro de 1975, quando fizeram contato com os brancos e parentes da Terra Indígena do Xingu. Naquele mesmo ano, os Panará foram morar acima do Diauarum no rio Xingu, na antiga aldeia do Prepori. Pouco tempo depois, os Panará já observavam que a terra naquele lugar não era boa e que eles não iam conseguir ter boas roças para alimentar seu povo. Os Panará pensaram na mudança para outro lugar e foram todos para a aldeia Kretire. Fizeram roça lá. Na aldeia Kretire, os Panará moraram juntos com conhecidos, com os Mẽbêngôkre, mas não conseguiam viver bem com este povo. No Kretire, alguns Panará morreram, diminuindo ainda mais o seu povo. Decidiram retornar para o Diauarum. Em 1977, mudaram-se para a aldeia dos Suyá, e, em seguida, para sua própria aldeia, próxima à aldeia dos Suyá. Iniciaram a pesca, a caça, os seus rituais tradicionais e plantaram suas roças. A saúde voltou e diminuíram as doenças e as mortes. Lá ficaram até 1983, quando se mudaram para outra aldeia, abaixo do PIV, na BR 080, um pouco mais distante, mas na beira do rio Xingu. Em 1989, sempre procurando um lugar parecido com o seu território tradicional, novamente se mudaram para a margem do rio Manitsawa-Missu, afluente do rio Xingu, subindo esse rio. Eles também não gostaram desse lugar, porque não conseguiam ter boas roças e tiveram muitas dificuldades para alimentar suas famílias. Os Panará começaram a se planejar, para procurar seus direitos sobre seu território tradicional, do qual eles nunca se esqueceram. Isso se tornou a coisa mais importante para todos. Primeiro, os caciques viajaram para o Pará, para ver se ainda tinha uma parte da nossa terra sem invasão. Nessa viagem, eles encontraram uma parte da nossa terra ainda preservada. André Villas Boas e Sem (Stephan Schwartzman) ajudaram os Panará a voltar para sua terra tradicional. Em 1994, os Panará fizeram uma reunião com várias etnias, para discutir sobre a mudança para o seu território tradicional. Os caciques Panará falaram sobre a terra Xingu, aonde eles não viviam bem, e que já tinham escolhido um lugar para viver no seu antigo território. Todos nós aprovamos o documento sobre o retorno à nossa terra, e os caciques levaram o documento para o presidente da FUNAI. Eles falaram com o presidente sobre a recuperação da nossa terra e pediram uma resposta dele sobre isso. O presidente concordou com o nosso documento. Assim, podíamos retornar para a nossa terra tradicional. Nós finalmente voltaríamos para a terra onde nossos ancestrais viveram O IBAMA e a Polícia Federal acompanharam o pessoal da demarcação, que abriu as picadas no limite da nossa terra. Assim, começou a mudança de uma parte dos Panará, que começaram a fazer casas e roças no ano de 1995. Foi passando o tempo, e quando estava tudo preparado, em 1997, todos os Panará se juntaram na aldeia Nãsêpotiti. Assim termina a história da luta dos Panará para conseguir voltar para sua terra tradicional. Na atualidade, os Panará estão muito contentes de viverem na sua terra tradicional demarcada, homologada e registrada pela FUNAI. No dia-a-dia estão sempre preservando a terra e cuidando para não ter invasão nas suas fronteiras. Nessa terra tem muitos bichos, frutas e outras coisas importantes para garantir a sobrevivência do nosso povo. Nós ficamos contentes, porque conseguimos voltar para nossa terra, mas ficou faltando demarcar, ainda, outra parte da nossa terra.

37


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

IPẼ PÔ RÕ TÃ KIÃ Akâ Panãra rê wajãni howkjya. Ipẽ pẽ Perankô mẽ Krekreãsâ Panãra.

Ipẽ ra kôta mã rê piõ. Rê ho pô pỹ ho ra pan pêj tejn kukre sââ tejn mãmã kajã mẽ su pỹ ra pan pêj. Kukre pyti amã ra pan pêj pio. Kritõrãtêra rê pĩ mã jãri kri tõ rã mã iapê su mẽ suapê. Maja ia ti sũũ tejn mãmã ti sũũ Sypysâapâri tã pĩ su rã pian sia. Mãmã pêj pĩ su ra pôwsi Ĩkâsan tã mã tã ti jãri kukre hẽ ate ra ku pan. Mãmã pêj ra su ra pêj si tõ tejn Pysypâri tã tejn ia tã mãmã tã mã tã Cachimbo. Ia tã ra su ra pêj si tõ rê pĩ sujãri toãpjyra tejn hẽ pĩ kõ jôjô tejn pĩ kõ jôjô ĩpya su sa pê Ĩkiêja su sa pê tõ rê pĩ sujã. Mã kukre tõ mã ĩpẽ ĩpẽ pô jamã rê piõ rê ipẽ pô jamã. Ra su rã pia si pĩ mã pa tã Sypysâapâri nê mã jãri mã sypy prĩsipâri mã pâri mã Sypysâapâri tã pĩ su rã pia tõ rê ĩkiãri kukre ê ê ê ê ĩpyti pio kukre. Pan tã pĩ su rã pia kitin tõ Jowpyjâpo rê ĩkiãri ĩkiêti kukre pỹ ra ku pan pêj tejn hẽ ti jãri amã pan pan pykôwmã. Jowpytonõjõkô tã pĩ su ra pêj pĩ su ra pêj Jowpyjâpo pêj pĩ su ra pêj. Sypysâapâri tã su ra pêj hẽ pan tã hẽ mã mỹ hẽ mãmã mĩ hẽ. Krekiêkiê rê mã jãri Krekiêkiê tã mãmã nĩ ra pan tõ tã pĩ su ra pêj. Tã nê ĩkiãri apêj ê ê ê. Ipẽ ra tã pĩ su rã pia iapê ĩsi pyti pio kukre mã su mã su ka py to mã sũũ to ka py to si kukre amã. Pĩ su ra pêj pan tã mãmã nĩ pan mã tã ra kââ ka Nãsekô nê kiãri Nãsekô tã ra su ra pêj si tã rê pĩ su jãri apêj. Ate rê pĩ rê pĩ rê pĩ suâri tejn iahê tejn rê piõ rãhê rê pĩ suâri. Rê pĩ suâri rê pĩ suâri pio rahê tejn. Rê ĩkiãri ahê ra uy ahê ra uy ahê ĩkuâra ra jõ sâ. Nê narê nê narê mãmã ra pjy amã ra pan kuâra rê ra sũũ piõ ia tã mãmã ni i i i. Pan tã Ĩkâsan tã rê piõ mãmã tã rê piõ rê pu pytinsi rê piõ rê pĩ su piõ rahê hê kuâra ra jõ sâ ian nê pĩ rô piõ nê pĩ suâra mã. Pysypâri pêj nê ian nõpiõ tã nê ĩkiãri mãmã nĩ ra pari ra pan pỹ ni pỹ pêj ra ku pô tejn tõapjyra tejn tõ ĩnãpiâ su. Ate ra nãpiâ tejn ate tã su ra pêj pĩ su ra pô tã rê ĩkiã suankiarã. Kukre pyti piõ mãmã nĩ rê piõ rê piõ rãhã ti ti ti rõ ti rõ rãkiã nê rahã ti rõ kiã jy jy jy pêj piõ nê piõ kati ra wajãri rãhã mara hẽ ĩpẽ hẽ. Nê mã kiõ piõ nê mã kiõ piõ mãmã ra pan kukre tõ pêj kia pjyra mã. Kukre tõ pan pêj kia pan pêj kia mã my pan karê sãpũ mã ka Kâtita Jowpytonõjõkô rin pan mãmã pêj jy pô mãmã pan. Uã pêj jy kiâra pô tõ Pysypâri pêj. Mãmã ra kiâ pia mã pan Kretoma Pysypâri pêj kia. Mãmã pêj jy pô pakre pĩ kiâ pakre jy ko mã sâ. Mãmã nê pia mã kuan iãtê kuâ sitepi ĩkwapy jy pô pan pêj Sypysâapâri pêj. Iãhã su jy sitepi ĩpe pari Sõkârãsâ tã rê pĩ su jãri iapjyra mãmã pjyra ra pan kukre tõ pêj kia pjyra. Pysypâri pêj kia pan Kretoma mẽ Kuperi. Jowpytõnõ pêj kia pan Symakriti mãmã pan Tesêja pan pêj kia Jõwpytonõjõkô pêj kia jy pô mãmã pan. Perankô Panara

38

Jõwpytonõjõkô kukre rin si mã tã ra kâ. Tã rê ĩkiãri ra pan


PANÃRA

pêj ĩkia Pâti pan Krekiêkiê rin ĩkia mãmã nĩ mã py pa pan mãmã jakã mã py pa pan. Mãmã pêj jy pô Pâti mãmã jy pô ĩkua tã Pysypâri tã mãmã tã ro pa pêj Kretoma jũpiâ pĩ kiâ Pysypâri tã jy tõ tã nê pĩ su jãri. Iahê sõti rõ Sypysâa ahê tãrĩjã pan su nê piõ rãma kĩ nê pãpã. Nê piõ rã pêj pio nê su sa pan nõ pĩ pêj ra pan pêj pyrã kukre sâ. Nê ĩkiã ra pêj mara hẽ ti pĩ pê ra kuajãra mã kĩ nê pĩ su piõ nê pĩ sũ piõ ra kua. Mãmã pêj ti ro nãkiã mara hẽ nãkio hẽ. Tã ti jãri mẽ sitepi ĩpe amã su my ra su ra pô Symakriti mẽ Tesêja ia tã. Mãmã nĩ ti kukre uy mãmã nĩ ĩkrej kâkiê Ĩkâsan tã mãmã tã nê pĩ su piõ mãmã nĩ py rê py. Ĩpy nê rarê ra jõ puu sâ pia amã marapjyrã sâpêri pia amã. Jy tã sõsâ kypa hã jy ra pan tũhã. Py rê rarê mara hẽ soti ahê kukre tõ pêj kia pjyra jy pãpã ro pô pan tã Ĩkâsan tã. Mãmã nĩ ti ro piõ Ĩkâsan nĩ tã ti jãrĩ. Mã su ra to sĩkwa tõ kukre nê mara pan py pio. Ia ipôri kia ra su ra mẽ sũri ĩsi pan Ĩkâsan mẽ Sypysâapâri, Pysypâri mẽ ia Pêsôti mẽ iara. Ra py tã mã pio rê pĩ iakã piõ kĩ. Rê pĩ iakã sãpanõ pio pĩ jy pĩ rõ ra kõ rãmã kukre sâ .Pĩ jy pan ra pan kukre tõ amã pĩ jy pan ra pan tâti. Nê pĩ jy pan jãri ra kiêti amã pĩ rõ ra kõ rãmã tã rê pĩ su jãri. Kukre tõ pêj suankiarã rê pĩ su jãri. Pỹ rãhã pĩ pê ra pan mã rê pĩ su piõ sâ pan kukre sâ. Mãmã pêj kiara ra karê tã kasâ kypa hã. Mãmã ra pan tõ kukre tõ pêj rê pĩ su piõ mãmã ra pan tõ tã nê ĩkiãri suankiarã. Ipôri ĩkâ ĩpyara jõ ka ĩkjẽmera jõ ĩkâ piõtuara jõ ĩkâ amã ra sâ suâra tã rê jãri. Tã ti jãri sãn pyti Krekiêkiê tũsia mã nê mã Krekiêkiê nê nõ uara mã nê kara mã nê mã kiê Krekiêkiê amã. Mã tã ra kâ nê pĩ ramã tã rê ĩkiãri. Rê amã nõ uan tõ amã rê Pẽsuatakiê mara kâ tõ. Nê teri ua tũ mã Pysypâri rin teri ho ra pan tõ mãmã nĩ mãmã nĩ rê ra sikâri. Rê sâkiâ rahê nê piõ rin si tõ kri tõ pêj kia ra tõ iahê rê pĩ su piõ kri tõ pêj ĩkiara nê tã rãpũ rãhê. Nê rãpũ nõ ua amã ra pô kri tõ pêj Ĩkâsan tã. Ate ra tepi ĩpe ahã te ra pĩtori ra tepi ĩpe amã. Mãmã nĩ nê ro piõri si Ĩkâsan tã tow iahê rê piõri si sâkiâ rahê pĩ su ra pan. Mãmã nĩ rê pĩ su ra pô pĩ iakã ra kiõti. Ra py iahê nê soti pari tã piõ pĩ iakã ra kiõti ĩkiẽti ĩsi. Py ra kiâ tâti si ikâ amã py ra kiâ py ra pêj iahẽ tã rê ĩkiãri ĩkâ pêj iahẽ rê piõ. Ate nê sâkiâri ahê mãmã pĩ pan su ra pia iahê nê ĩkiãri si pan tã Ĩkâsan tã. Ipô tã Ĩkâsan tã mãmã tã rê piõri si to iahê ĩkre ahê iahê nê ra rĩ ĩkwakâri rahê suanpiu iahẽ ra pĩ iahẽ rã pia tuapiâ apjyra. Rê rãpũ rãhê ĩnãpiâ nê ra rãpũ rãhẽ rê pĩ rõ piõ Ĩkâsan tã rê jãrí. Suankiara ra piu mãmã rê ra sâkiâri nê ra ho kõ mãmã ho kõ ro pan sâkiâri. Mãmã kõ rê ho ra suâri py rãhã sâkiâri ho py rãhã amã ra kĩ suankiara pỹ rãhã kia amã nê pĩ rã nõ hã ra suâra mã ĩkiara mẽ ĩpyara mẽ. Apôtamã ho ra kuy ĩkiara ĩpyara rãtêra kuy kiã kô tãri kiãri suankiarã. Suankiara kiâri hẽ ate soto ra pô mâmã rê so kuri sâkiâri tã ĩkiow ra jõ kâsy piã pio sõkâpy. Mãmã ra sõkâsy mara nê so kuri rõ pytinsi nê sopara sota ra kõ kĩ mãmã rê tã mara sâkiâri. Rê pia ro pjy pjy kiati tã kia pjyra sâkiâri tã kia pjyra. Nê kĩ ho jôti tôwrĩsi mẽ kwakriti mẽ nê kĩ ho jôti pâtiti mẽ iôriti mẽ hakuyti mẽ tã rê ĩkiãri suankiarã sâkiâri tã kia pjyrã. Ate nê sapôpô sakiatakô ia sakiatakô kiâri mãmã kõ nê sâkiâri kĩ suankiarã mãmã kõ ho ra pan kĩ sâkiâri ho. Nê ho suâra hã mã kĩ rê sêrĩ kâty amã kĩ sê ra sikrekô amã kĩ sê ra kiatakôa prâjã sakiati jy atã nê ĩkiãri suankiarã. Sêrakrekô uy ahã sâti ho nê sê towmakõ isy iakiati ho ĩkiara sê ra kôkukâri py ho rãkiã rãprâ kĩ tã. Rê ĩkiãri sakiatakô kiâri kõ nê so kuri rõ sâkiâri tã kia sakiatakô kiâri tã ĩkiow. Kri pêj nê pia ra sâkiâri rê pia ra pari suasĩra suasirã pan tã rê pia ro pjy nê ĩkiãri ĩkjẽmerã suankiara pẽ kõ ho pjy sâkiâri tã kia pjyra tã rê kiãri suankiarã suankiara tokõ. Suankiara kiõ kõ ia kõ pỹ rãhã kia kõ. Ĩkĩ kõ pỹ Krerõwãtêra nê ra piâri pio rê tãtũ ra nĩ pio ĩtõ apjyra tã rê ĩkiãri. Kwakiatãtêra nê ra nĩ pio ĩkĩ kõ pỹ ĩkiow. Mara tã tijãri suankiara pêj hẽ. Kwasôtãtêra ĩkiow ia pio nê pĩrĩ kwasôtãtêra nê pĩ rõ kĩ hã kõ nê pĩ mã suarẽ kõ. Ate tã kõ rê pĩ rõ sĩpiâ krerotã tã kwasôti tã kwakiati tã kuâsirãtêra rê pĩnĩ ĩkĩ kõ. Tã rê kiãri suankiarã.

39


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

OS BRANCOS JUNTARAM OS PANARÁ Akâ Panará Tradução de Perankô e Krekreãsâ Panará.

Antes do contato, havia muitas aldeias. Algumas aldeias ficavam próximas à aldeia central Ĩkâsan, que era a principal. Os Panará de uma aldeia se comunicavam com os Panará de outras aldeias, porque o pessoal não morava numa aldeia só, e também vivia se mudando de uma aldeia para outra. Assim, viviam bem com sua própria maneira de sobrevivência. O pessoal da aldeia Pequizal (Sypysâapâri) andava sempre para conhecer outras aldeias. Da aldeia Pequizal (Sypysâapâri), o pessoal ia e voltava para outra aldeia que tinha um tipo de pequizal diferente.Nós mesmos fomos na aldeia Pequizal conhecer e ficar um tempo por lá.

Mikre Panara

Havia outras aldeias. O pessoal visitava sempre a aldeia Jôwpyjâpo (lugar onde a onça bateu a pata), que tinha algumas aldeias próximas a ela. O pessoal da aldeia Jôwpytonojõkô ia visitar os parentes na aldeia Jowpyjâpo. O pessoal visitava também a aldeia Castanhal (Pysypâri), que ficava próxima da atual Base Aérea do Cachimbo. Pessoas, que moravam na aldeia Pysypâri, também iam para outras aldeias para visitar seus parentes. Havia também a aldeia Krekiêkiê (lugar onde o homem foi queimado por causa de feitiçaria), onde viviam algumas pessoas. Também iam caminhando para a aldeia

40


PANÃRA

que se chamava Nãsêkô para conhecer essa nova aldeia. Antes do contato, os Panará faziam visitas a outros lugares e viviam com tranqüilidade. Quando os antigos andavam pelos caminhos e chegavam nessas aldeias, seus parentes os recebiam muito bem. O pessoal visitava as outras aldeias para encontrar pai, mãe, irmãos, irmãs e outros parentes. Houve, numa certa época, uma idéia, por parte de alguns, para juntar todos os Panará, para viverem numa só aldeia, para que a população pudesse crescer mais rapidamente. Mas quando nós convidamos as pessoas para viverem todas juntas, algumas não quiseram e continuaram vivendo nas mesmas aldeias. Na aldeia central, Ĩkâsan, se juntaram muitas pessoas que foram chamadas e aceitaram o convite. Quando os brancos fizeram o contato, juntaram todos os Panará numa só aldeia. E, por causa do contato com os brancos, vieram pessoas de clãs diferentes de outras aldeias para morar numa só aldeia. Kôtita e eu viemos da aldeia Jowpytonojõkô. Kretoma veio da aldeia Pysypâri. Kokriti também veio da aldeia Pysypâri e morreu aqui em Nãsêpotiti. Outras pessoas cresceram em outras aldeias, vieram para Ĩkâsan e hoje nós estamos aqui juntos. Então, cada um de nós era de uma aldeia diferente. Eu, Akâ, sou da aldeia Ĩkâsan, Kuperi e Kretoma são da aldeia Pysypâri, Symakriti e Tesêja da aldeia Jowpytonõjõkô, Pâti da aldeia Krekiêkiê e ninguém da aldeia Sypysâapâri sobreviveu para contar a história do que aconteceu com eles. Antes do contato, todos nós, de cada aldeia, vivíamos com tranqüilidade, tínhamos uma vida boa. Os nossos antepassados faziam suas atividades tradicionais, os parentes se comunicavam e todos podiam participar das festas em qualquer aldeia. Assim nós vivíamos com a nossa cultura. Os antepassados praticavam várias atividades tradicionais, como: caçada para a primeira menstruação de moças; festa para furar orelha de jovens e de crianças; festa de pintura corporal de todos os homens. Então, nós antigamente vivíamos assim, porque tudo isso era muito importante para a nossa vida e a nossa cultura. Eu estou falando da aldeia principal, mas tinha várias outras aldeias, além de Ikâsâ, a aldeia central: Pysypâri, Sypysâapâri, Jowpytonõjõkô, Krekiêkiê, Sõkârãsâ, Pesôti, Jowpyjâpo, Kuêpô e Nãpôsã. Essas eram as aldeias em que nós morávamos. Para nós, o nosso território sempre foi muito importante para a nossa sobrevivência e para a nossa cultura. Assim, meus antepassados moravam numa terra muito boa e com muitos alimentos. No tempo dos conflitos com os Kayapó, os Panará começaram a mudar de aldeia. Quando os Kayapó atacavam uma aldeia, os Panará mudavam para outra aldeia. Também com os Kayapó acontecia o mesmo: quando os Panará matavam os Kayapó, eles mudavam para outra aldeia. Depois disso, apareceram as doenças do não-índio para acabar com os meus parentes. Morreram muitas pessoas: crianças, jovens, adultos e velhos. Foi assim que aconteceu com o meu povo. É por isso que nós somos poucos agora e moramos todos numa aldeia só. Até agora nós temos a cultura viva, as histórias vivas e as músicas vivas. Antigamente as festas eram diferentes. Em todas as aldeias se faziam festas, mas nem todas as pessoas podiam comer as comidas da festa. Se as pessoas do clã krerõwãtêra fossem proibidas de comer as comidas de uma festa, e se algum deles comesse, todos daquele clã ficariam doentes. Nesse caso, só as pessoas de outros clãs poderiam comer as comidas da festa, isto é, as pessoas dos clãs kwakiãtãtêra, kwasôtatêra e kwâsirâtêra. Assim, só as pessoas destes clãs poderiam comer as caças daquela festa. Até hoje, nós temos regras para os clãs. Pessoas do mesmo clã não podem casar entre si e nós todos temos que respeitar as regras para o casamento. Assim, krerõwatêra casa com kwakiãtãtêra, e kwakiãtãtêra casa com krerõwãtêra, kwâsirãtêra casa com kwasôtãtera e kwasôtãtêra casa com kuâsirãtêra. Assim meu povo vivia e vive com seus costumes importantes. Acabo de contar a minha história e a dos Panará, porque fiquei vivo para poder contar a história do meu povo do passado até agora.

41


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KYPAPRE IKIEMERÃ JÕ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO PANARÁ

HOWKJYA LEGENDA Pakre uy Rio grande

Ĩkôpio Mata alagada

Ĩkô Rio traçado a mão livre Suãkiara jõ kypa prẽ Antigo território dos Panará

Atujasãsy Tipo de castanha pequena

Kypa ãtui aprẽpi Panãra jõ Atual território dos Panará Pysy sỹsia Castanha-do-Brasil Jũmãtũ Aldeia antiga

Rêsure Caminho com acampamento dos antigos Pjy hã jy ra ty suankiara nãkioãka hẽ Caminho dos antigos que morreram com sarampo Typrẽkre

Kâjâ Flecha

Ĩpẽ jõ kôa Acampamento da Expedição

Pârikâ ipẽ jõ Barco da Expedição

Cemitério antigo Puutũ

Mũkia Avião

Roça antiga Mũkia jõ pjy Pista de pouso Sõkôkĩẽj Morro de pedra

Kââ Machado de pedra

42

Kôkiati pita jõ pjy Estrada Kukre uy Cidade


18- Titikresã

KYPA PRẼ ĨKJẼMERA JÕ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO PANARÁ

19Kôrõkoko

Guarantã do Norte

TERRA INDÍGENA PANARÁ A- Puutũ Pakre

C- Nãpowrõ

B- Sõkârãsã

Alta Floresta 13- Pokôpâri 12- Pẽsuatakiê

4- Ĩkâsan 10- Kuêpô 9Pysypâripytisã

11- Kiorãkiê Matupá 14- Tupajyrõ

Peixoto de Azevedo 6- Sôtekresan

BR

-2 0

7- Tutumãpyri

5Sõsêrãsã

8

3- Ipẽ hẽ rakuâ

15- Jowpyjâpo

16 Jowpỹtonõjõkô

2- Nãpôkiê

N Suan

17- Sypysâapâri 1- Atujasâ

Ĩkôkô S

Colíder

BR163

Ĩpytipakiãti L

Ĩpytiĩkiâ O

Escala aproximada

43


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KYPA PRẼ ĨKJẼMERA JÕ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO PANARÁ

HOWKJYA LEGENDA

Jũmãtũ Aldeia antiga

Nãsêpotiti Aldeia Nãsêpotiti

Pakre Rio

Rêsure Caminho com acampamento dos antigos

Tykre prẽ Cemitério antigo

Sõkôkĩẽj Morro de pedra

Tepipã Pescaria

Ĩpo jõ kypa prẽ Pasto antigo

Perankô Panara

44


-55o0’

-54 o0’

-54 o30’

-53o30’

KYPA PRẼ ĨKJẼMERA JÕ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO PANARÁ

-9 o0’ -9 o0’

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

p To

ôa

Ko r õ k o k o

at

iu

y

r i o I p i ra n g a

Pa

ki

Localização das Terras Indígenas no Brasil

-9 o30’ -9 o30’

Li m ite es ta du al

N Suan

PA MT

N ã s ê po rio I ri ri

titi

Ĩpytipakiãti L

Ĩpytiĩkiâ O

Kre

Ĩkôkô S

pu

K j ẽ p o kô

Localização T.I. Panará

Nãpowrõ

Nome Terra Indígena Panará Área total 494.017ha Município Guarantã do Norte e Matupá - MT e Altamira - PA Situação fundiária Regularizada/Concluído

Puũtu Pakre

45

Sõkârãsa

-55o0’

-54 o30’

-54 o0’

-53o30’


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KYPA PRẼ ĨKJẼMERÃ JÕ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO PANARÁ

HOWKJYA LEGENDA

KRISÂÂ PJY PRẼ CAMINHOS Atujasâ - Nãpôkiê

Pakre Rio

Nãpôkiê - Ipẽ hẽ rakuâ Ipẽ hẽ rakuâ - Ĩkâsã

Kypa tokâ kĩ Limite da Terra Indígena registrada Kri Aldeia Nãsêpotiti

Ĩkâsã - Puutũ Pakre Ĩkâsã - Sõsêrãsã Ĩkâsã - Sôtekresan

Jũmãtũ Aldeia antiga Tykre prẽ Cemitério antigo

Ĩkâsã - Tutumãpyri Ĩkâsã - Krekiêkiê Ĩkâsã - Pysypâripysã - Kuêpô

Ti pẽ ra kôti Lugar do contato Atyĩkôpio Mata alagada Puutũ Roça antiga Kâkiẽ Machado de pedra Pykuapô Nuvem Kĩẽjkiãtiti Afloramento rochoso Haty Floresta Ombrófila Aberta Kypy Cerrado

Perankô Panara

Ipẽ jõ haty Área de uso antrópico por não-índios Ĩpẽ jõ pjy Rodovia

46

Kuêpô - Sõkârãsã Kuêpô - Nãpowrõ - Ĩkâsã Ĩkâsã - Kiorãkiê - Tupajyrõ Ĩkâsã - Pẽsuatakiê - Pokôpâri Ĩkâsã - Jowpyjâpo Jowpyjâpo - Jowpỹtonõjõkô Jowpỹtonõjõkô - Sypysâapâri Tikresã Ĩkâsã Kôrõkoko Ĩkâsã - Sinku Sinku - Prepori Prepori - Kretire Kretire - Panãra Panãra - Arraia Arraia - Nãsêpotiti


KYPA PRẼ ĨKJẼMERÃ JÕ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO PANARÁ

25- Nãsepotiti Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

N ã sê p otiti

18- Tikresã

rio I ri ri

19Kôrõkoko

pu

Kr

e

C- Nãpowrõ

K j ẽ p o kô

A- Puutũ Pakre

B- Sõkârãsã Guarantã do Norte 12- Pẽsuatakiê

13- Pokôpâri

4- Ĩkâsã

10- Kuêpô Terra Indígena Kapôt Jarina 9- Pysypâripysã

14- Tupajyrõ 8- Krekiêkiê

11- Kiorãkiê

Pa k r ê do ve rio P e i xoto d e A ze

Matupá Peixoto de Azevedo 7- Tutumãpyri

BR

6- Sôtekresan -2 0

8

5- Sõsêrãsã

3- Ipẽ hẽ rakuâ

Sinku rio Xi ngu

15- Jowpyjâpo

MT-322

16 Jowpỹtonõjõkô 23- Panãra 2- Nãpôkiê 17- Sypysâapâri

1- Atujasâ

Terra Indígena do Xingu BR163

Colíder

N Suan 22- Kretire

Ĩpytipakiãti L

Ĩpytiĩkiâ O

Ĩkôkô S

24- Arraia 20- Sinku

47 Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI

21- Prepori


A-

Puutũ Pakre

12-

Pẽsuatakiê

B-

Sõkârãsã

13-

Pokôpâri

C-

Nãpowrõ

14-

Tupajyrõ

1-

Atujasâ

15-

Jowpyjâpo

2-

Nãpôkiê

16 -

Jowpỹtonõjõkô

3-

Ipẽ hẽ rakuâ

17-

Sypysâapâri

4-

Ĩkâsã

18-

Tikresã

5-

Sõsêrãsã

19-

Kôrõkoko

6-

Sôtekresan

20-

Sinku

7-

Tutumãpyri

21-

Prepori

8-

Krekiêkiê

22-

Kretire

9-

Pysypâripysã

23-

Panãra

10-

Kuêpô

24-

Arraia

11-

Kiorãkiê

25-

Nãsêpotiti

Perankô Panara

KRI ISI PRE ALDEIAS ANTIGAS PANARÁ


MEBÊNGÔKRE ˜ ˜ ME

TAPAJÚNAMẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

TEP MẼ BÀ MẼ PYKA MẼ NGÔ NÊJE ROPNI KABẼN Ropni Metuktire Pàtkôre mẽ Txuakre Metyktire kute ipêj nhỹm kam Nhàkpôkti Mẽkrãgnõtire kute o mej.

à anhỹrỹ nẽ ije ara mã, mẽ tũm kũm kukràdjà jarẽj ga araje amĩm ̉ã ̉ pi ̉ôk nhĩpêj nẽ, gêdja ga ari aje gop ikêt mỳrỳ bê, aje gop o amĩm tàrà ja beje mã. Ẽ ari pyka ngrire nõrõ kam amĩm ̉ã apkà nêje kubẽ kangõ. Kubẽ bit nẽ ba kutã akẽj nẽ kangõj o mõ, pyka ã anhỹrỹ nẽ nõrõ mã. Gêdja ga ari arỳm ̉ã ajabatàj kam, ngàtẽk ari kũm utà ari ã ̉ pry. Ge mejngàtẽk ari kam umari mej ga araje kam aro wa nhỳrỳ kadjy tam nẽjã. Kam nẽ ba imã kubẽ pyka kre mã ngjêj imã kĩj kêt, kubẽ kute tep o bikẽj imã kĩj kêt. Kubẽ gwaj banhõ pyka mã àrà kam kũm mry mẽ mỳjja kunĩ ̉ã ma kêt, gêdjãm kukryt tẽ nhỹm o mũn kubĩ. Nhỹm arỳm nhôj mã wãj nõ. Rop tẽ nhỹm kubĩ nhỹm nhôj mã wãj nõ nhỹm nhôj kukrẽ. Arỳm nẽ mẽ apari mã, mũm akà nhĩkjê ja ̉ã pri ̉ nẽ mry kunĩ krẽ, arỳm mry kêt, kukôj kêt. Kam nẽ ba ije ba krãtũmre mẽ, bakwatyjre mẽ, angêt ari kam krã kam, ba ije ̉ ã pryt kam nêje ngôj no ̉ôk nhôrô mã. O rĩna ba mẽ rũm idjy nhỹm angêt ari mẽ kôt ijo y. Nãm bãm mẽ idjy, nhỹm mẽ adjôrere katã mẽnire àpêj o prõt nẽ, amĩm kamy, bãm, ingêt, àkuru mã. Àkuru o wa mat djwỳ kakrit já beje prõt nẽ. Nhỹm angêt ari my djwỳ mry kakrit ja beje ̉ê kamũj o prõt nẽ, be. Tam nẽja. Axwe ja kam angête mẽ, bakrãtũmre ari kute mẽ o rêrê ja kam mẽ õ krĩ mej krãmtĩ. Nhôjngretire mẽ, Motere mẽ, Kôkôrore ari jã nẽ ari, mẽ ba kaj mãtã bakrãtũmre mẽ, bakwatyjre aro rê. Arerekre kam mẽ mõrõ djà tũm jã, nẽ mũm amrẽ mẽbakukamãre kute kũm: Tekredjôtire jãrẽjã, nẽ jã mã Pyngràjka ̉yry jãrẽjã, jã mã Kaprãnkàdjãm jãrẽjã, mẽ jãmã Pykarãrãkre jãrẽjã, nẽ itepã Rikrekôre kam mẽ õ krĩ mej. Nẽ Kapôt - Nhĩnore kam djwỳ mẽ õ krĩ mej nẽ kam pykakrã, jã ̉ã nẽ ba ije nêje pyka nokà ̉ yry mã kangõj o tẽ. Birãm tãm got arỳm prĩ nẽ kubẽ owajkẽ. Gêdja ba te FUNAI jã mãro tẽ nhỹm amej ba arỳm kadjy ikabẽn mã o kraj nẽ. Be, mẽ ba nhõ pyka ̉ã idjujarẽj nẽjã.

51


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

PARA A DEMARCAÇÃO DO KAPÔT NHĨNORE Ropni Metuktire Tradução de Pàtkôre e Txuakre Metyktire.

Vou falar sobre a nossa cultura e sobre a terra que são as coisas mais importantes para o nosso povo. Vocês devem manter e proteger nossa terra, porque quando chegar o meu fim vocês vão continuar sempre protegendo nosso território. Uma parte do nosso território está demarcada, mas precisamos fiscalizar os limites para não ter invasões. Eu luto contra os brancos para defender a nossa área, para a nossa terra ficar assim, como está agora, preservada, com todos os recursos de que precisamos para viver como nossos antepassados. Vocês já são adultos e por isso também são responsáveis pela proteção da nossa área. Essa terra é para os filhos e netos de vocês. Para vocês e suas famílias viverem bem e tranqüilos e, depois de vocês, seus filhos e netos continuarem vivendo bem nessa terra, como os nossos antepassados viveram. Eu não gosto que os kubẽ entrem na nossa área, porque eles não respeitam os animais, os rios e a mata. Tem kubẽ que invade nossa terra e mata qualquer animal, como onça e anta, e nem pensa em levar, deixa apodrecendo para os urubus comerem. Isso está acontecendo até agora, descendo o rio Xingu, na margem esquerda, no lugar que se chama Kapôt Nhĩnore, os invasores já estão acabando com todos os animais. Por isso eu quero limpar esse lugar, quero demarcar esse lugar que tem aldeias antigas e cemitério onde nossos avós estão enterrados, quero colocar a placa da FUNAI, para a área ficar interditada. Desde quando eu era criança, eu andava com nossos avós. Nós fazíamos longas viagens pelo nosso território e íamos acampando em qualquer lugar. As mulheres procuravam alimentos para seus filhos, irmãos, pais e tios. E os homens caçavam para suas famílias. A área em que estão os caminhos, acampamentos e lugares, onde viveram e por onde andaram nossos antepassados Nhôjngretire, Motere e Kôkôrore, faz parte do nosso território, desde quando começaram a atravessar nosso povo para a margem direita do rio Xingu, Arerekre é um lugar antigo onde tinha uma aldeia. Tekredjôtire, Pyngràjkayry, Kaprãnkàdjãm, Pykarãrãkre e Rikrekôre são nomes de aldeias antigas onde nossos antepassados viveram e essa área também faz parte do nosso território. Kapôt Nhĩnore também pertence a nós, é nosso lugar, nossa terra, tem aldeias antigas, cemitérios, caminhos. Mas os kubẽ fizeram uma estrada lá e estão desmatando, caçando e pescando dentro do nosso território. Estou esperando a FUNAI resolver essa situação, vou esperar só mais um pouco. Essa é a situação do nosso território.

52


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

TAKAM NA NGU WA KĨWYT WAWA Hwĩkà Tapajuna Transcrição de Orengô e Wengrôjtxi Tapajúna.

Taram na ikwâjê ra kuwêkhrak-txi kêt ri wa mbet ngere ngônhõ, kuwẽkhraktxi kêt ri ngônhõ. Khruwa ro tewe hwa to wâj nẽ kuku, koromã kuwẽkrak-txi kêt ri ngere ro wa ka ngere ro wa ka kĩn katy, ngônhõ to wâj nẽ, to khry arâk nẽ anhĩ mbet ri. Ngôrônã kuwẽkrak-txi to kêt ka wa khruwa to tĩkambrêk-txi hwa. To wâj nẽ kĩn wê kukhrê, kuru ro nghrĩ kã nhĩ kã mẽ ra ngere katy, kõn kuhu, hwyro ndokhre nõ kop; kop jamba hwĩn khrã ro anhĩ tê. Rõj khrãty kangô ro anhĩ kato, nẽ ka ngere mã hwara nhĩ mã tahwâj, kuwẽkrak-txi kêt kã ngere ndo ahrĩ ro mã tyrytxi ty towo jandot nẽ kã katy kĩjn nẽ kã tatwâ. Kuhuwa, mby hwa kĩn kã tatwâ tara nhĩ kukukwârâ jandot kĩn kã tatwâ tara nhĩ kukhrẽ nẽ tep ngônhõ kĩn ka tatwâ nẽ kuhrẽ, kuhrẽ nhĩ tara nhĩ kuku. Tarãm na kuwẽkrak-txi ra kêt, kwẽkrak-txi ra kêt kumẽni kã mã mẽ ra watà kã wa, ahwyndo mẽ, mẽ watà kã, kuwẽkrak-txi kêt. Mẽ ra ikhrãtêj ra ngere kã kĩjn nẽ ngere ro wa ri nhĩ atu, atu nhĩ mã, anhĩ mbet nẽ mã khrĩ kã ahwyndo mẽ ra khrĩ kĩn wâtâ. Wâtâ kã ahwyndo khrĩ. Ahwyndo khrĩ ngônhõ akhrô hret to ngere, ngere ro wa. Ngôtxi kã khruwa to tep tak nẽ to wâj tà mĩ, tà mĩ katy kwârâ jandot, kwârâ mbõ jandot kã kuku nẽ kukwâj katẽ nẽ katy, tytytxi ty katuwa kã katwât tandot nẽ kuku ikhrãtêj ra ngê ngônhõ, ngônhõ wa ngê katy mã tàtxêrê wa nẽ. Taram ikhrãtêj ra wa kã mbet, mbet kuwẽj nẽ wa kuwẽkhrah-txi kêt, ikhrãtẽj ra kuwẽkhrak-txi wê watâ tat kõ kuwẽ tõ ra anhĩ rit kêt ngot kuwẽ tõ ra nẽ ikwajê ra wa kã mbet ngere ro, ngere tõ ra mõ nẽ mbet nẽ ngere wa ri nhĩ atu, atu anhĩ arêk mã nẽ anhĩ mbet ngere tõ nhĩ, ngere to nhĩ nẽ ngê ikhrãtêj ra nghrwa rẽn ngê tà txêrê ro nhĩ kã txêjê ra thadzê kã kĩn ikhrãtêj mẽ wa ngê ikĩn ro iwa kã i-ngere wakhrãtêj, ngrura rẽn nghre nẽ ngônhõ ngê kã ngê i-ngere. Kã kĩn nẽ inhĩ mby tep khruwyt-txi hwa ngê to nghre nẽ kõtxi jamba ngê to nghre nẽ nẽngê tĩkambrêk-txi hwat ngê to nghre; nẽ tàk mbutẽk-txi mẽ, kukhryt mẽ, takõ mẽ, tôtxi mẽ, ithajê ikhrãtêj ngere katy ngê, ikhrãtêj ra mbry itha hwa. Tôt-txi, kôtxi, atêt-txi, hwàt-txi hwat ngê ikhrãtêj ingere katy ngê ta itha hwa.

53


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

O TERRITÓRIO TRADICIONAL TAPAJÚNA Hwĩkà Tapajuna Tradução de Orengô e Wengrôjtxi Tapajúna.

Antigamente nossos antepassados viviam tranqüilos, sem contato com os brancos, cantando, batendo timbó e matando os peixes com flecha. Eles traziam os peixes para comer na aldeia. Eles ainda não conheciam os brancos. Eles faziam festas, cantavam e se alegravam muito. Quando eles iam bater timbó, eles voltavam para terminar a festa. Ainda não havia contato com os brancos. Com flecha, nossos antepassados matavam matrinxãs e os traziam para comer. Assim eles faziam as festas em que todos cantavam e dançavam. Os homens amarravam fios de algodão nos dois joelhos, passavam urucum no rosto, pegavam a borduna e passavam óleo de inajá nos cabelos. Era assim que nossos antepassados se arrumavam para de tardinha sair para a festa. Quando ainda não havia contato com os brancos, nossos antepassados faziam muitas festas. Eles embrulhavam as sementes de banana brava para assar no forno de pedra. Assavam também caça e peixes que eles pegavam. Por muito tempo não existiam os brancos para nós. Nossos antepassados viviam em suas aldeias. Alguns de nosso povo faziam muitas festas para se alegrar. E cantavam e dançavam até o amanhecer. E dessa forma em cada aldeia, todos continuavam a viver bem. Nossos antepassados cortavam timbó e levavam para bater no rio Arinos. Ao caminhar para lá, eles iam cantando e matando peixe com arco e flecha. Depois traziam os peixes para a aldeia, para assar no forno de pedra. Eles também botavam mandioca de molho no rio e, quando ela ficava mole, amassavam para fazer berarubu, que assavam e comiam. Também matavam macaco com flecha para assar no forno. Faziam berarubu com milho e faziam sal com as cinzas do aguapé. Eles socavam as sementes de banana brava no pilão para misturar com milho e fazer berarubu. Antes de bater timbó no rio Arinos, nossos antepassados cantavam e dançavam sozinhos. Nos tempos antigos, nosso povo vivia tranqüilo, feliz, sem contato com os brancos. Nosso povo não deixava os brancos entrar em seu território. Antigamente também havia a Festa do Peixe, em que nossos antepassados faziam a corrida de tora. Para essa festa, traziam muita comida para a aldeia: matrinxã, mutum, jabuti, anta, tatucanastra, quati, tamanduá e outros. Tudo isso havia em nossa terra e era isso que nós fazíamos.

Orengô Tapajúna

54


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

KUMEKHRAKTXI RA MẼMÃ TĨJÁ KHRY KERI HWYKA RO TUJARẼ Katkhyti Tapajuna Transcrição de Orengô Tapajuna

Kamberetxikô, Nojtàkô, Ngerota, Kôtktê, Jajrâ. Kamberetxikô kã wà ra tyktxi kã na mẽra wa. Kã ngô nhĩtiwe ngô khrewetutĩtxi, tõ we tõretxi mẽ, tõret re, ngô khrejakatxi. Kamberetxikô kã na katy mẽ nghratxi mẽ riktxi mẽ rõjtxi mẽ hwĩntxi mẽ kambere khrakhrytxi mẽ akhroto mẽ ithajê kã wa. Nenhi kã nge mbêj ta ahwyndo tĩndi: kukhratxi mẽ ngàj khrãknõtxi mẽ mbejre mẽ ajwãm mẽ ndekhrutxi mẽ ithajê mẽ wa wa ta kã wa. Kã tàk nhĩtiwe: mbutẽtxi mẽ tõkhretêtxi mẽ horekôk mẽ mbàt rãtxi mẽ hwere hweretxi mẽ hwãj hwãjtxi mẽ nghretxi mẽ hwetàtxi mẽ hwetàtyk mẽ twaj mẽ twajndek mẽ nghrehwaj kàrã mẽ tam na ithajê. Nhi kã mbry: amtô mbytxi mẽ antô tyktxi mẽ ngratxi mẽ kukêj mẽ takõ mẽ kukwâj mẽ kukwâjmbetxi mẽ kuwyt mẽ wàt kutà mẽ wàt katyktxi mẽ ngrhrojtĩtxi mẽ kukhryt mẽ anghro me anghrombetxi mẽ nhĩjatytxi mẽ kutũm mẽ ndêtxi mẽ ndêkà mẽ ndêtĩndokambretxi mẽ ropkambre mẽ roptyk mẽ roptaka mẽ ropkhrô mẽ roptxi nẽ nhĩjakhrôtxi mẽ ropkàto mẽ rophwyrãtxi mẽ ropkambrere mẽ ropkatxi mẽ ithajê.

Orengô Tapajúna

55


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

TERRITÓRIO DOS TAPAJÚNA ANTES DO CONTATO Katkhyti Tapajuna Tradução de Orengô Tapajuna

No território antigo dos Tapajúna tinha cinco aldeias que se chamavam Kamberetxikô, Nojtàkô, Ngerota, Kôkte e Jajrâ. Na aldeia Kamberetxikô, onde o pessoal morava, não tinha cerrado, só mata alta. Os rios da nossa terra antiga também têm nomes: Ngô Khrewetutitxi, Tõretxi, Toret Re, Ngô Khrejakatxi e Teptõktxi Nhõ Ngô. São esses os nomes dos rios da nossa terra antiga. Na aldeia Kamberetxi tinha muitos frutos: castanha, inajá, urucum, pequi, um tipo de bacaba e muitas outras; muitos tipos de mel: kukhrãtxi, ngàj khrãknõtxi, mbejre, ajawãme e ndekhrutxi; muitos tipos de aves: mutum, jacutinga, jacu-goela, arara-azul, maracanã, ararinha, maritaca, chaco chachalaca, periquito-rei, japu e xexéu; muitos animais: paca, quati, macaco-prego, outros tipos de macaco, guariba, tamanduá, preguiça, anta, porco, caititu, veado, capivara, macaco-aranha, macaco-da-noite e porco-espinho; muitos tipos de onça: onça-pintada, jaguatirica, gato-do-matogrande, gato-palheiro, onça-parda, jaguarundi, onça-preta. Também tinha muita paca.

Orengô Tapajúna

56


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

KÔKÔRORE MẼ BETOROTI ARI ABẼN KAM NGRYK NHỸM KÔKÔRORE NĨJ MẼ KÀJMÃ ̉Ã RÊRÊ Ã UJARẼJ NẼJÃ Yabuti Mẽtyktire Waiwai kute ipêj nhỹm kam Pàtkôre kute o mej .

Nà ba krãtũmrẽ ari mẽ ba kàjmã `ã ikjêbê abatàj nẽ ari kam kukràdjà jarẽ ba kuma. Nãm mẽ õn to mõ, õto mõ nhỹm kam arỳm bakrâtumrẽ Kôkôrore nẽ arỳm Betoroti bê prõ 'ỳrỳ tẽ. Nhỹm kam Betoroti nã jã bôj nẽ arỳm kwỳrỳ kêj o nhỹ. Nhỹm bakrãtũmrẽ tu amĩm rĩn kêt kam arỳm ari kàjbê abẽn mã kabẽn o nõ, kajbê abẽn mã kabẽnẽ keken nẽ. Nhỹm kam Betoroti nã jã we o nhỹm nẽ ari kute abẽn mã kabẽn o nõrõ jã, bỳrỳ ari õ jã aro mũ, kam arỳm kuwỳ byt otẽ. Nãn we anẽ nhỹm bakrãtumrẽ kàjmã o mũ, bakrãtũmrẽ kôkôrore nẽ kubẽ 'ỳrỳ tẽ. Nhỹm bep Nhôjngretire nẽ arek nhỹ, nhỹm bep Kôkôrore nẽ arỳm Betoroti bê prõ jã o nõ. Nhỹm kam arỳm Betoroti nã jã arỳm Kôkôrore pumũ, nẽ kam kũm gãrãj mã imã atõ kôt tẽn kũm 'ê kamũ. Nã gãm arek ajte ari ngĩnhĩ mẽ nõ, be nẽ arỳm mã tẽ. Tu Kwỳrỳ kêj mã iren tẽ, arỳm tu mã tẽ, nhỹm adjỳ kêt nẽ akati nhỹm arỳm mjêt jã bôj. Betoroti arỳm bôj, nhỹm mẽ kutà kũm arẽ, nhỹm kam kute mỳjja õ byry kêt nẽ tu mã ajte mẽ kôt tẽ, nẽ bôj nẽ kam kamy mẽ ro 'ã õto mõrõ jã mã kũm djãm idjumari mej kam, gon ba mỳjja 'õ ara kutà o tẽ. Nhỹm kam mẽ rõ 'ã õto mõrõ ja kũm mỳ kam, mỳ kam, nhỹm mẽ mã kũm kati nãm atõ mẽ apãj ari nõ ba bôj nhỹm a'õj ari mã arẽ ba kam amrẽ tẽ. Aj kam dja gwaj krỳràp mõ ba atõ kam ingrỹn, gê ĩ mẽ mỳjja pymaje ato ari kanga gê ari mẽ bê prõ o ba. Be, nhỹm arỳm mẽ kaprãn o bôj, nãm mẽ kaprãn o bôj nẽ amĩ jã prã. Ari kute kikre kam tewe abẽn tak kêt, be nẽ kam arỳm kũm 'ẽ ja kam dja akati gwaj atyk mã abẽn tak, nhỹm kam bakrãtũmrẽ we kute bakrãtũmre Nhôjngretire mã amĩ jarẽj kêt. Kôkôrore kute Nhôjngretire mã kute amĩ jarẽj kêt, nhỹm we arỳm ari kukam kô o koton nĩjari kudji. Nãm akati kêt nhỹm ari kôt kato, nãm angêt imã kute pĩtykre o ari mẽ tak o ba tũm nẽ ari kadjy kuby. Nẽ ari kôt katon ari kutã prõnẽ abẽn tak o mõ nhỹm arỳm ari 'ã kô kwỹrỹ nẽ arỳm tu arek dja, ari kũm dja nhỹm kam mẽ arỳm krĩ mũjã mã bakrãtũmrẽ Nhôjnretire mã arẽ, nhỹm arỳm amrẽ koptyk byt amrẽ kutã o prõnẽ, nhỹm kũm kati dja ga tu arek nhỹ. Arỹm nẽ atojre ari itak nẽ, dja ga tu arek nhỹm ba kam arỳm amĩ pãj ari tak. Nhỹm kam arỳm tu arek dja, kam kũm ije mỳ kam nẽ ga imã amĩ jarẽj kêt nẽ. Be nẽ kam akatin, akatin, nhỹm te amĩ bê ara pôj nẽ. Nhỹm kam arỳm mẽ tep 'ỳrỳ mõ, mẽ krãnti jã tep 'ỳrỳ mõ, nhỹm kam nga bê à'yro dja. Nhỹm kam mẽ 'ôk kre mã kũm gop mã ari tẽn abeje, nhỹm mẽ ôkre prõnẽ kikre nhĩbum kôt 'ỳrỳ wadjà. Nẽ we omũ kam kũm o nĩjã arỳm ate à'yro dja, nhỹm kam ari kũm aj gêdja ba krĩ mũjã mã tẽn wadjàn kô byt ikato gari amrẽ ikutà 'ỳrỳ wadjà. Nẽ arỳm kikre mã kô ỳrỳ tẽ, nãm kô byt o kato nhỹm arỳm arĩ kubê ngà kupu nẽ arỹm titik o mõn, titik o mõn, nhỹm arỳm mã tẽ. Betoroti arỳm mã te, nhỹm arỳm mã mẽ abẽn kôt tẽ, tep ỳrỳ mẽ mõrõ jã kôt tẽ, nhỹm adjy kêt nẽ mẽ arỳm bôj, nẽ kam amrẽ ara prõnẽ mẽ ikrãnti kwỳ tàk, ota ba arỳm mẽ bôj. Nhỹm ate mẽ jã amĩ jo wajkẽ, nhỹm bakrãtũmrẽ ara bẽn mã kũm aj ma gwaj on badjàkjêrê kadjy ba ngĩj mõ, arỳm nẽ mẽ prõne ari kukam kikre jã mã djàn nõ, kute kam aro warĩ kadjy. Nhỹm ari ngĩj mõn arỳm mẽ kadjy kato, nhỹm mẽ kũm Kôkôrore wãj gêdja on atõjre mẽ on ara akato, wãj nẽ mẽ arỳm ara mã wadjàn nõ. Nhỹm ari te abẽn mã kũm jãj dja gwaj on ba kat, nhỹm kũm kati, nãm ari mũ kikre ryti jã mã wadjà nhỹm mẽ aro kurêtuwa. Arỹm mẽ ajte ba krãtũmrẽ aro mõ, nã we mẽ ari titik mõn kam tu abẽn mã kũm ma gwaj tu on amari kupa anẽ, nẽ kam arỳm ari kadjy kruwa mỳn kam o ari kudjaro mõ, nhỹm kam arỳm ari mã prõne. Arỳm nẽ mẽ bakrãtũmrẽ aro ku ̉ê, nhỹm kam arỳm 57


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

ari tu mã kato. Arỳm nẽ ari mã mõ, nhỳm kam mẽ abẽn mã kũ m ma gumẽ on ari kôt nẽ tu ari kupa, nhỹm kam kamy õ, kamyre õ nẽ we mẽ kôt tẽ. Nhỹm kam arỳm mẽ ari o bẽn ma, nhỹm kam kamy jã katon kam mẽ mã kũm aj amrẽ ari ikôt mõ ba ỳrỳ nẽ ara kadjy ari kũm marẽ dja ga ari aktà abẽno mõ. Be, nhỹm bakrãtũmrẽ ari arỳm ngô kam apêjti kam nhỹm arỹm ari kôt bôj nẽ ari kũm arẽ, nhỹm ari arỳm ajte rê, be nhỹm arỳm ari tu amrẽ djwỳ kapĩn djà jã ãm prõnẽ. Nẽ arỳm mrẽ mẽ ba kajmã ã arỳm kam arari ba, kam ari ban arỳm ari kubẽkryte nhĩmej xo ba. Nãm, bakrãtũmrẽ ari kubẽkryte paro ba, nãm we ari jã õjbin jã õjbin nẽ ngôjrẽnẽ kam arỳm kam kra jã pytà, Kajware pytá pykatingràti ã nẽ bakrãtũmrẽ ari kupa. Nhỹm arỳm Mõtere mẽ Nhôjngretire ari ta abẽn mã kũm aj gwaj on akubyt ỳrỳ nẽ atõjre ari kũm amĩ jãrẽ gê ari kute gu ba nhã amĩjo wamak nẽ kute kubẽrẽ õjbin jãbeje gu ba mã amĩ jãrẽ. Be nẽ kam arỳm ajte mẽ ỳrỳ ku ̉ê mõ, nẽ bytire ã rên kam ngàjnuwati ãm mẽ ỳrỳ mõ, bẽm djà kjêrê kôt nẽ ari mẽ kôt bôj,nãm ari mẽ ỳrỳ mõ nhỹm Barure nẽ arõ kuwỳ kũm pumũ. Norokon arutĩro nõ, nẽ kam gê akati ba itojre ari kutà tẽn amĩm ari kutà katõn ̉y õ by, arỳm nẽ ibê katõn ̉y kêt nẽ, ne arỳm akubyt ari kutà tẽ. Nhỹm ari arỳm mẽ o gwryp pumũn arỳm mijo mej nẽ, amĩnhĩtàn amĩm o pryre jãmĩnẽ, nhỹm kam arỳm ari ỳrỳ bôj nẽ ari kũm djãm ari ga. Nhỹm ari kũm nà ari ba, nẽ kam, nà nã bãm atõ mẽ ara nhõ tu kũm pumũn kam ije ara kutà amĩm katõn ̉y õ byrỳ mã ara kutà tẽ. Nhỹm bakrãtũmrẽ kũm o rĩna amrẽ krãmti wa mõ, nhỹm arỳm ari krãmti jã bôj nẽ kam kũm aj ma gwaj jon, kam arỳm o mõn, o mõ nhỹm we prõnẽ, nhỹm kam ari o tẽn kubê aptà, kam kũm amĩ maprĩ krĩ mã nẽ bari mõ. Nhỹm kam kôkti nẽ o orĩna amrẽ atõjre ari mõ, krĩ mã nẽ atõjre ari mrẽ gwaj ba wỳrỳ mõ, nẽ kam ari kutà ari kũm kabẽnẽ ngôjrẽnẽ kabẽn kam. Amrẽbê mẽ kute Ngôjrẽjnẽ kabẽn mari mejtiri, arỳm nẽ we ari bôj. Nhỹm arõ bikwa ara beje muwa arõ bikwa bit, nhỹm bep mẽ kàtàp nẽ mẽ tu ari kam ngrỹn mej nẽ, arỳm nẽ ari nhỹ, nhỹm kam ari wamujã mã bakrãtũmrẽ o mõ. Bẽm djà kjêrê kôt nẽ ari mẽ ỳrỳ bôj, nhỹm kam adjykênẽ mẽ tẽn te bakrãtũmrẽ jãbeje, nẽ te ajte tẽn abeje. Nhỹm kam bakrãtũmrẽ Nhôjngretire nẽ we ije gop mã ara jo aprõnẽ abamrẽ marẽ djãm abamrẽ umari mej kam nẽ mõrõti o mõ. Nhỹm kam ari arỳm mã kôt prone kumarẽ nhỹm kam arỳm bôj nẽ kam Nhôjngretire mã kũm mỹj na, nhỹm kam Nhôjngretire Kôkôrore mã kũm nijnẽ mẽ tẽn te ajãbeje nẽ ajte tẽn te ajãbeje. Nhỹm kam Kôkôrore we kà to mỳj nẽ mẽ ôkre kuby, djãnẽ mẽ ôkre ikudjwa kubẽ õjbĩ, be nẽ kam we aj ba on ari ỳrỳ, nẽ arỳm mẽ ỳrỳ tẽ. Mẽ ỳrỳ tẽn kam mẽ mã kũm djãm arỳm nẽ gari itõ mẽ itõ mẽ ari nhã amĩjo wamak nẽ aje kubẽrẽ õjbĩn jãbeje ba ara kukija, nẽ ije ara jo nhĩmry djudjê õ pumũj mã. Nhỹm kam kubêngêtte kũm kati nãm arek atõ arari ba, nhỹm kam mẽnire jã we mẽ mã kũm dja mẽ tu amũ kũm amĩ jãrẽ, nãm mẽ bãm mẽ kubẽ ỳrỳ ban kubê mỳjja bit ojprõn to iba dja ga mẽ ã kũm anẽ. Nhỹm kam ta nà nãm bãm itõ mẽ gwaj abẽn kam ba ngrỹn ba ari itõ mẽ bajbĩn kubẽre kàptĩ õjbĩn ajte kubẽre kàptĩ õjbĩ, nẽ kubẽre kute amĩ mej õjbĩ. Ba arỳm ara mã amĩ jãre, nẽ arỳm akubyt tẽ, nhỹm kam pãj arỳm Nhôjngretire mẽ ỳrỳ tẽ nẽ adjwỳdjwỳ tam jãrẽ, mỳj gon mẽ arẽ, nhỹm kam kubêngêtte jã kũm kati nãm arek atõ arari ba. Be arỳm akubyt tẽn apari mã mõn arỳm nhỹ, nhỹm kam arỳm Kôkti nẽ Ngôjrẽjnẽ kabẽn jã kam ari kũm kabẽnẽ, nẽ ari kũm ĩ: jãmã karijã, nhỹm kũm ba: nẽ kam ari kũm aj gwaj ba toro mã nẽ angêt gwaj ba mã kabẽn nẽ. Arỳm ne ari kàjmã mõ nhỹm Kôkôrore ajte mẽ krã ã katõkre mẽ, arỳm nẽ ari mẽ mã toro dja nẽ ajbiri o mõn ate arỳm o prõnẽ kam arỳm nhỹ. Nhỹm bep Nhôjngretire nẽ arotoro dja, nhỹm bep Motere nẽ ari kũm ba gêdja ba arek nhỹ dja on ari kupa, mẽnire nẽ mẽ ari kũm gêdja gari abôj kam adjumari mej nẽ mã mõ. Nãrãj arek imjêt ari nhỹn arỳm rãj ara pa, nhỹm we ari amĩ nhã mẽ kabẽn ma, nhỹm akati nhỹm mẽ amũ mõn adjôre, nẽ ajte amũ mõn adjôre. Nhỹm kam arỳm arõ bikwa ari kamỳ ari ngêt nẽ kũm Kôkôre nhỹm mỳ, nhỹm kũm on mã atõjre aro mõ. Djãm irãri nẽ mẽ õ kute ara wỳrỳ kô byry nẽ o prõn ba ije ara jõ o ingrỹn mã, gêdja mẽ õ ibê ujãmãrã o ara jo wajkẽ, nhỹm kam arỳm ari atyk jã mã nhỹ. Nhỹm kam arỳm mẽ õ nhõ ropre amrẽ Kapôt kati kôt kukryt otẽ, nhỹm we kukryt mẽ kati kôt amrẽ tẽ. Nhỹm tu bakrãtũmrẽ mẽ kati kôt kũm katõn totuk, nẽ we krã kam totik anẽ, kute we mẽ õjbĩn kêt kukryt bit nẽ kubĩ, nhỹm arỳm tym nẽ nhỹm mẽ o djan arỳm irê. Nhỹm kam kràpdjwỳ jã ã nẽ

58


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

mẽ mã kũm amrẽ ari imã ikàjká wata ngê apigêj kwỳ kre djãm apigêj tãri iba nẽ ba ari abẽn kam ikĩj ba ije mryre owanhỹrỹ nẽ ije o ã amỳj mã, nhỹm kam mẽ arỳm kũm kukryt nhĩkàjkà ta. Nhỹm kũm arẽ nhỹm arỳm mã o mõ, nhỹm akati nhỹm arỳm ari mã ajte mõ, arỳm amrẽ ajte mõ, nẽ arỳm rên kam arỳm ari kute amĩ kutep ari kũm irere jã ỳrỳ bôj. Arỳm nẽ ari ari kam bôj, nhỹm ari ba nhỹm arỳm mẽ ari kôt mõn kam arỳm amĩ pãj ari ỳrỳ prõnẽ. Nhỹm kam ari arỳm ajte angrô nhõ ngô mã mõ, nẽ kam kô rã ̉ã kute kwêj mã ka ̉ê ỳrỳ mõ nẽ kam arỳm kuwỳ pôk nẽ kurẽn kadjy ã ku ̉ê, nhỹm we bakrãtũmre Bàrikai o kre kam romoti djwa jãdjêj nẽ tẽ. Be, nhỹm kam arỳm mẽ amrẽ ari ỳrỳ gu ỳrỳ, nhỹm kam ari kamy õ we ije nok rãj anhỹrỹ jã nhỹm rãj ari ito ari õjbĩ, nẽ kam tu ari mỳrỳbê katon mẽ mẽ kam arỳm ari ỳrỳ prõnẽ, nhỹm bakrãtũmrẽ Bàriakai nẽ we o Kredjêkre titik tẽ nhỹm we o tẽn amĩ nhĩ bũm kôt kumẽn tẽn pry kam tym nẽ mã we tẽ. Nhỹm kam mẽ kute ari õjbĩn kêt, nhỹm mẽ te prõn nẽ arỳm ajte kato, arỳm ari kute dja ba ari õ amĩjõ têpore anhỹrỹ kêt, arỳm nẽ mẽ ate arõ kikre jã kam toro nhỹ, nhỹm we mẽ ari kũm amari mran kaprãn kaãj rũj mãn jã mỳn ari nĩj omra. Arỳm nẽ ari jãj mẽ mã kruwa rẽn, jãj mẽ mã kurẽ, arỳm nẽ mẽ te mõrõ mã. Nẽ kam arỳm kam Bepry bĩ amĩ pãj kubĩ, be arỳm nẽ ari mã mõ. Kubẽkrãkêj nẽ mẽ ta aro kurê djwỳj nẽ te arỳm amĩ pãj aro dja, nẽ aro mõ nhỹm kam ari arỳm abẽn mã kũm jã kam dja gwaj arỳm Kapôt mã ba kato. Be nẽ wa kam katon djwỳ kapĩ, kam nẽ mẽ kute kũm djwỳ kapĩn djà anhỹrỹ wa, be nẽ kam djan kam arỳm ajte Kapôt mã kato nẽ arỳm kam arari ba, mẽ ba kajmã ã ari kam ba. Be nhỹm arỳm bakrãtũmre ari arỳm kubêgêtte nẽ, be nãm ã mẽ bakrãtũmre ari ã ujãrẽj o wa nẽ. Ne we ari kũm Kôkôrore, nhỹm mỳ nhỹm kũm on mã atore aro mõ. Ajãm irãri nẽ õ mẽ kute ara wỳrỳ kô byry o prõn ba ije ara jo ingrỹn mã. Gêdja mẽ õ ibê ujamãrõ ibê ara jo wajkê. Be, nẽ we ari arỳm atyk jã mã nhỹ, arỳm nẽ mẽ o ropre jã mẽ kati kôt kukryt jã o tẽ. Ba krâtĩmrẽ kàj mã mõ, nhỳm krĩ mẽ kati kôt ẽ nhỹm we tu mẽ krãnti mũ jaãm kũm totuk nẽ we krã kam totik, kute we mẽ õ bĩn kêt kukryt bit nẽ we krã kam oj nhuwa. Nhĩm wẽ arỳm tỹm, arỳm nẽ we mẽ o djan irê, kam we kràpdjwỳ ã ari mã ikàjkà wa ta gê apigêj kwỳkrẽ, djãn ari apigêj tãri ibari nẽ ba ara bẽn kam ikĩj ba ije mryre owanhỹrỹ nẽ ije o ã amỳj mã. Kam arỳm kũm are, nhỹm arỳm mã o mõ, kam arỳm akati nhỹm arỳm ari ajte mõ. Arỳm amrẽ ajte mõ, na arỳm rên kam arỳm ari kute amĩ kutep ari kũm irere ỳrỳ bôj, arỳm nẽ we ari kam bôj.

P

ô àtk

re

M

k etu

ti re

59


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Ari ban, nhỹm ajte mẽ ari kot mõ, kot mõn we amĩ pãj ari ỳrỳ prõne. Ari arỳm angrô nhõ ngô mã, ka'ê mã mõ, ga mẽ kryràp kwêj ỳrỳ jã, nẽ we arỳm kryràp ari kôrã ã ỳrỳ mõ. Arỳm kodjy pôk nẽ kurẽn kadjy arỳm ku-ê, nhỹm we bakrãtũmrẽ bàrica-i o kre kam romoti djwa kan nhỹm arỳm mẽ we amrẽ ari ỳrỳ kwaiuryxy we kam ari kãmy õ nẽ we ije nokrãj anhỳrỳ na nhỹm rãy ari õjbi nẽ kam tu mỹrybê kator mẽ, nhỹm mẽ: nhỹm ari nhỳ, ba Krãtũmrẽ bàrica-i kredjê o kre titik otẽ nhỹm otẽn amĩ nhĩbun kôt kumẽ tẽn we pry ã tỹm nẽ amũ mã tẽ. Nhỹm mẽ kam kute ari ojbĩ kêt, nhỳm mẽ prõne kato, urũkwã mã kato, apỳn nẽ mẽ aro dja. Arỳm nẽ mẽ ate arũrũkwã ja kam toro naỹ. Arỳm ari kute arỳm djari õ kam amĩ jo Tepore anhỹrỹ kêt, nhỹm mẽ ari kũm amari mrajn kaprãn kaãj rũj mãn jã myn ari nĩj o mrã. Arỳm nẽ ari mẽ kudja, mẽ mã kruwa rẽn, jãj mẽ kruwa rẽn arỳm nẽ tê mõrõmã. Be nhỹm ajte ari arỳm mã mõ, arỳm kam Bepry bĩ, Bepry bĩ arỳm nẽ arỳm nàjkàre amĩ pâj kjênhõ pok nẽ, kjô iwỹrỹ. Arỳm wãn ajte mõ kubẽmrãkêj nẽ mẽ kute ta aro kurêdjuỳj nhỹm mẽ ta arỳm amĩ pàj aro dja. Aro mõ nhỹm arỳm Kapôt já mã kato, ja kam dja gwaj arỳm Kapôt mã ba kato. Wa kam katon ajwỳ kapĩ, kam nẽ mẽ kute kũm djwỳ kapin djà anhỹrỹ wa wa wa katon djaỳ kapĩn, kan arỳm ajte Kapôt jã mã kato kam arỳm ajte kam apari ba. Mẽ ba kaj mã ã apari ba. Kam arỳm ari kubê ngette, nhỹm kam pãj aran djà kam arỳm ajte abatàj nẽ. Arỳ ari ba. Be nãn ã Bakratumre ari ã ujarẽj anẽ.

NOSSO BISAVÔ CRESCEU DO OUTRO LADO DO RIO Jaboti Metuktire Tradução em português de Bep–oiô Kayapó e Pàtkôre Metuktire

Nosso bisavô cresceu do outro lado do rio. Foi ele quem me contou a história que vou contar agora para vocês. Há muito tempo, o pessoal foi caçar no mato para a festa de Betoroti. Nessa mesma época, nosso avô Kôkôrore estava namorando a mulher de Betoroti, sem que ninguém soubesse. Um dia a mãe de Betoroti entrou na casa dele para ralar mandioca para a festa. Kôkôrore, que pensava que não tinha ninguém na casa, estava conversando e rindo com a mulher de Betoroti, bem baixinho, no quarto dela. Mas a mãe de Betoroti escutou aquelas vozes e foi ver quem estava conversando com a nora dela. Ela entrou no quarto e viu Kôkôrore, e ele viu a mãe de Betoroti quando levantou a cabeça. A mãe de Betoroti falou para Kôkôrore: – O seu irmão, Betoroti, está caçando no mato e você ficou aqui namorando a mulher dele. Você podia ter ido caçar com ele. A mãe de Betoroti ficou brava, deixou a mandioca que estava ralando e foi embora para a casa dela. Betoroti chegou na aldeia bem cedo e logo o pessoal contou para ele que a sua mulher tinha namorado outro homem. Ele escutou e voltou para o mato, sem levar os alimentos que tinha ido buscar para os caçadores que estavam no mato com ele. Quando ele chegou no mato, o pessoal perguntou: – Por que você não trouxe comida para nós? Ele respondeu: – Eu não trouxe comida para vocês, porque nosso irmão namorou a minha mulher. Logo que eu chequei na

60


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

aldeia, todo mundo me contou e eu vim embora. Eu quero pedir para vocês pararem de caçar, para nós voltarmos amanhã para a aldeia. Eu vou duelar de borduna com Kôkôrore, na aldeia. O pessoal voltou logo para a aldeia, levando muitos jabutis para a festa. Na aldeia, depois que a festa terminou, Betoroti chamou Kôkôrore para duelar no dia seguinte, bem cedo, atrás da casa dele. Kôkôrore não avisou para o seu irmão, Nhôjngretire, que ia duelar com Betoroti. De manhã cedo, Kôkôrore pegou sua borduna, deixou atrás da casa e ficou esperando Betoroti. Betoroti apareceu com sua borduna antiga, que ele já tinha usado em muitos duelos. Quando eles começaram a lutar, a borduna de Kôkôrore, que era antiga, quebrou–se, e ele ficou parado, só Betoroti bateu nele. Quando a luta terminou, o pessoal contou para Ngôjngretire, o irmão de Kôkôrore, o que tinha acontecido. Ngôjngretire pegou sua borduna para ir atrás do Betoroti, porém Kôkôrore não deixou e disse para seu irmão: – Não, você não pode ir atrás dele, ele já me bateu e eu vou lutar com ele de novo. Nhôjngretire parou e falou para Kôkôrore: – Por que você não me avisou antes? Eu podia ter ido junto com você para duelar com ele. Dois dias depois, Kôkôrore queria brigar de novo com Betoroti, mas ele não conseguiu encontrar Betoroti. Depois de alguns dias, todos os homens foram bater timbó e só Kôkôrore ficou na casa dos homens. Betoroti também não foi, ficou na casa dele trabalhando com palha de buriti. Kôkôrore, então, pediu para um rapaz procurar Betoroti na casa dele. O rapaz foi correndo, entrou por trás da casa e viu Betoroti sentado lá, trabalhando. Voltou para avisar a Kôkôrore e disse: – Ele está sozinho na casa dos homens, trabalhando com palha de buriti. Kôkôrore, então, foi buscar a borduna na casa dele. Quando ele retornou com a borduna, um grupo cercou a casa dos homens. Ficaram rodeando e começaram a bater em Betoroti. Foram batendo, batendo. Enquanto isso, algumas pessoas foram chamar o pessoal do Betoroti que tinha ido pescar. Logo todos eles chegaram na aldeia e disseram para o pessoal do Kôkôrore: – Nós já chegamos e vamos brigar com vocês. O pessoal do Kôkôrore nada respondeu. Mesmo assim, eles foram saindo da casa dos homens e andando na frente das casas dos donos da festa. Um grupo de cinco a seis pessoas entrou nestas casas, para se esconder e ficar esperando o grupo do Betoroti. O pessoal do Betoroti foi para a casa dos homens e ficou esperando o grupo do Kôkôrore, também escondidos. Algumas pessoas de Betoroti estavam preocupadas com o pessoal de Kôkôrore, porque sabiam que alguns tinham se escondido e esperavam por elas. Uma delas falou: – Nós podemos escolher algumas direções por onde vamos sair. O grupo de Betoroti começou a bater nos outros, enquanto falava: – Vamos matar eles! Eles pegaram flechas e foram flechando, flechando, mas não acertaram nenhum deles, porque o pessoal de Kôkôrore correu e fugiu. Eles foram embora para morar bem longe. Só ficaram alguns primos de Kôkôrore junto com Betoroti. Depois o pessoal que ficou na aldeia queria ir atrás deles para acabar com todos. Mas os primos do Kôkôrore foram junto com o grupo do Betoroti e, quando eles chegaram perto do grupo do Kôkôrore, um dos primos falou assim: – Venham atrás de mim! Vou na frente avisar ao nosso primo Kôkôrore, para ele se preparar para a guerra. O Kôkôrore tinha feito um acampamento no meio de uma ilha. Quando o primo chegou lá, logo avisou que o Betoroti estava vindo com seu grupo para fazer guerra contra eles. Então eles atravessaram o rio Bytire (Xingu)

61


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

e foram correndo em direção ao local, que se chama Djwỳkapĩndjà. Eles foram morar neste lugar. Fizeram uma aldeia, e começaram a brigar com os seringueiros e outros povos. Brigaram com os Ngôjrẽjne (Yudjá) na praia grande e levaram uma menina deste povo para criar. Adotaram esta menina e lhe deram o nome de Kajware. Nessa época, eles resolveram voltar para ver como estava o pessoal do Betoroti. Queriam saber se eles já tinham brigado com os seringueiros e os Ngôjrẽjne, e também se já tinham carabinas. Disseram: – Nós temos que voltar para contar a eles que nós já ganhamos muitas guerras com os seringueiros e os Ngôjrẽjne e para saber se eles também já mataram alguns seringueiros e outros povos. Assim Kôkôrore, Motere e Ngôjngretire e seu pessoal voltaram para aquele local onde estava o grupo de Betoroti. Eles atravessaram o Bytire (rio Xingu), foram andando, andando e acamparam. Um primo de Betoroti, chamado Barure, viu num sonho a fumaça do acampamento do Kôkôrore e pensou: – Amanhã vou lá encontrar meus primos, para eles me darem um pouco de munição, porque a minha acabou. No outro dia, ele foi ao encontro de Kôkôrore e seu pessoal no acampamento. Eles estavam se enfeitando: se pintando e colocando cocar. Quando ele chegou, falou: – São vocês? – Sim, somos nós. – Bom, eu vi um sinal de vocês, a fumaça do seu fogo. Por isso eu vim até aqui para pegar um pouco de munição com vocês. Kôkôrore disse a ele: – Espere um pouco, o pessoal que está trazendo a munição está logo atrás de nós. Mas quando eles chegaram com a munição, disseram que estavam com pressa para sair e logo foram andando, andando, até que Barure ficou desconfiado e correu. Eles correram atrás dele, o cercaram e disseram: – Você não pode correr, porque a gente está indo para o acampamento de vocês. Quando eles chegaram no acampamneto do Betoroti, foram logo cumprimentando seus parentes. Porém tinha um grupo que estava caçando no mato para a festa chamada Bẽm. Quando estas pessoas chegaram no acampamento e viram Kôkôrore e seu pessoal, ficaram muito bravas com eles. Como Kôkôrore estava demorando muito para cumprimentar seus parentes, Nhôjngretire ficou muito preocupado e mandou um rapaz para chamá–lo. Kôkôrore veio e perguntou para Nhôjngretire: – O que foi ? Nhôjngretire disse para Kôkôrore: – Tem uma pessoa que já procurou por você duas vezes. Nhôjngretire pensou e falou: – O que tem esse rapaz? Eles não fizeram nada. Kôkôrore voltou e perguntou para eles se já tinham brigado com seringueiros e pediu, também, para ver as espingardas deles. Daí os velhos e as mulheres disseram: – Vocês podem responder a verdade para ele. Nós nunca brigamos com seringueiros, por enquanto, só pegamos as coisas deles. Depois disso, Kôkôrore falou: – Bom, nós já brigamos com os seringueiros e outros povos e, quando brigamos com eles, nós ganhamos.

62


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

Depois de ouvir isto, Nhôjngretire também foi lá e falou a mesma coisa. Ninguém falou nada e todo mundo ficou quieto, só um velho do grupo de Betoroti respondeu: – Vocês não foram para nenhum lugar, só ficaram na aldeia. Nhôjngretire se sentou junto do pessoal de Kôkôrore. Kôkti pediu, na língua do Ngôjrẽjne (Yudjá), para o pessoal dançar e eles se levantaram e dançaram. Kôkôrore dançou e logo terminou, para que os outros dançassem também. Nhôjngretire foi dançando com o grupo, mas Motere não dançou, porque estava muito preocupado. Por isso ele não dançou. Ele pensou: – Se eu dançar também, o pessoal vai começar a matar todos nós. Algumas mulheres disseram: – Os nossos maridos não estão aqui. Se eles estivessem, eles iam matar todos vocês. Mesmo assim vocês podem ir embora tranqüilos. De vez em quando eles escutavam algumas mulheres falando nisso. Os parentes de Kôkôrore também estavam muito preocupados e, por causa disso, mandaram que eles fossem embora logo. O pessoal de Kôkôrore tinha muito feitiço e, se eles não fossem embora, alguém podia estragar alguns deles. Todos conversavam atrás das casas, quando, de repente, os cachorros começam a latir atrás de uma anta. Kôkôrore acertou a anta bem na cabeça, perto do pessoal. A anta caiu e o pessoal logo começou a repartir os pedaços da anta. Kôkôrore, que tinha matado a anta, pediu para alguém tirar uma parte (kukryt nhĩkàjkà), para levar para a sua comadre. O pessoal deu a ele, que entregou para a comadre. No dia seguinte, o pessoal do Kôkôrore foi embora para onde tinha deixado suas famílias, do outro lado do rio Xingu. Chegaram e continuaram a morar com suas famílias, no mesmo lugar . Logo depois, os inimigos foram atrás deles para fazer guerra, mas não conseguiram matar ninguém. Mesmo assim eles se mudaram para outro acampamento, Angrônhõngô. Um dia eles foram fazer casinha para matar passarinhos e acenderam fogo para se esquentar. De repente, seus inimigos, o pessoal do Betoroti, chegaram bem perto deles. Eles perceberam, por que viram o colar de dente de onça brilhando no pescoço do Bàrika–i. O primo deles, que estava vindo junto com os inimigos, ficou muito preocupado e disse: – Se eu não fizer nada, eles vão matar os meus primos. Então, ele atirou por cima deles, que correram e fugiram. Ninguém conseguiu matar nenhum deles. Quando Bàrika–i estava correndo, o colar ficou batendo, balançando no peito dele. Ele, então, puxou o colar para as suas costas. Ele correu, caiu no caminho e fugiu. O pessoal do Betorori continuou correndo, procurando pelo pessoal do Kôkôrore, mas não conseguiu matar ninguém, por que não encontrou nenhum deles. Depois que os inimigos foram embora, eles voltaram para sua aldeia, dançaram e disseram: – Vocês podem buscar jabutis bem grandes e trazer para cá! Neste instante, o pessoal do Betoroti, que estava por perto, chegou na aldeia atrás deles. O grupo do Kôkôrore começou a atirar flechas contra eles, que quiseram fugir, pois ficaram com medo das flechas. Mesmo assim mataram Bepry e foram embora. Depois que eles foram embora, Kôkôrore e seu pessoal começaram a discutir sobre o lugar para onde eles iriam se mudar, para que seus inimigos não os encontrassem mais. Eles escolheram Djwỳkapĩndjà e se mudaram para lá. Em Djwỳkapĩndjà, eles brigaram de novo e, logo depois, se mudaram para um lugar chamando Rojkôre. Eles ficaram em Rojkôre, e lá ficou sendo a aldeia central, a aldeia principal. Foi lá que eles começaram a envelhecer. Foi assim que a história deles começou.

63


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

PYKA KARÕ TŨM ̉Ã UJARẼJ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE E MẼTYKTIRE

LEGENDA Pykà nokà Limite da Terra Indígena

Ngômàt Igarapé

Pakreti Córrego

Ngô Rio

Krukrytkre Morro

Krĩ tũm Aldeia antiga

Mẽ õ rwỳp tũm Acampamento Krĩmẽj ny Aldeia nova Mẽkrõrõdjà Lugar do contato Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso

64


-55o0’

-7o0’

-53o0’

-54 o0’

-52o0’

-51o0’

-50 o0’

PYKA KARÕ TŨM ̉Ã UJARẼJ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE E MẼTYKTIRE

-7o0’

Ko ro

ti

Ir

ro

ri o

iri

Terra Indígena Baú

Terra Indígena Kaiapó

Ty r yka à k r ô

By

tire

ri o X

ing

-8 o0’

u

-8 o0’

07 - Krôdjamre

Ir

oti ror i ir

ri o

Ko

Ka

pr

en

tin

ng

Te p ka ti n h õ n g

ô

08/11- Mryreteitykô

Terra Indígena Bàdjumkôre

ô

-9 o0’ -9 o0’

Xi

p

06- Rikrekôre

tik

ri

ire

BKrã ̉ãbõ

ng

ri Lim

ade

ua

re

e rd

ad

Rojkôre18- Kapôt

03/09/12-

tik

Lib

est

By rio

l M T TO

01- Arerekre

ite

N hê pkre

re

PA MT

A- Pykatôti

t

gu

02- Djwỳkapĩndjà

Li m ite es ta du al

By

oX in

Terra Indígena Panará

4- Krãjmopryjakare 5- Ngrwakrere -10 o0’

Kukrytkre 10- Krĩmej

Localização das Terras Indígenas no Brasil

19- Mẽtyktire

N

-10 o0’

15Jarina

tire Ngô

Mỳtngjêjdjà O

wa

ep T

rio

tin

Mỳtapôjdjà L

h Jar õng ina ô

17- Mẽtyktire tũm

13Pôrôri

S 14- Pykanhĩkàjkàry

16- Kretire -55o0’

-54 o0’

65

20- Piaraçu

-53o0’

-52o0’

-51o0’

-50 o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANÃRA E TAPAJÚNA

PYKA KARÕ TŨM ̉Ã UJARẼJ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE E MẼTYKTIRE

LEGENDA Ngô Rio Pakreti Córrego

PRY TŨM CAMINHOS ANTIGOS Pykatôti - Krã ̉ãbõ Krã ̉ãbõ - Arerekre

Ngômàt Igarapé Arerekre - Djwỳkapĩndjà Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada Pyka nokà yry nẽ kam kraje õ pi ̉ôk kêt rã ̉ã Limite da Terra Indígena em processo de homologação Pyka nokà tũm kôt mẽ kute iri kêt Antigo limite da Terra Indígena (em contestação pelo Ministério Público Federal) Pyka nokà yry kadjy rã ̉ã ã Limite da Terra Indígena em estudo

Krãjmopryjakare - Ngrwakrere Ngrwakrere - Rikrekôre

Krĩmej Aldeia atual

Rikrekôre - Krôdjamre

Krĩ tũm Aldeia antiga

Krôdjamre - Mryreteitykô

Mẽ õ rwỳp tũm Acampamento

Mryreteitykô - Rojkôre

Mẽkrõrõdjà Lugar do contato

Rojkôre -

Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso

Krĩmej - Rojkôre

Kakũm Nuvem

Rojkôre - Pôrôri

Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso

Pôrôri - Pykanhĩkàjkàry

Kubẽ kute bà, pyka obikẽj Área de uso antrópico por não-índios Pry raj Rodovia

66

Rojkôre - Krãjmopryjakare

Krĩraj kute abẽn mã pyka o bikjêrê Limite estadual

Bà Floresta Ombrófila Aberta

Pàtkôre Metuktire

Djwỳkapĩndjà - Rojkôre

Mryreteitykô Krĩmej

Jarina Pykanhĩkàjkàry Kretire Jarina Mẽtyktire tũm Kretire Kapôt Mẽtyktire tũm Mẽtyktire


Novo Progresso

PYKA KARÕ TŨM ̉Ã UJARẼJ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE E MẼTYKTIRE Ko

Terra Indígena Baú

ro

ti

Ir

ro

ri o

iri

10- Krĩmej Kukrytkre 19- Mẽtyktire

Peixoto de Azevedo

17- Mẽtyktire tũm

Mỳtapôjdjà L

rio

ep

wa

ti

n Jar hõn ina gô

N

T

13- Pôrôri

14- Pykanhĩkàjkàry Terra Indígena do Xingu 16- Kretire

20- Piaraçu

São José do Xingu

e rd

ade

ri

Matupá

ti k ng

Lib

re

15-Jarina

By ri o

5- Ngrwakrere

S

Localização das Terras Indígenas no Brasil

l P A TO ua ad est

ire

18- Kapôt

Guarantã do Norte

Colíder

re

B- Krã ̉ãbõ

01- Arerekre

03/09/12- Rojkôre

4- Krãjmopryjakare

Mỳtngjêjdjà O

tik

gu

02- Djwỳkapĩndjà

PA MT

By t

Xin

Li m ite es ta du al

APykatôti

ite

rio

Terra Indígena Panará

Lim

p

l M T TO

Xi

ua

06- Rikrekôre

ad

Terra Indígena Bàdjumkôre

ô

Ka

pr

en

tin

ng

ô

õngô

Te p ka ti n h õ n g

inh

est

B R -163

u

Ir

oti ror i ir

ri o

I

t bê

ite

tire

ing

Ko

08/11- Mryreteitykô

Lim

By

ri o X

07 - Krôdjamre

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI ∙∙ Limite da T.I. Kapoôt Nhĩnore traçado a partir da proposição de TURNER, 2003.

Terra Indígena Kaiapó


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANÃRA E TAPAJÚNA

KRĨ TŨM NHĨDJI LISTA DAS ALDEIAS ANTIGAS

KAPÔT NHĨNORE KAM MỲJJA MẼ, MẼ ARI PYKA KÔT ARI BA ̉Ã UJARẼJ Iobal Metuktire

A-

Pykatôti

10-

Krĩmej

B-

Krã ̉ãbõ

11-

Mryreteitykô

1-

Arerekre

12-

Rojkôre

2-

Djwỳkapĩndjà

13-

Pôrôri

3-

Rojkôre

14-

Pykanhĩkàjkàry

4-

Krãjmopryjakare

15-

Jarina

5-

Ngrwakrere

16-

Kretire

6-

Rikrekôre

17-

Mẽtyktire tũm

7-

Krôdjamre

18-

Kapôt

8-

Mryreteitykô

19-

Mẽtyktire

9-

Rojkôre

20-

Piaraçu

Tekreranti Mẽtuktire kute ipêj nhỹm kam Kremôrô Metuktire kute o mej.

Nà, iprĩre kam arỳm kàjbê ibôkti kam, iprĩre kam nẽ mẽ mẽbêngête pa ba kam akwatyj ari mẽ kôt ijo rê ba mẽ kôt Kapôt Nhĩnore mã tẽ, mẽ kôt tẽ, na ba mẽ kôt Kapôt Nhĩnore ã ̉pry ã mẽ kôt wabi, wabi tẽ: nõ, nhỹm akati kêt ba mẽ kôt tẽ: nõ, kryràp arỳm Kapôt mã ikato, djãm mẽ umari mej kam got akwatyj mẽ kôt ijo ikrãnẽ ijo nõ ba ã ̉anẽ, kati mẽ kute abẽno kurê djwỳj kam nẽ mẽ abẽn pymaje amijo amykry ba kam ã mẽkôt ipry anẽ akwatyj mẽ kôt ijo pry o wanẽ ba kam Kapôt mã ikato nhỹm Kapôt mej kumrẽj kam mỳjja kunĩ. Kapôt Nhĩnore kam nẽ mỳjja kunĩ ba mẽ arỳm ikato arỳm kam angêt ari abẽn mãtĩ nĩ ri Abẽn mã umari mejxiri ara batàj abẽn mã umari mejxiri arỳm Kapôt kam arỳm mẽ ba mẽ ari idjy na mẽ kaprãn, na mẽ pàt, na mẽ apjêti, na mẽ kukryt, jã ari mejxo ba, Kapôt wã nẽ bikẽj kêt, pyka mej, pyka kam mỳjja kumej nẽ wã. Nẽ, na mẽ kam mrỳ, djwỳ kêt kam, mẽ kute tu mẽ o kurê djwỳj nhỹm prõnẽ Kapôt mã katoro, nẽ kam ari ba kam djwỳ kakrin ã ̉bin nẽ mẽ ari ba: prĩn mẽ, kamêrê mẽ, mrỳ djô mẽ, ba kam tyryti djô y mẽ, mry jã kôt binẽ agêt ari kupajtã ari ba, mẽ ariba: Ariba djà tũm kam tôti, apjêti, kaprãn, ngjĩãdjy, ngra, pàt, jã mỳjja jã kunĩ, nẽ mry kunĩ nẽ Kapôt kam kumej, Kapôt Nhĩnore kam kumej, mej: ngàjre, ikàjkà, imrêti, jã kunĩ nẽ Kapôt Nhĩnore kam kumej. Nẽ kam Kapôt wã nẽ bikẽj kêt, Kapôt wã kam nẽ mỳjja kumej kam mẽ ajte ariba, abẽno kurê djwỳj nẽ Ngrejmare bin ajte prõnẽ rên kam arỳm ajte puru jadjuwa nẽ kam arỳm ari ba mẽ ari ba kam arỳm ajte Tapirape kra pytàn akubyt ajte abẽn wỳrỳ rên kam arỳm ari ba, ari ba nhỹm kam arỳm amũ bakrãtũm Bepangàtire arỳm amũ abãm bakrãtũm ari kupãjtã abatàj ny amĩ kôt aro kato wãj amũ maradji wa ỳrỳ ari, ari ba, Tapirape nhõ pyka wã ỳrỳ ari ba nhỹm kam mẽ jã bit arỳm ajte akubyt abẽn wỳrỳ rên, ajte Kapôt bê Rojkôre kam ari ba, ari ba: kam ajte ta abẽn kam ujarẽj punu o omõn kam arỳm ajte akubyt ajte ỳrỳ rên kam arỳm kam ari ban kam arỳm kam krĩ mej ajte kumej nẽ kam arỳm kam. Na ngô kry mara Kẽtinhỹrỹ kôt tep kumej: krwỳtire, tepkàtire, tepikôt, kôrã, mokokti, mjêxêt jã kumej nhỹm mẽ ari kuroba, nẽ kurũm ngô binhĩrêj kry kam na tep kryre tepkà ̉ãtop nẽ, tepkàjakare, krwỳ nẽ, na mydjwati, na parimut, na kamjõrõ jã ngô ̉tỳj mej nhỹm mẽ kam o ̉àkuru ba nẽ kam pyka bikẽj kêt, Kapôt Nhĩnore nẽ bikẽj kêt nẽ kam, kam mry kumej, kam, kam arỳm ari kam màtkà nhõ karêrê nhĩpêj, nhỹm arỳm inhĩgêt, inhĩgêt bê Bepangàtire arỳm kam ty, kam ty, nhỹm arỳm inhĩgêt ari adjà, adjà kam nẽ bari krã ̉umari mej nẽ ̉ã bà kukrit nẽ ̉ã nõrõ kadjy ã ̉nêje bà ̉ã idjujarẽj mõ abãmre, bakrãtũmre Ropni ̉ã bà arỳm ajte kuta bari arỳm kôt kangõj o ̉tẽ nhỹm kam bà kute ã ̉amĩ yry nhỹm kam bà kam mỳjja kumej arek mẽ mã umari mej gêdja mẽ àmtàrà nẽ arỳm kam reremej kadjy mry ỳrỳ ban kute kam amĩ kadjy kaprãn o ban reremej kam kôt àkuru kadjy bari arỳm nêjê pyka ta, nêje idjujarẽj tã nẽ jã, nẽ kam mỳjja kumej kam nà kam Pãjpytiti ty, gêtwa Bepangàtire ty ara batàj, ara batàj tũm ari my nẽ ari amẽ kam ty, kam nẽ mẽ màtkà nhõ karêrê kam ara djà kam nẽ bari kam maro ̉ã o wa nhỹrỹro mõn kam ari krã obikẽj kêt nẽ ̉io bikẽj kêt mã nêjê idjujarẽj mõ arỳm ̉ã pyka ojnorero tẽ, dja mẽ nêjê pyka dji nhỹm arỳm kam mrãmrĩ mejkumrẽj nhỹm kam arỳm kam mỳjja ̉õkêt. Mỳkam nẽ bari nêje idjujarẽj mõ ije kũm mỳjja kumej: mry, angrôre, apjêti, kaprãn, kukryt, ngĩjadjy, jã kumej kam nẽ bari ã ̉ino tỳj nẽ, mari tỳj nẽ kam ã idjujarẽj mõ.

`Nhàkpôkti Mekranoti-re

68


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

Nẽ mej, kam mej kumej nẽ kam prĩn kumej: prĩnkô kam nẽ ba mẽ ̉ã ino tỳj nẽ, maro mõ nẽ ̉ã idjujarẽj mrãmri arỳm ipêj o mõ kam nẽ ba ã ̉idjujarẽj jã nẽ kam mỳjja ̉õ pyka kam pydji kêtê kam nẽ mẽ Rojkôre kurũm Kapôt Nhĩnore kadjy y ̉ba: arỳm Bytire, mẽ ibêngôkre ije kũm Bytire anhỹrỹ ̉ã rên nẽ kajỳjkôt iban arỳm Kapôt Nhĩnore mã ija pôj nẽ arỳm kam iba kam arỳm õkrĩ kam arỳm ã badjà anẽ kam mẽ badjà tũm, badjà tũm kam nẽ ba mẽ mỳjja pumũn kam nêje ikabẽn mõ bà mẽ ikàjma ̉ã umari mej nẽ mẽ imã nõrõ ba mẽ kam ije mẽ prĩ mẽ ajbiri abatàj kadjy kam ije mry, ije mej ije jã mari kadjy maro tẽ ̉ã ̉o wa nẽ, nẽ kam mỳjja ̉õ kubẽ ̉õ tu kute mẽ ibê bà ̉obikẽj nẽ mẽ inhõ pyka wã o bikẽj o mõ kam imã kĩj kêt tãm nẽ ba ã ̉idjujarẽj jã nẽ kam ga Arerekre kam mẽ iba djà tũm nẽ mẽ ikukamã mẽ, mẽ abatàj, Motere, Nhôjngretire, Ô ̉kêt, bẽnjãdjwỳrỳ tũm, Ô ̉kêt nẽ Pãjmotire ara abatàj tũm jã mẽ kàjmã ̉ã rêrê nẽ kute rêrê bê Arerekre kam kumrẽj ariba bit ari ba nhỹm kam arỳm mẽ ajte ta kute abẽn o kurê djwỳj kam abẽn kôt mõn ari ỳrỳ prõn nẽ kam arỳm Uwapure bĩ, krãngêj Uwapure bĩ, nẽ kam arỳm amrẽ ajte wadjàn Rikrekôre kam arỳm puru ja djuwa nẽ kam arỳm Rikrekôre kam arỳm ari ba nẽ kute Uwapure bĩn Pãjmotire akubyt amĩ pãj mẽ kôt mẽ ̉orê puru ̉ã kaki ̉ã mẽ mõrõ kam arỳm ta amĩm ari krã kanhêt ari kupan kam arỳm ajte akubyt Rikrekôre mã aro bôj nhỹm kam mẽ ari kôt mõ kam arỳm ajte ari ỳrỳ prõn nẽ ari kupan kam ari kubê djwỳ kajy, djwỳ, tyrytire, bày kwỳrỳ nẽ mẽ ari kubê kajy kam ari kubê kũm adjà ari kute bày djê mỳjja kumej jã madjà nhỹm kam xêrê , nhỹm kam o ari ̉ã akre kam kũm mẽ mã aro krĩmej tũm mã Djwỳkapĩndjà prĩ nẽ mẽ ari kubê djwỳ o waj kẽn kam ã ̉o wanẽn kam kũm Djwỳkapĩndjà nẽ kam ajte arỳm amĩ Rojkôre pumũn arỳm y kato kam Rojkôre kam ari ba kam mẽ ỳrỳ y rêrê totok bê mẽ tũm kam kubê Mẽkrãgnõtire nẽ Rojkôre kam angêt ari bakrãtũm ari kukamã kubê Mẽkrãgnõtire djwỳj, kubê Mẽkrãgnõtire kumrẽj djwỳj, nẽ kam bep, pyka nhĩdji, bà nhĩdji nẽ kam kubê Rojkôre, roj nẽ kôô, nhỹm kam angêt ari kum Rojkôre, kam kubê kam Rojkôre. Pyka bê Rojkôre kam angêtari kam ba: kon nhỹm bakrãngêt, angêtire ate arari krãn ba nhỹm angêtire kon ari kôt bôj nẽ kam ari kũm bà ̉ã ujarẽj kam gatõjre mẽ ari ba kunĩ arỳm amĩ ̉ã kaprãn kam akamrere mẽ akadjwỳj aro nhỹ, kati ari ije kraije bà kaprãrã mej kêt anẽ nhỹm kam kũm ẽ bãrãm jãj abãm kute gwaj ba mã kute mẽ ̉ã ujarẽj kam bãrãm jãj mẽ ̉õ ari abẽn pyma ije mõn ban ̉õ jãj ari ba kam ban gwaj kam gari kam atõjre mẽ amĩ bu ̉ã adjà prãrã kêt kam akadjwỳj, akamrere kam aro nhỹ birãm ba ge dja ba arỳm, arỹm ibôj kam arỳm bà kukà birãm abam gwaj ba mã mẽ ̉ã ujarẽj kêt o krĩ. Be nẽ kam arỳm mẽ ̉o mõn kam arỳm Krãjakàràre ỳrỳ bôj, Kororotire kôt mẽ ỳrỳ bôj nẽ kam mẽ amĩ kadjy Krãjakàràre ỳrỳ prõn nẽ, ta amĩ kadjy ỳrỳ pron nẽ, nẽ kam kubê kra kunĩ pytàn kam kupan, Krãjakàràre pan, kam o bôj nhỹm kam arỳm Krãjakàràre mẽ kadjy abẽn wỳrỳ prõn nẽ nhỹm kam mẽ amrẽ ajte rwỳkbê, rwỳkbê mẽ kute puru mã Pykatỳjte, Pykatỳjte jarẽj jã kam mẽ puru jadjuwan ari kam arỳm Krãjakàràre mẽ kadjy prõn nẽ arỳm mẽ kadjy abẽn wỳrỳ bôj nẽ, nẽ kam arỳm amĩ pãj akẽj. Nẽ kam arỳm mẽ o tẽ Krãjakàràre djwỳ mẽ o tẽ mẽ o tẽn mẽ o tẽ mẽ o tẽ mẽ o tẽ, arỳm ajte akubyt Rojkôre mã mẽ katoro, bep amrẽ nẽ mẽ mãrã dji jã kam nẽ mẽ arỳm bit ari ba o puru ẽ Pijarêkmej kam Pijarêkmej nẽ mẽ bit ari ba nhỹm mẽ Krãjakàràre ajte mẽ ỳrỳ prõn nẽ mẽ ̉o tẽ mẽ o tẽ ajte akubyt mẽ kumẽ nhỹm kam mẽ arỳm ajte arỳm umaje bà kati mã wadjà kam mẽ kubê Krôdjamre mãrã dji nẽ krôdja nhỹm kam kũm Krôdjamre anẽ, pidjô ̉y, pidjô ̉y nẽ we krôtire nẽ kam tu katàn krôdja mũm pi ̉yre pa ̉ãmỳ nhỹm kam nẽ kũm Krôdjamre kam, kam ari ba ajte akubyt kato kam arỳm ajte Rojkôre kam ari ba: be Rojkôre pydji, Rojkôre pydji nẽ mẽ ba nhỹrỹ djà krajdjwỳj nẽ kam, kam mẽ ajmà kam kute apỹj krĩ kam kute badjà tũm kam ba pràk, bep Rojkôre pydji kam nẽ angêtari, gwaj ba kàjmã ̉ã ari ban angêta aroba nhỹm kam arỳm nẽ ga mẽ kute arĩk abẽnã kabẽ o ba, o kute abẽn bê mẽ ̉o bikjêrê o bajã pumũ nhỹm kam mẽ abẽn kam kabẽn o abẽn ngràj kam kute tamãn ̉õ pyka djwỳj kam mãn ba pyràk kati ãm mẽ ujarẽj kôt, mẽ ujarẽj punu kôt mẽni kôt nẽ mẽ ari abẽn o ban kam ã kôt a nẽ,

69


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Nhàkpôkti Mekragnoti-re

nẽ kam, kam mẽ ta kurũm Rojkôre kurũm kato abẽno wa pêj, nhỹm mỳrỳ bê amrengêt Mãtino jã Kamau kam nõ djãm we õ pyka djwỳj djãm we mrãmri nẽ katoro djà kam nẽ, nõ kati Kapôt kurũm nẽ katon Kamau kam nõ, nhỹm kam kubê Mẽkrãgnõti ajte kôt kato mãrã dji kubê Mryretejtykô kam nõ ajte amũ Krôdjamre nhỹm mẽ amrẽ itepã ajte arỳm mõrõ djà jã mã Mryretejtykô kam mõ, ajte amũ Krôdjamre nhỹm mẽ amrẽ itepã ajte arỳm mõrõ djà jã mã Mryretejtiykô jarẽ, pĩ, pĩ nẽ kon tỳj nẽ kam tỳjti nhỹm mẽ kam kũm Mryretejtikô anẽ kam ô djwỳ mry kute kuru kêt kon birãm mry kanê kon pĩ punu nhỹm mry kute kuru kêt nẽ ô kuru kêt nhỹm ta tuk nẽ ã anẽ nhỹm kam mẽ kũm Mryretejtykô anẽ, pĩ nẽ tỳj nhỹm kam mẽ kũm Mryretejtykô anẽ kam Mryreteitykô kam krĩ mej ja mã tã nẽjã, nẽ kam tãm kam ajte mẽ ̉ã mry kêt nẽ mẽ ̉ã mry kêt nẽ Mryretejtyko kam mẽ ̉ã mry kêt nhỹm mẽ te amĩ kam mry jabeje prinẽ e katok o mry o wanẽ nẽ kam, ngô mã ruwa Cláudio, Cláudio nẽ mẽ o ruwa Cláudio ujarẽj kôt mẽ kangõj mã mẽ kujatẽ nhỹm bakrãtumre Ropni mẽ mã arẽj nhõ tẽ: nhỹm mẽ kam arỳm ajte Kororoti, Kororoti pakraj mã ruwa nẽ kam dja typydjin ãm kadjy nàràn dja nhỹm mẽ kôt krãmtĩ rwỳkja amrẽ ajte ruwa nẽ ajte kàjmã kikre nhĩpêj nẽ, nhỹm kam be jã kam bikjêrê Kaprẽmti nodjà bikjêrê kam ibêti nhõ ngô bikjêrê kam arỳm ari jã nhỹ, kam nẽ kubê Pykany jã djãm we krĩ wã kam pyka wã kam arari ba djà tũm kati mẽ ba, mẽ ba nẽ gumẽ pyka kôt abẽn ngrà kam, kam nhỹ kam kubê Pykany, nhỹm atãri amrẽ kubê Mẽkrãgnõtire nhỹm bep Krãjãkàràre nẽ badjà jã kam ariba, badjà jã kam ariba nhỹm kubẽ ari kukrõ, Cláudio mẽ Orlando ara roban ari kukrõn tu Xingu mã ari kumẽ kubẽ kute ngô mã idji kôt kubê Xingu nẽ kam bep mẽ ba djwỳj nẽ gumẽ kũm Bytire anẽ, kam kũm ari kumẽ nhỹ kubẽ prinẽ ari kubê bà ja, bà ja prinẽ kajy o wajkẽ nhỹm kam ari tũm ràràp ari ariba nhỹm kam ajte arỳm kubẽ akubyt aro akẽj nẽ kam Bytire, Ngàmkabeta bê Byti, Ngàmkabeta nhĩnore mã ari kumẽ nhỹm arỳm ari adjwỳdjwỳ nhỹ. Nhỹm be mẽ jã Kamau, Pykany, Kẽdjãm ari ta ajte amũ abẽno wajkija kam nhỹm, jã nẽ gumẽ badjwỳj ba kunĩ badjwỳj Rojkôre kam ba badjà kraj ba nhỹrỹ djà kraj nhỹm kam tãm ajte mũm kam ajte mẽ Kapôt Nhĩnore mãn ban rê kam ba: akut arỳm ban arỳm ajte nĩj akubyt ban ajte Rojkôre mã apôj nẽ kam kam krĩ. Ajbiri ajte Cláudio mẽ kukrõ nhỹm ajte itepã ino mũjã ̉ã Jarĩna kubê mãrã Mẽbêngôkre kute kũm idji jarẽj Tepwatinhõngô ã axidjuwa nẽ kam bit kam Pôrôri nhĩpêj nẽ kam, kam ari ba kam arỳm ajte akubyt mẽ o wakẽj nẽ kam ã anẽ bep Kapôt Nhĩnore nẽ mẽ ãm o wa ma kati nãm mẽ bẽm totok mã ỳrỳ rên, na mẽ ban kam akut, ban kam krĩt ã anẽ nẽ kam kam mry kumej anẽ mẽ kũm kĩj nẽ akmere, Kapôt Nhĩnore kam nẽ mry kumej arỳm ba ara mã nãm Kapôt Nhĩnore nẽ bikẽj kêt anẽ nẽ pyka punu kêt nẽ kam pidjô bãrãm arỳm gari pi ̉ôk ̉ã ipêj pidjô bê grĩni àj ba mẽ ari kuru ojba, pidjô djàj pidjô mej djwỳj kumej na ba mẽ kam prĩn kumàt na ba mẽ kamêrê kun na mẽ kam màtu kun na ba mẽ kam rojkrãtire kun na ba mẽ kam tôtti kun na ba mẽ kam pàt kun na ba mẽ kam kaprãn kun, na ba mẽ kam kukryt kun na ba mẽ kam angrôre kun rã ã o wanẽ nẽ

70


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

kam mej kumej na ba mẽ kam ngàjre kun na ba mẽ ikàjkà kun na ba mẽ imrêti kun, na ba mẽ mej jã kuni nẽ ba mẽ kam kuru ojba kam, kam bà bikej kêt pyka bikej kêt nẽ ngô ngrà katã ba mẽ kam tep kryre, ku nam ngô ngrà katã, na ba mẽ tep kryre kun nẽ kam, nẽ kam mrãmrĩ pyka kam mỳjja kumej nẽ akati jã kam ã ̉amĩm bà yry ro mõ gwaj, ã bà, tãm be ga ajbiri mẽ abatàj arỳm kute kra o amĩ jãero tẽm jã pumũ dja mẽ kra o amĩ jaêro tẽn arỳm kra o amũ amĩ kamẽn kam arỳm kam krĩ nhĩpêj kadjy nẽ gumẽ omõ, bà kam mry krãmtĩ kam ba nhỹrỹ ga mẽ anhỹrỹ kam aje mry bin nhỹm mẽ prĩ kute krẽn mã ã owa nẽ. Kam krwỳj, àkmere, krwỳjtire, màtkàtukti, màtnàrãjre krekaknõ, krẽtire, kẽkẽkẽre mỳjja jã, krẽre, kête, jã kunĩ nẽ kam kumej kam Kapôt bikẽj kêt. Kam nẽ ba amã arẽ kam nẽ mẽ Rojkôre kurũm apôj nẽ y, nẽ arỳm Bytire mã axidjuwa nẽ apari mã kôt yn ate arỳm pry rêrê ỳrỳ ban bôj nẽ ̉ã anẽ yn arỳm Kapôt mã apôj nẽ arỳm jã kam Kapôt jã kam arỳm y arỳm àkuru ba. Kukryt kun, na mẽ y arỳm akubyt wangija nẽ krĩ mej, mẽ õ krĩ mej tũm bê mãrã dji jã kam krĩ, birãm gãm ari kôt ipêj ja beje kam krĩ, krĩ kam arỳm ajte ngô ã rên ajte akubyt Bytire ã rên ajte ban Rojkôre mã y ajte ngô ã rê, Bytire ã rên ajte ban Rojkôre ỳrỳ ban bôj nẽ arỳm kam krĩ na mẽ ̉ã kam y anẽ nẽ kam mẽ kute kanga kêt angêtari kute kanga kêt nhỹm bep ajbiri nẽ mẽ bà jã ỳrỳ ba tem nẽ kam mry bin nẽ omujkêt, be jã kam nẽ gwaj arỳm ã pyka yro mõ, dja gwaj ã pyka ta nhỹm arỳm ipêj kam, mẽ ̉õ nõ nẽ arỳm kute omuj nẽ ipêj nẽ nhỹm arỳm kam, mẽ ̉õ nõ nẽ arỳm kute omũj kadjy arỳm kubẽ bê pyka ̉ã ba notỳj nẽ baje nêje kubẽ kangõj nẽ baje kubẽ mã ba idjujarẽj mã arỳm ipêj xo mõ tam nẽjã, jã bit nẽ ba ã maro wa nẽn arỳm arẽ.

ANTIGAMENTE TODOS VIVIAM NO KAPÔT NHĨNORE, QUE ERA TERRA COM MAIS FARTURA Jobal Metuktire Pesquisa de Tekreranti Metuktire e tradução de Pàtkôre Metuktire.

Quando eu era criança, com mais ou menos uns sete ou oito anos, teve uma briga entre pessoas do meu próprio povo e algumas pessoas morreram. Depois disso, meus avós me levaram do Rojkôre para o Kapôt Nhĩnore junto com o pessoal. Subimos o caminho do Kapôt Nhĩnore, seguimos e dormimos no cerrado. De manhã cedo, saímos do cerrado. O pessoal sabia o que estava fazendo. Seus avós, Tekreranti, me contaram, tempos depois, que foram todos juntos andando sem parar até o sol se pôr, para não se encontrar com o inimigo, de quem todos tinham medo. Foi assim que eles fizeram. O Kapôt Nhĩnore não era um lugar pobre. Tinha terra boa, com muitas coisas: frutas, mel, remédios, aves e caça. Não tinha comida da roça, mas era um campo bonito que tinha tudo, lá onde seu avô viveu tranqüilo. Foi nesse lugar que a gente ficou. Tinha muitos bichos: jabuti, tamanduá, tatu–canastra, anta, tatu grande, veado, paca, que meu povo caçava. O pessoal só comia as frutas do mato: pequi, bacaba, mrydjôre – um tipo de fruta do mato – e fruta da bananeira brava. Também tinha bastante mel: ngàjre, ikàjkà, imrêti. Tudo isso tinha muito no Kapôt Nhĩnore, por isso, o pessoal ficou por lá. Muitas pessoas não sabiam quem eram os inimigos que fizeram a gente ir para o Kapôt Nhĩnore e ficar por lá. Estes inimigos mataram Ngrejmare, atravessaram o rio Bytire (Xingu), abriram roça e ficaram por lá, em um lugar perto da aldeia dos Tapirapé. Ficaram lá até raptar o filho de um Tapirapé. Depois voltaram, atravessaram de novo o rio e ficaram por lá. Depois seu avô, Bepangàtire, ficou perto da terra dos Tapirapé. De onde eles estavam,

71


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

retornaram, atravessaram o cerrado e ficaram na aldeia Rojkôre. Permaneceram um tempo até que brigaram e fizeram intriga. Por causa disso retornaram, atravessaram o rio e ficaram no Kapôt Nhĩnore. Lá, então, construíram uma aldeia boa. No Kapôt Nhĩnore tem o rio Kẽtinhĩjrỹ, que tem muitos peixes: trairão, matrinxã, tucunaré, pintado, poraquê, arraia. Muitos deles, o pessoal comeu por lá. Este rio tinha um afluente pequeno com peixes pequenos: tepka ̉ãtop, tepkàjakare, kwwỳ, mydjwati, parimut, kamjõrõ. No Kapôt Nhĩnore a terra não é pobre, lá também tem muita caça. Pãjpytiti e seu avô, Bepangàtire, morreram lá. Os dois eram idosos e acabaram morrendo. Foram sepultados lá. Disso eu fiquei sabendo. Não perdemos o cemitério e nem perdemos os ossos. Eu quero proteger esse cemitério. Nosso povo e Ropni já estão lutando para demarcar essa terra. Nós também estamos apoiando todos eles na luta pela demarcação da terra. Essa mata precisa ser preservada para a nossa comunidade. A população vai aumentar e vai fazer muitas festas. Vai caçar jabuti para as festas e também para se alimentar. Nós vamos conseguir a demarcação dessa terra e, depois, vamos cantar. Essa terra está quase demarcada. Sabendo disso e contando com isso, eu já estou trabalhando. Eu estou cuidando do mel e do pequizal. É isso que eu estou fazendo. Aqui nessa terra tem muitas coisas nossas. Nós, Mẽbêngôkre, chamamos de Bytire o Xingu. Desde o Rojkôre até o Kapôt Nhĩnore, meu povo vivia fazendo acampamento. Então a gente ficou por lá e fez aldeia. Lá é o nosso lugar, nosso lugar antigo. O lugar antigo em que eu vi e vivi as coisas que eu estou contando. Nesse mato, meu pessoal cresceu. As crianças se tornaram adultos. Fizeram bem em continuar por lá. Agora pode ser que alguns brancos estraguem o nosso mato. É isso que eu não quero. É por isso que eu estou contando para você. O Arerekre é um lugar antigo do nosso povo. Nossos velhos antepassados: Motere, Nhôjngretire, Ô ̉kêt, que era chefe, e Pãjmotire atravessaram o rio Bytire e construíram a aldeia Arerekre. Foi onde ficaram primeiro. O povo já estava morando lá quando brigaram entre eles mesmos. Nessa briga, mataram minha comadre Uwapure. Uma parte do pessoal veio para Rikrekôre, abriu roça e ficou por lá. Porém, por causa da morte de Uwapure, Motere atravessou de novo o rio com o pessoal. Atraiu os inimigos e os matou, enquanto as mulheres estavam na roça colhendo os produtos. Depois disso, ele retornou ao Rikrekôre com o pessoal. Os inimigos vieram atrás e mataram alguns. Em seguida, estragaram a nossa comida: banana, milho, mandioca. Eles também queimaram o milho seco pendurado. O pessoal foi, então, para uma aldeia antiga, chamada Djwỳkapĩndjà. Os inimigos os seguiram e lá foi onde eles estragaram mesmo a comida. Por isso é que o lugar se chama Djwỳkapĩndjà. Saíram dali e foram morar em um lugar que se chamava Rojkôre. Depois dessa travessia, os antigos se tornaram Mẽkrãgnõtire e Rojkôre, mas seus avós, seus tios, seus antepassados eram Mẽkrãgnõtire verdadeiros. Eram Mẽkrãgnõtire de verdade. Então o nome da terra, o nome do mato veio a ser Rojkôre. Tem muito pé de macaúba, por isso seus avós chamaram este lugar de Rojkôre. Neste lugar de nome Rojkôre, seus avós moraram bastante tempo. Meus compadres, que são seus avós, chegaram e contaram a Pãjmotire sobre a mata. Bom, foi nessa época que o pessoal encontrou os Krãjãkàràre. No Kororoti também encontramos os Krãjãkàràre e brigamos com eles. Depois encontramos outros Krãjãkàràre e o nosso povo desceu o rio. Quando descemos, o pessoal deu o nome de Pykatỳjte para a roça. Neste lugar, os Krãjãkàràre se juntaram e houve um conflito entre eles e o nosso povo. Os Krãjãkàràre se juntaram e se vingaram de nós. Então levamos todo o nosso pessoal, por causa dos Krãjãkàràre. Nós andamos, andamos, andamos, até que saímos de novo no Rojkôre. Bem para cá que o pessoal ficou. Numa roça, no Pĩjãrêkmej, nós ficamos, mas os Krãjãkàràre brigaram de novo com a gente. Andamos, andamos, até onde os Krãjãkàràre voltaram a empurrar a gente. Com medo, retornamos e entramos de novo no bà kati, onde é o Krôdjamre, quero dizer Krôdjam, onde o pessoal chama de Krôdjamre Pidjô ̉y. Pidjô ̉y é onde o cipó segue reto até pegar no galho da castanha, por isso o pessoal chama de Krôdjamre.

72


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

Ficamos por lá até voltarmos para o Rojkôre, que foi a nossa primeira aldeia de verdade. Foi no Rôjkôre, o primeiro lugar em que seus avós moraram. Deste lugar, meu pessoal se espalhou em aldeias que não eram verdadeiras. O pessoal estava com medo de intriga, por isso se separou e se dividiu. Assim eles estão morando em outros lugares Foi isso que me contaram. O pessoal fazia intriga com as mulheres. Foi o que aconteceu por lá. Por isso o pessoal saiu de lá e não ficou ninguém no Rojkôre. Também, por causa de tudo isso, seu sogro, Mãntino, saiu daqui e foi morar no Kamau. Assim, ele saiu do Rojkôre e foi para o Kamau, onde se tornou Mẽkrãgnõti. Do Kamau voltou a sair para o Mryretejtykô. Depois seguiu para Krôdjamre, o lugar mais perto do Mryretejtykô. Tem uma árvore cuja madeira é muito dura, é dura mesmo, por isso o pessoal a chama de Mryretejtykô. Os bichos não comem a fruta desta árvore. Não sei, eu acho que é veneno para os bichos. Não sei, é uma árvore ruim. Nesse lugar o pessoal fez uma aldeia boa, mas quando a caça terminou nós saímos procurando caça. Quando o pessoal foi de novo para o Kororoti, onde tem um afluente grande, ficamos por lá. Depois o pessoal foi se juntando, aumentando e permanecendo nesse lugar. Construíram casas acima, aqui mesmo onde tem o afluente Kaprẽntinodjà e o afluente Ibêtinhõngô. Então o povo ficou nesse lugar, onde hoje é o Pykany. Outras pessoas foram para o Mẽkrãgnõtire, onde ficaram. Cláudio Villas–Boas desceu o rio e, primeiro, fez contato com o nosso povo. Depois Cláudio e Orlando fizeram contato com os Krãjãkàràre. Eles dois levaram os Krãjãkàràre para o Xingu, que nós chamamos de Bytire. Depois que os brancos levaram os Krãjãkàràre para o Xingu, estragaram a terra deles. Só depois de muito tempo, os Krãjãkàràre subiram para a nascente do afluente Ngàmkabetare e ficaram por lá. Bem, esse pessoal que hoje vive no Kamau, no Pykany e no Kẽndjãm se dividiu e foi para outra aldeia, e nós ficamos no Rojkôre. Ficamos aqui, nós mesmos, no Rojkôre, onde nós surgimos, de onde as aldeias surgiram. Depois nosso pessoal atravessou o rio e foi para o Kapôt Nhĩnore. Ficamos vivendo por lá e depois retornamos de novo para o Rojkôre. Havia pouco tempo que Cláudio tinha feito contato com o nosso povo. Subimos o rio Jarina, que na nossa língua é Tepwatinhõngô, e abrimos a aldeia Pôrôri e ficamos por lá. Sempre o pessoal voltava para o Kapôt Nhĩnore, porque gostava de ir, fazer a travessia e ficar comendo por lá. Tinha muita caça e o pessoal gostava. No Kapôt Nhĩnore tinha muita caça, não era uma terra pobre, não era uma terra ruim. O pessoal chupava caroço do pequi e comia bacaba, màtu, kojkrãtire, caititu, tamanduá, que comemos ainda. É isso aí. Mel também tinha muito, e o pessoal ficava comendo por lá naquele mato, que não era pobre. No tempo da seca, a gente comia peixes pequenos. É verdade. Nessa terra tinha muitas coisas e agora vamos fazer a demarcação, vamos fazer o limite. No futuro os jovens vão poder ter muitos filhos. Eu já estou vendo os filhos crescendo. Vamos aumentar mais e o pessoal vai construir uma grande aldeia no Kapôt Nhĩnore. É isso que nós estamos fazendo. Nessa terra, que nós vamos demarcar, tem muita caça e vocês vão ficar e caçar muitos bichos para as crianças poderem comer bem. Tem também muitos papagaios: krwỳjtire, màtkàtykti, màtnàrãjre, krẽkaknõ, krẽtire, kẽkẽkẽre. Tem muito krẽre e kête. Este campo não é pobre. Isso foi o que contei. Nós saímos do Rojkôre e descemos o rio Bytire, ficando por lá, onde o caminho atravessa o rio. Acampamos neste campo e nos alimentamos comendo anta. Nós retornamos até o lugar de uma antiga aldeia boa, onde ficamos. Eu acho que fizemos certo com essa aldeia. Dessa aldeia atravessamos o Bytire, acampamos, fomos até o Rojkôre e ficamos morando por lá. Assim que o pessoal fazia. O pessoal não largava do Kapôt Nhĩnore. O seu avô não largava de lá. Nesse momento, os brancos estão caçando nesse mato, mas nós não estamos vendo. Agora vamos mesmo demarcar esta terra. Nesse momento o pessoal tem que ir lá olhar e por lá ficar. Vamos fazer casas, e alguns vão ficar por lá, para podermos vigiar. Nosso povo vai olhar o mato para não deixar o branco entrar. Vamos empurrar o branco para fora da área. Eu vou explicar para os brancos. É isso que eu vou fazer. É isso. É isso que eu estou pensando e contei para você.

73


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

APỸJ MẼ Õ KRĨMEJ DJÀRI ̉Ã UJARẼJ Bepkrit Metuktire Pàtkôre Mẽtyktire kute ipêj.

Ba arỳm ijãbatàj nẽ kubẽ jã mã akabê, nẽ ajte jã mã akabê, mẽbêngôkre o amajkrut nẽ kubĩ. Ba kam ajte akubyt wadjà. Arỳm ajte bàkati jã mã tu idjy kumrẽj, idjy kumrẽj nẽ arỳm be, arỳm kam inhõ pyka, arỳm kam ari ba: arỳm nĩj ikato, mẽ bê ikato. Nẽ imõrõ puro ngôj mã mõ, arỳm ari ba: ngô kôt bit ari ba, iba: arỳm amrẽ ajte apari mã ibikamẽj mõ, ibikamẽj mõn kamêrêkàkô kam dja. Ba bit kwỳrỳ ngôj, àmnhire, ba bit kwỳrỳ ngôj kam adjwỳrỳ nẽ ije ngrà mã. Be, ba arỳm bit kwỳrỳ ngôj kam adjwỳrỳ o dja nhỹm mẽ ija êrê bê, ota arỳm mẽ y o dja. Ba kam kwỳrỳ mã inhĩre, nãm bãm itẽm prõ, kam ngà mã tẽ. Nãm bãm Pôrôri kam dja nẽ amũ kàjmã ajkamẽ Pykanhĩkàjkàry kam dja, nẽ amũ kàjmã ajkamẽ Ôjrenhõngô bikjêrê kam dja, nẽ kam ajte apari mã ajkamẽ kamêrêkàkô kam dja. Kamêrêkàkô kam bit djan amĩm djwỳ dji. Nãm bãm mẽ ã kikre o anẽ anhà bit nhĩpêj, nhỹm mẽ arỳm nẽ mẽ prõtõ ãmã anẽ. Ba wãj kwỳrỳ mã inhĩren tẽ: Ba kam mỳj na, anẽ. Arỳm nẽ mẽ prõtõ ãmã. Ba itẽm puro tẽ, kubẽ ̉ã anẽ pi ̉ôk no ̉ôk o nhỹ. Ba kũm ajrã pi ̉ôk no ̉ôk nhỹm pi ̉ôk no ̉ôk nẽ. Iprõ ̉ã pi ̉ôk no ̉ôk ba aj, ate tẽn mala mỳ, mala mẽ, krãjkàkô mẽ, kàjdjwakajgo byt be, nhỹm arỳm jãj Kremôrô, Kremôrô nẽ jãj tỹm mẽ ikukam tỹm, kumrẽj nẽ tỹm. Tỹm djã nẽjã kam nẽ màtkànhĩpôkti djãm jã. Ba itẽm prõ, ba amĩm ngrwajangrõrõ mẽ ino ̉ôk ̉ãba jarẽj otẽ: nhỹm arỳm mũm apari mã mõ, nẽ apari mã mõ: nẽ ̉ekruk anẽ ba amĩm krãjkàkô mẽ, mala jadjà, ba ajte amĩm ingrere jarẽj o nhỹ, nhỹm kàj mã amĩ já te ba mĩm ingrere jarẽj ote: arỳm goro mã krãj jã pumũ, be. Ba kũm be, mẽ ba mõrõ djà kam krãj nẽ wã. Nhỹ bep, karêrê nẽ wã, anẽ nhỹm mẽ karêrê krãnẽ nhỹm nõ, ba apari mã mõn arỳm tỹm, ba nẽ ba mẽ oj noren tỹm. Be, nhỹm akati ba kũm, aj gwaj atõ, atõ mẽ karêrê omõ. Nhỹm arỳm ari o krãne nhỹm nõ. Arỳm ba ari ̉ã abẽntỳj, gwaj ̉ã abẽn o wajkjê anẽ, arỳm bari karê, djwỳ kêt kam. Kam nẽ te Ropni ẽ jãj bôj nẽ, ije ngôj mã ara mẽj mã, ba kati, ẽ ga ijamakre, iprĩre kêtê, ba nẽ ba akukamã ijabatàj. Bep, ikôt nẽ ga ajabatàj, kam kute ajabatãj tũm pràk. Mẽ abẽn mãtĩniri nẽ ba ibôk ti, mẽtyktire abẽn mãtĩniri mẽ kam ija batàj iprĩre kêtê. Birãm gãm ajbiri nẽ abatàj, be, kam ari ba iba: ga kam ari goro mã abatàj, arỳm abatàj be, tãm nẽjã. Ibadjà, ijabatàj djà kam nẽ ba inõrõ jã, ba amã ijabatàj djà nẽjã. Jã kam nẽ ba imydjê, pyka jã kam nẽ ba imydjê, kam ari ba, angête, tĩniri: Motere, Tajõ, Pãjmotire, Mãtinore, Àkjabôrô, Karànhĩn nẽ, ari jã arabatàj tũm: Ôjtyk, Kwêjne ̉i, kukamã Irã ̉ãmrãjre kanê Krãjàkàre ba omũ, o mũj oj ku ̉ê. Na ba mẽ kôt inhõt oj ba, nhỹm ijã akati: ̉ã anẽn, ̉ã anẽn, ̉ã anẽ, ba nĩj ibat bôj, nẽ mũm kubẽ ỳrỳ iba, nhỹm mytyrwỳ ã ijã anẽ, amũ aj kamẽ ba ibat bôj iku ̉ê kêt krĩ bê ari ba kêt kubẽ ̉ỳrỳ nẽ ba iba. Ba iba nhỹm mytyrwỳ ã ijã ãnẽ ba arỳm krĩ mã ibat bôj. Krĩ bê ari ba kêtê, mẽ kôt inhõt oj ba, ẽ, inhõt oj idjy pry nẽ wã. Ẽ tã nẽ mũ jã. Bà kam nẽ ba ri ba, ba mry pan, nẽ ba kaprãn jamỳt, nẽ ba mẽ àkjêrê jamỳt, mẽ mã mry pan ã ari o anhỹrỹ oj ba. Ẽ, kadjy nẽ ba ajte inhỹrỹ jã, gêdja mẽreremej ̉õ o mõ ba arỳm ajte mẽ kôt mõ kaprãn jamỳj o mõ ga ama. Amrẽ Adutirekrekỳ jã kam nẽ mẽ, kam nẽjã kumrẽj xi, kumrẽj nẽ kam krĩ mej, kumã nẽ mẽ Angrôjamyrenhõngô anhỹrỹ jã. Be, amũ mẽ, ba mẽ amũ ajte ajkamẽ. A mẽ amũ ajte rên kam Krãjmãpryjakare, ba mẽ ajte kam inhõ krĩmej kam ari ba, nhỹm Krĩkati mẽ iwỳrỳ bôj ba mẽ kam ari ba, ba mẽ itypydjin kam ari ba, Krĩkati bôj ba mẽ tu akà. Rojkôre djwỳj nẽjã, Arerekre kam nẽ ba mẽ angêt arariba nhỹm mẽ Tàpy mẽ, Uwapure ari kubĩ. Nhỹm angêt amũ mẽ, mẽ kôt mẽ o mõ puru ̉ã mẽ kupa. Nẽ kubyt mẽ mã kato, Arerekre jã kam, ẽ kam nẽ kam, irã wã, kam mẽ o nhỹ. Nhỹm mẽ kôt mõ arỳm prõnẽ. Nhỹm kam angêt, angêt Kamũre mẽ nêje ànhuwa. Mẽ nêje ànhuwa nhỹm kam mẽ Bepry bĩn, Bengõtire bĩn,

74


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

kam amẽ ari my bit nẽ mẽ ari kubĩ. Nẽ kam arỳm angêt ajte nĩj mẽ o kato, arỳm mũm mẽ o y, arỳm Kẽnpoti nĩjã, Kẽnpoti nẽ nĩjã kam nẽ krà Ynhetire nõrõ nĩjã, kam nẽ mẽ amĩjã prã. Kôkô nĩj ajte o y nhỹm kam mẽ uro kam biri mẽ mã ijô kà, mẽ kam mẽ krãgnõ, nhỹm kam mẽ, mẽ mã Mẽkrãgnõtire anẽ. Ngô jã mã Mẽkukakêtinhõngô mã kam nẽ Jabui kam kumã nẽ mẽ Mẽkukakêtinhõngô anẽ. Nĩj kato, katon Kapôt jã kam ari ba ajte ariba, nẽ ajte mũm angêt ari Ngrwakrere nĩjã kam õ krĩ mẽj, nhỹm mẽ Krãjãkàràre kwỳrỳ dja ̉ã ari kupa. Nhỹm kam angêt nĩj ajte mẽ o mõn mũm mẽ o wadjà, mẽ kadjy katõkre o amĩtỳj nẽ, akubyt mẽ o kato ̉ỳrỳ mõn ̉õj bĩ, ỳrỳ mõn kupa, kam ari ba. Aj nhỹm kam angêt tu karibê nhỹm arek wãj ari ba: Adutirekrekỳ kam nẽ krĩ mej tũm, itepã rêrêbê ajte Krãjmãpryjakare, kam gwaj ba nhỹrỹ jã kam krĩ mej tũm. Ba mẽ kam ari ba, nhỹ kam, ba mẽ kam ari ba krĩ mẽj djam djà tam nẽjã. Kam nẽ akwatyj Nhàkỳ nõrõ nĩjã nhỹm bep, krĩ nhĩtem nẽjã, kam ari ba, iba: kam jã kanga, kam abẽn o ikurê djwỳj nẽ kam jã kanga bit kanga, nẽ mũm Ngrwakrere kam õ krĩ mej, je, kam mẽ õ krĩ mej, krĩ mej nhỹm kam Krãjãkàràre mẽ kupa. Kwỳrỳdja ̉ã mẽ kupa, mẽ õ puru mej. Kam nẽ mẽ tãri õ krĩ mej nhỹm kam Krãjakàràre mõn kwỳrỳdja ̉ã mẽ imẽ imej nẽ, kam nĩj ajte angêt mẽ o kato nẽ kam bàkati mũjã mã mẽ o mõ. Mẽ o y nhỹm mẽ katõkre o amĩtỳj. Nẽ ajte nĩj kadjy kato arỳm more nhõ ngô jã kam mõ, arỳm õ krĩ mej, nẽ kam mũm ̉ỳrỳ mõn arỳm ̉õj bĩ. Angêt ari y ngri! Angêt ari pry nẽjã. Tãm nẽjã, kam nẽ gwaj ba djãm jã. Pĩjarêkmej: mũ jã kam y nẽ Kororoti jã kôt y. Amũ nẽ mẽ õ puru tũm, mẽ uwê môrôdjà, na mã tãri Kaprãnkàdjãm, na mã tãri Tyrytikrôõpuru, na mã tãri Purumydjêkêt, na mã tãri Purukretykti be, tãm nẽjã. Ẽ tam nẽjã, ga ̉ỳrỳ pry rwỳk ja pumũ, kam puru jã pumũ, ga ikwã tẽm nẽ gwaj baje Ngôkangrore kam puru tũm kam baje tep o ba ku ̉ê pumũ, nĩjari item nẽ nõõõõ. Na te Djwỳkapĩndjà kam mẽ õ puru tũm mẽ õ puru tũm mẽ bê krĩmej, anẽ. Bê krĩmej, nhỹm mẽ bê krĩmej, kam nẽ mẽ ã ãnẽ. Õ krĩ mej anẽ nhỹm. Be, mẽ õ puru tũm nẽ kutekrãjre wa pràk, kam nẽ mẽ mẽbê djwỳ kapĩ. Angêt, akwatyj ari kubê djwỳ kapĩ. Kati, ije mẽkarõ kre ̉õ pumũj kête. Bep, amàjngêxê maradjy bit nẽ imã Bebyry, tã bi nẽ imã ẽ kràtkà ẽ mẽ kre nẽ jã. Tã nẽ wã ̉ã nẽ mẽ ba jabeje nẽ pry nõrõ wã jã ̉ã dja ga mrãn adjà bôrô kêtnẽ mrã. Nãm mẽ prym nãnku ̉ê. Nãm ã amàjngêxê imã anẽ. Mẽ jã nẽ mẽ irãri mõ. Mẽ ba jabeje rĩn o ku ̉ê mẽ tãm nẽ wã ̉ã nẽ ga ara je katõk krẽj nhỹm mẽ kũm gwaj ba kurê o krĩ wã. Nhỹm bep, mẽ bê krĩ kati nẽ mẽ krãj kêjti kam mõ. Nhỹm mẽ wã djwỳ Kamêrêkàkô kam mõ. Amrẽbê nẽ mẽ tũm bà kam djwỳ bit kuro ba. Nãm mẽ mej kun, kamêrêkàk kun, tyryti djô kun, rik nhõ kun, mry nhĩ kajgo kun, kam nẽ mẽ ĩmtĩ anẽ. Ẽ jã kam Adutirekrekỳ jã kam nẽ mry angêt angrô o kato nhỹm mẽ kupa. Angrô Motere nẽ angrô o bôj, nhỹm mẽ myt jã ràm nẽ mẽ prõn nhỹm amykry. Ba mẽ kam aro iba, ba mẽ mry pa, na ba mẽ tônti pan, na ba mẽ kaprãn jamỳt, na. Ba mẽ angrôre pan, kruwa o kukôj pan, àk pan, mry parojba. Mẽ ije amĩjãj buru kêt. Ba mẽ mry parojba, kruwa. Onẽ ba mẽ mry pan, angrô pan, na ba mẽ kukôjre pan, ngĩjadjy pan, ari mry parojba. Uro kam ibêngêt nẽ tãm kam aro iba. Mẽ je amĩjãj buru kêt. Akati kunĩ kôt nẽ ba mẽ mry ku. Bep kati, nãm mẽ mẽ ibê Kapôt kam mry kêt jarẽ, Ômẽjkrãkũm kôt tep kumej: nẽ amũ Kororoti jã kôt tep krãmtĩ kumrẽj, mũm ̉ỳrỳ axidjuwa nẽ kàjmã kôt y, nẽ tep ka ̉õj o ba. Nẽ kam nĩj ajte apôj, nĩj apôj. Nãm amrẽ mẽ inhõ krĩ mej. Amũ mẽ, mũm amre mẽ krã amĩja kre. Nãm ã pyka krã anẽ. Mẽ o pydji ty got pyka krã krãre, nijãri nẽ pyka krã itepnẽ. Nhỹm kam mẽ kũm Pykakrãkumej anẽ. Amrẽ pyka krã. Ngrwakrere kam nẽ Krãjãkàràre mẽ kupa, nhỹm mẽ tu mẽ mã pyka Kapôt kam mẽ arên, kam mẽ õ tyk kêtê. Krãjãkàràre bit nẽ kam ari kupa nhỹm mẽ tu ari kũm pyka Kapôt kam ara dju wa, kam mẽ o tyk kêtê. Djwỳkapĩndjà kam mẽ õ tyk kêtê. Ràpkô kam nẽ amũ pyka krã. Wã kam, kam

75


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

mẽ inhỹrỹ wa kam, amũ ikjê ̉ã. Popãj Ngrejwô nhũrũkwã mũjã ̉ãm nẽ pyka krã. Tãm nẽ gwaj baje bàygogomã iri jã. Tãm nẽ wã kam nẽ ̉ỳrỳ amàjngêxê? Karinhôti nõrõ wã mẽ krã, ẽ kam nẽ kẽngà wã kam. Bep ajbiri mẽ krã djà nẽ ga omũ. Pôrôri kam nẽ mẽ tu mẽ arêj nho tuknĩ. Mẽ kute o watom kêt. Nhỹm mẽ tu irãri ikwã, nhỹm mẽ kwỳ mẽ tỳj nhĩri mẽ angijã, nhỹm arỳm tu mẽ tyk tũm irãri ikwã. Pitu nẽ mẽ kwỳ nhĩ mej nẽ. Kruwapreti nẽ mẽ kadjy pitu kaba, mũm, atỳj mũjã ãm, kam arỳm o àpêj o krĩ. Kadjàt nhĩ mẽ o watom nẽ arỳm kabôn arỳm kungràj o krĩ, nẽ mẽ mã kungã, nhỹm arỳm rara kam adjuwa, nẽ arỳm àpêj o àpêj o krĩ, o kruwa nhimrô o krĩ, ate mry ̉i kadjy mẽ ma ê ngrire. Nhỹm mẽ amĩn adjuwa kam nẽ mẽ amĩm mry ̉i ã kunõ, nẽ amĩm top kadjy kruwa nhimrô djà ã ate adjuwa nẽ mry ̉i jadjwỳrỳ djà ̉ã tôp jamỳt ate amĩm adjuwa. Kam nẽ mẽ amĩm mry ̉i mã oy, kam adjuwa tỳj ã kungrà. Kapôt jã kam krĩmej tũm nẽ ba ije aramã arẽj ojtẽm jã Arerekre kam ari õ krĩ mej tũm nẽ amã tãri, Djwỳkapĩndjà kam arõ krĩ mej tũm, nẽ katon Adutirekrekỳ kam arõ krĩ mej tũm. Nẽ Krãjmãpryjakare jã kam, arõ krĩ mej tũm wadjàn, Rikrekô jã kam õ krĩ mej. Nẽ mũm Ngrwakrere Kam õ krĩmej nẽ, be, nẽ rwỳk bê Pykakrãkumej jã kam õ krĩ mej, be, nẽ Pykabãrã jã kam õ krĩmej, be, djãm angêt arõ krĩ mej krãre: tãm nẽ nõrõ wã. Kubê nẽ Kẽntinhỹrỹ bê kapa wã kam ino kam nẽ gwaj ari ba, ba wa, ino nẽ kubê Tepnhõngô wa tãm nẽ kaben ã nõ, nhỹm kam Djwỳkapĩndjà ajte tãm kam kubê kapa tãm nẽjã Kẽntinhỹrỹ kam nẽ Arerekre kabe ̉ã nõ Kapôt rã ̉a nẽ mũm Byti ja ̉ỳrỳ amijãkre nhỹm Kapôt rã ̉ã nẽ mũm amijãkre.

Kukrytkra Kaiapó

76


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

VOU CONTAR SOBRE ALDEIAS E LUGARES ANTIGOS Bepkrit Metuktire Tradução de Nhàkpôkti Mekragnotire e Waiwai Metuktire.

Quem morou primeiro no Rojkôre foi Motere, Tajõ, Pãjmotire, Mãtinore, Àkjabôrô, Karànhĩn, Ôjtyk e Kwêjne ̉i. Eu vi esse pessoal quando eu era criança. Quando eu já estava crescido, com cerca de vinte anos, fiz guerra com os brancos, depois fiz guerra contra eles de novo. Também briguei com os Mẽbêngôkre e depois fui embora para o mato. Fiquei andando pelo mato e voltei para o rio. Fiquei andando na beira do rio, subindo e descendo. Fiquei morando no Kamêrêkàkô. Quando lá já tinha roça, fui na roça, tirei mandioca para deixar na água. Um rapaz me chamou para ir para a casa arrumar as coisas, então fui correndo e deixei as mandiocas na roça. Fui direto para a casa dos homens. O pessoal conversou lá e decidiu ir para o Pôrôri para morar. Depois do Pôrôri, fomos morar em Pykanhĩkàjkàry. Continuamos a viagem, subindo o rio, e ficamos num acampamento chamado Ôjrenhõngô Bikjêrê. Depois nosso pessoal voltou de novo para Kamêrêkàko. Ficamos morando lá e fizemos aldeia e roça. Quando eu me tornei homem, fui atrás dos meus inimigos, viajando três ou quatro meses. Depois voltei para a aldeia chamada Adutirekrekỳ. Quando cheguei na aldeia, o pessoal estava fazendo festa. Quando a festa terminou, fomos para outro lugar, chamado Angrôjamyrenhõngô. Nessa aldeia ficamos um mês e, depois, fomos para a aldeia chamada Krãjmãpryjakare. Enquanto isso, os Krĩkati chegaram até Krãjmãpryjakare e ficaram morando junto com o pessoal dessa aldeia. Depois voltamos para a aldeia Rojkôre e ficamos lá por dois meses. Em seguida fomos para a aldeia chamada Arerekre. Nessa aldeia, algumas pessoas mataram Tàpy e uma mulher, chamada Uwapure, e fugiram para o mato. O meu tio foi atrás desses que tinham fugido, encontrou com eles e matou o Bepry e Bengôtire. Depois meu tio voltou para a aldeia. Depois disso nós fomos para Kẽnpoti e lá fizemos a festa do Kôkô. Fomos caçar para a festa e, assim que voltamos, todos nós raspamos o cabelo na frente. Por isso passamos a nos chamar Mẽkrãgnõtire. E também chamamos o rio dessa aldeia de Mẽkukakêtinhõngô. Depois que essa festa acabou, voltamos para a aldeia Rojkôre, no Kapôt, e continuamos a morar lá. Depois fomos para Adutirekrekỳ. Ficamos lá alguns dias, e depois fomos para a aldeia Krãjmãpryjakare. Lá mesmo houve uma briga entre nós. Muita gente deixou a aldeia por causa dessa briga, inclusive eu e meus parentes. Fomos então para Ngrwakrere, outra aldeia. Foi nessa aldeia que os Krãjãkàràre mataram os meus parentes. Por causa disso, fugimos para o mato, sainda dessa aldeia. No mato encontramos brancos e brigamos com eles, levando suas espingardas. Depois voltamos para Ngrwakrere, deixando as mulheres para trás, e fomos atrás dos Krãjãkàràre. Brigamos com eles, levamos suas flechas e voltamos para Ngrwakrere. Lá ficamos alguns dias, em Ngrwakrere, e depois fomos para a aldeia Pĩjarêkmej. Depois fomos andando e caçando na direção do rio Kororoti. Seguimos para a roça Mẽuwemôrôdjà, passamos por Kaprãnkàdjâm, continuamos andando até chegar na roça antiga Tyrytikrô, passamos por outra roça chamada Mydjêkêt e também pela roça Purukretykti. Quando chegamos em Purukretykti, o meu cunhado me mostrou o lugar dos espíritos. Ele me explicou que quando eu fosse caçar sozinho naquele lugar, eu não poderia cantar, porque era perigoso. Um dia fui caçar sozinho. De repente, ouvi um espírito cantando. Fiquei com medo e corri. Quando cheguei em Purukretykti, o meu cunhado me perguntou: “o que aconteceu?” E eu respondi para ele: “eu escutei um espírito cantando, por

77


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

isso eu corri para cá.” Meu cunhado, então, me disse: “você não pode mais caçar sozinho, porque quando a gente vai caçar, os espíritos procuram a gente”. Eu perguntei para o meu cunhado: “como posso conhecer os espíritos?” Mas meu cunhado não quis me ensinar. Então, eu perguntei para o meu tio: “como posso conhecer o segredo do queixada?” Mas meu tio também não quis me ensinar. Mesmo assim, eu conheço os remédios tradicionais, por isso quando alguém fica doente, eu curo as pessoas com remédios do mato. Naquela época, a gente não tinha espingarda. A gente matava macaco prego, jacu, queixada, caititu e veado com flecha. Hoje em dia existe espingarda, mas naquela época não existia. Por isso vocês, que são jovens, têm sempre que caçar no mato para a família de vocês. Tem gente que fala que no Kapôt não tem caça. Se eu conhecesse o segredo do queixada, eu ia chamar muito queixada para vocês matarem para as famílias de vocês se alimentarem. Mas eu não sei o segredo do queixada. Meu tio sabe. Todo dia que ele chamava o queixada, o pessoal matava. Mas hoje em dia não existe mais isso. No rio que se chama Ômejkrãkũm tem muito peixe. No rio Kororoti também. Nesse rio a gente sempre pescava para nossas famílias. Eu não sei se ainda tem peixe nesse rio. Algum dia eu vou lá de novo para ver se ainda tem peixe. Eu acho que os peixes estão diminuindo, por causa da poluição dos rios. Cada vez mais os brancos estão estragando nossos rios. Por isso os peixes e os animais estão diminuindo. Naquela época a gente andava por esses rios e, quando era época de seca, a gente batia timbó no Kororoti. Esse rio tinha muitos lugares rasos. Eu queria voltar lá, porque lá tenho muitos netos, netas e sobrinhos, mas não tenho como ir, não posso mais voltar. Hoje em dia eu não agüento mais. Por isso eu também não caço mais no mato. Quando a gente morava em Djwỳkapĩndjà, não tinha essas doenças dos brancos. Mas hoje em dia tem vários tipos de doenças dos brancos. Naquela época não tinha isso. Por isso quando as crianças nascem, logo pegam gripe, tosse, febre, escabiose. Num lugar chamado Ràpkô tem um cemitério dos meus parentes. Ngrejwô, minha cunhada, morreu lá. Depois a gente foi para o Rojkôre, que é aqui mesmo onde moramos agora, é um lugar antigo. Por isso é que hoje a gente mora aqui. Depois de morarmos no Rôjkôre, fomos para Kẽngã, e depois fomos para a aldeia Pôrôri. Quando eu cheguei no Pôrôri não tinha lugar para eu dormir. Eu dormia no chão. Quando eu cheguei lá, um velho, que se chamava Kruwaprêti, tirou uma raiz forte e, por causa disso, muitas pessoas morreram. Mesmo assim continuamos a morar lá. Nessa aldeia a gente começou a fazer as casas, as roças, as canoas. Continuamos morando tranqüilos, fazendo festa, caçando no mato para o dono da festa. Nós temos uma outra aldeia antiga num lugar que se chama Pykabãrã. Tem muitas aldeias que a gente deixou. Tem outra aldeia que se chama Kẽntinhỹrỹ, que fica na cabeceira do rio que tem o mesmo nome. Tem também a aldeia antiga Arerekre, que ficava perto de Kẽntinhỹrỹ. Eu já contei para vocês sobre as aldeias antigas e os lugares antigos.

78


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

KÔMỲJ KUTE MẼKRÃGNÕTIRE MẼ MẼTYKTIRE ̉Ã UJARẼJ Kômỳj Metuktire Nhàkpôkti Mekragnotire kute ipêj

Be, nhỹm mẽ arỳm jã kam amĩm aro kato. Nẽ kam arỳm amĩm Rojkôre jã jadjuwan kam ara ri kam ban: kam arỳm amĩm pyka jã nhĩpêj nẽ Adutirekrekyre jã nhĩpêj nẽ, kam arỳm ũrũkwã nhĩpêj nẽ kam krĩ kamã nẽ ba ibôkti, Adutirekrekyre jã kam nẽ ba ibôkti nhỹm kam angêt bà kam gwaj ba bê kêt. Beprõntire mẽ ajbiri kute kũm kà ̉ã kute kũm kukryt ma kute kũm Kubẽkàkre anhỹrỹ kêt jã ari mydjê nyre, ari mydjê nyre kam amrẽ ari kũm ba krãtũm jã nẽ ari tyktire abẽn mã tĩnĩ ri bôkti. Tãm nẽjã. Irã ̉ãmrãjre kam nẽ angête jã nẽ ba birãm arỳm ijêt kam kêt nẽ omũj kêt nẽ. Kwỳrỳkàre ja Kwỳrỳkàre ja omũj kêt nẽ. Nhỹm bep kuràm angête Kwêj ̉ire jã kuràm tĩn jã nẽ ba umari mej bê ari mrã ba ̉ã ibôkti ̉ã ibôktin omũ. Kran nẽ tam nẽ Kororoti nhĩno jã mã, nhỹ tãm nẽ Pijarêkmej tekre jã kam nẽ pĩ bangêt djwỳ pari kaba Parikati ja pari kaba. Nhỹm kam adjwỳdjwỳ amrẽ tekre kam nhỹ, ari tãm nẽ ari abẽn tekre kam nhỹ. Be nhỹm arỳm arajte nĩj akwatyj arajte ũrũkwa jã ̉ỳrỳ ajte wabi nẽẽ arỳm ajte bôj nẽ ũrũkwa kam krĩĩ. Be akwatyj ari bi kamejdjà nẽjã, nẽ kam ajte amĩm amũ Pikàmêre kôja kam ajte krĩmej pumjuwan kam krĩ nhôj kre pari bê nhỹm Nhôj ̉ã amrẽ kre ̉ã ĩn abà anẽ nhỹm ari pari bê ajte krĩ mej kam krĩ ajte amĩm puru jadjuwa nẽ kam krĩ. Nẽ kam amũ ajte mõ be kam ba kwatyj kute akwatyj ari kute Pykatãkwỳrỳre, Pykatãkwỳrỳre, Pytãkwỳrỳre: djàmryrejajmã djàmryrejajmã ̉ã Pytakwỳrỳre, Pykatãkwỳrỳre anhỹrỹ. Nhỹm kam mẽ kute o kũm idji kadjy kute kũm Pykatãkwỳrỳ jarẽj kadjy kam krĩ mej jã nẽ wã. Be nẽ kam amrẽ jãmã bakwatyj mẽ akwatyj ari nhỹm mẽ mẽ krã kadjy rĩn to dja nhỹm kam akwatyj Rop ̉ãkwỳre jã ajte tàm djwỳ kôt dja, nhỹm mẽ kam ajte kũm Ropdjamdjà jarẽ, kumã nẽ gamẽ aje ngô nhĩdji kêt jarẽj wã. Be nhỹm bep ajbiri nẽ ba mẽ ngrwa jã ta nhỹm kam mẽ ajte kũm ngrwa nõrõ anẽ, nhỹm bep akwatyj arõ krĩ mej djwỳj mã nẽ mẽ kute Adutirekrekỳ mẽ ngrere ̉ã nẽ kubê Adutirekrekỳ. Mẽ kute Adutirekrekỳỳỳ, Adutirekrekỳỳỳ, kamỹ nãba ikutomotãã ruwa nẽ nhỹ ỹ nẽẽ, anhỹrỹ nhỹm kam mẽ kute ajte kũm Adutirekrekỳ jarẽj. Be nhỹm kam amũ bakwatyj ari amũ amĩjo ukakĩj nẽ ajte Tepakỳjtyk wa jã djuwa Tepakỳjtyk jadjuwa nẽ kam ajte amũ kadjy y kam arỳm amrẽ akubyt ̉ỳrỳ kwỹrỳ dja o mõ. Nhỹm kam Krãjãkàràre Kwỳrỳ dja ̉ã ari kupa, ari kupa nẽ kam amẽ kam bangête ari kubĩ. Ari my jã o wajkrut nẽ kam arỳm angêt ajte amrẽ akubyt aro wakẽj nẽ aro wakẽj nẽ. Be nhỹm kam angêt ajte ̉ỹrỹ puro arỳm ajte bà jãmã aro wadjà nẽ kam nhỹm angêt prĩre arỳm angêt kukam arỹm jãj kutêp arỳm ate krarere mej xo nhỹ, akwatyjre anãre tãm nẽ ari kôt bà kam kêt jã djêje kwỳrỳ kangô o nhỹ. Nhỹm arỳm angêt ari kute oba djwỳj arỳm amrẽ jãj ate arỳm adjwỳ djwỳ ajte kwỳrỳ kangô jã Bekĩre djêje arỳm amrẽ ari ̉ỳrỳ toro y nẽẽ, arỳm nijãri ari ̉ã amĩjã prã arỳm amrẽ mẽ kôt tẽ. Nẽ kam arỳm jãj adjôre. Nhỹm angêt kute amĩjã ari kũm karõ mã ibê bakwatyjre djupijan o tẽ Kapôtĩ ja Krãjprere nãm amrẽ otẽn jãj nẽ o katon o ari têp nẽ amĩ kutêp krare pa ̉ã kunhô nẽ kam kati bit, arỳm ari ̉ỳrỳ tẽ nẽ kam amĩjã ari kũm karõ, amĩjã ari kũm karõn akubyt tẽn arỳm bôj nẽ. Nhỹm mẽ arỳm amrẽ ruwa nẽ nĩj arỳm abẽn mã dja. Krãjãkàràre kanê ̉ã abẽn mã dja, djã nẽ angête ari Krãjakàràre kadjy katõk o ari tỳj ngri nhỹj got ari ̉õ y kamã tẽ. Nhỹm kam arỳm mẽ abẽn mã dja nẽ kam arỳm tebê kwỳrỳ kangô jã ã amĩ jã prã. Nẽ arỳm Krãjãkàràre mã nhỹ, Krãjakàràre kute rãj angêt o djuwa mej nẽ kute bĩn pyràk nhỹm arỳm bit ari bà mã àrà kadjy nàràp bit abẽn mã kabẽn jarẽ nhỹm kam ari kumej kam amĩ pãj kàjbê kumẽ kwỳ nhĩ mej nẽ kam arỳm kato nẽ kam te arỳm we te arỳm abeje nhỹm kam we prĩre ja nẽ we ari kũm ije arỳm nẽ kubẽ kute ibê abãm bĩn kam ba on bà mã mãn ara jo wadjà nẽ ara ara jo iba

79


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

anẽ. Nhỹm jã arỳm Tepkrãre ja bôrô kam topup nhỹm jàj podjwa nhôt kato nhỹm arỳm ari kôt otẽ nhỹm arỳm ari kũm pokaba. Nhỹm we kũm aj bẽmpẽ amrẽ ikôt amĩ ma prĩn tẽ ba gop ari kôt nẽ ari kubê aptà anẽ nhỹm we mẽ arỳm kato nhỹm we mẽmã akjan, akja nhỹm we mẽ tôk nẽ prõnẽ kam we arỳm ari kutêp ikwã, rôrôk nẽ ikwã nhỹm bôj nẽ nhỹm mẽ amũ abẽn mã arẽn arỳm we arỳm ari kutêp abẽn pydjin nhỹ. Nhỹm bôj nhỹm kam mẽ arỳm o mõ be kam nẽ Krãjãkàràre Ngykỳ bĩ Kôkôkretyk mẽ Tàkàkti mẽ ba kwatyj Nhàkôti nĩja bĩ. Kam arỳm bôj nẽ jãj arari ba. Arari ba: krĩn kam nẽ ajte angêt ajte ari mã pyka jãby, amũ jãby kam angêt mẽ ari je krãj ̉ã ije karêrê nhỹm mẽ kute kũm krãjmo pryjakare anhỹrỹ jã ba mẽ kam arỳm ajte ikrĩ, ikrĩ: nhỹm kam mẽ ajte ta: ajte akôpdji ̉ã Tàpjêtte kujate. Nhỹm ã arỳm mẽ kute abẽn owa nhỹrỹ kadjy mẽ kute abẽn ngràj kadjy nẽ jã nhỹm kam arỹm akàjbê kamĩngrãny bik prõj nẽ arỳm kute ã abẽn o wanhỹro mõrõ kadjy. Nhỹm mẽ krĩn arỳm bẽmpo nhỹ. Katõk ̉yryti mẽ Bepbyry ara djuwa. Nẽ kam jàj nẽ mẽ aro tẽ pi ̉ôk kroti kô jã ãj nẽ mẽ kato nẽ kam nij tẽ: arỳm krĩ jã ̉ỳrỳ bôj nẽ kam kam amĩjo nhỹ. Amĩjo nhỹn kam amijãprã nhỹm pãj mẽnire ja amĩjã prãn nhỹm mẽ arỳm kàjbê tỹm be arỳm mẽ kute akwatyj ari õ nêje ari kujaêk arari kute amĩn djwỳ kumejxo ari ba: kuri krĩdjà kamã krĩ ari ̉õ kute nêje aro àrà kumrẽj kadjy nẽ arỳm jã. Nhỹm mẽ kam kute mry nhĩ kajgo mẽ mej kajgo jã ràp ari kute djwỳ kajgo kuro ba kadjy nẽ jã. Be bà jã kam djwỳ ̉õ kute amĩrĩn kêt nhỹm mẽ ari mry nhĩ kajgo kuro ba. Pi ̉y kajgo djumjãj oba riknhõ rẽn ari kuro ba: ba mẽ kôt ari mrã krãny bãm mẽ kôt ari mrã: kubẽ ̉ỳrỳ mrã: akẽj nẽ mrãn bôj nẽ, nhỹm angêt mẽ kôt ijo mrã. Nhỹm mẽ kam, ari ã ngrỳk nẽ arỳm mõrõ kadjy, be nẽ arỳm mõ. Be, jàj nẽ ba mẽ arỳm mõ kam Pykany ãmjã ̉ãj nẽ ba mẽ ruwa nẽ kam akubyt ajte wabi. Nhỹm kubẽ wabi nhỹm kam kôt mẽkrare bit kôt wa bin õjbĩ kam akubyt mõ, be arỳm mẽ kute abẽn o bikẽj jã kadjy arỳm akubyt wabi, nhỹm angêt ajte ara kubyt ajte mẽ kôt ijo bôj ba mẽ nhỹ. Be mẽ krare bit ãm kêt. Nhỹm kam arỳm mẽnõrõnyre bin arỳm kunĩ arỳm ajte ipêjti kadjy arỳm mõ. Bôj nhỹm mẽ arỳm ajte Konejkà mẽ Kubẽprõ mẽ ari êje arỳm mẽ krare bit arỳm àkjêrê jãrẽ. Be mẽ kute arỳm atemã abẽn o tẽn kadjy nẽ jã, be nhỹm mẽ arỳm amĩjo nhỹn amĩja prãn arỳm ari kadjy bikprõj o dja, ari kanê ̉ã abẽn pydji o dja. Nhỹm arỳm ari kabẽn wãj arỳm kute mẽ bê djwỳ ngrire jã prĩ nẽ kute krã jã ê nhỹm nõrõ kadjy ari kabẽn wãj aro nhỹ nãm bakrãtũm Bàjkàre, Mĩpreren, Karinhô ̉o ̉yn, Kamĩdjàkrên nẽ Kubẽkàkre nẽ bakrãtũm Nhere ari jã nẽ wãj aro nhỹ. Angête jabatàj jã wãj aro nhỹ, Tajõ kam arỳm ari kanê ̉ã abẽn pydjin aro nhỹ. Abẽn pydjin aro nhỹn arỳm aro y, nhỹm arỳm angêt kàj mã djan kam aj gê wãj ngĩnhĩ ari jêj byt omõn kudjin mõn jàt ̉õ kaban o bôj ba jãj ngôj kam ̉õ krẽ. Nhỹm akati kêt nhỹm ari mã jêj o mõn kudjin arỳm mã mõ ba amrẽ mẽ kôt tẽn adjôre. Be nhỹm ã myt anẽ nhỹm mẽ amĩ nhõ kre mã kàrẽn prõn to dja nẽ bôj nẽ arỳm bôj pa. Nẽ kam arỳm puru ja arẽ nãm mẽ ̉õ ari prĩnẽ djwỳ krẽ anẽ, nẽ kam arỳm amũ y. Be nhỹm kam mẽ arỳm àkrê nẽ be nhỹm arỳm akati nhỹm mẽ arỳm aro abẽn maro nhỹ. Nhỹm kam Ngôdjy arỳm angêt ̉ỳrỳ bôj Motere ̉ỳrỳ bôj Kôkôrore ̉ỳrỳ bôj, nẽ arỳm bôj nẽ nhỹ. Nhỹm kam nija kũm gop amũm akamrẽre kukja anẽ. Nhỹm arỳm kukja nhỹm kam kũm ije mỳkam got ba ngĩnhĩ mẽ ara wỳrỳ bôj anẽ. Ẽ djũn djũn nãm akamrere kute Amikôt kute ijo bôj kêt pràk nẽ ari ari kubê ara ro ba ari kam axwe ari ba nhỹm ari kũm wãj ajte djwỳ mej nẽ ari kũm nõrõ prãm nhỹm arajte ari kubê djwỳ o wajkẽ. Ba arỳm ari kũm akamrẽre ari kangan arỳm ari ̉ã ama dja ga akamrere ari ̉ã ajkẽ. Nhỹm kam nõ: kam kàj mã ̉ỳrỳ mõn: kam kũm: – Kati, kwari kwãj atõ ari umari mej. Ba arek gari ari jo waba anẽ, nhỹm kũm kabẽn jã o tẽn inomã kume, nhỹm kam ajte amĩpãj akubyt kũm kabẽn nẽ kũm. Djũn nãm ari akamrere pydji o kurêdjwỳj nhỹm kute amĩ kôt ijomõrõ kêt pràk nẽ ari kũm àkrê nhỹm ari mõn akamrere ãm raj Akujate ga ibê akamrẽre omõn kũm anhĩre ba akamrẽre ari kam ingryk kam nẽ ba inhĩkwa. Nẽ arỳm akamrẽre ari ̉ã ama gê ari on akamrẽre

80


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

ari owaj kojre. Nhỹm kam nhỹn kam nà arĩk on atõ aro wãj kẽ. Na ba amibê atõ djuja êrê rajxo mõn ari kam kũm inhĩre kurũm bôj nẽ owaman inhĩkwã. On ari goja atõ aro wãjkẽ nẽ kam arỳm amũ tẽ. Nhỹm mẽ arỳm ibêti nhõ ngô ja o kubĩn arỳm kwỳ djà mĩn amũ o wabin arỳm amũ mẽ mã opore ̉ô ja ̉ã mẽ mã o adjôre nhỹm mẽ wãj arỳm atykmã kukryt mẽ, angrô mẽ, kwỳdjàmĩn arỳm kwỳ krẽn o kumej nẽ arỳm u grõrõ odja nẽ uwoo, nẽ uwoo ba ije mỳkam dja mẽ ari kupa nhỹm akati kêt nhỹm mẽ arỳm mõ mrãmrĩ kute gêdja atõjre ari ikurê ̉uk o ba nhỹm ari ikadjy amĩ no`ôk potin ibĩ anhỹrỹ kêt te ari kũm anhỹrỹ kêt ara xwe ari ba mã anhỹrỹ kêt. Nhỹm ate kangã akwatyj nhã nhỹm kam arỳm aj gwaj arek amĩm aõj xo nhỹ gê kũm à nõrõ mej gwaj kam arỳm mẽ kôt o mõ gê gop mẽ, atõ ari, ̉ỳrỳ mõn gop aro djuwa mej ja beje bari kam arek nhỹ nẽ arek nhỹ nhỹm arỳm ta kabẽn nẽ nhỹm kũm pãjte djãm arỳm nẽ ga ate kàkajkrit nẽ, anẽ nhỹm ãã anẽ nhỹm aj gê akati gwaj jon arỳm mẽ kute akamrere ari pari ja beje anẽ. Nhỹm akati kêt bari mõn ibêti nhõ ngô ja ̉ã rên amũ mõn nhỹm kam ari kũm aj gop atõ mẽ ari mã tẽn gop mẽ kute arỳm atõ aro djuwa mej nẽ ari pari ja beje anẽ. Ba kam ari tẽ nẽ ikatoro bê nhỹm arỳm Nhôjne arỳm nõrõny ja ̉ã to, nhỹmpry kam panhĩkjê katon nõ nẽ kute mrôti kungràj jã rã ̉ãn ikra ̉ã kakrãtyk nẽ nõ nhỹm nhôjne arỳm ari ̉ã rôrôk nẽ nhỹm bẽnjadjwỳrỳ jã mỳrỳbê õ kredjê wajêt Ropmoti djwa mẽ õkre kam àkja ranhỳ krori nẽ nõ, nhỹm mẽ arỳm ari kupa, nhỹm kam ari kute aro mũj mã tẽm jã arỳm aro mũn kam ari kutã tẽ, nẽ kam ari kũm arỳm nẽ mẽ akamrere ari kupa, barari kam arỳm mõn bôj. Nhỹm mẽ arỳm mã axwe djwỳj jã kôt mõ, kutã mõ tãm nẽ mẽ nijãri bãm mẽ ari ro ̉ã ari kubĩ nẽ kam bôj ba mẽ kam arỳm nĩj ajte mõ. Be arỳm ajte nĩj mẽ katoro nẽ jã be kamingrãny ajte kute abẽn pydjin ajte ari ba adjy nẽ arỳm jã. Ba mẽ kam arỳm jãj ajte Kubẽkrãkêj nẽ mẽ abẽn kutã idjy ba mẽ Ômẽj krãkũmre jã o kubĩ tãm nẽ mẽ kam rãrãk o dja nhỹm angêt ngôj mã mẽ kumẽn tãm nẽ kamingrãny mã kute arẽjã ba mẽ arỳm amrẽ bôj nẽ arỳm ikaton arỳm mẽ o ikurêdjwỳj nẽ, nẽ kam arỳm ajte rũm ikaton ngôj mã ajte idjy nhỹm kam mẽ Tàkàk pydjire `ã mẽ kute amĩja prãrã djà rũma ̉ãm nhỹm kam arỳm amũ angête ajte kute arõ mõrõmã Ngôjrẽjne ja beje kute aro mõrõmã nhỹm kam ari tekre wã kam ajte amĩm o wa mĩrĩn nẽ, ̉ỳrỳ prõn nẽ nhỹm kam angête bĩ Ngàjre ja bĩ ba mẽ kam amre jãj kretã adjôre nhỹm ari anã Kôkôptere obôj nẽ ba mẽ kam ari ba. Kam arỳm ajte akubyt ajte ikaton mũm idjy, nhỹm mẽ ajte kubẽ ̉ỳrỳ mõn, nhỹm mẽ kam ajte ari kũm mõ ari ba nhỹm mẽ kam arỳm ajte akubyt ngôj mã ruwa nẽ arỳm wãj mẽ ipêjti jã `ã Krôdjamre jã kam abẽn kôt bôj pa. Nhỹm kam angêt ari arỳm mẽmã ami kôt pry nhĩpôt owadjàn nhỹm mẽ arỳm ari kôt mõn kam ari kupa. Be tãm nẽjã.

Waiwai Metuktire

81


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

RELATOS DE KOMỲJ MẼTYKTIRE Kômỳj Metuktire Versão em português: Kremôrô Metuktire, Pàtkôre Metuktire, Waiwai Metuktire e Nhàkpôkti Menkragnotire

Bom, fomos para o Rojkôre, fizemos uma aldeia e moramos lá. Depois de alguns anos, saimos do Rojkôre e fomos para Adutirekrekyre. Nesta aldeia, eu era muito pequeno e por isso não me lembro dos meus tios, que morreram todos, nem do meu tio Kwỳrỳkàre. Outro tio meu, chamado Kwêj ̉ire, conheceu Kwỳrỳkàre. Quando a gente estava caminhando pelo mato, Kwêj ̉ire morreu na cabeceira do rio Kororoti. O cemitério em que ele está enterrado está lá. Continuamos caminhando até chegar num lugar chamado Pĩjarêkmej. Neste lugar, morreu meu tio Kwỳrỳkàre. Depois saímos de Pĩjarêkmej para Pĩkàmêrekô e moramos lá. Depois de algum tempo, fomos para Pykatãkwỳrỳre. Lá minha avó cantava uma música, que cantamos até hoje:

Pykatãkwỳrỳ re e e Pykatãkwỳrỳ re Pykatãkwỳrỳ re Djàmryre jajmã Djàmryre jajmã ã Pykatãkwỳrỳ re e Pykatãkwỳrỳ re.

Depois de Pykatãkwỳrỳre, fomos para Ropdjandjà e moramos lá. Depois de Ropdjandjà, fomos para Ngrwa Nõrõ. Ficamos nesse lugar por pouco tempo e retornamos para Adutirekreky. Ficamos só três dias lá e fomos para Tepakỳjtyk. Saímos de Tepakỳjtyk e entramos no mato, onde encontramos alguns Krãjãkàràre. Brigamos com eles e algumas pessoas morreram. Depois disso, voltamos para Tepakỳjtyk. Lá decidimos fazer a festa Kwỳrỳkangô para Bekĩre. Os homens foram caçar e depois retornaram à aldeia, para fazer a festa. Depois da festa, Kaôtĩ e Krãjprere voltaram para a aldeia Adutirekrekry e o pessoal, logo depois, também foi para lá. Em Adutirekrekry, fizemos novas roças e novas casas e ficamos morando lá. No rio Ngrwanõrõ, no lugar onde derrubaram pés de buriti, fizeram a aldeia Adutirekrekỳ, por causa de uma música da festa do buriti: Adutirekrekỳ Adutirekrekỳ Kammynaba ikutomo tã ruwa nẽnhỹ

Nesta aldeia os homens deixaram as mulheres e as crianças e foram atrás dos brancos. No mato, longe da aldeia, encontramos alguns brancos, brigamos e pegamos as armas deles. Retornamos para a aldeia, descansamos dois dias e fomos atrás dos Krãjãkàràre. Achamos os Krãjãkàràre bem longe da aldeia, brigamos e morreram algumas pessoas. Retornamos para a aldeia, descansamos três dias e, novamente, fomos atrás dos brancos. Quando os encontramos, brigamos com eles e um Mẽbêngôkre morreu. Ficamos na aldeia tranqüilos, quando, de repente, os Krãjãkàràre nos atacaram e mataram quatro pessoas:

82


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

Ngyky, Kôkôkretyk, Tàkàkti e Nhàkôti, e fugiram. Por causa disso, o pessoal foi atrás dos Krãjãkàràre no mato, mas não os acharam. Retornaram para a aldeia. Depois disso, algumas pessoas brigaram na aldeia. E um grupo saiu da aldeia para morar em outro lugar. O pessoal foi atrás deles, mas nunca os encontrou. Quando retornaram para a aldeia, aconteceu outra briga entre parentes, e nós nos dividimos. Ficaram na aldeia apenas Katõk ̉yryti e Bepbyry com suas famílias. As pessoas que saíram da aldeia também brigaram entre elas e novamente se dividiram. Algum tempo depois, todos se juntaram de novo na antiga aldeia com Katõk ̉yryti e Bepbyry. Quando chegamos, ficamos contentes e resolvemos fazer uma festa. Todos nós fomos caçar muito longe, chegando até Pi ̉ôk Kroti Kô. Decidimos morar neste lugar num acampamento antigo. Lá mesmo fizemos a festa. Depois resolvemos fazer outra festa - a das mulheres. Novamente todos nós fomos caçar no mato para a festa e terminamos fazendo a festa no mato. Depois da festa, voltamos para o acampamento. Lá o pessoal se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou no acampamento e o outro foi para o Pykany. Os que foram para o Pykany não ficaram lá por muito tempo. Subiram o rio para um lugar onde estavam uns brancos. Brigaram com os brancos, levaram suas armas e voltaram para um antigo acampamento. Lá fizeram uma festa para Konejkà e Kubẽprõ, que se chama Mẽmybij ̉ôk. Moravam neste acampamento Bàjkàre, nosso avô, Mĩprere, Karinhô ̉o ̉y, Kamĩdjàkrê, Kubẽkàkre e Tajõ. Fizeram uma festa. Depois algumas pessoas brigaram e foram embora. Um dia o pessoal, que ficou no acampamento, foi bater timbó e matou uma anta e um porco. Fizeram fogo e comeram a anta e o porco. Quando retornavam para o acampamento, uma cobra mordeu um dos filhos de Tajõ. Tajõ, sua esposa e alguns dos seus filhos ficaram num acampamento do mato dois dias, cuidando do menino. O resto do pessoal voltou para o acampamento. Depois Tajõ voltou com o resto da família para o acampamento e continuou morando lá.

Um grupo de Kubẽkrãkêj, que estava viajando pelo mato, parou para bater timbó no córrego Ômejkrãkũmre. Neste lugar, um grupo de Mẽkrãgnõti e Mẽtyktire, que também estava viajando pelo mato, chegou e atacou os Kubẽkrãkêj. Depois disso, os Mẽkrãgnõti e os Mẽtyktire voltaram para seu acampamento no rio Bytire. Lá eles fizeram uma festa. Depois da festa, foram atrás dos Yudjá. Os Mẽkrãgnõti e os Mẽtyktire brigaram com os Yudjá e Ngàjre matou um deles. Depois da briga, os Mẽkrãgnõti e os Mẽtyktire levaram uma menina para a sua aldeia e lhe deram o nome de Kôkôptere. Depois de um tempo, saíram atrás de kubẽ, brigaram e voltaram para sua aldeia – Krôdjamre. Ficaram um tempo por lá, depois saíram para o mato, onde encontraram com um grupo de inimigos. Brigaram e alguns morreram.

Mànti-i Tapajúna

83


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRUWATIRE MẼ JÔRÔNARẼ KRÕRÕ ̉A UJARẼJ Ropni Metyktire Piydjwa Mẽtyktire kute ipêj nhỹm kam Kremôrô Metuktire kute o mej.

Amrẽbê nẽ mẽ pyka kunĩ kôt ba, nẽ kute abẽn oba, abẽn paro ba. Amrẽbê nẽ mẽ tũm pyka kunikôt ba, nhỹm mẽ tu ̉õ kôt kubẽ ỳrỳ ba, õ krĩ kurũm ỳrỳ ba, nhỹm mẽ kwỳ arek mẽ kute krĩ bê kute mẽnire mẽ, mẽ prĩre pumũj kadjy. Djãm amrẽbê mẽ mej got, amrẽbê nẽ mẽbêngôkre ta ari abẽn paro ba. Prõ, puru, udjwỷ, ropre, udjwỳ mỳrỳ jabeje ari abẽn pari o ba, nhỹm bep djãm kam Cláudio mẽ Orlando ari mẽ kukrõn kam nẽ mẽ arỳm abẽn pari o apêj nẽ. Kapôt kam nẽ mẽ ari ba kam kruwati ỳrỳ ngôraj ja mã mõ, nhỹm kam Kremôrô mẽ kadjy kà kakruwa nhỹm kam Bep ̉ôti kam mẽ o rerodja, akàj nhĩkjê mã mẽ o rêrodja, Bàyto krô ã mẽ o rêrodja.

Pàtkôre Metuktire

84


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

Nhỹm kam mẽ kàjmã ỳrỳ y, mẽnõronyre ja nẽ mẽ ỳrỳ y djãm Bekwỳjka, Ydjyre, Pakyj, Patkjêti po ̉ô mẽ ja nẽ mẽ ỳrỳ y, kàjmã Diauaru ãm. Nhỹm mẽ ỳrỳ mõm arỳm bôj nẽ, djãm bit mẽ ã nõ Kruwatire kupa ̉ã kubẽ ã nõ, Diauaru kam, nhỹm kubẽ nhỹ, nhỹm kam Kruwatire amũ kàjmã nhỹ., nhỹm kam mẽ te omũn kam akubyt mõ, mẽ kute Jorônare krõrõ kadjy mõ. Nhỹm kam mẽ arỳm akubyt mõ, nhỹm kam arỳm mẽ wamã kunĩ apêj, nhỹm kam y ̉ãnhy mẽ Ydjyre mẽ, Bekwỳjka ari mẽ tekren mõ, kam abẽn mã kũm gwaj ỳrỳ ikõ anê, kam Pykatingrà ã ruwa, nhỹm kam we kà o wajêt, Jorônare nhỹm kam kũm ajrã kũm akja anẽ, nhỹm kũm ê!!! Anẽ, nhỹm kam ajte kũm ajrã kubẽ krãtire djàkjêrê wa kam anẽ, nhỹm kũm ipare!!! Anẽ, nhỹm ate ari ỳrỳ kà o prõnẽ ari ỳrỳ o prõ nhỹm kũm amũ ari kadjy aban re mã akja anẽ, Krakjêrê mã. Nhỹm bôj nẽ kam arỳm ari kũm akàj kam dja nhỹm ari amrẽ tẽ arỳm akàj ỳrỳ wajêt, nhỹm ari kũm wywy anẽ, angà nẽ ari kũm arẽ, wywy kamima bityre, djãm ari kũm amrẽ ari ajka mẽ anẽ. Angà bê nẽ kamima. Krakjêre bin nẽ ari kũm ari kubê angà jamỳ nhỹm Jôrônare ari kũm aj arek ari ikam mama ba ỳrỳ nẽ mẽ mã arẽ nẽ amrẽ ara wỳrỳ kàjdjwa kajgo kwỳ o mõ anẽ, nẽ kam noj nẽ prõnẽ, mẽ mã arẽ nhỹm mẽ akubyt ari ỳrỳ mõ, djãm kà jatẽ, ja tẽ, jatẽ aro rãm nẽ ja nhỹm ja mũm tẽ arĩ nhỹm kubê jã mũm tẽ arĩ. Nhỹm kam ari abẽn mã kũm arỳm nẽ kubẽre ngryk nẽ anẽ. Kam prõ nẽ, arỳm mã mẽ kôt prõn nẽ. Nhỹm mẽ akubyt arỳm ajte Kapôt mã mõ, nhỹm mẽ kwỳ ngôre kôt mõ, nhỹm mẽ kwỳ arek nhỹ arỳm Kremôrô ỳrỳ mẽ o mõ kute krõrõ mej mã arỳm ỳrỳ mẽ o mõ, kukrõn arỳm kurũm kàj kwỳ o bôj nẽ. Nhỹm arỳm ngô kôt mẽ tẽm ja arỳm bôj nẽ, Kremôrô kute mẽ o mõrõ ja, nhỹm mẽ amijôk nẽ arỳm mõn mẽ kajpa. Kremôrô kute mẽ o mõrõ ja mã nẽ Jôrônare, mẽ mã kũm Kraôdjô nẽ mẽ imã kàj õ ngã anẽ. Nhỹm kam we mẽ mã kũm dja Kraôdjô bôj ba kũm arẽ nhỹm arỳm wãp mẽ awỳrỳ kàj kwỳ o mõ anẽ. Nhỹm kam Jôrônare mẽ imã kũm gêdja Kraôdjô bôj ba mẽ mã arẽ nhỹm arỳm wãm mẽ awỳrỳ kàj kwỳ o mõ anẽ. Nhỹm kam mẽ arỳm ajte abẽno wajkija. Djãm mẽ abẽn kam ngryk nẽ kam ajte abẽnô wajkija. Nhỹm kam Kremôrô wôka ̉àk kô kam mẽ ja o krĩ. Nhỹm kam arỳm Cláudio bôj Ngôrãrãk kam bôj nẽ, nhỹm kam Jôrônare amajkrut nẽ kadjy Kremôrô ỳrỳ tẽ, pyka kôt ỳrỳ mũm tẽ, wôka ̉àk kô mã tẽ, kute kũm arẽj mã tẽ. Nhỹm kam mẽ Kapôt kam mẽ ja mã arẽ nhỹm mẽ abẽn nã tym nẽ arỳm ỳrỳ mõ. Nhỹm arỳm mẽ kukrõ, nhỹm kam mẽ kũm ngôrãrãk ã toro dja. Nhỹm kam arỳm Kremôrô mẽ, Kudjỳre mẽ, Mãti ̉i mã aro mõ aro mõ arỳm ajte aro bôj nẽ ari kũm ire.

85


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

CONTATO DO KRUWATIRE E JÔRÔNARE Ropni Mẽtyktire Tradução de Piydjwa Mẽtyktire.

Antigamente nós andávamos por toda essa terra. Andávamos por todo lado. Também fazíamos guerras e matávamos nossos inimigos. Lutamos contra os brancos. Saíamos de nossas aldeias a procura dos brancos. Alguns guerreiros ficavam nas aldeias para cuidar das mulheres e das crianças. Só depois que Cláudio e Orlando fizeram contato com os Mẽbêngôkre, foi que as guerras acabaram. Alguns Mẽbêngôkre moravam no Kapôt e vieram de lá até o Xingu, para brigar com os Suyá. Na altura da cachoeira Von Martius, para atravessar o rio, Kremôrô fez uma canoa e o Bep ̉ôti fez a travessia do pessoal, do Bàytôkrô até a outra margem do rio. Foram todos, Ànhỹrỳdjà, Y ̉anhy, Bepkwỳjka, Ydjyre, Pakyj, Pàtkjêti e outros jovens, fazer guerra contra os Suyá, em direção ao alto Xingu, na altura do Diauarum, onde os Suyá moravam. Quando chegaram perto, fizeram um cerco em volta do Diauarum, mas não viram os Suya e sim os kubẽ. Os Suyá não estavam mais no Diauarum, tinham se mudado para um lugar rio acima. Como não haviam encontrado os Suyá, resolveram voltar para o Kapôt. Todos seguiam de volta para casa, mas ficaram para traz Y´anhy, Ydjyre e Bekwỳjka, pois tinham parado num rio para beber água. Nesse lugar, eles viram uma canoa dos Juruna, que estava do outro lado do rio. Um deles gritou para os Juruna: – Êh!! Aí os outros falaram com ele para fazer o grito do Kubẽkrãtire: – Ê, pare!! Os Juruna vieram de canoa em direção aos Mẽbêngôkre, que mandaram alguém ir chamar o Krakjêre, que estava com o pessoal lá na frente, pois ele sabia falar a língua dos Juruna. Krakjêre chegou e ficou bem na margem do rio. Os Juruna chegaram e falaram com os Mẽbêngôkre, mostrando umas miçangas: – Wywy. Em resposta Krakjêre falou: – Wywy. Kamimã bityre! Venham até aqui, cheguem mais perto. (Kamimã é o nome da miçanga que os Juruna tinham). Quando eles chegaram perto, Krakjêre pegou as miçangas. Os Juruna, então, falaram: – Esperem a gente aqui, que nós vamos lá chamar o resto do pessoal e vamos trazer facas para vocês. Os Juruna foram lá, onde estava o resto do pessoal deles, chamaram todos e voltaram com as facas para dar para os Mẽbêngôkre. Eles vieram em três canoas e, quando chegaram no lugar onde os Mẽbêngõkre estavam esperando, pularam da canoa na areia de uma só vez. O pessoal se assustou, pensando que eles estavam bravos, querendo brigar. Logo, os Mẽbêngôkre saíram correndo na mesma direção dos seus companheiros, que já haviam ido na frente, voltando, assim, todos para a aldeia Kapôt. Um dia, o pessoal saiu para bater timbó no rio, mas alguns ficaram na aldeia. O chefe Kremôrô, então, chamou algumas destas pessoas para irem, junto com ele, até o lugar, onde os Mẽbêngôkre haviam encontrado os Juruna, para pegarem as facas que haviam deixado por lá. Kremôrô encontrou com o chefe Juruna e perguntou a ele onde é que havia conseguido aquelas facas. O Juruna disse que tinham sido o Cláudio e o Orlando Villas–Boas que haviam dado as facas. Falou também que da próxima vez que encontrasse com os irmãos Villas–Boas, iria contar a eles sobre os Mẽbêngôkre. E, com certeza,

86


MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA

os Villas–Boas dariam muitas facas de presente aos Mẽbêngôkre. Kremôrô e aqueles que o acompanhavam trouxeram muitas facas para a aldeia. Ficaram por lá, até que um dia teve uma briga e a aldeia se dividiu. Kremôrô e seu grupo se mudaram para um lugar chamado Wôka ̉àkô e ficaram morando lá. Nesse momento, os irmãos Villas–Boas ja haviam chegado na cachoeira com os Juruna, que contaram sobre o encontro com os Mẽbêngôkre. Os Villas–Boas pediram aos Juruna que fossem até a aldeia para chamar o Kremôrô e seu pessoal. Kremôrô mandou que alguém avisasse ao pessoal que continuava morando no Kapôt. De lá, vieram mais algumas pessoas. Todos juntos foram até a cachoeira, onde Cláudio e Orlando esperavam. Assim é que foi feito o contato entre os Mẽbêngôkre e os irmãos Villas–Boas. No acampamento da cachoeira, o pessoal dançou e cantou. Kremôrô, Kudjỳre e Mãti ̉i foram com Cláudio e Orlando até o Diauarum, no alto Xingu, e só depois voltaram para a aldeia.

P

ô àtk

re

M

k etu

ti re

87


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼTYKTIRE BA DJÀ TŨM MẼ NY MẼ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO MẼTYKTIRE

LEGENDA

Ngô Rio

Krãj Morros

Pykà nokà Limite da Terra Indígena

Krĩ ny Aldeia nova

Krĩ tũm Aldeia antiga Rwỳp tũm Acampamento

88

Prĩ Pequi

Puru Roça

Puruti Projeto

Pry Caminho

Tep Peixe

Mẽkrõrõdjà Lugar do contato

Màt Arara

Pyka krã Cemitério

Kaprãn Jabuti


-53o30’

-52o30’

-53o0’

-52o0’

MẼTYKTIRE BA DJÀ TŨM MẼ NY MẼ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO MẼTYKTIRE Li m ite es ta du al

1- Rojkôre 7- Kapôt

PA MT

õj m

ã

y ̉yr

Xin

rio

By M

k pa

gu

Terra Indígena Kapot Nhĩnore

tire

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

-10 o0’ -10 o0’

6- Mẽtyktire

Ngôt

ire

4- Jarina ôt y

kre

6- Mẽtyktire tũm

a rin

wa

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L

-10 o30’

ingu

By t

N

rio X

ire

rio

Te p

2- Pôrôri

Ja

tin

ng

ô

Ng

Panãra nhõ krĩ tũm

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kapôt Jarina -10 o30’

S Nome Terra Indígena Capoto/Jarina

3- Pykanhĩkàjkàry

Área total 634.915ha Município Peixoto de Azevedo e São José do Xingu- MT Situação fundiária Regularizada / Concluído

89 5- Kretire -53o30’

-53o0’

-52o30’

-52o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼTYKTIRE BA DJÀ TŨM MẼ NY MẼ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO MẼTYKTIRE

LEGENDA Ngô Rio Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada Pyka nokà yry kadjy rã ̉ã ã Limite da Terra Indígena em estudo Krĩraj kute abẽn mã pyka o bikjêrê Limite estadual

PRY TŨM CAMINHOS ANTIGOS Rojkôre - Môp ̉ãngôrãrãk Môp ̉ãngôrãrãk - Rojkôre

Rojkôre - Pôrôri

Krĩmej Aldeia Krĩ tũm Aldeia antiga Rwỳp tũm Acampamento

Pôrôri - Pykanhĩkàjkary

Pykanhĩkàjkàry - Kretire

Mẽkrõrõdjà Lugar do contato Pyka krã Cemitério Puru Roça

Pykanhĩkàjkàry - Jarina

Kretire - Mẽtyktire tũm

Tep Peixe Kaprãn Jabuti Màt Arara Mryti Fazenda antiga Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso Bà Floresta Ombrófila Aberta Kapôt Cerrado

Pàtkà-re Mekranoti-re

Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios Pry raj Rodovia

90

Jarina - Mẽtyktire tũm

Mẽtyktire tũm - Kapôt (Krĩ ny) Mẽtyktire tũm - Mẽtyktire (Krĩ ny)


MẼTYKTIRE BA DJÀ TŨM MẼ NY MẼ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO MẼTYKTIRE

Li m ite es ta du al

PA MT

1- Rojkôre 7- Kapôt Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

B rio y t i r Xi e ng u

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore

Ngôt

Ng

ôt y

ire

8- Mẽtyktire

kre

6- Mẽtyktire tũm

a

rin

wa Te p

rio

Ja

tin

ng

ô

4- Jarina

By tire

N

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L

rio Xingu

2- Pôrôri

Panãra nhõ krĩ tũm

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kapôt Jarina

S 3- Pykanhĩkàjkàry

Nome Terra Indígena Capoto/Jarina Área total 634.915ha Município Peixoto de Azevedo e São José do Xingu- MT

Terra Indígena do Xingu 9- Piaraçu

Situação fundiária Regularizada / Concluído

MT -

32 2 São José do Xingu

5- Kretire

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI ∙ Limite da T.I. Kapoôt Nhĩnore traçado a partir da proposição de TURNER, 2003.


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨ TŨM NHĨDJI LISTA DAS ALDEIAS

MẼKRÃGNÕTIRE KURŨM MẼ APÔJ DJARI ̉Ã UJARẼJ Kute-ê Mekragnotire Bep-ôiô kute ipêj nhỹm kam Nhàkpôkti kute o mej.

1. PRĨN KÔJAPÊJTE 1-

Rõjkôre

2-

Pôrôri

3-

Pykanhĩkàjkàry

4-

Jarina

5-

Kretire

6-

Mẽtyktire tũm

2. AREREKRE

7-

Kapôt

8-

Mẽtyktire

9-

Piaraçu

Nãm we Motere Arerekre mã mẽ omõ kam we Morerêrêdjà ̉ ã we mẽ orê, kam we Arerekre mã mẽ okaton kam we kam djwỳ we ari mẽ oba.

Mẽ õ krĩmej tũm nhĩdji bênẽ Prĩn Kôjapêjte. Krĩ jãkam nẽ we mẽ ari typydjin we ari ba. Nhỹm kam we mẽ mẽnire kôt abẽn no kurê djwỳjnẽ nhỹm kam bẽnjãdjwỳrỳ nhĩdji bê Motere we arỳm Arerekre mã kute mẽ kwỳ o katoro mã mẽ kwỳ mã arỳm krà nẽ kam arỳm we mẽ kwỳ omõ. Bam kute kũm bà ̉ ãujarẽj kôt nẽ we mẽ omõ.

Nhỹm kam we ajte bẽnjãdjwỳrỳ Motere ta ajte kute we Djwỳkapĩndjà mã mẽ omõrõ mã mẽ mã krà.

3. DJWỲ KAPIN DJÀ Be nhỹm kam we ajte bẽnjãdjwỳrỳ Motere ta ajte Djwỳkapĩndjà kam ari mẽ oba. Nhỹm kam ari we Djwỳkapĩndjà kam ajte we mẽ oba. Nẽ we arỳm ajte Rojkôre mã we mẽ mã krà. Kam we Rojkôre mã mẽ omõ

4. ROJKÔRE Be bẽnjãdjwỳrỳ Motere ta nẽ we ajte Rojkôre mã mẽ o kato kam we ajte ari mẽ oba. Be jãkam nẽ we arỳm we bẽnjãdjwỳrỳ Motere we arỳm apêjnẽ nhỹm kam pãj arỳm bẽnjãdjwỳrỳ ny we ari Rojkôre kam mẽ oba kam we arỳm kute we Krôdjamre mã kute mẽ okatoro kadjy mẽ mã krà. Nhỹm kam mẽ arỳm Rojkôre kurũm we arỳm Krôdjamre mã mõ

5. KRÔDJAMRE Be Krôdjamre kam nẽ arỳm bẽnjãdjỳrỳ ny ari amajkrut, nẽ ari mẽ oba. Bepgogoti mẽ we Tàpjête ari mẽ oba we arari Krôdjamre kam we mẽ oba. Be Motere apêj nhĩjukri nẽ Bepgogoti mẽ Tàpjête arari Krôdjamre kam mẽ oba. Be Krôdjamre kurũm nẽ mẽ arỳm we Mẽkrãgnõti mã katoro kadjy we Bepgogoti mẽ Tàpjête ari mẽ omõ.

`Nhàkpôkti Mekranoti-re

92


MẼBÊNGÔKRE

6 MẼKRÃGNÕTIRE Nhỹm we Mẽkrãgnõtire kam nẽ ajte Bepgogoti mẽ Tàpjête arari mẽ oba. Be Mẽkrãgnõtire kam nẽ arỳm Tàpjête apêjnẽ nhỹm we arỳm Bepgogoti pydji nẽ ari mẽ oba. Be Mẽkrãgnõtire jakam nẽ arỳm kubẽ Bepgogoti krõ nhỹm kam Bepgogoti mẽ krõrõ kam ari Mẽkrãgnõtire kam mẽ oba. Nhỹm kam Bepgogoti kra bê Kute ̉ê arỳm abatàjnẽ nhỹm kam arỳm Mẽkrãgnõtire kam mẽ bê mry apêjnẽ nhỹm kam arỳm Kute ̉ê kute Kubẽkàkre mã te mẽ okatoro mã arẽ. Be mẽ krõrõ nhĩjukri nẽ Mẽkrãgnõtire kurũm mẽ kwỳ arỳm Pykany mã kwỳ kato nhỹm mẽ kwỳ Kubẽkàkre mã kato. Nẽ kam ari aprakamã ba.

7. KÀJXÕŨRŨKWARE Be, nhỹm mẽ kwỳ Kàjxõũrũkware mã kwỳ kato nẽ kam ari ba Mẽkrãgnõti ta kute abẽn obikjêrê nẽ kubê Kàxoũrũkwãre. Be nhỹm mẽ kwỳ ari Kàjxõũrũkware kam ba bẽnjãdjwỳrỳ Mãntino nẽ kute ari Kàjxõũrũkware kam kute ari mẽ oba djwỳj. Be Mẽkrãgnõti ta nẽ kwỳ kubê Kàjxõũrũkware nẽ kubê Pykany. Be nhỹm bep Pykany nẽ kubê Kẽndjãm be tãm nẽjã.

8. PYKANY Nhỹm kam mẽ kwỳ ari Pykany kam ba, be kubẽ kute mẽ krõrõ nhĩjukri mẽ õkrĩ mej nẽ ja. Pykany nhõ bẽnãjdjwỳrỳ nẽ kubê Bekwỳjti mẽ Bekwỳj-i ari. Be ari jã nẽ arari Pykany kam ari mẽ oba nhỹm Pykany kurũm mẽ kwỳ Kẽndjãm mã katoro.

9. KUBẼKÀKRE Be mẽ krõrõ kam nẽ Kubẽkàkre aminhĩ pêjnẽ nhỹm kam ajte bẽnjãdjwỳrỳ Bepgogoti ari Kubẽkàkre kam ari mẽ oba. Nẽ kam apêjnẽ nhym atãri Bepgogoti kra bê Bepkũm djwỳ bãm apêj nhĩ jukri adjwỳdjwỳ ari mẽ oba nhỹm kam ajbiri amej bê 2004 kam apêj nẽ. Be nhỹm kam arỳm Bepkũm apêj nhĩ jukri arỳm pãj mẽ Bẽnjãdjwỳrỳ ny kute ari mẽ oba kadjy nhỹ. Amej jãtãm kam nẽ arỳm pãj mẽ Bẽnjãdjwỳrỳ nhỹ Idji bênẽ Kadjyre Mẽkrãgnõti kam mẽ õ bẽnjadjwỳrỳ ny nẽjã.

10. KẼNDJÃM Be nhỹm kam Pykany kurũm mẽ kwỳ Kẽndjãm mã kato. Pykatire nẽ kute Kẽdjãm mã mẽ kwỳ okatoro nẽ kute kam ari mẽ oba. Pykatire nẽ kute Pykany kurũm kute Kẽdjãm mã mẽ okatoro nẽ kam ari kute mẽ oba. Be Mẽkrãgnõti ta te abẽn Ngràjnẽja. Pykatire nẽ kute Kẽdjãm mã mẽ okatoro djwỳj nẽ kam kute ari mẽ oba. Be, mẽ õkrĩ mej nẽ jã. Mẽkrãgnõtire kurũm nẽ kũm okraj, nãm Mẽkrãgnõtire kurũm Kàxoũrũkware katoro nẽ kurũm Pykany katoro nẽ kurũm Kẽdjãm katoro. Be Mẽkrãgnõtire ta kute aben Ngràjnẽjã be Mẽkrãgnõtire kurũm mẽ apôj nẽ jã be krĩ oinorere nẽjã.

93


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

ALDEIAS ANTIGAS DO POVO MEBÊNGÔKRE Kute-ê Mekragnotire Tradução de Bep-ôio

1. ALDEIA PRĨN KÔJAPÊJTE Prĩn Kôjapêjte, este era o nome da aldeia antiga. Nessa aldeia muitos Mẽbêngôkre moravam juntos. Por causa de brigas, o grupo começou a se dividir. Benjadjwỳrỳ Motere levou uma parte do grupo para morar no Arerekre. O pai de Motere havia contado a ele sobre aquele lugar.

2. AREREKRE Motere era um grande cacique e um grande guerreiro. Ele tinha atravessado o rio Morereredjà. Do outro lado do rio estava Arerekre e foi lá que o pessoal também morou. Depois, Motere levou toda a comunidade para um acampamento, que virou uma aldeia chamada Djwỳkapĩndjà.

3. DJWỲKAPĨNDJÀ Motere mesmo levou a comunidade dele para esse lugar, Djwỳkapĩndjà. Eles fizeram uma aldeia, onde moraram por pouco tempo. Depois eles se mudaram para outra aldeia nova chamada Rojkôre.

4. ROJKÔRE Foi também Motere que levou o seu pessoal para essa nova aldeia chamada Rojkôre. Eles moraram ali por pouco tempo. Foi nessa aldeia que o benjadwỳrỳ Motere morreu. O novo cacique ficou com o pessoal no Rojkôre por algum tempo. Depois eles foram para o Krôdjamre. Assim, do Rojkôre, eles seguiram para o Krôdjamre.

5. KRÔDJAMRE Pouco tempo depois que Motere morreu, apareceram dois caciques na aldeia Krôdjamre: Bepgogoti e Tapjête. Estes dois caciques resolveram levar os guerreiros para a aldeia Mẽkrãgnõtire.

6. MẼKRÃGNÕTIRE Na aldeia Mẽkrãgnõtire Tapjête acabou morrendo. E, assim, só Bepgogoti ficou cuidando do pessoal. Foi na aldeia Mẽkrãgnõtire que o branco fez contato. Depois do contato, Bepgogoti continuou cuidando do pessoal. Nesse lugar, o filho de Bepgogoti, Kute-ê, se tornou adulto. Por essa época, acabou a caça no Mẽkrãgnõtire. Kute-ê, então, quis fazer outra aldeia no Kubẽkàkre. Mas Mẽkrãgnõtire

94


MẼBÊNGÔKRE

se dividiu. Nem todos foram morar no Kubẽkàkre, um grupo saiu e foi morar num lugar que chamaram de Kàjxoũrũkware e depois outro grupo foi morar no Pykany.

7. KÀJXOŨRŨKWARE O grupo que foi para o Kàjxoũrũkware tinha como chefe Mãtino, que ficou cuidando do seu pessoal. O Mekrãgnõtire, assim, se dividiu em Kàjxoũrũkware e Pykany. Muito tempo depois, Pykany também se dividiu, e uma parte do pessoal foi para Kẽndjãm.

8. PYKANY A parte do pessoal que ficou no Pykany, depois do contato, fez uma aldeia muito boa. Os chefes do Pykany eram Bekwỳjti e Bepkwỳj-i, e os dois ficaram cuidando do pessoal da sua aldeia.

9. KUBẼKÀKRE Depois do contato, o pessoal fez uma nova aldeia, Kubẽkàkre. O chefe Bepgogoti continuou cuidando do pessoal até a sua morte. Depois, seu filho, Bepkũm, passou a ser o chefe e continuou cuidando do seu povo. Com a morte de Bepkũm, o cacique Kadjyre é quem está cuidando da nossa comunidade hoje. Kadjyre é o nome do novo cacique.

10. KẼNDJÃM Uma parte do pessoal se mudou da aldeia Pykany para a aldeia Kẽndjãm. Foi o cacique Pykatire que levou essa parte do pessoal para morar na aldeia Kẽndjãm. Antes, o pessoal morava junto na aldeia Mẽkrãgnõtire. Depois, eles se dividiram: um grupo foi para Pykany, outro foi para Kẽndjãm e outro para Kubẽkàkre.

95


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼRERE MẼ ̉ỲRỲ BÔJ Kôkômati Mẽkragnõtire

B e re M

e k ra g n

o ti re

Bepkwy-i Mẽkragnotire kute ipêj nhỹm kam Kremoro kute o mej.

Angête ari ajbit mẽ kôt mõ ba kam arek nhỹ, arek nhỹ. Pĩte ipari krã ̉yry kam nẽ ba arek nhỹ. Nhỹm arỳm mẽ wãj amrẽ mẽ iwỳrỳ wabi. Inõrõnyre kam ba ̉ỳrỳ kwêj õj bĩ anẽ kwỳky ja ojtut otẽ pidjô ja ̉ã kwêj kwỳ pan, kam otẽn o bôj, nẽ kam akôt kjê mã kũm arỳm ba õj bĩ anẽ. Pyngràjtire ja mã arẽ. Nhỹm kam imã nhỹj anẽ, ba kam kũm puru nokà ̉ã dja ga akaton rĩn nẽ omũ, nhỹm pidjô krãj nhĩmõk ̉ã puru ka ê kam dja. Nhỹm kam ã anẽ. Ba mẽ inõrõnyre bit ingrêren nhỹ, Ngàjre nhỹ, nhỹm, Mrykatykre nhỹ, Brikrare nhỹ, Kaktire djwỳ nhỹ. Be, ari nõrõnyre nẽ ja, nhỹm adjy kêt nẽ arỳm amrẽ wãj tẽ nẽ kam ngêt twa Bepgogoti gora katõk wa mỳ ota mỳjxê ja amrẽ mõ, nẽ anhĩdji jarẽj o mõ arỳm nẽ mỳjxê ja ari wỳrỳ bôj nẽ kute ari krõrõ mã amrẽ ari wỳrỳ mõ anẽ, nhỹm angêt Ngôtire mẽ kurũm ari kũm wan katõkre byt amrẽ o prõn nẽ ari kajpa, nẽ kam kũm djũnwã nhỹm mẽ ̉õ, jã imã kàjdjwa kajgo ja ngã, nhỹm mẽ ̉õ imã angà ja ngã, ba kam akija nhỹm akwatyj bôj ba kũm angà ngã nhỹm amĩpa kam kudjin mũjari otẽ, nhỹm ba krãtũm ja imã krãny anẽ, ba kam mỳ anẽ, nhỹm imã kàj ̉õ ngã anẽ. Ba tẽ nhỹm kubẽ ja arỳm mẽ kôt bôj kubẽ ja mỳj mẽ ̉a jõ gana, ba kam kũm ibê Bepgogoti kra, nhỹm nãrã abam, abam jarẽj kôt nẽ ba mẽ mõ, ba kam kũm jãj nẽ amrẽ mẽ ikôt prõn nẽ. Arỳm dja amĩjo wapdju mẽ aje mẽ ijõ bĩn nhỹm pãj kute mẽ a jõj bĩn mã nẽ amĩjo wapdju anẽ. Ota amrẽ mỳjxê ja mõ nhỹm kũm amrẽ katõk kwa ngã. Nhỹm kati dja ba mã otẽ, amẽ nẽ kumỳ nẽ mũm o tẽ Tôte kumrẽj nẽ tu kanê mã tẽm kumrẽj ba kam arỳm ari kruwa bit jamỳt bõm mẽ kutã inhigot nẽ tỹm. Nhỹm mẽ gora arek ari dja nhỹm kam kũm krà Bepgogoti gora arek dja ba kam krà Noryre anẽ mẽ o wabit nhỹm mẽ mõ nẽ kam mẽ ̉õ ja ot inhõ kre kam inhõkredjê ja nẽ ̉ãmỳ inhõ kre kam to prik anẽ. Nhỹm mẽ ̉õ ja tu amrẽ djat ot ibê kruwa ̉ãmỳ ba te ̉ãmỳj tỳj nhỹm imã dja ga tu amrẽ angã anẽ. Kam imã kam pãj amĩm ja by anẽ ba kam te krĩ bê ja ̉ã akabi nhỹm kam amrẽ mẽ ari mã ipôk prõn nhỹm poropot krãdjê ̉ã ãm nẽ ja nhỹm kam djan krãdjê ja kabam kutun mã mẽ krãmtĩ ja kôt tẽ. Nhỹm kam dja: kam je nhỹm nẽ mã arỳm ikrãdjê ja tut o tẽ bari kam kũm nãra ari tãn anẽ. Tẽ ara beje ari kukja djã nẽ wãj Atwỳrỳngô kam kra ̉õ ari mẽ akôt ba anẽ. Nhỹm kam kũm jãj nẽ arỳm mã mẽ ̉õ ja bê krãdjê byt mã arỳm kutun mã otẽ anẽ nhỹm djãm tãm anẽ Adjy kêt nẽ ja ota amrẽ Bepgogoti. Tẽ ba kam aj ba ̉ ỳrỳ gê mẽ djũnwã mẽ ari ro ̉ã ari bĩ dja bari abẽnhĩ by nõ anẽ amũ iprõn nẽ ̉ ỳrỳ ikato. Nhỹm kam mẽ kati anẽ arỳm ba mẽ Mẽrere mã ara krõ anẽ, arỳm amrẽ djũnwã o mõ pyka ̉ã kudji. Ba mẽ kam bôj, ba mẽ arỳm atyk mã ari nhỹrỹ djà ja kam nhỹ. Nhỹm angête Krãjakàrà ̉ã mẽ mã amĩ ja rẽj o djan: Ojnore nhỹm mẽ gumẽ ̉ỳrỳ irã kam nhỹ anẽ mẽ nà kam nẽ irã raj anẽ. Nhỹm bep ja kam nẽ irã ngrire anẽ. Ba mẽ kam mũm idjy amykry ̉ỳrỳ idjy nẽ kam nhỹ. Kam nhỹm mẽ õ bẽnjadjwỳrỳ ja nãn bãm mẽ ĩ mã kàjmã mẽ o mõ nẽ kam aj ari akôt kjê mẽ kàjmã dja.

96


MẼBÊNGÔKRE

Nẽ ari mẽ mã ajka mẽ nhỹm ari nire ari kutà dja. Ba mẽ kôt itoro mã te amĩ jo anẽ, pĩ kute ipari krã ̉yry kam ba arek nhỹ, nẽ kam ari kũm ajrã ari gajbit dja gari mẽ mã to anẽ. Nhỹm kam ari nà aj arek nhỹ, nhỹm kam ari abẽn mã kũm nhỹ ja. Dja gwaj o dja anẽ nhỹm kam ari je kũm nhỹm ja anẽ, nhỹm kam ari mẽ ̉ ỳrỳ abôj kam mẽngrere ja nhỹm kam ari abẽn mã aj anẽ kam abẽn mã ajkamẽ: Axô Biriri ja mõ xe, axô Biriri ja mõ xe, axô Biriri ja mõ xe, amõ xe: Axô Biriri ja mõ xe, a mõ xe , axô Biriri ja mõ xe, axô Biriri ja mõ xe, Axô Biriri ja mõ xe, a mõ xe. Uwo, Uwo.

Bere Mekragnotire

Nhỹm akwatyjre kute ari jo ̉ỹrỹ kraj tyk ã tũm mẽjtire mẽ mã toro dja. Nhỹm kute ari jo ̉ỹrỹ djwỳj Bepgogoti aj on ari owa prõn-nẽ nhỹ gê pãj angêtte kute ara jo bôj kam pãj atoro dja anẽ nhỹm mẽ ã anẽ. Nhỹm nĩj mẽ kute ari krõrõ ja kàj mã dja nẽ ari abẽn mã aj ka mẽ: ba kam arek mẽ omũj o dja nẽ kam ỹ my kam nẽ mẽ arỳm ari krõ anẽ. Nhỹm kam mẽ arỳm kàj mã dja ba kam arek mẽ omũj o dja. Imydjêny kam mẽ ajte mõ: kam kubẽ ja ̉ỳrỳ akubyt ajte mõ. Mytyrwỳ bê agosto ba mẽ bôj nẽ mẽ ikabẽn kôt nẽ kubẽ kũm ngore kam nẽ ba mẽ bôj nẽ nhỹ. Nhỹm mẽ arỳm mẽ ikrõ nẽ kam mẽ imã toro dja: o pron-nẽ nhỹ nẽ kam aj gê angêtte ari nhỹn õ kwỳ krẽ anẽ. Nhỹm arỳm para nhỹm adjy kêt nẽ mẽ arỳm wãj bôj nhỹm adjy kêt nẽ mẽ ̉õ tẽ mẽ apa arỳm nẽ mẽ bôj ngô, kam kubẽ ̉ỳrỳ bôj nẽ nhỹ parare nhỹm adjy kêt nẽ mẽ krãmti ja bõm tỳm nẽ adjy kêt nẽ ê, ê mãjton wate bỳ y bakrã tũm aĩryti nhỹm kam mẽ kũm bẽnjadjwỳrỳ gê mẽ abẽn o ỹrỹ ri gê akati aj nhỹm mẽ aj bẽnjadjwỳrỳ on katõk ̉õ mỳ gê mẽ on abẽn mã kungrà nhỹm kam kabi on tẽ nẽ arỳm ja my. Nhỹm mẽ kam kũm wa dja ga amỳ anẽ, nhỹm kam angêtte ajte kũm ja dja gãra amy nhỹm kam angêtte kũm kati wã dja ga amỳ anẽ. Ba kam ije mỳjja pumũj kêt kam nhỹm Bep nãm mẽ Iriri ̉ã mẽ ikrõ mẽ ijo mõn kam imã on amrẽ tẽn katõk ̉õ katoro anẽ. Ba kam kati ije katõk ̉õ katoro prãn kêt tẽ anẽ. Nhỹm kam ari imã mỳ kam anẽ. Ba kam biri ari kute ibê katõk pyma kam anẽ. Nhỹm kam ari imã djãm aprĩre anẽ ba kam arỳm ã anẽ. Nhỹm mẽ imã vinte ja ngã ba o tẽn katoro nhỹm mẽ angrô ̉ỳrỳ mõ bà kam mõ ba nhỹ nhỹm mẽ imã ̉ỳrỳ tẽn mẽreri mã arẽ gê amã katõk y ̉õ ngã ga mẽ kôt o tẽ anẽ. Ba kam ipijaàp nẽ biri mẽ ajõ kũm arẽ mã anẽ. Nhỹm kũm ajma gu ̉ỳrỳ anẽ. Nà kam tãmja mã nẽ ga aje katõk ̉y ̉õ nhõrõ mã nhỹm kute mẽ kôt bà kam otẽm mã awỳrỳ tẽ ba amã arẽ anẽ Bepgogoti kra nẽ ja nhỹm kam djãm mrãmri nẽ mẽ imã kra jarẽ anẽ, kra ja nẽ mydjênyre nhỹm Bep kra ja nẽ arỳm kranyre nhỹm kam mẽ imã katõkre ja ngã ba kam imã uma nẽ nhỹm kam ari mã kati arỳm ajabatàj nhỹm bep mẽ prire nẽ mẽ amrẽbê katõkrẽ nhỹm nhỹ ja dja amã ̉y ̉õ ngã anẽ ba kam kũm vinte dja imã ̉y ̉õ ngã. Ja bit nẽ ba arỳm krãkukẽj kôt amũ rẽj kôt omũn anẽ. Djãm bẽnjadjwỳrỳ kra anẽ. Nhỹm nà tãm anẽ ubi mã arẽ nhỹm tẽ nhỹm kũm, arẽn, arẽn nhỹm ate kàjmã pari krojkroj o tẽ arỳm angête Nikàjti mã kungã nẽ amẽ ari, jã mã kungã ba kam o tẽn iruwa mã kungã ja ikutep adjà anẽ. Nhỹm ã anẽ wãj kudjà

97


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

ba tẽn mẽ kôt tẽ nhỹm jaku mẽ ikabẽn kôt nẽ kubê krã jakati nhỹm bep kubẽ kabẽn kam nẽ kubê jaku. Nhỹm to ba ̉ỳrỳ tẽn nẽ amẽ kubĩ nẽ kam be djãm ã kubẽ nhõ katõk kute anhỹrỹ ije katõk rẽj pumũj kêt nẽ imã katõkre pyma nẽ angêtte imã akre o krĩ kajgo nẽ imã kubẽn dja ga ã ̉õ wa nẽ kam ê prêk nẽ kute imã ̉ã karõ ba arỳm ije mari nẽ ba krã jakati jabĩn, jabĩ, krã ̉ãmỳn o tẽn kà kam mẽ mã ku mẽ. Nhỹm adjy kêt nẽ wa mã mẽ tẽmjã mẽ imã kàpore owabê. Nhỹm mẽ kute kubẽ mari ̉õ anẽ. Nhỹm kam mẽ ota ja kumẽj anẽ. Ba mẽ ̉ã kàdji. Ba mã iprõnẽ nhỹm kubẽ ja ̉ỳrỳ anhên tẽ ba ja mã totyu anẽ arỳm o amajkrum nẽ kubĩ nẽ kam arỳm arek dja. Nhỹm mẽ arỳm imẽj nẽ ba mẽ kam kà kam kumẽj nẽ mã o tẽ, o tẽ: o bôj ba tẽ nhỹm ajte mẽreri xiku mẽreri imã kabẽn nẽ mẽj kumrẽj djã nẽ ga mry ̉õj bĩ anẽ, ba nà nã bãm jabĩn, jabĩ, nẽ kam arỳm nhỹ. Nãm bãm mẽ ngõrõ nẽ amrẽ mõ: ngõrõ nẽ pakreti ja ̉ỳrỳ bôj nhỹm mẽ tep kwỳ pa nẽ. Nhỹm kubẽ roptykre ja bĩ mẽ ikôt bôj nẽ mẽ imã roptykre bit nẽ ba mẽ kubĩ anẽ. Ba mẽ kam akubyt ̉ỳrỳ mõ, nẽ àmĩn nẽ o mõn o bôj nẽ ba mẽ kukrẽ. Nẽ mõn: ngõrõ nhỹm kubẽ ja arỳm mã mõ ba mẽ ngõrõ Tàkwỳrỳ mẽ Jôkàtã ari mã kabẽn ja kôt màn ba kam ari baj bit arek mẽ kôt mõ: nhỹm adjy kêt nẽ mẽ ajte mẽ ikajpa ba mẽ arỳm kadjy amĩ mẽj xo ikumẽj nẽ imej kumrẽj nẽ. Nhỹm adjy kêt nẽ mẽ ê, amrẽ ê, nhỹm mẽ kutã akija. Nhỹm mẽ kutã rĩt nẽ kam Mẽrere, Mẽrere nẽ arỳm mẽ ba kajpa nhỹm amrẽ àrà tẽn bôj nẽ mẽ pakjêj o tẽ nẽ kam nhỹ nẽ kam narã bẽnjadwỳrỳ ja nhỹm kam mẽ kũm krĩbê nẽ nhỹ anẽ. Nhỹj nẽ bẽnjadwỳrỳ bit pakjêj o tẽ. Nhỹm kam mẽ kũm bẽnjadjwỳrỳ raj nẽ arek Mẽkrãgnõtire kam mẽ onhỹ anẽ. Nẽ kam tãmja ja no nhỹm mẽ o mõn arỳm ba mẽ kadjy amĩ kumẽn mẽ ỳrỳ mõ. ̉Ỳrỳ idjà ngrõrõ mõ: idjà ngrõrõ bôj. Nẽ dja nhỹm bõm tũm nẽ mẽ imã bẽn dji ba mẽ arỳm nhỹ. Nhỹm mẽ arỳm tep mẽ idjê jẽ mrỳnhĩ kokjêrê ja nẽ ba mẽ kwỳkrẽn ari ije kape kakij kêt kam nẽ ari je sal kakij kêt kam nhỹm mẽ te ari mã arẽ nẽ ari mã kungã ba ari kaki nhỹm àjnẽ kam nap nẽ bari tẽ kaki nẽ kam kapĩ. Nhỹm kam mẽ bẽnjadjwỳrỳ ̉õ ari pumũ nẽ kam ari mã àkrê nẽ kam ari kwãrĩkwãj gora ĩ ajte ̉õ krẽn o mõ anẽ. Nhỹm bep nãm bãm ari kukrẽ nhỹm ari imã mỳ kam nẽ gari arỳm krẽ anẽ. Ba kam kũm nà ari je kakij kêt kam nẽ bari o wa nẽ. Arỳm ba mẽ nhỹ ba kam Kadoka kam bôj nẽ ba imã uma rã ̉ã. Nhỹm tẽ abãm angêt imã ot katok ̉õ o tẽn katoro nẽ o mry ̉õj bĩ anẽ. Ba kam kũm kati imã kij kêt tê. Bari kam iro ̉ã tẽ nhỹm mẽ angrô ̉ỳrỳ mõ bari mẽ kôt iro ̉ã tẽ nhỹm imã amrẽtẽ gê dja aõjtẽ ja prỳre te bê ̉õ o dja ga kukrà kêt nẽ abĩ ba amrẽ o mõ anẽ ba ã. Nhỹm mẽ arỳm ̉ỳrỳ prõn-nẽ nhỹm kam imã mĩ mĩ anẽ. Be ba kam kũm mỳj nã nhỹm mĩ anẽ. Ba kam amrẽ anẽ nhỹm imã kungã ba kam kumỳn o ipron-nẽ. Nẽ kamja bĩn jabĩ, jabĩ, ja kudja. Nhỹm kam imã djoriga ̉õjbĩ anẽ. Ba nà anẽ nhỹm kam imã dja ga ã ̉owa nẽ. Be ba kam arỳm tẽ be ba kam arỳm katõk kunĩ o mry pa vinte e dois o nẽ ba ipamẽj. Nẽ kam arỳm mereri mẽ imã krà ba mẽ ̉ỳrỳ bôj nẽ nêkrêj kwỳ o bôj nẽ ari o iba: ate ikrãn iba nhỹm krãjakàrà mẽ kwỳpa. Nhỹm mẽ kũm Krãjakàràre pyma pỹtĩ: nẽ kam krekati mẽ katõkre mẽ ja màt o ba nhỹm ã kubẽ uma je mẽ kôt uma pytĩ anẽ. Nhỹm mẽ mãn uma jê Kadoka kam ba. Nhỹm bep nãn bãn ari arỳm kadjy ija batàj nẽ djũnwã: Akamrere mẽ ari ja ba tàj, kêt tê-ri ga apydji. Nẽ akurêdjwỳj kàj bê arẽn, aja ê. Nhỹm bep kati jã kam dja ga arek nhỹ. Ba akamrere mẽ ari ija ba tàj ny bit o mõn a ê ã arẽj jo wa nẽ. Be nãm bãm ari Krajakàràre ̉ỳrỳ mõ kàjbê kumẽ prĩ nẽ kikrekre ka põn kam akubyt a mĩ jã. Idjàm nêj mõ. Nẽ kam ba ajte amrẽ ari bê katõkja o pôj nẽ o pĩ titi anẽ. Nhỹm tỳj nẽ prĩ nẽ o mẽ o waj kẽn. Nhỹm bep kati ja kam nẽ bari ijabatàj nẽ mẽ idju kanê o nẽ ba mẽ kubê kruwa kungràn prĩ nẽ o waj kẽn. Be mẽ kute mẽ ikrõrõ totok bê. Inõrõnyre kam nẽ mẽ ikrõ. Ba arỳm ije amã arẽja.

98


MẼBÊNGÔKRE

A CHEGADA DE CHICO MEIRELLES Kôkômati Mẽkrãgnõtire Tradução de Nhàkpôkti Mẽkrãgnõtire

Vou contar para vocês a história do contato com os brancos. Eu ainda era rapaz e não tinha filhos. Naquele dia, algumas pessoas tinham ido bater timbó e eu tinha ficado na aldeia Mẽkrãgnõtire, porque meu pé estava machucado. Foi nesse dia que Chico Meirelles chegou na nossa aldeia. Eu tinha saído para matar passarinhos com flecha e quando voltei para a aldeia, trazendo os passarinhos, falei para meu sobrinho Pyngràjtire: – Já matei passarinhos para nós comermos. Ele perguntou : – Onde? Eu contei para ele que tinha sido num pé de fruta perto da roça. Ele foi procurar passarinhos também, junto com alguns rapazes que estavam com ele: Ngàjre, Mrykatykre, Brikrare e Kaktire. Meu sobrinho estava voltando da roça, com os passarinhos que ele caçou, quando viu alguns kubẽ vindo para nossa aldeia. Ele correu para avisar ao bẽnjadjwỳrỳ Bepgogoti: – Meu tio, pode pegar sua espingarda, porque eu vi muitos kubẽ vindo para cá e eles estavam falando seu nome. Foi quando eles chegaram para fazer contato conosco. Vinha muita gente com o Meirelles: kubẽ, Gorotire, Mẽtyktire e até Mẽkrãgnõtire também. Ngôtire correu com a espingarda para ficar junto a Bepgogoti. Eu também pedi para alguém me dar uma faca para ficar junto com eles, mas me deram foi um colar de miçangas, que eu entreguei à minha avó e, então, pedi uma faca para ela. Nós fomos encontrar com o Meirelles fora da aldeia. Quando chegamos lá, ele perguntou para mim: – Quem é você? Eu respondi: – Sou filho de Bepgogoti.

Bere Mekragnotire

99


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Então Meirelles perguntou onde estava meu pai, porque ele tinha vindo para conversar com ele. Eu falei que meu pai estava vindo, que já devia estar escondido no mato e que se Meirelles atirasse na gente, meu pai ia atirar neles. Naquela época só Bepgogoti e Tôte tinham armas, mas Tôte tinha ido para o mato, e o resto de nós só tinha flechas. O compadre de Bepgogoti pediu para ninguém atirar. Nessa hora nós já estávamos cercando Meirelles e o pessoal dele. Poropot estava do meu lado, com seu chapéu vermelho. Alguém tirou o chapéu de Poropot, colocou o chapéu na cabeça e foi avisar ao pessoal que estava batendo timbó, que os kubẽ tinham chegado perto da nossa aldeia. Poropot perguntou: – Quem pegou meu chapéu? Aonde ele foi? Vocês viram o filho da Atwỳrỳngô por aqui? Eu respondi que foi o filho de Atwỳrỳngô quem pegou o chapéu de Poropot. E ele falou: – Ah, então está tudo bem. Nessa hora Bepgogoti já estava chegando, então eu falei: – Vou ficar junto com o meu pai, se alguém o matar, vai ter que me matar também. Mas alguém me falou: – Não, agora a gente já fez contato com Meirelles, ninguém vai matar nem morrer. Foi assim que Bepgogoti encontrou–se pela primeira vez com Meirelles. Eles conversaram, e nós fizemos contato e nos sentamos todos juntos. Estávamos perto da aldeia, no lugar onde nos encontramos com Meirelles. Alguém, então, falou para irmos para o acampamento, para ficarmos lá. Nós seguimos para o acampamento e chegamos à tardinha. Ficamos todos lá, com Chico Meirelles. Bepgogoti chamou o pessoal para dançar e todos se levantaram para dançar. Eu não dancei, porque estava com o pé machucado. Logo falei: – Vocês podem dançar. Eu vou ficar sentado, porque meu pé ainda está doendo. Em seguida, o pessoal perguntou: – O que vamos cantar? Eles pensaram um pouco e escolheram:

Axô biriri ja mõ xe, axô biriri ja mõ xe, a mõ xe , xô biriri ja mõ xe Axo biriri ja mõ xe, a mõ xe, axô biriri ja mõ xe, axo biriri ja mõ xe, Axô biriri ja mõ xe, ja mõ xe Uwo,uwo

A sua tia, Bepkyi, que era uma moça bonita, dançou junto com o nosso pessoal. Eles dançaram até que Bepgogoti pediu que parassem, para que os Gorotire, que estavam com Meirelles, dançassem também. E eles dançaram. O pessoal, que estava batendo timbó, chegou no acampamento à tarde e perguntou se estava tudo bem. Eu fiquei sentado, olhando o pessoal e perguntei: – Porque eles fizeram contato com a gente? No dia seguinte, um Mẽbêngôkre pediu a Bepgogotire para falar com Meirelles para distribuir as armas

100


MẼBÊNGÔKRE

que ele havia trazido. Bepgogoti escolheu primeiro a sua arma, depois nós fomos pegando as outras armas que Meirelles trouxe de presente para nós. Nessa época, eu ainda não sabia atirar com espingarda. Depois de cada um pegar uma espingarda, fomos treinar na beira do rio. Foi quando eu aprendi a atirar. Eu peguei uma espingarda de calibre 20. Alguns dias depois, fomos caçar. O pessoal, então, falou para eu pedir munição a Meirelles. E falaram para Meirelles: – Ele é filho de Bepgogoti. E Meirelles perguntou: – É verdade? Mas nessa época nasceu meu primeiro filho, e o pessoal me avisou que era perigoso usar uma arma quando a pessoa tem um filho pequeno. Então, eu dei a munição para a minha mãe guardar. Mas logo que meu filho cresceu um pouco, eu fui caçar junto com o pessoal e matei dois jacus. Quando fui deixar os jacus na canoa, o pessoal escutou o barulho de queixada. Fizeram um sinal com o remo e fomos atrás dos queixadas. Nós corremos e eu matei três queixadas e errei um. Nós matamos muitos queixadas, colocamos na canoa e levamos para o acampamento. Assim, fiquei conhecendo as armas. Foi meu pai quem me ensinou. Quando chegamos, Chico Meirelles me chamou e perguntou: – Você matou algum? Eu falei que tinha matado três queixadas. O contato aconteceu em agosto. Meirelles e o seu pessoal ficaram no acampamento até outubro, quando eles foram com todos nós para a nossa aldeia. Dormimos duas noites no caminho até chegarmos na beira do rio. Paramos lá para bater timbó e um kubẽ matou uma onça preta. Nós comemos a onça e dormimos lá. No dia seguinte, Takwỳrỳ e Jokàtã foram com os kubẽ para outro acampamento de caça. Eu continuei com o resto do pessoal. Quando acampamos perto da aldeia, Meirelles perguntou por Bepgogoti e nós respondemos que ele estava na aldeia. Alguém, então, foi chamar o bẽnjadjwỳrỳ. Quando ele chegou no acampamento, os kubẽ prepararam comida e café para todos. Alguns, que nunca tinham comido sal nem bebido café, não quiseram comer nem beber. Bepgogoti, então, falou: – Vocês podem comer, vão se acostumar com sal e açúcar. Eles experimentaram comer com sal e beber café com açúcar. Nós demos enfeites para Meirelles usar para chegar na aldeia e ele entrou na aldeia enfeitado, andando e balançando e foi cumprimentando todos. Depois fomos para o acampamento Kandoka. Nessa época, os Krãjakàràre atacaram a nossa aldeia. E nós fomos atrás deles. Depois voltamos para a nossa aldeia. Essa é a história de quando eu era jovem e Meirelles fez contato com a gente.

Bere Mekragnotire

101


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼKRÃGNÕTIRE BA DJÀ TŨM MẼ NY MẼ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE

LEGENDA Ngô Rio Imôti Lagoa Pykà nokà Limite da Terra Indígena Krĩ tũm Aldeia antiga

Krĩmej Aldeias atuais

Pry tũm Caminho Rwỳp tũm Acampamento Pykakrã tũm Cemitério

Purudjãmjỳrỳ Roça antiga

102


-56 o0’

-55o0’

-53o0’

-54 o0’

-52o0’

-51o0’

-50 o0’

MẼKRÃGNÕTIRE BA DJÀ TŨM MẼ NY MẼ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE

-6 o0’ -6 o0’

Terra Indígena Baú

Terra Indígena Kaiapó

1- Gorotire kurũm

e

gu

tir

Xin

By

rio

9- Kamau

Pidjônhĩkamrẽktikô

rio

Ko r o

i

8- Rojtiowôtire 11- Pykany

roti

I rir

-7o0’

Xip

rôti

R i ozi

kre nho

2- Xiprôtikre

12- Kẽndjãm

-7o0’

7- Krôdjamre

3- Prĩnkôjapêj 7- Mẽkrãgnõtire Kr w y t

i kà n

gy

10- Kubẽkàkre

P TO A

Terra Indígena Bàdjumkôre

al

-8 o0’

Lim

ite

es

ta

du

-8 o0’

4- Arerekre Terra Indígena Panará Xingu

PA MT

By tire

rio

Li m ite es ta du al

5- Djwỳkapĩndjà

Localização das Terras Indígenas no Brasil 6- Rojkôre

N

-9 o0’

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore -9 o0’

Terra Indígena Kapôt Jarina

est ite Lim

ingu

By tire

rio X

ad

ua

Mỳtapôjdjà L

l M T TO

Mỳtngjêjdjà O

S

103 -10 o0’ o

-56 0’

-55o0’

-54 o0’

-53o0’

-52o0’

-51o0’

-50 o0’

-10 o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼKRÃGNÕTIRE BA DJÀ TŨM MẼ NY MẼ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE

LEGENDA Ngô Rio Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada

Gorotire Kurũm - Xiprôtikre

Pyka nokà yry kadjy rã ̉ã ã Limite da Terra Indígena em processo de estudo

Xiprôtikre - Prinkôjapêj

Pyka nokà yry nẽ kam kraje õ pi ̉ôk kêt rã ̉ã Limite da Terra Indígena em processo de homologação

Prinkôjapêj - Arerekre

Pyka nokà tũm kôt mẽ kute iri kêt Antigo limite da Terra Indígena (em contestação pelo Ministério Público Federal)

Arerekre - Djwỳkapĩndjà

Krĩmej Aldeia atual

Djwỳkapĩndjà - Rojkôre

Krĩ tũm Aldeia antiga

Rojkôre -

Pykakrã Cemitério

Krôdjamre - Mẽkrãgnõtire

Kakũm Nuvem

Mẽkrãgnõtire - Kamau (Krĩ ny)

Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso

Bere Mekragnotire

Bà Floresta Ombrófila Aberta Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios Pry raj Rodovia

104

PRY TŨM CAMINHOS ANTIGOS

Krôdjamre Mẽkrãgnõtire

Mẽkrãgnõtire - Kubẽkàkre (Krĩ ny) Mẽkrãgnõtire - Pykany (Krĩ ny) Pykany - Kẽndjãm (Krĩ ny)


MẼKRÃGNÕTIRE BA DJÀ TŨM MẼ NY MẼ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE São Félix do Xingu

Novo Progresso

10- Kubẽkàkre Terra Indígena Bàdjumkôre

4- Arerekre Terra Indígena Panará Xingu

By tire

PA MT

rio

Li m ite es ta du al

5- Djwỳkapindjà Alta Floresta Guarantã do Norte

Matupá

6- Rojkôre

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore

N

Peixoto de Azevedo

Terra Indígena Kapôt Jarina

Colíder

S

ingu

Mỳtapôjdjà L

Terra Indígena do Xingu

By tire

rio X

Mỳtngjêjdjà O

São José do Xingu

Localização das Terras Indígenas no Brasil

PA TO

3 -16

3- Prĩnkôjapêj

ual

BR

7- Mẽkrãgnõtire

s ta d

7- Krôdjamre

ite e

2- Xiprôtikre

Lim

nho

l M T TO

R i oz i

ua

12- Kẽndjãm

kre

ad

i

roti

I rir

rôti

est

rio

Ko r o

8- Rojtiowôtire 11- Pykany

Xip

ite

e

gu

tir

Xin

By

rio

1- Gorotire kurũm

Pidjônhĩkamrẽktikô

Lim

Terra Indígena Kaiapó

9- Kamau

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI ∙∙ Limite da T.I. Kapoôt Nhĩnore traçado a partir da proposição de TURNER, 2003.

Terra Indígena Baú


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨ TŨM NHĨDJI LISTA DAS ALDEIAS ANTIGAS

MẼRERE KUTE KAMAU KAM MẼ KRÕ MẼ MẼKRÃGNÕTIRE KRÕRO Mãtino Kayapó Kremôrô Metuktire kute ipêj.

1-

Gorotire Kurũm

7-

Mẽkrãgnõtire

2-

Xiprôtikre

8-

Rojtiowôtire

3-

Prĩnkôjapêj

9-

Kamau

4-

Arerekre

10-

Kubẽkàkre

5-

Djwỳkapĩndjà

11-

Pykany

6-

Rojkôre

12-

Kẽndjãm

7-

Krôdjamre

Amrẽbê nẽ mẽ krĩ pydji kam ari ba Kamau mẽ, Mẽkrãgnõtire mẽ, Pykany mẽ, Kẽndjam mẽ, Kapôt mẽ, Mẽtyktire mẽ, Piaraçu mẽ, mẽ jã kunĩ nẽ mẽ krĩ bê Rojkôre kam typydjin ari ba typydjin arĩ krĩ ja kam ari ba nhỹm kam mẽ abẽn kam ngryk. Nhỹm kam mẽ kwỳ Rojkôre kam abẽn o wajkija. Nhỹm mẽ jã krĩ bê Kamau kam dja, nhỹm mẽ jã kumrẽj kute Rojkôre kam abẽn o bikjêrê jã nhỹm mẽ jã djwỳ arỳm mõn Mẽkrãgnõtire kam dja nhỹm Pykany mẽ Kẽndjam mẽ. Be jã nẽ mẽ abẽn o wajkija nẽ apỹj amĩm krĩ ny nhĩpêj. Nhỹm inhõ mẽ Rojkôre kurũm katon amrẽ mõn kot nhỹj pyka jã kam? Nẽ mẽ pry ̉ã mõn adjôre wamã nẽ mẽ kam djan kam kũm Rõnokrĩdjà anẽ. Be jãj nẽ mẽ rõn kwỳ kukuwa nẽ kute amĩm kangô mã. Nhỹm kam mẽ kàjbê kam am ãtũm nẽ arỳm ajte mõn Kêkàjtikrô kam dja mẽ kute krĩ raj nhĩpêj nẽ kam puru jadjwỳrỳ tũm. Be krĩ jã kam bit kute reremej o ỹrỹ mã nhỹm kam mẽ abẽn wỳrỳ prõn nẽ kam ajte abẽn o wajkija ba mẽ kàjbê kam am ãtũm nẽ kam kute abẽn o bikjêrê jã mẽ abẽn o wakprõ nẽ kute akubyt Nêkànõrõ mã mẽ o mõrõ mã nhỹm kam mẽ ajte abẽn mã kabẽn jarẽn kute pyka kam mỳjja krãmti o jabeje mã abẽn mã arẽ nẽ kam kute amĩm puru jadjwỳrỳ nẽ kute kam amĩm tyryti mẽ djwỳ djiri nẽ kute kam amĩm pĩ mej o kikre kadjy nẽ kute amĩm kô ̉ã kêj mã nẽ kute amĩm djudjê ̉ã kêj kadjy. Be nhỹm mẽ pyka jã kam krĩ nhĩpêj nẽ kũm Kukõkêtkrô anẽ. Nhỹm mẽ pyka jã kam kàjbê am iryn kam ajte abẽn mã kra kute akubyt mẽ o krĩ tũm bê Rõnokrĩdjà mã mõrõ mã nẽ ajte krĩ jã kam ajte kàjbê kam am iryn arỳm ajte Jàtkamrêktire ỳrỳ mõ. Be wa kam mẽ o puru tire mẽ kunĩ kadjy nẽ mẽ ipêj. Be krĩ jã kam nẽ inhõ mẽ kàjbê ari ba atũm be jã kam nẽ arỳm apỹj pry apôj kute mapa kam wa pyràk. Amrẽbê nẽ mẽ tũm ari ari ba, mẽ tũm nẽ mẽ apỹj pyka djàri kôt ari ban: arỳm ajte akubyt o krĩ mã ba inhõ mẽ krĩ jã kam ba, ari ari ãtũm, be krĩ jã kuri nẽ mỳjja kumej djwỳ, pidjô, mej, pĩ ̉y, tep, mry, pidjỳ nẽ bà djwỳ mejkumrẽj, mỳjja jã kunĩ nẽ krĩ kuri. Be krĩ jã kam nẽ garimpeiro mẽ ỳrỳ prõn nẽ kam mẽ ̉o prire mẽ nã ari kubĩ, jã kam nẽ garimpeiro mẽ seringueiro kumej. Be garimpeiro kute mẽ ̉o nire krĩ bê bit kam nhỹm kam mẽmy krĩ kurũm katon mõn garimpeiro ỳrỳ bôj nẽ kam akẽj nẽ akubyt mõ nhỹm garimpeiro mẽ kôt mõn mẽ o krĩ mã kato arỳm kam abẽn o mõ nhỹm kutã garimpeiro o katõk nhỹm Mẽbêngôkre nhõ kruwa. Me abẽn wỳrỳ prõn nhĩ jukrĩ nhỹm mẽ abẽn mã kũm gumẽ mũm ajte amĩm pyka ̉o jabẽje anẽ, nẽ kam ajte mõn garimpeiro kuri dja nhỹm garimpeiro akati kôt mẽ ̉o pyka mã wagija. Nhỹm mẽ arỳm krĩ bê Kamau mã mõ, nhỹm ãtũm nhỹm Mẽrere bôj, spi kute Mẽbêngõkre pytàrà djwỳj bôj nẽ Kamau kam mẽ jã krõ. Mẽ mũm mõrõ kêtêri nhỹm mẽmy mõrõ nẽ kute puru jã djwỳrỳ nẽ kute kam kikre nhĩpêj kam ỳrỳ mõrõ mã nẽ arỳm mõ kam puru jadjuwan arỳm kam jàt mẽ, katẽre mẽ, bay mẽ, tyryti mẽ, kayrê ̉y kam kre. Nhỹm kam mẽ kunĩ arỳm ỳrỳ mõn bôj nẽ kam krĩ raj nhĩpêj nẽ ajte kam puru kwỳ jadjuwan krĩ jã nẽ ngô bê Kruwaràtobadjà mỳrỳ bê dja. Nhỹm kam kubẽ mẽ ỳrỳ mẽ kanê o bôj, mẽ ije mẽ kanê jã o pumũj kêt mararia, mẽkakrĩti mẽ, mẽ ĩjarop mẽ nẽ mẽ kam kato. Nhỹm kam mẽ kanê kumej nẽ kam kwỳ ty pĩdjỳ kêt kam nẽ mẽ kwỳ ty. Be mẽ kanê jã kubẽ kute mẽ ỳrỳ o bôj kam nhỹm mẽ abẽn mã kabẽn nẽ kute ajte amĩm pyka o jã beje mã, kàjbê ngô mã o kreraj nẽ amã nẽ mõn krĩbê Pykanhikàjkàry kam dja. Nhỹm kam pyka jã kam djwỳ kêt nhỹm kam mẽ ta abẽn wỳrỳ prõn nhỹm kam mẽ ajte abẽn mã kabẽn jãrẽ, mẽ gumẽ akubyt ajte ba nhõ pyka kam baje amĩm mỳjja djiri ỳrỳ anẽ kam nẽ arỳm purun kam mỳjja kunĩ anẽ. Be jã kam nẽ Mẽrere bôj nẽ mẽ kukrõ be djãm ãnẽ. Be nhỹm kam mẽ arỳm kam Kamau kam nhỹn arỳm kam Kwỳrỳkangô o nhỹ, nhỹm mẽnire arỳm puru mã ba nhỹm mẽmy bà kam mry ja, nhỹm mẽ kwỳ ngrêt krĩbê nhỹ. Nhỹm mẽmy bà kam mõ jã angrô nhõ ngô ỳrỳ bôj mõ, mẽbê Gorotire krĩbê mẽ ỹrỹ jã ỳrỳ katon mẽ aên mẽmã katõkrẽ mẽbê Gorotire, Bôti mẽ, Êngri mẽ, Poropot mẽ, Môpdjô mẽ, Rõntujrô mẽ, mẽ jã nẽ mẽmõ nẽ mẽmã kũm arek mẽ dja gumẽ abẽn mã bakabẽn anẽ. Kam mẽmã kũm Mẽrere mẽ nẽ ba mẽ mõ

`Nhàkpôkti Mekranoti-re

106


MẼBÊNGÔKRE

anẽ kubẽ mẽ ikôt àpêj tũm anẽ spi kam mẽ ̉o anẽ mẽmã kũm mẽ aprõn kêt anẽ o nĩja Mẽrere ngô mỳrỳri dja anẽ kute mẽ amã kabẽn mã anẽ. Nhỹm kam mẽ krĩbê ỹrỹ jã puru mã mẽnire kôt mrã kute mẽmã arẽj mẽ kôt mrãn bôj nẽ mẽmã kũm o nĩja arỳm Gorotire bôj anẽ. Nhỹm kam ari mẽmã kũm o nĩja Mẽrere mẽ ỳrỳ amõro mẽ akamama. Nhỹm kam mẽ krĩbê ỹrỹ jã kũm Mẽrere ỳrỳ mõro prãm kêt. Nhỹm ajte Mẽrere Gorotire jano kute mẽmã arẽj krĩ mã mẽ ỳrỳ mẽ ano. Nhỹm kam kàjbê mẽ ̉ã kati kràmti nhỹm Gorotire akubyt o krĩ mãmõ nhỹm kam Rõntujarô mẽ, Mãtino mẽ kra mẽ prõ ari Mẽrere kôt Altamira mãmõ Kamau kurũm ngô kôt kà kam mõn Kruwaràtobadjà mã kato nẽ amũ Kororoti kôt mõ. Nhỹm kam anfíbio ari pa amỳt kam Altamira mã aro mõ. Kute rinari ari kũm kabẽn mã aro mõ nẽ arõ mõn arõ pyka ̉ã ajarẽ nẽ kute ari ari krõ ̉ã ajarẽ nẽ kam ari kũm mỳjja kwỳ ngã ngôj, kubẽjaê, kàj, katok kubẽta angà, mỳjja jã nẽ mẽ ari kũm kungã nhỹm ari akubyt o pyka mã o mõn o bôj. Nhỹm ari Kamau kam bôj nhỹm mẽ ajte abẽmã kabẽn ajarẽ gumẽ ajte akubyt ba nhõ krĩ tũm bê Kukõkêtkrô mã anẽ, nhỹm kam mẽmy kwỳ Mẽrere kôt kute Mẽkrãgnõtire krõrõ mã kôt mõ, Mẽkrãgnõtire krõn kam ajte akubyt Iobal mẽ, Bekwyjti mẽ, Krwyjdjê mẽ, Atxyre mẽ Kẽtmy mẽ, Kẽnhõngô mẽ aro mõn aro bôj. Nhỹm kam mẽ ari kũm wãj nẽ garimpeiro mẽ seringueiro kute mẽnire parimã anẽ nhỹm kam mẽ tinprãm nẽ kam abẽn mã kũm gumẽ ajte akubyt anẽ, nẽ kam arỳm ngô kôt kà kam wabi Kamau mãmõ kam bôj nẽ kam ari ba. Nhỹm mẽ kwy Kamau mãmõ nhỹm mẽ kwỳ arek Kukõkêtkrô. Kam, kam Mãntino mẽ Kadjyre mẽ, Bepkàmati mẽ, Ykakôrô mẽ, Beprêrê ari kamama Mẽrere kute ĩaro mõrõ kam ari kamama nhỹm ari bôj nhỹm mẽ ajte pry ̉à Altamira mãmõ nẽ amu Belém mãmõ. Nhỹm Belém kam ari abẽn mã kabẽ spi nhõ bẽndjwỳrỳ mã kabẽn nhỹm kam Mẽrere ari kũm kubẽ mẽ ỳrỳ bôj jarẽ. Nhỹm spi kam mẽ ari kũm mẽ anhõ pyka tũm wã kam dja ga mẽ arek dja anẽ nhỹm kam mẽ kũm kĩkêt nẽ kati anẽ. Nhỹm kam Belém kam mẽ ari kũm kubẽ nhõ mỳjja kwỳ ngà nhỹm ari akubyt o pyka tũm bê Kukõkêtkrô mã o mõ kam nẽ mẽ ari kamama. Nà Kukõkêtkô kam nẽ mỳjja kumej kam purun kam tep kam mryn kumej nhỹm mẽ kam ajte kam arỳm akubyt ajte Kamau mãmõ. Nhỹm ajte mẽ kam kàjbê kam am iryn kam ajte ta abẽn wỳrỳ prõn nhỹm kam mẽ kwy ̉ajte akubyt ajte Kamau mãmõn kam ̉ã akati amajkrut nẽ amajkrut nẽ ikjê kêt, nhỹm kwỳ kũm Kukõkêtkrô kam am prãm nhỹm Kukõkêtkrô kam mẽ am jã ajte Kamau kam mẽ jã o wakprõ. Amrẽbê nẽ pyka jã kam fazendeiro pyka jã kam ari ba nhỹm inhõ mẽ ajte abẽn mã kabẽn ajarẽ gumẽ ajte Kamau mã anẽ ba djãm djà tũm mã anẽ. Be pyka ajã kam mẽ tũm ̉ã ujarẽj nẽjá djam ã anẽ. Amrẽbê nẽ mẽ ari ba nhỹm kubẽ bôj ba arỳm pyka bê Kamau kam ari ba, be djãm ã amrebê anẽ tam nẽjã.

107


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

QUANDO CHICO MEIRELLES FEZ CONTATO COM OS MẼBÊNGÔKRE Mãtino Kayapó Tradução de Beptoti Kaiapó.

Antigamente todas as pessoas de todas as aldeias de hoje - Kamau, Mẽkrãgnõtire, Pykany, Kẽndjãm, Kapôt, Mẽtyktire e Piaraçu - viviam na grande aldeia Rojkôre, a maior de todas que existiam naquela época. Viviam todos juntos nesta aldeia até que houve uma briga, e um grupo resolveu se mudar de Rojkôre, dividindo assim o povo. O pessoal que hoje mora na aldeia Kamau foi o primeiro grupo a se mudar de Rojkôre. Depois deles, se mudaram os que moram no Mẽkrãgnõtire, Pykany e Kẽndjãm. Foi assim que o nosso povo se dividiu e formou novas aldeias. O nosso grupo saiu de Rojkôre e veio andando até a terra onde estamos, seguindo os caminhos e fazendo acampamentos. O primeiro lugar que o nosso povo parou nesta terra, que é nossa, se chama Rõnokrĩndjà. Neste lugar o pessoal pegou e quebrou muito coco de babaçu para fazer óleo. Depois de um tempo, voltamos a andar de novo até chegarmos em Kêkàjtikrô, onde fizemos uma grande aldeia, com muitas roças. Nesta aldeia, quando o pessoal estava se preparando para uma festa, houve uma briga e o povo se dividiu. Um grupo permaneceu em Kêkàjtikrô e outro seguiu para uma nova aldeia, chamada Nêkànõrõ. Depois de um tempo separados, os dois grupos se reuniram de novo. Os que haviam ficado em Kêkàjtikrô se juntaram aos que haviam se mudado para Nêkànõrõ e aí, agora juntos, decidimos nos mudar, novamente, para um lugar onde havia muitas coisas: roças já feitas, muita banana, muita caça e pesca, e madeira boa para fazer casa, bordunas e flechas. Neste lugar fizemos uma aldeia, chamada Kukõkêtkrô. Deste lugar, depois de pouco tempo, resolvemos voltar para a antiga aldeia Rõnokrĩndjà, de onde, depois de um tempo, seguimos para Jàtkamrêktire. Lá, os homens fizeram uma grande roça para toda a aldeia. Foi nesta aldeia que nosso povo ficou por mais tempo, por isso que de lá saem vários caminhos, como mostra o mapa. Antigamente nosso povo andava muito, os antigos andavam por cada lugar da nossa terra e depois voltavam para a aldeia. Nosso povo ficou muito tempo nesta aldeia. Perto dela tinha muitas coisas: frutas, mel, castanha, peixe, caça, remédios, mata boa. Lá tinha tudo perto. Nesta aldeia houve muitas brigas com garimpeiros e, em uma delas, uma mulher e seu filho morreram, assim como muitos garimpeiros e seringueiros. Esta briga, em que esta mulher e seu filho morreram, aconteceu dentro da aldeia. Os homens da aldeia haviam saído para andar e chegaram até onde os garimpeiros estavam. Estes o seguiram até a aldeia e lá mesmo brigaram. Os garimpeiros com espingardas e nossos parentes com flechas. Depois dessa briga, nosso povo resolveu se mudar para outro lugar. Estavam perto demais dos garimpeiros, que a cada dia entravam mais na nossa terra. Eles se mudaram para a aldeia Kamau, onde mais tarde Chico Meirelles (do SPI – Serviço de Proteção ao Índio) chegou e fez o primeiro contato. Antes da mudança definitiva, um grupo de homens foi na frente para preparar o lugar para a chegada de todos. Abriram a aldeia e fizeram roças, onde plantaram batata, abóbora, milho, banana e amendoim. Quando todos chegaram, fizeram mais casas e mais roças. Essa aldeia ficava bem na beira do rio Curuá (Kruwaràtobadjà), por onde os brancos passavam muito. Eles, os brancos, trouxeram muitas doenças que nós não conhecíamos, como a malária, o sarampo e a gripe. Muitas pessoas ficaram doentes e morreram, porque nós não tínhamos remédios para tratar essas doenças. Assim, por causa das doenças e da aproximação dos brancos, nosso povo resolveu mudar de novo, indo para um lugar mais afastado da beira do rio, para a aldeia chamada Pykajatkỳjngri. Mas neste lugar não ficaram por muito tempo, porque havia pouca comida e também aconteceu uma nova briga entre parentes. Decidiram voltar para a antiga aldeia Kamau, onde tinha muitas roças já feitas e muita comida. Foi nesta época e nesta aldeia Kamau que Chico Meirelles chegou e fez contato com nosso povo. Este contato aconteceu assim: estávamos todos na aldeia Kamau, fazendo a festa do Kwỳrỳkangô. As mulheres haviam saído para a roça e os homens para caçar porco. Poucas pessoas ficaram na aldeia. Quando os homens estavam quase chegando no lugar onde há o barreiro do porco, um grupo vindo do Gorotire chegou perto dos homens da aldeia, que se

108


MẼBÊNGÔKRE

assustaram e ameaçaram atirar, mas o grupo do Gorotire – Bôti, Êngri, Poropot, Môpdjô e Rontuyarô – pediu para que não atirassem, pois iriam até lá, onde estavam, para conversarem. Vieram e falaram que estavam chegando com Chico Meirelles, um branco que trabalhava para o SPI, e que não era para eles fugirem para o mato e nem atirarem, que Meirelles os esperava na beira do rio para conversarem. Enquanto isso, o grupo que havia ficado na aldeia foi até a roça onde estavam as mulheres para avisá-las da chegada dos Gorotire. Elas ficaram lá na roça, esperando até que viessem chamá-las para voltar para a aldeia. Os homens da aldeia decidiram não ir até a beira, onde Meirelles estava, e mandaram os Gorotire irem até lá chamá-lo para a aldeia, onde todos passaram a noite. Depois de poucos dias, o grupo vindo do Gorotire voltou para sua aldeia, ficando apenas Rontujarô. Mãtino e sua família foram com Chico Meirelles para Altamira. De Kamau seguiram de barco a motor até o encontro dos rios Curuá e Iriri, onde um avião anfíbio os pegou e os levou para Altamira. Lá conversaram sobre a terra e o contato, e Meirelles lhes deu várias coisas: panelas, redes, facões, espingardas, cobertas e miçangas. Em seguida, voltaram para a aldeia, da mesma forma que foram e, também, com Chico Meirelles. Quando chegaram em Kamau, todos decidiram mudar de novo para a antiga aldeia Kukõkêtkrô, enquanto um grupo de homens seguiu com Chico Meirelles para fazer contato com os Mẽkrãgnõtire. Voltaram de lá com Yobal, Bekwỳjti, Krwỳjêt, Atxyre, Kẽmy e Kênhõngô. Chegando na aldeia, alguns falaram que os brancos, garimpeiros e seringueiros iriam até lá e matariam todos. As mulheres ficaram com muito medo e todos resolveram se mudar para uma nova aldeia. Subiram o rio de canoa até chegar no lugar onde estamos até hoje, nova aldeia Kamau. Mas um grupo permaneceu na antiga aldeia, pois os que haviam chegado do Mẽkrãgnõtire foram com Mãtino, Kudjàràkà, Bepkàmati, Ykakôrô, Beprêrê e Chico Meirelles para Belém. Fizeram o mesmo caminho até Altamira e de lá seguiram para Belém. Em Belém, fizeram uma reunião com os chefes do SPI e Meirelles. Conversaram sobre a chegada dos brancos na região, sobre nosso território e sobre o lugar em que estavam morando. Os chefes do SPI pediram para eles ficarem na antiga aldeia Kamau, mas eles não concordaram. Em Belém, receberam mais coisas do branco e depois voltaram todos para a antiga aldeia Kukõkêtkro, onde algumas pessoas haviam ficado esperando. Em Kukõkêtkro tinha muita comida, roças já feitas, caça e pesca, o que fez com que os que haviam se mudado para a nova aldeia Kamau resolvessem voltar. Mas, depois de um tempo, aconteceu uma briga entre parentes e um grupo resolver sair de lá e voltar para mesma aldeia. Depois de cinco dias, os que haviam ficado em Kukõkêtkrô resolveram se juntar aos parentes que tinham ido para a antiga aldeia Kamau. Nessa época, já havia fazendeiros ocupando nosso território e chegando perto da aldeia. Por isso nossos parentes resolveram se mudar para a nova aldeia Kamau, onde estamos até hoje. Foi assim que aconteceu a história do nosso povo nessa terra onde estamos. Mudamos muito de um lugar para outro, até que o branco chegou. Desde então, não nos mudamos mais, vivemos nesta aldeia Kamau.

Kukrytkra Kaiapó

109


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ TŨM Ã UJARẼJ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO KAMAU

LEGENDA Ngô Rio

Pry Caminho

Pykà nokà

Kẽn Pedra

Limite da Terra Indígena Rõnõkrĩdjà Aldeia antiga

Kêkàjtikrô Aldeia antiga

Pyka krã Cemitério Puru Roça Ngô ̉àpari Ponte

Nêkànõrõ Aldeia antiga

Kukõkêtkrô Aldeia antiga

Jàtkamrêktire Aldeia antiga

Tep Peixe Mokokti Peixe-elétrico Ropkrori Onça-pintada Kukryt Anta

Kamau Aldeia antiga

Pykajàtkyjngri Aldeia antiga Kikre Acampamento Krĩmej nhĩdji bê Kamau Aldeia Kamau

Mẽkrõrõdjà Local do contato

110

Mĩ Jacaré Angrô Porco Krwỳjtire Papagaio

Màt Arara Kaprãn Jabuti

Pidjỳ Remédio

Mrynhĩ Espinho

Jàt Batata

Katẽre Abóbora

Mej Mel

Kamôkti Goloza

Top Tipo de fruta

Pi ̉yre Castanha

Pĩtykre Madeira para borduna

Ngrwa Buriti

Pejàti Rei-congo


-55o30’

-55o0’

-54 o0’

-54 o30’

-53o30’

-53o0’

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ TŨM ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO KAMAU kà

-6 o30’ -6 o30’

Ya n õ r õ

-7o0’ -7o0’

K ru

tob

Po t i k r

wa rà

a

à

ô

dj

Àk

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

or ỳdja

e

r i o Pi x a x a

apo j

Mỳtapôjdjà L

Mỳtngjêjdjà O

w Te B o

ri

Nome Área total Município Situação fundiária

Localização T.I. Baú

Localização das Terras Indígenas no Brasil

S -8 o0’

-7o30’

Ngônhõk w

r i o Cu r u á

K ru wa rà to b a d j à

N

jab

ri o

w Te aú B

-7o30’

ar

Terra Indígena Kaiapó

a

r aú e

Terra Indígena Baú 1.540.930ha Altamira Declarada/Processo de homologação

-8 o0’

111 -55o30’

-55o0’

-54 o30’

-54 o0’

-53o30’

-53o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

NÀ PYKA KARÕ MỲJJA TŨM ̉Ã UJARẼJ

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ TŨM ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ

Beptôti Mẽkragnotire

CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO KAMAU Nà pyka karõ ̉ã ujarẽj kam mỳjja tũm kunĩ ̉ã mỳrỳ krĩ bê Kamau kam nẽ mẽ kubẽ mẽ krõrõ nhỹm kam me arỳm ari ba nhỹm arỳm mẽ kanê amim mẽ kraj nẽ arỳm mẽ pari mokraj nhỹm mẽ arỳm mẽ ỹ Nêkànõrõ kôt apari mã kôt mõ. Nẽ kam Kêkàjtikrô kam djwỳ arỳm ari ariba: nẽ kam Kamôktikô kam djwỳ ariban kam ajte Krãjrekêiti kam djwỳ ariba.

LEGENDA Ngô Rio

Nà, pyka karõ tũm ã ujarẽj kam mỳjja tũm kunĩ ̉ã ujarẽj krĩ bê Kamau kam nẽ mẽ kubẽ pynê, kam kubẽ mẽ ro ̉ã ariba. Nhỹm arỳm mẽ kanê amĩm mẽ kraj nẽ, arỳm mẽ pari mo kraj, nhỹm mẽ arỳm umaje y kam apari mã, Nêkànõrõ kôt wadjan, nẽ kam Kêkàjtikrô kam djwỳ ariba, kam puru jadjuwan nẽ kam tyrytire kre, jàt kre, bày kre. Puru kam djwỳ kuni kre pa, nẽ kam ajte kadjy y Kamôktikô kam djwỳ nhỹ: kam djwỳ puru jadjuwa nẽ kam djwỳ kre: djwỳ krepa, kam ajte Krãjrekêjti kam djwỳ ariba: nẽ kam mỳjja punuti: kwỳ pumu: kam arỳm umaje mã y be mẽ inhõ bà kam apỳj mỳjja djàri nẽ kam kumej.

AS COISAS ANTIGAS DO NOSSO TERRITÓRIO Beptôti Mẽkragnotire

Eu estou falando sobre a nossa terra. Quando os antigos abriram a aldeia Kamau, eles eram muitos. Foi nessa aldeia que nós fizemos contato com os brancos. Depois os antigos expulsaram os kubẽ, mas alguns ficaram. Os kubẽ trouxeram doenças que não conhecíamos e muitas pessoas ficaram doentes e morreram. Para fugir das doenças, nossos antepassados desceram o rio Pimentel até o lugar onde é hoje o município de Novo Progresso e ali abriram uma aldeia, que se chamava Kêkàjtikrô. Os antigos foram para esse lugar, porque lá já havia um acampamento que eles fizeram para ficar, quando iam coletar e quebrar babaçu para tirar óleo. Lá eles plantaram banana, milho e todos os tipos de produtos que cultivamos até hoje em nossas roças. Foi nesse lugar, que era do nosso povo desde antigamente, que os brancos chegaram e construíram a cidade que se chama Castelo dos Sonhos, bem dentro do nosso território.

Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada

Rojkôre - Rõnõkrĩndja

Pyka nokà yry nẽ kam kraje õ pi ̉ôk kêt rã ̉ã Limite da Terra Indígena em processo de homologação

Rõnõkrĩndja - Kêkàjtikrô

Pyka nokà tũm kôt mẽ kute iri kêt Antigo limite da Terra Indígena (em contestação pelo Ministério Público Federal)

Kêkàjtikrô - Nêkànõrõ

Krĩmej Aldeia atual

Nêkànõrõ - Kukõkêtkrô

Krĩ tũm Aldeia antiga

Kukõkêtkrô - Rõnõkrĩndja

Rwỳp tũm Acampamento

Rõnõkrĩndja - Jàtkamrêktire

Pyka krã Cemitério

Jàtkamrêktire - Kamau

Kakũm Nuvem

Kamau - Pykajàtkyjngri

Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso

Pykajàtkyjngri - Kamau

Bà Floresta Ombrófila Aberta

Kamau - Kukõkêtkrô

Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios

Depois de plantar as roças na aldeia Kêkàjtikrô, os antigos foram para Kamôktikô, onde tem muita golosa. Lá eles fizeram mais roças. Depois foram morar em Krãjrekêjti. Ficaram algum tempo em Krãjrekêjti, mas aconteceram muitas coisas ruins e eles foram embora de novo.

Pry raj Rodovia

112

PRY TŨM CAMINHOS ANTIGOS

Kukõkêtkrô - Kamau (Krĩ ny)


8- Pykajàtkyjngri

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ TŨM ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO KAMAU

3- Nêkànõrõ Nê ri o

7 e 9- Kamau kà n

Pi m

e nt

õrõ el

2- Kêkàjtikrô

Ya n õ r õ

4 e 10- Kukõkêtkrô

Novo Progresso 6- Jàtkamrêktire

Kr

Po t i k r

ô

ruá

b

r i o Cu

u wa rà to

ad

11- Kamau

Àk

j ab

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

or ỳ dja

ri o

w Te aú B

ar

e

anh

wỳ

r

ỳd

r i o Pi x a x a

Terra Indígena Mẽkragnotire

po j

K ru wa rà to b a d j à

r i o Cu r u á

N g ô n h õ k wa

N Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Baú

1 e 5- Rõnõkrĩndja

Mỳtapôjdjà L

ri

S Nome Terra Indígena Baú Nome Indígena Baú Área total Terra 1.540.930ha Área total 1.540.930ha Município Altamira Município Situação fundiária Altamira Declarada/Processo de homologação Situação fundiária Declarada/Processo de homologação

w Te B o

Mỳtngjêjdjà O

a

r aú e

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI

Terra Indígena Kaiapó


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨ TŨM NHĨDJI LISTA DAS ALDEIAS

KÔKRAJMÔRÔ KRÕRÕ ̉Ã UJARẼJ Brajre Kayapó Tàkàk-ê Kaiapó kute ipêj nhỹm kam Pàtkôre Mẽtyktire kute o mej.

1-

Rõnõkrĩdja

7-

Kamau

2-

Kêkàjtikrô

8-

Pykajàtkyjngri

3-

Nêkànõrõ

9-

Kamau

4-

Kukõkêtkrô

10-

Kukõkêtkrô

5-

Rõnõkrĩdja

11-

Kamau

6-

Jàtkamrêktire

Amrẽbê kubẽkryt kêt, amrẽbê kubẽ kryt kêt kumrẽj. Nhỹm kam kubẽkàjaka kute mẽ iwỳrỳ katoro, kam kute kubẽkryt mã mẽ ikrõrõ mẽ ikrõrõ kute wa kam inhĩngêt ari kũm kubẽkryt kĩj kêt. Inhĩngêt Kẽngàre mẽ inhĩngêt ari kũm kubẽkryt kĩj kêt. Nãm ã inhĩngêt imã ujarẽj anẽ. Nhỹm kam nĩj me imõrõ djà bê Brasília kurũm kubẽkryt mẽ ikuja êko mõn arỳm abẽn bê mẽ ingrà. Kam nẽ ba apỹj mẽbêngôkre iba djà kam ibaja. Kubẽ amĩm mẽ ikrõn kam mẽ ijo kurêdjwỳj, mẽ ikukumã o kurêdjwỳj omõm mẽ ingrà. Ba mẽ kam apỹj iba djà kam iba, amrẽbê nẽ kubẽkryt mẽ ikrõ, pyka ̉ã mẽ ijo kurêdjwỳj omõrõ rã ̉ã nẽ. Ga ajte kubẽkryt kute pyka ̉ã me ijo kuredjwỳj kadjy kabẽn rã ‘ã jã pumũ. Amrẽbê kubẽkryt kêt kumrẽj, kubẽkryt kêt kumrẽj. Nhỹm inhĩngêt bê Kutõjkàre mẽ, inhĩngêt bê Kôkti mẽ Kwêjne’i mẽ, ari jã nẽ ari mũm kubẽkryt kêtêri kute pyka ỳrỳ omõrõ, pyka ỳrỳ omõrõ, mẽ kute ngô mã idji jarẽj omõrõ. Ba ibê mẽprĩre kam kuma nhỹm inhĩngêtari pyka ỳrỳ omõ, kubẽ pyka owakĩ ja, amrẽbê nẽ kubẽ pyka owakĩj o mõ. Nhỹm Pykatôti jã kurũm ari arỳm katon arỳm mũm pyka ỳrỳ omõ. Pyka ỳrỳ omõn Pryrêrê, ngô màt bê Pryrêrê ja ̉ãj arỳm ngô màt ja mã Kukrytnhĩn anẽ. Nẽ mũm rên mõn arỳm pi ̉y kô ỳrỳ katon pi ̉y mã be, Pi ̉ykôjagot nẽ ja anẽ. Nẽ yn ngô màt jã mã ruwa nẽ ngô kam mõn arỳm ajte kũm Õnhõngôkro jarẽ. Nẽ yn arỳm ngô màt jã mã ruwa nẽ arỳm ajte ngô màt ja mã arỳm ajte Pykatingràti jarẽ. Nẽ amũ yn Ngàpnhõngô mã ruwa nẽ arỳm ajte ngô màt ja mã arỳm ajte Ngàpnhõngô anẽ. Amũ yn, kubẽ pyka owakĩn kam nõ nhỹm ari kubẽ bĩ arỳm Rõnkô jamã kubẽ pojre anẽ. Amũ yn kubẽ nõ, ngô màt ̉ã nõ nhỹm mẽ kubẽ bĩ, kubẽti nõ nhỹm mẽ kubĩ kam arỳm ajte kũm kubẽti nõrõ jarẽ. Nẽ amũ mõn arỳm Ngàp nhõ ngô mã ruwa nẽ kapêrêta nẽ kam arỳm ngô màt mã Ngàpnhõngô jare. Nẽ amũ mõn arỳm Kẽnmêre nhõ ngô mã ruwa nẽ kapêrêta be, Kẽnmêre nẽja. Ngô màt djàri nẽ mẽ kũm idji omõ. Amũ yn arỳm ngô màt kôt kàjmã yn arỳm kẽnpoti katikôt yn arỳm ije omũj, arỳm nẽ ba katikôt arỳm omũ. Nhỹm mẽ inhĩngêt kube ̉ỳrỳ ba djàri ĩkôt kẽn djàro kapa ba omũ. Nhỹm mẽ kũm Kẽnpoti anẽ be, ba omũ. Nẽ amũ mẽ kute adjôrere djà mã kamêrêkôre jarẽj kam mẽ kôt inhĩkwãn arỳm amũ Àknhõngô kati kôt amũ axidjuwa. Nhỹm mẽ inhĩngêt ngô kam mõrõn kute ngô ka ̉õj o ãm nhỹm kõk mẽ kati kôt noj nhỹm kam mẽ kute kũm kam Kõkre jarẽj kam ba mẽ kôt adjôre. Arỳm amũ kapêrêkà mẽ inhingêt ngô kadjy ĩ ̉ĩtyk djà ja kam adjôre. Nhỹm mẽ be, Nõrõnydjà nẽja anẽ. Be arinhĩngêt kute pyka ỳrỳ omõrõn ngô mã idjĩ omõrõ kam ngô mã idjĩ omõrõn kam ngô nhidjĩ nẽja Nõrõnydjà anẽ. Arỳm amũ yn arỳm mẽ ikwatyj kubẽkryte kadjy bô odja, bô odja nhỹm mẽ arỳm kute kũm be, Nhàkrãkrãbôo ãm djà nẽja anhỹrỹ ja. Arỳm mẽ kôt kapêrêkà, nẽ arỳm Korokoti mã ruwa kapêrêkàn amũ kruwa kapêrêkàn, arỳm amũ Altamira ̉ỳrỳ y Altamira ̉ỳrỳ yn Altamira kam bôj nẽ nhỹ. Arỳm mẽ inhõbikwa arỳm kubẽ bê mry owajkẽ nẽ angrôjamy, okrẽn ̉ãj, arỳm mẽ inhõbikwa, kubẽ kryt mẽ inhõbikwa kadjy arỳm kabẽn jarẽ kam we mẽ inhõbikwa nhĩmej nẽ. Nhỹm kam inã mẽ inhingêt axikôt apôj

`Nhàkpôkti Mekranoti-re

114


MẼBÊNGÔKRE

arỳm kubẽ kryt kôt tẽ. Kubẽ kryt we kũm inhõ bikwa jakam dja gu mẽ Belém mã mõ anẽ. Be, arỳm nẽ mẽ inhĩngêt Belém mã omõn o ngõrõ, nhỹm akati, nhỹm mẽ arỳm kũm arẽ inhõ bikwa aringro jãkam dja arỳm kubẽkryt arỳm anhõbikwa nhĩmej nẽ. Be, nhỹm arỳm inhĩngêt kaprĩre arỳm nẽ inhĩngêt kaprĩrê arỳm muwa inã kamy nẽ kubẽkryt kũm arẽ. Ẽ nhỹm kam mẽ Belém mã inhĩngêt otẽ akubyt o bôj nẽ. Kubẽkryt kũm inhõbikwa ja kam dja ga arỳm anhõbikwa jabeje arỳm mõ ipydji nẽ ba imã mẽ abêngôkre kĩj nẽ. Nhỹm bep kubẽ kryt kwỳ nẽ kũm mẽ abêngôkre kĩj kêt, pyka ̉ã, adjỹm, gê dja ĩ kubẽkryt pyka ̉ã mẽ ajo kurêdjwỳj mã kraj nẽ. Be, nãm ã kubẽkryt inhĩngêt Nhõjkretire mã arỳm kabẽn jarẽj o anẽ. Nhỹm kam arỳm mõ, mõrõ ̉ã mũm rê, rêk kutã ngô kam mẽ ari ba djà bê Krãkàtykre ̉ỳrỳ mõ. Krãkàtykre kam nẽ mẽbêngôkre abẽno ajkijan ari ba. Nhỹm mẽ ̉ỳrỳ mõn bôj. Djã nã rãj mẽ ba mẽ ibêngôkre kwỳ rãj imã amrẽbê mẽ inhingêt kũm abẽn jabê nãm bãm rãj mẽ arek krirajtire kam ari iba rã ̉ã nẽ. Nhỹm bep kati, nãm mẽ inhingêt mẽnire ̉ã ari abẽn toknẽ abẽn paroba. Kam nẽ mẽ ibêngôkre imõrõ djà ngrija. Mẽ inhingêt mẽnire ̉ã kum abẽn kurên abẽn pararoba. Ba nẽ ba ibôkti kam ijabatàj kam ije mẽ omũj, amrêbê mẽ imõrõ djà tire kam nẽ ba mẽ ari iba. Tãm nẽ ga ikukija ba amã, amrẽbê kubẽ kêtêri, ba djwỳ ije ba djwỳ kubẽ kêtêri ari ngô màt djàri kubẽ jabeje imrãj nẽ ijã na rôrôk nẽ, ijã amej nẽ imrãn bôj. Ba djwỳ kubẽ kryt kêtêri nẽ ba ije amirĩt ibê mẽ bôkti kam nẽ inã mẽ ibãm, Gorotire, Kubẽkrãkêj nẽ nhõ ngô ja kôt apari mã ijo y. Ajbiri mẽ kute kũm São Félix jarẽj wã nhimõkri ngôj mã ruwa. Krwỳte wakôt ngôj mã axidjuwa nẽ kôt idjy, amrẽ Tepdjàti nhõ ngô kapêrêkàn itepã Krwỳtikàngy kapêrêkà, kapêrêkàn idjyn ngô màt mã mẽ kute. Kubẽkryt kute igarape anhỹrỹ nhỹm mẽbêngôkre kute kũm Tepkàtinhõngôre jarẽj wã mã axidjuwa nẽ kapêrêkà. Nẽ mẽ kôt iban mẽ kute kũm Ngôbẽnkêtti anhỹrỹ wã kapêrêkà, nẽ iban mẽ kute ngô màt mã Kamjãjdjà wã kapêrêkà, nẽ mẽ kôt iban mẽ kute kũm Krwỳtikàngy anhỹrỹ jarẽj wã mã axidjuwa kàjmã mẽ inhõ pyka nhĩbeje idjy. Idjyn arỳm Bàjkàkaàkkrô mã axidjuwa amũ kapêrêkàn Krãkàtykre mã axidjuwa amũ kapêrêkàn arỳm kubẽ kryt ajbiri ngô màt kôt àrà ỹrỹ axweo ỹrỹ wã, mẽ kute kũm Bytikrengri anhỹrỹ jarẽj wã mã axidjuwa. Be, ibê mẽ bôkti kam pyka kaprỳri pyka kam imrãj, ba ije omũj kôt ije amã arẽj jamã ajbiri nẽ kubẽkryt kato. Ajbiri nẽ kubẽkryt kato arỳm, ibê mẽ bôkti kam nẽ kubẽkryt kato kubẽkàjaka kato ngrwa ô okikre nhipêj, ngrwa ô o kikre nhĩpêj nẽ. Arỳm mẽ ijo amĩrĩn mej nhỹm arỳm kubẽ kryt amĩrĩn nẽ, kubẽ kryt amĩrĩn nẽ kam arỳm kute ari mẽ ibêngôkre, ikatoro djwỳj nhõ pyka owàkĩj nhõ ba. Tã nẽ ga ikukija ba arỳm amã mẽ imõrõ djà djwỳj, mẽ ikatoro djwỳj, mẽ ibêngôkre ikumrẽj ikatoron ari iba. Kubẽ kryt kêt kam ari iba, nhỹm kubẽ kàjaka kute mẽ ijo amĩrĩn nẽ arỳm kute kubẽ kryt mã mẽ ijo amĩrĩn. Arỳm kubẽ katoro arỳm kute amĩkraj nẽ kute mẽ inhĩngêt okurêdwỳj mãkraj. Pyka ̉ã nẽ kubẽkryt amrẽbê mẽ ijo kurê djwỳj omõ. Ga ikukija ba ã amã mẽ ikatoro djà krajkôt arẽ o tẽ. Kubẽ kryt amim àkjêrê kam ga ̉ỳrỳ bôj nẽ, mẽ abẽn mã kum ẽ mẽbêngôkre pyka ̉ã ujarẽj jama. Mẽ ba bê kubẽ nẽ gumẽ ajbiri ba kato ga mẽ kam ari pyka ̉ã mẽbêngôkre kangõj o aba anẽ. Amrẽbê nẽ mẽ akukamãre ari pyka ̉ã mẽ ikangõj nho ba. Amrẽbê nẽ mẽ akukamãre kubẽkryt ari pyka ̉ã mẽ ikangõj nho ba. Ba amã mẽ ikraj kôt amijarẽ ga aman krĩraj kam, mẽ amĩp akukja ga mẽ amak mã arẽ gê mẽ gop kuma. Gop mẽ ibêngôkre, mẽ itũm, mẽ ikatoro tũm, mẽ ari bà kam iba tũm, mẽ inhõ pyka, mẽ ibêngôkre ̉ã gop pijaàp. Nãm kubẽ àpêj kôt mrã, nãm kubẽ àpêj kôt mrãn pyka kaprỳ pumũn arĩk mrãn bôj nẽ governo mã pyka janẽ kaprỳ anẽ, pyka ja o gêdja ba inhõ anẽ, nẽ arỳm mapa kam pyka karõ nhipêj nẽ arỳm mẽ inhõ pyka kam arỳm fazendeiro arỳm mẽ ibê pyka kwỳ raj nẽ owajkẽ. Arỳm prĩ nẽ mẽ inhõ bà kam mỳjja owajkẽ. Arỳm prĩnẽ mẽ ibê mry, mẽ ibê mej, môp, bà kam môp, rik nhõ, pi ̉y kam mẽ ari idjà kuru ibaja nẽ arỳm prĩ nẽ fazendeiro mẽ ibê kuga. Tãm nẽ rãj governo mẽbê fazendeiro mã arẽ nhỹm rãj mẽ gop kuma. Nãm rãj pi ̉ôk kam mẽ mã ami kabẽn jarẽn nhỹm rãj mẽ bà kwỳ ngri kũm adjà rãj mry kwỳ ngrin kuga djwỳ bà kam kwỳ ja kwỳ ngrin kuga. Nãm rãj ã mẽ bê governo djwỳ umari djà anẽ.

115


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

A VIDA ANTES DO CONTATO Brajre Kaiapó Pesquisa de Tàkàk–ê Kaiapó, tradução de Pàtkôre Metuktire.

Há muito tempo atrás, não tinha brancos no nosso território. Existiam só os povos indígenas até que os kubẽkàjaka (missionários estrangeiros) fizeram contato conosco. Os nossos bisavós não gostavam dos brancos. O meu avô Kẽngàre e os outros, também, não gostavam dos brancos. Essas histórias eu aprendi com meu avô. O lugar onde fica Brasília tinha uma aldeia nossa. E é de lá que os brancos estão nos empurrando cada vez mais. Por isso os Mẽbêngôkre se separaram em muitas aldeias. Logo depois que os brancos fizeram contato conosco, eles ficaram contra nós por causa da terra. Faz tempo tinha um grupo só, mas quando chegaram os brancos começaram a ficar contra os índios, por causa da terra. Até o dia de hoje acontece isso. Essa luta sobre a terra começou bem no início do contato. Até agora está acontecendo ainda. Naquela época não tinha brancos. Os meus avós se chamavam Kutõjkàre, Kôkti e o Kwêjne ̉i. Muito antes de chegarem os brancos, nosso povo vivia nessas terras e só nós morávamos aqui. Eles saíram da aldeia Pykatôti para outra parte do nosso território. Quando eu era menino, meu avô me contou essa história. Eles usavam a terra desde o Pykatôti até chegar no Pryrêrê, nome de um córrego. Chegando lá, eles colocaram outro nome nesse córrego, Kukrytnhĩn. Depois eles atravessaram o rio Bytire até o Pĩ ̉ykôjagôt. O pessoal começou batendo timbó nesse córrego e colocou o nome de Õnhõngôkro. Depois do Õnhõngôkro vem Pykatingràti, nome de outro córrego. Depois do Pykatingràti vem o córrego Ngàpnhõngô, onde eles mataram kubẽ e foram para o Rõnkô. Colocaram outro nome naquele córrego, Kubẽpojre. Em seguida vem o Kubẽtinõrõ (lugar onde eles mataram um kubẽ muito alto e, por isso, colocaram esse nome). Depois vem o córrego Kẽnmêre. Eles colocaram nomes para cada córrego. Aí vem o Kẽnpoti, nome de outro córrego e, depois, vem o Kamêrêkàkô, que é o nome de um acampamento. Em seguida vem o Kõkre, nome do córrego que eles atravessaram para chegar no Nõrõnydjà. Eles atravessaram o Nhàkrãkrã Bô Amdjà e chegaram no rio Kororoti e no rio Kruwa, indo até onde hoje é a cidade de Altamira. Lá ficaram, mataram boi, porco criado e galinha, mas os donos não gostaram. Estes se combinaram para matar todos os índios. Mas antes disso, alguns brancos foram para Belém e levaram com eles a minha mãe e o irmão dela. Quando eles estavam no caminho, no mato, já longe de Altamira, estes brancos falaram para minha mãe e meu tio que os outros brancos iam matar todos os índios que tínhamos ficado em Altamira. Minha mãe ficou chorando, muito triste, mas não dava mais tempo de voltar para Altamira e avisar ao pessoal. Assim os brancos mataram todos os índios. Quando eles retornaram de Belém o branco falou assim para o meu tio e a minha mãe : – Amigos, agora nós vamos procurar seus parentes. A única pessoa que gosta dos índios aqui sou eu. Os outros brancos não gostam. Mais tarde os brancos vão começar a brigar com vocês por causa das terras. Foi assim que os brancos passaram essas informações para meu tio Nhõkretire. O Nhõkretire continuou andando procurando os parentes deles. Ele atravessou o igarapé e foi procurá–los num lugar chamado Krãkàtykre. Lá eles se dividiram, ficando uma parte do pessoal morando neste lugar. Se nós não tivéssemos dividido nossas aldeias, elas seriam muito grandes. Mas o pessoal se separava por causa de brigas e por isso as nossas aldeias são menores. Quando eu era menino, eu vi isso. Antigamente, as aldeias eram bem maiores do que essas que nós vivemos. Isso que você está querendo pesquisar, eu estou explicando. Eu também já conheço muitos desses lugares, rios, córregos, porque andei por eles procurando seringueiros. Uma vez, eu fiz uma viagem de um ano só procurando seringueiros no nosso território. Quando eu era menino, andei com meu pai e minha mãe, nós fomos pelo rio que passa na aldeia Gorotire

116


MẼBÊNGÔKRE

até o Kubẽkrãkêj. Continuamos até o lugar onde hoje é São Félix do Xingu e ainda fomos mais para o norte. Atravessamos o córrego Krwỳte, chegamos no rio Tepdjàti; atravessamos o rio Krwỳtikàngy e chegamos no rio Tepkàtinhõngôre; atravessamos este rio e chegamos no Ngôbẽnkêti. Depois passamos pelo igarapé Kamjãjdjà até o rio Krwỳtikàngy (rio Trairão), passamos por este rio e chegamos no rio Bàjkàka Àkrô. Chegamos no rio Krãkàtykre e depois chegamos no Bytikrengri (rio Liberdade). Nessa época, eu tinha 10 ou 12 anos e andei por todos esses lugares e não encontramos nenhum branco em nosso caminho, eles ainda não tinham chegado no nosso território. Porque esse território é nosso desde muito antes dos brancos começarem a chegar, invadindo e roubando nossas terras. Se alguns brancos quiserem aprender sobre a nossa história e o nosso território, podem ler esse livro. Vocês, professores, podem explicar, para eles começarem a respeitar nosso território. Estou falando porque até hoje, mesmo com a demarcação da terra indígena, os fazendeiros continuam invadindo, estragando e roubando as terras indígenas. Os fazendeiros estão estragando tudo com o desmatamento da floresta, acabando com os animais, com todos os alimentos que temos na mata, queimando os castanhais e todas as coisas da natureza que são importantes para nós. Isso o Governo precisa entender e explicar para os fazendeiros, para eles pararem de queimar a mata.

MẼKRÕRÕ KÊTÊRI ARI Y ̉Ã UJARẼJ, NHỸM KUBẼ MẼ ỲRỲ MÕRÕ MÃ 0 KRAJ Brajre Kayapó Bebĩn Kaiapó kute ipêj nhỹm kam Pàtkôre Mẽtyktire kute o mej.

SPI kute mẽ ikrõrõ totobê nẽ ba mẽ inhõ puru kêt nẽ kam inhõ djwỳ kêt. Ba mẽ kam arỳm amĩn purur jãdjuwan, nẽ kam djwỳ kre kam arỳm kri bê Tepkàtinhõngôre kam nhỹ kam mẽ SPI mã pi ̉y kukuwa nẽ kũm bàrôkti nhipêj nẽ, be bãm mẽ ã SPI mã idjàpêj anẽ, amrẽbê mẽtũm nẽ mẽ àpêj tỳj kumrêj nẽ kam pãj arỳm õ mỳjja arỳm o krajkà, nẽ ̉õ inokà, nẽ õ parikà, amrẽbê mẽ krõrõ totokbê nẽ mẽ ̉õ mỳjja kêt kumrẽj. Nẽ mẽ kute pi ̉y kukwỳrỳ djwỳjdjwỳ ̉õ mỳjja kêt, nẽ mẽ nire djwỳ ̉õ mỳjja kêt, nẽ mẽ kute ngôj mã bàrôktire rere djwỳdjwỳ ̉õ mỳjja kêt. Kà kam nẽ ba mẽ ngôj bàrôktire, amrẽbê nẽ ba mẽ idjàpêj tỳj kumrẽj. Nhỹm bep jã kam nẽ mẽ arỳm kute àpêj mari kêt kumrẽj. Mẽ krõrõ kam nẽ ba mẽ bẽnjadjwỳrỳ mã idjàpêj nẽ, kubẽ mã djwỳ idjàpêj nẽ. Kam mẽnire kute mẽ imã àkrê kêt kumrẽj kute mẽ imã gãm mẽ adjàpêj kajgo ara ba anhỹrỹ kêt, bãm mẽ tu SPI mã idjàpêj iba, nãm bãm mẽ kũm pi ̉y kukuwa, nẽ kũm bàrôkti nhĩpêj nẽ, nẽ kũm ropkrori kà ka ̉ê o iba. Nãm ã mẽ krõrõ totobê anẽ. Amrẽ mẽ krõrõ totobê mẽ õ rêdjà krãmti nhỹm bep jã kam nẽ arỳm mẽ àpêj kêt. Mẽ krõrõ totokbê nẽ ba pi ̉ôk kam idjàpêj, iban kubẽn djàpêj pumũ, ba djwỳ j àpêj bãm pi ̉y raj nẽ Mundico mã kukuwa, kubê spi nhõ bẽnjadjwỳrỳ. Nãm krĩraj mã tẽn arỳm imã mỳjja raj nẽ o bôj. Kute idjàpêj kôt ipumũj kam nẽ imã mỳjja o bôj. Kàj mẽ, karinhô mẽ, axuka mẽ, katõk mẽ, be mỳjja nẽ o bôj nẽ arỳm ũrũkwã kam o wajkija. Mundico ta ũrũkwã kam nẽ o wajkija, nẽ

117


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

kam mẽmã kungrà kam arỳm inhũrũkwã mã iwỳrỳ tẽ, kam imã gu on ỳrỳ ga amrẽ anhõ mỳjja ó mõ anẽ. Ba kam arỳm ỳrỳ tẽ kam inhõ mỳjja kikre mã kure. Iprõ nyre kam, Tàkàk ̉ê kwatỹj nyre kam nẽ mẽmã kape kangô nẽ mẽ mã mỳjja bô, nẽ omrõ, nhỹm mẽ kam inhũrũkwã kam, mỳjja kadjy kabẽn ma. Be nhỹm kam kubẽ arỳm imã àpêj. Ba nẽ ba Mẽbêngôkre kukràdjà kôt ibẽnjadjwỳrỳ kumrẽj, nhỹm kam inhĩgêt imã mẽ bẽn jarẽj ojkwã, ba arỳm ibẽn ma. Kon mẽ ̉õ kute imã àpêj kêt, arỳm mẽ krõrõ kam nẽ baba djwỳ arỳm mẽbẽnjadjwỳrỳ mã idjàpêj. Nhỹm kam mẽ arỳm mẽbẽnjadwỳrỳ Patkôre mẽ Bepnoj mẽ ari kũm arẽ. Be nhỹm kam arỳm kubê mẽ mẽbêngôkre mẽ arỳm Brajre mã àpêj krãmti nẽ. Arỳm mẽ ba nhõ mỳjja kêt, mỳjja dja gumẽ ipêj nẽ? Nhỹm kam arỳm bẽnjadjwỳrỳ, nà ja kam dja arỳm Brajre bẽnjadjwỳrỳ. Be, nhỹm arỳm Bepnoj kanê kam arỳm bẽnjadjwỳrỳ kêt nẽ, nẽ kam Brajre kadjy ũrũkwã kam abẽn maro nhỹ, nhỹm kam kubẽ mẽ, mẽbêngôkre imã ja kam dja ga, ga arỳm abẽnjadjwỳrỳ anẽ.

HISTÓRIA DO CONTATO COM O KÔKRAJMÔRÔ Brajre Kaiapó Tradução de Pàtkôre Metuktire.

No tempo em que o SPI fez contato, não tinha roças, não havia alimentos, porque o SPI levou todos nós para a beira do rio Xingu, num lugar onde não tinha roças ainda. Nós fizemos roça, plantamos e moramos lá, na aldeia de Tepkàtinhôngôre. Nesta aldeia nós trabalhávamos, tirando castanha e cortando seringueira para o SPI. Nós trabalhávamos para o SPI. Nós coletávamos castanha, seringa e caçávamos onça para tirar o couro para o SPI. Nós trabalhávamos muito para eles. E o SPI trazia coisas para o pessoal: faca, fumo, açúcar, café, panela, armas e munição. Foi isso que aconteceu no tempo do contato. Agora as pessoas não trabalham mais para os brancos. No tempo do contato nós tínhamos muito serviço, nós trabalhávamos na seringa. Eu vi o trabalho dos brancos e trabalhei também. Tirei muitas castanhas para Mundico (funcionário do SPI). Quando ele ia para a cidade, trazia várias coisas para nós. Ele conhecia nosso trabalho, por isso trazia as coisas para nós. Depois nós distribuíamos as coisas para as pessoas da aldeia. Quando minha mulher, a avó de Tàkàk–ê, era nova, ela fazia café e assava as caças. Cozinhava, e o pessoal todo se reunia lá na minha casa. Eu sou um bẽnjadjwỳrỳ Mẽbêngôkre de verdade. Meu avô me contou as histórias dos caciques chamados Mẽbên. Eu já sabia Mẽbên, mas ainda não era um bẽnjadjwỳrỳ, por isso, depois do contato, eu continuava a trabalhar para os caciques Pàtkôre e Bepnoj. Aí, as pessoas falaram para os caciques: – Os Mẽbêngôkre já trabalharam muito com Brajre. O que nós devemos fazer? Os caciques responderam: – Bom, Brajre vai ser cacique. Nessa época Bepnoj estava doente e não podia mais ser cacique. Ele se reuniu com o povo na minha casa (Kubẽ e Mẽbêngôkre) e falou assim para mim: – Agora você vai ser cacique. Você sabe a tradição Mẽbêngôkre que seu avô contou para você. Eu estou doente. Quando eu morrer, você vai tomar conta dessa aldeia. Foi isso que Bepnoj falou para mim. Depois, Pàtkôre também falou: – Agora você vai ser cacique, vamos juntar todos os grupos. Nós estamos doentes. Eu estou aleijado, não

118


MẼBÊNGÔKRE

dou conta de ir para a cidade resolver as coisas. Você, Brajre, vai resolver as coisas na cidade, vai trazer as coisas e dividir com o pessoal. Foi isso que Pàtkôre falou para mim. Agora sou cacique. Quando eu era novo, plantava muito arroz para o meu povo, tínhamos muitos alimentos. Quando as pessoas chegavam em minha casa, a minha mulher fazia carne assada, cozinhava, fazia café para eles. Mas quando a doença chamada sarampo apareceu matou muitas pessoas. Com o sarampo morreram várias pessoas e eu criei os filhos dessas pessoas que morreram. Criamos essas crianças que cresceram, se casaram, tiveram filhos e netos Agora muita gente vive na aldeia. Eu sempre falava para as pessoas não brigarem. Todos na aldeia têm que respeitar o cacique. Só o cacique vai resolver as coisas na aldeia. As pessoas têm que seguir a palavra do cacique. Esse era o meu trabalho quando era novo. Eu trabalhava duro. Resolvia as coisas na cidade. Por isso é que eu sou cacique. Agora estou velho. Falei para o meu filho e para o meu neto: – Vocês vão ficar no meu lugar, cuidando das pessoas. Sua mãe está velha, não dá mais conta de trabalhar. Todas as pessoas trabalham para o novo cacique. Mas eu não estou vendo as pessoas se reunirem na casa dos novos caciques, Bàkaê e Kôkti, assim como se reuniam na minha casa. Eu reunia todas as pessoas quando eu era um cacique jovem. Reunia as pessoas para elas trabalharem. Ninguém trabalha assim, como eu trabalhava, para o meu povo. Eu fazia roça, plantava muito arroz e mandioca. Esse era o meu trabalho. Há muito tempo atrás, não tinha branco. Eu andava muito nessa região e só tinha a mata, a caça, as frutas, os remédios e todos os materiais de que precisamos. Eu cresci e vi quando os brancos começaram a chegar por aqui e, então, eu saia procurando os homens brancos nessa região. Foi quando o SPI fez contato com a gente. Chegaram muitos brancos e estragaram nossas coisas, estragaram a natureza. Os brancos estragaram todos os alimentos que estão na natureza: a castanha, o mel, o palmito. Estou vendo o trabalho dos brancos. Há muito tempo, a natureza era muito rica. Agora os fazendeiros chegaram e estragaram tudo. Eles estão queimando os animais que estão na natureza. Eles queimam os jabutis, os tatus, os macacos e as abelhas. Queimam esses animais. Vamos proteger o nosso território para o futuro. As crianças vão viver bem no futuro, se nós deixarmos a nossa terra com a natureza preservada. Os brancos queimam a mata com todos os animais. As crianças vão crescer apenas ouvindo o nome dos animais. Há muito tempo, quando eu era jovem, eu andava no mato e via muitos animais debaixo das árvores de fruta. Estou vendo hoje e agora que os animais estão diminuindo. Os brancos estão acabando com a nossa área. Quando eu andei de avião, eu vi. Nossa terra está quase acabando. Vocês pensam que nossa terra é muito grande. Não é não. Nossa área está acabando. Eu vi o trabalho dos brancos, eles estão nos apertando muito. No tempo dos nossos netos, só vai haver fazendas. Estou vendo que pode ser até antes dos nossos netos. Vamos proteger a nossa terra para o futuro. Estou gravando a história do nosso território. Estou fazendo esse trabalho, contando a história do nosso território. Estou muito triste com o nosso território. O branco está queimando a mata bem perto das nossas terras. Os fazendeiros vão ter de nos respeitar. Não vão chegar perto da nossa terra. Os brancos estão invadindo nossa terra. Eu estou vendo os brancos. Estou gravando para os brancos ouvirem e respeitarem nossa terra e nossos rios. Estou pensando assim: não é apenas para a nossa aldeia, é para todos os parentes. Não é que os brancos chegaram apenas no nosso terrirório, chegaram na área de todos os parentes. Estou gravando a história do nosso território. Estou gravando para que os brancos nos ouçam e nos respeitem.

119


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KÔKRAJMÔRÔ PYKA KAM BA DJÀ TŨM MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ: ALDEIAS ANTIGAS

LEGENDA Ngô Rio Ngômàt Córrego Pykà nokà Limite da Terra Indígena

Krĩ tũm Aldeia antiga

Krĩmej Aldeia

Pry tũm Caminho antigo Rwỳp tũm Acampamento Pyka krã tũm Cemitério antigo

Mẽkrõrõdjà Lugar do contato

120


KÔKRAJMÔRÔ PYKA KAM BA DJÀ TŨM MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ: ALDEIAS ANTIGAS gu

Kajgodjãm

tire

I riri

Xin

rio

ti

By

oro

rio

Ko r

Bô o amdjà

Bàdjumkôre

Nõrõnydjà

Menhytidjãm

Àknhõngô Ko i

I ri

rot

rio

ro ri

Kênpoti By ti

re

rio Xin

gu

Kẽtmêre

Ngàpnhõngô

Kubẽpojre

r

ti ro ro Ko I ri ri io

Kubẽtinõrõ

Ô nhõngôkró

Kôkrajmôrô Ngrwakô

Pykarãrãkre

Kraojàràre Ràpkô By

tire

rio Xi

N

ngu

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L

Kroronré

Kubẽkrãkêj

S


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KÔKRAJMÔRÔ PYKA KAM BA DJÀ TŨM MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ

LEGENDA Ngô Rio

Mẽtoro Festa

Pykà nokà Limite da Terra Indígena

Krĩ tũm Aldeia antiga

Bô krã

Krĩmej Aldeia

Pi ̉y Castanha

Pry tũm Caminho antigo Rwỳp tũm Acampamento Pyka krã tũm Cemitério antigo

Mẽkrõrõdjà Lugar do contato

Mẽkarõ Espírito

Mry kaàk Peixe-elétrico

122

Ngrwa Buriti

Tàkàkxotire Timbó

Kruwa Taquara

Krwỳj Papagaio

Màt ne Arara vermelha


-53o0’

-7o0’

-52o0’

-52o30’

-52o30’

-51o0’

KÔKRAJMÔRÔ PYKA KAM BA DJÀ TŨM MAPA HISTÓRICO DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ

-7o0’

Õ nhõngôkro

Kikretũm r i o Po r t o S e g u r o

K r w y te

Kôkrajmôrô Kr w

I g a ra

rio Xi

Iga

e

àti

ikre

Àukre de

u

jàre

elho

djed

Verm

ti

n

ta d a

Gorotire

K re

Rio

kê k

p é S e r ra E

bẽn

a ra Iga Rõ n ra p k a ‘ é C à kô ap inz inh

rôt

M

Ig ô p d ar ap jà éd oT a

Ig

ca n

o

Tepore

By t

Xin

ire

rio

-8 o0’

gu

N

-7o30’

Pykarãrãkre N

-8 o0’

Môjkàràkô

n

h é Fo õ n g ô r ta r lez e a

Xip

de

ra p

zinho

ra n

a

Rio

im G

s co

By

u

Ca p

t ykr

ra v

Fr e

tir e

ng

Ngô

y tik

pé C y ana B

Te p k

-7o30’

rio

Rio

R

Xi

io

ôt

I g a ra p K a m j a j d j à é do Jo sé B isp o

ho

ikre

zin

Mỳtapôjdjà L

pr

Mỳtngjêjdjà O

Localização das Terras Indígenas no Brasil Kubẽkrãkêj

S

-8 o30’

Nome Terra Indígena Kayapó Área total 3.284.005ha Município Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu - PA Situação fundiária Regularizada

Localização T.I. Kaiapó

By tire rio X

ingu

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

-8 o30’

K r w ỳ t i kà n g y

Terra Indígena Bàdjumkôre

123 -53o0’

-53o30’

-52o0’

-52o30’

-51o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KÔKRAJMÔRÔ PYKA KAM BA DJÀ TŨM CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ

LEGENDA PRY TŨM CAMINHOS ANTIGOS Ngô Rio Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada

Kubẽkrãkêj - Nõrõnydjà

Pyka nokà yry nẽ kam kraje õ pi ̉ôk kêt rã ̉ã Limite da Terra Indígena em processo de homologação

Nõrõnydjà - Kajgodjãm

Pyka nokà tũm kôt mẽ kute iri kêt Antigo limite da Terra Indígena (em contestação pelo Ministério Público Federal)

Kajgodjãm - Mẽnhỹtĩdjãm

Krĩmej nhĩdji bê Kôkrajmôrô Aldeia Kôkrajmôrô

Mẽnhỹtĩdjãm - Kraojàràre

Krĩmej Aldeia atual Krĩ tũm Aldeia antiga Rwỳp tũm Acampamento

Kraojàràre - Ngrwakô

Ngrwakô - Kraojàràre

Pyka krã tũm Cemitério Antigo Ngômàt Igarapé Kakũm Nuvem Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso Bà Floresta Ombrófila Aberta

Tàkàk-ê Kaiapó

Kapôt Cerrado Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios Pry raj Rodovia

124

Kraojàràre - Tepkatinhõngôre

Tepkatinhõngôre - Kôkrajmôrô

Kôkrajmôrô - Pykarãrãkre


Ko r rio o rot i I ri ri

KÔKRAJMÔRÔ PYKA KAM BA DJÀ TŨM CARTA IMAGEM HISTÓRICA DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ

3- Kajgodjãm rio

ire

gu

By t

Xin

Bô o amdjà

Bàdjumkôre 2- Nõrõnydjà oti ror Ko I r i r i rio

4- Mẽnhỹtĩdjãm Àknhõngô

Kênpoti

Kêtmêre

Ngàpnhõngô

Kubẽpojre

São Félix do Xingu

Kubẽtinõrõ ti oro Ko r i r i Ir rio

Novo Progresso

N

Terra Indígena Bau

9- Kôkrajmôrô Piykojagot 6- Ngrwakô Titi

Mỳtngjêjdjà O

8-Tepkatinhõngôre

Mỳtapôjdjà L

Pykatykre

Terra Indígena Kaiapó

10- Pykarãrãkre

5 e 7- Kraojàràre

S Nome Terra Indígena Kayapó Área total 3.284.005ha Município Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu - PA Situação fundiária Regularizada

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

1- Kubẽnkrãkêj

125


KRĨ TŨM NHĨDJI LISTA DAS ALDEIAS

1- Kubẽnkrãkêj

6- Ngrwakô

2- Nõrõnydjà

7- Kraojàràre

3- Kajgodjãm

8- Tepkatinhõngôre

4- Mẽnhỹtĩdjãm

9- Kôkrajmôrô

5- Kraojàràre

10- Pykarãrãkre

`Nhàkpôkti Mekranoti-re


MEBÊNGÔKRE ˜ ME, ˜ PANÃRA ˜ TAPAJÚNA NHÕ PYKA ME, ˜ KYPA ˜ IKJEMÊRA JÕ PANÃRA JÕ ˜ MEBÊNGÔKRE JÕ TAPAJÚNA JÕ MAPA DAS TERRAS INDÍGENAS DOS POVOS MEBÊNGÔKRE, PANARÁ E ˜ TAPAJÚNAPANテコAPANÃRA

KĨ PYTINSI KYPA PRẼPI ÃKIÃ Kypa prẽpi ĩkĩ nê sãpũ rãhê pãpã ate kĩ rãhê kypa tokâ. Kypa ãkia kĩrĩ howkjya nê rã sakre iahê rê ĩpari ahê kowmãkiarã. Tumã topytũmarã ka tumã ho tuê nê rĩpari ahê kypa ãkia. Ĩkjẽmêrã ka hẽ sãpũri sĩ kypa nãka rõ ahê sotimera aty amã kia. Piãrãhê kĩrin kypa? Mĩ amã soti kuri ahê, mĩ amã ra tow iahê, mĩ amã soti kre ahê, mĩ amã suasêri ahê, mĩ amã soti kiãpũ kĩ rãhê.

Tepikô Panara

Pa jõ kypa amã soti ĩkiêti pytinsi nê jõ kĩ rãhê suan sotimera.

A IMPORTÂNCIA DOS MAPAS Os mapas são importantes para que todos conheçam a terra dos Panará e possam ajudar a conservá-la. Os mapas são importantes para a escola, porque lá as crianças e os adolescentes vão aprender sobre as coisas que existem na sua área. Os velhos vão falar sobre a terra e os mais jovens vão aprender. Nós vamos ver se as terras estão bem conservadas, assim como as plantas e os bichos. Por que é importante a terra? Para nós nos alimentarmos, para nós fazermos festa, para nós caçarmos, para nós acamparmos, para nós vermos o rio, para nós sobrevivermos. Na nossa terra tem muitos animais e nós cuidamos da natureza.

131


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

ĨKÔ ÃKIA KĨẼJ KIÃTITI ÃKIA SÕKÔ MERA ÃKIA HOWKJYA Ĩkjẽmêra amã ra pan Nãsêpotiti rin ĩkô kĩn nĩ. Kri iapê ia kuan Pakiatipã to kĩn. Kri iapê krĩ jâti tepipã ho. Ĩkjẽmêra ho ra kõ pio jâti ho sypysâ. Ĩkjẽmêra ho ra kõ Sĩpe ho Pakiatipã ho. Ĩkiarã nê sankiâri Sĩpe kôkiati amã ĩto kĩ ho ra kõ rahẽ ĩpyara mẽ ĩpy piãtuara mẽ prĩara mẽ ĩkô ho. Kuâra ra ho kõri kypaãpy amã. Ĩta rahã ra ho kõ Pakiatipã jamã. Inĩ jahã Pakiatipã mãmã pêj na py ho kõ Pakreuy ho. Ĩkjẽmêra ho ra kõ pio ĩkô to kiô ho. Panãra jõ kypa amã kuan ĩkiêti ĩkômêra. Ĩkjẽmêra jõ pakre uy mẽ rõj pytira Nãsêpotiti mẽ Ĩkôrõkoko mẽ Kôtũsi mẽ Pakiatipã mẽ. Panãrã nê ho pari tepi pã akiô ho jâti amã Pakiatipã kõ. Nãsêpotiti pêj rã pia Panãra rê sãpũ rãhê Ĩkôrõkoko. Ĩkjẽmêra jõ haty amã soti ĩkiêti jâti amã ra ho pari ĩsĩ ĩpyarã tepipã. Ĩkjẽmêra jõ haty amã kwa Pakreuy Pakiatipã mẽ jâti mẽ iapjyra. Pakreuy rõ kri iapê mãmã ramã ra suâri. Kôrõkoko tã titi pêjtã Nãsêpotiti hã. Ĩkjêmerã jõ kypa ma rõ sêj kiẽkiãtiti ate kri japêj. Kiẽkiãtiti amã kuan puu pỹ rê amã sokre ahê. Kjẽkiãtiti amã kypa rõ kĩẽj ra amã kuan tâti. Kiẽkiãtiti puu rõ nê sa suãri rõ Panarã. Kiẽkiãtiti amã soti pan isũỹ mẽ sôw mẽ kiâtakiã mẽ jãsy mẽ towrĩsi mẽ akuytapjâ mẽ kjyti mẽ pâtiti mẽ iôriti mẽ wârô mẽ kôjasâ mẽ jõtosi mẽ tôw mẽ suakõ mẽ pâtireti mẽ ĩkio mẽ tititi mẽ. Kjẽkiãtiti amã pâri totya kjypoa mẽ pyjãsy mẽ akrejtiasâ mẽ sansĩkuỹ mẽ nãpôw mẽ sôtirã mẽ krejâ mẽ kiãti mẽ ĩkiêti pytinsi soti.

Tepikô Panara

Ĩkjorinpe amã sõkô. Ĩkjorinpe amã kuan puu nê narê kiati rin. Ĩkjorinpe amã so pan sosaja sõ pan sõjowpy mera ho rõ sê pârikiã ho ĩkuan puu. Ĩkjorinpe amã sõkô kri iapê ia rõ sê. Ĩkjẽmêrã jõ kypy ate pytinsi rõ. Kypy hã pâri pârikiã ho ĩkuan puu. Kypy hã pâri pârikiã krêkrê mẽ rẽtakiã mẽ kwajâiate mẽ nãpê mẽ. Kypy hã pan iãsy mẽ tôw mẽ warô mẽ isũỹ mẽ kjyti mẽ pâtiti mẽ jowpy mẽ kuapuputi mẽ.

132


Tepikô Panara

PANÃRA

HIDROGRAFIA Na aldeia Nãsêpotiti a água é limpa. Perto da aldeia tem um córrego de água limpa e uma lagoa que tem muitos peixinhos. Nós não bebemos a água da lagoa, porque tem um cheiro forte. Nós bebemos a água do rio e do córrego. As mulheres trazem água limpa do rio Sĩpe, em panelas, para os homens, os rapazes e as crianças beberem. Outras pessoas tomam água de filtro. Na época da seca, não bebemos a água do igarapé. Voltamos a beber a água do rio, porque o igarapé fica seco. Nós não bebemos água suja. Na nossa terra existe muita água. Nós temos dois rios médios: Nãsêpotiti e Kôrõkoko. Temos também cachoeiras, uma lagoa grande, outras lagoas menores e igarapés. Nós batemos timbó para pegar peixinhos numa lagoa pequena e num igarapé. Nós também pescamos no rio Nãsêpotiti (Iriri) e fiscalizamos o rio Kôrõkoko (Ipiranga). No nosso mato tem muitos bichos e nas nossas lagoas tem peixinhos que os homens pegam. A aldeia fica às margens do rio Nãsêpotiti (Iriri), onde nós tomamos banho. O rio Korõkoko (Ipiranga) fica mais para baixo do Nãsêpotiti (Iriri). A pouca distância da aldeia exitem morros de terra e lá nós fazemos roças. Tem também morro de pedras que não servem para fazer roças. Nos morros vivem os bichos, como: veado, jabuti, anta, tamanduá, caititu, porco-espinho e tatu-canastra e alguns tipos de papagaio. Nos morros existem árvores com vários tipos de frutas: totya, kjypoa, pyjãsy, akrejtiasâ, sansĩkuỹ, nãpô, sôtĩra, krejâ, kiâti. Também tem muito mel. Na mata fechada também tem morro, onde o pessoal vai fazer roça. Lá vivem vários bichos e árvores com muitas frutas. Na nossa terra, existe uma área de campo bem longe. No campo também tem muitas frutas e muitos bichos: veado, tamanduá, onça, tatu, passarinho, papagaio e caranguejo.

133


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

ĨKJẼMÊRA JÕ ATY NOSSA TERRA TEM VEGETAÇÃO

HOWKJYA LEGENDA Pakre Rio

Ĩkwapâri Buriti

Pakiatiuy Igarapé Jâti Lagoa

Pêjâpâri Açaí

Ĩta Chuva Kypatokâ Limite terra indígena

Kwatipâri Inajá

Kri Aldeia

Tôw Tatu

Sõkô Morro

Ĩpẽ jõ ĩpo amã pan kypa amã Fazenda/pasto alugado

Kĩẽjõkô Morro de pedra

Pâripjâ Mata alta

Asêkiã Mata baixa

Ĩpo jõ atũ ĩprẽ Fazenda/pasto antigo Pâratê hẽ ho rãka pâri Invasão de madeireiro

Suasêrãtê Caçadores Tepãtê hẽ soto rãka Pescadores invasores

Nãpôw Jatobá

134

Ipẽ jõ kôa Acampamento de invasor


-55o0’

-54 o0’

-54 o30’

-53o30’

ĨKJẼMÊRA JÕ ATY NOSSA TERRA TEM VEGETAÇÃO

-9 o0’

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

Terra Indígena Mẽkragnotire

p To

ôa

-10 o0’

Ko r õ k o k o

at

iu

y

r i o I p i ra n g a

Pa

ki

Localização das Terras Indígenas no Brasil

-9 o30’

Li m ite es ta du al

N Suan

PA MT

N ã s ê po rio I ri ri

titi

Localização T.I. Panará

Ĩpytipakiãti L

Ĩpytikiã O

-10 o30’

Kre

K j ẽ p o kô

Ĩkôkô S

pu

Nome Terra Indígena Panará Área total 494.017ha Município Guarantã do Norte e Matupá - MT e Altamira - PA Situação fundiária Regularizada/Concluído

135 -55o0’

-54 o30’

-54 o0’

-53o30’


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

ĨKJẼMÊRA JÕ ATY AMÃ SOTI ĨKIÊTI Ĩkjẽmêra jõ aty amã so pan sõjowpymera tepi pan ĩkô amã. Sosajã hãkia pan wâro mẽ nãpân mẽ pêjati mẽ kôtita mẽ suasĩra mẽ kjyti mẽ iôriti mẽ iapjyra so pan aty amã rê sotũ rahã. Ĩkjẽmerã nê kõ kre ti kiã amã soti ĩpari ahê. Ĩkjẽmêra ra mã pan aty amã. Ĩkjẽmêra jõ aty amã ĩkiêti sotu mãmã so kĩri. Ĩkjẽmêra jõ haty amã pan jãmã sõjowpymera. Ia rin kiâ iãhã pârãtê ipẽmêra pâri iapê Panãra jô kypa tã. Kĩẽjrãtêmêrã nê kuân kĩẽj ĩkô kõ pakiatiy kõ. Tepãtê hẽ ti sapôpô si tepi Nãsêpotiti kõ Kôrõkoko kõ. Pârãtêmerã mẽ tepãtêmêrã mẽ kĩẽjrãtêmerã mẽ nê soti ho rã kansi. Iahã jy soti kĩ ĩtokâ amã kypa. Ĩkjẽmêra jõ kypa tã ĩkiâ apêj ipẽ pâri su ti kâri ahê. Kowmã ĩkiow pâri ĩkiâ pio ipẽ. Panãrã rê pê piori ipẽ pê ĩkiâ rõ ahê. Topytũmarã nê pan mã sũũ pio pârimera ipẽ mã. Ĩkjẽmêrã ra pôti rõ tã ti kuãn rã pêj ipẽ hẽ kĩẽj. Topytũmarã rê tã wajãri ipẽ kĩẽj hã. Ipẽ hẽ ti tepi kia pôpô uapê nãkiã amã Nãsêpotiti rin. Topytũmarã nê tã wajãri tepi hã ipẽ Nãsêpotiti amã. Iahã jy pa tokâ kypa. Ĩpojũpiâ hẽ ho rã kan kypa amã pan ĩpo. Ĩpojũpiâ hẽ ma sa suãri uy pytinsi ĩpo mã kypa. Ĩpojũpiâ hẽ ho rã kan kypa ho jy pio rin aty mã ho sa pôsôrin ĩpo mã. Ĩpojũpiâ jĩ sõ jy py piâ puu ti sa suâri te ra panarã jõ kypa mã. Ĩpe suasêrãtê hẽ soti ho rã kan sojowpy mera suasêriãtê hẽ soti pari teri ĩko jamã atâti rin sojowpy mera. Ĩapjyrã ra soti ho rã kan aty amã kia.

Jotikiã P a n a ra Sâkiêrã Panara

136


PANÃRA

RECURSOS NATURAIS Nas nossas matas vivem os bichos e nos nossos rios vivem os peixes. Na nossa floresta existem muitos animais e pássaros: papagaios, araras, reis-congos, jacus, queixadas, antas, caititus, etc. Todos se alimentam na mata, vivem bem e ficam gordos. Na nossa terra a mata é alta, lá encontramos muitas frutas: cajá, açaí, cacau, etc. Na beira do rio ficam as matas alagadas. Na mata alta vivem tatu, caititu, tucano, abelha, etc. Não tem mais queixada na nossa terra. Existe também um cerrado que fica no morro, ao norte da nossa área, perto da aldeia. A diferença da mata alta para o cerrado é que ele é mais aberto e tem capim. O cerrado é bom para plantar alguns produtos e possui recursos naturais diferentes daqueles que existem na mata. No cerrado nós encontramos bichos, como veado, passarinho e tatu; e frutas, como pequi, oiti e caju do cerrado. Quando demarcamos a nossa área, existiam fazendas nela e, hoje em dia, nós arredamos para uns fazendeiros que criam gado. Isso para aproveitar o pasto. Nas fazendas, que foram abertas antes de retomarmos nossa terra, os peões fazem queimada para limpar o pasto. Há quatro anos os madeireiros invadiram nossa área, mas hoje isso não acontece mais.

Jotikiã Panara

Nós vivemos dentro da floresta com muitas plantas bonitas dando frutos. Nós gostamos de viver dentro da floresta, na nossa terra.

137


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

ATY KIA SOTIMERA NOSSA TERRA TEM RECURSOS NATURAIS

HOWKJYA LEGENDA Pakre Rio

Kiasôrãkriti Madeira para casa

Jâti Lagoa Kypatokâ Limite da terra indígena Kri Aldeia

Piuti Jenipapo

Ĩkôw Macaco

Tukâkiãrã Mamão do mato

Jowpy Onça

Pjy Pista de pouso Puu Roça

Suakõ Quati

Kwakiã Fruta do mato

Iãsy Veado Ĩkia Paca

Ĩkwa Buriti

Sôpôa Cacau

Kwatitepipâri Inajá

Põpõ Garça

Kjyti Anta

Suakiê Rei-congo

Kwapuputi Caranguejo

Nãpân Arara

Pioja Pacu

Wârô Papagaio

Tepĩsi Pintado

Pusu Muriçoca

Towsôa Bicuda

Akuyti Jabuti

Asow Arraia

Pêjâ Açaí

Kurãsâ kypy ãkia Tipo de mel de abelha sem ferrão

Kypy ãkia pâri Madeira do campo

138

Ĩtỹ Capivara


-55o0’

-54 o0’

-54 o30’

-53o30’

ATY KIA SOTIMERA NOSSA TERRA TEM RECURSOS NATURAIS

-9 o0’

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

pô To a

-10 o0’

Ko r õ k o k o

r i o I p i ra n

Pa k i a

tiu

ga

y

Localização das Terras Indígenas no Brasil

-9 o30’

Li m ite es ta du al

N Suan

PA MT N ã sê p otiti ri o I ri

ri

Localização T.I. Panará

Ĩpytipakiãti L

-10 o30’

o kô

pu Kjẽp

Kr

e

Ĩpytikiã O

Ĩkôkô S Nome Terra Indígena Panará Área total 494.017ha Município Guarantã do Norte e Matupá - MT e Altamira - PA Situação fundiária Regularizada/Concluído

139 -55o0’

-54 o30’

-54 o0’

-53o30’


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KYPA PRẼPI CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA PANARÁ

HOWKJYA LEGENDA

Pakre Rio Kypatokâ kĩ Limite da Terra Indígena registrada Ĩtokâ Limite Estadual Kri Aldeia Pykuapô Nuvem Kĩẽjkiãtiti Afloramento rochoso Aty Floresta Ombrófila Aberta Kypy Cerrado Ipẽ jõ aty Área de uso antrópico por não-índios Sâkiêrã Panara

Ĩpẽ jõ pjy Rodovia federal BR-163

140


KYPA PRẼPI CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA PANARÁ

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

pô To a

Ko r õ k o k o

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI

BR -

163

r i o I p i ra n g a

Pa k i a

tiu

y

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Nãsepotiti

Li m ite es ta du al

PA MT

N Suan

N ã sê p otiti

pu o kô

Localização T.I. Panará Kjẽp

Kr

Ĩpytipakiãti L

Ĩpytikiã O

e

rio I ri ri

Ĩkôkô S Nome Terra Indígena Panará Área total 494.017ha Município Guarantã do Norte e Matupá - MT e Altamira - PA Situação fundiária Regularizada/Concluído

Guarantã do Norte

141


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA

KRI NÃSÊPOTITI ALDEIA NÃSÊPOTITI

ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

NÃSÊPOTITI TÃ KIA HOWKJYA Iytihẽ rõ sê kukre Nãsêpotiti rin pãpã Panãra jõ kua. Nãsêpotiti rin sa pôsô kri ĩkĩ Panãra nãkio pê maja mã. Nãsêpotiti kri popoti suankiara kõ nê py wajãri kukre. Kukre maja sotaka kõ nê wajãri suankiara jõ atẽ kukre rê ho pĩtori nê wajãri rõ kukre ẽprẽ. Ĩkâ suankiara kõ ia mẽ san rin ipôri amã ra krĩ iahê ĩpyara rê jamã soti wajãri ahê amã ra kre iahê rê jamã soti kuri ahê pãpã. Ate rõ sê sõmatõ jõ kuan tôtô jõ kua Pasipôa jõ kua Iakiô jõ kua sokresi jõ kua howkjya jõ kua nãpejn jõ kua tõtõta jõ kua pẽjakriti jõ kua ajĩ jõ kua pã. Kôkiatakriti ĩkô jõ rê soti ho kĩ rãhê kukre mera. Ĩpôri rõ mũkia jõ pjy amã ra to iahê soti su. Nãsêpotiti rin kuan puu popoti suankiara kõ nê py wajãri rê rĩpa rahê kowmã kiarã. Jytihẽ kuan Panãra jõ puu kri iapê. Soti ĩkiêti ra mã sokre Panãra puu jamã rê soti kuri ahê pãpã. Nãsêpotiti rin pan jowpy mera ĩkiêti tepi ĩkiêti pan ĩkô jamã kotũsi amã tõ. Nãsêpotiti rin ĩkiêti pârikiã ho nê kuri ahê. Ĩpytypakiati – Kwakiatãtêra – Leste Ĩpytikiã - Kwâsirãtêra – Oeste Suan – Kwasôtãtêra – Norte Ĩkôkô – Krerõwãtêra – Sul

ALDEIA NÃSÊPOTITI Nós moramos na aldeia Nãsêpotiti. Perto dela fazemos as roças e, no mato, encontramos muitos materiais que nós usamos para fazer artesanato e utensílios, como flechas. Também tem lugares sagrados, que só o pajé pode visitar, e bichos perigosíssimos. Na época da chuva acontece sempre a festa do jabuti que dura dois meses. Nesta festa, nós usamos cocares compridos, feitos com pena de mutum bem preta, como nossos cabelos. Nas aldeias antigas existem roças, cemitérios antigos, madeira para fazer flecha, taquaras de ponta afiada. Há também caminhos para andar para outros lugares.

N Suan

Localização ald. Nãsêpotiti na T.I. Panará

Os brancos acabaram com a maior parte da floresta dos Panará, aquela em que os antigos viviam. Fora do limite do nosso território ainda existem restos de aldeias antigas, cemitérios, caminhos, roças e muitas outras coisas importantes para nós, mas algumas cidades foram feitas na terra que era dos Panará. Ĩpytipakiãti L

Ĩpytikiã O

Ĩkôkô S

Algumas aldeias e acampamentos antigos dos Panará viraram cidades dos brancos, como Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Matupá, Cachimbo e muitas outras. Os brancos tomaram conta da maior parte da terra dos Panará e só sobrou uma parte para nós. Nesses lugares, em que os brancos moram, os recursos naturais da nossa terra foram destruídos.

142


PANテコA

Sテ「kiテェrテ」 Panara

143


PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

NÃSÊPOTITI APRẼPI MAPA DA ALDEIA NÃSÊPOTITI

HOWKJYA LEGENDA

Pakre Rio

Ĩkua Buriti

Jâti Lagoa Kukre Casa Iakiô Sede da Associação Iakiô

Kwatĩtepi Inajá

Pêjâ Açaí

Kypatokâ kukre Posto de vigilância Pjy Caminho

Kôtiti Pombinho

Mũkia jõ pjy Pista de pouso

Puu Roça

Nãpân Arara

Suakõ Quati Sõkô Morro

Mĩ Jacaré

Pârikiã Mato baixo Pâtiti Tamanduá Pârijy Mato alto

144


NÃSÊPOTITI APRẼPI MAPA DA ALDEIA NÃSÊPOTITI Ĩpy tik O iã

Sua

N n

Ĩpy Ĩ kô k S ô

tip ak L iãti


KRI NÃSÊPOTITI ALDEIA NÃSÊPOTITI


KAPÔT JARINA ~ ME

~ KAPÔT NHINOREKAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

WAMÃ TĨJAKHRY KÃ WARÔ TUJARẼ Wa watà ra ngure twâ kuwe otokô kã ngu wa wamã khrat, nẽ ngu wawa nhĩ kã tatorarẽ ngu amũ nẽ Jarina kã ngê wàj nẽ kã wawa tĩre nhi mẽra amũ ngê watàndi nhihwe mã kwâra tahwere nhi mẽ kwâra nghretxi Jarina kã ngu wawa. Mẽra watàndiwe Mẽtyktire nhihwet hwa nhi mẽ kwâra kumã kato, nẽ ngu mẽ kôt ngê wakato nẽnhi kã mẽra kĩrô wa, mã to anhi mbet rô wa. Akum mẽ kĩwe Kôkô rô nhỹ, mẽ kwâra ahwa mã mõ nẽnhi mẽ kwâra ahwaj mã mõ nẽnhi mẽ kwâra nghretxi. Nhi mẽ kwâra watà tũm we tika mã ngê tahwere nẽt kã wa kamã wa. Nhi mẽ kwâra arak nhỹ, nhi mẽto ra mõtxi mã tatà, nhi tikhre kunĩ ra têt hwa, nhi mẽra anhẽ kôt tarẽ rô wàj nhi mẽra kumba kahrire nẽ tãt mbârâ wa. Wa kamã torẽ Mẽtyktire ndi kã wa anhimã huru mẽtikhre mẽ ithaje nhihwê hwa kã torẽ wa kama ithamã.

GWAJ BA KRÕRÕ KAM BA JÃ UJARẼJ

Txuakre Metuktire

Nà, mej kumrẽj posto Djawaru kumrẽj ̉ỳrỳ nẽ ba mẽ bôj nẽ kam ari ba. Nhỹm kam Mẽbêngôkre bê Xyja bẽnjãdjwỳrỳ bê Tariri Tapajúna bĩ ba mẽ kam ajte krĩ ̉õ ̉ỳrỳ ajte mõ, Jarĩna ̉ỳrỳ mõn kam bôj nẽ kam djwỳ ari ba. Nhỹm kam mẽ arỳm kute krĩ ny bê Mẽtyktire mã mõ, nhỹm mẽ kwỳ arek krĩ bê Jarĩna kam ỹrỹ rã ̉ã nẽ. Nhỹm mẽ ikwỳ djwỳ arek mẽ ikwỳ ̉ã ari ba, nhỹm mẽ arỳm mõn pyka bê Mẽtyktire nhĩpêj nẽ kam kikre nhĩpêj, nhỹm mẽ arỳm kunĩ ̉ỳrỳ mõ. Be, ba mẽ arỳm kam ari ba, be nẽ arỳm ibê Mẽbêngôkre djwỳj nẽ. Be, jã kam nẽ arỳm mẽ kanê kato nẽ arỳm mẽ kwỳ pa. Biri krĩ nhĩpêj ny kam nẽ ã anẽ. Nhỹm kam mẽ kwỳ arỳm ajte Kapôt mã mõ, nhỹm mẽ kwỳ arek Mẽtyktire kam ari ba, ba mẽ djwỳ arek Mẽtyktire kam ari ba rã ̉ã

149


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

nẽ. Nhỹm mẽ arỳm kĩj kumrẽj nẽ arỳm ate rere mej xo nhỹ Kôkô nẽ mẽ o nhỹ. Nhỹm kam arỳm Kôti mẽ, ̉Ôkêt mẽ Inhũ ari kute puru djiri mã, arỳm aparimã mõ, nẽ arỳm Ngôrãrãk amĩm puru jadjuwa. Be nhỹm kam arỳm mẽ kôkô nhỹn kam arỳm aramãm puru ã ỹrỹ jã kôt arỳm õto mõ. Nẽ kam arỳm Kôti Panara mẽ ̉Ôkêt Mẽtyktire mẽ Inhũ Mẽtyktire arõ puru kam nhỹ, nhỹm mẽ kam arỳm bà kam ba o ku ̉ê, nhỹm kam mẽ ̉õ arỳm bõre mã adjà, nhỹm kam arỳm pôk mõn kikre ̉ỳrỳ bôj nẽ arỳm mẽ bê kikre xêrê. Nhỹm mẽ arỳm abẽn kôt kikre xêt jarẽj o bôj, nhỹm kam arỳm bẽnjãdjwỳrỳ mẽ o wak prõn mẽ kunĩ mã kabẽn. Be nhỹm kam arỳm mẽ ajte Ngôrãrãk kam ajte Mẽtyktire ny nẽ mẽ nhĩpêj. Be nẽ kam arỳm kam ari ba, Mẽtyktire mẽ Tapayunã ari arỳm kam ba.

HISTÓRIA DOS TAPAJÚNA DEPOIS DO CONTATO Primeiro nós chegamos no Posto Diauarum. Lá nós continuamos morando com o povo Suyá, mas algumas pessoas mataram nosso próprio parente, chamado Tariri Tapajuna. Por causa disso, nós nos mudamos para a aldeia Jarina, dos Mẽbêngôkre. Antes da nossa chegada, a maior parte dos Mẽbêngôkre da aldeia Jarina já tinha se mudado para uma nova aldeia, chamada Mẽtyktire, e quando nós chegamos lá, ficamos com o resto do pessoal que permaneceu naquela aldeia. Quando terminaram de fazer a aldeia Mẽtyktire, nós fomos para lá, para morar com todos. Nessa aldeia, as doenças mataram muitas pessoas e, por causa disso, uma parte dos Mẽbêngôkre se mudou para uma nova aldeia, chamada Kapôt. Mas algumas pessoas continuaram a morar na aldeia Mẽtyktire, e nós também ficamos com essas pessoas e continuamos morando lá até hoje. O pessoal morava tranqüilo na aldeia e começou a fazer uma festa chamada Kôkô. Ôkêtê, Inhure e Kôti foram fazer as suas roças num lugar perto da cachoeira e ficaram lá por um bom tempo. Enquanto isso, o pessoal que estava preparando o Kôkô foi caçar no lugar onde Kôti Panará, Ôkête Mẽtyktire e Inhũre Mẽtyktire estavam fazendo suas roças. Muitas pessoas foram para esse lugar para caçar e poucas pessoas ficaram na aldeia Mẽtyktire. O pessoal ficou nove dias caçando nesse lugar, até que, de repente, alguém, sem querer, tocou fogo no capim. O fogo se espalhou até chegar na aldeia e muitas casas se queimaram. Uma pessoa levou a notícia para os caçadores sobre as casas queimadas. Logo, o cacique se reuniu com a comunidade. Juntos discutiram e resolveram fazer uma nova aldeia Mẽtyktire neste lugar, que fica perto da cachoeira. Não voltaram mais para a velha aldeia Mẽtyktire. Assim que o pessoal fez as casas e as roças, todos foram morar neste lugar. Atualmente nós, Mẽbêngôkre e Tapajúna, ainda vivemos neste lugar, que também chamamos de Mẽtyktire.

150


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

BÀ Mẽ tũm nẽ mẽ badjà jã kam ari ba. Nà, amrẽbê Ngôjrẽjne kumrẽj nẽ ngô ja kôt ari ba. Ngôjrẽjne jã, nẽ mẽ kumrẽj ari ngô jã kôt ari ba. Nhỹm kam Mẽbêngôkre mẽ o kurê djwỳj nẽ, kam ari mẽ paro ba, nhỹm kam mẽ kàjmã ku ̉ê mõ, mẽ kute mẽ o kurê djwỳj kam nẽ mẽ kàjma mẽ kamẽj nhõ mõ, nhỹm ngô jã kôt djwỳ mỳjja mẽ bê kra kwỳ ku. Nhỹm mẽ kàjmã umaje ku’ê mõ. Mõrõ tãmtã arỳm kàjmã dja. Nhỹm kubẽ arỳm mẽ kukrõ, nhỹm kam arỳm mẽ umari mej kumrẽj nẽ ari ba. Be nãm ã amrẽbê mẽ tũm ari kute abẽno kurê djwỳj o ba kam ã kukràdjà anẽ. Nhỹm bep, ajbiri nẽ arỳm kubẽ mẽ kunĩ krõ nhỹm kam mẽ arỳm ari abẽn kam ujakràj nokati ari ba. Nẽ kam arỳm a mĩ jã kubẽ kanê bit kanhĩj bê ari ba. Nà bà raj kam nẽ mỳj ja kunĩ. Nãm bà tyk kam pidjô, mry, bà tyk kam nẽ mỳjja kunĩ nãm: kamêrêkàk, kamôk, pi ̉ôktire, kamêrê, pi ̉y. Be, bà kam mỳjja nẽjã.

Êngri Metuktire

151


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Nhỹm bep, bà kamrêk kam nẽ mỳjja jã kêt kumrẽj. bà Kamrêk kam nẽ akrô po bit, pidjô jã kêt kumrẽj. Bà tyk kam nẽ bà prêk nhỹm bep bà kamrẽk kam nẽ bà prĩre. Ngô bê Bytire jã nẽ nõn aparimã nõ. Kam aparimã kubẽ kute kikre nhĩpêj jã kam nẽ amej kunĩ kôt kubẽ wangija nẽ mry mẽ, tep mẽ mỳjja jã kunĩ o bikẽj o ba. Be, jã kam bit nẽ Mẽbêngôkre kũm mry mẽ, tep mẽ kũm o bikẽj kũm kĩj kêt. Jã nẽjã nẽ Mẽbêngôkre nhỹm kwỳ kam kubẽ wangija nhỹm mẽ bõn nêje rẽj o ba. Mỳ kam? Je kũm mry mẽ, tep mẽ ja mej nhỹm mẽ kute bĩn nhỹm mẽ kra kute krẽn kadjy, nẽ mẽ ã bõn kubẽ rẽj kêt nhỹm kubẽ arỳm mỳja kunĩ o wakẽ, mỳ kam je kũm kute mry mẽ, tep mẽ, mẽ kubĩn nhỹm mẽ kra mẽ mã kukre ãm kadjy. Be, mỳjja jã mej kadjy nẽ mẽ ã pyka mẽ, ngô mẽ, bà mẽ, mry mẽ, tep mẽ mỳjja jã nêje ã kubẽ o wa nhỹrỹro mõ.

VEGETAÇÃO, HISTÓRIA E DEGRADAÇÃO Antigamente o povo Mẽbêngôkre vivia nesse lugar, nessa mesma terra próxima à cachoeira e ao Kapôt. Nessa época nosso povo não conhecia os brancos e nem os outros povos indígenas. O povo Yudjá, antes do contato entre o índio e o branco, vivia nessa parte do rio Xingu. Mas o povo Mẽbêngôkre fez guerra contra eles, por isso eles subiram o rio e escolheram outro lugar para ficar para sempre. Naquele tempo teve muita guerra com outros povos indígenas e com os brancos também. Mas agora somos amigos. Os índios falam português, pois entraram em contato com outros povos do Brasil. Aqui, na aldeia Mẽtyktire, tem vegetação em qualquer direção. No rio Xingu, descendo para a região do Emza, às vezes os pescadores invadem para pescar dentro da área Kapôt Nhĩnore. Por isso, esse lugar deixa nossa comunidade preocupada. Lá mesmo ainda tem fazendeiro desmatando no rumo da região do Kapôt Nhĩnore. Na região do Kapôt Nhĩnore falta fazer a demarcação. Lá é um lugar onde os antepassados do povo Mẽbêngôkre viveram. Tem cemitério do pai do Ropni, por isso ele mesmo está lutando para fazer a demarcação daquela área. Aqui mesmo não há nenhum desmatamento dentro da nossa área demarcada, mas no Kapôt Nhĩnore, que também é nosso território e ainda não está demarcado, há desmatamento feito pelos fazendeiros. Aqui por perto tem um desmatamento mais antigo (Agropexin). Era uma fazenda, mas agora a floresta já está crescendo. No rio Jarina não tem nenhum desmatamento, mas no afluente do rio Jarina, onde fica o limite da demarcação, fora da área, para lá também tem desmatamento de fazendeiro. Garimpeiro não tem por aqui. A vegetação está toda conservada, em qualquer direção.

152


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

NGÔ BÊ BYTIRE Ngô bê Bytire nẽ kàjmã kũm kraj nẽ apari mã nõn para mã katoro. Ngô bê Bytire jã nẽ mẽ kunĩ kute ojkõm, nẽ kute ngô màt djwỳ ojkõm. Ngô bê Bytire jã nẽ kute mỳjja kunĩ o tĩn, nẽ kute mỳjja kunĩ o tỳj. Ngô bê Bytire jã nẽ krĩ raj kwỳ mã apôj, nẽ apỹj kam pa màt, nhỹm kam mry kunĩ kute ojkõm: kukryt mẽ, àk mẽ, kwêj mẽ, kaprãn mẽ, be, ngô jã nẽ mỳjja kunĩ kadjy. Mỳjja kunĩ kadjy ngô nẽ jã, ngô jã kôt nẽ tep kumej, tep kunĩ nẽ ngô jã kôt kumej, nhỹm Mẽbêngôkre djwỳ ngô jã kam tep owabi. Mytyrwỳ bê junho kam nẽ mẽ kute tep rũj owàbiri: tepkàtire, krwỳtire, tepwatire, kôrã, djurorotire, tetykti, teparikunõti, be, tep jã nẽ mẽ ngô jã kôt kute owàbiri. Nãm Bytire kôt tep kumej nẽ, nẽ ngô bê Tepwatinhõngô kôt djwỳ tep kunĩ kumej. Mytyrwỳ bê junho kam nẽ tep kryre djwỳ ngô bê Pakreti kôt krãmti kumrẽj. Nẽ ngô bê Tepakỳjtyk kôt djwỳ tep krãmti kumrẽj. Nẽ ngô bê Ngôtire kôt djwỳ tep kryre kumej, nhỹm mẽ kũm kĩj nẽ arỳm akrôre o ka ̉õj o ba, mẽ kute kuru kadjy, nẽ ate kadjàt djêdjà kryre ã djwỳ tep kryre o wabi. Be, ngô kam kukràdjà nẽjã.

O RIO XINGU O rio Xingu começa lá em cima no Mato Grosso e vem descendo por todo o Pará. A gente bebe a água do rio Xingu, mas algumas pessoas não bebem, preferem beber a água do córrego, porque é mais fria. A água ajuda a natureza a ficar mais conservada. O rio Xingu passa por muitas aldeias e matas que pertencem à bacia do Xingu. Os animais, como a anta e as aves, também bebem de suas águas. A água serve para muitas coisas, como andar de canoa e também para os peixes e os bichos da água. Na terra onde moramos, perto da nossa aldeia, a mata é boa e o rio também é limpo. Na época da seca, tem muitos peixes grandes no rio Xingu. A gente chama o rio Xingu de Bytire, o lugar que tem muitos peixes grandes. Existem vários tipos de peixes no rio Bytire que são bons para pescar. No mês de junho, o pessoal pesca peixes grandes como: matrinxã, trairão, peixe-cachorro, pintado, pacu, piranha, piranha de cabeça vermelha, etc. No rio Xingu tem muito peixe grande.

Mẽningô Metuktire

Existe um rio que a gente chama Tepwatinhongô que tem sempre muitos peixes e no mês de junho tem muito peixinho. Tem um córrego, que a gente chama de Tepakỳjtyk, que também tem muito peixinho bom para pescar. O pessoal usa timbó para matar peixinho, ou então pesca com linha fina. São vários os tipos de peixinhos: tepkàjakare, djyroropoj, tepngrãngrãti, tepnhõkwanhĩre, tepo, tepnãkêt, etc.

153


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

PYKA KARÕ KAM NGÔ MẼ BÀ O BIKẼJ DJWỲJ KARÕ Ã UJARẼJ NẼJÃ MAPA DE VEGETAÇÃO, HIDROGRAFIA E DESMATAMENTO DA T.I. KAPÔT JARINA

LEGENDA

Ngô Rio

Puru Roça

Imôti Lago

Tep Peixe

Pykà nokà Limite da Terra Indígena

Krĩmej nhĩdji bê Kapôt Aldeia Kapôt

Krĩmej nhĩdji bê Mẽtyktire Aldeia Mẽtyktire

Mej Mel de abelha sem ferrão

Pêjàti Rei-congo

Màt Arara Krĩmej nhĩdji bê Piaraçu Aldeia Piaraçu

Pry tũm Caminho antigo Bà Mata

154

Kukryt Anta

Mry nhõ kapôt Fazenda

Kapôt Cerrado

Kẽnjabejedjwỳj Garimpo

Ngrwa Buriti

Pry raj Estrada MT-322


-53o30’

-52o30’

-53o0’

-52o0’

PYKA KARÕ KAM NGÔ MẼ BÀ O BIKẼJ DJWỲJ KARÕ Ã UJARẼJ NẼJÃ MAPA DE VEGETAÇÃO, HIDROGRAFIA E DESMATAMENTO DA TERRA INDÍGENA KAPÔT JARINA Li m ite es ta du al

PA MT

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore

K rã

md

tã kw

on àt

ỳr

tire

Xin

ã

yr y

By

õj m

gu

ỳ M

k pa

rio

Kẽ n p

oj nõrõ

djã

ka

õ

Ngr

r

e

Py

õr

ôp

Ro p

õ

j Pi d

õr

àn

an

àr

rw

jak

Ng

wa n g ri

o

-10 0’ -10 o0’

Ngôt

ôt y

kre

a rin

wa

Mỳtngjêjdjà O

ingu

By t

N

rio X

ire

Te p

rio

Ja

tin

ng

ô

Ng

ire

Mỳtapôjdjà L

-10 o30’

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kapôt Jarina -10 o30’

S Nome Terra Indígena Capoto/Jarina Área total 634.915ha Município Peixoto de Azevedo e São José do Xingu- MT

MT -3

22

Situação fundiária Regularizada / Concluído

155 -53o30’

-53o0’

-52o30’

-52o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼ ABẼN WỲRỲ BA DJÀ TŨM Nà, amrẽbê nẽ mẽ tũm ari bari pyka kôt abẽn wỳrỳ ba. Nãm mẽ pyka kôt Mẽkrãgnõtire mã ba, nẽ pyka kôt Kamau mã ba, nẽ pyka kôt Pôrôri mã ba, nẽ ngô kôt apari mã Kôkrajmôrô mã kàkajgo kam ba. Be amrẽbê mẽ tũm ari bari pyka mẽ ngô kôt abẽn wỳrỳ ba jã. Nhỹm bep ajbiri nẽ mẽ arỳm kubẽ nhõ mỳjja kam bit ba. Nhỹm bep ajbiri nẽ arỳm màtkà, kàtekre, kàmrãjtỳj. Nhỹm bep amrẽbê nẽ mỳjja jã kêt kumrẽj nhỹm kam mẽ pyka mẽ ngô kôt abẽn wỳrỳ ba. Nẽ kam amrẽbê djwỳ mry mẽ màt mẽ kaprãn jã krãnti nhỹm bep ajbiri nẽ arỳm kubẽ bà krẽn o mõ nhỹm kàm arỳm mry mẽ màt mẽ kaprãn jã arỳm apêj mõ. Mỳ kam? Kubẽ kute bà o wapêjxo mõrõ kam nẽ arỳm mry jã apêj mõ. Tãm nẽ jã. Nà bà jã nẽ amrẽbê kam kubẽ kêt kumrẽj, nhỹm mẽ tũm ari kam ba. Nẽ kam mỳjja kumej, mry mẽ, pidjô mẽ mỳjja kunĩ. Nhỹm kubẽ õ kam ari ba kêt, nhỹm bep ajbiri nẽ arỳm kubẽ mẽbêngôkre nhõ mỳjja kunĩ o bikẽj o mõ, mry mẽ, pyka mẽ, bà mẽ, ngô mẽ, mỳjja kunĩ o bikẽj o mo. Kam nẽ mẽbẽnjadjỳwỳrỳ kute mẽ mã apỹj pyka nokà jã djwỳrỳ nhỹm ngop kubẽ kute mẽbêngôkre nhõ mỳjja pyka kre kam o bikẽj kêt kadjy. Nà mẽ inhõ pyka kre kam nẽ mỳjja kunĩ. Pyka kam nẽ bàn, ngôn, pidjỳn mẽbêngôkre djwỳ kam ba djà. Gêdja Mẽbêngôkre reremej o nhỹm, kam arỳm bà kam arỳm amĩm nêkrêj jabeje, màt mẽ, màt prỳ mẽ. Jã amĩm reremej kadjy bà kam abeje.

Nẽ kam puru djwỳ nẽ mẽ amĩm pyka kam adjuwa nẽ kam amĩm kam djwỳ kre, nẽ bà kam djwỳ pidjỳ jabeje. Nẽ ate ngô kam ba mẽ tep owabi, nhỹm mẽ ikra kute kuru kadjy. Amrẽbê kubẽ kute mry nhõ kapôt nhĩpêj nẽ kam kute amĩm mryti kjêrê kadjy bà dji, Mẽbêngôkre nhõ pyka kre kam. Mry nhõ kapôt jã mã nẽ mẽ Agropexin, bà djiri jã nẽ amrẽbê, nhỹm kam Jarina kam mẽ jã mry mã kapôt nhĩpêj djwỳj pa (kubẽ). Nhỹm kam amej õ kam kubẽ akubyt bôj nẽ ari ba djà kam ba. Jã kam nẽ Jarina kam mẽ jã mẽ Kretire kam mẽ jã mẽ abẽnà akuprõn kam ajte ano. Nhỹm kam arỳm kubẽ ̉õ kam akubyt bôj kêt kumrẽj. Beboiti Txukarramãe

156

Txokrãn Metuktire Panará

Be nẽ kam ijukri arỳm õtoba, bà kam mry ỳrỳ õtoba ba. Gêdja mẽ õtomõn kam mry ngrà owapêj nẽ kam arỳm akubyt krĩ mã mõ, krĩ mã bôj.


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

Be nhỹm kam arỳm ajte bà kam abatàj nẽ. Be nãm ã amrẽbê mỳjja amĩrĩn o wa nẽ. Mejkumrẽj, jã kam dja ba kapôt kam kẽn abeje djwỳ kẽn ỳrỳ àrà jã jãrẽ. Kàjbê ija batàj kam nẽ ba krãkamngôj mẽ Mẽbêngôkre bê mẽàprãrãre kôt kapôt kam kubẽ kẽn ã ỹrỹ ba mẽ kôt ỳrỳ tẽ. Nãm bãm mẽ màtkà kam kubẽ kapôt kam kẽn ã ỹrỹ ỳrỳ mõ. Ngô bê Teppakỳjtyk kam nẽ kubẽ kẽn ã nhỹ, nãm bãm mẽ kam bôj nhỹm kam arỳm kubẽ pydji nẽ amrẽ tẽ. Nhỹm adjỳ kêt nẽjã arỳm mẽ o màtkà amrẽ mẽ mã djwỳ o tẽ. Nãm màtkà mẽ mã djwỳ o bôj, nhỹm kam arỳm krãkam ngôj màtkà o mrãj djwỳj bê arỳm documento by. Be nẽ kam arỳm Piaraçu mã o tẽ, be nhỹm kam arỳm mã kubẽ mõ. Be kam nẽ arỳm kubẽ õ ajte akubyt õ pyka ja kam ỹrỹ õ kẽt kumrẽj. Nà pyka mẽ, ngô mẽ kam mẽ ari ba nẽ jã, mẽ itãri pyka mẽ, ngô já mejkumrẽj. Nhỹm bep pyka nokà bit nẽ ba mẽ ije akati kunĩ kôt o mũj kêt, funai kute mẽ imã kàkangô janoro kêt kam nẽ ba mẽ amĩm pyka nokà akati kunĩ kôt o mũj kêt nẽ. Nhỹm bep funai kute kwỳ kam mẽ imã kàkangô janoro kam bit nẽ ba mẽ arỳm amĩm pyka nokà pumu. Arỳm nẽ ba mẽ, mẽ inhõ pyka nokà kam kubẽ ỳrỳ iprõn kumej nẽ, nãm mẽ Emza kumrẽj kam kubẽ bê mỳjja o prõne. 1997 kam nẽ mẽ aparimã Emza kam kubẽ bê kikre mẽ, kàtekre mẽ, kànhĩ mẽ, kàkrikriti mẽ, kikre mẽ mỳjja kunĩ pytà. Nãm bit arỳm kubẽ ỹrỹ ja kam arỳm màtkà nhõ karêrê, kam hotel mỳjja kunĩ. Nãm bit kubẽ Emza ja kam mỳjja o bikẽj o mõ. Mry mẽ, tep mẽ mỳjja kunĩ bit o bikẽj o mõ, nhỹm kam mẽ pyka kunĩ kôt kadjy akuprõn kam bõm kumẽ, apỹj pyka djàri nẽ mẽ ja kadjy akuprõn kam bõm kumẽ. Be pyka ja nẽ bit kubẽ o bikẽj o mõ, nhỹm bep nãm Mokje mẽ, Kôkôba ari kam nhỹ nẽ kam arỳm kam kubẽ pumun arẽ, nhỹm kam mẽ bõm kumẽ. Be pyka ja nêje nẽ mẽ bõm kubẽ mẽ, nhỹm bit Kôkôba mẽ Mokje ari kubẽ nhõ kikre pro ja kam bit nhỹ, nhỹm kubẽ mã ajte ari ỳrỳ ba rã ̉ã nẽ, nhỹm kam ajte ari kàjmã Kẽntinhỹrỹ mã mõn kam djà, nãrãj arek ari kam nhỹ nhỹm rãj arỳm kubẽ ari kupa. Nhỹm bep nãm ari kàjmã Kẽntinhỹrỹ kam tebê mõn dja, nhỹm kubẽ ari tekre kam katon prà o kikre kate. Be nhỹm kubẽ ajte kam nhỹ, nhỹm kam mẽ ajte kam kubê mỳjja o prõnẽ, nhỹm bep nãm kam mẽ kute pyka nokà pumũj mã aparimã mõ, nhỹm kam kubẽ rãj kam Waiwai Txucarramaẽ mẽ, Karopi Mẽtyktire, Bote Mẽtyktire mẽ, Piôti Mẽtyktire mẽ, Pêkã Mẽtyktire mẽ rãj kam ari kupa. Nhỹm bep kà bit nẽ kubẽ ari ã kamjuwa.

Txuakre Metuktire

157


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

RECURSOS NATURAIS E DEGRADAÇÃO DO TERRITÓRIO Há muito tempo os antigos andavam a pé para ir em todos lugares, como Kamau, Mẽkragnotire, Porori. Os antigos iam de canoa para a aldeia Kôkrajmôrô. Mas na época dos antigos não tinha avião, carro ou barco. Por isso os antigos andavam a pé ou de canoa. Hoje em dia, já existem as coisas dos brancos, como avião, carro e barco. E também há muito tempo, quando só os índios Mẽbêngôkre moravam aqui mesmo, onde agora são as Terras Indígenas Kapôt Jarina, Mẽkrãgnõtire, Baú e Kaiapó, tinha muitos animais, mas agora os animais estão diminuindo por causa do desmatamento da floresta. Nessa época não tinha branco, não tinha desmatamento da floresta, só tinha nós, os Mẽbêngôkre, e muitos animais, frutas e tudo de que precisamos. Mas hoje em dia, os brancos estão invadindo o nosso território: os caminhos dos antigos, os lugares dos antigos, os rios dos antigos, as aldeias e os cemitérios dos antigos. É por isso que os guerreiros querem proteger a área, para os brancos não invadirem os lugares, os caminhos, os rios, as aldeias e os cemitérios dos antigos. Sim, mas dentro da nossa área ainda temos tudo: árvores, rios, remédios tradicionais, frutas e o nosso povo. Quando nós, Mẽbêngôkre, fazemos festas e cerimônias, caçamos arara para preparar as penas de que precisamos para fazer os enfeites, que usamos nas festas. Também caçamos animais, como jabutis e jacus e pescamos para preparar os alimentos dessas festas. Nós também fazemos roças. Quando alguém fica doente, pegamos remédios no mato para tratar a pessoa. Nos rios, pescamos para nossas famílias. Há muito tempo, alguns brancos invadiram a nossa terra e abriram uma fazenda para criar seu gado. Nessa fazenda, que eles chamavam de Agropexin, eles desmataram uma área para plantar capim e criar gado. O pessoal do Jarina foi lá e expulsou os fazendeiros. Tempos depois, eles voltaram, mas o pessoal do Jarina e Kretire os expulsaram de novo e, assim, eles nunca mais voltaram. Atualmente a mata está crescendo de novo no lugar onde os fazendeiros desmataram. Agora vou contar sobre os garimpeiros que invadiram nossa área Kapôt Jarina. Os guerreiros e a Polícia Federal foram no lugar onde os garimpeiros entraram. Foram de avião e pousaram na pista de pouso que os garimpeiros fizeram, no lado oeste do rio Teppakỳjtyk. Quando chegaram, só tinha um garimpeiro que mostrou o acampamento deles. Logo em seguida, chegou o avião dos garimpeiros, trazendo a comida deles. A Polícia Federal pegou os documentos do piloto e do avião e levou o avião para o Piaraçu. Os garimpeiros foram embora e não voltaram mais. Nós já brigamos muito com os brancos que invadiram nosso território, por causa de madeira, ouro e terra. No Kapôt Nhĩnore há um lugar que os brancos chamam de Emza, ali era onde eles costumavam invadir para pescar, caçar nosso alimento e sujar nosso rio. Primeiro nós fomos lá e pegamos as coisas deles, para eles saberem que não podiam entrar na nossa terra. Mas como eles continuaram voltando e invadindo nossa terra, no ano de 1997, vieram os guerreiros Mẽbêngôkre de todas as aldeias e foram até lá para tirar estes pescadores que estavam entrando na nossa área. O pessoal expulsou de novo os invasores. Eles já tinham até construído pista de pouso e um hotel para os pescadores. Estes pescadores estragam os peixes e os animais, poluem os rios e a mata, por isso é que juntamos gente de todas as aldeias para ir até lá e expulsá-los. Também no baixo Xingu, Môkjê e Kôkôba estavam construindo um lugar para morar, quando chegaram uns pescadores bem perto de onde eles estavam. Eles ouviram o barulho dos motores e avisaram a todas as aldeias Mẽbêngôkre, que enviaram vários guerreiros para tirar os pescadores da área. Depois desse acontecimento,

158


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

Môkjê e Kôkôba ficaram, com suas famílias, para vigiar a nossa área e não deixar mais os pescadores voltar. Eles ficaram morando no hotel até construírem casa para eles. Os brancos sempre passavam por lá, e no dia em que Kôkôba e Môkjê foram embora, subiram o rio para morar em sua aldeia, o próprio dono do hotel pôs fogo em tudo que havia por lá. Mas, mesmo assim, os pescadores continuavam entrando na área para pescar e caçar. Quando os Mẽbêngôkre ficavam sabendo, iam lá para expulsá-los e pegavam as coisas dos pescadores e traziam para as aldeias. No alto Xingu, isso já aconteceu em um dos seus afluentes. Lá, também, o pessoal expulsou os pescadores e pegou suas coisas. Há pouco tempo, no ano de 2002, os funcionários da Funai foram fiscalizar essa área, onde sempre há invasões, e encontraram os pescadores por lá. Pelo rádio, avisaram a todas as aldeias e à administração da Funai, em Colíder, que havia pescadores invadindo a área. O Waiwai, o Karopi e outras pessoas foram atrás dos pescadores para mandá-los sair da área indígena. Os pescadores atiraram no barco do pessoal e quase acertaram neles. O barco ficou todo furado com os tiros dos pescadores-pistoleiros.

Weneti Tapajuna

159


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

APỸJ PYKA DJÀRI NẼJÃ Djãm pyka tyk nẽ, pyka kamrêk nẽ, pyka jakare, pyka tàtàre, nẽ kam apỹj nẽ pyka. Nhỹm mẽ kam amrẽbê ari ba kute prĩnẽ omũj, nhỹm mẽ kwỳ kute omũj kêt. Djãm mẽ pyka tyk kam djwỳ kre nhỹm mejkumrẽj. Nẽ pyka kam krĩ kadjy djwỳ pyka kabi, pyka pumũj omrã nhỹm pyka kwỳ mejkumrẽj, nẽ kam krãj kêt nẽ, kam imô kêt nẽ, nhỹm mẽ arỳm kam krĩ, kam amĩn puru jadjuwa, kam õ mỳjja kunĩ amĩn ku ̉y. Nẽ kam amrẽbê nẽ mẽ tũm krĩdjà kêt, pyka jã kam. Nãm mẽ krĩ djwỳ kren, arỳm kadjy bà, kadjy ba nhỹm tỳj nhỹm mẽ arỳm akubyt, ỳrỳ ba, nhỹm arỳm mẽ pỹj nẽ mẽ kukam kute omũj mã ỳrỳ mrã, mrãn bôj nẽ mẽ mã arẽ nhỹm arỳm mẽnire kumrẽj mẽ kukam ỳrỳ kaki ̉ãba. Nẽ kam pyka tyk kam nẽ djwỳ mejkumrẽj, pyka tyk kam nẽ bà tyk nẽ prek. Nhỹm bep pyka kamrêk kam nẽ bà kamrêk, bà prĩre, kapràre. Tãm nẽ ja. Apỹj nẽ pyka djàri nẽ mẽ kam mỳjja kre, pyka amajkrut nẽ ikjê kêt nẽ punu, kam nẽ mẽ kute mỳjja kre kêt. Mẽ kũm pyka jã kam mỳjja kre kĩj kêt. Dja mẽ ̉õ pyka jã kam puru dji. Nhỹm djwỳ kam mej kêt nẽ. Pykakajkrit, pykatire, pyka ykàngỳre. Pyka jã nẽ kajkrite kam nẽ mẽ kũm kĩj kêt. Nhỹm bep pyka õ djwỳ nẽ mejkumrẽj, nhỹm mẽ kute kam djwỳ kre. Pyka jã nẽ mej nhỹm mẽ kũm kĩj. Mỳkam? Biri, pyka jã nẽ utĩ kam nẽ mẽ kũm kĩj kumrẽj. Pyka jã nẽ mẽ kũm kĩj nẽ kam mỳjja kre. Kam nẽ mỳjja mej, pyka amajkrut nẽ ikjê kêt nẽ mej, nhỹm mẽ kũm kĩj. Kam nẽ mẽ kunĩ kôt pyka jã jabeje nẽ kam apỳj djwỳ djàri kre.

160


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

OS TIPOS DE TERRA Nos lugares em que os antigos moravam tem todo tipo de terra. Tem terra preta, roxa, laranja, cinza e areia. Na terra preta, os antigos faziam roça, plantavam os alimentos que cresciam muito bem. As terras roxa e laranja também são boas para plantar. Quando a gente planta na terra preta, os alimentos crescem muito bem. Nós procuramos terra boa para construir a aldeia. Escolhemos a terra que não tem morros, lagoas e saúvas. Nesse lugar, a gente vai construir a aldeia para morar, vai fazer as casas, as roças e todas as coisas de que precisamos. Antigamente, os Mẽbêngôkre não ficavam morando numa só aldeia dessa terra. Eles plantavam os alimentos e iam andando por outros lugares, esperando os alimentos crescerem. Quando chegava a época da colheita, eles retornavam. Mas, antes, uma pessoa ia lá ver se os produtos já estavam prontos para colher e voltava para contar para a comunidade, então as mulheres iam primeiro. Na terra preta as plantas não morrem, na terra preta tem mata verde e mata alta, e na terra vermelha tem mata vermelha e mata baixa. São três os tipos de terra que são ruins para plantar: pykajkakrit, pykatire e pyka ykangỳre. A gente não gosta dessa terra para plantar as sementes. Se a gente fizer roça nessa terra, a semente não vai crescer bem, ela é ruim para plantar. Essas terras são leves, e o pessoal não gosta. Existem outros tipos de terra muito bons para plantar: pykaràrà, pyka kamrêk (terra vermelha) e pykatyk (terra preta). Esses tipos de terra são muito bons para plantar, a gente gosta dessas terras, porque são muito pesadas. Por isso o pessoal está sempre procurando esses tipos de terra para plantar as sementes.

Txuakre Metuktire

161


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAPÔT JARINA NHÕ PYKA KAM MRY MẼ TEP MẼ PIDJỲ KUNĨ KARÕ NẼJÃ MAPA DE RECURSOS NATURAIS DA TERRA INDÍGENA KAPÔT JARINA

LEGENDA

Ngômàt Córrego

Kaprãn Jabuti

Bytire Rio Xingu

Kukryt Anta

Pykà nokà Limite da Terra Indígena

Krĩmej Aldeia

Màt Arara

Mutẽk Jacu

Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso Pry Caminho

Kwêj Passarinho

Angrô Porco Bà Mata

Kapôt Cerrado

162

Ngijadjy Veado

Tep Peixe


-53o30’

-52o30’

-53o0’

-52o0’

KAPÔT JARINA NHÕ PYKA KAM MRY MẼ TEP MẼ PIDJỲ KUNĨ KARÕ NẼJÃ MAPA DE RECURSOS NATURAIS DA TERRA INDÍGENA KAPÔT JARINA Li m ite es ta du al

PA MT

gu

Xin rio

By

tir

e

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

-10 o0’ -10 o0’

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore Ngôt

ôt y

kre

a rin

gu Xin

rio

By

tir

e

wa

rio

Te p

Ja

tin

ng

ô

Ng

ire

N

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L

-10 o30’

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kapôt Jarina -10 o30’

S Nome Terra Indígena Capoto/Jarina Área total 634.915ha Município Peixoto de Azevedo e São José do Xingu- MT Situação fundiária Regularizada / Concluído

163 -53o30’

-53o0’

-52o30’

-52o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

BÀ KAM RECURSOS DA MATA DA TERRA INDÍGENA KAPÔT JARINA Mej – mel

Rikre – inajá

Kamêrêkàk – açaí Kamôk – abiurana

Krwỳtkamrêk – mutum

Kaprãn – jabuti

Môjte – tipo de jatobá da mata

Kête

Krwỳj - periquito

Kare

Ropkrori – onça-pintada

Krẽre

164


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

Kangã – cobra

Abat - cascavel

Roti - sucuri

Kamêrê - bacaba

Kukôjre – macaco

Kukryt – anta

Apjêti – tatu-canastra

165


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAPÔT KAM RECURSOS DO CERRADO DA TERRA INDÍGENA KAPÔT JARINA

Prĩn, prĩnẽ, prĩkàti – tipos de pequi

Ngradjare – tipo de fruta do cerrado

Màtu – tipo de fruta do cerrado

Rojkrãti - tipo de fruta do cerrado

166


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

Rõn ̉nẽ - tipo de inajá do cerrado

Kaprã Kàtyk - jabuti do cerrado

Pàt – tamanduá-bandeira

Xôkrãpo – baru

Môjtere – jatobá do cerrado

Ngrwaràre – buriti do cerrado

167


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Wôre – tipo de fruta do cerrado

Roj – macaúba

Tep kryre – peixinhos

Pi ̉ôktire – mangaba

Topdjô - bacuri

168


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

Angrôre – caititu

Kukrãjti – mel xupé

Mrôti – jenipapo

Tepkàtire – matrinxã

Teparikunõti – piranha-de-cabeça-vermelha

Tetykti – piranha

169


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Wewere – borboleta

Pàte – tamanduá-mirim

Pàt mrãj tore – tamanduá-mirim

Mànẽ - arara-vermelha

Kàngrãngrãti – jabutitinga

Krãtỳj – tracajá

Kaprãnpoti – tartaruga Kukôj ka ̉àk – macaco - aranha

Ngrãngrãtire – lagartixa

Mrydjũmti – lagartixa

170


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

KAPÔT NHĨNORE KAM MỲJJA KUMEJ NHĨDJI NẼJÃ 1– Apjêti – tatu-canastra

33– Mykrwỳte – jataí

2– Kaprãkà tykre – jabuti do cerrado

34– Mej tuei – tipo de mel silvestre

3– Angrôre – caititu

35– Amjyti – marimbondo

4– Angrô – porco

36– Kukrãjti – tipo de mel silvestre

5– Tôti – tatu-galinha

37– Imrêti – bora-mansa

6– Kukryt – anta

38– Ngàjtey – africanizada

7– Pàt – tamanduá-bandeira

39– Rop o arikwa – tipo de mel silvestre

8– Ngra – paca

40– Udjy – uruçu

9– Rare – tipo de tatu do cerrado

41– Mẽj norã – tipo de mel silvestre

10– Ngyre – tatu-bola

42– Ngà nhykamrêk – tipo de mel silvestre

11– Wakõ – quati

43– Ri – tipo de mel silvestre

12– Pàte – tamanduá-mirim

44– Nhyryrãj – tipo de mel silvestre

13– Ropkrori – onça-pintada

45– Mẽnire ydjà – uruçu

14– Roptykre – onça-preta

46– Kangàràre – mirim

15– Romoti – onça-parda

47– Imrê nhy kamrêk – tipo de mel silvestre

16– Mrỳêtire – jaguatirica

48– Noroti – uruçu

Kangã - cobras

Àk – aves

17– Abajkaàk – surucucu

49– Krwỳj – periquito

18– Abat – cascavel

50– Kràkrà – papagaio-verdadeiro

19– Irykrã kẽj – tipo de jararaca

51– Kare – tipo de papagaio do cerrado

20– Kangã krã ne – tipo de jararaca

52– Manãrãj – arara-azul

21– Roti – sucuri

53– Màtkà tykti – arara-canindé

22– Kangã kamrêkti – tipo de cobra do cerrado

54– Mànẽ – arara-vermelha

23– Kangã notire – cobra-papagaio

55– Krwỳtkamrêk – mutum

24– Kangã ĩre– tipo de cobra do cerrado

56– Tukti – pomba

25– Kangã tô – cobra-marrom

57– Kajngàràti – mutum porango

26– Kangã ti – jibóia

58– Mrêkre – siriema

27– Rojkuto – cobra-coral

59– Mutẽmkre – jacuguaçu 60– Bã – coruja

Mẽj – mel

61– Krãjakati – jacutinga

28– Ngàjre – tiuba

62– Àkajkriti – gavião-real

29– Ikàjkàj – tipo de mel de abelha sem ferrão

63– Àk kĩ nhõti – gaviãozinho

30– Kukrãjti – xupé

64– Àkajkriti – gavião-real

31– Kukrãjre – bora-brava

65– Ngôkro – gavião-preto

32– Nhykamrêk – bora-brava

66– Pejàre – xexéu

171


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

67– Kinhakinha – gralha do cerrado

80– Ngrinhi – tipo de fruta do cerrado

68– Kàj te môrô – tietinga ou sabiatinga

81– Atwỳrỳkrãkre – imbaubarana

69– Pejàti – rei-congo

82– Môj – jatobá

70– Pejàti tykre – grumaré

83– Nhĩpotire – tipo de imbaubarana

71– Êrê êrêti – arara-nanica

84– Topdjô – bacuri

72– Krẽmti – jandaia-estrela

85– Piôktire – mangaba

73– Kẽkẽkẽre – tipo de papagaio

86– Pidjô kra nhiti – tipo de jaca do mato

74– Kêtkukatykre – tiriba-fura-mato

87– Roj – macaúba

75– Krẽre – jandaia-de-cabeça-negra

88– Mrôti – jenipapo

76– Kête – periquito-de-asa-amarela

89– Prĩn – pequi 90– Ngrwa – buriti 91– Tyry – banana brava

Pidjô

92– Kamêrê – bacaba

77–Kamôk – abiurana

93– Kamêrêkàk – açaí

78– Pidjô rerekre – tipo de fruta da mata

94– Rikre – inajá

79– Ronhĩtykre – tipo de palmeira da mata

Kukrytkra Kayapó

172


KAPÔT NHĨNORE KAM MỲJJA KUNĨ KARÕ NẼJÃ* MAPA DE RECURSOS NATURAIS DO KAPÔT NHĨNORE By tire rio Xingu

40

48

24

83 42 46

27

45 19

50

By t rio

Xin

84

43

ire

gu 3

63

26

57

49

16

38

12

29

44

85

21

60

39

94

59

41

15

37

30

47

78

54

64

71

53

86

28 10

70

k re ng ri

89

y ti 36

Mu

74

4

tk

22

14

à

B

92

w ỹj

5

dj

88

62 80

76

13 17

11 67

52

25

93

73

7

51 75

ri o

35

L i b e rd a d e

58 79

18

31 87

33

34

66

6

91

20

8 32 1

9 69 77 2

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kapôt Nhĩnore

23 90

56

68

65

61 81

55

72 82

N *Mapa feito a mão livre Nome Terra Indígena Kapotonhinore Área total Em estudo Município Santa Cruz do Xingu - MT, São Félix do Xingu e Vila Rica - PA

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L

173

Situação fundiária Em estudo / Estudos complementares

S


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAPÔT JARINA NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA KAPÔT JARINA

LEGENDA

Ngô Rio Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada Pyka nokà yry kadjy rã ̉ã ã Limite da Terra Indígena em estudo Krĩraj kute abẽn mã pyka obikjêrê Limite estadual Krĩmej Aldeia Kakũm Nuvem Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso Bà Floresta Ombrófila Aberta Kapôt Cerrado Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios

Kurewadi Yudjà

Pry raj Rodovia estadual MT-322

174


KAPÔT JARINA NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA KAPÔT JARINA Li m ite es ta du al

PA MT

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI ∙∙ Limite da T.I. Kapoôt Nhĩnore traçado a partir da proposição de TURNER, 2003.

Kapôt Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

u

ng Xi

rio

By

tir

e

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore

Mẽtyktire Ngôt

ôt y

kre

a

rin

wa

Xin rio

By t

ire

N

gu

rio

Te p

Ja

tin

ng

ô

Ng

ire

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kapôt Jarina

S Nome Terra Indígena Capoto/Jarina Área total 634.915ha Município Peixoto de Azevedo e São José do Xingu- MT Situação fundiária Regularizada / Concluído Piaraçu

MT -

32 2

Terra Indígena do Xingu São José do Xingu

175


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAPÔT ALDEIA KAPÔT

MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAPÔT NHĨNORE NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA KAPÔT NHĨNORE

LEGENDA

Ngô Rio

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ MẼTYKTIRE ALDEIA MẼTYKTIRE

Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada Pyka nokà yry kadjy rã ̉ã ã Limite da Terra Indígena em estudo N Krĩraj kute abẽn mã pyka obikjêrê Limite estadual Mỳtngjêjdjà O

Kakũm Nuvem

Mỳtapôjdjà L

Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso S

Bà Floresta Ombrófila Aberta Kapôt Cerrado

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PIARAÇU ALDEIA PIARAÇU

Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios

Localização das aldeias na T.I. Kapôt Jarina

Pry raj Rodovia estadual MT-322

176


Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI ∙∙ Limite da T.I. Kapoôt Nhĩnore traçado a partir da proposição de TURNER, 2003.

Terra Indígena Bàdjumkôre

KAPÔT NHĨNORE NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA KAPÔT NHĨNORE

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

By rio

tir

Xin

e

gu

By tik r

ri

rd a d

e ng

rio Li b e

e

PA MT

u

ng Xi

rio

By

tir

e

Li m ite es ta du al

Terra Indígena Kapôt Jarina

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kapôt Nhĩnore

N

Nome Terra Indígena Kapotonhinore Área total Em estudo Município Santa Cruz do Xingu - MT, São Félix do Xingu e Vila Rica - PA

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L

Situação fundiária Em estudo / Estudos complementares

177 S


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAPÔT NHĨNORE NHÕ PYKA FOTOS DO KAPÔT NHĨNORE

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAPÔT Mẽ inhõ krĩ bê Kapôt nẽ kubê Kapôt nhỹm kam mẽ bê 480 mẽ, nẽ mẽ Kapôt kam dja. Nẽ kam mỳjja kumej: mry mẽ pidjô mẽ àk mẽ nẽ Kapôt kam nẽ mẽ krĩ ja kam am rã ̉ã, nẽ arỳm kam amĩm kikre nhĩpêj nẽ puru jadjuwa kam djwỳ kre, nhỹm mẽ krãmti djwỳ abẽn kôt kangõ, nẽ kute pidjỳ nhũrũkwã mẽ, pi ̉ôk no ̉ôk dja mẽ, mã ipêj kadjy. Djãm ã mẽ krãmti kute krĩ bê Kapôt omej kadjy anẽ. Nhỹm mẽmã mej nhỹm mẽ kam ỹrỹ kadjy. Jã kam nẽ mẽ Kapôt kam o krĩ raj nhỹm amej kôt kàjmã mẽ bi kamẽj tẽ. Nà, Kapôt kam nẽ pidjỳ kumej,apỹj pitu djàri nẽ Kapôt kam kumej. Mẽ kute omũj bĩn nẽ mẽ kute amỳj nẽ kute o mẽ kane. Bà kam pitu akrô. Apỹj pidjỳ djàri nẽ kumej, mẽ kute omũj bĩn nẽ mẽ kute akàrà nẽ kute o mẽ kane. Mẽ kute pidjỳ pumũj kêt kute pidjỳ kupêj kêt, nãm mẽ ã ipêxo wanẽ. Apỹj nẽ mỳjja kanê djàri, nãm ate mry kanê djàri mẽ kute kadjy amỳj nẽ kute o mẽ kane kadjy. Nẽ ate tep djwỳ kanê djàri, nhỹm mẽ amỳn o mẽ kane. Mỳjja kunĩ nẽ apỹj õ pidjỳ djàri nhỹm mẽ kute amỳj nẽ kute o mẽ kane kadjy. Nà, nẽ kam mry krãmtĩ kumrẽj nhỹm mẽ kunĩ kute pari. Nhỹm bep amej kam nẽ mẽ mry pỹj nẽ kupa. Nhỹm bep na kam nẽ mẽ mry kunĩ paro ba. Nãm mẽ na kam kukryt pan, pàt pan, ngĩjadjy pan, àk pan, kukôjre pan, angrôre pan. Mry jã nẽ mẽ na kam kupa. Nhỹm bep amej kam nẽ bà ngrà kam mry no tỳj nẽ, nhỹm kam mẽ pỹj nẽ kupa. Nẽ akamàt kam djwỳ mẽ kute mry pari, pidjô ̉ã. Nãm mẽ akamàt kam pidjô ã kukryt pan, ngĩjadjy pan, ngra pan nẽ tôti pan akamàt mẽ kute mry pari nẽja. Kapôt kam nẽ apỹj pidjô djàri krãmti kumrẽj. Kapôt kam nẽ mẽ kute pidjô bê ngradjare kuru nẽ kute rojkrãmti kuru, nẽ kute màtu kuru, nẽ kute kamêrê kuru, nẽ kute kubẽmĩ kuru, nẽ kute ngrwaràre kuru, nẽ kute ngrwa kuru, nẽ kute kutẽ kuru, nẽ kute wôre kuru. Pidjô jã nẽ mẽ kute Kapôt kam kuru Kapôt kam pidjô nẽjã. Nhỹm bep ate nẽ bà kam djwỳ pidjô kumej, bà kam djwỳ nẽ mẽ kute pidjô kuru, nãm mẽ kam tekàkôkangàre kut kam kamêrêkàk kut, nẽ kukôjngrekà kut, nẽ pidjôrerekre kut, nẽ atwỳrỳkrãkrere kut, bà kam pidjô djwỳ mẽ kute kuru nẽja. Nẽ kute ropnhĩture kuru nẽ kute mãre kuru, nẽ kute okônore kuru, nẽ kute akrôdjô kuru, nẽ kute môj kuru. Bà kam nẽ mẽ pejàti jabeje mrã nẽ kàrà man kam kupa. Nẽ kam arỳm o àkà nhĩpêj nẽ nhỹm kam mejkumrẽj. Akati kôt nẽ mẽ pejàti jabeje mrãn kupa nẽ kam ã mẽrere mej kam to. Màt jãmy o djwỳ nẽ mẽ kute krôkrôktire nhĩpêj nẽ. Nẽ ara o djwỳ àkà nhĩpêj nẽ, nẽ bày uk jamy o djwỳ àkà nhĩpêj nẽ. Apỹj mỳjja jamy djàri nẽ mẽ o àkà kokija. Nhỹm kam mejkumrẽj nhỹm kam mẽ ã mẽrere mej kam to. Krwỳja my o djwỳ nẽ mẽ àkà nhĩpêj nẽ. Nẽ o àkà djêdjà rũj nhĩpêj nẽ. Apỹj krwỳj kunĩ djàri nẽ mẽ amy o àkà nhĩpêj nẽ.

178


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

A ALDEIA KAPÔT A nossa aldeia Kapôt fica no campo cerrado. Tem árvores pequenas, muitas lagoas, igarapé, jatobá, caju do cerrado, jenipapo, pequi, macaúba, buriti, madeira para flecha e peixinho. A aldeia Kapôt é toda rodeada de morros. São mais de 480 habitantes. No campo cerrado tem muitos animais, frutas, aves e igarapés. Aqui construímos nossas casas, roças e outras plantações da comunidade. As lideranças ajudaram na construção do posto de saúde e da escola para a nossa comunidade. É assim que a comunidade cuida da nossa aldeia, para vivermos bem na aldeia Kapôt. A população aumenta a cada ano. Antes, a gente morava em outra aldeia aqui mesmo nesse lugar. Na época do contato, saímos daqui para a beira do rio Xingu e depois voltamos para essa aldeia em que moramos agora. No campo cerrado tem muitos remédios que nós usamos, tem vários tipos de raízes, casca de árvores, akrô e outros tipos. Quem conhece remédio pode tratar o doente. Quem não conhece remédio não pode. É assim que a gente faz. Na época da chuva tem muita caça, mas na época da seca tem pouca caça. Todo mundo caça. Na época da chuva são vários os animais que o pessoal caça: anta, tamanduá, veado, macaco, caititu, onça, gato maracajá, periquito, jacu, arara, pica-pau, rei-congo, urubu e mutum. De noite o pessoal caça paca, veado e tatu que ficam se alimentando perto dos pés das frutas que eles gostam, comendo as frutas que caem no chão. É assim que a gente caça, pelas frutas. No campo cerrado tem vários tipos de frutas que a gente come, como: ngradjare, rojkrãti, màtu, kamêrê, kubẽn mĩ, ngrwaràre, ngrwa kutẽ, wôre. No campo cerrado é assim. No mato tem muitas frutas diferentes que a gente come, como: ingá, açaí, kudjàrà, kukôjngrekà, pidjôrerekre, atwỳrỳkrãkre. Essas são as frutas do mato que a gente come. É assim.

Ikumã Txukarramãe

O pessoal procura rei-congo no mato. Com suas penas nós fazemos cocar e usamos nas festas, para ficarmos bonitos. O pessoal sempre usa cocar nas festas. Também tem as penas do rabo de arara para fazer cocar grande e as penas das asas para fazer cocar pequeno. A gente também usa penas de papagaio e de pavãozinho. A gente mistura várias penas no cocar, para ficar mais bonito.

179


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAPÔT NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA KAPÔT

LEGENDA

Krĩmej Aldeia

Pi ̉ôk no ̉ôk djà Escola

Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso Pry Caminho

Mẽ kane djà Farmácia

Ngômàt Córrego Rádio nhũrũkwã Casa do rádio Puru Roça Mẽprĩre nhõ o mrõ djà Casa da merenda Bàyngongo nhõ puruti Projeto de arroz

Bàyngongo nhõ puru kryre Projetinho de arroz

Antena do telefone

Krãj

Ngô ipudjà Caixa d’água

Morro

180


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAPÔT NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA KAPÔT

S Mỳtapôjdjà L

Mỳtngjêjdjà O N


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAPÔT ALDEIA KAPÔT

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ MẼTYKTIRE Nà 1989 kam nẽ mẽ Mẽtyktire tũm kam bit kôkô o nhỹ, nhỹm kam Kôti mẽ, Inhũre mẽ, Ôkête mẽ ari ja kute amĩm puru ja djwrỳrỳ mã apari mã mõn puru ã nhỹ. Be nhỹm kam mẽ kôkô nhỹn arỳm apari mã ari puru ã ỹrỹ jã kôt arỳm bit õto mõ. Nhỹm kam mẽ kwỳ mẽ wakre kam nhỹ, nhỹm kam mẽ õ bõti madjà, nhỹm kikre kwỳ mẽ bê xêrê. Be nhỹm mẽ bit õto mõrõ kajgo, nhỹm kikre xêrê nhỹm kam tu mẽ arỳm ari kute amĩm puru ja djwỳrỳ ja kam nhỹ. Nẽ kam tũ arỳm kam amĩm kikre nhîpêj xo mõ. Kam amĩm kikre nhîpêj nẽ arỳm kam nhỹ, be nhỹm kam arỳm mẽ ̉ã 1990 arỳm kato. Be nãm ã mẽ apari mã Ngôrãrãk kam kute pyka nhĩpêj kadjy ã kam kukràdjà anẽ. Be nẽ arỳm kam ỹrỹ mej nẽ, nẽ kati jã kam arỳm kam amĩm mỳjja kuni nhîpêj nẽ, nãm mẽ kam amĩm pidjô kren, amĩm puru jadjuwan kam djwỳ kre, mỳjja kumej nẽ mẽ pyka jã kam amĩm ipêj nẽ. Nẽ kam reremej o ban nhỹm krĩ kĩj kumrẽj, nhỹm mẽprĩre axêt pi ̉ôk no ̉ôk nẽ nhỹm ate ari bê mê kane djwỳj mẽ kane nhỹm Mẽbêngôkre bê funcionário djwỳ pyka nokà pumu. Nẽ màtkà kam djwỳ bà nhĩrã, be nãm bãm mẽ ã mỳjja kam idjumari djà anẽ, mỳjja kunĩ rã ̉ã kadjy. Djãm ã Mẽtyktire kam mẽ mỳjja kam umari djà anẽ.

A ALDEIA MẼTYKTIRE Em 1989 nós fizemos a aldeia Mẽtyktire, onde vivemos tranqüilos. A aldeia fica na margem esquerda do rio Xingu, perto da cachoeira Von Martius. Lá nós temos muitos recursos: caça, pesca, alimentos das roças e muitos pés de frutas que plantamos em volta da aldeia. A mata fica em volta da aldeia e é lá que os homens caçam, pescam peixes e tracajás e procuram materiais para fazer artesanato. Os homens também limpam as roças e os pés de frutas em volta da aldeia. As mulheres vão para as roças, tiram batata doce, fazem farinha, e algumas ficam nas suas casas cuidando das crianças. Também cozinham, lavam roupa e louça e varrem suas casas. Na aldeia Mẽtyktire, fazemos festa, nos pintamos e ficamos alegres. As crianças brincam, os adultos jogam bola e todos estudam na escola. Os funcionários Mẽbêngôkre da FUNAI fiscalizam os rios e sobrevoam a área da nossa terra para proteger nosso território, porque pescadores, fazendeiros e garimpeiros não estão respeitando nossa terra e nossos rios. Estão invadindo e estragando nossos recursos naturais. Nós só pescamos e caçamos para alimentar nossas famílias. Caçamos aves para comer e para tirar as penas que usamos para fazer cocares e outros enfeites. Nós não estragamos os recursos da floresta. É assim a vida dos Mẽtyktire depois do contato, cuidamos de tudo para manter todos os nossos recursos no futuro.

182


Waiwai Metuktire

KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

183


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ MẼTYKTIRE NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA MẼTYKTIRE

LEGENDA Bytire Rio Xingu Ngômàt Córrego Krĩ Aldeia

Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso

Pry Caminho

Puru Roça

Krãj Morro Mẽ kanê djà Farmácia Rádio nhũrũkwã Casa do rádio

Bola japĩndjà Campo de futebol

184


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ MẼTYKTIRE NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA MẼTYKTIRE

N Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L S


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ MẼTYKTIRE ALDEIA MẼTYKTIRE

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PIARAÇU Mejkumẽj ba aramã Piaraçu ̉ã ajarẽ. Nà amej bê 2005 jã kam nẽ arỳm Piaraçu kàjbê raj nẽ. Mejkumrẽj jã kam nẽ Piaraçu kam mẽbêngôkre amajkrut nẽ nhỹ: Mẽbêngôkre mẽ Yudjá. Kam pi ̉ôk nô ̉ôk djà mẽ prĩre kute kam pi ̉ôk nô ̉ôk kadjy, nẽ kam kratô, nẽ kam kàmrajtỳj, nẽ kam pidjỳ nhũrũkwã, nẽ kam ngôpu djwỳ kikre kôt prõ nẽ, nhỹm mẽ kwỳrỳ djà nhõ kikre djwỳ kikre kunĩ kôt ku ̉ê, nhỹm mẽ kam kwỳrỳ nẽ wỳrỳ kadjy nẽ apỹj mẽ ̉õ mẽ kwỳrỳ djà mẽ, mẽ kwỳrỳ djà ku ̉ê. Amrẽbê nẽ mẽ pyka jã kam ngrêre nẽ, nhỹm bep akati jã kam nẽ arỳm Mẽbêngôkre mẽ Juruna mẽ arỳm kam àptàrà mõ. Nhỹm kikre djwỳ arỳm kam krãmti nẽ, nhỹm bep arỳm nẽ kam mẽ krãmtin kikre djwỳ arỳm kam krãmti, Mẽbêngôkre mẽ Juruna mẽ nẽ mẽ pyka jã kam ari ba. Be, pyka jã kam mẽ arỳm àptàrà nẽjã, nhỹm bep ate nẽ ngô mẽ bà kam djwỳ mỳjja kumej, nãm ngô kam kôrã, tepunuti, tetykti, tepkàtire djurorotire, teparikunoti, krwỳtire, kamjorõka ̉àk, tepti, parimut, nẽ ate bà kam djwỳ kukôj, angrô, pàt, kaprã, wakõ, angrôre, kukryt, karàre, ngĩjadjy, ngra, kukêj, tôt, tôtti, apjêti, be nẽ ate mẽ kute kikre bu ã amĩm pidjô kre djwỳ, nãm pidjôkrãpojti, pidjôkrekamrêk, prĩn, pidjôkudjỳti, roj, rõnkrãti, mrôti, pi ̉y, be nẽ ate puru kam djwỳ mẽ kute mĩm djwỳ kre nẽ jã nãm kwỳrỳn, tyryti, môp, katẽre, katẽbàri, akranhĩti, kadjwati. Be pyka jã kam ngô mẽ, bà mẽ, puru mẽ, kikre kam mỳjja nẽjã. Be krĩ bê Piaraçu Mẽbêngôkre mẽ Juruna nhõ mỳjja nẽ jã. Be nhỹm pyka jã kam mẽ ỹrỹ ate krãn amĩm mỳjja bit kupêj o nhỹ, nẽ kam umari mejtire amĩm puru jadjuwa nẽ kam djwỳ kre mĩm ã karên ã anẽ. Nẽ ate bà kam djwỳ kra kadjy kute mry jãbeje nẽ bĩn nhỹm kute kàjbê mytyri kute krene ã am kadjy nhỹm ã mẽ anẽ. Pyka jã mejkumrẽj, nhỹm mẽ kute kam mỳjja kunĩ oba, nãm mẽ kam curso o ban, nhỹm mẽ bê Ibama djwỳ kam curso o ban, ate mẽ kute mej kjêrê djwỳj djwỳ kam curso nẽ kam mẽbikprõj djwỳ kam o ba. Be, nãm ã Piaraçu kam mỳjja anẽ.

186


KAPÔT JARINA MẼ KAPÔT NHĨNORE

A ALDEIA PIARAÇU Vou contar um pouco sobre como está crescendo a aldeia Piaraçu até agora, em 2005. Hoje em dia moram na aldeia Piaraçu duas etnias: Mẽbêngôkre e Yudjá. Aqui na aldeia nós temos escola para as crianças estudarem, temos também trator, Toyota, farmácia, caixa d´água e banheiros atrás das casas para as pessoas usarem. Os donos dos banheiros têm que cuidar deles, para ficarem sempre limpos. Antigamente tinha pouca gente e poucas casas na aldeia Piaraçu, mas hoje em dia tem muitas casas e muita gente: jovens, crianças e adultos. Na aldeia Piaraçu tem muita caça e pesca. Tem piranha, tucunaré, arraia, piranha-de-cabeça-vermelha e jacaré. Na mata temos tatu, tatu-canastra, caititu, paca, porco-do-mato, tamanduá, veado, mutum, arara, macacoprego e muito mais. Em volta da nossa aldeia, tem frutas, como: manga, pequi, goiaba, caju, macaúba e jenipapo, que é muito importante, pois serve para a gente se pintar. Nas nossas roças tem batata doce, cana-de-açúcar, mandioca, mamão, banana e muito mais. Todos os anos, nós, professores indígenas, nos reunimos no Piaraçu para participar do nosso curso. Aqui também tem o curso de agente ambiental voluntário na mesma época do curso de formação de professores indígenas.

Orengô Tapajúna

187


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PIARAÇU NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA PIARAÇU

LEGENDA Ngô màt Córrego

Bytire Rio Xingu

Krĩmej Aldeia

Màtkà nhõ karere Pista de pouso

Pry Caminho

Pry raj Estrada

Prĩ kô Pequizal

Puruti Projeto

Bola japĩndjà Campo de futebol

Mryti nhõ ka ̉ê Curral

188


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PIARAÇU NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA PIARAÇU


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PIARAÇU ALDEIA PIARAÇU


~ MEKRÃGNÕTIREMẼKRÃGNÕTIRE

MẼKRÃGNÕTIRE NHÕ PYKA KRE KAM MỲJJA ̉Ã UJARẼJ Nà Mẽkrãgnõtire nhõ pyka nẽ arỳm nokà yry nhỹm kam Mẽkrãgnõtire nhõ pyka kre kam Mẽbêngôkre nhõ krĩ amajkrut nẽ ikjêkêt. Nãm Kubẽkàkre mõ nhỹm kam Pykany mẽ Kẽndjãm mõ. Mẽkrãgnõtire nhõ pyka kre kam krĩ nẽjã nhỹm pyka mẽ bà mẽ ngô mẽ mejkumrẽj nẽ nõ. Nhỹm mẽ bà mẽ ngô kam djwỳ mẽ amĩm kra kadjy mry mẽ tep pa. Nhỹm mẽ Mẽkrãgnõtire kam amej kunĩ kôt reremej xokrĩ nẽ reremej kam õto ba nẽ ajbubê rôrôk nẽ akẽj ba. Kam nẽ mẽ kũm bà obikẽj kĩjkêt nẽ, nẽ kam arĩk kubẽ ̉õ ̉àrà kĩjkêt nẽ. Nhỹm kam Mẽkrãgnõtire nhõ mẽ bẽnjãdjwỳrỳ kũm arĩk kubẽ ̉õ ̉àrà kĩjkêt kumrej. Be amej tũm kam nẽ kubẽ ̉õ arĩk pyka kre mã ̉àrà kêt kumrẽj. Be nhỹm mẽ amĩm amej kunĩkôt puru jadjuwa nẽ kam apỹj amĩm kra mã djwỳ kre. Be nhỹm Mẽkrãgnõtire ajte amej kunĩkôt ngô ka ̉õj oba. Nhỹm bep ajbiri nẽ Mẽbêngôkre ta arỳm amĩm pyka nokà ̉ãno tỳj nẽ amej kunĩkôt ̉ã apkà mỳkam biri arĩk kubẽ ̉õ ̉àrà kêt kadjy. Nhỹm bep amej mẽ ipãj nõrõ jã kam nẽ bit kubẽ bit prĩn nẽ mẽ ibê bà obikẽj omõ. Bit mẽ itãri pĩ mẽ kẽn omõ. Be kubẽ jã nẽ bẽnjãdjwỳrỳ mẽ, mẽ krãmti mã bit àpêj mõ. Nhỹm bep akati jã kam nẽ arỳm Funai mẽ inhõ bà ̉ãno tỳj nẽ mỳkam biri krĩ bêp pyka mẽ imã nõrõ kadjy.

O TERRITÓRIO MẼKRÃGNÕTIRE A Terra Indígena Mẽkrãgnõtire já foi demarcada. Temos três aldeias Mẽbẽngôkre: Kubẽkàkre, Pykany e Kẽndjãm. Na Terra Mẽkrãgnõtire tem terra boa e muito mato bom para caça. Temos rios muito limpos e com muitos peixes. Todos os anos a comunidade Mẽkrãgnõtire faz festas. Para preparar as festas, a comunidade vai caçar muito longe da aldeia, por isso nós não queremos nem fazendeiro nem garimpeiro na Terra Indígena Mẽkrãgnõtire. Os três caciques das três aldeias não deixam os garimpeiros e fazendeiros entrarem na Terra Indígena Mẽkrãgnõtire. Há muito tempo atrás, não tinha nenhum branco no território Mẽkrãgnõtire. Todos os anos, a comunidade Mẽkrãgnõtire faz roça para plantar alimentos para cada família e também bate timbó na época da seca. Hoje em dia, o agente ambiental fiscaliza todo ano a Terra Mẽkrãgnõtire, para os invasores não entrarem na Terra. Em todas as aldeias, os agentes ambientais estão cuidando do limite da nossa Terra Indígena.

Takamy Kayapó

Há dez anos atrás, os madeireiros e os garimpeiros entraram na Terra Mẽkrãgnõtire, perto das três aldeias. Esses kubẽ estavam trabalhando para o cacique e a comunidade. Mas hoje em dia, como a Funai proibiu a entrada de kubẽ na Terra Indígena, para a comunidade viver bem no futuro, não tem mais madeireiros nem garimpeiros no nosso território.

193


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

NGÔ KAM MỲJJA Ã UJARẼJ Ngô jã kôt nẽ mỳjja kunĩ kumẽj. Apỹj ngô nhĩ kwã djàri nẽ kôt tep kumej nẽ. Nhỹm mẽ apỹj ngô djàri kôt tep owabi. Nãm mẽ ngô màt kôt kunap o wabin, pakreti kôt tep, kàjakare owabi. Nẽ kam o ban o bôj nhỹm mẽ kra mẽ mã kukun ̉ã ku ̉ê. Nãm mẽ Kororoti kôt tep o wabi nẽ ngô bê Ngàpkabeta kôt djwỳ tep o wabi. Nẽ kam ngô bê Bikẽj kôt djwỳ tep o wabi. Nẽ akati kwỳ kam ̉ỳrỳ ban ka ̉õ nẽ kam apỹj kam tep djàri kupa. Nãm mẽ kam kôrã pan kam tepikôt pa. Nà bà jã kam djwỳ nẽ Mẽbêngôkre mry pa, nãm mẽ kam kukryt pa. Nẽ kam o ban o bôj nẽ kuku. Ngĩjãdjy mẽ, ngra mẽ, tôn mẽ, pàt mẽ, apjêti mẽ, angrô mẽ, angrôre mẽ kukêj nẽ mẽ. Mry jã nẽ mẽ bà jakam kupan kuku. Tãm nẽjã. Ngô jã kôt pykati nhỹm kam mẽ kũm kĩj nẽ. Ngô jã nẽ mẽjkumrẽj nhỹm mẽ kunĩ kute o wỳrỳ nẽ kam kũm kĩj nẽ mẽ kute o wỳrỳ kadjỳ. Ngô jã djwỳ nẽ mrãmrĩ mejkumrẽj nhỹm kam mẽ kunĩ o djuwa. Nẽ kam kunĩ kute ngô jã o kõn. Nẽ kam kũm kĩj nẽ o djuwa. Ngômàt djwỳ nẽ mejkumrẽj nhỹm mẽ kunĩ kute o kõm. Tãm nẽjã. Nẽ kam arỳm pyka ràràrà õdjwỳ, nhỹj pyka jã kam nẽ mẽ mỳjja kre. Nhỹm nhỹj pyka jã kam nẽ mẽ djwỳ kre nhỹm mejkumrẽj, apari mã ngô bê krãj no ̉ô pó kam. Nà bà nhipô krĩ.

Kôkôba Kayapó

Nẽ pyka ràràrà mẽj ngrire nẽ nõ nhỹm mẽkam te omũn kam djwỳ kre nhỹm punũre. Nhỹm kam nẽ mỳjja kre, te omũ, nãm mẽ akranhĩ kren kam kayre ̉y mẽ katẽ mẽ katẽtàpkuru mẽ kre, nẽ ajte kam jàt kre nẽ ajte kam tyrytire kre nhỹm kumẽj nẽ. Nẽ ajte kam kàdjwati jã djwỳ kre.

194


MẼKRÃGNÕTIRE

Nà Mẽbêngôkre nẽ mẽ apỹj ̉õ pyka kam ba djàri, nãm mẽ amĩm bà nokà rẽn kam apỹj kam ba. Mỳ kam? Biri bà raj nhỹm mỳjja kunĩ rã’ ã mã nẽ mẽbêngôkre kũm bà raj prãm, nẽ mỳj kadjỳ nẽ mẽ amĩm bà rê, biri mẽ kute kam mry bĩn kadjy nẽ mẽ apỹj õ ba, kam nẽ mẽ amĩm bà ̉ã notỳj nẽ mẽ mã bà raj kadjy. Tãm nẽjã. Mrãmri nẽ bà ja kubê Mẽbêngôkre nhõ bà kumrẽj. Ngô rũj kunĩ kôt nẽ tep kumej, tep kunĩ: djurorotire mẽ, teptykti mẽ, korã mẽ ngô jã kôt nẽ mrãmri tep kunĩ prõn djà. Bà jã kam djwỳ nẽ mry kunĩ kumej: tôn mẽ, kukryt mẽ, angrô mẽ mry kunĩ nẽ bà jã kam kumej, mrãmri nẽ bà jã kam mry kunĩ kumej. Tãm nẽjã.

VOU FALAR SOBRE OS RIOS Os Mẽbêngôkre moram cada um na sua parte da terra. Nós demarcamos a terra e moramos dentro da floresta. Nós queremos sempre manter a nossa terra grande para continuar caçando como antigamente, para isso os Mẽbêngôkre querem a terra limpa, por isso não queremos estragar nossa terra. Nos nossos rios e lagoas tem muitos peixes como: piranha, pintado, e pacu e, no mato, tem muita caça como: tatu, anta, porco, etc. Nossos rios Korototi e Ngàpkabeta são muito bons e tem muitos peixes, tracajás e poraquês. Nas nossas lagoas e igarapés também tem muitos peixes. Todos os anos, na época do verão, nós batemos timbó nas lagoas e igarapés. Também nós usamos os rios e igarapés para beber água e tomar banho. Nos rios vivem muitos animais: peixe, tracajá, juaru. Existem ilhas, lagoas, praias e pedras. Essas são as coisas das águas. Também tem capivara, sucuri e jacaré que vivem na água e na terra. Na época da seca, as pessoas vão para o mato procurar filhotes de periquito. Na época da chuva, os homens e as mulheres vão procurar frutas no mato. É nessa época que encontramos vários tipos de mel. Também nessa época o pessoal vai para o mato procurar jabuti. Até hoje nosso mato e nossos rios são limpos, porque cuidamos da nossa terra, não deixamos invasores entrarem na área Mẽkrãgnõtire. A nossa comunidade quer a água sempre limpa para beber, pescar e tomar banho. A comunidade não quer água poluída para as pessoas ficarem doentes com diarréia. Na nossa Terra Indígena há rios limpos para pescar. Também tem lagoas, córregos e igarapés limpos. Hoje em dia nós mesmos cuidamos da cabeceira do rio Iriri durante todo o ano, fiscalizando. Temos os agentes ambientais voluntários que fiscalizam e cuidam dos limites da Terra Indígena Mẽkrãgnõtire. Quando alguma coisa acontece na cabeceira do rio Iriri, como, por exemplo, quando um pescador invade nossa área, o cacique e a comunidade se reúnem para conversar e resolver quais guerreiros vão expulsar o invasor.

195


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

BÀ KAM MỲJJA KUNĨ KARÕ MẼ, KUBẼ KUTE BÀ OBIKẼJ MẼ KARÕ MẼ MAPA DE VEGETAÇÃO E DESMATAMENTO DA TERRA INDÍGENA MẼKRÃGNÕTIRE

LEGENDA

Ngô Rio Pykà nokà Limite da Terra Indígena

Krĩmej Aldeia

Mẽkrãgnõtire nhõ bà Mata do Mẽkrãgnõtire Bytirenokà ̉a kapôt Cerrado na beira do Xingu Kapôt jakare Cerrado pequeno dentro da mata Puru Roça Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso Pyka nokà kam kikre Posto de vigilância Pĩ kôt kubẽ pry tũm Estrada antiga de madeireiro Kubẽ nhõ màtkà nhõ karêrê tũm Pista de pouso desativada de madeireiro Kẽnjabeje djà tũm Garimpo desativado Pĩ kadjarà djà tũm Retirada de madeira desativada

196


-55o0’

-54 o0’

-52o0’

-53o0’

-51o0’

-7o0’

BÀ KAM MỲJJA KUNĨ KARÕ MẼ, KUBẼ KUTE BÀ OBIKẼJ MẼ KARÕ MẼ MAPA DE VEGETAÇÃO E DESMATAMENTO DA TERRA INDÍGENA MẼKRÃGNÕTIRE

-7o0’

K i

i ot or o r I riri o

r

nh

õre

Posto

M àti

Terra Indígena Baú

Terra Indígena Kaiapó K

or

ti

I riri

oroti

rio

y

Py

ire

re

Xin

yk

gu

-8 o0’

Ka m r ê k t i rio

t

By t

ka

Ngô

Ngôjak r

Pykany

-8 o0’

Kẽndjãm

Posto

Te w

ar e

N g ôt yk ti

djà Ka p

re m

tinoj

Ko r o r o t i

rio I riri

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Posto P ykô re

Kubẽnkàkre

Terra Indígena Bàdjumkôre

nhõ n p

ẽj

g

Bik rio I riri

-9 0’

à

Ko r o r o t i

Ng o

ô

N -9 o0’

Mỳtngjêjdjà O

Localização T.I. Mẽkrãgnõtire

Mỳtapôjdjà L Terra Indígena Panará

K ẽn po

ti

S Posto

Nome Terra Indígena Menkragnoti Área total 4.914.255ha Município Matupá e Peixoto de Azevedo - MT São Félix do Xingu e Altamira - PA Li m ite es ta du al

Situação fundiária Regularizada / Concluído

PA MT

197 Terra Indígena Kapôt Jarina -10 o0’

-55o0’

-54 o0’

-53o0’

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore -52o0’

-51o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

PYKA KAM MỲJJA Ã UJARẼJ NẼJÃ Pyka mej kam bit nẽ mẽ djwỳ kre. Pyka kakrãtyk mẽ, pyka ràràrà mẽ, pyka kamrêk mẽ, pyka jaka mẽ, pyka jã kam nẽ mẽ djwỳ kre. Kam nẽ mẽ kũm pyka jaka jarẽ pyka mej kam bit nẽ mẽ kute djwỳ ja djwỳrỳ. Kàj mã ngô jã kôt nẽ. Bà nhipôkri pyka mej ngrire nẽ nõ, nhỹm kam mẽ ajte kam kũm djwỳ kre prãm kêt nẽ. Mỳj pyka kamrêk nẽ mẽ ba djà nẽ kam mẽ amĩm kam katetà kuru, mẽ jàt, mẽ tyrytire mẽ. Wãj mẽ ba tã nẽ pyka tykre, wãj kam puru jadjuwa nẽ kam, kam amĩm djwỳ kre nhỹm ingrõn kêt nẽ. Bà kam nẽ mẽ ban amĩm àpêj ba nẽ amĩm pyka kam mỳjja kunĩ o mej nẽ nẽ amĩm puru djwỳ karê. Nhỹj nẽ pyka ràràrà jã nhỹm mẽ kam amĩm puru jã djuwa nẽ amĩm kam mỳjja kre, nhỹm ingrõn kêt nẽ nhỹm nhỹj pykaja nẽ mej nhỹm mẽ kam puru jadjuwa, nẽ kam djwỳ kre nhỹm mejkumrẽj nhỹm kam mẽ ̉ỳrỳ pry jadjuwa. Krĩ bê Kubẽkàkre kam nẽ pyka jaka mejkumrẽj nhỹm mẽ kam krĩ nhĩpêj nẽ kam kũm kĩj nẽ: Pykatỳj kôt bit nẽ ngô ikwã djà. Nà Mẽbêngôkre nẽ mẽ amĩm puru jã djuwa nẽ kam kũm angija. Nãm mẽ mẽbẽnjadjwỳrỳ mã arẽ nẽ kam arỳm krãmtĩ puru jadjuwa mẽnire mẽ nẽ mẽ puru jadjuwa. Nhỹm kam mẽbẽnjadjwỳrỳ nhõ àpêj mẽ êje omrõ nhỹm mẽ krĩ mã ban bôj nẽ omrõ ja ku nhỹm puru ikwãn ngrà nhỹm mẽ kũm ma angija nhỹm kam ̉ã akati amajkrut nhỹm mẽ arỳm kam àpêj mokraj ba ã ãnẽ. Nà nhỹm kam arỳm mẽmy puru kam djwỳ kre jàt mẽ, katẽbàri mẽ, kwỳrỳ mẽ, katẽtàpkuru mẽ, katẽ mẽ, kadjwati mẽ, bày mẽ, tyrytire mẽ, akranhĩ mẽ, kayre ̉y mẽ, môp mẽ. Mỳjja kunĩ nẽ mẽ amĩm kre. Nhỹm kam mẽ kra djwỳ kĩj kumrẽj. Nhỹm mẽmy puru kam djwỳ kre nhỹm kam mẽnire prỳ ̉ã puru kam ban bôj nẽ kam puru kam djwỳ jamỳ. Bà kam nẽ pi ̉y nhỹm mẽ kukuwa, kamêrêkàk mẽ, kubẽkrãti mẽ, môj mẽ, rikre mẽ, mrôti mẽ. Mẽ kunĩ, nẽ mẽ kute mrôti o amijôk nẽ kam toro kadjy py o kute amĩkumẽn nẽ amĩte ̉ikunõ. Tãm nẽjã.

Mi

Bepky-i Mekragnoti-re

198

kr

ti ôk e p k hà ti - r e N ag no á r r a an Mek eP


MẼKRÃGNÕTIRE

Nà mẽkramtĩ nẽ mẽ ban ngô kam tep pỹj nẽ owabi: tepkàtire, djuroropój, krwỳtire, tetykti, nhõkrẽtu, krwỳt, tepunũti, krãjkàk, kroro, tepikôt, kôrã, tepwatire, tepparikunõti, parimut, tepkryre, tep ja nẽ mẽ kunĩ kute’õ wàbiri nẽ kuru mẽ kũm tep kĩj kam nẽ mẽ owabit kuku. Bà kam nẽ kukryt, mẽ tôn, ngĩjadjy mẽ, pàt mẽ, wakõ mẽ, kukôjre mẽ, kukôj kaàk mẽ, krwỳtkamrêk mẽ, màt mẽ, mànàrãj mẽ, màtkamrêk mẽ, màtkàtykti, nẽ ̉õ djwỳ krwỳjtire mẽ, kêtkàk mẽ, mỳjja ja kadjy nẽ mẽ katõk, mẽ kruwa mẽ djudjê ja mỳ. Bà kam nẽ mẽ bàn kanê nhỹm kam mẽbêngêtte mẽ kadjy pidjỳ ja mỳn o mẽ kane nhỹm mẽ arỳm mej nẽ. Nhỹm mẽbêngẽtte akubyt pidjỳ ̉ỳrỳ ba kêt, nhỹm mẽ arỳm mejkumrẽj. Mẽbêngêtte nẽ mẽ mã mỳjja jarẽ nhỹm mẽ arỳm kuma. Nãm mẽ bãm kubêngêt nhỹm mẽ arỳm mẽ kukĩja nhỹm mẽ mã mỳjja jarẽ nhỹm mẽ arỳm mẽ ujarẽj ma. Mẽbêngôkre nẽ mẽ kute apỹj mỳjja djàri kunĩ mari. Mramrĩ nẽ mẽ kute ujarẽj kunĩ jarẽj kôt mari. Nãm mẽbêngôkre õbikwa mã mỳjja jarẽ nhỹm mẽ arỳm kuma. Mẽbêngêtte mẽ mẽbêngẽjte kute adjwỳdjwỳ mỳjja mari nẽ kam tàmdjwỳ kute ã ĩngêt kukjêrê nẽ kute ̉ã bãm kukjêrê nẽ kute ̉ã kanikwỳj djwỳ kukjêrê kute mari kadjy ã anẽ. Dja gari amĩm pidjỳ nhĩdji mari mej. Nẽ amĩm mẽmy dju jarẽj kunĩ mari mej nẽ kam pidjỳ nhĩdji mari tỳj dja ga bà kam pidjỳ kunĩ mã. Nẽ kam aje mari jã kunĩ ̉ã mẽbêngêtte kukja gê mẽ ajte arama. Arẽ gari prĩn nẽ ama nẽ pidjỳ nhĩdji mari tỳj, tam nẽjã.

Topti Mekragnoti-re

199


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

OS RECURSOS NATURAIS DA NOSSA TERRA Existe na aldeia Kubẽkàkre uma terra branca muito boa para fazer casa e outras coisas também, como cimento. Para fazer cimento é só misturar a terra branca com água. Há lugares onde a terra é muito boa para plantar as coisas da roça, como a cabeceira da pista de pouso e a terra para baixo do rio Krãjno ̉ôpó. É na terra marrom, em alguns lugares, que as pessoas plantam abacaxi, amendoim, abóbora, melancia, batata, banana e também cana-de-açúcar. Para fazer roça, primeiro a gente escolhe a terra boa e depois corta o mato. O cacique pede para os homens e para as mulheres, também, ajudarem a cortar o mato. A mulher do cacique faz comida para todo mundo. Quando os homens e as mulheres chegam na aldeia depois do trabalho, jantam todos juntos na casa do bẽnjadjwỳrỳ. No dia certo, o especialista em roça avisa ao cacique que está na hora de queimar as roças. Então, o cacique avisa a todo mundo que está na hora de queimar as roças.

Bepky-i Mekragnoti-re

200


MẼKRÃGNÕTIRE

Os homens plantam batata, mamão, mandioca, melancia, abóbora, cana de açúcar, milho, banana, abacaxi, amendoim e cará. Os homens plantam na roça e, depois que as plantas começam a dar frutos, as mulheres vão pelos caminhos de suas roças para colher os produtos. Elas trazem batata-doce, melancia, amendoim e os seus filhos e filhas ficam contentes. Na mata, nós colhemos castanha, açaí, babaçu, cacau, jatobá e inajá. Tem jenipapo também, que todo mundo usa na pintura corporal. Nas roças, plantamos urucum que é para passar no rosto e nos pés. Na nossa terra existem muitas aves que usamos para fazer artesanato, como, por exemplo, arara, rei-congo, papagaio, cujas penas nós tiramos para fazer vários tipos de cocar. Na floresta tem todos os tipos de árvore. Nós pegamos palha, esteio, viga e todos os tipos de material para fazer casas. Tem um tipo de árvore que nós derrubamos e cortamos para depois fazer borduna e arco. O mogno serve para fazer remo e canoa. E também tem muitas outras árvores, cipós, embiras e outros tipos de materiais do mato que nós usamos para fazer as coisas de que precisamos: casa, cesto, arco, flecha, pilão para socar, etc. O pessoal vai caçar no mato, lá tem: anta, paca, tatu, tatu-canastra, veado, tamanduá-bandeira, quati, macaco preto, macaco-prego, guariba, mutum, arara, arara amarela, arara vermelha, arara preta, papagaio, periquito, porco, caititu, cutia. Esses bichos, o homem caça com espingarda ou com arco e flecha. Também tem outros tipos de animais, como: sapo, escorpião, vários tipos de cobra e outros bichos que vivem na água. Na floresta tem vários tipos de frutas: inajá, açaí, castanha, cupuaçu e muitas outras. Os animais também comem as frutas do mato: buriti, jenipapo, pequi e bacaba. Na nossa terra também tem castanhais. A comunidade também come coco, ingá, babaçu e pequi. Eles procuram mel na floresta e tiram para suas famílias. Também tiramos óleo de babaçu para passar no cabelo dos homens, das mulheres e das crianças. O pessoal pesca no rio e pega: matrinxã, pacu, trairão, pacu prata, piranha, piau, piaba, traíra, pirarara, caratinga, mandi, tucunaré, pintado, peixe-cachorra, piranha-de-cabeça-vermelha, curimatã, peixe-sabão, e vários tipos de peixes pequenos. Tem muitos tipos de peixe que o pessoal gosta de comer. Quando alguém fica doente, o velho vai pegar o remédio no mato e prepara para fazer o tratamento. O velho nem precisa voltar no mato outra vez, porque a pessoa já melhora logo. O velho nos ensina as histórias que o pai dele ensinou. Com os mais velhos aprendemos as histórias Mẽbêngôkre e os acontecimentos que eles presenciaram durante sua vida. É muito importante aprender nossa história, fazendo história com nossos parentes índios: os velhos, as velhas, as mulheres e outras pessoas mais sabidas. Os tios e os pais de família têm que ensinar junto com os mais velhos da aldeia. Temos que prestar muita atenção. Assim, vamos poder ensinar aos nossos filhos e aos nossos netos, para dar continuação à nossa história, para não esquecer os cantos, os mitos, os remédios do mato. Vamos continuar fazendo nossos velhos ensinarem aos rapazes sobre os remédios. Quando uma pessoa vai caçar, ou procurar algum alimento ou material no mato e ouve algum trator de madeireiro, avisa à comunidade para tirar o madeireiro da nossa área. Nós temos que ficar atentos com todas as coisas que acontecem na área indígena. Porque nós precisamos preservar e prestar muita atenção no que nós temos agora: a floresta, os animais e outras coisas também. Não podemos deixar os garimpeiros, madeireiros e pescadores entrarem no nosso território.

201


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼKRÃGNÕTIRE NHÕ BÀ KAM MỲJJA KUNĨ KARÕ MAPA DE RECURSOS NATURAIS DA TERRA INDÍGENA MẼKRÃGNÕTIRE

LEGENDA

Ngô Rio

Tyrytire Banana-brava

Tep Peixe

Pykà nokà Pêjàti Rei-congo

Limite da Terra Indígena

Krĩmej Aldeia

Mrôti Jenipapo Màt Arara

Puru Roça Kukrãjti Mel xupé

Kaprãn Jabuti

Pyka jakà kam kikre Posto de vigilância

Krãj Montanha

Kukryt Anta Mej Mel de abelha sem ferrão Pàt Tamanduá

Pry Caminho

Pi ̉y Castanha-do-Brasil

202

Pidjỳ Remédio

Kukôj Macaco


-55o0’

-54 o0’

-7o0’

-52o0’

-53o0’

-51o0’

MẼKRÃGNÕTIRE NHÕ BÀ KAM MỲJJA KUNĨ KARÕ MAPA DE RECURSOS NATURAIS DA TERRA INDÍGENA MẼKRÃGNÕTIRE

-7o0’

K

nh

Posto

õre

i

i ot or o r I riri o

r

M àti

Terra Indígena Baú

Terra Indígena Kaiapó K

y

Py

k

aty

kPr ey

ire

re

Xin

yk

gu

Pykany

-8 o0’

Ka m r ê k t i

By t

t

rio

ka

Ngô

ti

oroti

I riri

Kr w y te

or

rio

Ngôjak r

Kẽndjãm

-8 o0’

Posto

Te w

ar e

N g ôt yk ti

djà Ka p

re m

tinoj

Ko r o r o t i

rio I riri

Posto

Localização das Terras Indígenas no Brasil

P ykô re

Kubẽkàkre

Terra Indígena Badjônkôre Bàdjumkôre

nhõ n p

ẽj

g

Bik rio I riri

-9 o0’

à

Ko r o r o t i

Ng

Terra Indígena Panará

ô

N -9 o0’

Mỳtngjêjdjà Mỳtapôjdjà O

Localização T.I. Mẽkrãgnõtire

Mỳtngjêjdjà Mỳtapôjdjà L Terra Indígena Panará

K ẽn po

ti

S Nome Terra Indígena Menkragnoti Área total 4.914.255ha Município Matupá e Peixoto de Azevedo - MT São Félix do Xingu e Altamira - PA

Posto

Li m ite es ta du al

Situação fundiária Regularizada / Concluído

PA MT

203 Terra Indígena Kapôt Jarina -10 o0’

-55o0’

-54 o0’

-53o0’

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore -52o0’

-51o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼKRÃGNÕTIRE NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA MẼKRÃGNÕTIRE

LEGENDA Kamêrêkàk Açaí Kubẽnkrãti Cacau Ngô Rio Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada Pyka nokà yry kadjy rã ̉ã ã Limite da Terra Indígena em estudo Pyka nokà yry nẽ kam kraje õ pi ̉ôk kêt rã ̉ã Limite da Terra Indígena em processo de homologação Pyka nokà tũm kôt mẽ kute iri kêt Antigo limite da Terra Indígena (em contestação pelo Ministério Público Federal) Krĩraj kute abẽn mã pyka o bikjêrê Limite estadual

Mrôti Jenipapo

Krĩmej Aldeia Pyka nokà kam kikre Posto de Vigilância Kakũm Nuvem

Pi ̉y Castanha

Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso

Moj Jatobá

Bà Floresta Ombrófila Aberta Kapôt Cerrado Kubẽ kute bà pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios Pry raj Rodovia federal BR-163

Ron Babaçu

Bepky-i Mekragnoti-re

204


MẼKRÃGNÕTIRE NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA MẼKRÃGNÕTIRE K

nh

Posto

õre

i

i ot or o r I riri o

r

M àti

Terra Indígena Baú

Terra Indígena Kaiapó K

or

ti

I riri

oroti

rio

y

Py

Ka m r ê k t i

ire

re

Xin

yk

gu

Kẽndjãm

rio

t

By t

ka

Ngô

Ngôjak r

Pykany

Te w

ar

N g ôt yk ti

e

Posto

djà Ka p

re m

tinoj

Ko r o r o t i

rio I riri

63 -1

Localização das Terras Indígenas no Brasil

P ykô re

BR

Posto

Kubẽkàkre

Terra Indígena Bàdjumkôre

nhõ n p

ẽj

g

Bik

à

rio I riri

Ng

Ko r o r o t i

Terra Indígena Panará

ô

N

Mỳtngjêjdjà O

Localização T.I. Mẽkrãgnõtire

K ẽn

Mỳtapôjdjà L

po

ti

Posto

S Nome Terra Indígena Menkragnoti Área total 4.914.255ha Município Matupá e Peixoto de Azevedo - MT São Félix do Xingu e Altamira - PA

Li m ite es ta du al

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙ ∙ Base dos dados: FUNAI ∙∙ Limite da T.I. Kapoôt Nhĩnore traçado a partir da proposição de TURNER, 2003.

Situação fundiária Regularizada / Concluído Guarantã do Norte

PA MT

Terra Indígena Kapôt Jarina

Terra Indígena Kapôt Nhĩnore


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PYKANY ALDEIA PYKANY

ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KUBẼKÀKRE Nà krĩ jã kam nẽ mẽ kumej nẽ kam mẽprĩre djwỳ kumej nẽ kam kikre kabetã pidjô kô kumej nẽ. Nẽ kam amykrã mejkumrẽj nẽ. Be krĩ jã kam nẽ puru kumej nẽ kam tyrytire mẽ jàt kumej nẽ. Be nẽ kam djwỳ ngô mejkumrẽj nẽ kam tep kunĩ kumej nẽ. Nẽ kam mẽ inhõ krĩ tãri bà djwỳ mejkumrẽj nẽ. Nẽ kam mẽ inhõ krĩ tãri djwỳ imôti jã nõ nẽ kam tep kumej nẽ nhỹm mẽ kam djwỳ tep owabi. N

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L

Nhỹm kam mẽ itãri djwỳ ngô màt jã djwỳ nõ ba mẽ kam õdjwa ne ojkõ. Be krĩ jã kam nẽ mẽ inhõ pi ̉ôk jarẽj djà djwy ba mẽ kam piôk jarẽj mejkumrẽj nẽ. Be mẽ inhõ krĩ tãri mỳjja nẽjã.

S

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KUBẼKÀKRE ALDEIA KUBẼKÀKRE

Be krĩ jã kam nẽ mẽ kute mry djwỳ kjêrê nãm mẽ kukôjre krija, nẽ wakõre krija, nẽ angrô krija nẽ kam màt, mẽ krwỳj mẽ, àk djwỳ krija. Nhỹm mẽ krĩ jã kam djwỳ amej kunĩ kôt mẽbẽngête mẽ abàtàj nyre mã mẽ toro ja kre o ba mẽ kute mẽ toro o biknoro kêt kadjy nẽ mẽ amej kunĩ kôt mẽ toro o ba. Nhỹm kam me õ krĩ kabeta djwỳ kêj kumrẽj nẽ. Nhỹm kam mẽ inhõ krĩ tãri djwỳ bô mẽ, pĩ mẽ, akrô mẽ, bànhõrõ djwỳ kumej nẽ. Mỳkam? Biri, mẽ kute o kikre kadjy nẽ mẽ tãri mỳjja jã kumej nẽ. Nhỹm mẽ bà kam nêkrêji o djwỳ amĩm àkà ̉ỳ nẽ bà kam pĩ o amim õ kawa djwỳ kakô bày kakuk djà ̉ã nẽ mẽ amĩm kawa kakô. Nhỹm mẽ bà kam ngra djwỳ pàt mẽ kukôjre mẽ kôkô kadjy djwỳ kũm ngrwa kĩj nẽ.

Localização das aldeias na T.I. Mẽkrãgnõtire

Be krĩ jã kam nẽ kikre ̉ã akre kubẽ 46 kikre nẽ kam Mẽbêngôkre ̉ã akre bê 800 Mẽbêngôkre. Krĩ jã nẽ kute apỹj krĩ djàri krĩ kunĩ jakre. Mỳkam? Kam mẽnire mẽ, mẽmy mẽ, mẽprĩre kumej kam nẽ ba mẽ â ̉jãkre anẽ.

206


MẼKRÃGNÕTIRE

A ALDEIA KUBẼKÀKRE Na aldeia Kubẽkàkre vivem muitos adultos e muitas crianças. Nós temos muitas roças onde cultivamos muitos produtos, como mandioca, banana e batata. Nós temos muitos pés de manga em volta da aldeia. Ao redor da aldeia, o terreno é todo limpo. Temos o rio Kororoti, que é limpo e bom para pescar, e um córrego, Ngômàt, que é bom para a gente se banhar. Bem perto da nossa aldeia, a mata é bonita e também tem uma lagoa boa para pegar peixe. Tem uma escola grande com duas salas de aula. Muitos alunos estudam na nossa aldeia. Essas coisas todas ficam perto da nossa aldeia. Nessa aldeia o pessoal cria animais de estimação, como macaco, quati, porco-do-mato, arara, papagaio e mutum. Durante todo o ano, nós fazemos festas. O pessoal mais velho mostra como é a festa, para os jovens não esquecerem como dançar e cantar em cada festa. Os velhos estão sempre ensinando nossa tradição para as pessoas jovens. Perto da nossa aldeia tem material para fazer casas, como: palha, madeira, embira, cipó, etc. Também tem material para fazer artesanato, como madeira para fazer arco, pena de pássaro para fazer cocar e palha de buriti para fazer cesto e máscara. Na nossa aldeia, tem mais ou menos quarenta e seis casas, onde vivem oitocentas pessoas. Essa aldeia é a maior de todas as aldeias, por isso tem muitas mulheres, homens e crianças.

Pàtkàre Mekragnoti-re

207


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KUBẼKÀKRE NHÕ KRĨ KARÕ MAPA DA ALDEIA KUBẼKÀKRE

LEGENDA Ngô Rio Imôti Lagoa Ngôrãrãk Cachoeira Krĩmej Aldeia Ngà Casa dos homens Pry Caminho Puru Roça

Ngô ipudjà Caixa d’água Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso Bola japĩndjà Campo de futebol 1. Kàkrĩkrĩti nhũrũkwa 1. Casa do motor 2. Mẽkanedjà nỳ 2. Farmácia nova 3. Mẽkanedjà tũm 3. Farmácia velha 4. Mẽkanedjwỳj nhũrũkwa 4. Casa da enfermeira

Pyka kamrêk ̉ã puru Roça de terra vermelha

Pidjô krãpôjti kô Mangueiras

5. Mẽbên Funai djà pêj djà 5. Posto da FUNAI

6. Pi ̉ỳkangô nhũrũkwa 6. Fábrica da Castanha

Rõn krãtire Coqueiro

Tyrytikô Bananeira Bàjrerekrãkry Cajazeira

Mrôti Pé de jenipapo

208

7. Rádio nhũrũkwa 7. Casa do rádio 8. Pi ̉ôk no ̉ôk djà 8. Escola 9. Pi ̉ôk jarejdjwỳj nhũrũkwa 9. Casa da professora 10. Pi ̉ỳ nhõ kàkrĩkrĩti nhũrũkwa 10. Casa do gerador da Castanha


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KUBẼKÀKRE NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA KUBẼKÀKRE

3 1 4

2 5

6 10 7

8

9


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KUBẼKÀKRE ALDEIA KUBẼKÀKRE

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PYKANY Nà Pykany kam nẽ mẽ kàjbê krãmtĩ nhỹm kam mẽ kwỳ mẽ abẽn bê bola ja pin, nhỹm kam pyka kam mẽprĩre mẽ abẽn no waxêt. Nhỹm kam Pykany tãri ngômàt, nhỹm kam mẽ arỳm mẽ ngôraj kam mẽmy kunĩ ro ̉ãmõ tep ̉ỳrỳ mõ nhỹm kam ngôraj kam arỳm tep kwỳ o wabi kam arỳm kikre mã oban obôj nẽ kuku mẽ my bit nẽ mẽ kute kikre nhipêj nhỹm kam mẽ kunĩ abẽn mã kikre nhĩpêj nhỹm kam mẽ bẽnjãdjwỳrỳ mẽ mã arẽj. Mẽnire nẽ mẽ kunĩ puru mã ban, kam jàt mẽ tyryti mẽ o ban o bôj nẽ kam okrĩ kam kuro o krĩ mẽnire ajte kute kikre ̉ã karê nẽ kam bõ o ban ̉ê ̉ã kapĩn nẽ kam mẽnire ajte kikre kapõj prĩnẽ kikre bu ̉ã kapõj nhỹm kam mẽnire kute mrôti o djwỳ amijôk nẽ kam py o djwỳ kute amĩkumẽn kam kwỳrỳ kangô kam mẽ kunĩ toro mẽprĩre, mẽ mẽmy, mẽ mẽnire kam kunĩ toro. Ari nhõ pyka kam nẽ ngô amajkrut nẽ mejkumrẽj, nhỹm kam mẽ angija ngô bê Kororoti mẽ Kaprẽmtinojdjà mẽ ngômàt mẽ. Mẽ inhõ bà nẽ kàjbê mej, mỳkam biri ngô nhikjê bê nẽ pĩ kjêjdjwỳj pĩ o mõ pĩ bê kubẽkà, omõ ari ba ije kũm arẽj kam. Nhỹm mry djwỳ arỳm apari mã ajkamẽ nẽ barẽn ã anẽ mry bê angrô ã anẽ birãm bà kam angrô kumej nẽ, tep mẽ, tetykti mẽ kruwytire mẽ djurorotire mẽ nẽ nĩjãri kumej. Nhỹm mẽ bê ngêtte mẽ kunĩ arỳm kũm pĩkjêjdjwỳj bà kam àrà prãm kêt kumrẽj. Nhỹm kam mẽ arỳm kute àkà mẽ kaj mẽ djudjê mẽ kruwa mẽ ipêj mã. Nhỹm mẽ krãmtĩ arỳm kũm pĩkjêjdjwỳj kĩj kêt. Kũm pyka mã àrà prãm kêt, mỳkam djãm mẽ mỳjja o bikẽj o ba. Nhỹm kam mẽbêngêtte kũm kĩjkêt kumrẽj nẽ. Mỳkam biri pĩkjêjdjwỳj nẽ pĩ kunĩ o wapêj nhỹm kam ajmã gêdja mẽ bakraja abatàj nẽ adjwỳdjwỳ nẽ. Mẽ inhõ ngô mej kadjy. Mỳkam nẽ mẽ bê kẽnjã bejedjwỳj mẽ inhõ bà kam àrà prãm kêt kam nẽ ã ngô mej anẽ. Nhỹm mẽ inhõ mẽ krãmtĩ kũm kẽnjã bejedjwỳj kĩj kêt kumrẽj. Mẽ krãmtĩ kute mỳjja nhõrõ mã arỳm ipêj nẽ àkà mẽ kô mẽ kaj nhĩpêj nẽ. Mỳkam biri arỳm mẽ imã pĩkjêjdjwỳj mẽ kẽnjãbeje djwỳj kĩj kêt kam arỳm mẽ imã kĩj kêtkumrẽj be tãm nẽja.

Bepky-i Mekragnoti-re

210


MẼKRÃGNÕTIRE

A ALDEIA PYKANY Na aldeia Pykany tem muitas casas. Os homens brincam com bola e as crianças brincam de muitas coisas. Perto do Pykany tem igarapés e um rio grande, o Kororoti (Iriri). Todos os homens vão pescar no Kororoti, que tem muitos peixes. Quando as casas da aldeia ficam velhas, os caciques conversam com a comunidade e todos ajudam a construir casas novas. As pessoas fazem as casas de toda a aldeia Pykany. As mulheres vão para a roça pegar batata e banana para suas famílias e capinam em volta das casas. As mulheres fazem pintura com urucum e jenipapo. Na festa Kwỳrỳkangô todo mundo dança: homens, mulheres e crianças também. Perto da aldeia tem dois rios com água muito boa. As pessoas pegam água no rio Iriri, no rio Jabuí e no corrégo. A situação da mata não está muito boa, porque dos dois lados do rio Iriri os madeireiros tiraram mogno. A caça diminuiu bastante, principalmente, o queixada. Nos rios ainda tem bastante peixe: piranha, trairão, pacu e outros. Lá é limpo, não tem lixo, como plástico, garrafas, etc. Os mais velhos não querem que os madeireiros entrem na nossa mata. Nossa comunidade também não quer madeireiros na nossa terra, porque eles estragam a nossa mata e a nossa terra. A comunidade está pensando no futuro dos nossos filhos e netos, queremos que eles vivam bem aqui. Os nossos rios também são muitos bons, porque os garimpeiros não entraram na nossa floresta, por isso nossa água é limpa. Nossa comunidade não gosta de garimpeiros nem de madeireiros. Por isso é que nós estamos vendendo artesanato e também temos o projeto de óleo de castanha.

Bepky-i Mekragnoti-re

211


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PYKANY NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA PYKANY

LEGENDA

Krĩmej Aldeia

Ngô Rio

Pĩ Árvore

Puru Roça

Imôti Lagoa Ba ̉yngongo nhõ Puruti Projeto de arroz Pi ̉ôk no ̉ôk djà Escola

Mẽbên Funai djà pêj djà Posto da FUNAI

Mrôti bàri Jenipapo

Mẽkanêdjà Farmácia

Djwỳ ngrà nhõ kikre Casa de farinha

212

Rõnkrãti Coco

Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso

Bà Mata

Pry Caminho

Bõre Capim


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PYKANY NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA PYKANY


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ PYKANY ALDEIA PYKANY


KAMAUKAMAU

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ Mẽbêngôkre nhõ pyka karõ nhĩdji bê mapa, nẽjã kam nẽ pyka kam mỳjja ̉ã ujarẽj. Pyka karõ jã nẽ kubê Kamau nhõ pyka karõ, pyka jã nẽ amrẽbê Kamau tũm ari kam ba. Amrẽbê nẽ kam mỳjja õ kêt, kam nẽ mẽ ba. Nhỹm bep ajbiri nẽ arỳm kubẽ prĩne pyka karõ jã o bikẽj o mõ, arỳm kam mry nhõ kapôt nhĩpêj nẽ arỳm kam mry kjê. Amrẽbê ari tũm badjà kam nẽ kubẽ arỳm mỳjja kunĩ owajkẽ . Pyka karõ jã kam bĩt nẽ arỳm madereiro prĩ nẽ pĩ kôt bà o bikêj o mõ, arỳm apỹj pry ikwa. Nẽ kam bà kam nẽ mry kunĩ kumej rã ̉ã! Nẽ ngô kôt djwỳ nẽ tep kumej rã ̉ã! Kam nẽ Mẽbêngôkre kũm kubẽ kute bà o bikẽj prãm kêt, dja mẽ kubẽ mã bà kangã nhỹm arỳm mry o apêj.

MAPA, A IMAGEM DA NOSSA TERRA NO PAPEL Essa imagem da terra dos índios Mẽbêngôkre, que se chama mapa, mostra várias coisas sobre nossa terra. O mapa da terra Kamau mostra a terra que é nossa desde antigamente, quando os nossos parentes já moravam aqui, quando não tinha brancos por aqui. Agora tem brancos aqui, estragando toda nossa terra. Os madeireiros e fazendeiros já fizeram fazendas, derrubando muita mata para criar gado, e também fizeram estradas e derrubadas para tirar madeira. Antigamente isso não existia, só os Mẽbêngôkre andavam nessa terra. Nossos antepassados andavam por todos os lugares da nossa terra. Mas na nossa terra, no nosso mato, ainda tem animais e aves, tem jabuti e muitas outras coisas, porque os mais velhos não deixam os madeireiros entrar para derrubar nossa mata. E nos nossos rios ainda tem peixes.

217


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

MẼ INHÕ BÀ MẼ NGÔ MẼ PYKA ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ Mẽ inhõ pyka kre kam nẽ mỳjja amirin o te, pĩ kjêj djwỳj mẽ, bà o bikẽj djwỳj mẽ, mẽ ̉ã pyka kêt mẽ, inhõ pyka kre kam wagija nẽ mẽ ibê bà o bikẽj o mõ, bà o bikẽj djwỳj nẽ bà mangêj omõ, nhỹm pĩ kjêj djwỳj mẽ nẽ ibê pĩ nhõrõ o mõ. Mỳkam nẽ mỳjja ja Mẽbêngôkre bê Kamau kam amej kunĩ kôt kam amĩrĩ. Mỳkam ngô bê Kruwa nhĩkjê nẽ akà djiri kêt. Be jã nhĩkjê nẽ o bĩkẽj kêt. Be jã nẽ amrẽbê mẽ nhõ pyka kam amĩrĩn o tẽ. Be pĩ kjêj djwỳj mẽ, bà o bikẽj djwỳj mẽ, mẽ o pyka kêt mẽ, nẽ tep o wàbiri djwỳj nẽ kunĩ kôt ngô bê Kruwa kôt tep o wàbiri o ba. Akati kunĩ kôt nẽ tep o wàbiri djwỳj tep ỳrỳ ba, o wabi, tetykti mẽ, tepkàtire mẽ, djuroroti mẽ, kôrã mẽ, tepikôt mẽ, tewaka ̉àk mẽ, tepunuti mẽ, trwytire mẽ ngrõti. Mẽ inhõ krĩ bê Kamau nẽ krĩ kunĩ mã kreraj nẽ. Nà mẽ inhõ bà kam ne apỹj mỳjja djári nẽ bà kam, nẽ mry, ngô kam nẽ tep, tep nẽ mẽ kàdjàtô ̉ ã o wabi nẽ kuku, tep kuni nẽ mẽ kute kuru apỹj nẽ tep nhĩdji djàri. Korã, tepunuti, tetykti, teparikunoti bẽm, tepikôt, krãtỳj nẽ kam ajte tep õ djwỳ rã ̉ã. Mẽ inhõ ngô raj nẽ arỹm punu ba mẽ kam, ije ojkõm kêt kumrẽj. Nhỹm bep kam pa màt bit nẽ mejkumrẽj ba mẽ kam o djuwan, nẽ kam apỹj mẽ inhõ ngô õ djwỳ kubê ngô màt, ngô pu, ngô mej nẽjã, ngô jã nẽ ba mẽ ojkõn kam ajte o mỳjja ku’õ, mẽ inhõ ngô kam nẽ tep kumej rã ̉ã, nhỹm be mẽ inhõ bà nhĩ kjê ̉ã bit nẽ kubẽ arỳm prinẽ bà o wajkẽ, bà kam mry mẽ kute pidjô kunĩ kuro o ba kam pidjô nẽ kamôk, pidjô rerekti, pidjô krekatãrati, kamôkti, kôknhõkôti, pipanhêkatire, pry, kamôktire, pidjô rerekre, nẽ kam ajte pidjô krãmti rã ̉ã. Nà mẽ inhõ bà nẽ mejkumrẽj nẽ kam kam mry kumej: kukryt mẽ, angrô mẽ, kukôj mẽ, àk mẽ, apỹj mry djàri nẽ bà kam kumej. Ngô kam djwỳ nẽ tep kumej: kôrã mẽ, tetyktire mẽ, krwỳtire mẽ, tep kunĩ nẽ ngô kam, nhỹm mẽ kãdjàtô ̉ã o wabi kam kuwy ̉ ã kubô nàrà kot, mrõ kadjy irên kam ngôj kam kurẽn iby ngôru nẽ arỳm kuwy kam umjuwa. Nhỹm xêrê nhỹm mẽ arỳm kuku. Mry djwỳ nẽ mẽ katõk o kupa, ajbiri kam ĩngrãnyre nẽ mẽ ã ̉ãnẽ. Nhỹm be amrẽbê nẽ mẽ ikukamãrẽ djudjê kadjy kruwa kam umjuwan mỳjja ̉i, mjêxêt, tey mẽ, nẽ mẽ kam umjuwan nẽ arỳm o mỳjja pa, mry mẽ, àk mẽ, tep mẽ, apỹj mỳjja djàri nẽ mẽ o kupa. Mẽ inhõ krĩ nẽ kubê Kamau ba mẽ ibêngôkre kam mõ. Ba mẽ inhõ, pyka djwỳ mejkumrẽj nẽ kam arỳm mẽ ijã akre djwỳ kàjmã ajkamẽ. Nhỹm kam mẽ inhõ bà kam apỹj mỳjja djàri krãmti kumrẽj. Nẽ mẽ inhõ bà mẽ ngô kam mry mẽ tep krãmti kumrej. Nhỹm kam mẽ inhõ bà mejkumrej nẽ kam mry kumej nẽ nam kam kukryt mẽ angrô mẽ kukôj mẽ krwỳtkamrêk mẽ màt mẽ mutekre mẽ nẽ kam kumej. Nhỹm kam mẽ kàdjàtô mẽ kàdjwa ̉ã tep o wabi. Akati kunĩ kôt nẽ mẽ apỹj tep djàri ngô kam, korã mẽ, tepikôt mẽ, tetykti mẽ, tepunuti mẽ, krãtỳj mẽ, krwytire mẽ, djurorotire mẽ, tepkàtingyre mẽ, nẽ mẽ o wabiro ba. Akati jã kam nẽ mẽ arỳm kàdjàtô ̉ã bit tep o wabi. Nhỹm bep amrẽbê nẽ mẽ tũm kruwa o bit tep pa nẽ kruwa mẽ kô o mry paro ba. Nhỹm kam mẽ inhõ ngô djwỳ arỳm punure ba mẽ je kam ojkõm kêt. Nhỹm bep ngô kam màt o bit nẽ mẽ djuwan nhỹm kikre tãri ngô màt jã djwỳ no tam nẽ mẽ ojkõn nẽ kam amĩm o mrõ. Nhỹm kam mẽ inhõ mẽnire djwỳ nẽ mẽ, mẽ ikam ngôpu o djwỳ kubẽkà mẽ ngôj ku ̉õ, ba mẽ o djwỳ djuwa. Mẽ ikam ngô amajkrut nẽ ikjêkêt. Nẽ kam jã bê Kamau nhỹm jã bê Kruwa nhỹm jã bê Pitxatxa. Be mẽ inhõ ngô ja kôt nẽ apỹj tep mẽ mry djàri kumej. Nẽ kam mẽ inhõ bà djwỳ nẽ mejkumrẽj, nhỹm bep mẽ inhõ ngô bê Kruwa kôt bit nẽ arỳm prinẽ kubẽ mẽ ibê bà o wajkẽ mry mẽ prinẽ mẽ ibê o wajkẽ. Nhỹm kam mẽ inhõ krĩ bu ̉ã rotire kumej nẽ.

218


KAMAU

AS MATAS E RIOS DA NOSSA TERRA Dentro do nosso território Kamau tem muitas coisas acontecendo. Madeireiros, fazendeiros e posseiros estão invadindo e desmatando nossa mata. Os fazendeiros estão fazendo queimadas e os madeireiros estão vendendo nossas madeiras. Por que está acontecendo isso com o povo indígena do Kamau, em toda época de seca? Por que o lado esquerdo do rio Curuá não está demarcado? Por enquanto, o lado direito não está destruído. Isso vem acontecendo na nossa área há muitos anos: invasão de madeireiros, de fazendeiros, de sem-terra e também de pescadores, que estão pescando muito mesmo no rio Curuá. Toda semana os pescadores vão lá e pegam muitos peixes, como: piranha, matrinxã, pacu, pintado, tucunaré, piau, pirarara, trairão, curimatá. A nossa aldeia Kamau é a mais afastada de todas as outras aldeias Mẽbêngôkre. A nossa área é boa e a nossa população está aumentando. A nossa terra tem muitos tipos de recursos naturais importantes para nós. No mato temos os bichos e nos rios temos os peixes. No nosso mato tem várias coisas e cada coisa tem seu nome, como os nomes dos bichos e os nomes dos rios. Nós pegamos peixe com linha para nos alimentarmos. Nós comemos todos os peixes que pescamos. Cada peixe tem um nome, como: pintado, pirarara, piranha, piranha-de-cabeça-vermelha, peixe-bicuda, tucunaré. Também tem tracajá no nosso rio. São esses animais que vivem no nosso rio. Nosso rio já foi contaminado, por isso nós não tomamos água do rio Curuá. Temos igarapé e córrego perto da aldeia. É no igarapé e no córrego que nós tomamos banho e pegamos água para beber. Também tomamos água do poço da aldeia e lavamos as vasilhas e as roupas com a água do poço. No nosso rio tem muitos peixes ainda, mas, do outro lado do nosso mato, o kubẽ desmatou muito. Os animais comem todas as frutas do mato. O nosso mato é muito bom e tem muitos bichos, como: anta, porco-do-mato, macaco e aves. Tem muitos tipos de bicho que vivem no nosso mato e muitos tipos de peixes que vivem nos nossos rios. A nossa floresta é bonita e muito boa para caçar. Na floresta tem anta, porco, macaco, mutum, arara, jacu, etc. A gente pesca com linha e anzol. A gente pesca todos os dias. A gente pesca todo tipo de peixe: pintado, tucunaré, piranha, pirarara, tracajá, trairão, pacu, piaba, tucunaré e outros peixes etc. Hoje em dia, nós pescamos com linha de pesca, mas antigamente se usava flecha para matar peixes e se caçava com flecha e borduna. O nosso rio Curuá está poluído de mercúrio e a gente não bebe mais a água dele. Mas a gente se banha na margem direita do rio, que é bom para nós. Perto da aldeia tem um córrego. Para beber e cozinhar, usamos a água do poço, que é boa. Com a água do poço, as mulheres também lavam roupa, panela, etc. O nosso rio tem muitos peixes. Na nossa terra, tem três rios, que se chamam: rio Baú, rio Curuá e rio Pitxatxa. A gente pesca no rio e caça no mato. No mato temos muitos tipos de bichos. A nossa floresta está muito boa ainda, mas do lado esquerdo do rio Curuá há desmatamento feito pelos fazendeiros. No mato os animais comem todo tipo de frutos: tatajuba, goloza, pequi, e muitos outros. Na nossa aldeia tem muito coco babaçu. Fazemos muitas roças e temos um projeto para produzir óleo de castanha da Amazônia.

219


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAMAU NHÕ PYKA KRE KAM PIDJÔ MẼ KRÃJRE MẼ BÀ BIN ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ MAPA DE VEGETAÇÃO, RELEVO E DESMATAMENTO DO TERRITÓRIO KAMAU

LEGENDA

Ngô Rio

Kamêrêkàk Açaí

Pykà nokà Limite da Terra Indígena

Krĩmej Aldeia

Imôti Lagoa

Krãjre Morro

Bà prêk Mata Alta

Rõtire Babaçu

Ngrwa Buriti

Tyrytikrô Banana-brava

Kẽnjabejedjwỳj Garimpeiro Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Fazenda

Bà prĩ Mata Baixa

220

Pĩkraj Área de desmatamento


-55o30’

-55o0’

-54 o0’

-54 o30’

-53o30’

-53o0’

KAMAU NHÕ PYKA KRE KAM PIDJÔ MẼ KRÃJRE MẼ BÀ BIN ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ VEGETAÇÃO, RELEVO E DESMATAMENTO DO TERRITÓRIO KAMAU Nê ri o

n Pi m õ r õ e nt el

-6 o30’ -6 o30’

Ya n õ r õ

-7o0’ -7o0’

a rà t

Po t i k r

K ruw

a

uru

ô

ob

ri o C

dj

á

à

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

Terra Indígena Kaiapó

Àk

or ỳdja

e

r i o Pi x a x a

apo j

Mỳtapôjdjà L

Mỳtngjêjdjà O

w Te B o

ri

Nome Área total Município Situação fundiária

Localização T.I. Baú

Localização das Terras Indígenas no Brasil

S -8 o0’

-7o30’

Ngônhõk w

r i o Cu r u á

K ru wa rà to b a d j à

N

ar

jab

ri o

w Te aú B

-7o30’

a

r aú e

Terra Indígena Baú 1.540.930ha Altamira Declarada/Processo de homologação

-8 o0’

221 -55o30’

-55o0’

-54 o30’

-54 o0’

-53o30’

-53o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

BÀ KAM DJWỲ MẼ MỲJJA KUNĨ ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ Bà kam nẽ mẽ mry pat, kukut kôt ngô djwỳ ajkõ. Nẽ tep djwỳ kàdjàtô ̉ã o wabi nẽ kukut, tep kunĩ nẽ mẽ kute kuru, apỹj nẽ tep nhĩdji djàri, kôrã, tepunuti, tetykti, teparikunõti, bẽp, tepikôt, krãtỳj nẽ ajte tep o djwỳ rã ̉ã. Ngô djwỳ, ngô raj djwỳ nẽ punũ ba mẽ kam ije ojkõm kêt kumrej, nhỹm be kam pa màt bit nẽ mejkumrej ba mẽ kam o djwa, nẽ ojkõ nẽ pyka kuni kôt, idji bê nẽ ngô màt, ngô ja nẽ ba mẽ ojkõn kam o mỳjja djwỳ ku ̉õ, mẽ inhõ ngô kam nẽ tep kumej rã ̉ã. Nhỹm be mẽ inhõ bà nẽ ba mẽ ikjê bit. Ngrin kuta, ikjê ̉ã bit nẽ kubẽ arỳm prinẽ bà o wajkẽ, bà kam mry nẽ kute pidjô kunĩ kuro, bà kam pidjô nhĩdji kamôk, pidjôrerekti, pidjô krekatãrãti, kamôkti, pipanhêkati prĩn kamôktire, pidjô rerekre nẽ kam ajte pidjô õ djwỳ rã’ã. Mẽ inhõ bà nẽ mejkumrej nẽ kam mỳjja kumej, kukryt mẽ, angrô mẽ, kukôj mẽ, àk mẽ apỹj mry djàri nẽ bà kam kumej. Ngô kam djwỳ nẽ tep kuni, kôrã mẽ, tetykti mẽ krwỳtire mẽ tep, kuni nẽ ngô kam, kumej nhỹm mẽ kàdjàtô à õ wabin kam õ ban õ bôj nẽ kwỳ mrõn kuku nẽ kwỳ prà ̉ã kubôn kuku. Ajbiri nẽ mẽ kam ingrãny katõk o mỳjja pat kuku, ajbiri nẽ kam ingrãnyre ã anẽ. Nhỹm bep amrẽbê nẽ mẽbakukamãre be amrẽbê nẽ ã mẽbakukamãre ã mỳjja kadjy kruwa owanẽ o mỳjja kupa. Mẽ inhõ bà prêk ̉ã uajrẽj nẽjã. Be mẽ inhõ bà prêk jã nẽ kam mỳjja kunĩ kumej kam rojtire, kamêrêkàk, ngrwa. Be jã nẽ ba mẽ ̉ã notỳj nẽ ̉ã kubẽ kangõj o mõ. Bà prêk jã nẽ amrẽbê nẽ mẽbakukamãre kam mỳjja nhĩpêj õ ba, bà jã a àpkàrà ba. Be jã nẽ ba mẽ ̉ã notỳj nẽ à kubẽ kangôj nhõ mõ. Bà prêk jã kam nẽ amrẽbê, mẽbakukamãre kam ari ban kam pyka nokà kôt ari ba. Be amrẽbê pyka nokà kukriti nẽ mẽ ari kôt umari mẽj tire nẽ ari kôt ba, nhỹm bep arỳm kêt arỳm nẽ mẽ ba kam ingrãnyre arỳm kubẽ mã bà nhõrõ mõ, nẽ nhỹm kubẽ mẽ o bà kam mry nhõ kapôt nhĩpêj õ ba. Kam mẽ bê pidjô jã o bikẽj õ ba, mẽ bê kamêrêkàk mẽ, rojtire mẽ, bà kam mỳjja jã kunĩ nẽ kubẽ o bikẽj õ ba. Nà pidjô ̉ã dja ba idjujarẽj jarẽ. Piôkti nẽ mẽ kute ô kuru nẽ kute ôk djwỳ opôj nẽ kute o mỳjja ka ̉êk o y kadjỳ. Nãm mẽ nàt o ku’ê nhỹm ôk kumrẽj apôj nẽ prinẽ ôk o mẽ atop, nhỹm mẽ o ku ̉ên kukà nhỹm mẽ ̉ ỳrỳ prõn nẽ abẽn kôj kurê amĩm kà kam ojpu kam akubyt õ kikre mã oba o bôj nẽ amĩm ê kam kapĩ, nhỹm ã akati kàjbê krãmti nhỹm arỳm rerek nhỹm arỳm mẽ kra mã amỳ nhỹm arỳm mẽ kukun kam kĩjkumrẽj nẽ ku ̉ê, nhỹm kaprãn djwỳ kute kuru nẽ kam paribê ku’ê, nhỹm mẽ bà kam mran kôj mran kam arỳm amỳ, akubyt o ngrẽrẽ ba arỳm o ban õ bôj nẽ. Nhỹm amu ̉ã akati nhỹm ajte mẽ bà kam ba kam kamôktire mã apôj nẽ, kwỳ amĩm kaj kam ojpu obanobôj nẽ kangô opôj nẽ arỳm ojkõ nhỹm mẽ kwỳ djwỳ nàrà tu kuku nẽ kwỳ kam tôt mã apôj nẽ prêk nẽ o krĩ ̉ã kren kupa. Karêrê kam nẽ kwỳ kam akamàt kam kupan o mra o bôj nẽ nhỹm mẽ prõ mẽ mã kam adjuwa. Mẽmã kadjy kĩn nẽ arỳm ̉ã kubô nhỹm xêrê nhỹm mẽ arỳm kukun ̉ã krĩ. Nẽ kwỳ kam mran pi ̉yre mã apôj nẽ paribê rôrôk jã bit jamỳn o mran õ bôj. Nhỹm mẽ kjwỳ o mũn mẽ mã arẽ, nhỹm mẽ pãj ỳrỳ ban ỳrỳ bôj nẽ kam ỳrỳ wabi kam o kunĩ rêjã akubyt kri mã o ban o bôj nẽ kribê kuro kri. Nẽ kwỳ kam bà kam mran nhỹm kukôjre ̉ê ngongo nhỹm mẽ kũm kà nhỹm amipãj mẽmã kà nhỹm mẽ adjwỳdjwỳ pan o ban o bôj nẽ kuku nẽ wa o watop nẽ o ̉õkredjê djwỳ nhĩpêj o ba. Nẽ kwỳ kam bà kam mran kamôktire krãkryre mã apojne, jã nẽ mẽ kute kajngo kuru kêt, dja ga kajgo kre nhỹm arym adjwa punũ. Rotire djwỳ nẽ mẽ ̉õ o kikre kam ̉y kangô o pôj nẽ o amĩ krãngrà kam ki mejkumrẽj nẽ o kà djwỳ kuto. Kamêrêkàk djwỳ nẽ mẽ bà kam ban amĩm ô o kikren kam krĩ. Nẽ bari o pari nẽ ̉ô djwỳ kakrãtyk nhỹm mẽ o mũn kam ỳrỳ wabin ̉ô rên kam o ban o bôj nhỹm mẽ prõ kangô o pôj nhỹm mẽ arỳm kuro krĩ.

Kukrytkra Kaiapó

222


KAMAU

Ngrwa djwỳ nẽ mẽ ̉ô o mỳjja kwỳ nhĩpêj, djãm ̉ô o kupip nhĩpêj nẽ o aĩre nhĩpêj nẽ o bô kam mẽ toro djwỳ nhipêj nẽ, o kukôjre nhĩpêj nẽ, o kajngre nhĩpêj nẽ amàt o mrã. Pidjô rereti djwỳ nẽ mẽ bà kam mran kũm apôj nẽ ̉ã kaprãn jamỳ, kaprãn djwỳ kute mẽ tỳj nẽ. Kukryt djwỳ nẽ mẽ kute jangri kam bit kute pari. Mẽ kwỳ nẽ mẽ arĩ ban kute pari kêt. Õ ngy ̉ã bit nẽ mẽ kwỳ kute pari, nẽ mẽ bà kam mran nhỹm kà nhỹm mẽ arỳm ỳrỳ màt nẽ kupa akubyt o pryp nãn mran bôj nẽ mẽ arẽ nhỹm mẽ arỳm ỳrỳ ban o bôj nẽ arỳm o krĩ, mrãn bôj nhỹm mẽ kunĩ ỳrỳ ban kam akubyt o ban o bôj, nhỹm mẽnire kadjy kiã kubôn kam kukun ̉ã krĩ, kam kuru pa kam ajte mỳjja õ djwỳ jabeje ba. Mrôti nẽ mẽ o amĩjôk nẽ kam mejkumrẽj nẽ toro ku ̉ê kam kĩjkumrẽj. Tyryti ̉ô nẽ mẽ o kikre japôk ̉ã adjuwa nhỹm kam totok kêt kumrẽj nhỹm mẽ kam krĩ, umari mejkumrẽj nẽ. Prĩn djwỳ nẽ o kumej nhỹm mẽ o mũn kũm kàro ba kukà nhỹm ba rorok, nhỹm mẽ ôrê ̉oba kribê mrõn kuku. Nẽ poti djwỳ nẽ mẽ kũm apôj nẽ mẽ reremej kadjy akàn oban kre, nhỹm arỳm mẽ o apôj nẽ kam toro ba’ã akati nhỹm arỳm kêt. Djãm bà kam mẽ mran kam arỳm mej mã apôj, mej bê ka ngàrà mã apôj nẽ kam arỳm kadjy kuto ̉a umjũwan arỳm nhỹm ja ̉ê o ku ̉ê õ pô nhỹm prinẽ amipãj mẽ kudjôt nẽ nhỹm mẽ mrãn bôj mẽ djuwa nẽ kam arỳm arek ikwã kangrõ apêj kam bit arỳm apôj. Nẽ kwỳ kam kukrãjti mã apôj nẽ adjwỳ o kudjônẽ kurê nhỹm kam rôrôk nhỹm mẽ o ba ̉õ krĩ mã o ba o bôj nẽ, kam ngôj kam kungija nẽ kangô ojkõn ̉ã krĩ. Nẽ kwỳ kam mran krere mã apôj nẽ. Krere nẽ pĩ kre kam ku ̉ê nhỹm mẽ o mũn kam arỳm o ku ̉ê õ kija kam amĩm kangô o pôj nẽ amĩm ngôj kam ojpu umjuwa nẽ arỳm mra. Nẽ kũm àj kam bit ajte ojkõn. Nẽ kwỳkam bà kam mrãn ropkrori nhõ mry ỳrỳ apôj nẽ kurũm mran, nhỹm arỳm mẽ kôt mran nẽ mẽ aêro mran nhỹm mẽ a mĩjã kupan nẽ mran bôj nẽ mẽmã arẽ nhỹm mẽ pãj ỳrỳ ban uwapren kutu o ba o bôj, nhỹm mẽbêngête kukradjà o mẽ kane, nhỹm mẽ arỳm kam kũm mỳjja pyma kêt nẽ tu kũm amijo wagija nẽ ̉ ã apôj. Krẽm djwỳ nẽ mẽ kute kuru kubê nẽ pidjô, adjwỳ nẽ mẽ amỳn adjuwa nhỹm arỳm rerek nhỹm mẽ kra mã amỳn nhỹm kukun ̉ã ku ̉ê. Nẽ ngrwaràti djwỳ nẽ mẽ o kikre pari kraj ka ̉ê nhỹm mẽ mã akry nhỹm mẽ kam krĩ. Àk djwỳ nẽ mẽ bà kam mra nhỹm mẽ aêrêbê to nhỹm mẽ paribê prõnẽ kũm ku ̉ê. Nhỹm rĩnto ku ̉ê nhỹm mẽ kupan kam o mran o bôj nẽ krĩbê kuku. Mĩ djwỳ nẽ ngô kam bit ariba nẽ kwỳ kam atỳjxã ariba ngô kam aribaja nẽ udjỳ raj kute mỳjja kunĩ pari kute Mẽbêngôkre djwỳ pari. Nẽ pêjàti djwỳ nẽ mẽ amy ̉ã kupan nẽ ĩdjwỳ ku nẽ amy o amĩn àkà nhipêj nẽ mẽ reremej kam kutu kam kĩjkumrẽj nẽ ã toro ba. Màt djwỳ nẽ mẽ bà kam mran nhỹm õ ngô ̉ã kà, nhỹm mẽ ỳrỳ mran ỳrỳ bôj nẽ ̉õ nhỹm õ ngô ã kà, ngô pumũ nhỹm apỹj djàri, màt nà rãj, màtire, màtkàtykti mẽ biri màt nẽ adjwỳ nẽ mẽ amy ̉ã kupa nẽ ĩdjwỳ ku nẽ kam ngwỳj o waton nẽ amĩm ara o krôkrôktire nhĩpêj nẽ amykamrêk amĩ pa kam anhô. Pàt djwỳ nẽ mẽ kupan amy o amĩ pari tyk nẽ ĩ kadjy kin ̉ã kubô nhỹm xêrê nhỹm mẽ arỳm kuro krĩ. Angrôre djwỳ nẽ mẽ bà kam mran nhỹm mẽ aêrêbê prõn nhỹm mẽ ̉ã ropre mã ̉ã apnê nhỹm o mrãn kre mã kure nhỹm mẽ kubê ka ̉ên kam paro ku’ê kunĩ pàt kam akubyt õ kikre mã o ba o bôj nhỹm mẽ prõ djwỳ ajte kadjy kin ̉ã djwỳ kam kubô nhỹm xêrê nhỹm mẽ prinẽ kuku. Kangã djwỳ nẽ uma raj kute mẽ kamjãj kam kute mẽ pari. Ê kam nẽ õto krĩ nhỹm mẽ ̉ãjmrã nhỹm arỳm notỳj nẽ kute mẽ kamjãj kadjy bit arỳm krĩ nhỹm mẽ ãjmrã nhỹm arỳm mẽ kamjãj mẽ mã mrãn amijo wapdju nhỹm mẽ krimã mẽ oba mẽ o bôj nhỹm mẽ ikwan nhỹm mẽ mẽ kane kêt nhỹm mẽ arỳm ty. Krãtyj djwỳ nẽ mẽ ngre ku, ĩ ku krãtyj nẽ ngô kam ba. Be mỳjja jã kunĩ nẽ ba arỳm ̉ã idjujarẽj pa.

223


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

VOU CONTAR SOBRE OS ALIMENTOS E TODOS OS RECURSOS DA NOSSA MATA Na nossa mata existem muitos recursos naturais. No mato a gente caça e mata os animais para comer. Nos rios a gente pesca com linha e anzol os peixes para nossa família comer: pintado, pirarara, piranha, piranha-decabeça-vermelha, tucunaré e outros peixes. É nos rios também que pegamos tracajá com linha e anzol. Perto da nossa aldeia tem o rio Curuá, mas já está poluído, por isso nós não nos banhamos nele, nem usamos mais suas águas. Nós tomamos banho e pegamos água em um de seus afluentes. Perto da aldeia também tem muitos igarapés, onde pegamos água para beber e para levar para nossas casas. Neles também nos banhamos e, às vezes, lavamos nossas coisas. Nos igarapés tem muitos peixinhos. Na nossa terra, que já está demarcada, temos mata boa do lado da margem direita do rio Curuá; do lado da margem esquerda, a mata está desmatada por causa de fazendeiros e madereiros. Da mata a gente também pega frutas para comer: goloza, tatajuba, golozão, ingá, uma que parece caqui, cumaru, mangaba e muitas outras frutas. Na nossa mata alta tem muitas coisas: coco babaçu, açaí e buriti. Nós precisamos muito preservar a nossa floresta e é por isso que nós estamos brigando com o branco, por essa mata alta, que na época dos antigos tinha muito mais coisas. Hoje fazemos a fiscalização das terras indígenas. Isso é muito importante, porque sempre nós estamos tendo problemas com o branco. Era nessa mata alta que o povo antigo morava, nesse mato que estamos fiscalizando. Na época dos antigos, ninguém se preocupava. O pessoal vivia muito bem, todo mundo era muito feliz, mas agora não é bom como antes. Estão dando as terras indígenas para os brancos, por isso os brancos estão abrindo as fazendas de boi. Eles estão estragando as matas e as frutas: açaí, coco babaçu, etc. É isso que os brancos estão estragando. Na nossa terra indígena tem muitas coisas, tem anta, porco, macaco, mutum. Tem vários tipos de animal que vivem no mato. Na água também tem muitos peixes, tem surubim, piranha, trairão, pintado, etc.

Kukrytkra Kaiapó

As pessoas pescam com anzol e, quando chegam em casa, cozinham o peixe e comem. Outros continuam pescando e comem mais. Agora é que o pessoal pesca com anzol, mas os nossos antepassados usavam flecha para matar peixes e todos os outros animais.

224

Agora eu vou falar das frutas. Mangaba - a gente come e também usa a sua seiva para fazer algumas coisas, pois esta seiva é como cola. Quando a gente quer comer essa fruta tem que derrubar a árvore e, na derrubada, sua seiva escorre. Quando a árvore cai, as mulheres e as crianças catam as frutas, põem no paneiro e voltam para a aldeia. Lá pegam as mangabas que ainda estão verdes e põem embaixo de uma moita


KAMAU

perto da casa, para as frutas amadurecerem mais rápido, mas demora alguns dias para todas ficarem boas para comer. Quando as frutas ficam maduras, todos comem e ficam alegres. O jabuti também gosta dessa fruta. Ele sempre fica perto da mangabeira, esperando as frutas caírem para comer. O pessoal sabe que o jabuti gosta dessa fruta, por isso sempre vai procurar jabuti perto dessa árvore, para levar para a aldeia. Sempre que a gente pega muito jabuti, todos voltam para a aldeia cantando a música do jabuti.

Quando a gente anda pela mata, acha tatu no buraco dele. Podemos também fazer armadilha para pegar tatu. Podemos caçar tatu de dia ou de noite. Quando voltamos para a aldeia com os tatus, as mulheres fazem fogo para fazer beiju assado (berarubu) com tatu. Quando o berarubu com tatu está pronto, o pessoal come.

Kukrytkra Kaiapó

O pessoal vai no mato pegar goloza, junta bastante, enche o paneiro e volta para casa. Quando chega na aldeia, todo mundo quer saber onde pegaram tanta fruta. Na aldeia, as mulheres fazem suco com a goloza. Gostamos de tomar o suco de goloza com farinha.

Quando a gente anda no mato e acha uma castanheira, primeiro a gente junta aquelas que estão caídas no chão e, quando termina de juntar, volta para casa. Na aldeia a comunidade pergunta: “onde está a castanheira?” Todo mundo quer saber. Então, todos vão e sobem no pé de castanha para derrubar o ouriço da castanha. Depois de tirar tudo, a gente volta para casa e come. Quando a gente anda no mato e acha um outro tipo de goloza, a gente pega e toma só o suco, porque a fruta é amarga e faz mal para os dentes. Se você comer a fruta, seu dente vai ficar cheio de micróbios. A gente anda no mato para procurar coco de babaçu, para tirar o óleo. A folha dele serve para fazer casa e o óleo é muito bom para os cabelos ficarem lisos. A casca do coco serve para fazer fogo. A gente também anda no mato para tirar folha de buriti. A palha do buriti serve para fazer muitas coisas: tipiti, tipóia para carregar bebê e outras coisas, como: máscaras para dançar, cabeça do macaco e até bolsa, nós fazemos com a palha do buriti. A gente anda no mato para pegar jabuti. Quando acha um pé de tatajuba, acha também o jabuti, que gosta de comer a fruta da tatajuba. Só mata anta quem espera com remédio, quem não tem remédio não pode matar. Tem gente que mata só no barreiro da anta, pois ali não precisa de remédio.

Kukrytkra Kaiapó

A gente vai no mato para pegar papagaio, para fazer artesanato com as suas penas e usar nas festas. O filhote também a gente cria. Porco-do-mato, também a gente caça. Quando encontra, volta para casa, para chamar as pessoas para ajudar a matar. Depois de matar, volta para casa. As mulheres fazem fogo para assar os porcos para todos comerem. Quando termina de comer tudo, procura outro. Procuramos jenipapo para pintar o corpo. Fica muito bonito! Da banana-brava, a gente tira a folha para cobrir a casa que está furada, para não cair chuva dentro. Outro é o pequizeiro, que dá muitos frutos. As pessoas pegam os frutos, lavam dentro do igarapé e depois cozinham. A gente anda na mata para cortar bambu, para usar na festa. Corta, faz buraquinho e grita: “po!”. Todos começam a dançar e vão até o amanhecer.

225


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

A gente anda no mato para procurar mel. Tem um tipo de mel, o da abelha tataíra, que é brava, parecida com fogo. A abelha que faz este mel, quando pica uma pessoa, ela tem que ir para casa, tomar banho e se deitar. Só se levanta, quando a dor acaba. Tem outro mel que é encontrado numa colméia igual ao couro de tatu. A abelha que produz este mel também é brava, corta o cabelo das pessoas, por isso o pessoal faz fogo embaixo da colméia, tira o mel, leva para a aldeia, bota na bacia e toma. Tem outro tipo de mel. Da colméia que tem esse mel só sai uma única abelha, ninguém vê, só quem sabe caçar mel. A gente tira também, leva para casa e bota na bacia para tomar. Às vezes, a gente anda no mato para matar qualquer bicho e, de repente, descobre a comida da onça. A pessoa se esconde para voltar para aldeia, mas a onça já descobriu que o homem passou perto da sua comida, então ela ataca para matar, mas é o homem que mata a onça e volta para a aldeia. As outras pessoas vão buscar a onça para trazer para a aldeia. Elas amarram a onça e trazem para aldeia. Lá o velho corta uma pata da onça para fazer remédio. Esse remédio é muito bom para a gente não ficar com medo de nada. A gente vai no mato para pegar uma fruta que a gente chama de oxi (cumaru). As frutas que estão maduras, a gente come logo e as que estão verdes, a gente guarda até amadurecerem. Depois de maduras, a gente come. A gente vai no mato para tirar um tipo de buriti que a gente usa para fazer parede de casa. Quando a gente usa este buriti, a casa fica bem fresquinha. Mutum, o pessoal também caça. Ele vai aparecer, voar e sentar lá em cima das árvores, e a pessoa corre para debaixo dele para matar. Depois que mata, leva para a aldeia para comer em casa. O jacaré mora na água, mas de vez em quando ele sobe. O jacaré é muito perigoso, ele mata muitos bichos e até gente também.

Makti Kaiapó

A gente caça rei-congo para tirar o rabo, para fazer cocar e usar na festa. A gente também come a carne dele. Arara, também a gente mata para tirar o rabo. No mato tem poço de arara, onde tem muitos tipos de arara: arara amarela, arara de cabeça grande, arara azul e arara vermelha. A gente junta as penas para fazer artesanato. O tamanduá, a gente mata e põe fogo no rabo dele, para fazer remédio e pintar o pé. A carne dele é boa para comer assada. Caititu, a gente anda no mato e vê. Ele corre, mas a pessoa manda seu cachorro perseguir o porco. Quando ele está no buraco, a gente faz armadilha para matá-lo. Mata e traz para a aldeia. A mulher faz fogo para assar o caititu e a gente comer. Cobra é muito perigoso. Quando a gente passa perto, a cobra vai acordar para morder alguém. De repente, alguém anda perto da cobra, ela pula e pica. Se não tomar remédio, a pessoa morre. Tracajá bota ovo na praia, a gente come o ovo e a carne do tracajá também. Essa é a história.

226


KAMAU

PYKA KAM MỲJJA MEJ KADJY ̉Ã UJARẼJ ̉NẼJÃ Nà, mẽ inhõ krĩ bê Kamau kam ngô nẽ arỳm mẽ kute o kõm kêt. Mỳkam, arỳm kam mercúrio kam nẽ mẽ arỳm kute o kõm kêtkumrẽj. Kubẽ kute kẽn kôt mỳjja punu kapĩn kam nẽ ba mẽ ije ojkõm kêt. Nãm bãm mẽ kam tep bit o wabin nẽ o idjwỳrỳ bit, nẽ ije ngô nhĩdji bê Kruwa ojkõm kêt. Nhỳm bep ngôkre mẽ, ngômàt bit nẽ ba mẽ ije ojkõm. Nhỹm bep mẽ inhõ krĩ bu, ̉ã bà jã kam nẽ mry kumej, nhỹm mẽ akati kunĩ kôt mry jã beje, tep jã beje. Nãm bãm mẽ amĩm inhõ krĩ nhĩpôkri djwỳ o mej nẽ. Nãm mẽ abẽn owakprõn abẽn mã ujarẽj jarẽ kute kri nhĩpôkri ̉ê o bĩk prõj nẽ kute kũm agjêj kadjy, nẽ mỳjja õ djwỳ, nãm rãj mẽ inhõ puru, nẽ mẽ inhõ puru kam amĩm kam mỳjja kre bàyngongore mẽ, jàt mẽ, katẽtàpkuru mẽ, apỳj mỳjja djàri nẽ mẽ puru kam kre mẽ inhõ pyka kam nẽ mẽ djwỳ kre mẽ inhõ pyka nẽ mejkumrẽj kam mỳjja kre kam mẽjkumrẽj, mẽ inhõ bà nẽ ã kute anhỹrỹ rã’ã. Nãm bãm mẽ ibêngôkre, nãm bãm ara mĩm bà nokà ̉ã irĩn nẽ ije utàrã kadjy. Nhỹm kubẽ õ kũm àrà kêt, nẽ kute mỳjja o bikẽj kêt kadjy. Ba ari amej kunĩ kôt ̉ã apkà, nãm bãm mẽ kunĩ kôt pyka kadjy ã bẽno akprõ nhỹm kubẽ ̉õ àrà kêt kadjy. Nà, krĩ bê Kamau, nhỹm bep ngô bit mẽ kute kũm kruwa nẽ mẽ kute o kõm kêt, nhỹm kam mẽ inhõ ngô nẽ amajkrut nẽ, nãm mẽ kute ngô mã kruwa, nẽ kute jã mã Baú anhỹrỹ jã. Be ngô jã kam nẽ ba mẽ tep o wabi, nẽ o djwỳ, kubẽkà ku ̉õ, nẽ o ngôjpuroro ku ̉õj. Mỳjja ̉o djwỳ kubẽ djwỳ nẽ mẽ inhõ bà kam apỹj pry jadjuwa nẽ kam mry mẽ, tep djwỳ ngô kôt kumej nãm bãm mẽ ije krĩ o mej kadjy abẽn mã. Nãm bãm mẽ inhõ mỳjja kadjy abẽn ma, nhỹm mỳjja ̉õ punu õ kêt kadjy nẽ mẽ ã anẽ.

NOSSA TERRA SEMPRE ESTARÁ PROTEGIDA Nossa aldeia se chama Kamau. O kubẽ jogou mercúrio no nosso rio, que se chama Curuá, por isso nós não tomamos água do rio. Nós só bebemos água do poço e do córrego. No mato, perto da nossa aldeia, temos muitos animais. Toda semana, nós fazemos reunião para limpar parte da aldeia e, também, todo ano, nós fazemos roças para plantarmos nossos produtos, que são de vários tipos como: arroz, batata, melancia, etc. Também nós mesmos cuidamos do nosso território indígena. Temos dois rios: um se chama Curuá e o outro se chama Baú. É neste rio que nós tomamos banho e é deste rio que bebemos a água, porque o kubẽ estragou o rio Curuá. Hoje nós cuidamos da nossa terra.

227


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ KAM MỲJJA ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ RECURSOS NATURAIS DO TERRITÓRIO KAMAU

LEGENDA Ngô Rio Pyka nokà

Prĩn Pequi

Krwỳj Papagaio

Limite da Terra Indígena Krĩmej Aldeia

Potikrô Bambu

Kamêrêkàk Açaí Topdjô Tipo de fruta

Krẽm

Kamôkti Goloza

Mrôti Jenipapo

Kamêre Bacaba

Màt Arara Kangã Cobra Kukôj Macaco-prego

Rõtire Babaçu

Pàt Tamanduá

Ngrwa Buriti

Kukryt Anta

Tyrytikrô Banana-brava

Angrô Porco

Kukrãjti Xupé

Ropkrori Onça-pintada

Kamôktire Tipo de fruta Krere Tipo de mel Pi ̉yre Castanha-do-Brasil

Pêjàti Rei-congo

Rôrô kam mej Tipo de mel

Tôt Tatu Mĩ Jacaré Kaprãn Jabuti

Pidjô rerekti Catajuba

228

Àk aves

Krãtỳj Tracajá


-55o0’

-55o0’

-54 o0’

-54 o30’

-53o30’

-53o0’

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ KAM MỲJJA ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ RECURSOS NATURAIS DO TERRITÓRIO KAMAU Nêk

à nõ

-6 o30’ -6 o30’

Ya n õ r õ

Ya n õ r õ

-7o0’ -7o0’

ràt

Po t i k r

K r u wa

ô

o

ba

djà

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

Terra Indígena Kaiapó

Àk

or ỳdja

e

r i o Pi x a x a

apo j

Mỳtapôjdjà L

Mỳtngjêjdjà O

ri

w Te B o

Nome Área total Município Situação fundiária

Localização T.I. Baú

Localização das Terras Indígenas no Brasil

S -8 o0’

-7o30’

Ngônhõk w

r i o Cu r u á

K ru wa rà to b a d j à

N

ar

jab

ri o

w Te aú B

-7o30’

a

r aú e

Terra Indígena Baú 1.540.930ha Altamira Declarada/Processo de homologação

-8 o0’

229 -55o30’

-55o0’

-54 o30’

-54 o0’

-53o30’

-53o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DO TERRITÓRIO KAMAU

LEGENDA

Ngô Rio Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada Pyka nokà yry nẽ kam kraje o pi ̉ok kêt rã ̉ã Limite da Terra Indígena em processo de homologação Pyka nokà tũm kôt mẽ kute iri kêt Antigo limite da Terra Indígena (em contestação pelo Ministério Público Federal) Krĩmej Aldeia Kakũm Nuvem Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso Bà Floresta Ombrófila Aberta Kapôt Cerrado Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios

Bep-te Kaiapó

Pry raj Rodovia federal BR-163

230

230


-55o0’

-55o0’

-54 o0’

-54 o30’

-53o30’

-53o0’

KAMAU NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DO TERRITÓRIO KAMAU N ê kà n õ r õ -6 o30’ -6 o30’

Ya n õ r

õ

-7o0’ -7o0’

Novo Progresso

K ru

tob

Po t i k r

wa rà

B R -163

ô

a

djà

Kamau

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

Àkjabor

ri o

w Te aú B

-7o30’

ar

Terra Indígena Kaiapó

e

ỳdja

-7o30’

r i o Pi x a x a

N g ô n h õ k wa p o j

r i o Cu r u á

K ru wa rà to b a dj à

N

Mỳtapôjdjà L

Mỳtngjêjdjà O

w Te B o

ri

S

-8 o0’

Nome Área total Município Situação fundiária

Localização T.I. Baú

Localização das Terras Indígenas no Brasil

ar

e

Terra Indígena Baú 1.540.930ha Altamira Declarada/Processo de homologação

-8 o0’

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI

231 -55o30’

-55o0’

-54 o30’

-54 o0’

-53o30’

-53o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAMAU ALDEIA KAMAU

ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Localização da ald. Kamau na T.I. Bau

N

Mỳtapôjdjà L

Mỳtngjêjdjà O

Kukrytkra Kaiapó

S

232


KAMAU

KAMAU NHÕ KRĨ Nà krĩ kam nẽ mẽtoro krĩ kam amijaprãroba djãm mẽ reremej õ pydji got mẽreremej kumej. Nà krĩ kurũn nẽ mẽnire pry ̉ã puru mã mran kũm apôj nẽ ã akubyt mrã.

Bep-te Kaiapó

Kikre kam nẽ mỳjja kumej kam nẽ pidjỳ nhurukwa nẽ kam pi ̉ôk ja kredjwỳj nhõ kikre nẽ kam ajte posto djwỳ o kikre kam ate õ mỳjja. Pi ̉y djwỳ o kikre mẽ kute kam kangô kadjàrà mã nẽ kam ajte kam bola japĩndjà nhỹm mẽ kam bixaêro ku ̉ê nẽ kam ajte ngôpu jã nẽ mẽnire kunĩ kute ngô ja ngjê nẽ. Nẽ kam ajte puru djwỳ. Kam kikre bu ̉ã pidjôkô. Be nẽ kam ngrwa ỳrỳ djwỳ pry kamêrêkàk djwỳ nẽ kumej nẽ kam pingrà djwỳ ỳrỳ pry nẽ kam màtkànhõ karêrê djwỳ nẽ kikre kuri. Be apỹj mỳjja ỳrỳ pry nẽjã nẽ ajte ngô kôt tep o wabi, nhỹm bep ngô kêt nẽ rãj mẽ kôrô kam ari ba. Be mỳjja kumej nẽjã.

ALDEIA KAMAU Na nossa aldeia fazemos muitas festas. As mulheres saem para as roças e voltam para a aldeia, trazendo alimentos para suas famílias. Na aldeia tem muitas coisas, tem farmácia, escola e posto da Funai. Também tem a casa para tirar óleo de castanha e campo de futebol para o pessoal brincar. Tem ainda um poço, onde as mulheres pegam água para suas famílias. Todas as famílias têm suas roças. Atrás das casas tem pé de frutas e também um buritizal. Tem muito açaí perto da aldeia. Há um caminho para as mulheres irem buscar lenha para cozinhar. A pista de pouso fica bem perto da aldeia. São muitos os caminhos que saem da aldeia para vários lugares: caminhos para o rio e para os lugares bons para pescar. Na nossa aldeia tem muitas coisas.

233


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAMAU NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA KAMAU

LEGENDA

Ngô Rio Prykarêrê Estrada Pry Caminho

Pi ̉y nhũrũkwa Casa da castanha

Màtka nhõ karêrê Pista de pouso

Pidjy nhũrũkwa Farmácia

Krĩmej Aldeia

Pi ̉ôk no ̉ôk djà Escola

Ngrwa Buriti

Rontire Coco Babaçu

234

Pyka nokà kam kikre Posto

Pi ̉ôk jarẽj djwỳj nhõ kikre Casa do professor

Bola japĩndjà Campo de futebol

Piyre Castanha-do-Brasil

Ngô ipudjà Caixa d’água

Puru Roça

Ngô mã kre Poço d’água

Bàyngongo nhõ puruti Projeto de arroz

Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Fazenda


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAMAU NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA KAMAU

Mỳ

tn

O

g jê

jdj

à

N

Mỳ S

tap

L

ôjd


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KAMAU ALDEIA KAMAU


KAIAPÓKAIAPÓ

KÔKRAJMÔRÔ NHÕ KRĨ TŨM MẼ NY ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ Nà, amrẽbê nẽ mẽ ari pyka jã kam ba tũm, kubẽ kute mẽ krõrõ kêt teri nẽ mẽ pyka jã kam ari ba tũm. Amrẽbê nẽ mẽ pyka jã kam mõrõ djà tũm. Krĩ kam mẽ mõrõ djà tũm nhĩdji bê nẽ Krônõrõre nẽ ̉õ bê Ràpkô, nẽ ̉õ bê Ngrwakô, nẽ ̉õ bê Mẽnhỹtidjãm, nẽ õ bê Nõrõnydjà, nẽ ̉õ bê Kajgodjãm. Mẽ mõrõ djà tũm nẽ jã, kam mẽ o krĩ tũm jã kam nẽ mẽ ari ba, kubẽ kute mẽ krõrõ kêt teri nẽ mẽ ari jã kam ba. Be, nãm mẽ ari ba nhỹm arỳm kubẽ, mẽbêngôkre, krõ. Be, pyka no kà yry kêt teri nẽ mẽ ari ban nhỹm kam arỳm kubẽ, mẽ kukrõ, be, nẽ arỳm Bytire mã mẽ o ruwa. Be, nhỹm kam mẽ arỳm krĩ nhĩpêj nẽ kam arỳm kũm bẽnjadjwỳrỳ tũm nhĩdji jãrẽ, kũm Kôkrajmôrô jarẽ. Be, nhỹm mẽ ari Bytire mỳrỳ ri õ krĩ bê Kôkrajmôrô jã kam ari ba, nhỳm kam arỳm Krãkamngôj kàkroriti arỳm pyka yry bôj nẽ. Arỳm Kôkrajmôrô mã pyka no kà yryro mõ, pyka nĩdji. Nhỹm mẽ kam arỳm ari kam ba, kam ari ban kam arỳm ajte apari mã bêjti kôt ajte mõrõdjà tũm kam ajte mõn arỳm ajte kubẽ mõrõ djà tũm kam ajte krĩ õ djwỳ nhĩpêj nẽ kam ajte kũm krĩ tũm nhĩdji tãm jare, kũm ajte Kôkrajmôrô jarẽ. Be mẽ mõrõ djà jã kam nẽ mẽ arỳm, tu ari ba kumrẽj. Kôkrajmôrô mõrõ djà jã nẽ arỳm pyka nokà yry kadjwỳj bê. Be, pyka yry kam nẽ mẽ arỳm kĩj kumrẽj nẽ, nẽ arỳm kam àptàrà mõ. Kôkrajmôrô mõrõ djà jã kam nẽ axwe mỳjja krãmtĩ, kam mrỳ krãmtĩ, nẽ kam àk krãmtĩ. Mỳjja krãmti nẽ Kôkrajmôrô nhõ pyka kam, nẽ kam mẽ kane djwỳj nẽ, kam pi ̉ôk nhĩdji jarẽj dwỳj nẽ, kam màt kà nhõ kapôt, nẽ kam mẽ õ puru. Djãm Kôkrajmôrô bit nẽ pyka yry jã kadjwỳj bê õ krĩ, kati krĩ krãmtĩ nẽ pyka yry jã kadwỳj bê krĩ krãmtĩ nẽ pyka yry jã kadjwỳj bê, axue mẽ tũm nhõ krĩ krãmtĩ, djam Gorotire nhõ krĩ, kam Kubẽkrãkêj nhõ krĩ, kam À ̉ukre nhõ krĩ, kam Môjkàràkô nhõ krĩ, kam Pykarãrãkre nhõ krĩ, kam Krãj ̉ãpari nhõ krĩ. Be, krĩ kramtĩ nẽ pyka yry jã kadjwỳj bê. Be, pyka yry kadjwỳj bê krĩ nhĩdji nẽjã. Kôkrajmôrô nhõ pyka kam mỳjja ̉ã ujarẽj nẽjã. Tãm nẽjã.

VOU FALAR DAS ALDEIAS ANTIGAS E NOVAS DO KÔKRAJMÔRÔ Antigamente, antes do contato com o branco, o povo Mẽbêngôkre morava nessa terra. As aldeias antigas, onde os Mẽbêngôkre moravam, se chamavam Krônõrõre, Ràpkô, Ngrwakô, Mẽnhytidjãm, Nõrõnydjà e Kajgodjãm. O povo Mẽbêngôkre morava nessa floresta, quando os brancos fizeram contato. Muito tempo antes da demarcação da área, o nosso povo já andava nessa terra. Nós morávamos perto de onde tinha coco de babaçu e só depois é que fomos para a beira do rio Xingu. Mais tarde, o pessoal fez a aldeia nova e deu a ela o nome de um antigo cacique, chamado Kôkrajmôrô. É por isso que a aldeia se chama Kôkrajmôrô. Em 1985 o exército chegou para fazer a demarcação da terra. A aldeia Kokrajmôrô ficava dentro dos limites da terra demarcada. Depois o pessoal desceu o rio e ficou onde havia um antigo acampamento. Neste lugar, nós fizemos uma nova aldeia e demos o mesmo nome da antiga, Kôkrajmôrô. Nesta aldeia nós moramos desde então. A área já foi demarcada e por isso o pessoal ficou alegre. Vem também aumentando a população da aldeia. Na aldeia Kôkrajmôrô tem muitas coisas: muito peixe e muitos bichos. Tem enfermeiro, professor, pista de pouso e roças. Mas, também, tem outras aldeias que ficam dentro dos limites da terra demarcada: Kikretũm, Gorotire, Kubẽkrãkêj, Àukre, Moikàràkô, Pykarãrãkre, Krĩny, Krãj ̉ãpari.

239


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KÔKRAJMÔRÔ NHÕ BÀ KAM MỲJJA ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ Mẽ inhõ bà nẽ mejkumrẽj, mejkumrẽj nhỹm kubẽ ̉õ àrà nẽ kute mẽ inhõ pyka kam kute pry nhĩpêj nẽ kute pĩ kadjàrà kêt. Nẽ mẽ inhõ bà kam djwỳ nẽ mỳjja kumej rã ̉ã, nãm àk, kupu, kamôkti. Be jã nẽ mẽ bà kam abeje, nẽ apỹj pidjô djàri djwỳ nẽ kumej rã ̉ã, nẽ ngrwakô kam djwỳ mẽ mẽ inhõ màt mẽ, krwỳj mẽ, kête mẽ, àk mẽ, apỹj badjà kam kumej, nẽ apỹj imôti djàri djwỳ kam tep kumej. Nẽ kam apỹj imô kryre jã djwỳ ikwãn ngrà nhỹm kam mẽ arỳm akrô o ka ̉õj ba, be nẽ ate ngô be Bytire jã kôt djwỳ tep owabi, nẽ o djuwa, nẽ kam o mrõ. Nà, nẽ bà djwỳ amrẽbê kaprỳ nhỹm kam mẽbakukamãre ari ba. Bà kunĩ kôt nẽ mẽ ba djà, nẽ amrẽbê kam kubẽ nhõ kàmrãjtỳj pry õ nõrõ kêt. Nhỹm bẽ pi ̉ôk kàkyj djwỳj bit nẽ amrẽbê jã kêt bà kam pi ̉ôk ja beje bà jã kam pry ikwã. Nhỹm be ajbiri nẽ kubẽ pĩ kôt prĩne arỳm õ kàmrãjtỳj o pyka mẽ, bà mẽ o bikẽj o mõ nhỹm arỳm mẽ kubê aptà nhỹm arỳm pyka mẽ bà mejkumrẽj nẽ nõ. Mỳj kadjy nẽ Mẽbêngôkre kũm pyka mẽ bà mẽj kĩj? Biri amrẽ mẽ kam ingrãny tẽm jã kadjy nẽ mẽ kũm pyka mẽ bà mej kĩj, ot mẽ kute kam amĩm puru djiri kadjy, nẽ kute bà kam mry ja beje kadjy. Nà, bà kam nẽ mẽ ari mry paro ba nẽ ngô kam tep o wabiro ba. Nà mẽ inhõ bà nẽ mejkumrẽj rã ̉ã, nẽ kam mẽ ije amibê ajmà o kêt rã ̉ã. Nà ngô nhĩdji bê nẽ ngôraj, ngô o nẽ mẽ djuwa nẽ ojkõ, nẽ kam o mrõn, nẽ o amĩm kubẽkà ku ̉õ, nẽ o ngôj ku ̉õ. Mẽ ba nhõ bà djwỳ nẽ mêjkumrẽj, nhỹm bep kubẽ bit djwỳ ne mẽ ba bê kam mry nhõ kapôt jadjuwan, nhỹm madeireira djwỳ kam wagija nẽ mẽ ba bê bà obi kẽj o ba. Nhỹm bẽ Kôkrajmôrô nhõ pyka jã kam nẽ garimpeiro o àrà kêt kumrẽj, nhỹm be Kikretũm mẽ, Gorotire mẽ, Tepore nhõ pyka jã kam bit nẽ garimpeiro wagija, nhỹm be madeireiro bit djwỳ nẽ bà jã kam wagija nẽ mẽ ba bê bà mẽ, pyka mẽ obi kẽj oba, nhỹm be jã kam nẽ arỳm kubẽ õ kute Kôkrajmôrô nhõ pyka kam àrà nẽ o kute bà obi kẽj o mõrõ kêt. Jã kam nẽ arỳm Kôkrajmôrô nhõ pyka mẽ bà mejkumrẽj nẽ nõ.

240


KAIAPÓ

A MATA DO KÔKRAJMÔRÔ A nossa mata é muito boa e bonita, mas os madeireiros entraram em nossa terra e fizeram estradas para tirar mogno. Mesmo assim, nosso mato ainda é muito rico e alto, ainda tem muita caça, pássaros, castanha, cupu, pariri e muitos tipos de frutos. Tem muito buriti e tem muitas araras, vários tipos de papagaio, periquito e muitos outros pássaros que são encontrados em vários lugares. Tem muitas lagoas com muitos peixes e córregos onde, na época em que a seca está acabando, nós batemos timbó. Nossas águas agora estão bem limpas para pescarmos, nos banharmos e cozinharmos. Antigamente, o nosso povo sempre andava por todo o mato. Não havia caminhos nem estradas do kubẽ, só os nossos caminhos. Depois eles começaram a encontrar os caminhos de seringueiros e as estradas dos fazendeiros e madeireiros. Antigamente a nossa mata era muito boa, não tinha seringueiro, fazendeiro, madeireiro nem desmatamento. Há pouco tempo, os madeireiros fizeram muitas estradas na nossa mata e mataram muitos bichos. Mas, mesmo assim, a nossa mata ainda está boa. Por que nós precisamos de mata limpa? Para as crianças terem terra boa no futuro, para nós fazermos roça, e também para nós caçarmos bichos para alimentarmos a nossa família. Por isso nós não queremos madeireiros. Madeireiros estragam tudo: bicho, terra, mata e frutas. Foi isso que os madeireiros fizeram na nossa terra. No mato a gente caça e no rio a gente pesca. Nós nunca derrubamos a nossa mata. O nome do nosso rio é Xingu e nas suas águas a gente se banha, das suas águas a gente bebe, com a suas águas a gente cozinha, lava roupa e louça.

Tàkàk-ê Kokrajmôrô

A nossa mata é muito bonita, mas o fazendeiro entra na nossa área e faz fazenda e o madeireiro derruba nossa mata. Nós usamos a nossa terra para viver bem. Nós nunca deixamos garimpeiro entrar na nossa área, mas eles entram em outras aldeias: Kikretũm, Gorotire e Tepore. Os garimpeiros poluem os rios com mercúrio que envenena as pessoas e os peixes.

241


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

PYKA ỲRỲ KADJWỲJ BÊ APỸJ MỲJJA NHĨDJI ̉Ã UJÃRẼJ NẼJÃ MAPA DE VEGETAÇÃO E HIDROGRAFIA DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ

LEGENDA

Ngô màt Córrego Bytire Rio Xingu Pykà nokà Limite da Terra Indígena Krĩmej nhĩdji bê Kôkrajmôrô Aldeia Kôkrajmôrô Krĩ ny Aldeia atual

Bà prêk Mata alta

Kapôt Campo

Ngrwa Buriti

Puru tũm Roça antiga

Imôti Lagoa

Kẽnjabejedjwỳj Garimpo

242


-53o0’

-52o0’

-52o30’

-52o30’

-51o0’

PYKA ỲRỲ KADJWỲJ BÊ APỸJ MỲJJA NHĨDJI ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ MAPA DE VEGETAÇÃO E HIDROGRAFIA DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ -7o0’ -7o0’

Õ nhõngôkro

Ngôjamrô R i o Fr e

eJ

K r w y te

Pi t

r i o Po r t o S e g u r o

ak ak

ô

R

pr

ô

e

ra n

àti

ra p

nhõ

é Fo

r ta l

ngô

e za

Xi

im G

ti zin k r e ho

a

Ca p

Iga

t ykr

y

av

tire

u

rio

y tik

na

Br

By

rio

Xin g

Te p k

-7o30’

Ngô

Kr w é Ca

io

I g a ra p

tire

s co

-7o30’

re

de

I

jàre

elho

djed

Verm

K re

Rio

eu

ti

n

ta d a

mrô

ti r e s co r e

Ngôja

Rio F

o

ire

Xin

-8 o0’

gu

N

By t

rio

-8 o0’

pd

d Ta

kê k

p é S e r ra E

bẽn

a ra

Ig

ca n

Iga Rõ n ra p k a ‘ é C à kô ap inz inh

o éd ô M a ra p g

N

R

Xi

io

ôt

I g a ra p K a m j a j d j à é do Jo sé B isp o

Mỳtapôjdjà L

pr

Mỳtngjêjdjà O

ho

ikre

zin

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kaiapó

S

-8 o30’

Nome Terra Indígena Kayapó Área total 3.284.005ha Município Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu - PA Situação fundiária Regularizada

-8 o30’

By tire rio X

ingu

Kr w ỳ

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

t i kà n

gy

Terra Indígena Bàdjumkôre

243 -53o0’

-53o30’

-52o0’

-52o30’

-51o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KÔKRAJMÔRÔ NHÕ PYKA KAM MỲJJA ̉Ã UJARẼJ NẼJÃ Nà Kôkrajmôrô nhõ pyka ̉ã nẽ ba idjujarẽj mã. Nà amrẽbê nẽ pyka nokà yry kêt. Nhỹm bep ajbiri mẽ krõrõ kam nẽ kubẽ arỳm Kôkrajmôrô mã pyka nokà dji. Amrẽbê nẽ Kôkrajmôrô ngô ja kôt ba djà nẽ bà kôt djwỳ, ba nẽ prĩnẽ kubẽ jabeje ari ba. Amrẽbê nẽ kubẽ bà jã, ngô jã kôt kêt kumrẽj. Nhỹm bep ajbiri nẽ kubẽ Kôkrajmôrô krõn kũm pyka nokà dji. Nhỹm arỳm mẽ arek pyka kre kadjwỳj bê nhỹ. Nhỹm arỳm kubẽ bê mryti kjêrê djwỳj mẽ mẽ, tep o wabiri djwỳj mẽ, arỳm Kôkrajmôrô nhõ pyka nokà ̉ỳrỳ ajkamẽ, tãri amim mỳjja kupêj o ba. Nà pyka nokà djiri kam nẽ Kôkrajmôrô arỳm arek pyka djiri kam nhỹ. Nhỹm bep Gorotire, Kikretũm, Môjkàràkô, À ̉ukre, Kubẽkrãkêj, Tepore mẽ ja ̉ãj pyka nokà ja nẽ ba ije omuj kêt, kam ije ̉ã ujarẽj nhipêj kêt. Nà Kôkrajmôrô nhõ bà kam mry mẽ, tep mẽ, màt mẽ, ngô mẽ. Be mỳjja jã nẽ Kôkrajmôrô nhõ pyka kam. Be Kwỳrỳkangô dja mẽ kraj nẽ arỳm amĩm kadjy àkà ã krwỳj pa, pêjàti pa, màt pa. Be, mỳjja jã dja mẽ paro tẽn arỳm amĩm ara me amy o waptãn arỳm o amĩm àkà nhĩpêj nẽ, nhỹm bep ate dja mẽnire djwỳ amĩm padjê nhĩpêj, amĩm krãdjê krôkrô nhĩpêj, amĩm kadját nhikô, ne amĩm angà djwỳ nhikô, nẽ amĩm pari kon kam angà nhĩpêj, ne amĩm tekanhõk kam djwỳ amĩm ipêj, nẽ amĩm ikre kam angà djwỳ nhĩpêj. Nẽ ajte apỳj mjên mã djwỳ kraj kam angà djwỳ nhipêj. Ne ajte apỳj mjê mã djwỳ kraj kam angà nhĩkô, nẽ mẽ mã padjê nhĩpêj, nẽ mẽ mã ikre kam angà nhipêj. Mẽ kute amĩm puru jadjwỳrỳ kadjy nẽ mẽ pyka mej jabeje. Pyka tyk djwỳ nẽ djwỳ mejkumrẽj, nẽ pyka kamrêk ̉ã djwỳ mejkumrẽj. Be pyka jã nẽ mẽ puru ja djuwan kam djwỳ kre, nhỹm djwỳ mejkumrẽj. Nhỹm be krĩ bê mẽ krĩ kam nẽ mẽmy bà kam ban mry pa, tep owabi nhym mẽnire kubô nhỳm mẽ kra kuku be mỳjja jã nẽ Kôkrajmôrô nhõ pyka kam. Mẽ mõrõ djà tũm kam nẽ mỳj ja kunĩ, nãm kam pry tũm, nẽ kam puru, kam pykakrã tũm, be mẽ mõrõdjà tũm kam mỳjja nẽjã. Jã kam mẽ ba rã ̉ã. Amrẽbê nẽ mẽ jã kurũm kato, nhỹm bep mẽrere mej bit nẽ mẽ o krĩ arỳm mẽ iba djà tũm jã kam bà o ba kam mry mẽ, màt mẽ, krwỳj mẽ, kupa nam mẽ amyrên o mẽ màt pan arỳm àkà nhĩpêj o ba, nẽ o mỳjja õ djwỳ nhĩpêj o ba, nẽ mẽ inhõ bà kam djwỳ ngrwakô, nãm mẽ ngrwaô odjwỳ aĩ nhĩpêj nẽ kam mẽprire jamỳ nẽ bà kam djwỳ pakreti, imôti, be ngô ja nẽ mẽ kaõj o ba. Amej kam bit, nãm mẽ kadjy toro ba, mẽtoro ja nẽ kam kukradjà krãre kêt. Be mẽ inhõ bà kam mỳj ja nẽ jã. Mẽmybijôk kam nẽ mẽ bô nhĩpêj nẽ kam toro ba ̉ã mytyrwỳ amajkrut nẽ ikjêkêt nẽ apêj nẽ arỳm o toba. Mẽ o toba kam nẽ mẽ kaprãn jamỳj o ban ow ̉aptà. Nẽ arỳm ajte mry jabeje bà kam ba nẽ mry djwỳ ow aptàn arỳm akubyt krĩ mã o ban bôj nẽ arỳm amija prãrã o ba.

Tàkàk-ê Kokrajmôrô

244


KAIAPÓ

Nẽ ajte mẽ inhõ bà kam djwỳ pi ̉yre kô, pi ̉yre ỳrỳ nẽ mẽ bà kam ban ỳrỳ ban bôj nẽ kam amĩm o watom nẽ kam, kam arỳm kajxo kukuwan nẽ kam arỳm o bôj nẽ kam arỳm ijỳ arỳm ngôj kakjêrê ̉ ã kukên, arỳm kangô o pôj nẽ arỳm djwỳ kam kuku, nẽ ajte mỳjja õ kadjỳ ajte kangô run kam mỳjja mrõ õ nhĩ by kuru, nhỹm xêrê nhỹm mẽ arỳm kuku. Pi ̉y kangô kadjy nẽ mẽ mry pan, kadjy tep pan, kadjy àk pan, kadjỳ kaprãn jamỳn o wane, be nẽ ajte mẽ inhõ bà kam djwỳ kamôkti kô, kamôkti djwỳ nẽ mẽ bà kurũm o ban o bôj nẽ kam kangô o pôj nẽ djwỳngrà kam kuku. Nà ba Kôkrajmôrô nhõ bà kam mỳjja ̉ã ajarẽ. Kôkrajmôrô nhõ bà kam nẽ apỹj mỳjja djari, bà kam mỳjja djàri idji nẽjã, kamêrêkàk, kamêrêkàkti, kamêrê, kamôkti, kupun, kubẽkrãti, tyrytidjô, mrôtituk, bàjrerekre, katẽbàri, kamôktire, pidjôtykre, be jã kam dja ba ajte apỹj bà kam mỳjja apỹj mry djàri idji jarẽ. Nà bà kam nẽ mry ba djà, bà kam nẽ apỹj mry djàri ba. Bà kam mry nhĩdji nẽjã. Kykryt, ngĩjadjy, angrôre, angrô, ngra, kukêj, kaprãn, tôti, ngyre, apjêti, kukôjre, jêkre, kukôjkaàk, nẽ ate bà kam djwỳ apỹj mỳjja djàri idji jarẽ nãm, krãjakati, kruwytkamrêk, mutekre, mutekti, tukti, màtkàtỳti, màtire, màtnàrãj, màne, pejàti, krere, krwyjkrãti, krwyjtire, kràkràk, kête. Nẽ ate bà kam djwỳ apỹj pĩ djàri, idji nhĩpêj apyj pĩ djàri, mỳj gêdja mẽ pi jã o ipêj, kubẽkà, pidjôpojre, ràpti, rikre, ngrwarekaàk.

AS COISAS DA TERRA DO KÔKRAJMÔRÔ Há muito tempo, a nossa terra ainda não estava demarcada. Só um tempo depois, quando os brancos fizeram contato com os Kôkrajmôrô, foi que demarcaram a nossa terra. Mas isso já faz muito tempo.

Antigamente o nosso povo vivia se mudando para muitos lugares, mas hoje em dia fica só aqui nesse lugar, por causa da demarcação. Os brancos fizeram a demarcação da área e nós ficamos dentro dos limites que eles colocaram. Mesmo assim, ainda tem fazendeiros e pescadores entrando na nossa área. Dentro dessa área tem outras aldeias também: Gorotire,

Bebĩn Kokrajmôrô

Há muito tempo que os Kôkrajmôrô andam nesse rio e nesse mato. Foi aqui que aconteceram as primeiras guerras contra os brancos que entraram na nossa mata. Antigamente não tinha branco nesse rio e nessa terra.

245


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

Kikretũm, Môjkàràkô, À’ukre, Kubẽnkrãnkêj, Tepore e outras. Aqui no Kôkrajmôrô tem muita mata, rios, caça e pesca. Aqui no Kôkrajmôrô têm todas essas coisas. Quando o pessoal vai fazer festa, vamos no mato para matar arara, papagaio e rei-congo, cujas penas usamos para nos enfeitarmos para a festa. Quando o pessoal termina de fazer os enfeites, todos vão para o mato caçar jabuti e outros bichos. Lá no mato, eles fazem forno para assar os bichos, mas os jabutis eles guardam para levar para a aldeia. Para fazer roça, as pessoas escolhem uma terra boa. A terra preta é boa para plantar, porque a roça produz muito. A terra vermelha também é muito boa. Nessas terras as pessoas fazem roça e plantam, porque os alimentos ficam muito bons. Na aldeia é assim: os homens vão caçar e pescar, e as mulheres assam os alimentos para seus filhos comerem. É assim que a gente faz na terra do Kôkrajmôrô.

Na nossa terra tem aldeia antiga, estradas, roças e cemitérios antigos. Todos esses lugares nós ainda visitamos e usamos. Tem lugares onde nós caçamos araras, papagaios, periquitos para tirar as penas e fazer cocares e outros enfeites que usamos. Tem buritizal de onde tiramos palha para fazer esteira e tipóia para carregar crianças pequenas. Também tem córregos e lagoas onde nós batemos timbó no final da época da seca. Também continuamos a fazer as festas. Na nossa terra, tem todo o material e caça de que precisamos para fazer as festas. Tem muitos caminhos que usamos para caçar para as festas. Nós temos muitas festas, como a Mẽmy Bi ̉ôk, por exemplo. Nessa festa, a gente come jabuti, peixe, anta, porco, caititu, veado e macaco; tudo com leite de castanha, farinha e beiju. A festa dura três meses e vêm convidados de outras aldeias, todos dançam e cantam. O pessoal faz duas máscaras, e todos os homens usam. As crianças não sabem quem está usando as máscaras, porque só dá para ver os pés da pessoa. Os homens usam as máscaras, e as crianças ficam assustadas, mas é só uma brincadeira. As máscaras são feitas de palha de bacaba, buriti e açaí. No topo das máscaras tem penas de araras (azuis, vermelhas e amarelas) e também penas de uruburei. As mulheres participam da festa também, mas não usam as máscaras. O nosso mato também tem muitos pés de castanha. Para buscar castanha, vamos pela mata até o castanhal. Quando chegamos lá, juntamos os ouriços, quebramos com facão e levamos as castanhas para a aldeia. Quando a gente chega em casa com as castanhas, as mulheres vão tirar a casca, ralar e colocar na água, para fazer o leite da castanha para comermos com carne. Quando tem muita castanha, o pessoal vai para o mato caçar porco, mutum e pegar peixe e jabuti, também, para comermos com leite de castanha. E no nosso mato também tem muito pariri. Quando está na época, a gente vai no mato para tirar e trazer pariri para a aldeia. Nas casas, as mulheres preparam o suco de pariri para tomarmos com farinha.

246


KAIAPÓ

Betire Kokrajmôrô

247


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KÔKRAJMÔRÔ NHÕ PYKA KAM PIDJÔ ME MRY NEJÃ MAPA DE RECURSOS NATURAIS DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ

LEGENDA Ngô màt Córrego

Pi ̉y Castanha

Bytire Rio Xingu Pykà nokà Limite da Terra Indígena Krĩmej nhĩdji bê Kôkrajmôrô Aldeia Kôkrajmôrô Krĩ ny Aldeia atual Imôti Lagoa

Kupu Cupuaçu

Kukryt Anta

Kukêj Cutia Tôt Tatu

Bà prêk Mata alta

Kapôt Campo

Kapôt Cerrado

Kaprãn Jabuti

Ngrõ Tucano

Tep Peixe

Pĩkraj Área de desmatamento Kamêrêkàk Açaí Kẽnjabejedjwỳj Garimpo Rõnkrã Babaçu

248

Mry nhõ kapôt Fazenda


-53o0’

-52o0’

-52o30’

-52o30’

-51o0’

KÔKRAJMÔRÔ NHÕ PYKA KAM PIDJÔ MẼ MRY NẼJÃ MAPA DE RECURSOS NATURAIS DO TERRITÓRIO KÔKRAJMÔRÔ -7o0’ -7o0’

Õ nhõngôkro

Ngôjamrô R i o Fr e

eJ

K r w y te

Pi t

r i o Po r t o S e g u r o

tire

s co

ak ak

ô Kr

w I g a ra y t i k y pé C ana B

ra v

a R

pr

ô

Ca p

ti zin k r e ho

rio

Ngô

Iga

t

yk im G re ra n de

àti

ra p

-7o30’

re

kê k

ti

p é S e r ra E

bẽn

a ra

Ig

ô Iga p d j à ra p éd oT ad

eu

n

ta d a

mrô

t r e s co i r e

Ngôja

Rio F

o

ire

Xin

-8 o0’

gu

N

ngô

e za

By t

rio

-8 o0’

r ta l

M

ca n

Iga Rõ n ra p k a ‘ é C à kô ap inz inh

nhõ

é Fo

N

Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

Xi

io

tire

Xi

By

rio

ngu

Te p k

-7o30’

R

Xi

io

ôt

I g a ra p K a m j a j d j à é do Jo sé B isp o

Mỳtapôjdjà L

pr

Mỳtngjêjdjà O

ho

ikre

zin

Localização das Terras Indígenas no Brasil

Localização T.I. Kaiapó

S

-8 o30’

Nome Terra Indígena Kayapó Área total 3.284.005ha Município Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu - PA Situação fundiária Regularizada

-8 o30’

By tire rio X

ingu

Kr w ỳ

t i kà n

gy

Terra Indígena Bàdjumkôre

249 -53o0’

-53o30’

-52o0’

-52o30’

-51o0’


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KAIAPÓ NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA KAIAPÓ

LEGENDA

Ngô Rio Pyka nokà Limite da Terra Indígena registrada Krĩmej nhĩdji bê Kôkrajmôrô Aldeia Kôkrajmôrô Krĩmej Aldeia atual Kakũm Nuvem Kẽn ngà kam krãj Afloramento rochoso Bà Floresta Ombrófila Aberta Kapôt Cerrado Kubẽ kute bà, pyka o bikẽj Área de uso antrópico por não-índios

Tom-êrê Kokrajmôrô

250


KAIAPÓ NHÕ PYKA KARÕ CARTA IMAGEM DA TERRA INDÍGENA KAIAPÓ

PV Kôkôkuêdjà PIN Rio Branco Kikretũm Djudjêtykti

Õ nhõngôkro

Ngôjamrô ak

K r w y te

eJ ak

Kôkrajmôrô

ô aB

ra v

a

Môjkàràkô

hõn

gôr

e

ôti

e za

kre

ho

r ta l

zin

é Fo

Krĩny

Xip r

ra p

PIN Bàdjũmkôre

io

de

PV Krwakrô

N

kê k

À ̉ukre

ti

p é S e r ra E

bẽn

a ra

Ig

n

ca n

ta d a

Ngôja m

Gorotire

rôt

co

ire

n ra p k a ‘ é C à kô ap inz in

ho

PV Irãrãdjàre PV Momokre

By t

Xin

ire

rio

PV Ngôtàjte

gu

N

Fr e s

Iga

Rio

Kêdjêrekrã Terra Indígena Mẽkrãgnõtire

PIN Tepore Kubẽkrãkej

R

Xi

io

ôt

zin ho

ikre

I g a ra p K a m j a j d j à é do Jo sé B isp o

Mỳtapôjdjà L

PV Pykatiõngôre

pr

Mỳtngjêjdjà O

PIN Nhãkĩ

PIV Nhôjmydjàre

PIN Purure

Localização das Terras Indígenas no Brasil

S Nome Terra Indígena Kayapó Área total 3.284.005ha Município Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu - PA Situação fundiária Regularizada

PV Pykatô

By tire rio X

PV Wôtikôre

ingu

Kr w ỳ

t i kà n

gy PV Krãjãpari

Aldeia nova Terra Indígena Bàdjumkôre

Localização T.I. Kaiapó

Sistema de Coordenadas Geográficas SAD69 ∙∙ Imagem Landsat cedida pelo SIPAM ∙∙ Composição colorida das bandas: 7R4G2B ∙∙ Base dos dados: FUNAI

ra n

ire

e

Iga

tire

s co

y

Ca n

Pykarãrãnkre Te p kà t in

By t

im G

gu

t ykr

Xin

Ca p

rio

Ngô

y tik

apé

R

Kr w

Igar

rio

R i o Fr e

Pi t

r i o Po r t o S e g u r o


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KÔKRAJMÔRÔ ALDEIA KÔKRAJMÔRÔ

ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

AMRẼBÊ KÔKRAJMÔRÔ KRÕRÕ KÊT KAM MẼ TŨM ̉Ã ŨJARẼJ NẼJÃ KÔKRAJMÔRÔ NY KAM MỲJJA NY ̉Ã ŨJARẼJ NẼJÃ Amrẽbê nẽ Kôkrajmôrô pyka jã kam ba tũm. Amrẽbê nẽ mẽ krõrõ kêtêri ari pyka jã kam ba. Nãm mẽ tũm krõrõ kêtêri ari bà kam ba. Nãm mẽ tũm ari abẽn no kurêdjwỳj o ba. Abẽn paro ba. Nãm mẽ amrẽbê prõ kôt ari abẽn tak ba. Nãm mẽ abẽn bê puru kam mỳjja o wakĩn kam mỳrỳ jabeje abẽn wỳrỳ prõn nẽ abẽn tak ba. Nẽ abẽn bê rop tak yry jabeje abẽn tak o ba. Be nãm ã mẽ krõrõ kêtêri kukràdjà anẽ. Nhỹm bep mẽ krõrõ kam nẽ mẽ arỳm ã kukràdjà kute anhỹrỹ kêt kumrẽj. Nhỹm be, Kôkrajmôrô krõrõ kêtêri mõrõ djà tũm nẽ kubê Kamôktikô. Krĩ bê Kamôktikô kam nẽ mẽ ari ba. Jã kam nẽ mẽ kubẽ ỳrỳ mõn kam Bytire kam kubẽ pa. Nhỹm kam kubẽ o djwỳ mẽ pry pumũ. Kam krĩ raj mã bôj nẽ Chico Meirelles mã arẽ. Nhỹm kam kadjy ari mẽbêngôkre kumrẽj krõ mã arẽ. Nãm Barawỳn, Bepunun Kadjàtnhõrõn. Be mẽ jã nẽ mẽ kumrẽj krõrõ nẽ krĩraj kam ari ba. Nãm Chico ari kubêngôkre já ỳrỳ bôj nẽ, kam ari kũm jã kam dja gari mõn mẽkrõrõ kêt krõ anẽ, nhỹm kam arỳm ari kubẽ mẽ akà kute Kôkrajmôrô krõrõ mã mõ. Nãm kubẽ mẽ ari kubêngôkre mẽ akàn mẽ ỳrỳ mõn kam mẽ ỳrỳ bôj nẽ. Kam arỳm mẽ kukrõ, kam arỳm ngôj mã mẽ o mõ. Ngô màt bê kukryt nhĩn kôt apari mã mẽ o mõ. Arỳm Bytire mã mẽ o ruwan kam arỳm kôt apari mã mẽ o mõ. Arỳm mẽ am djà ỳrỳ mẽ o bôj nẽ.

Localização da ald. Kôkrajmôrô na T.I. Kaiapó

N

Mỳtngjêjdjà O

Mỳtapôjdjà L

Nẽ kam arỳm kam ari ba, nhỹm amẽj kubê 1999 nhỹm arỳm mẽ ajte abẽn no wajkija, nhỹm mẽ kwỳ Kadjàtnhõrõ kôt kájmã mõ, mẽ tãm nẽ mẽ kubê Pykarãrãkre. 252

S

Tàkàk-ê Kokrajmôrô

Nhỹm arỳm mẽ Kôkrajmôrô kam am djà tũm jã kam dja. Arỳm kubẽ kute mẽkrõrõ kam, nhỹm mẽ arỳm kam ari ba: nhỹm arỳm mẽ kanê mẽ kam kato, mẽ be inhĩdjibê sarampo. Nẽ kam arỳm mẽ kwỳ nhĩ mej nẽ. Akati pỹj kôt nẽ mẽ amãjkrut nẽ ty, nhỹm mẽ kwỳ akati pỹj amãjkrut nẽ ikjêkêt nẽ ty. Nhỹm arỳm mẽ ngrêrẽn nẽ tĩn nẽ ariba. Nẽ kam arỳm ajte àptàrà mẽj ne ariba. Nhỹm kam ari abẽn wỳrỳ prõnẽ, nẽ kam ajte arỳm abẽn bê mẽ kungrà, nhỹm mẽ kwỳ Kikretũm mãmõ, nhỹm mẽ kwỳ Gorotire mãmõ, nhỹm kam arỳm Kôkrajmôrô kam mẽ jã apari mãmõ. Kam Pidjôkôre kam dja. Kam kam ariba: nẽ kam arỳm amĩm kikre mẽ puru mẽ adjuwa, nẽ arỳm kam arari ba. Nẽ ajte amĩm màtkà nhõ kapôt nhĩpêj nẽ kam arỳm kam ariba. Nhỹm ãtũm nhỹm arỳm mẽ pio mõn arỳm kam gy o mẽmã kikre nhĩpêj.


KAIAPÓ

QUANDO NÓS FIZEMOS O CONTATO COM OS BRANCOS Antigamente o povo Kôkrajmôrô andava por toda essa terra. Antigamente, quando o pessoal não tinha feito contato com o branco ainda, nosso povo já morava aqui. Ainda não tinha feito contato com os brancos, morava no mato e fazia muitas guerras. Antigamente, quando os Kôkrajmôrô não tinham ainda feito o contato, moravam todos na aldeia antiga, que se chamava Kamôktikô. As pessoas moravam na aldeia Kamôktikô. Eles foram atrás dos brancos até o rio Xingu. Lá mataram os brancos. Outros brancos chegaram naquele lugar, viram o que tinha acontecido, voltaram para a cidade e contaram para Chico Meirelles. Ele foi procurar na cidade outros índios com quem ele tinha feito contato primeiro, Bepunu, Kadjàtnhõrõ, Barawỳ e a mulher dele. Esse pessoal morava na cidade. Quando Chico chegou, falou com eles: — Hoje vocês vão fazer contato com seus parentes que estão na mata. Eles, então, foram com os brancos fazer contato com os Kôkrajmôrô. Depois do contato, levaram todos os Kôkrajmôrô para o rio Xingu. Chegaram na cabeceira do Kukrytnhĩn e continuaram descendo pelo Xingu, até chegar no lugar onde iam todos morar.

Tàkàk-ê Kaiapó

Esse lugar era o Kôkrajmôrô, onde nós já tínhamos morado antes e continuamos até agora. Quando nós fizemos contato com os brancos ficamos morando lá. Depois de muito tempo, apareceu uma doença chamada sarampo que foi matando as pessoas a cada dia. Morriam dois ou três todo dia. Ficaram poucas pessoas. Depois a população aumentou de novo, e continuamos morando lá. Então aconteceu uma briga e as pessoas começaram a se espalhar. Algumas pessoas foram para Kikretũm e outros foram para Gorotire. As pessoas do Kôkrajmôrô foram descendo o rio, até chegar em um lugar, chamado Pidjôkôre, e ficaram morando lá. Brocaram e derrubaram para fazer roças. Esperaram ficar seco, botaram fogo e queimaram. Foram para o lugar onde foi queimada a roça, fizeram casa e ficaram lá. Depois começaram a fazer pista de pouso. Ficaram morando e, depois de muito tempo, começaram a mexer com madeira. O madeireiro começou a fazer casas de tijolo que, até hoje, estão na nossa aldeia. O pessoal todo ficou morando lá e depois, em 1999, as pessoas se dividiram de novo. Uma parte do pessoal subiu o rio com Kadjàtnhõrõ, abriram uma aldeia chamada Pykarãrãkre e estão morando lá até hoje. Nós continuamos na aldeia Kôkrajmôrô.

253


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KÔKRAJMÔRÔ ̉Ã UJARẼJ Jã kam nẽ mẽ banhõ krĩ ny gumẽ kam ari ba ba. Mẽ banhõ krĩ jã kam nẽ gumẽ arỳm ba kumej. Nẽ ari ba ba, nhỳm mẽ puru jadjuwa nẽ kam djwỳ krẽ, nhỹm mẽ bà kam ba nẽ mry pan, nẽ tep ỳrỳ mrãn owabi nẽ o ban o bôj nhỹm mẽnire ipêj nhỹm mẽ kuku, nẽ kam kĩj kumrẽj. Be mẽ banhõ krĩ jã kam nẽ mẽ banhõ pi ̉ôk jãrẽj djà nhõ kikre amajkrut nẽ ikjêkêt. Be mẽ banhõ krĩ jã kam mẽ banhõ mỳjja nẽjã, be nàm kumẽ banhõ krĩ jã kam apỹj mẽtoro djàri o ba ban nẽ ojnorere o ba krĩ. Be mẽ banhõ krĩ kam nẽ mẽ banhõ mỳjja nẽja mẽtoro tep ỳrỳ mẽ ba, bà kam mẽ imrỳ ỳrỳ ba, nhỹm mẽnire puru mã ba, nẽ pĩngrà kokija nẽ o bam o bôj nẽ ̉ã tep mrõ, nẽ ̉ã mry bô, nẽ mỳjja kunĩ nhipêj nẽ kuku.

A ALDEIA KÔKRAJMÔRÔ Hoje nós temos uma aldeia muito bonita. Na nossa aldeia moram muitas pessoas. Aqui nós fazemos roças onde plantamos e colhemos nossos alimentos. Caçamos na floresta, pescamos nos rios e depois levamos a caça ou os peixes para nossas casas, para as mulheres prepararem a comida. Todos ficam muito alegres.

Betire Kokrajmôrô

Na nossa aldeia tem uma escola grande, com três salas para os alunos estudarem. Tem muitas coisas na nossa aldeia. Nós fazemos todas as festas todos os anos. Pegamos cada coisa de que precisamos para fazermos as festas: os homens pescam e caçam no mato, e as mulheres racham lenha, na roça, e trazem para a aldeia, para assar os peixes e as caças para todos comerem.

254


KAIAPÓ

Tom-êrê Kokrajmôrô

255


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KÔKRAJMÔRÔ NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA KÔKRAJMÔRÔ

LEGENDA Bytire Rio Xingu Imôti Lagoa

Krĩmej Aldeia

Krãj Montanha

Kẽngrà Pedreira Pykati ngrà Praia Apêjti Ilha

Màtkà nhõ karêrê Pista de pouso Ngà

Bàyngongo nhõ puruti Projeto de arroz

Casa dos Homens

Bà Mata

Puru Roça

Pry Caminho Bola japĩndjà Campo de futebol

Pykakrã Cemitério

256

Kubẽ krãti Cacau

Kupu Cupuaçu

Tyryti Banana

Krãtỳj Tracajá Tep Peixe


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KÔKRAJMÔRÔ NHÕ PYKA KARÕ MAPA DA ALDEIA KÔKRAJMÔRÔ


KRĨMEJ NHĨDJI BÊ KÔKRAJMÔRÔ ALDEIA KÔKRAJMÔRÔ


~ BRASIL KAM MEBÊNGÔKRE ~ NHÕ PYKA KUNI

KYPA SOPAPIOWA MERA JÕ

TERRAS INDÍGENAS DO BRASILBRASIL KAM MẼBÊNGÔKRE KUNĨ NHÕ PYKA KYPA SOPAPIOWA MERA JÕ TERRAS INDÍGENAS DO BRASIL

APỸJ MẼBÊNGÔKRE BADJÀRI ̉Ã UJARẼJ Pyka bê Brasil, ja kam nẽ apỹj Mẽbêngôkre djwỳj mẽ, mẽbêngôkre kakrit mẽ, amyngràri mẽbêngôkre mẽ abẽn ngràn apỹj badjà kam ba. Nhỹm mẽbêngôkre kwỳ arỳm amĩ kukràdjà o bik noro õ mõ, nhỹm mẽbêngôkre kwỳ kute amĩ kukràdjà mari rã ̉ã. Nhỹm mẽ kwỳ arỳm amĩ kabẽn o wakno, nhỹm mẽ kwỳ amĩ kabẽn mari rã ̉ã ã. Mẽbêngôkre kwỳ arỳm õ pyka kryre, nhỹm mẽbêngôkre kwỳ õ pyka rũj rã ã ã. Nhỹm mẽbêngôkre kwỳ kute puru jadjwỳrỳ rã ̉ã, nhỹm mẽ kwỳ arỳm puru jadjwỳrỳ o wakno,nẽ kubẽ nhõ djwỳ bit ma. Nẽ mẽbêngôkre kwỳ arỳm kubẽ nhõ kikre o õ kikre, nhỹm mẽbêngôkre kwỳ kute bô o õ kikre rã ̉ã ã. Nhỹm mẽbêngôkre kwỳ bà kam ba rã ̉ã, nhỹm mẽ kwỳ arỳm ã bà kêt nẽ mrynhõkapôt kam õ krĩ. Nhỹm mẽbêngôkre kwỳ arỳm kubẽ ỳrỳ ba, nhỹm kubẽ amĩ pãj arỳm mẽbêngôkre ỳrỳ ba ã anẽ. Be, Brasil kam mẽbêngôkre apỹj kute abẽn ngrãj nẽ ã ujarẽj nẽjã.

HOWKJYA PÃPÃ SOPAPIOW HÃKIÃ Ĩkjẽ hẽ ra tã wajãrĩ howkjya pãpã sopapiow hãkia mãmã pjyra ra pan jãhã Brasil rin. Ĩkiêti sopapiowmera ra pan Amazônia rin aty uy amã ra mã pan sopapiowmera kuâra ra pan kypa kiãkâkiêrã mã tã ra jãri sopapiowmerã. Xavante ta pan kypy hã Terena pan kypa kiãkâkiê hã Chiquitana pan tõ kypa kiãkâkiêrã mã Umutina pan kypapã iamã. Chiquitana pê jy pê jy piõ kypa jy pê jy piõ tõ sõ pẽ mãmã rãmã pan aty kiãkâkiêrã tã jãri Chiquitana jõ soti hẽ jãri. Umutina pan tõ kypapã iamã jy pê jy piõ sõ pẽ ipẽpẽ hã ra pẽ iapjyra. Mãmã rãmã jy ra pê jy piow kypa iapjyra pê Umutina pê. Ra kiêti sopapiowmera ra pan kypa kiãkâkiê rama jy ra pêj jy pio kypa ipeâ ra pan ipeâ jõ kua amã.

261


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL No Brasil vivem hoje cerca de 460 mil índios, falantes de cerca de 180 línguas, distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Cabe esclarecer que este dado populacional considera tão-somente aqueles indígenas que vivem em aldeias, havendo estimativas de que, além destes, há entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. Há também 63 referências de índios ainda não contatados, além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. Nos últimos cinco anos também aumentou o número de etnias, que passou de 216 para 225 povos, metade dos quais conta com uma população de até 500 pessoas. Somente quatro dessas etnias têm população superior a vinte mil pessoas. Atualmente no Brasil, existem 611 Terras Indígenas. Destas, 123 encontram-se em processo de estudo e ainda não têm área determinada, 33 estão delimitadas, 30 declaradas, 27 homologadas e 398 já estão regularizadas, totalizando, juntas, uma área de 105.672.003 ha, equivalente a 12,74% da extensão do território nacional (http://funai.gov.br/). A extensão dessas terras está distribuída desigualmente pelo território nacional. Na Amazônia Legal, vivem 170 povos indígenas com uma população em torno de 342.552 índios morando nas aldeias e em centros urbanos. A extensão das Terras Indígenas da Amazônia é de quase 98,63% da extensão total das Terras Indígenas do país. Já os 1,37% restantes espalham-se pelas outras regiões do Brasil em pequenas áreas, muitas vezes insuficientes para a sobrevivência das comunidades indígenas que as ocupam. A ocupação das terras da Amazônia Legal por grandes fazendeiros que criam gado, plantam soja, arroz ou algodão tem causado o desmatamento de grandes áreas na região, em especial nos estados do Mato Grosso e Pará. Neste cenário, as terras indígenas têm se transformado em ilhas de preservação, onde a vegetação original está preservada, cercadas por áreas desmatadas, pastos, plantações e cidades, que vem causando a diminuição da caça e de outros recursos naturais dos territórios e poluição dos rios por agrotóxicos, mercúrio e outros poluentes usados nessas culturas. Isso vem demonstrando que as Terras Indígenas tem desempenhado cada vez mais um papel de fundamental na conservação da biodiversidade e na proteção das florestas no Brasil.

EM ESTUDO DELIMITADA DECLARADA HOMOLOGADA REGULARIZADA TOTAL

SITUAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS1 (Resumo Geral) Nº de T.I’s % 123 ---33 1,66 30 7,67 27 3,40 398 87,27 611 100

_______ 1

262

www.funai.gov.br - acessado em 30/03/2007

em revisão 0 1.751.576 8.101.306 3.599.921 92.219.200 105.672.003


TERRAS INDÍGENAS DO BRASIL

263


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

TERRAS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA

Nh

àk

kt

iM

ek

ra

gn

ot

i re

LEGENDA

264


TERRAS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA

265


Nhàkpôkti Mekragnotire


GLOSSÁRIO E

BIBLIOGRAFIAGLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO ATLAS É o conjunto de mapas de todo o planeta Terra ou de países, regiões, cidades, etc.

ATLAS DAS TERRAS INDÍGENAS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA É o livro que fizemos juntos com os mais velhos. São vários mapas com textos, desenhos e fotos para mostrar o nosso território, desde antigamente até o dia de hoje.

CLIMA O clima tem a ver com as condições do tempo de uma determinado lugar ou região da Terra. O clima pode ser seco ou chuvoso, frio ou quente. Em algumas regiões do planeta Terra é tão seco que nunca chove, como, por exemplo, no deserto. Em outras regiões é muito frio e cai gelo do céu, que chamamos de neve. Há, ainda, outras regiões onde é quente e úmido, como na Amazônia.

ESCALA Escala é a relação entre a medida real das coisas e objetos e sua medida no desenho. A Terra é grande e quando vamos fazer um mapa ela fica pequena e é reduzida no papel.

FAUNA São todos os tipos de animais de um determinado lugar. Na Amazônia, por exemplo, tem jabuti, anta, paca, mutum, arara, jacutinga, tracajá, jacaré, peixes, formigas, insetos, etc..

HIDROGRAFIA É o conjunto de águas de um determnado lugar, como: rios, córregos, lagoas, nascentes e igarapés. Sempre tem afluentes (exemplo, os igarapés) que caem no rio principal.

IMAGENS DE SATÉLITE É uma forma de visualização de uma área ou região do planeta Terra (como uma fotografia), feita por satélites e que podem ser vistas no computador ou no papel.

LANDSAT É um programa científico do governo dos Estados Unidos que já lançou vários satélites para capturar imagens (como uma fotografia) da superfície do planeta Terra.

LEGENDA É um conjunto de símbolos, figuras ou cores que usamos para representar e explicar tudo o que o mapa está mostrando.

LIMITE É uma linha imaginária que demarca a fronteira entre países, regiões, terrenos ou territórios. Como os limites são linhas imaginárias para marcá-los bem nas Terras Indígenas são feitas picadas e colocam marcos e placas da

269


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

FUNAI, para mostrar a localização exata que separa os territórios dos povos indígenas e o território dos não-índios, explicando que é proibido entrar, tirar recursos, madeiras e pescar.

MAPA É um desenho plano de uma parte ou de toda a superfície da Terra. Um mapa pode mostrar floresta, lugares sagrados, caminhos antigos, caminhos atuais, limites, rios, frutas, nossas aldeias, etc.

RECURSOS NATURAIS É tudo aquilo que encontramos na natureza e que o homem utiliza na sua vida, como: os peixes, a água, os animais, as plantas e as pedras.

RELEVO São as diferentes formas da superfície do planeta Terra, como os planaltos, as planícies, as depressões e as montanhas.

SATÉLITE São máquinas feitas pelo homem e colocadas no céu através de foguetes. Os satélites ficam em órbita, girando em volta do planeta Terra, e são usados, como por exemplo, para enviar sinais de televisão e telefone, medir as mudanças de temperatura e, também, capturar imagens (como a fotografia) da Terra, do Brasil e do mundo.

TERRA INDÍGENA EM ESTUDO Uma terra que ainda não tem limite definido, mas que está sendo estudada pela FUNAI para delimitar, demarcar, homologar e registrar.

TERRA INDÍGENA DELIMITADA É aquela que já está identificada e seus limites já foram definidos e aprovados pela FUNAI, mas que ainda não está declarada e demarcada.

TERRA INDÍGENA DECLARADA OU DEMARCADA È aquela que já tem seus limites identificados e uma portaria do Ministério da Justiça reconhecendo a terra.

TERRA INDÍGENA HOMOLOGADA É aquela já foi demarcada e que o presidente do Brasil já assinou um decreto (documento) reconhecendo a Terra Indígena.

TERRA INDÍGENA REGISTRADA É quando a Terra Indígena já está identificada, demarcada e homologada, é registrada no cartório de imóveis e na Secretaria de Patrimônio da União - SPU.

VEGETAÇÃO É o conjunto de plantas que se desenvolvem em um lugar por causa das condições de chuva, temperatura e tipo de solo. No Brasil temos seis grandes grupos de vegetação: Amazônia, Caatinga, Pampa, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

270


BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA ALVES, Amaro L. Aves brasileiras: uma visão fotográfica. Brasília: CODICE, 2005. Atlas do IBGE BRITSKI, Heraldo A.; SILIMON, Kevin Z. de S.; LOPES, Balzac S. Peixes do Pantanal: Manual de identificação. Brasília: Embrapa-SPI; Corumbá: Embrapa-CPAP, 1999. BUZZETI, Dante. Berços da vida: ninhos de aves brasileiras. São Paulo: Terceiro Nome, 2005. CAVALLEIRO, Henrique S. Itxiri Ikaa – Geografia - Primeiro Livro. Manaus: Programa Waimiri-Atroari; FUNAI-Eletronorte, 1995. FERREIRA, Aurélio B. de H. Novo dicionário Aurélio. Curitiba: Positivo, 2005. CD-ROM. FRISCH, Johan D. Aves brasileiras e plantas que as atraem. 3. ed. São Paulo: Dalgas-Ecoltec Ecologia Técnica, 2005. ______ Aves brasileiras. 2. ed. São Paulo: Dalgas-Ecoltec Ecologia Técnica, 1981. v. 1 ______ Aves brasileiras: Minha Paixão. A vida e obra de Johan Dalgas Frisch. São Paulo: DalgasEcoltec Ecologia Técnica, 2005 ______ The twelve songs of Brazil São Paulo: Dalgas-Ecoltec Ecologia Técnica, 2002. FUNAI. Disponível em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em 05 março 2006. GAVAZZI, Renato A.; RESENDE, Márcia S. (Org.) Atlas geográfico indígena do Acre. Rio Branco: CPIAC, 1996. IHERING, Rodolpho von. Dicionário dos animais do Brasil. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002. IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Atlas Geográfico Escolar. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos indígenas no Brasil. Disponível em: <http://www. socioambiental.org/pib/index.html>. Acesso em 05 março 2007. LADEIRA, Maria I., MATTA, Priscila. (Org.). Terras Guarani no Litoral: as matas que foram reveladas ao nossos antigos avós = Ka’ agüy oremamói kuéry ajou rive vaekue ỳ. São Paulo: CTI – Centro de Trabalho Indigenista, 2004. Obra bilíngüe.

271


MẼBÊNGÔKRE MẼ PANÃRA MẼ TAPAJÚNA NHÕ PYKA KARÕ NẼJÃ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE MẼ TAPAJÚNA JÕ KYPA PRẼPI HÃKIA TAPAJÚNA MẼ PANÃRA MẼ MẼBÊNGÔKRE NHÕ HWYKA KARÕ RÕ TUJARẼ NA ITHA ATLAS DOS TERRITÓRIOS MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA

LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 2. ed. Nova Odessa, SP: Plantarum, 1998. 2 v. ______ Frutas brasileiras e exóticas cultivadas: (de consumo in natura). São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2006. ______ Palmeiras Brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2004. ______ Palmeiras no Brasil: exóticas e nativas. Nova Odessa, SP: Plantarum, 1996. PEREIRA, Edithe. Arte rupestre na Amazônia – Pará. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi; São Paulo: UNESP, 2003. RICARDO, Beto, RICARDO, Fany. (Ed.) Povos Indígenas no Brasil: 2001-2005. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006. SILVA JÚNIOR, Manoel C. da. 100 árvores do cerrado: guia de campo. Brasília: Rede de Sementes do Cerrado, 2005. SILVA, Helena T. S. Frutas Brasil frutas. São Paulo: Empresa das Artes, 2005. SILVANO, Renato A. M., et al. Peixes do Alto Rio Juruá (Amazônia, Brasil). São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial do Estado, 2001. SIMIELLI, Maria H. R. Geoatlas: Edição ampliada e revisada. São Paulo: Ática, 2005. SOUZA, Aparecida das G. C. de., et al. Fruteiras da Amazônia. Brasília: Embrapa-SPI; Manaus: Embrapa-CPPA, 1996. TURNER, Terence. Pela demarcação da área do Kapot Nhinhore (margem leste do Médio Xingu) como território indígena. Relatório de demarcação da área. Brasília: FUNAI, 2003. Trabalho não publicado.

272


BIBLIOGRAFIA

MAPAS CONSULTADOS BRASIL. Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Infra-Estrutura dos Transportes. Mapa Rodoviário do Pará. [Brasília], 2002. Escala: 1: 2 500 000. FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Diretoria de Assuntos Fundiários. Coordenação Geral de Demarcação e Proteção de Terras Indígenas. Terra Indígena Menkragnoti. [Brasília], 2002. Escala: 1: 700 000. FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Diretoria de Assuntos Fundiários. Coordenação Geral de Demarcação e Proteção de Terras Indígenas. Terra Indígena Capoto/Jarina. [Brasília], 2002. Escala: 1: 200 000. FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Diretoria de Assuntos Fundiários. Coordenação Geral de Demarcação e Proteção de Terras Indígenas. Terra Indígena Panará. [Brasília], 2002. Escala: 1: 200 000. FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Diretoria de Assuntos Fundiários. Coordenação Geral de Demarcação e Proteção de Terras Indígenas. Terra Indígena Baú. [Brasília], 2002. Escala: 1: 320 000. FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Diretoria de Assuntos Fundiários. Coordenação Geral de Demarcação e Proteção de Terras Indígenas. Terra Indígena Kayapó. [Brasília], 2002. Escala: 1: 450 000. FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Diretoria de Assuntos Fundiários. Coordenação Geral de Demarcação e Proteção de Terras Indígenas. Região Grande Kayapó. [Brasília], 2002. Escala: 1: 750 000. FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Diretoria de Assuntos Fundiários. Coordenação Geral de Demarcação e Proteção de Terras Indígenas. Terras Indígenas do Brasil 2007. [Brasília], 2007. Escala: 1: 5 000 000. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapa do Brasil Político. [s.l.], 2004. Escala 1: 5 000 000. ISA – INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Amazônia Brasileira 2004. [São Paulo]: Instituto Socioambiental, 2004. Escala: 1: 4 000 000. MAPA etno-histórico de Curt-Nimuendaju. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. Edição fac-similar.

273
MENSAGENS PARA PROFESSORES INDÍGENAS E PROFESSORAS NÃO INDÍGENAS Encontro com os professores e professoras, em Brazlândia, para terminamos um livro de surpresas do coração dos conhecimentos dos velhos.

É grande o nosso desafio de colaboradores do conhecimento e da memória. É melhor nossa força de todas as lembranças e estudos. Nosso coração conquistou muita informação pelo olho que observou o trabalho. A participação das histórias no curso de formação dos professores indígenas ajudou neste trabalho. Nós comparamos vários tipos de textos de conhecimento tradicional. A escrita, feita por nós, dos depoimentos dos especialistas das aldeias. A pesquisa para buscar informação com os mais velhos mostrou a qualidade da história real e começou a modificar o noso fortalecimento. Então mandamos saudações para toda a equipe de escritores, através da mensagem de que sempre vivemos juntos, sonhamos e valorizamos o trabalho na aldeia e na cidade. Um grande abraço como irmão, irmã, pai e mãe Mais amigo de vocês Levo muitas lembranças Quando eu deixo vocês Eu choro por conhecidos E espero o próximo encontro De professores e professoras Prof. Peranko Panará, da aldeia Nãsêpotiti Oficina do Atlas, 05/05/07


O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES MẼBÊNGÔKRE, PANARÁ E TAPAJÚNA Iniciado em 1997, o Programa é uma iniciativa da Administração Regional da FUNAI em Colider-MT e da Associação Ipren-re de Defesa do Povo Mẽbêngôkre, e é responsável pela formação em magistério de 43 cursistas das três etnias que o nomeiam. Atualmente, 30 professores que participam do Programa lecionam nas escolas de suas aldeias para 954 alunos (censo de 2005) do ensino fundamental. O Programa abrange oito aldeias em 5 Terras Indígenas: Kapôt/Jarina (aldeias Kapôt, Mẽtyktire e Piaraçu), Mẽkragnotire (aldeias Kubẽkàkre e Pykany), Panará (aldeia Nãsêpotiti), Bau (aldeia Kamau) e Kaiapó (aldeia Kôkrajmôrô), nos estados do Pará e Mato Grosso. Este livro traz informações sobre as aldeias que participam do Programa e seus territórios. A Coordenação Geral de Educação-FUNAI participa e apóia a iniciativa.


AM

PA

MA

TO

MT

GO

DF PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

Programa de Formação de Professores Mẽbêngôkre, Panãra e Tapajúna

APOIO Ministério da Educação