Page 28

Progetto Repubblica Ceca EVENTI UDÁLOSTI

Esibizione praghese della Corale Lirica Valtaro Il momento degli applausi per la Corale

di Alessio Di Giulio La Corale Lirica Valtaro, presieduta da Sergio Mussi e diretta da Emiliano Esposito, si è esibita a Praga venerdì 16 settembre presso l`Istituto Italiano di Cultura e il giorno seguente nella Chiesa di San Salvatore al Klementinum interpretando, di fronte ad un pubblico partecipe ed entusiasta, non solo brani della più affermata tradizione lirica italiana (Verdi,Donizetti,Puccini,Mascagni), ma anche musiche sacre di Mozart, Palestrina e Mendelssohn. Con la propria devozione artistica,

la Corale ha saputo testimoniare attraverso la musica tradizioni e aspirazioni delle genti parmensi, una popolazione in cui grande cultura musicale e gastronomica, spirito d`impresa e cosmopolitismo sono valori consolidati. Il successo di pubblico e di critica ha spinto l`Ambasciatore Giorgio Radicati a dichiarare che nel 2006 l`esperienza potrebbe essere ripetuta nel salone di rappresentanza dell`Ambasciata d`Italia. La trasferta praghese della Corale, patrocinata

dall`Istituto Italiano di Cultura, dalla Provincia di Parma e dal Comune di Borgotaro, si è svolta anche grazie alla collaborazione dell`Associazione Amici dell`Italia e al determinante contributo di Manghi Costruzioni, impresa parmense da molti anni operativa in Repubblica Ceca. Molto apprezzato il rinfresco offerto presso l`Istituto di Cultura dalle Cantine Ceci, dall`Antica Corte Pallavicina e dal Caseificio Santo Stefano.

Pražské vystoupení Pěveckého sboru Valtaro Pěvecký sbor Valtaro, jehož předsedou je Sergio Mussi, vystoupil pod taktovkou Emiliana Esposita v pátek 16. září v Italském kulturním institutu v Praze a následující den v kostele Svatého Salvátora v Klementinu. Před nadšeným a hudbu prožívajícím publikem zazpíval nejen kusy z repertoáru nejznámější italské operní tradice (Verdiho, Doninzettiho, Pucciniho, Mascagniho), nýbrž i sakrální hudbu Mozarta, Palestriny a Mendelssohna. Svým

uměleckým nadšením Sbor podal prostřednictvím hudby svědectví o tradicích a ambicích obyvatel italského města Parmy, lidí, pro které představuje velká hudební a gastronomická kultura, podnikatelský duch a kosmopolitismus trvalé hodnoty. Velký úspěch u publika vedl italského velvyslance Giorgia Radicatiho k prohlášení, že by se v roce 2006 tato událost mohla opakovat v representačním sále Italského velvyslanectví. Pražské

vystoupení Sboru pod záštitou Italského kulturního institutu, Provincie Parmy a města Borgotara, se uskutečnilo i díky spolupráci Sdružení přátel Itálie a rozhodujícímu příspěvku firmy Manghi Costruzioni, parmského podniku již dlouhodobě působící v České republice. Hosté velmi ocenili občerstvení v Italském kulturním institutu, které nabídly firmy Cantine Cenci, Antica Corte Pallavicina a Mlékárna Santo Stefano.

Analogie fotografiche tra la Vltava e il Tevere Lo scorso 21 settembre alle ore 18 l`Ambasciatore Giorgio Radicati ha inaugurato presso il suggestivo scenario delle ex scuderie del Palazzo Thun a Praga, sede dell`Ambasciata d`Italia, la mostra fotografica di Franco Bianchi “Tevere and Vltava”.L`autore, che da anni vive e lavora tra gli Stati Uniti e l`Italia, dove è nato e si è formato artisticamente, ha presentato un`istallazione di trenta opere incentrate sul rapporto che lega gli spazi e le persone a questi due fiumi, culle di importanti civiltà. Infatti, come ha sottolineato S. E. Giorgio Radicati “oggi come ieri i due fiumi segnano il tempo di due civiltà sempre nuove e sempre antiche” che l`occhio del fotografo ha saputo cogliere attraverso rimandi ed analogie nelle loro caratteristiche a tratti quasi simbiotiche. Gli uomini e i paesaggi, nelle foto di Franco Bianchi, sono compartecipi alla spazialità del Tevere e della Vltava fino a divenire una sorta di estensione verticale della vita di un unico grande fiume. La manifestazione è stata anche l`occasione per aprire ufficialmente al pubblico lo spazio espositivo dell`Ambasciata d`Italia a Praga.

Franco Bianchi (a destra) assieme a S. E. Giorgio Radicati

Fotografické analogie mezi Vltavou a Tiberou 21. září v 18 hodin v sugestivní scenérii bývalých koníren Thunského paláce v Praze, sídla italského velvyslanectví, zahájil italský velvyslanec Giorgio Radicati výstavu fotografií Franca Bianchiho, Tevere and Vltava. Autor, který již léta žije a pracuje mezi Spojenými státy a Itálií, kde se narodil a umělecky vyrostl, představil instalaci třiceti děl soustředěných na vztah, který spojuje prostory a lidi žijící v okolí těchto dvou řek, kolébek významných civilizací. Jak totiž zdůraznil pan Giorgio Radicati „dnes jako v minulosti tyto dvě řeky

38

odměřují rytmus dvou věčně nových a věčně dávných civilizací“, které oko fotografa umělo zachytit prostřednictvím odkazů a analogií jejich místy skoro symbiotických charakteristických rysů. Lidé a krajiny na fotografiích Franca Bianchiho jsou součástí prostoru Tibery a Vltavy, až se stanou jistým vertikálním prodloužením života jedné jediné velké řeky. Tato událost byla rovněž příležitostí k oficiálnímu otevření výstavních prostorů Italského velvyslanectví v Praze.

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura