Page 1



FUCK BU KAPAĞIN ARKASINDA




12

Duyduğum kadarıyla cellat işinde oldukça iyiymiş, benim boynum da küçüktür zaten. (Anne Boleyn-VIII.Henry’nin karısı) SAYI 2 2012

Kraliçe olarak ölüyorum, ama Culpaper’ın karısı olarak ölmeyi tercih ederdim. (Catherine HowardVIII.Henry’nin karısı)


SAYI 2 2012

Yþl 1347 ırım’da, Ceneviz’e ait bir ticaret kolonisi, Kıp-

k çakların kuşatması altında. Kentin surlarından içeri mancınıkla gülleler değil cesetler atılıyor. Vebalı cesetler… Asyalı avcılar, vebadan ölmüş dağ sıçanlarını toplayıp, Astrahan’daki Batılı tüccarlara satıyorlar. Burada, hayvanların üzerindeki doymak bilmeyen aç pireler, sıçanları; sıçanlar yetmediğinde insanları ısırmaya başlıyor. Gemilerle, Avrupa’ya taşınan sıçanlar ve üzerlerindeki pireler İtalya’da veba salgınını başlatıyor. Kara Ölüm denen veba, kısa bir süre sonra Avrupa anakarasına yayılıyor. Dehşet ve çaresizlikle dolu dört yıl boyunca, Fransız tarihçi Jean Froissart’ın deyişiyle Avrupa nüfusunun üçte biri ölüyor.

1349-Vebadan ölen Yahudilerin yakılması

13


14

Bu salgın, adını hak edercesine Avrupa’yı kapkara bir umutsuzluğa sürükler. Melun bakteri zengin yoksul, aristokrat köylü dinlemez. Hastalığı yapan Yersinia Pestis adlı bakteri karşısında tüm insanlar eşittir. Ancak Vatikan, bu kâbustan bile kar etmesini bilir.

Bahaneyle, Yahudilere, Müslümanlara, dilencilere, Çingenelere vs. zulmedilir. Batı, fiziki olarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Hastalıktan dolayı, taşıyıcı sıçan popülasyonu azaldıkça salgın da yavaşlar. 1351’de son bulur. Lakin farklı şiddetlerle XVI. yüzyılın sonlarına kadar tekrarlayarak devam eder. Avrupa’nın eski nüfus sayısına ulaşması, XVII. yüzyılın başlarını bulur. Bu nüfus artışı metotlarından biri İngiltere Kralı VIII. (Seks-inci) Henry’ye aittir.

SAYI 2 2012


SAYI 2 2012

15


16 . . Tarih: 22 Nisan 1509 İngiliz tahtına, VII.Henry’nin ölümü üzerine oğlu VIII.Henry çıkar. Bu esnada Osmanlı tahtında II.Bayezid, Memluk tahtında Eşref Kansu Gavri, Safavi tahtında Sultan Heidar oğlu I. Ismail, Moskova Knezliği’nde III.Vasiliy, Aragon tahtında II.Ferdinand, Kastilya tahtında Habsburglu Yakışıklı I.Philip, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu tahtında I.Maximilian, İskoçya tahtında IV.James, Fransa tahtında Halkın Babası XII.Louis oturmaktadır. Yine bu esnada Vatikan’da Annuario Pontificio listesine göre 216. Papa olarak II. Julius bulunmaktadır. Kahire’de ise Abbasilerin son halifesi III.Al-Mutawakkil, Yavuz Sultan Selim gelmeden önceki son güzel yıllarını geçirmektedir. Biz yine İngiltere’ye dönelim.

Tudor hanedanının ilk kralı olan VII.Henry’den sonra sıra, aslında büyük oğlu Arthur’daydı. Ancak Arthur’un ani ve vakitsiz ölümü üzerine kardeşi VIII.Henry’ye gün doğar. Tahta geçtikten hemen sonra Henry, abisinin dul karısı Aragonlu Catherine ile belki de politik ve diplomatik ilişkilerin zorlamasıyla evlenir. Tunç Çağı’nda Mezopotamya’da ve Hititlerde, Levirat adıyla uygulanan bu gelenek dul kalan kadının ölen kocasının en yakın erkek akrabası ile evlendirilmesidir. Catherine, böylece Ezo Gelin olur.

SAYI 2 2012


SAYI 2 2012

Henry’nin, dindar ve mazbut Catherine ile olan 24 yıllık evliliğinden sadece tek çocuk, Mary, hayatta kalır. Henry, veliahtı olacak bir erkek çocuğa sahip olamamıştır. Ama bu arada karısını aldatmakta, metresleriyle gönül eğlendirmektedir. VIII.Henry, libidosu gayet yüksek bir kraldı.Çağının Berlusconi’siydi. Kadınlara olan zaafı ve sekse aşırı istekli oluşu ona bu uğurda Katolik Kilisesi’ne isyan edip kendi kilisesini kurdurmuştur. Anglikanlığın ortaya çıkışı bir kadın yüzündendir: Anne Boleyn

Anne’nin babası diplomat Thomas Boleyn, zaten daha önce de evli kızı Mary’i, çıkarları uğruna Henry’nin yatağına sokmuş bir aşağılıktı. Diğer kızına da aynı muameleyi yapmakta bir sakınca görmemiştir. Henry, ilk görüşte deli divane olur. Ancak Anne Boleyn’in bir şartı vardır. Metres olmayı kabul etmez ve resmi nikah ister. Ağzından akan sulara engel olamayan kral, işlemleri başlatır. Erkek çocuğunun olmamasını evliliğinin lanetli olmasına yoran Henry, böylece boşanmaya da bir gerekçe yaratır. Lakin boşanmak istemeyen kraliçe, altı yıl sürecek olan davayı bir üst mahkemeye taşır ve Vatikan onu haklı bulur.

17


18 Kral çıplaktır ve çıldırmıştır. Ne olursa olsun sahip olacaktır tatlı Anne’ye. Devreye yine baba Boleyn girer. Protestanlıktan girip, Martin Luther’den çıkarak Roma’dan bağımsız bir İngiliz kilisesi fikrini krala aşılar. Ve böylece Henry, katolikliğini geride bırakır. 219. Papa VII. Clement’in kendisini aforoz etmesini umursamayarak dünyevi zevki için, kendi kilisesini kurar. İngiltere Kilisesi’nin Yüce Başı ünvanını alır. Kilisesine bağlılık yemini etmeyenleri ise yaktırarak tahtalı köye postalar. Yıllardan 1533’tür. Yeni kilisenin başpiskoposu Thomas Cranmer, Henry’nin, Catherine ile olan evliliğini geçersiz kılar ve hür kalan kral, hemen Anne ile evlenir. Bin günlük bu evlilikte Anne, üç kez hamile kalır ancak daha sonra tahta geçecek “Bakire Kraliçe” I. Elizabeth dışındakiler ölür. Bu arada Henry, bir şövalye turnuvasında attan düşerek yaralanır. Sağ bacağında ölene kadar iyileşmeyen ve sürekli kokan bir yara oluşur. Erkek evlat, hayal olmuştur. Metres tutma huyundan vazgeçmemiş olan Henry, yavaş yavaş bu evlilikte de bir lanet olduğunu düşünmeye başlar. Ayrıca karakter sahibi Anne Boleyn, kocasının çapkınlıklarına da göz yummamaktadır. Anne’den gittikçe soğumaya başlayan Henry üçüncü karısı olacak olan Jane Seymour’la ilişkiye girmiştir. Anne’den boşanmayı düşünmektedir.

SAYI 2 2012

Bu sırada sarayda bir takım dedikodular başlatılır. Güya Anne Boleyn, öz kardeşi George Boleyn ile ensest bir ilişki yaşamaktadır. Ayrıca saraydaki bazı soylularla da zina halinde olup büyücülük yapmaktadır. Anne ve söz konusu erkekler tutuklanıp Londra Kulesi’ne kapatılırlar. Erkekler, ağır işkencelerden geçmelerine rağmen suçlamaları reddederler. Ancak saray müzisyeni Mark Smeaton dayanamaz, iddiaları kabul eder ve hepsi idam cezasına çarptırılır. Henry ölümlerden ölüm beğen diyerek karısına seçenekleri sıralar: 1. DİRİ DİRİ YAKILMAK 2. BALTAYLA BOYNUNUN VURULMASI 3. KILIÇLA KELLESİNİN ALINMASI Asil kadın son şıkkı seçer. 19 Mayıs 1536 günü, Fransız bir celladın kılıcı, başını gövdesinden ayırır. Cellat, kesik başı halka doğrulttuğunda henüz işlevselliğini koruyan beynin bu özelliğinden dolayı 5-10 saniye boyunca Anne, çevresine korku dolu gözlerle bakarken dudakları kımıldar. Bu da onun büyücülüğünün ispatı olur. Henry, hemen ertesi gün Jane Seymour’la evlenir. Bu evlilikten VI.Edward adıyla kral olacak olan bir oğlan doğar ama on beş yaşında ölecektir. Jane de doğumdan on iki son sonra ölür. Henry bundan sonra üç kez daha evlenir. Bunların içinde 5. Eşi olan Catherine Howard’ın sonu da baltayla boynunun vurulması olacaktır.


SAYI 2 2012

19


20 Bir Efsanenin Doğuşu Doymak bilmez şehveti, karıları ve metresleriyle onlarca romana ve filme konu olan Seks-inci Henry, sadece kendi “üreme prosesi”ni düşünmemiş, İngiltere’nin de popülasyon artışına hizmet ederek toplum mühendisliğinin en güzide örneklerinden birine imza atmıştır. Henry’den önce zaten, Kara Ölüm nedeniyle nüfus oldukça azalmıştı. Savaşlar ve Anglikanlık konusunda tereddüt yaşayanların katledilmesi de eklenince emek-gücü tehlikeli boyutta azalmış, ada ekonomisi sarsılmıştı. Kral bir çözüm bulmalıydı buna. Hemen bir kalkınma programı hazırladı. Bu programın formülü şöyleydi : (Mahkum+Fahişe) x Çiftleşme = Nüfus Hapishaneler ağzına kadar muhalifinden filozofuna, katilinden hırsızına erkek doluydu. Tüm bunların anti-tezi olarak ilk akla, fahişeler geliyordu. Nesnel koşulların yarattığı tümel bir fenomen, tekil bireylerin erotik edimleriyle somutlaşarak bir senteze evrilecek ve topluma mini mini bebeler kazandırılacaktı. Böylece kralın kontrolü altında hapishanelerde çiftleşme seansları düzenlenmeye başlandı. Doğan çocukların babalarının kim olduğu bilinmediğinden halk dilinde bir nevi piçtiler. Bu işleri organize eden ve doğan çocukların yetiştirilmesinden sorumlu olan Royal Love Academy (Kraliyet Aşk Akademisi) tarafından bu organizasyona:

SAYI 2 2012

FORNICATION UNDER CONTROL of the KING adı verilmişti: yani KRALIN KONTROLÜ ALTINDA ZİNA Ama bu kollektif çocuk üretim tarzının ismi çok uzun olduğundan, sürecin parçası olan kadın ve erkekler ve dahi halk, her sözcüğün ilk harfini alarak bir kısaltma uydurmuştu:

F.U.C.K. Bu terim, toplum içinde hızla yayılır. Belli bir zaman sonra sadece hapishanelerde yapılan üreme ritüellerini adlandırmakla kalmaz, erkeğin kadına her türlü penetre eylemini ifade eden bir sözcüğe dönüşür. Ve günümüze kadar gelerek Anglosakson dünyada en fazla telaffuz edilen kelime ünvanını ele geçirir. İlk ortaya çıktığındaki masumiyetini kaybederek küfürsel bir içerik kazanır. Afro-amerikan (gördüğünüz gibi zenci diyerek ırkçılık yapmadık) rap şarkıcılarının değişmez güfte öğesi olur : …… İngilizce filmlerin alt-yazısında ve dublajında “kahretsin” diye ahlaklı ve salak bir tarzda çevirisi yapılan bir sözcüktür “fuck” bizim için de.


SAYI 2 2012

21


22

SAYI 2 2012


SAYI 2 2012

Bir Efsanenin Çöküşü Zeki insanlar tarafından uydurulmuş şehir efsanelerini çürüten başka zeki insanlar her zaman varolagelmiştir. Yukarıda anlatılan tarihsel olaylar gerçek mi yoksa bir kurgudan mı ibaret? Gerçeğin soğuk nefesine karşı kurgunun yaratıcı ve eğlenceli doğası daha güzel değil mi? İşte gerçek: S.kmek anlamındaki İngilizce “to fuck” mastarı etimolojik olarak Cermen kökenli bir sözcüktür. Eski Danca fokken (saldırmak, vurmak, yavrulamak) Almanca ficken (s.kmek) Norveççe fukka (çiftleşmek) İsveççe fokka (çiftleşmek, vurmak) ve fock (penis) Yazılı kaynaklarda tespit edilebilen ilk fuck sözcüğü, 1475 tarihli olduğu tahmin edilen, “Flen, Flyss” adlı politik bir satirde “fuccant” olarak geçmektedir. Ki bu tarih Henry döneminden öncedir. O dönemde bile sözcük ayıp olduğundan ve kilise baskısından korkulduğundan, bulunduğu dize basit bir kodla şifrelenmişti : “Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk.” Satırın sonundaki sözcükleri oluşturan harflerin yerine bir önceki harf yazıldığında dize şu hale gelir : “Non sunt in coeli, quia fv(u)ccant vvivys of heli” (Cennette değiller çünkü Ely’nin karılarını s.ktiler)

Ely: Cambridge yakınlarında bir kent

23

Kralın Emri Altında  

kralınemri altında

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you