Page 33

33

bezpieczeństwo opakowań

kach określana jako Limit Migracji Specyficznej – SML (ang. Specific Migration Limit). Przykłady związków występujących w opakowaniach z tworzyw sztucznych wraz z określonym limitem migracji specyficznej oraz jej dopuszczalna

no ekologicznych i tych z tworzyw sztucznych. Opakowanie towarzyszy człowiekowi prawie we wszystkich dziedzinach działalności, a jego rola z każdym dniem rośnie. Stąd też przemysł opakowaniowy jest jednym z filarów gospodarki narodowej każdego

Literatura 1. Brendler-Schwaab S., Hartmann A., Pfuhler S., Speit G.: The in vivo comet assay: use and status in genotoxicity testing. Mutagenesis 20, 4, 245-254 (2015). 2. Ćwiek – Ludwicka K., 2014: „Opakowania dla przemysłu spożywczego. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumenta”, Opakowanie, (03). 3. Ćwiek – Ludwicka K., Stelmach A., Mazańska M., Jurkiewicz M., Półtorak H., 2014: „Oznaczanie migracji globalnej z opakowań żywności do wodnych płynów modelowych metodami zalecanymi w Unii Europejskiej”, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 55, (1), 1 – 8. 4. Ćwiek -Ludwicka K.,: „Bezpieczeństwo opakowań do żywności – regulacje prawne w UE i w Polsce”. Opakowanie, (2016). 5. Czerniawski B.: Ocena higieniczno-sanitarna folii z tworzyw sztucznych przewidzianych do kontaktu z żywnością. Opakowanie 2, 36-39 (2010). 6. Drzewińska E., Szadowiak K,.: „Zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dotyczące opakowań”. Opakowanie Nr 9/2015.

Na przełomie kilku lat udowodniono naukowo, że opakowania aluminiowe na bazie glinu, nie są całkowicie obojętne dla organizmu ludzkiego. Migracja glinu z opakowań do żywności zależy od czasu kontaktu z produktem, kwasowości roztworu oraz rodzaju towaru. Obecnie uważa się, że glin kumulowany w organizmie jest przyczyną m.in. choroby Alzheimera

zawartość w wyrobie przedstawione zostały w tabeli 1. Można stwierdzić, iż stosowanie tworzyw sztucznych do pakowania żywności jest stosunkowo bezpieczne a migracja szkodliwych związków nie przekracza dopuszczalnego poziomu. Same zmiany organoleptyczne przechowywanych produktów (jeśli istnieją) są minimalne i nie mają większego wpływu na smak czy zapach danego produktu oraz zmiany fizykochemiczne. Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji trudno wyobrazić sobie światową gospodarkę bez opakowań zarów-

1/2019

AGROindustry

kraju. Jego poziomem ocenia się często rozwój gospodarczy kraju: im więcej i lepszych opakowań, tym wyższy poziom techniczny i technologiczny danego państwa. Obecnie dobierając właściwe opakowanie możemy zminimalizować lub wyeliminować całkowicie jego niekorzystne oddziaływanie na produkt spożywczy oraz ograniczyć możliwość powstawania ewentualnych zanieczyszczeń podczas produkcji. Ponadto technologie wytwarzania tworzyw sztucznych są stale ulepszane, co ogranicza do minimum obecność niepożądanych substancji.

7. Feigenbaum A, Scholler D., Bouquant J., at al: Safety and quality of food contact materials. Part 1: Evaluation of analytical strategies to introduce migration testing into good manufacturing practice. Food Additives and Contaminations 19, 2, 184-201 (2010). 8. Mousavi S., Desobry S., Hardy J.: Mathematical Modelling of Migration of Volatile Compounds into Packaged Food via Package Free Space. Part I: Cylindrical Shaped Food. Journal of Food Engineering 36, 4, 453-472(2011). 9. Nowacka M., Niemczuk D., 2012: „Nowoczesne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz ich wpływ na bezpieczeństwo żywności”, Opakowanie, (06). 10. Papilloud S., Baudraz D.: Analysis of food packaging UV inks for chemicals with potential to migrate into food simulants. Food Additives and Contaminations. 1194, 2, 168-175 (2009). 11. Pocas M., Hogg T.: Exposure assessment of chemicals from Packaging materials In foods: a review. Trends in Food Science & Technology 18, 4, 219-230 (2014). 12. Pogorzelska Z.,: 2009: „Wymagania dotyczące oceny jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”. Opakowanie, (05). 13. Sanches Silva A., Cruz Freire J., Franz R., Paseiro Losada P.: Mass transport studies of model migrants within dry foodstuffs. Journal of Cereal Science 48, 3, 662-669 (2013). 14. Sanches Silva A., Cruz J., Sendon Garcia R., at al: Kinetic migration studies from packaging films into meat products. Meat Science 77, 2, 238-245 (2011). 15. Sendon Garcia R., Sanches Silva A., Cooper I., Franz R., Paseiro Losada P.: Revision of analytical strategies to evaluate different migrants from food packaging materials. Trends in Food & Technology 17, 7, 354-366 (2009). 16. Triantafyllou V., Akrida-Demertzi K., Demertzis P.: A Study on the migration of organic pollutants from recycled paperboard packaging materials to solid food matrices. Food Chemistry 101, 4, 1759-1768 (2012).

Profile for PROGRAFIKA

AGRO industry 2019/1  

Skład publikacji dla firmy Bikotech. DTP Prografika - www.prografika.pl

AGRO industry 2019/1  

Skład publikacji dla firmy Bikotech. DTP Prografika - www.prografika.pl

Advertisement