Page 30

Progetto Repubblica Ceca PRIMO PIANO PRIMO PIANO

Architectural Consulting Architectural Consulting da 12 anni è sinonimo di società immobiliare in Repubblica Ceca ed in particolare a Praga. Con più di 300 transazioni immobiliari concluse e 100 immobili gestiti nella sola Praga, si presenta come valido strumento per una clientela che cerca un referente di sicura esperienza. Compravendita immobiliare, gestione societaria e contabile, progettazione architettonica, direzione lavori, general contractor sono i settori di cui si occupa la società. In questi anni si è avuta la collaborazione di grandi nomi dell’architettura internazionale; da Mario Botta a Ricardo Bofill allo studio Lazzarini & Pickering con il quali si è affrontata la ristrutturazione di un palazzo in Konviktská e di un nuovo palazzo di 7000 mq. nel centro storico. Tra gli interventi di restauro si segnalano quelli eseguiti sull’Ambasciata Italiana, sull’Istituto Italiano di Cultura, sull’Istituto del Commercio Estero, sull’ ex Ambasciata Slovacca e su un importante edificio nella piazza del municipio scelto come futura sede della società Mattoni di acque minerali. A questi va aggiunta la Direzione Tecnica e finanziaria per i lavori di realizzazione del Boscolo Hotel Carlo IV, oltre a vari interventi per alberghi di prestigio nel centro storico.

Architectural Consulting patří již 12 let mezi přední realitní kanceláře působící v České republice, především pak v Praze. S více než třemi sty uzavřenými smlouvami a s více než stem spravovaných nemovitostí v Praze je naše společnost zaměřená na klientelu, která hledá záruku. Nákup a prodej nemovitostí, podnikové a účetní poradenství, projektování, řízení prací a general contractor jsou předními činnostmi společnosti. V posledních letech jsme spolupracovali s významnými architekty jako např. Mario Botta, Ricardo Boffil, Lazzarini&Pickering, se kterým se společnost podílela na rekonstrukci domu v Konviktské ulici a na výstavbě objektu o rozloze 700 m2 v samotném centru Prahy. Architectural Consulting měla také na starosti restaurátorské práce na Italském velvyslanectví, Italském kulturním institutu, Institutu pro zahraniční obchod, bývalém Slovenském velvyslanectví a v neposlední řadě se podílela na stavbě budoucího firemního sídla společnosti Mattoni na Mariánském náměstí v Praze. Naše společnost byla také zodpovědná za technickou a finanční kontrolu nad pracemi při realizování výstavby hotelu Boscolo Hotel Carlo IV., a zároveň spolupracuje s prestižními hotely, které se nalézají v centru.

ARCHITECTURAL CONSULTING s.r.o. – Karlova, 19 – 110 00 Praha 1 – tel.: +420 224 222 642, archit.cons@volny.cz

continua da pag. 43 osservatorio privilegiato dove si assiste alla nascita e alla formazione dei nuovi talenti creativi provenienti da tutto il mondo. Per quale motivo hai attivato la tua presenza professionale in Repubblica Ceca? E’ stata una fortunata combinazione. Ho sempre amato Praga dove venivo già in anni meno sospetti, a partire dagli anni 70,

quando seguivo la grafica cecoslovacca, la biennale di Brno e quei meravigliosi poster del cinema. Ero affascinato poi dalle atmosfere profondamente nostalgiche della città, i suoi misteri, i suoi vicoli, qualcosa di magico che rimane nei miei ricordi più cari. Poi un caro amico di Milano si trasferì a Praga e da quel giorno è iniziata con lui una collaborazione che dura ormai da dieci anni.

Anche se il lavoro non ha avuto quello sviluppo che ci si aspettava, non ho premura e aspetto fiducioso: sono sicuro che Praga saprà liberare ancora molte potenzialità inespresse.

konfrontují – je to privilegované pracoviště, kde lze sledovat zrod a tvoření nových tvůrčích talentů pocházejících z celého světa. Z jakého důvodu jsi začal pracovně působit v České republice? Byla to šťastná náhoda. Vždy jsem miloval Prahu, kam jsem jezdil již v méně turistikou zatížených dobách, od 70. let, kdy jsem sledoval českou grafiku, brněnské bienále a nádherné filmové plakáty. Byl jsem také fascinován hluboce nostalgickou

atmosférou města, jeho tajemstvími, uličkami, něčím magickým, co zůstává v mých nejmilejších vzpomínkách. Pak se jeden můj blízký kamarád z Milána přestěhoval do Prahy a od té doby s ním začala spolupráce, která trvá již deset let. Ačkoliv práce se nevyvíjela tak, jak jsme očekávali, nespěchám, čekám a důvěřuji jsem si jistý, že Praha bude schopna ještě rozvinout svůj velký, dosud nevyjádřený potenciál.

pokračování ze str. 43 grafické dílny v minulosti s láskou pěstovaly. Do budoucna tedy vidím čím dál větší prostor pro tyto organizace a čím dál méně pro jednotlivce. Můžeš nám popsat svoji práci? Spolupracuji s významnou mezinárodní skupinou a dále koordinuji oddělení Grafického designu milánské Nové akademie, dynamického, mladého, živého prostředí, ve kterém se různé myšlenky spojené s módou, uměním, designem a reklamou navzájem

40

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you