Page 26

26

Preferencje konsumentów wyrażone w procentach pożądalności w odniesieniu do smaku soków i napojów bezalkoholowych

napoje bezalkoholowe z dodatkiem składników pobudzających, mają za zadanie utrzymanie względnie wysokiej aktywności psychoruchowej organizmu człowieka. Zawierają najczęściej takie składniki jak: kofeina, tauryna, guarana, glukoronolakton, karnityna oraz witaminy z grupy B. Substancje te mają za zadanie przeciwdziałanie zaburzeniom nerwowym, wzmacnianie i pobudzanie oraz łagodzenie uczucia zmęczenia. Do niektórych „energy drinków” są dodawane wyciągi roślinne z żeńszenia lub miłorzębu japońskiego. Napoje dostarczają przeciętnie od 3 do 9 kcal (12,6-40 kJ) i mogą być deklarowane jako niskoenergetyczne i/lub „light”. Napoje energetyczne to napoje bezalkoholowe zawierające naturalne lub dodane cukry (sacharozę, glukozę, fruktozę) i/lub soki owocowe, a ich głównym celem jest dostarczenie organizmowi składników energetycznych. Zawierają przeciętnie ok. 12-14% cukrowców ogółem, co w przeliczeniu na jedną porcję szacowaną na 250 ml wynosi ok. 25-35 g cukrów, tj. ok. 100-140 kcal (420-588 kJ). Wyróżnia się dwie grupy tych napojów, które w 100 ml dostarczają [16]: ––   typowe energetyczne - od 20 do 60 kcal (80-250 kJ), ––   wysokoenergetyczne –więcej niż 60 kcal (>250 kJ).

W 2015 roku Polacy kupili 11 mln litrów napojów energetycznych i energetyzujących i przewiduje się, że w następnych latach będzie rosła ich popularność. Do 2020 roku utrzyma się tendencja wzrostowa, a średni roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniesie ponad 6,8%. W porównaniu do innych krajów UE Polska zajmuje piąte miejsce w spożyciu tego typu napojów (3,1 l/osobę/rok) [10]; f) napoje izotoniczne – należą do grupy napojów funkcjonalnych, które mają na celu przede wszystkim szybkie nawodnienie organizmu, wyrównanie stężenia płynów ustrojowych w organizmie i uzupełnienie składników mineralnych, które są tracone podczas długiego oraz intensywnego wysiłku fizycznego. Zbilansowany poziom elektrolitów oraz ciśnienie osmotyczne, zbliżone bardzo do ciśnienia charakterystycznego dla płynów ustrojowych człowieka, pozwala na szybkie ugaszenie pragnienia i uzupełnienie utraconych  mikroelementów. Poleca się je sportowcom, ale także osobom, które prowadzą aktywny tryb życia. Podobnie jak w przypadku napojów energetycznych i energetyzujących obserwuje się wzrost zainteresowania tego typu napojami wśród konsumen-

tów, co przekłada się na szansę rozwoju tego segmentu napojów rynkowych. Najwięcej napojów izotonicznych w Europie spożywają mieszkańcy Hiszpanii, którzy w 2015 roku kupili średnio 5,5 l/ osobę. Rynek napojów izotonicznych staje się coraz bardziej dojrzały i konkurencyjny. Jest to spowodowane sytuacją podobną do tej, która miała miejsce w poprzednich latach na rynku napojów energetyzujących, gdy wielu producentów wprowadzało energetyki do swojej oferty [10].

Rynek bezalkoholowych napojów tradycyjnych i regionalnych W większości regionów świata dość dynamicznie rozwija się rynek napojów fermentowanych, które według FAO uznane powinny być za element dziedzictwa kulturowego państw. Do fermentowanych napojów tradycyjnych zalicza się też fermentowane napoje mleczne oraz mniej znane konsumentom napoje produkowane z różnych surowców roślinnych. Te ostatnie wytwarza się w wyniku fermentacji soków warzywnych, rzadziej owocowych oraz surowców pochodzenia zbożowego. Rośnie zainteresowanie konsumentów tradycyjnymi napojami fermentowanymi zawierającymi bakterie kwasu

AGROindustry

3/2018

Profile for PROGRAFIKA

AGRO industry 2018/3  

Skład publikacji dla firmy Bikotech. DTP Prografika - www.prografika.pl

AGRO industry 2018/3  

Skład publikacji dla firmy Bikotech. DTP Prografika - www.prografika.pl

Advertisement