Page 5

Progetto Repubblica Ceca ROZHOVOR INTERVISTA

Rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Milanem Urbanem Roberto Franzoni Česká ekonomika je v současné době ve výborné formě, míra růstu HDP v posledních pěti letech nebyla nikdy tak vysoká jako nyní. Jak si vysvětlujete tuto situaci, a to i ve výhledu do budoucna? Krátce bych mohl odpovědět, že dobré zprávy o vývoji české ekonomiky jsou tedy již po několik let samozřejmostí, a proto k nám také přichází mnoho zahraničních investorů, na které jsou zaměřeny vládní politiky podpory přílivu kapitálu, včetně investičních pobídek. Na druhé straně je příznivý vývoj odrazem rostoucí konkurenceschopnosti našich výrobních podniků. Důležitým faktorem jsou jistě výhody spojené se vstupem do EU. Do budoucna očekávám, že ekonomický růst bude postupně podpořen navrhovaným poklesem daňové zátěže, v delším horizontu pak realizací vládou připravené strategie hospodářského růstu. Osobně soudím, že letos dosáhneme celoročního růstu ve výši cca 5 % . Myslím, že tímto tempem, které je nyní v EU ojedinělé, budeme schopni pokračovat v růstu celé české ekonomiky i v následujících letech. Co znamenají v současné době zahraniční investice pro českou ekonomiku? V jakém rozsahu byly ovlivněny vstupem ČR do EU? Je naprosto jasné, že zahraniční investice stojí za oživením a současným růstem českého hospodářství rozhodující měrou. Je to patrné z výsledků většiny sektorů ekonomiky, do kterých zahraniční kapitál vstoupil. Trend masivního přílivu zahraničního kapitálu nastal zejména po r. 1998 vytvořením systému investičních pobídek a budováním průmyslových zón. Náš vstup do EU byl pro investory důležitým signálem, neboť zahrnoval splnění základních podmínek v oblasti politického vývoje, legislativy, vývoje ekonomiky a podnikatelského prostředí, ochrany životního prostředí apod. V tomto smyslu měl vstup ČR do EU pro příchod zahraničních investorů zásadní význam.

Zároveň však působily další vlivy jako geografická poloha, kvalifikace pracovních sil, tradice v určitých oborech apod. Jednotlivé vlivy se vzájemně prolínaly a měly u investorů různou váhu, takže odhadnout jejich rozsah je problematické. Vliv zahraničních investorů se po otevření vnitřního trhu EU projevil hlavně výrazným nárůstem obratu zahraničního obchodu. Jaký vliv měl vstup země do EU na bilanci zahraničního obchodu? Náš zahraniční obchod zvyšuje svoji úspěšnost již řadu let. Deficit obchodní bilance, který v roce 2000 přesahoval 120 mld. Kč, se dařilo v dalších letech postupně snižovat a vstup ČR do EU tento pozitivní vývoj jenom výrazně urychlil. V roce 2004 se dynamizovaly všechny základní ukazatele. Nejvýrazněji o 25,7 % (v běžných cenách) se zvýšil například vývoz, který dosáhl zatím historicky nejvyšší hodnoty 1722,7 mld. Kč, deficit obchodní bilance se meziročně snížil na 26,4 mld. Kč. K akceleraci vývozu i dovozu došlo zejména v okamžiku, kdy jsme se začlenili do největší zóny volného obchodu ve světě, což zlepšilo podmínky pro obchodování i fyzický pohyb zboží. Zahraniční obchod dnes nepřestává příjemně překvapovat a překonává i nejoptimističtější předpovědi. Obchodní bilance je dnes o 57,6 mld. Kč příznivější než ve stejném období předchozího roku. Malý detail-kladné saldo obchodní bilance se státy EU narostlo ze 154,5 mld Kč na 224,4 mld. Kč v roce 2004. To prokazuje dravý růst naší konkurenceschopnosti i na velmi náročných trzích. Které obory české ekonomiky jsou pro investory nejvýhodnější? Pokud se podrobněji podíváme na skladbu přílivu zahraničních investic do ČR, lze konstatovat, že z výrobních oborů jsou to především investice do výroby kovů a kovových výrobků, výroby strojů, přístrojů a zařízení. V těchto oblastech můžeme využít naši průmyslovou základnu a napojit české subdodavatele

Milan Urban na významné zahraniční investice v ČR. V rámci komparativních výhod ČR u nás nejčastěji investují investoři z Německa, Nizozemí a Rakouska.

Jaký je Váš názor na požadavek opoziční ODS zrušit systém na povzbuzení investic? Je to nesmysl.Výsledky uplatňované vládní politiky podpory investic jsou naprosto zřetelné. Jak jsem uvedl, zdrojem rozšiřování exportních kapacit byly v posledních letech prakticky výhradně přímé zahraniční investice. Osobně soudím, že nastavení parametrů podpory investování, které ODS odsuzuje, je v současné době v zásadě dobré. Názor ODS, že na investiční pobídky „dosáhnou“ pouze velcí zahraniční investoři, je hluboký omyl. Naopak, podmínky jsou nastaveny pro všechny investory jednotně, tedy jak pro zahraniční, tak pro tuzemské. O tom ostatně svědčí fakt, že značnou část těchto investičních pobídek čerpají právě tuzemské firmy. Znovu opakuji, že uplatňovaná vládní proinvestiční politika má své zcela zřetelné výsledky. A věci je třeba posuzovat podle výsledků a ne pouze politických proklamací. Proč rušit něco, co přináší opravdu velké pozitivní efekty ? To je přece absolutní nesmysl, který snad každý rozumný člověk musí odmítnout. Jaký vývoj očekáváte v oblasti obchodních a investičních vztahů s Itálií? Pokud jde o zahraničně obchodní výměnu, Itálie patří mezi nejvýznamnější pokráčování na str. 8

7

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Advertisement